Debian Med Packages

The Debian Med Pure Blend contains 1351 packages which are grouped by metapackages. Each metapackage will cause the installation of packages for a specific topic. The following table lists the metapackages of Debian Med:

MetapackageDescription
Biology Debian Med - pakker for bioinformatik
Biology Development Debian Med-pakker til udvikling af bioinformatikprogrammer
Next Generation Sequencing Debian Med bioinformatics applications usable in Next Generation Sequencing
Phylogeny Debian Med phylogeny packages
Cloud Debian Med-bioinformatikprogrammer der kan benyttes i skyberegninger
Content Management Debian Med content management systems
Covid-19 This task exists only for tagging COVID-19 relevant cases
Medical data Debiandatabase for medicin
Dental Debian Med-pakker relateret til tandlægepraksis
Epidemiology Epidemiologirelaterede pakker for Debian Med
Hospital Information Systems Debian Med-forslag for Hospital Information Systems
Imaging Debian Med - billedbehandling og visualiseringspakker
Imaging Development Debian Med-billedbehandlings- og visualiseringspakker - pakkeudvikling
Laboratory Debian Med - forslag for medicinske laboratorier
Oncology Debian Med-pakker for onkologi
Pharmacology Debian Med-pakker for farmaceutisk forskning
Physics Debian Med-pakker for medicinske fysikere
Practice Debian Med-pakker for praksisledelse
Psychology Debian Med-pakker for psykologi
Rehabilitation Debian Med-pakker for rehabilitationsteknologi
Research Debian Med-pakker til medicinsk forskning
Statistics Debian Med-statistik
Tools Debian Med (sundhedsvæsen) flere værktøjer
Typesetting Debian Med-understøttelse for opsætning og udgivelse