Debian Multimedia Project
Summary
Ladi
LADI, Linuxaudio session management, packages

This metapackage will install packages for ladish.org.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Ladi packages

Official Debian packages with high relevance

A2jmidid
démon sprístupňujúci ALSA MIDI v systémoch JACK MIDI
Versions of package a2jmidid
ReleaseVersionArchitectures
sid9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch8~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie8~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package a2jmidid:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 181 users (37 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Hlavným cieľom tohto projektu je uľahčiť používanie aplikácií, do ktorých nebola pridaná podpora JACK v systéme, ktorý používa JACK MIDI. a2jmidid je démon, ktorý implementuje automatické premostenie. Ak je port sekvencéra ALSA vstupný aj výstupný, dostanete dva porty JACK MIDI - vstupný a výstupný.

Das-watchdog
solves system lock-ups by making all processes non-realtime
Versions of package das-watchdog
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9.0-3.2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9.0-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.0-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.0-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9.0-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.9.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package das-watchdog:
roleprogram
usemonitor
Popcon: 41 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Das_Watchdog is a general watchdog for the Linux operating system that should be run in the background at all times to ensure a realtime process won't hang the machine.

Das_Watchdog is inspired by the rt_watchdog program from Florian Schmidt, but has some improvements over it:

  • It works with 2.4 kernels as well as 2.6.
  • Instead of permanently setting all realtime processes to run non-realtime, das_watchdog only sets them temporary.
  • When the watchdog kicks in, an X window should pop up that tells you whats happening (just close it after reading the message).
Jackd
JACK Audio Connection Kit - predvolený balík servera
Versions of package jackd
ReleaseVersionArchitectures
stretch5all
buster5+nmu1all
bullseye5+nmu1all
bookworm5+nmu1all
trixie5+nmu1all
sid5+nmu1all
jessie5all
Debtags of package jackd:
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
soundplayer
useplaying
works-withaudio
Popcon: 575 users (416 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JACK je nízkolatenčný zvukový server umožňujúci viacerým aplikáciám pripojiť sa k jednému zvukovému zariadeniu a navzájom zdieľať zvuk.

Tento fiktívny balík závisí na aktuálnej implementácii JACK.

Ladish
systém na správu relácií aplikácií JACK
Versions of package ladish
ReleaseVersionArchitectures
buster1+dfsg0-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1+dfsg0-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1+dfsg0-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ladish:
roleprogram
Popcon: 78 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Správca relácií LADI (LADI Session Handler, ladish) je systém na správu relácií aplikácií JACK na systéme GNU/Linux. Jeho cieľom je umožniť vám súčasne spúšťať viaceré zvukové programy, uložiť ich nastavenie, zatvoriť ich a následne toto nastavenie inokedy jednoducho načítať. ladish sám o sebe nepracuje so žiadnymi zvukovými ani MIDI dátami - iba spúšťa programy, stará sa o ukladanie/načítanie (ľubovoľných) dát a prepája navzájom porty JACK. Tiež je možné ho použiť na presúvanie celých relácií medzi počítačmi alebo posielanie relácií na internet na stiahnutie.

Laditools
Linux Audio Desktop Integration Tools
Versions of package laditools
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1.0-3.1all
stretch1.1.0-2all
jessie1.0.1-2all
Debtags of package laditools:
roleprogram
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LADI Tools is a set of tools aiming to achieve the goals of the LADI project to improve desktop integration and user workflow of Linux audio system based on JACK and ladish. Those tools take advantage of the D-Bus interfaces recently added to JACK and ladish to ease the configuration and use of those two great programs.

The following tools are included:

  • g15ladi - a JACK monitor for g15 keyboards
  • ladi-control-center - graphical configuration tool to setup JACK's configuration
  • ladi-player - convenient VLC-style application to control JACK and manage studios
  • ladi-system-log - JACK, ladish and a2jmidid log viewer
  • ladi-system-tray - system indicator that allows users to start, stop and monitor JACK, as well as start some JACK related applications

This package includes basic set of tools to control and monitor the LADI system, that is JACK and ladish in a D-Bus environment.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 226986