Debian Accessibility Project
Summary
X11
Debian Accessibility X11 Accessibility Software

This metapackage will install packages which are useful for X11 Accessibility Software.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Accessibility to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Accessibility mailing list

Links to other tasks

Debian Accessibility X11 packages

Official Debian packages with high relevance

big-cursor
Większe kursory myszy do systemu X
Versions of package big-cursor
ReleaseVersionArchitectures
sid3.16all
trixie3.16all
bookworm3.16all
jessie3.9all
bullseye3.12all
buster3.10all
stretch3.10all
Debtags of package big-cursor:
accessibilityscreen-magnify
interfacex11
roleapp-data
x11theme
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera kilka dużych kursorów myszy przeznaczonych do użycia pod X. Jest on przydatny dla użytkowników laptopów, którzy używają X w bardzo wysokich rozdzielczościach, i dla każdego, kto nie może zobaczyć domyślnych kursorów myszy.

xcalib
Mały program do kalibracji monitora dla Xorg
Versions of package xcalib
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.8.dfsg1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.dfsg1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.8.dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.dfsg1-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm0.8.dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.8.dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.8.dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package xcalib:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconfiguring
Popcon: 80 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Program xcalib ładuje znacznik "vcgt" profili ICC na serwer X, używając rozszerzenia XVidMode w celu skalibrowania wyświetlacza.

xzoom
Powiększanie części ekranu w środowisku X, z aktualizacjami w czasie rzeczywistym
Versions of package xzoom
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.3-24amd64,armel,armhf,i386
sid0.3-27amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.3-27amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.3-27amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3-26amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3-24amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.3-24amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xzoom:
accessibilityscreen-magnify
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
useviewing
x11application
Popcon: 25 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Podobnie jak xmag, xzoom powiększa część ekranu w środowisku X. Jednak xzoom różni się tym, że regularnie aktualizuje zawartość powiększonej części ekranu. Program jest wystarczająco szybki, aby np. powiększać małe animacje.

Xzoom może również odzwierciedlać lub obracać część ekranu.

Screenshots of package xzoom
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 237599