Debian Accessibility Project
Summary
Document accessibility helpers
Debian Accessibility Helpers for documents

This metapackage will install packages which are useful for improving accessibility of documents

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Accessibility to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Accessibility mailing list

Links to other tasks

Debian Accessibility Document accessibility helpers packages

Official Debian packages with high relevance

Accessodf
Rozszerzenie Libreoffice do sprawdzania dostępności dokumentów ODF
Maintainer: Sebastian Humenda
Versions of package accessodf
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.1-2all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

AccessODF jest rozszerzeniem, które można stosować w programie Writer z pakietów OpenOffice i LibreOffice. Pozwala autorom znaleźć i naprawić problemy związane z dostępnością w ich dokumentach tzn. problemy, które sprawiają, że dokumenty te są trudne lub nawet niemożliwe do odczytania dla osób niepełnosprawnych. Obejmuje problemy takie jak:

  • niewystarczający kontrast pomiędzy kolorami tekstu i tła,
  • brakujące alternatywy tekstowe dla obrazów i innych obiektów (takie alternatywy tekstowe są niezbędne dla osób niewidomych i innych użytkowników oprogramowania zamieniającego tekst na mowę),
  • brakująca identyfikacja języka dokumentu i zmian językowych wewnątrz dokumentu ( informacje dotyczące języka są potrzebne do konwersji na pismo Braille'a i mowę syntetyczną),
  • stosowanie odpowiednich stylów nagłówkowych zamiast wielkiej pogrubionej czcionki do identyfikacji nagłówków (umożliwia to nawigację w dokumencie opartą na nagłówkach),
  • stosowanie odpowiednich tabel zamiast wizualnego naśladowania ich przy użyciu znaków tabulatora lub spacji,
  • kompatybilność obrazów z DAISY, w rzeczywistości standardu do cyfrowych książek mówiących. W przypadku każdego problemu związanego z dostępnością, AccessODF zapewnia opis i propozycje naprawy.
Screenshots of package accessodf
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 199837