Debian Multimedia Packages

The Debian Multimedia Pure Blend contains 873 packages which are grouped by metapackages. Each metapackage will cause the installation of packages for a specific topic. The following table lists the metapackages of Debian Multimedia:

MetapackageDescription
Ambisonics Pakiety do pracy z ambisonics (dźwięk przestrzenny 3D)
Animation Pakiety do tworzenia animacji
Audio plugins Wtyczki do przetwarzania dźwięku, syntezatory i instrumenty wirtualne
Audio Utilities packages for manipulating & cataloging music and audio
Broadcasting Pakiety do publicznego lub domowego nadawania mediów
Csound Pakiety do pracy z Csound
Development Extra packages for developers and package compiling
DJing Packages for Disc Jockeys
Beat Packages for drums & beats
Firewire Packages for your firewire audiocard / interface
Graphics Pakiety do tworzenia i edytowania grafiki
Guitar Packages for playing with your (virtual) guitar gear
JACK JACK (Jack Audio Connection Kit) and ALSA related packages
LADI LADI, zarządzanie sesją Linuxaudio, pakiety
Looping Pakiety do zapętlania muzyki i dźwięku
MIDI Pakiety związane z MIDI
Mixing Pakiety do miksowania i masteringu muzyki
Musician Pakiety dla muzyków
Photography Packages for working with digital photography
Players Pakiety kompletujące narzędzia multimedialne użytkownika
Pure Data Packages for working with Pure Data
Recording Pakiety do nagrywania dźwięku
Samplers Software samplers
Sound synthesis Pakiety do syntezy dźwięku
SuperCollider Packages for working with SuperCollider
Video Pakiety wideo