Debian Junior Project
Summary
Internet
Debian Jr. Internet tools

For children, a wide variety of Internet tools are not necessary to get started. Most users will find the Iceweasel web browser covers their needs. As children's familiarity and sophistication of use of the Internet develops, you will probably want to add more Internet clients to the child's system.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Junior to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Junior mailing list

Links to other tasks

Debian Junior Internet packages

Official Debian packages with high relevance

Epiphany-browser
intuitívny webový prehliadač pre GNOME
Versions of package epiphany-browser
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.30.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid41.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm41.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.38.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.32.1.2-3~deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.22.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.4.2-2.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package epiphany-browser:
interfacex11
networkclient
roleprogram
scopeapplication
suitegnome
uitoolkitgtk
usebrowsing
webbrowser
works-withtext
works-with-formathtml
x11application
Popcon: 926 users (578 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Epiphany je jednoduchý, no mocný webový prehliadač pre GNOME určený pre netechnických používateľov. Jeho princípmi sú jednoduchosť a dodržiavanie štandardov.

Jednoduchosť je dosiahnutá kvalitným dizajnom používateľského rozhrania a spoliehaním sa, pri vykonávaní niektorých úloh (napr. čítanie emailov), na externé aplikácie. Jednoduchosť neznamená menej schopností; Epiphany má všetko, čo je od moderného prehliadača očakávané.

Dodržiavanie štandardov je zaistené na strane HTML použitím vykresľovacieho jadra WebKitGTK+ (ktoré je založené na stroji použitom v Apple Safari a Google Chrome); a na strane používateľského rozhrania prísnym dodržiavaním GNOME Human Interface Guidelines (HIG) a úzkou spoluprácou s pracovným prostredím GNOME.

Other screenshots of package epiphany-browser
VersionURL
3.22.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15200/simage/large-c9578a3dd39e211fc3dc69da1e4eabce.png
3.4.0.1-2ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9072/simage/large-72d6aa675668e31aecfbd95b4abfb6f2.png
3.38.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-56156b46ca8d66d9416adc5eebd347e8.png
3.36.3-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19342/simage/large-2baa1c5c3cb2b36b1e6c8b78ff0a849e.png
3.36.3-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19343/simage/large-2329c03b5a952442f3b24f1ffede8f1e.png
3.36.3-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19344/simage/large-dd8f51fe083bd1c6100bffae61f94a60.png
3.36.3-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19345/simage/large-6efecd2d14498eb178ac565b135f7646.png
3.36.3-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19346/simage/large-213e368073b8605a450da36a83a376e8.png
3.36.3-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19347/simage/large-961ea2028866075c0fac54e2ba78041d.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17634/simage/large-e0e780d32109adaf32888eb56b921776.png
2.30.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/4667/simage/large-6477cee1e9599c0cc95b533accbd7139.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17633/simage/large-b3e8f71dacf3c04ac9262c90e0780729.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17632/simage/large-9af9d9e4d798ccd477b596c14c6fff94.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17631/simage/large-8bc785b5fd286681c96e0344ce2fcc43.png
3.36.3-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19459/simage/large-a20f3360d7873c677d0923487184d060.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17308/simage/large-81d6b39c981de4a23a73480aad00f4b9.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17307/simage/large-9865af8bf25ac24203c57f2356c4ceb5.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17306/simage/large-66d813af1abb317c0e452a44cefade26.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17305/simage/large-07e9f7221f0dc6eadc3f706aedd8986f.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17304/simage/large-bc0d2c6ec040791b60adbf7055b94f75.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17303/simage/large-28d5f1a10c1c1ee175588676e16ded8d.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17302/simage/large-9602b383dfc9d05ab88f3963602e2885.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17301/simage/large-f7f447067a994c2c79951cd89ca283eb.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17300/simage/large-97ef5a61a2b98ab2c353d3a3d74892b8.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17299/simage/large-f9142e6892d1248edc4fbf4557b9d937.png
3.32.1.2-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18465/simage/large-4e76bdc0c623094df9316856ea01e835.png
3.32.1.2-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18464/simage/large-3de294b25f440646f51e188aa0bb6142.png
3.32.1.2-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18463/simage/large-0fc91c62521e734af064ea9993605233.png
3.32.1.2-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18462/simage/large-113c6812c3658aed645d1f482df79195.png
3.32.1.2-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18461/simage/large-8d15ef934b5e7df69d80b1ae95a8534b.png
3.32.1.2-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18460/simage/large-5f4d160d1ec2c097d11b21b65ed4fc0a.png
3.32.1.2-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18435/simage/large-7aeba0d583008ed01fcc29789953978c.png
3.32.1.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18009/simage/large-d9e19fc79acb0d9331e7b305a01daed6.png
Screenshots of package epiphany-browser
Iceweasel
??? missing short description for package iceweasel :-(
Versions of package iceweasel
ReleaseVersionArchitectures
buster-security78.15.0esr-1~deb10u1all
jessie-kfreebsd-security45.9.0esr-1~deb8u1all
wheezy-security52.8.0esr-1~deb7u1all
jessie52.8.1esr-1~deb8u1all
jessie-security52.9.0esr-1~deb8u1all
stretch-security52.9.0esr-1~deb9u1all
jessie-kfreebsd-security60.7.1esr-1~deb8u1all
jessie-security60.9.0esr-1~deb8u2all
stretch-security60.9.0esr-1~deb9u1all
jessie-security68.9.0esr-1~deb8u2all
stretch68.10.0esr-1~deb9u1all
buster78.14.0esr-1~deb10u1all
stretch-security78.15.0esr-1~deb9u1all
squeeze3.5.16-20amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze-security3.5.16-20amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy17.0.10esr-1~deb7u1ia64
wheezy24.5.0esr-1~deb7u1sparc
wheezy24.8.1esr-1~deb7u1kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,s390
wheezy31.8.0esr-1~deb7u1powerpc
wheezy38.8.0esr-1~deb7u1amd64,armel,armhf,i386,mips,mipsel,s390x
Debtags of package iceweasel:
interfacex11
roleprogram
suitemozilla
uitoolkitgtk
webbrowser
works-withaudio
works-with-formatmp3
x11application
Popcon: 4146 users (1775 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
Pidgin
grafický multiprotokolový klient na okamžité posielanie správ
Maintainer: Richard Laager
Versions of package pidgin
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.14.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.14.7-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.14.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.13.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.7.3-1+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.10.10-1~deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie-kfreebsd-security2.11.0-0+deb8u2kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
jessie-security2.11.0-0+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie2.11.0-0+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security2.10.10-1~deb7u3amd64,armel,armhf,i386
squeeze-security2.7.3-1+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package pidgin:
interfacex11
networkclient
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
usechatting
works-withaudio, im, video
x11application
Popcon: 1203 users (2786 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pidgin je grafický, modulárny klient na okamžité posielanie správ (Instant Messaging) schopný používať viacero sietí súčasne. Momentálne sú podporované: AIM/ICQ, IRC, Jabber/XMPP/Google Talk, Napster, Zephyr, Gadu-Gadu, Bonjour, Groupwise, Sametime a SIMPLE.

Tiež sa navrhuje použitie ďalších balíkov, ktoré rozširujú funkcionalitu:

  • libsqlite3-0:
  • na použitie zásuvného modulu predvídania dostupnosti kontaktov
The package is enhanced by the following packages: pidgin-data pidgin-encryption pidgin-gnome-keyring pidgin-librvp purple-discord
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 207406