Debian Hamradio Data Modes packages

Pakiety trybów danych radia amatorskiego do Debiana

Ten metapakiet instaluje pakiety przydatne podczas używania trybów danych, takich jak RTTY i SSTV, włączając w to tryby słabego sygnału, jak np. JT65, w Debianie.

Official Debian packages with high relevance

Package Version Description
comptext 1.0.1-6 Narzędzie z graficznym interfejsem użytkownika do porównywania dwóch strumieni tekstowych
comptty 1.0.1-5 Narzędzie z graficznym interfejsem użytkownika do porównywania dwóch strumieni RTTY
flamp 2.2.04-1 New upstream version 2.2.12 available ham radio Amateur Multicast Protocol application
fldigi 3.22.01-1 Program cyfrowy modem dla radioamatorów
flmsg 4.0.23-1 amateur radio forms management editor
flwrap 1.3.5-1 amateur radio file encapsulation/compression utility
js8call 2.2.0+ds-5 Amateur Radio Digital Mode providing weak signal messaging
pat 0.13.1-1 New upstream version 0.16.0 available Klient Winlink do obsługi poczty elektronicznej radia amatorskiego
psk31lx 2.2-1 Program terminalowy PSK31 z tekstowym interfejsem użytkownika
qsstv 9.4.4-3 Program do wolnego skanowania TV i faksu, oparty na Qt
twpsk 4.3-1 Program graficzny bazujący na karcie dźwiękowej do obsługi PSK31
wsjtx 2.7.0~rc3+repack-1~bpo12+1 Weak-signal amateur radio communications