Debian Accessibility Project
Summary
Emacs extensions
Debian Accessibility Screen review extensions for Emacs

This metapackage will install packages which are useful for Screen review extensions for Emacs.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Accessibility to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Accessibility mailing list

Links to other tasks

Debian Accessibility Emacs extensions packages

Official Debian packages with high relevance

emacspeak
Interfejs syntezatora mowy do Emacsa
Versions of package emacspeak
ReleaseVersionArchitectures
sid53.0+dfsg-3all
jessie40.0+dfsg-3all
stretch45.0+dfsg-1all
buster49.0+dfsg-3all
bullseye53.0+dfsg-1all
bookworm53.0+dfsg-2all
trixie53.0+dfsg-3all
upstream59.0
Debtags of package emacspeak:
accessibilityscreen-reader, speech
interfacecommandline
roleplugin
suiteemacs
useediting
works-withaudio
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Emacspeak jest syntezatorem mowy, który pozwoli osobom niewidomym na pracę w systemie Unix.

Program Emacspeak został zbudowany na bazie Emacsa. Kiedy Emacs jest uruchamiany z załadowanym programem Emacspeak, użytkownicy otrzymują potwierdzenia głosowe, związane ze wszystkimi wykonywanymi czynnościami.

Pakiet dostarcza zalecany serwer mowy do syntezatora mowy eSpeak, więc powinien on działać od razu. Pakiet zawiera również pliki źródłowe serwerów głosowych do obsługi syntezatorów mowy DECtalk Express i DECtalk MultiVoice (sprzętowy). W przypadku innych syntezatorów, należy poszukać pakietów z serwerami mowy, takich jak emacspeak-ss i eflite.

The package is enhanced by the following packages: emacspeak-espeak-server

Official Debian packages with lower relevance

speechd-el
Emacs speech client using Speech Dispatcher
Maintainer: Milan Zamazal
Versions of package speechd-el
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.7-1all
stretch2.8-2all
buster2.8-2all
bullseye2.9-2all
bookworm2.11-2all
trixie2.11-2all
sid2.11-2all
Debtags of package speechd-el:
accessibilityscreen-reader, speech
devellibrary
roledocumentation, plugin
suiteemacs
useplaying
works-withaudio
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

speechd-el is an Emacs client and an Elisp library to Speech Dispatcher. It provides a complex speech interface to Emacs, focused especially on (but not limited to) the blind and visually impaired users. It allows the user to work with Emacs without looking on the screen, using the speech output produced by the synthesizers supported in Speech Dispatcher.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 236008