DebiChem Project
Summary
C/c++/fortran development
DebiChem C/C++/Fortran Development

This metapackage will install development packages useful for chemists.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for DebiChem to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the DebiChem mailing list

Links to other tasks

DebiChem C/c++/fortran development packages

Official Debian packages with high relevance

Libblas-dev
Basic Linear Algebra Subroutines 3 - statická knižnica
Versions of package libblas-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.20110419-10amd64,armel,armhf,i386
sid3.9.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.9.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.2-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.2.20110419-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream3.10.0
Debtags of package libblas-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 603 users (405 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje binárne nekompatibilnú aktualizáciu balíka blas-dev. Bolo zapracovaných niekoľko menších zmien rozhrania jazyka C.

BLAS (Basic Linear Algebra Subroutines - podprogramy základnej lineárnej algebry) je sada efektívnych rutín pre väčšinu základných vektorových a maticových operácií. Široko sa využívajú ako základ ďalšieho kvalitného softvéru na lineárnu algebru, napr. lapack a linpack. Táto implementácia je referenčná implementácia vo Fortrane 77, ktorá sa nachádza na netlib.

Tento balík obsahuje statickú verziu knižnice.

Libelpa-dev
Eigenvalue SoLvers for Petaflop-Applications (Development version)
Versions of package libelpa-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2019.11.001-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2016.05.001-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2016.05.001-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2013.11.008-2amd64,armel,armhf,i386
sid2019.11.001-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ELPA is Eigenvalue SoLvers for Petaflop-Applications.

This version contains the Fortran90 modules and the static library.

Please cite: T. Auckenthaler, V. Blum, H.-J. Bungartz, T. Huckle, R. Johanni, L. Krämer, B. Lang, H. Lederer and P. R. Willems: Parallel solution of partial symmetric eigenvalue problems from electronic structure calculations. Parallel Computing 37:783-794 (2011)
Libfftw3-dev
knižnica na výpočet rýchlych fourierovych transformácií - vývojové súbory
Versions of package libfftw3-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.3.4-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.3.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.3.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.3.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.2.2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.3.2-3.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream3.3.9
Debtags of package libfftw3-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 364 users (233 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Knižnica FFTW počíta rýchle fourierove transformácie (FFT) v jednom alebo viacerých rozmeroch. Je extrémne rýchla. Tento balík obsahuje statickú knižnicu, hlavičkové súbory a testovacie programy.

Tento balík obsahuje hlavičkové súbory a statickú knižnicu. Dokumentáciu nájdete v balíku libfftw3-doc.

Please cite: Matteo Frigo and Steven G. Johnson: The Design and Implementation of FFTW3. (eprint) 93(2):216–231 (2005)
Registry entries: SciCrunch 
Libga-dev
C++ Library of Genetic Algorithm Components
Versions of package libga-dev
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.4.7-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.4.7-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4.7-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.7-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.4.7-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.7-3.1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.4.7-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package libga-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 8 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GAlib contains a set of C++ genetic algorithm objects. The library includes tools for using genetic algorithms to do optimization in any C++ program using any representation and genetic operators. The documentation includes an extensive overview of how to implement a genetic algorithm as well as examples illustrating customizations to the GAlib classes.

This package contains the development files.

Libint-dev
Evaluate the integrals in modern atomic and molecular theory (devel)
Versions of package libint-dev
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.1.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye1.2.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1.5-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libint-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The LIBINT library is used to evaluate the traditional (electron repulsion) and certain novel two-body matrix elements (integrals) over Cartesian Gaussian functions used in modern atomic and molecular theory. The idea of the library is to let computer write optimized code for computing such integrals. There are two primary advantages to this: much less human effort is required to write code for computing new integrals, and code can be optimized specifically for a particular computer architecture (e.g., vector processor).

LIBINT has been utilized to implement methods such as Hartree-Fock (HF) and Kohn-Sham density functional theory (KS DFT), second-order Moeller-Plesset perturbation theory (MP2), coupled cluster singles and doubles (CCSD) method, as well as explicitly correlated R12 methods.

This package contains the development header files.

Libint2-dev
Computation Chemistry Integral Evaluation Library (development files)
Versions of package libint2-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.6.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.3.0~beta3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.0~beta3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.6.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Libint2 library is used to evaluate the traditional (electron repulsion) and certain novel two-body matrix elements (integrals) over Cartesian Gaussian functions used in modern atomic and molecular theory. The idea of the library is to let computer write optimized code for computing such integrals. There are two primary advantages to this: much less human effort is required to write code for computing new integrals, and code can be optimized specifically for a particular computer architecture (e.g., vector processor).

Libint2 has been utilized to implement methods such as Hartree-Fock (HF) and Kohn-Sham density functional theory (KS DFT), second-order Moeller-Plesset perturbation theory (MP2), coupled cluster singles and doubles (CCSD) method, as well as explicitly correlated R12 methods.

This package contains the static library and header files.

Liblapack-dev
knižnica rutín lineárnej algebry, verzia 3 - statická verzia
Versions of package liblapack-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.5.0-4amd64,armel,armhf,i386
squeeze3.2.1-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.4.1+dfsg-1+deb70u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch3.7.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.9.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.9.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.10.0
Debtags of package liblapack-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 399 users (107 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

LAPACK verzia 3.X je vyčerpávajúca knižnica FORTRANu na operácie lineárnej algebry vrátane inverzie matice, riešení sústavy lineárnych rovníc metódou najmenších štvorcov, analýzy vlastných vektorov, dekompozície singulárnych hodnôt atď. Je to veľmi vyčerpávajúci balík s dobrou povesťou, ktorý našiel rozsiahle využitie vo vedeckej komunite.

Tento balík obsahuje statickú verziu knižnice.

Libmadness-dev
Numerical Environment for Scientific Simulation (development files)
Versions of package libmadness-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid0.10.1+git20200818.eee5fd9f-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.10.1~gite4aa500e-10amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el
buster0.10.1~gite4aa500e-10.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.10.1+git20200818.eee5fd9f-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MADNESS (Multiresolution Adaptive Numerical Environment for Scientific Simulation) provides a high-level environment for the solution of integral and differential equations in many dimensions using adaptive, fast methods with guaranteed precision based on multi-resolution analysis and novel separated representations. There are three main components to MADNESS. At the lowest level is a new petascale parallel programming environment that increases programmer productivity and code performance/scalability while maintaining backward compatibility with current programming tools such as MPI and Global Arrays. The numerical capabilities built upon the parallel tools provide a high-level environment for composing and solving numerical problems in many (1-6+) dimensions. Finally, built upon the numerical tools are new applications with initial focus upon chemistry, atomic and molecular physics, material science, and nuclear structure.

This package contains the static libraries and the header files.

Libopenmm-dev
C++ header files for the OpenMM library
Versions of package libopenmm-dev
ReleaseVersionArchitectures
experimental7.5.1+dfsg-1amd64,arm64,ppc64el
sid7.5.0+dfsg-1amd64,arm64,ppc64el
bullseye7.5.0+dfsg-1amd64,arm64,ppc64el
upstream7.5.1
Popcon: 0 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OpenMM is a software toolkit for performing molecular simulations on a range of high performance computing architectures. This package provides C++ header files for the development with that library.

Please cite: P. Eastman, J. Swails, J. D. Chodera, R. T. McGibbon, Y. Zhao, K. A. Beauchamp, L.-P. Wang, A. C. Simmonett, M. P. Harrigan, C. D. Stern, R. P. Wiewiora, B. R. Brooks and V. S. Pande: OpenMM 7: Rapid development of high performance algorithms for molecular dynamics. (PubMed,eprint) PLOS Comp. Biol. 13(7):e1005659 (2017)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
Libpsi3-dev
Quantum Chemical Program Suite (Development Libraries)
Versions of package libpsi3-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

PSI3 is an ab-initio quantum chemistry program. It is especially designed to accurately compute properties of small to medium molecules using highly correlated techniques.

This package contains the static libraries and header files.

Libsc-dev
Scientific Computing Toolkit (development files)
Versions of package libsc-dev
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.3.1-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.3.1-14amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.3.1-16amd64,armel,armhf,i386
stretch2.3.1-18+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.1-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.1-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.1-21amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libsc-dev:
devellang:c++, library
roledevel-lib
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Scientific Computing toolkit (SC) provides C++ class libraries for scientific computation. Included are classes for managing memory, saving and restoring the state of objects, reading objects from an input file, parallel communication, matrix algebra, among others.

Class libraries supporting quantum chemistry applications are provided with this distribution of SC.

This package includes the static libraries and header files.

Libscalapack-mpi-dev
Scalable Linear Algebra Package - Dev files for MPI
Versions of package libscalapack-mpi-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.8.0-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.0-12amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.8.0-9amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.8.0-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libscalapack-mpi-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 25 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ScaLAPACK is the parallel version of LAPACK used on clusters.

There are packages for the shared libraries, for the static libraries and the development files (this one) and for test programs.

Also included:

  • PBLAS, Parallel Basic Linear Algebra Subprograms
  • BLACS, Basic Linear Algebra Communication Subprograms

This is a dummy package which depends on the scalapack development package supporting the default implementation of MPI on this architecture.

Libsymspg-dev
C library for crystal symmetry determination (development files)
Versions of package libsymspg-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.16.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.16.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Spglib is a C library for crystal symmetry determination. Symmetry operations, space groups and other data can be obtained using this symmetry finder.

Features include:

  • Identify space-group type
  • Find symmetry operations
  • Find a primitive cell
  • Search irreducible k-points
  • Refine crystal structure
  • Wyckoff position assignment

This package contains static library and header files.

Libtiledarray-dev
Block-Sparse Tensor Library (development files)
Maintainer: Debichem Team (Adrian Bunk)
Versions of package libtiledarray-dev
ReleaseVersionArchitectures
sid0.6.0-5.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.0-5.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.0-5amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

TiledArray is a scalable, block-sparse tensor library that is designed to aid in rapid composition of high-performance tensor expressions, appearing for example in many-body quantum mechanics. It allows users to compose tensor expressions of arbitrary complexity that closely resembles the standard mathematical notation.

This package contains the static libraries and the header files.

Libxc-dev
Library of Exchange-Correlation Functionals (development files)
Versions of package libxc-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.1-1amd64,armel,armhf,i386
buster4.2.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.3.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.3.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental5.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream5.1.5
Debtags of package libxc-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 8 users (6 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

LibXC is a library of exchange-correlation (XC) functionals for density-functional theory (DFT). The aim is to provide a portable, well tested and reliable set of exchange and correlation functionals that can be used by other codes.

This package contains the static library, the C headers and the Fortran modules necessary for developers.

Please cite: S. Lehtola, C. Steigemann, M. J. T. Oliveira and M. A. L. Marques: Recent developments in Libxc - A comprehensive library of functionals for density functional theory. SoftwareX 7:1-5 (2018)
Mpi-default-dev
štandardné vývojové súbory MPI - metabalík
Versions of package mpi-default-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.0.2+nmu2amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.0.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster1.13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mpi-default-dev:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 116 users (116 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od vývojových súborov odporúčanej implementácie MPI pre každú platformu - momentálne Open MPI na všetkých platformách, kde existuje a MPICH na ostatných. Balík, od ktorého závisí poskytuje odkazy na alternatívy zdieľaných knižníc libmpi a libmpi++ a kompilátorov mpicc, mpic++/mpicxx/mpiCC, mpif77 a mpi90 a ich manuálové stránky.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 197124