Debian Hamradio Satellite operation packages

Debian amatørradio - pakker for satellitoperation

Denne metapakke vil installere pakker nyttige for amatørsatellitoperation.

Official Debian packages with high relevance

Package Version Description
gpredict 2.3-72-gc596101-3 Sporingsprogram for satellitter
gr-satellites 4.4.0-2 New upstream version 5.0.0 available Collection of satellite telemetry signal decoders