Debian Hamradio Satellite Operation packages

Debian amatørradio - pakker for satellitoperation

Denne metapakke vil installere pakker nyttige for amatørsatellitoperation.

Official Debian packages with high relevance

Package Version Description
gpredict 2.3-115-g0f3beb6-3 Sporingsprogram for satellitter
gr-satellites 5.5.0-2 Samling af satellittelemetrisignaldekodere