DebiChem Project
Summary
C/c++/fortran development
DebiChem C/C++/Fortran Development

Denne metapakke vil installere udviklingspakker nyttige for kemikere.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for DebiChem to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the DebiChem mailing list

Links to other tasks

DebiChem C/c++/fortran development packages

Official Debian packages with high relevance

Libblas-dev
Basic Linear Algebra Subroutines 3, statisk bibliotek
Versions of package libblas-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.2.20110419-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm3.10.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.9.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.20110419-10amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.2-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3.10.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libblas-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 698 users (841 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne pakke er en binær inkompatibel opgradering til pakken blas-dev. Flere mindre ændringer til C-grænsefladen er blevet indarbejdet.

BLAS (Basic Linear Algebra Subroutines) er et sæt af effektive rutiner, til de fleste grundlæggende vektor- og matricehandlinger. De anvendes i udbredt grad som grundlaget for andet højkvalitets- programmel for lineær algebra, eksempelvis lapack og linpack. Denne implementering er Fortran 77 reference-implementeringen, der findes i netlib.

Denne pakke indeholder en statisk version af biblioteket.

Please cite: E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney and D. Sorensen: LAPACK Users' Guide (1999)
Libelpa-dev
Eigenvalue SoLvers for Petaflop-Applications - udviklingsversion
Versions of package libelpa-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid2019.11.001-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2019.11.001-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2019.11.001-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2016.05.001-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2016.05.001-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2013.11.008-2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ELPA er Eigenvalue SoLvers for Petaflop-programmer.

Denne version indeholder Fortran90-moduler og det statiske bibliotek.

Please cite: T. Auckenthaler, V. Blum, H.-J. Bungartz, T. Huckle, R. Johanni, L. Krämer, B. Lang, H. Lederer and P. R. Willems: Parallel solution of partial symmetric eigenvalue problems from electronic structure calculations. Parallel Computing 37:783-794 (2011)
Libfftw3-dev
Bibliotek for beregning af Fast Fourier Transforms - udvikling
Versions of package libfftw3-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.3.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.3.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.3.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.3.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.3.4-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.3.2-3.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze3.2.2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
upstream3.3.10
Debtags of package libfftw3-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 436 users (345 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

FFTW-biblioteket beregner Fast Fourier Transforms (FFT) i en eller flere dimensioner. Den er ekstrem hurtig. Denne pakke indeholder det statistisk lænkede bibliotek, hovedfiler og testprogrammer.

Denne pakke indeholder teksthovedfiler og statiske biblioteker. For dokumentation se libfftw3-doc.

Please cite: Matteo Frigo and Steven G. Johnson: The Design and Implementation of FFTW3. (eprint) 93(2):216–231 (2005)
Registry entries: SciCrunch 
Libga-dev
C++ Library of Genetic Algorithm Components
Versions of package libga-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid2.4.7-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.7-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.4.7-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.7-3.1amd64,armel,armhf,i386
squeeze2.4.7-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.4.7-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.4.7-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.4.7-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package libga-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 6 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GAlib contains a set of C++ genetic algorithm objects. The library includes tools for using genetic algorithms to do optimization in any C++ program using any representation and genetic operators. The documentation includes an extensive overview of how to implement a genetic algorithm as well as examples illustrating customizations to the GAlib classes.

This package contains the development files.

Libint-dev
Evaluer heltallene i moderne atomar og molekylær teori - udvikling
Versions of package libint-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.1.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye1.2.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1.5-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libint-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 4 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Biblioteket LIBINT bruges til at evaluere den traditionelle (elektronrepulsion) og bestemte nye two-body matrix-elementer (heltal) over Cartesian Gaussian-funktioner brugt i moderne atomar og molekylær teori. Ideen med biblioteket er at lade computeren skrive optimeret kode for beregning af sådanne heltal. Der er to primære fordele ved dette: meget mindre indsats er krævet for at skrive kode til beregning af nye heltal, og kode kan optimeres specifikt for en bestemt computerarkitektur (f.eks. vektorprocessor).

LIBINT er blevet udnyttet til at implementere metode såsom Hartree-Fock (HF) og KohnSham-tæthedsfunktionel teori (KS DFT), andengrads Moeller- Plesset perturbationsteori (MP2), coupled singles and doubles-metoden (CCSD) samt eksplicit korrelerede R12-metoder.

Denne pakke indeholder udviklingshovedfilerne.

Libint2-dev
Computation Chemistry Integral Evaluation Library - udviklingsfiler
Versions of package libint2-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.6.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.6.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.6.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.0~beta3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.3.0~beta3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Biblioteket Libint2 bruges til at evaluere de traditionelle (elektronafvisning) og bestemte nye two-body matrix-elementer (heltal) over Cartesian Gaussian-funktioner brugt i moderne atomar og molekylær teori. Ideen med biblioteket er at lade computeren skrive optimeret kode for sådanne heltal. Der er to primære fordele i dette: meget mindre menneskelig indsats er krævet for at skrive kode til beregning af nye heltal og kode kan optimeres specifikt for en bestemt computerarkitektur (f.eks., vektorprocessor).

Libint2 er blevet brugt til at implementere metoder såsom Hartree-Fock (HF) og Kohn-Sham density functional theory (KS DFT), second-order Moeller-Plesset perturbation theory (MP2), coupled cluster singles og doubles-metoden (CCSD) samt eksplicit korrelerede R12-metoder.

Denne pakke indeholder det statiske bibliotek og hovedfiler.

Liblapack-dev
Bibliotek for lineære algebrarutiner 3 - statisk version
Versions of package liblapack-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.5.0-4amd64,armel,armhf,i386
squeeze3.2.1-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.4.1+dfsg-1+deb70u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch3.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.9.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.10.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.10.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package liblapack-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 435 users (275 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LAPACK version 3.X er et omfattende FORTRAN-bibliotek, som udfører lineære algebra-operationer inklusiv matrix-inversioner, løsninger af mindste kvadrater for lineære sæt af ligninger, egenvektor-analyse, singulær-værdi dekomposition etc. Det er en meget omfattende og anerkendt pakke, som har mødt omfattende brug i det videnskabelige samfund.

Denne pakke indeholder en statisk version af biblioteket.

Please cite: E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney and D. Sorensen: LAPACK Users' Guide (1999)
Libmadness-dev
Numerisk miljø for videnskabelig simulering - udviklingsfiler
Versions of package libmadness-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.10.1~gite4aa500e-10amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el
sid0.10.1+git20200818.eee5fd9f-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.10.1~gite4aa500e-10.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.10.1+git20200818.eee5fd9f-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.10.1+git20200818.eee5fd9f-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MADNESS (Multiresolution Adaptive Numerical Environment for Scientific Simulation) tilbyder et miljø på højt niveau for løsningen af integrerede og differentielle ligninger i mange dimensioner ved hjælp af adaptive, hurtige metoder med garanteret præcision baseret på multi-opløsningsanalyse og nye adskilte repræsentationer. Der er tre hovedkomponenter i MADNESS. På det laveste niveau er et nyt parallelt programmeringsmiljø i petascale, der øger programmørens produktivitet og kodeydelse/skalerbarhed, samtidig med at der opretholdes bagudkompatibilitet med aktuelle programmeringsværktøjer som MPI og Global Arrays. De numeriske funktioner, der er bygget på de parallelle værktøjer, giver et miljø på højt niveau til at komponere og løse numeriske problemer i mange (1-6+) dimensioner. Endelig er der bygget numeriske værktøjer på nye applikationer med indledende fokus på kemi, atom- og molekylærfysik, materialevidenskab og nuklear struktur.

Denne pakke indeholder de statiske biblioteker og teksthovedfilerne.

Libopenmm-dev
C++ header files for the OpenMM library
Versions of package libopenmm-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye7.5.0+dfsg-1amd64,arm64,ppc64el
bookworm7.6.0+dfsg-1amd64,arm64,ppc64el
sid7.6.0+dfsg-1amd64,arm64,ppc64el
Popcon: 1 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenMM is a software toolkit for performing molecular simulations on a range of high performance computing architectures. This package provides C++ header files for the development with that library.

Please cite: P. Eastman, J. Swails, J. D. Chodera, R. T. McGibbon, Y. Zhao, K. A. Beauchamp, L.-P. Wang, A. C. Simmonett, M. P. Harrigan, C. D. Stern, R. P. Wiewiora, B. R. Brooks and V. S. Pande: OpenMM 7: Rapid development of high performance algorithms for molecular dynamics. (PubMed,eprint) PLOS Comp. Biol. 13(7):e1005659 (2017)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
Libpsi3-dev
Kvantum kemisk programpakke - udviklingsbiblioteker
Versions of package libpsi3-dev
ReleaseVersionArchitectures
buster3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

PSI3 er et ab-initio quantum chemistry program. Det er specielt designet til præcist at beregne egenskaber for små til mellemstørrelse molekyler, med brug af højt korrelerede teknikker.

Dnene pakke indeholder de statiske biblioteker og teksthovedfiler.

Libsc-dev
Scientific Computing Toolkit - udviklingsfiler
Versions of package libsc-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.3.1-18+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.1-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.1-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.3.1-14amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid2.3.1-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.1-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.3.1-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie2.3.1-16amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libsc-dev:
devellang:c++, library
roledevel-lib
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Scientific Computing toolkit (SC) tilbyder C++-klassebiblioteker for videnskabelig beregning. Inkluderet er klasser til at håndtere hukommelse, gemme og gendanne tilstanden for objekter, læse objekter fra en fil, parallel kommunikation, matrixalgebra, blandt mere.

Klassebibliotekerne understøttende kvantekemiprogrammer tilbydes med denne distribution af SC.

Denne pakke indeholder de statiske biblioteker og teksthovedfiler.

Libscalapack-mpi-dev
Scalable Linear Algebra Package - Dev files for MPI
Versions of package libscalapack-mpi-dev
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.8.0-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.8.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.0-12amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.8.0-9amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package libscalapack-mpi-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 30 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ScaLAPACK is the parallel version of LAPACK used on clusters.

There are packages for the shared libraries, for the static libraries and the development files (this one) and for test programs.

Also included:

  • PBLAS, Parallel Basic Linear Algebra Subprograms
  • BLACS, Basic Linear Algebra Communication Subprograms

This is a dummy package which depends on the scalapack development package supporting the default implementation of MPI on this architecture.

Libsymspg-dev
C library for crystal symmetry determination (development files)
Versions of package libsymspg-dev
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.16.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.16.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.16.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Spglib is a C library for crystal symmetry determination. Symmetry operations, space groups and other data can be obtained using this symmetry finder.

Features include:

  • Identify space-group type
  • Find symmetry operations
  • Find a primitive cell
  • Search irreducible k-points
  • Refine crystal structure
  • Wyckoff position assignment

This package contains static library and header files.

Libtiledarray-dev
Block-Sparse Tensor Library - udviklingsfiler
Maintainer: Debichem Team (Adrian Bunk)
Versions of package libtiledarray-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid0.6.0-5.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.0-5amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el
buster0.6.0-5.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

TiledArray er et skalerbart, block-sparse tensorbibliotek, der er designet til at hjælpe med hurtig opsætning af højtydende tensorudtryk, der for eksempel indgår i many-body kvantummekanik. Brugere kan sammensætte tensorudtryk med arbitrær kompleksitet, der tæt efterligner den matematiske notation.

Denne pakke indeholder de statiske biblioteker og teksthovedfilerne.

Libxc-dev
Library of Exchange-Correlation Functionals (development files)
Versions of package libxc-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.1.1-1amd64,armel,armhf,i386
buster4.2.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.3.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.3.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.3.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental5.1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream5.1.6
Debtags of package libxc-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 14 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

LibXC is a library of exchange-correlation (XC) functionals for density-functional theory (DFT). The aim is to provide a portable, well tested and reliable set of exchange and correlation functionals that can be used by other codes.

This package contains the static library, the C headers and the Fortran modules necessary for developers.

Please cite: S. Lehtola, C. Steigemann, M. J. T. Oliveira and M. A. L. Marques: Recent developments in Libxc - A comprehensive library of functionals for density functional theory. SoftwareX 7:1-5 (2018)
Mpi-default-dev
MPI-udviklingsfiler - metapakke
Versions of package mpi-default-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.0.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0.2+nmu2amd64,armel,armhf,i386
buster1.13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mpi-default-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 134 users (315 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Denne metapakke afhænger af udviklingsfilerne for den anbefalet MPI-implementering for hver platform, i øjeblikket Open MPI på alle platformene, hvor den findes og MPICH på de andre. Pakken, som denne afhænger af, har alternative henvisninger for de delte biblioteker libmpi og libmpi++ og for kompilere mpicc, mpic++/mpicxx/mpiCC, mpif77 og mpi90 og deres manualsider.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 206620