Debian GIS Packages

The Debian GIS Pure Blend contains 281 packages which are grouped by metapackages. Each metapackage will cause the installation of packages for a specific topic. The following table lists the metapackages of Debian GIS:

MetapackageDescription
Data Dane GIS do Debiana
Development Rozwój Systemów Informacji Geograficznej (GIS)
GPS Programy związane z GPS
OpenStreetMap Programy powiązane z OpenStreetMap
Remote Sensing Teledetekcja i obserwacja ziemi
Statistics Wykonywanie statystyk z danymi geograficznymi
Map Server Prezentuje informacje geograficzne za pośrednictwem serwera map internetowych
Workstation Stacja robocza do systemów informacji geograficznej (GIS)