Debian GIS Project
Summary
Statistics
Statistik med geografiske data

Sæt af Debianpakker som er nyttige for udførsel af statistik med geografiske data.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian GIS to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian GIS mailing list

Links to other tasks

Debian GIS Statistics packages

Official Debian packages with high relevance

hyantesite
Geomatisk værktøj til at beregne nabobefolkningspotentiale
Versions of package hyantesite
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package hyantesite:
roleprogram
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Klient til at udføre handlinger tilbudt af libhyantes. Hyantes forsøger at udvikle nye metoder for den kartografiske repræsentation af befolkningsdistributioner (befolkningstæthed, befolkningsstigning etc.) med diverse udjævnende funktioner og mulighed for animationer af tidsskalaer på kort. Det tilbyder en udjævnende metode relateret til flerskala estimering af nabodensitet.

r-cran-deldir
GNU R Delaunay Triangulation og Dirichlet (Voronoi) Tessellation
Versions of package r-cran-deldir
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.2-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.0-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0-6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1-12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1-6-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.1-16-1amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 184 users (131 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke beregner Delaunay triangulation og Dirichlet eller Voronoi tessellation (med respekt til hele niveauet) for et plant punktsæt. Denne pakke bruges i Spatial Point Pattern-analyse, modeltilpasning og simulering som det gøres f.eks. i pakken r-cran-spatstat.

r-cran-fields
GNU R - værktøjer for rumlige data
Versions of package r-cran-fields
ReleaseVersionArchitectures
trixie16.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm14.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye11.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster9.6-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch8.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid16.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 142 users (90 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

For kurve-, overfalde- og funktionstilpasning med vægt på kurver, rumlige data og rumlig statistik. De væsentligste metoder inkluderer kubiske og tynde plade kurver, Kriging og kompakte kovarianser for store datasæt. Kurverne og Kriging-metoderne er understøttet af funktioner, der kan bestemme den blødgørende parameter (nugget- og sill-varians) og andre kovariansparametre ved krydsvalidering og også ved begrænset maksimal sandsynlighed. For Kriging er der en nem funktion, der også estimerer korrelationsskalaen (interval). En væsentlig funktion er at enhver kovariansfunktion implementeret i R og som følger et simpelt feltformat kan bruges for rumlig forudsigelse. Der er også mange nyttige funktioner for plot og arbejdet med rumlige data som billeder. Denne pakke indeholder også en implementering af rumlige matrix-metoder for store rumlige datasæt.

r-cran-gstat
GNU R-rumlig og spatio-temporal geostatistisk modellering
Versions of package r-cran-gstat
ReleaseVersionArchitectures
sid2.1-1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.1-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el
Popcon: 139 users (41 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder spatio-temporal geostatistisk modellering, forudsigelse og Simulation Variogram-modellering; simpel, ordinær og universiel punkt eller blok (co)kriging; spatio-temporal kriging; sekventiel Gaussian eller indikator (co)simulering; redskabsfunktioner for variogram og variogram-kortplot; understøttelse af sf og stars.

r-cran-mapdata
GNU R - understøttelse for fremstilling af geografiske kort - supplementære data
Versions of package r-cran-mapdata
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2-6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2-3-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.0-2amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package r-cran-mapdata:
devellang:r, library
fieldgeography, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 164 users (43 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder faciliteter for nem fremstilling af højopløste kort baseret på datasæt i GNU R's statistiske beregningsmiljø. Pakken inkluderer højopløste kortdata for hele verden, sammen med kort over Kina (inklusive provinsgrænser) og et højopløst kort over New Zealand og et antal nærliggende Stillehavsøer.

Den foreslåede pakke r-cran-mapproj tilføjer faciliteter for beregning af geografiske projektioner, som bruges af kortlæggere til at kompensere for unøjagtighederne indbygget i projektering af en klumpformet overflade til en todimensional flade.

r-cran-mapproj
GNU R-understøttelse for kartografiske projektioner af kortdata
Versions of package r-cran-mapproj
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2-2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.6-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package r-cran-mapproj:
devellang:r, library
fieldstatistics
roleapp-data
Popcon: 190 users (44 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder faciliteter for nem fremstilling af kartografiske projektioner af kort baseret på datasæt i GNU R's statistiske beregningsmiljø. Projektioner brugers af kortlæggere til at at kompensere for de indarvede unøjagtigheder i en projektering af en klumpformet overflade til en todimensional overflade.

r-cran-maps
GNU R-understøttelse for fremstilling af geografiske kort
Versions of package r-cran-maps
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.3.0-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.3-7-1amd64,armel,armhf,i386
sid3.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package r-cran-maps:
devellang:r, library
fieldgeography, statistics
roleapp-data
suitegnu
Popcon: 195 users (94 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke tilbyder faciliteter for nem udarbejdelse af kort baseret på datasæt i det GNU R-statistiske beregningsmiljø.

Pakken r-cran-maps inkluderer kortdata for USA (inklusiv landet og staterne), New Zealand og et verdenskort; yderligere kort (inklusiv et verdenskort i højere opløsning) er tilgængelige i den foreslåede r-cran-mapdata.

Den foreslåede pakke r-cran-mapproj tilføjer faciliteter for beregning af geografiske projektioner, som bruges af kortudarbejdere til at kompensere for de arvede unøjagtigheder i projektering af en klumpformet overflade i en todimensional flade.

r-cran-raster
GNU R-geografisk dataanalyse og modelopbygning
Versions of package r-cran-raster
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.4-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.6-14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.6-26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.6-26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.5-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.8-19-1amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 179 users (47 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder funktioner til at læse, skrive, manipulere, analysere og modelopbygge rumlige data. Pakken implementerer grundlæggende funktioner og funktioner på højt niveau. Behandling af meget store filer er understøttet.

r-cran-sp
GNU R-klasser og metoder for delvise data
Versions of package r-cran-sp
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2-4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1-2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.0-15-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.4-5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6-0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3-1-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.1-2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream2.1-4
Debtags of package r-cran-sp:
devellang:r
roleprogram
Popcon: 211 users (126 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Denne GNU R-pakke tilbyder klasser og metoder for delvise data. Klasserne dokumenterer hvor den delvise lokationsinformation befinder sig, for 2D- eller 3D-data. Redskabsfunktioner tilbydes, f.eks. for plotning af data som kort, delvis markering samt metoder for indhentelse af koordinater, for underopdeling, udskrivning, referat etc.

r-cran-spatstat
GNU R Spatial Point Pattern - analyse, modeltilpasning, simulering, test
Versions of package r-cran-spatstat
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.64-1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.58-2-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports1.58-2-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.48-0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.37-0-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.0-3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0-8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream3.1-1
Popcon: 172 users (54 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

En GNU R-pakker til at analysere rumlige data, hovedsagelig Spatial Point Patterns, inklusive multitype/marked-punkter og rumlige kovariater, i enhver todimensionel rumlig region. Indeholder funktioner for plot af rumlige data, undersøgende dataanalyse, modeltilpasning, simulering, rumlig sampling, modeldiagnostik og formel inferens. Datatyper inkluderer punktmønstre, linjesegmentmønstre, rumlige vinduer og billeder. Punktprocesmodeller kan tilpasses til punktmønsterdata. Klyngetypemodeller tilpasses efter metoden minimum kontrast. Meget generelle Gibbs-punktmodeller kan tilpasses til punktmønsterdata via en funktion ppm svarende til lm eller glm. Modeller kan inkludere afhængighed af kovariater, punkterinteraktion og afhængighed af mærker. Tilpassede modeller kan simuleres automatisk. Tilbyder også faciliteter for formel inferens (såsom chi-kvadrat test) og modeldiagnostik (inklusive simuleringskuverter, rester, restplot og Q-Q-plot).

Please cite: Adrian Baddeley and Rolf Turner: Spatstat: an {R} package for analyzing spatial point patterns. Journal of Statistical Software 12(6):1-42 (2005)
r-cran-spdep
GNU R-rumlig afhængighed - vægtskemaer, statistik og modeller
Versions of package r-cran-spdep
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2-7+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1-5+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3-1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.8-1+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.6-9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.3-5
Popcon: 156 users (42 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

En samling af funktioner til at oprette rumlige vægtmatrixobjekter fra polygoncontiguiteter, fra punktmønstre efter afstand og tessellationer, til at opsummere disse objekter og for at tillade deres anvendelse i rumlig dataanalyse, herunder regional aggregering ved minimum udspændt træ; en samling af test for rumlig autokorrelation, inklusive global Morans I, APLE, Geary's C, Hubert/Mantel generelt krydsprodukt statistik, empiriske Bayes-estimater og Assunção/Reis-indeks, Getis/Ord G og flerfarvet sammenføjningstællestatistik, lokal Morans I og Getis/Ord G, sadelpunkt tilnærmelser og nøjagtige test for globalt og lokalt Morans I; og funktioner til estimering af rumlig samtidig autoregressive (SAR) forsinkelses- og fejlmodeller, påvirkningstiltag for forsinkelsesmodeller, vægtede og uvægtede SAR- og CAR-rumlige regressionsmodeller, semiparametrisk og Moran-egenvektor rumlig filtrering, GM SAR-fejlmodeller og generaliserede rumlige to-trins mindste firkantede modeller.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235225