Debian Junior Project
Summary
Typing
Debian Jr. typing

This metapackage will install typing tutors and typing games for various skill levels. This collection of packages was assembled in the hope that children become comfortable with the keyboard quickly while having fun learning it.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Junior to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Junior mailing list

Links to other tasks

Debian Junior Typing packages

Official Debian packages with high relevance

Bambam
keyboard mashing and doodling game for babies
Maintainer: Marcin Owsiany
Versions of package bambam
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1.2+dfsg-1all
bullseye1.1.2+dfsg-1all
bookworm1.1.2+dfsg-1all
jessie0.5+dfsg-0.1all
stretch0.6+dfsg-1all
buster1.0.1+dfsg-1all
Popcon: 27 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Bambam is a simple baby keyboard masher application that locks the keyboard and mouse and instead displays bright colors, pictures, and sounds.

Note: to stop the game, type the command shown in upper left-hand corner of the screen.

Screenshots of package bambam
Childsplay
sada vzdelávacích hier pre malé deti
Maintainer: Markus Koschany
Versions of package childsplay
ReleaseVersionArchitectures
buster3.3-2all
jessie2.6.5-1all
stretch2.6.5+dfsg-1all
squeeze1.3-1all
wheezy1.6-1all
sid3.3-2all
Debtags of package childsplay:
fieldarts, mathematics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
uselearning
Popcon: 26 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Childsplay poskytuje aktivity na cvičenie pamäti, ktoré sú zábavné a zároveň učia zvuky, obrázky, písmená a čísla; aktivity, ktoré učia dieťa používať myš a klávesnicu a čisto herné aktivity ako logické hry, pong, pacman a biliard.

Gcompris
transitional package for gcompris-qt
Versions of package gcompris
ReleaseVersionArchitectures
buster0.95-1all
stretch15.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie14.12-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy12.01-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze9.3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.1-1all
buster-backports1.0-1~bpo10+1all
bullseye1.0-1all
Debtags of package gcompris:
fieldarts, electronics, linguistics, mathematics, physics
gamepuzzle, typing
interfacex11
roleprogram
suitegnome, gnu
uitoolkitgtk, sdl
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 65 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GCompris is a high quality educational software suite, including a large number of activities for children aged 2 to 10. Some of the activities are game orientated, but nonetheless still educational.

This is a transitional package that depends on the new series of GCompris releases (rewritten using Qt). It can be safely removed once gcompris-qt is installed.

Gtypist
simple ncurses touch typing tutor
Maintainer: Daniel Leidert
Versions of package gtypist
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.9.5-1amd64,armel,armhf,i386
buster2.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.9.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.8.3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.9.1-2.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.9.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gtypist:
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
uselearning
Popcon: 33 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Displays exercise lines, measures your typing speed and accuracy, and displays the results. Two exercise types are possible: drills and speed tests.

You need fortune cookies (fortune-cookie-db) to use typefortune. There are several languages specific cookie packages (fortunes-*).

Klavaro
flexibilná výuka strojopisu
Maintainer: Bart Martens
Versions of package klavaro
ReleaseVersionArchitectures
buster3.03-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.5.0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.9.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.01-1amd64,armel,armhf,i386
stretch3.02-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.13
Debtags of package klavaro:
gametyping
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
uselearning
Popcon: 115 users (57 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Klavaro je jednoduchý nástroj na výuku písania na klávesnici všetkými desiatimi prstami, takmer nezávisle od jazyka, ktorý je veľmi flexibilný vzhľadom na nové alebo neznáme rozloženia klávesnice.

Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí:

  • internacionalizácia
  • rozloženia klávesnice pripravené na použitie
  • editor rozloženia klávesnice
  • základný kurz
  • cvičenia na prispôsobiteľnosť, rýchlosť a plynulosť
  • grafy vývoja
Ktouch
výuka písania na klávesnici pre KDE
Versions of package ktouch
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.04.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream21.08.2
Debtags of package ktouch:
gametyping
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 164 users (332 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTouch je program na výuku presného a rýchleho písania na klávesnici. Poskytuje vzorový text, ktorý máte prepísať a zobrazuje kláves, ktorý máte stlačiť a ktorým prstom.

Obsahuje zbierku lekcií pre rozličné jazyky a rozloženia klávesnice. Udržiava štatistiku, podľa ktorej prispôsobí úroveň náročnosti.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package ktouch
Pysiogame
educational activity pack for kids
Maintainer: Miriam Ruiz
Versions of package pysiogame
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.60.814-1all
jessie1.30.811-1all
buster3.60.814-2all
bookworm4.20.01-1all
sid4.20.01-1all
bullseye4.20.01-1all
Popcon: 76 users (34 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

pySioGame is a set of educational activities and games for children aged between 3 and 10. The activities are grid based and can be played all in a single window. pySioGame includes maths, reading, writing, painting, and memory activities.

Other screenshots of package pysiogame
VersionURL
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10240/simage/large-4c11f2e4334fcf65087fb1383791e2e9.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10245/simage/large-149b00ed8ed72af570b5e82ac7bcdaeb.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10242/simage/large-c28eed65ec86beba5c3b56e550f18e38.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10239/simage/large-87efc4860a91adb5f1fab59c76babf6b.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10243/simage/large-970e5715ffe40a87d341f85d4f975767.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10238/simage/large-911f5487888cc7b61db7c1d959ea5e38.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10246/simage/large-8bbe1851dc7008f9543c924a90b2b90e.png
1.30.811-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10244/simage/large-af452fb7a0860bc248e8572f8b3178c7.png
Screenshots of package pysiogame
Tuxtype
vzdelávacia hra písanie na stroji s Tuxom
Maintainer: Holger Levsen
Versions of package tuxtype
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.8.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.8.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.3-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.8.1-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.8.1-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.8.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package tuxtype:
gamearcade, typing
juniorarcade
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying, learning
Popcon: 62 users (53 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

TuxTyping je vzdelávacia hra s výukou písania na stroji s linuxovým tučniakom Tux. Hráč sa snaží viesť Tuxa tak, aby zjedol ryby, ktoré padajú z hornej časti obrazovky. Každá ryba má na sebe nejaké písmeno. Akonáhle hráč toto písmeno stlačí, Tux sa premiestni tak, aby túto rybu zjedol. Cieľom hry je naučiť deti písať na klávesnici, ale obsahuje aj náročné úrovne, ktoré zvládnu len tí najpokročilejší pisári.

Screenshots of package tuxtype
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 206601