Debian Accessibility Project
Summary
Braille
Debian Accessibility braille transcription software

This metapackage will install packages which provide braille transcription tools

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Accessibility to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Accessibility mailing list

Links to other tasks

Debian Accessibility Braille packages

Official Debian packages with high relevance

cups-filters
OpenPrinting filtre CUPS - hlavný balík
Versions of package cups-filters
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security1.0.61-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.11.6-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.11.6-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster1.21.6-5amd64,arm64,armhf,i386
buster-security1.21.6-5+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.28.7-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.28.7-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.28.17-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.28.17-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.28.17-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.0.61-5+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
upstream2.0.0
Popcon: 33128 users (18102 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje ďalšie filtre CUPS, ktoré neposkytuje sám projekt CUPS. Sem patria filtre tlačového workflow založeného na PDF.

Tento balík obsahuje filtre na tlačenie pomocou ovládačov/PPD a na konverziu iného vstupu ako PDF do PDF.

dots
Braille typesetting program for GNOME
Versions of package dots
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.0.20100108-3all
Debtags of package dots:
roleprogram
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dots is a user interface for liblouisxml, a braille translation engine that can translate XML and MS Word documents into transcribed braille.

Screenshots of package dots
liblouisutdml-bin
nástroje na preklad brailleovho UTDML
Versions of package liblouisutdml-bin
ReleaseVersionArchitectures
sid2.12.0-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.5.0-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm-backports2.12.0-3~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.11.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports2.11.0-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports-sloppy2.11.0-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.9.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.7.0-5amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.6.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package liblouisutdml-bin:
accessibilityinput
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 3970 users (19082 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

liblouisutdml je rozšírenie liblouisxml, prekladača z xml do brailleovej transkripcie s podporou UTDML (Unified Tactile Document Markup Language).

To sa skladá v podstate z podstromov obsahujúcich všetky braillove preklady a formátovanie a naviac niektoré značky .

Tento balík obsahuje utdml2brl, ktorý prekladá utdml alebo textový súbor do braillovského súboru pre embosér.

liblouisxml-bin
Braille XML translation utilities
Versions of package liblouisxml-bin
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.4.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.4.0-5amd64,armel,armhf,i386
stretch2.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.0-8amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.4.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4.0-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package liblouisxml-bin:
roleprogram
scopeutility
Popcon: 2 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Liblouisxml translates files in the computer lingua franca xml format into properly transcribed braille. This includes translation into grade two, if desired, mathematical codes, etc. It also includes formatting according to a built-in style sheet which can be modified by the user.

This package contains xml2brl which translates an xml or text file into an embosser-ready braille file, and msword2brl which translates an ms-word file into an embosser-ready braille file.

In combination with ooo2dbk, it can also translate OpenOffice.org 1 documents.

natbraille
French braille typesetting program
Versions of package natbraille
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0rc3-15all
trixie2.0rc3-15all
bookworm2.0rc3-14all
bullseye2.0rc3-10all
buster2.0rc3-8all
stretch2.0rc3-4all
jessie2.0rc3-2all
upstream2.2~rc1
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Nat is a braille translation engine that can translate into transcribed French braille:

  • Text documents
  • OpenOffice 1 and 2 documents, including equations.
  • Microsoft Word documents saved as text, whose equations have been converted to mathml with MathType
  • Simple HTML documents which respect norms.
tuxtype
vzdelávacia hra písanie na stroji s Tuxom
Versions of package tuxtype
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.8.3-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.8.3-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.8.3-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.8.3-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.3-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.8.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tuxtype:
gamearcade, typing
juniorarcade
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying, learning
Popcon: 51 users (38 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TuxTyping je vzdelávacia hra s výukou písania na stroji s linuxovým tučniakom Tux. Hráč sa snaží viesť Tuxa tak, aby zjedol ryby, ktoré padajú z hornej časti obrazovky. Každá ryba má na sebe nejaké písmeno. Akonáhle hráč toto písmeno stlačí, Tux sa premiestni tak, aby túto rybu zjedol. Cieľom hry je naučiť deti písať na klávesnici, ale obsahuje aj náročné úrovne, ktoré zvládnu len tí najpokročilejší pisári.

Screenshots of package tuxtype

Official Debian packages with lower relevance

liblouis-bin
knižnica na preklad brailleoveho písma - nástroje
Versions of package liblouis-bin
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports3.8.0-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.0.0-3+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.8.0-2amd64,arm64,armhf,i386
sid3.29.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.29.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm-backports3.29.0-1~bpo12+2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.24.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.5.3-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye-backports3.24.0-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports-sloppy3.23.0-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.16.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.16.0-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package liblouis-bin:
accessibilityinput
roleprogram
scopeutility
Popcon: 58 users (103 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Liblouis je prekladač a spätný prekladač brailleoveho písma. Podporuje počítačové a literárne brailleovo písmo, podporuje skrátený a neskrátený preklad mnohých jazykov a podporuje rozdeľovanie slov. Liblouis tiež podporuje matematické brailleovo písmo (Nemeth a Marburg). Je možné jednoducho pridávať nové jazyky pomocou tabuliek, ktoré podporujú prístup založený na pravidlách alebo na slovníku. Tiež obsahuje nástroje na testovanie a ladenie tabuliek.

Tento balík obsahuje niekoľko nástrojov na testovanie tabuliek a preklad textu.

printer-driver-indexbraille
tlačenie prostredníctvom CUPS na indexové brailleove tlačiarne
Versions of package printer-driver-indexbraille
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.3-1amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 201 users (296 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje potrebné filtre a súbory PPD na inštalovanie a tlačenie na indexových brailleovych tlačiarňach.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235867