Debian GIS Project
Summary
Map Server
Prezentuje informacje geograficzne za pośrednictwem serwera map internetowych

Pakiety Debiana zajmujące się informacjami geograficznymi prezentowanymi w Internecie na tak zwanych serwerach kafelkowych map. Są one przydatne przy próbie ustawienia serwera kafelkowego OpenStreetMap, ale nie ograniczają się tylko do danych OpenStreetMap.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian GIS to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian GIS mailing list

Links to other tasks

Debian GIS Map Server packages

Official Debian packages with high relevance

cgi-mapserver
Plik wykonywalny CGI dla MapServer
Versions of package cgi-mapserver
ReleaseVersionArchitectures
sid8.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-backports7.2.2-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie8.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie-security6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
bullseye-backports8.0.0-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports8.0.2-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports7.6.2-1~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.0.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
buster7.2.2-1amd64,arm64,armhf,i386
experimental8.2.0~rc1-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package cgi-mapserver:
fieldgeography
interfaceweb
networkserver
roleprogram
webcgi
works-withimage
Popcon: 29 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera program CGI mapserv. Zapewnia język szablonów MapServer i może być używany do implementacji aplikacji Web Map Service.

MapServer to infrastruktura oparta na CGI dla usług map internetowych, która obsługuje standardy OGC (Open Geospatial Consortium). Funkcjonalność skryptów w MapScript jest zapewniana przez sugerowane pakiety bibliotek mapscript.

libapache2-mod-mapcache
tile caching server - Apache module
Versions of package libapache2-mod-mapcache
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.1-2amd64,armel,armhf,i386
sid1.14.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.14.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.14.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.14.0-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.10.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports1.10.0-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.1-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports1.6.1-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libapache2-mod-mapcache:
fieldgeography
interfaceweb
roleprogram
webapplication
works-withdb, file, image, image:raster, image:vector, text
Popcon: 38 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is the MapCache module for the Apache web server implementing OGC web services. An alternative mapcache FastCGI program is available in mapcache-cgi.

MapCache is a server that implements tile caching to speed up access to WMS layers. The primary objectives are to be fast and easily deployable, while offering the essential features (and more!) expected from a tile caching solution.

mapcache-tools
Serwer buforowania kafli - narzędzia
Versions of package mapcache-tools
ReleaseVersionArchitectures
buster1.6.1-3amd64,arm64,armhf,i386
sid1.14.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-backports1.10.0-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.10.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.14.0-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.14.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.14.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.2.1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.6.1-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mapcache-tools:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
useviewing
works-withdb, file, image, image:raster, image:vector
Popcon: 6 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera narzędzia wiersza poleceń dla serwera MapCache.

MapCache to serwer, który implementuje buforowanie kafli, aby przyspieszyć dostęp do warstw WMS. Do podstawowych celów należą uzyskanie odpowiedniej szybkości działania i łatwego rozmieszczania kafli, przy jednoczesnym zapewnieniu podstawowych funkcji (i nie tylko) oczekiwanych od rozwiązania związanego z buforowaniem kafli.

mapproxy
Otwartoźródłowy serwer proxy dla danych geoprzestrzennych
Versions of package mapproxy
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.0.2+dfsg-2all
stretch1.9.0-3+deb9u1all
bookworm1.15.1-2all
buster1.11.0-3+deb10u1all
buster-backports1.13.0-1~bpo10+1all
sid2.0.2+dfsg-2all
bullseye1.13.0-1all
stretch-backports1.11.0-1~bpo9+1all
Popcon: 9 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MapProxy to otwartoźródłowy serwer proxy dla danych geoprzestrzennych. MapProxy buforuje, przyspiesza i przekształca dane z istniejących usług mapowych i obsługuje dowolny komputer lub internetowego klienta GIS.

MapProxy jest serwerem kafelkowym (WMS-C, TMS, WMTS, KML SuperOverlays), a także w pełni zgodnym serwerem WMS, obsługującym dowolnego klienta WMS (komputer stacjonarny i internetowy).

Pakiet udostępnia narzędzia mapproxy.

mapserver-bin
Narzędzia MapServera
Versions of package mapserver-bin
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-backports8.0.0-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
experimental8.2.0~rc1-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster7.2.2-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports7.2.2-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm8.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
bookworm-backports8.0.2-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports7.6.2-1~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.0.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie8.0.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package mapserver-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 32 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera narzędzia wiersza poleceń dla MapServer.

MapServer to infrastruktura oparta na CGI dla usług map internetowych, która obsługuje standardy OGC (Open Geospatial Consortium). Funkcjonalność skryptów w MapScript jest zapewniana przez sugerowane pakiety bibliotek mapscript.

php-mapscript
php-cgi module for MapServer
Versions of package php-mapscript
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports7.6.2-1~bpo10+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 11 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PHP MapScript provides MapServer functions for PHP scripts.

MapServer is a CGI-based framework for Internet map services which supports Open Geospatial Consortium (OGC) standards.

This package provides the traditional MapScript for PHP.

python-mapscript
Python library for MapServer
Versions of package python-mapscript
ReleaseVersionArchitectures
buster7.2.2-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.4.1-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports7.2.2-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.0.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package python-mapscript:
devellang:python, library
fieldgeography
roledevel-lib
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Python MapScript provides MapServer functions for Python scripts.

MapServer is a CGI-based framework for Internet map services which supports Open Geospatial Consortium (OGC) standards.

python-owslib
??? missing short description for package python-owslib :-(
Maintainer: Debian GIS Project
Versions of package python-owslib
ReleaseVersionArchitectures
buster0.17.1-1all
buster-security0.17.1-1+deb10u1all
jessie0.8.10-1all
stretch0.14.0-1all
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
pywps
Implementacja usługi WPS od OGC
Versions of package pywps
ReleaseVersionArchitectures
buster4.2.1-1all
stretch-security4.0.0-3+deb9u1all
sid4.6.0-1all
stretch4.0.0-3all
trixie4.6.0-1all
bookworm4.5.2-2all
bullseye4.2.11-1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyWPS to implementacja usługi Web Processing Service od Open Geospatial Consortium Inc.(R) z pomocą języka programowania Python i pracującego w tle narzędzia GIS GRASS.

Ten metapakiet zależy od modułu pywps Pythona i przykładu WSGI.

Please cite: Jáchym Čepický: PyWPS 2.0.0: The presence and the future (eprint) Proceedings Geoinformatics FCE CTU 2007 :61-64 (2007)
qgis-server
Serwer QGIS zapewniający różne usługi OGC
Versions of package qgis-server
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports3.10.14+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.14.11+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.18.28+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.18.28+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.10.14+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.22.16+dfsg-1~bpo11+1arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.22.16+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.28.9+dfsg-1~bpo11+1amd64
bookworm-backports3.34.7+dfsg-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.34.7+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.34.7+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 6 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QGIS to system informacji geograficznej (GIS), który zarządza, analizuje i wyświetla bazy danych zawierające informacje geograficzne.

Ten metapakiet zależy od poszczególnych komponentów serwera QGIS.

routino-www
Interfejs sieciowy do routino
Versions of package routino-www
ReleaseVersionArchitectures
sid3.4.1-1all
buster3.2-5all
trixie3.4.1-1all
bookworm-backports3.4.1-1~bpo12+1all
bookworm3.3.3-2all
stretch-backports3.2-2~bpo9+1all
stretch3.1.1-4all
jessie2.7-1.2all
bullseye3.3.3-1all
Debtags of package routino-www:
fieldgeography
interfaceweb
roleprogram
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Routino jest aplikacją do wyszukiwania trasy między dwoma punktami, przy użyciu zbioru danych topograficznych zebranych przez OpenStreetMap.

Pakiet zapewnia interfejs sieciowy do routino.

Screenshots of package routino-www
tilecache
Web map tile caching system
Versions of package tilecache
ReleaseVersionArchitectures
buster2.11+ds-4all
stretch2.11+ds-2all
jessie2.11-2all
Debtags of package tilecache:
networkserver
roleprogram
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TileCache is an implementation of a WMS-C compliant server made available by MetaCarta. TileCache provides a Python-based WMS/TMS server, with pluggable caching mechanisms and rendering backends. In the simplest use case, TileCache requires only write access to a disk, the ability to run Python CGI scripts, and a WMS you want to be cached. With these resources, you can create your own local disk-based cache of any WMS server, and use the result in any WMS-C supporting client, like OpenLayers, or any TMS supporting client, like OpenLayers and worldKit.

tilestache
map tiles caching system
Versions of package tilestache
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.51.5-1all
jessie1.31.0-1all
buster1.51.5-4all
Debtags of package tilestache:
fieldgeography
networkserver
roleprogram
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TileStache is a Python-based server application that can serve up map tiles based on rendered geographic data.

TileStache features:

  • Renders Mapnik maps.
  • Serves pre-rendered tiles out of MBTiles tilesets.
  • Generates vector tiles from OGR datasources in GeoJSON usable in Polymaps.
  • Caches to disk, Memcache, Amazon S3, MBTiles, and elsewhere.
  • Serves tiles in Google-style spherical mercator projection and WGS84 lat/lon projection.
  • Runs from CGI, mod_python, or Gunicorn WSGI.
  • Uses metatiles.
twms
Miniaturowy serwis map internetowych
Versions of package twms
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.05t-2all
sid0.07z+git20201202+bb7c3f8-2.1all
trixie0.07z+git20201202+bb7c3f8-2.1all
bookworm0.07z+git20201202+bb7c3f8-2all
bullseye0.07z+git20201202+bb7c3f8-1all
buster0.07z-1all
stretch0.05t-4all
upstream0.07z+git20210301+01cd80e
Popcon: 25 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Twms to serwer WMS/TMS eksportujący kafelki mapy do aplikacji obsługujących WMS.

Twms może wyeksportować zestaw kafelków rastrowych jako usługę WMS, aby aplikacje GIS obsługujące protokół WMS mogły uzyskać dostęp do tego zestawu kafelków. Ponadto twms może działać jako serwer proxy, wykonywać żądania WMS dla usług zewnętrznych i obsługiwać pamięć podręczną kafelków map dla klientów WMS i TMS.

Official Debian packages with lower relevance

mapcache-cgi
tile caching server - CGI binary
Versions of package mapcache-cgi
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-backports1.14.0-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports1.6.1-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.1-3amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports1.10.0-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.10.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.14.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.14.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.14.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package mapcache-cgi:
interfaceweb
roleprogram
systemserver
useviewing
webcgi
works-withfile, image, image:raster, image:vector, text
works-with-formathtml, png, svg, tiff, xml, xml:xslt
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains the mapcache FastCGI program, as alternative to the Apache module available in libapache2-mod-mapcache.

MapCache is a server that implements tile caching to speed up access to WMS layers. The primary objectives are to be fast and easily deployable, while offering the essential features (and more!) expected from a tile caching solution.

php-geos
Dowiązania GEOS dla PHP
Versions of package php-geos
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-backports1.0.0-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.0-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.0.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 14 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GEOS dostarcza model obiektu przestrzennego i podstawowe funkcje geometryczne. Implementuje model geometrii zdefiniowany w Specyfikacji Prostych Funkcji Konsorcjum OpenGIS dla SQL.

Pakiet zawiera dowiązania PHP dla GEOS.

Debian packages in contrib or non-free

pycsw
OGC compliant metadata (Catalogue Service for the Web) server
Versions of package pycsw
ReleaseVersionArchitectures
sid2.6.1+dfsg-2 (non-free)all
bullseye2.6.0+dfsg-1 (non-free)all
buster2.2.0+dfsg-6 (non-free)all
stretch2.0.2+dfsg-1 (non-free)all
trixie2.6.1+dfsg-2 (non-free)all
bookworm2.6.1+dfsg-2 (non-free)all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free
Git

pycsw is an OGC CSW server implementation written in Python. pycsw fully implements the OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification (Catalogue Service for the Web). Initial development started in 2010 (more formally announced in 2011). The project is certified OGC Compliant, and is an OGC Reference Implementation. Since 2015, pycsw is an official OSGeo Project. pycsw allows for the publishing and discovery of geospatial metadata via numerous APIs (CSW 2/CSW 3, OpenSearch, OAI-PMH, SRU). Existing repositories of geospatial metadata can also be exposed, providing a standards-based metadata and catalogue component of spatial data infrastructures. pycsw is Open Source, released under an MIT license, and runs on all major platforms (Windows, Linux, Mac OS X).

This package contains the pycsw-admin utility and configuration files.

tinyows
lightweight and fast WFS-T server
Versions of package tinyows
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1.1-6 (non-free)amd64
sid1.2.1-2 (non-free)amd64
trixie1.2.1-2 (non-free)amd64
bookworm1.2.0-2 (non-free)amd64
bullseye1.1.1-7 (non-free)amd64
stretch1.1.1-4 (non-free)amd64
jessie1.1.0-5 (non-free)amd64
Debtags of package tinyows:
roleprogram
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free
Git

TinyOWS is a lightweight and fast implementation of the OGC WFS-T specification. Web Feature Service (WFS) allows querying and retrieval of features. The transactional profile (WFS-T) allows inserting, updating or deleting such features.

From a technical point of view WFS-T is a Web Service API in front of a spatial database. TinyOWS is deeply tied to PostgreSQL/PostGIS because of this.

TinyOWS implements strictly OGC standards and pass successfully all WFS OGC CITE tests (and even beta ones).

TinyOWS is part of MapServer Suite, but provided as a distinct module (i.e you could use it in conjunction with MapServer and MapCache, or as a standalone app). But both MapServer and TinyOWS could use the same configuration file, if you want to (or native TinyOWS XML config file).

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

node-kosmtik - wnpp
Make maps with OpenStreetMap and Mapnik
Versions of package node-kosmtik
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.0.17-1all
Versions and Archs
License: WTFPL-2
Debian package not available
Git
Version: 0.0.17-1

Kosmtik is a very light but extendable mapping framework to create Mapnik ready maps with OpenStreetMap data (and more).

Carto based projects are supported (with .mml or .yml config).

Node.js is an event-based server-side JavaScript engine.

tilemill
map design studio
Versions of package tilemill
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.10.1+ds1-1all
Versions and Archs
License: BSD-3
Debian package not available
Git
Version: 0.10.1+ds1-1

Tilemill is a map design studio for creating custom interactive maps. Data can be imported, layered and styled, and legends added to the map. The map can be exported to several formats and easily embedded into a website.

Compatible datasources include ESRI Shapefile, KML, GeoJSON, GeoTIFF, PostGIS, CSV, and SQLite. For styling the maps, TileMill uses a language called CartoCSS. Colors, sizes, and shapes can all be manipulated by applying their relative CartoCS parameters. It is possible to export pannable, zoomable maps, and static maps in PNG, PDF, and SVG format. For advanced users, it is possible to export in Mapnik XML format, and exports can be scripted from the command line.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 237110