Debian Junior Project
Summary
Games-sim
Debian Jr. Simulation Games

Simulation games tend to be rather complex, so they are recommended for older children, and even then some help from someone older may be needed.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Junior to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Junior mailing list

Links to other tasks

Debian Junior Games-sim packages

Official Debian packages with high relevance

0ad
Real-time strategy game of ancient warfare
Versions of package 0ad
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-backports0.0.17-1~bpo70+1amd64,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
jessie0.0.17-1amd64,armhf,i386
stretch0.0.21-2amd64,armhf,i386
wheezy0~r11863-2amd64,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
bookworm0.0.25b-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.0.23.1-5amd64,armhf,i386
sid0.0.25b-1amd64,arm64,armhf,i386
buster0.0.23.1-2amd64,armhf,i386
stretch-backports0.0.23-1~bpo9+1amd64,armhf,i386
Debtags of package 0ad:
uitoolkitsdl, wxwidgets
Popcon: 246 users (124 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

0 A.D. (pronounced "zero ey-dee") is a free, open-source, cross-platform real-time strategy (RTS) game of ancient warfare. In short, it is a historically-based war/economy game that allows players to relive or rewrite the history of Western civilizations, focusing on the years between 500 B.C. and 500 A.D. The project is highly ambitious, involving state-of-the-art 3D graphics, detailed artwork, sound, and a flexible and powerful custom-built game engine.

Freeciv-client-gtk
Civilization turn based strategy game (GTK+ client)
Versions of package freeciv-client-gtk
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.6.3-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.6.0-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.5.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.3-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy-backports2.4.3-1~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy2.3.2-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.2.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package freeciv-client-gtk:
gamestrategy
interfacex11
networkclient
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk, sdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 28 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Freeciv is a free clone of the turn based strategy game Civilization. In this game, each player becomes leader of a civilisation, fighting to obtain the ultimate goal: the extinction of all other civilisations.

This is the GTK 2 version of Freeciv. It is recommended to install the »freeciv-client-gtk3« package and to use the GTK 3 client unless you really want to try this one.

Screenshots of package freeciv-client-gtk
Freeciv-client-sdl
Civilization turn based strategy game (SDL client)
Versions of package freeciv-client-sdl
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports2.6.3-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports2.6.0-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.5.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.6.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.3-3amd64,armel,armhf,i386
sid2.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy-backports2.4.3-1~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy2.3.2-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye2.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.2.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package freeciv-client-sdl:
gamestrategy
interfacex11
networkclient
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 6 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Freeciv is a free clone of the turn based strategy game Civilization. In this game, each player becomes leader of a civilisation, fighting to obtain the ultimate goal: the extinction of all other civilisations.

This version of Freeciv is based on SDL, the Simple DirectMedia Layer library. It is recommended to install the »freeciv-client-gtk3« package and to use the GTK 3 client unless you really want to try this one. The SDL client offers a different look&feel but lacks some functionality of the GTK 3 client.

Screenshots of package freeciv-client-sdl
Freecol
open source remake of the old Colonization
Versions of package freecol
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.9.2+dfsg-2all
wheezy0.10.5+dfsg-1+deb7u1all
jessie0.10.7+dfsg-3all
stretch0.11.6+dfsg-1all
buster0.11.6+dfsg2-2+deb10u1all
bullseye0.11.6+dfsg2-3all
bookworm0.11.6+dfsg2-3all
sid0.11.6+dfsg2-3all
Debtags of package freecol:
gamestrategy
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitxlib
usegameplaying
x11application
Popcon: 52 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

freecol is a game in the spirit of Civilization but taking place in a colonial background. Colonize the new world, build towns, trade or fight with natives and other European civilizations, trade with your homeland until you're ready to fight for your independence !

Lincity
Vybudujte & starejte se o své město/kraj
Maintainer: Kari Pahula
Versions of package lincity
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.13.1-11amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.13.1-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.13.1-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.13.1-11amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.13.1-7.2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch1.13.1-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.13.1-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.13.1-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lincity:
gamesimulation
interfacex11
roleprogram
usegameplaying
x11application
Popcon: 14 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Vaším úkolem je vybudovat a starat se o vaše město. Musíte dodávat potraviny a zboží, stavět domy a vytvářet pracovní místa. Můžete tak vybudovat ekonomiku opřenou o obnovitelné zdroje energie a recyklaci, nebo se můžete hnát za svou zkázou a stavět rakety, které vám pomohou utéci z vámi zdevastované planety, celé to je na vás. Protože jsou zdroje na každém místě pouze omezené, není možné nechat hru dlouhou dobu běžet jen tak. Tato hra se podobá komerčním simulacím podobného jména i zaměření.

Screenshots of package lincity
Lincity-ng
Hra simulace města s pěknou grafikou
Versions of package lincity-ng
ReleaseVersionArchitectures
sid2.9~git20150314-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.0-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.0-4amd64,armel,armhf,i386
stretch2.9~git20150314-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.9~git20150314-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.9~git20150314-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.9~git20150314-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lincity-ng:
gamesimulation
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 39 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LinCity-NG je hra simulace města. Je to učesaná a vylepšená verze starší hry LinCity: Vaším úkolem je budovat a spravovat město. Vašim obyvatelům musíte zajistit potraviny, bydlení, práci a zboží. Můžete vytvořit udržitelnou ekonomiku za pomoci obnovitelných zdrojů a recyklace, nebo se můžete řítit do záhuby a utéct ze znečištěné planety s vyčerpanými zdroji, je to jen na vás. Díky omezeným zdrojům na každém místě toto není hra na příliš dlouhou dobu. Je to hra podobná komerční hře s podobným názvem.

Screenshots of package lincity-ng
Megaglest
3D multi-player real time strategy game
Versions of package megaglest
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.12.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.9.1-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.6.0.3-1.2amd64,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
sid3.13.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.13.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.13.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.13.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package megaglest:
uitoolkitsdl, wxwidgets
Popcon: 29 users (54 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MegaGlest is a free 3D real-time customizable strategy game which takes place in a context which could be compared to that of the pre-renaissance Europe, with the licence that magic forces exist in the environment and can be controlled.

The current version is fully playable and supports both single player games against CPU controlled players and multiplayer matches over the Internet or a LAN.

Screenshots of package megaglest
Micropolis
real-time city management simulator
Versions of package micropolis
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.0.20071228-7amd64,armel,armhf,i386
stretch0.0.20071228-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0.20071228-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.0.20071228-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.0.20071228-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.0.20071228-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye0.0.20071228-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.0.20071228-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package micropolis:
gamesimulation
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 40 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This game simulates building and managing a whole city. The goal of the game is to build and design a city. The player can mark land as being zoned as commercial, industrial, or residential, add buildings, change the tax rate, build a power grid, build transportation systems and many other actions, in order to enhance the city.

Micropolis is the GPL-licensed version of SimCity.

Screenshots of package micropolis
Opencity
3D city simulator game
Versions of package opencity
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.0.6.2stable-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.0.6.4stable-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.0.6.4stable-4amd64,armel,armhf,i386
sid0.0.6.5stable-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.0.6.5stable-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.0.6.5stable-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0.6.5stable-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.0.6.5stable-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package opencity:
gamesimulation
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 19 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenCity is 3D city construction simulator. You can build some zones of housing, trading and industry, electric plant and roads. Besides you can also raise or lower the terrain. OpenCity is similar in spirit to other city construction games, heading towards a classic SimCity feeling, although with some additional features. It is not intended to be a clone of any famous city simulator.

Openttd
reimplementation of Transport Tycoon Deluxe with enhancements
Maintainer: Matthijs Kooijman
Versions of package openttd
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.4-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.10.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.10.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.10.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze-security1.0.4-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze1.0.4-7amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.2.1-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package openttd:
gamesimulation, strategy
interfacex11
networkclient, server
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 98 users (167 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenTTD is a reimplementation of the Microprose game "Transport Tycoon Deluxe" with lots of new features and enhancements.

OpenTTD is playable with the free graphics files from the openttd-opengfx package and optional sound files from the openttd-opensfx package (which is in non-free). Alternatively, OpenTTD can use the graphics files from the original Transport Tycoon Deluxe game (See README.Debian on how to set this up).

Screenshots of package openttd
Pingus
Klon hry Lemmings(TM)
Versions of package pingus
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.7.6-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.7.6-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.7.2-4amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.7.6-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.7.6-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7.6-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7.6-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.7.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pingus:
gamestrategy
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 62 users (52 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pingus je svobodná obdoba populární hry Lemmings.

Vašim cílem je ovládat dav tučňáků ve světě plném nástrah a odvést je tak do bezpečí. Ačkoliv jsou tučňáci (oproti lemmingům) chytřejší, je nutné nad nim držet ochranou ruku, neboť se spoléhají na to, že je zachráníte.

Tento balíček obsahuje hlavní program hry.

Ri-li
toy train simulation game
Versions of package ri-li
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.1+ds-1amd64,armel,armhf,i386
buster2.0.1+ds-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.1+ds-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.1+ds-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.0.1+ds-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.0.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.0.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.0.1+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ri-li:
gamepuzzle, strategy, toys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 40 users (56 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ri-li is a game in which you drive a wooden toy steam locomotive across many levels and collect all the coaches to win.

It features:

  • a colorful animated wooden steam locomotive;
  • 50 game levels;
  • 3 beautiful tunes and many sound effects;
  • 14 languages (Arabic, Breton, Chinese, English, Esperanto, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, and Swedish).
Screenshots of package ri-li
Simutrans
transportation simulator
Versions of package simutrans
ReleaseVersionArchitectures
sid122.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy111.2.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie111.2.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch120.1.3+repack-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster120.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye121.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm122.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze102.2.2~ds1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package simutrans:
gamesimulation
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 24 users (24 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Simutrans is a free transportation simulator: The player operates a transportation company and has to transport goods and passengers between factories and different cities.

The package is enhanced by the following packages: simutrans-pak128.britain
Wesnoth
fantasy turn-based strategy game - complete suite (metapackage)
Versions of package wesnoth
ReleaseVersionArchitectures
sid1.14.17-2all
bookworm1.14.17-2all
bullseye1.14.15-1all
buster1.14.5-1all
stretch-backports1.14.5-1~bpo9+1all
squeeze1.8.5-1all
jessie1.10.7-2+deb8u1all
stretch1.12.6-1+deb9u1all
wheezy-backports-sloppy1.12.6-1~bpo7+1all
wheezy-backports-sloppy1.12.5-1~bpo7+1all
wheezy-security1.10.3-3+deb7u1all
wheezy1.10.3-3+deb7u2all
wheezy-backports1.10.7-2+deb8u1~bpo70+1all
wheezy-backports-sloppy1.12.4-1~bpo7+2all
Debtags of package wesnoth:
gamestrategy
interfacex11
networkclient
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage pulls in the complete set of the latest stable version, most helpful if you always want to have all the official campaigns installed. If you only want to play over the network with other players or want to play only a few campaigns you just need to install the wesnoth-core package and the wanted campaign packages.

Battle for control of villages, using variety of units which have advantages and disadvantages in different types of terrains and against different types of attacks. Units gain experience and advance levels, and are carried over from one scenario to the next in a campaign.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 207262