Debian EzGo Project
Summary
Traditional chinese desktop
Traditional Chinese support for Debian ezgo Desktop

This metapackage depends on various office and desktop applications that are useful for teachers and their students.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian EzGo to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian EzGo mailing list

Links to other tasks

Debian EzGo Traditional chinese desktop packages

Official Debian packages with high relevance

Chromium-browser-l10n
??? missing short description for package chromium-browser-l10n :-(
Versions of package chromium-browser-l10n
ReleaseVersionArchitectures
wheezy37.0.2062.120-1~deb7u1all
wheezy-security37.0.2062.120-1~deb7u1all
squeeze6.0.472.63~r59945-5+squeeze6all
squeeze-security6.0.472.63~r59945-5+squeeze6all
Debtags of package chromium-browser-l10n:
roleapp-data
Popcon: 9 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
Im-switch
platforma na prepnutie metódy vstupu
Maintainer: Osamu Aoki
Versions of package im-switch
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.23all
squeeze1.20all
Debtags of package im-switch:
accessibilityinput
culturechinese, japanese, korean, taiwanese
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

im-switch poskytuje platformu na nastavenie a prepínanie vstupných metód systému X Window v závislosti na locale. Táto vstupná metóda je nevyhnutným mechanizmom, ktorým japonské, čínske a kórejské (CJK) jazyky zadávajú svoje natívne znaky mimo ASCII.

Niektoré vstupné metódy ako SCIM podporujú nie len jeden z týchto CJK jazykov ale podporujú takmer všetky jazyky súčasne vďaka dynamickému prepínaniu režimov klávesnice grafickým rozhraním.

Nainštalovaním tohto balíka sa automaticky nastaví najvhodnejšia vstupná metóda a jej konverzné jadro s mechanizmami XIM alebo IMmodule.

Neskôr môžete metódu vstupu prispôsobiť príkazom „im-switch“.

Screenshots of package im-switch
Kde-l10n-zhtw
Chinese Traditional (zh_TW) localization files for KDE
Versions of package kde-l10n-zhtw
ReleaseVersionArchitectures
wheezy4.8.4-2all
jessie4.14.0-1all
buster17.08.3-5all
stretch16.04.3-1all
squeeze4.4.5-1all
Debtags of package kde-l10n-zhtw:
culturetaiwanese
roleapp-data
suitekde
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains the Chinese Traditional translations for applications from the official KDE Software Compilation release.

Ttf-arphic-ukai
prechodný fiktívny balík
Versions of package ttf-arphic-ukai
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.2.20080216.1-1all
wheezy0.2.20080216.2-3all
Debtags of package ttf-arphic-ukai:
culturechinese, taiwanese
made-offont
roleapp-data, data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Tento balík je prechodný fiktívny balík. Môžete ho bezpečne odstrániť.

Ttf-arphic-uming
prechodný fiktívny balík
Versions of package ttf-arphic-uming
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.2.20080216.2-4all
squeeze0.2.20080216.1-3all
Debtags of package ttf-arphic-uming:
roledummy
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Tento balík je prechodný fiktívny balík. Môžete ho bezpečne odstrániť.

Ttf-wqy-microhei
prechodový fiktívny balík
Versions of package ttf-wqy-microhei
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.2.0-beta-1all
wheezy0.2.0-beta-1.1all
jessie0.2.0-beta-2all
stretch0.2.0-beta-2all
Debtags of package ttf-wqy-microhei:
made-offont
roledata
x11font
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík je prechodový fiktívny balík. Môžete ho bezpečne odstrániť.

Ttf-wqy-zenhei
prechodový fiktívny balík
Versions of package ttf-wqy-zenhei
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.9.45-6all
jessie0.9.45-6all
wheezy0.9.45-4all
squeeze0.9.45-1all
Debtags of package ttf-wqy-zenhei:
culturechinese
made-offont
roledata, dummy
x11font
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík je prechodový fiktívny balík. Môžete ho bezpečne odstrániť.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 196817