Debian Multimedia Project
Summary
Mixing
Packages for mixing and mastering your music

This metapackage will install software to do mixing and mastering.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Mixing packages

Official Debian packages with high relevance

Ardour
pracovná stanica digitálneho zvuku
Versions of package ardour
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.8.16+git20131003+dfsg1-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.8.14-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.8.11-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid5.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.5.0~dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ardour:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi, mixer, player, recorder
uitoolkitgtk
useediting, playing
works-withaudio
works-with-formatmp3, oggvorbis, wav
x11application
Popcon: 303 users (82 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ardour je viackanálový rekordéra na pevný disk (HDR; hard disk recorder) a pracovná stanica digitálneho zvuku (DAW; digital audio workstation). Možno ho použiť na ovládanie, záznam, úpravu a spúšťanie zložitých zvukových konfigurácií.

Ardour podporuje rozhrania pro-audio v rámci projektu ALSA, ktorý poskytuje vysoko kvalitné, dobre navrhnuté ovládače zariadení a API na vstup/výstup zvuku v Linuxe. Ardour dokáže použiť akékoľvek rozhranie, ktoré podporuje ALSA. Medzi na patrí plne digitálny 26-kanálový RME Hammerfall, Midiman Delta 1010 a mnoho ďalších.

Ardour má podporu pre 24-bitových vzoriek (interne používa plávajúcu desatinnú čiarku), nelineárny strih s neobmedzeným počtom krokov vrátenia, používateľsky konfigurovateľný zmiešavač, možnosti MTC master/slave, kompatibilitu s hardvérovým riadiacim povrchom MIDI.

Podporuje MIDI Machine Control, a tak je možné ovládať ho z ľubovoľného radiča MMC a mnohých moderných digitálnych zmiešavačov.

Ardour obsahuje mocný viacstopový editor/aranžér zvuku, ktorý je kompletne non-deštruktívny a podporuje všetky štandardné operácie nelineárneho editovania (vkladanie, nahradenie, mazanie, presunutie, orezanie, výber, vystrihnutie/kopírovanie/vkladanie). Editor podporuje neobmedzený počet krokov vrátenia/opakovania a dokáže ukladať nezávislé „verzie“ skladby alebo celého diela.

Editor Ardour podporuje komunitný štandard zásuvných modulov LADSPA. Ľubovoľné reťazce zásuvných modulov je možné pripojiť ku ktorejkoľvek časti stopy. Každý ý reťazec zmiešavačov môže mať ľubovoľný počet vstupov a výstupov, a to nielen mono, stereo alebo 5.1 - obsahuje N-cestný panning s podporou rôznych modelov panningu. Existuje posielanie pre- a post-fader, každý s vlastným zosilnením a ovládaním panningu. Každý reťazec zmiešavačov sa správa ako samostatná zbernica a preto je počet zberníc v Ardour neobmedzený. Môžete submixovať ľubovoľný počet reťazcov, do iného reťazca.

Kapacita kanála Ardour je obmedzená iba počtom vašich zvukových rozhraní a schopnosťou vášho diskového subsystému prenášať dáta.

JACK (JACK Audio Connection Kit) sa používa na V/V všetkého zvuku, čo umožňuje vymieňať si dokonale vzorkovo synchronizované dáta s ďalšími aplikáciami alebo hardvérovými zvukovými rozhraniami.

Ardour je nezávislý od vzorkovacej frekvencie a veľkosti - podporuje ľubovoľný hardvérový formát od 8 do 32 bitov s rýchlosťou od 8 kHz do 192 kHz. Interne pracuje s 32/64-bitovou pohyblivou desatinnou čiarkou IEEE.

Ďalšie informácie nájdete na http://ardour.org/.

Aubio-tools
library for audio segmentation -- utilities
Maintainer: Paul Brossier
Versions of package aubio-tools
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.4.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.3.2-4amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.3.2-4.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.4.1-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package aubio-tools:
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 26 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

aubio gathers a set of functions for audio signal segmentation and labelling. The library contains a phase vocoder, onset and pitch detection functions, a beat tracking algorithm and other sound processing utilities.

This package provides command line tools to run the different algorithms.

Screenshots of package aubio-tools
Audacity
rýchly multiplatformný editor zvuku
Versions of package audacity
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-security2.0.1-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.0.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.0.6-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.3.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.3.12-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package audacity:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmixer, recorder
uitoolkitwxwidgets
useediting, learning
works-withaudio
x11application
Popcon: 4849 users (769 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Audacity je editor viacstopového zvuku pre Linux, unixové systémy, MacOS a Windows. Jeho návrh umožňuje jednoduché nahrávanie, prehrávanie a upravovanie digitálneho zvuku. Audacity dokáže aplikovať digitálne efekty a má nástroje na spektrálnu analýzu. Upravovanie je veľmi rýchle a je možné vrátiť späť a zopakovať neobmedzený počet operácií.

Medzi podporované formáty súborov patria Ogg Vorbis, MP2, MP3, WAV, AIFF a AU.

Ebumeter
loudness measurement according to EBU-R128
Versions of package ebumeter
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2.0~dfsg0-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.1.0~dfsg-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.4.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ebumeter:
roleprogram
usemeasuring
works-withaudio
Popcon: 13 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

These tools help controlling loudness of audio material aimed primarily for broadcasting, but they can be useful in other situation.

ebumeter and ebur128 allow users to measure Momentary (400 ms), Short term (3s) and Integrated Loudness (from start to stop). They can be used on audio files and signals through JACK.

This package contains two programs:

 • ebumeter - interactive meter working via jackd
 • ebur128 - the command line app to measure sound files
Gwc
Audio file denoiser
Versions of package gwc
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.21.19~dfsg0-4amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.21.17~dfsg0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.21.05-1.2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.22.04-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.22.04-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.22.01-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.21.19~dfsg0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gwc:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useconverting
works-withaudio
x11application
Popcon: 26 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Gtk Wave Cleaner (gwc) is an application that helps you in getting rid of noise and clicks in audio files. This is most commonly used when translating your old vinyl or old tapes to a digital format, but it can be applied to every soundfile that has a more or less constant noise level.

Screenshots of package gwc
Jaaa
generátor zvukových signálov a analyzátor spektra
Versions of package jaaa
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.8.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.6.0-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.6.0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.4-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package jaaa:
roleprogram
Popcon: 35 users (71 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jaaa (JACK and ALSA Audio Analyser) je veľmi exaktný generátor zvukových signálov a analyzátor spektra.

Jaaa umožňuje vybrať na štyroch vstupoch „Min“ a „Max“ minimálne a maximálne zobrazené frekvencie. Môžete mať až dve značky, ktoré vám pomôžu presne odčítať hodnoty na displeji.

Screenshots of package jaaa
Jack-mixer
zmiešavač zvuku JACK
Versions of package jack-mixer
ReleaseVersionArchitectures
jessie10-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy9-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package jack-mixer:
interfacex11
roleprogram
soundmixer
uitoolkitgtk
works-withaudio
x11application
Popcon: 36 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

jack_mixer je zmiešavač zvuku pre JACK s podobným vzhľadom ako majú jeho hardvérové náprotivky.

 • zmiešavanie ľubovoľného počtu vstupných kanálov (mono alebo stereo)
 • ovládanie vyváženia a prelínania pomocou príkazov MIDI
 • správa relácií pomocou LASH
 • vytvorenie toľkých výstupov, koľko potrebujete
 • rýchle monitorovanie vstupov (PFL) a výstupov
Screenshots of package jack-mixer
Japa
JACK and ALSA Perceptual Analyser
Versions of package japa
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.4-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.2.1-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.6.0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.8.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package japa:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
works-withaudio
x11application
Popcon: 14 users (37 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Japa, is a 'perceptual' or 'psychoacoustic' audio spectrum analyser. Possible uses include spectrum monitoring while mixing or mastering, evaluation of ambient noise, and (using pink noise) equalisation of PA systems.

It supports up to four audio inputs of which two can graphically be compared. Additionally a pink noise and white noise generator is running after starting japa.

Screenshots of package japa
Jkmeter
horizontal or vertical bargraph audio level meter for Jack Audio Connection Kit
Versions of package jkmeter
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.6.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.6.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.4.0-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.6.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.1-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package jkmeter:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitxlib
usemonitor
works-withaudio
x11application
Popcon: 10 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A jkmeter displays both the true RMS level and the digital peak level. But can display stereo correlation too.

Jkmeter is based on the ideas of mastering guru Bob Katz. See https://www.digido.com/bob-katz/index.php and follow the links on 'level practices'. This is the type of meter you want for live recording, mixing and mastering

Screenshots of package jkmeter
Jmeters
multichannel audio level meter
Versions of package jmeters
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.1-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.2.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package jmeters:
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withaudio
Popcon: 22 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A jmeters is multichannel audio level meter for Jack Audio Connection Kit. It uses the same pixmaps as meterbridge. The main difference to meterbridge is that jmeters has the correct ballistics for both the VU and the PPM.

Jnoisemeter
audio test signals meter
Versions of package jnoisemeter
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.0-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.1.0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Popcon: 21 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A jnoisemeter is a small app designed to measure audio test signals and in particular noise signals.

The simplest use is to measure the S/N ratio of your sound card. If you can calibrate the input levels of your soundcard it can also be used (with some external hardware) to measure noise levels of any type of audio equipment, including preamps and microphones.

Libsox-fmt-all
všetky knižnice formátov SoX
Versions of package libsox-fmt-all
ReleaseVersionArchitectures
stretch14.4.1-5+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze14.3.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid14.4.2+git20190427-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster14.4.2+git20190427-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye14.4.2+git20190427-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy14.4.0-3+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security14.4.0-3+deb7u2amd64,armel,armhf,i386
jessie14.4.1-5amd64,armel,armhf,i386
jessie-security14.4.1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libsox-fmt-all:
rolemetapackage
Popcon: 33 users (77 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SoX je švajčiarsky nožík spracovania zvuku.

Toto je metabalík, ktorý závisí od všetkých knižníc formátov SoX.

Meterbridge
Collection of Audio meters for the JACK audio server
Versions of package meterbridge
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.2-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.9.2-8amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.9.2-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.2-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.2-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.2-11amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.9.2-11amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package meterbridge:
interfacex11
roleplugin
uitoolkitsdl
x11application
Popcon: 100 users (52 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Meterbridge implements various meters for the JACK Audio Connection Kit. Examples of the available types are:

 • PPM Peak Program level Meter
 • VU Volume Unit Meter
 • DPM Digital Peak Meter
 • JF Jellyfish Meter
 • SCO Scope
Qashctl
mixer for ALSA's High level Control Interface
Versions of package qashctl
ReleaseVersionArchitectures
sid0.22.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.17.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.18.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.21.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.21.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.22.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qashctl:
uitoolkitqt
Popcon: 28 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QasTools is a collection of desktop applications for the Linux sound system ALSA.

The applications included are:

 • QasConfig - browser for the ALSA configuration tree
 • QasHctl - mixer for ALSA's High level Control Interface
 • QasMixer - desktop mixer with features similar to alsamixer

QasHctl is a mixer application for ALSA's "High level Control Interface". This interface allows more complex interaction than the "Simple Mixer Interface" which is used by alsamixer and QasMixer.

Qasmixer
zmiešavač pre stolné počítače
Versions of package qasmixer
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.17.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.21.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.18.0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.22.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.21.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.22.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qasmixer:
interfacex11
roleprogram
soundmixer
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 117 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QasTools je kolekcia desktopových aplikácií pre Linuxový zvukový systém ALSA.

Obsahuje aplikácie:

 • QasConfig - prehliadač konfiguračného stromu ALSA
 • QasHctl - zmiešavač pre vysokoúrovňové ovládacie rozhranie ALSA
 • QasMixer - zmiešavač pre stolné počítače s podobnými funkciami ako má alsamixer

QasMixer je aplikácia zmiešavača pre stolné počítače pre ALSA „Simple Mixer Interface“ a ponúka podobné vlastnosti ako alsamixer. Tiež používa ikonu v oznamovacej oblasti systému so základnými funkciami zmiešavača zuvku.

Vlevel
Levelling audio filter as command-line tool and LADSPA/JACK plugin
Versions of package vlevel
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 63 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

VLevel keeps your music from making you jump out of your seat, and it keeps you from having to fiddle with the volume constantly. It's different from other dynamic compressors because it looks ahead. You can think of VLevel as someone who knows your music by heart, and turns the volume up during quiet passages, but smoothly turns it back down when he knows a loud part is coming. It's great for making CDs to listen to in your car, or to play background music on your computer.

VLevel is currently a LADSPA plugin, a JACK plugin and a command-line filter. You can use it with many Linux audio programs including XMMS, GStreamer, GLAME, GDAM, and others, and you can use it in shell scripts to level your music before burning a CD.

The commandline filter is also useful for levelling podcasts before (encoding and) publishing.

Wmix
Dockapp mixer for OSS
Versions of package wmix
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.1-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.1-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.1-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster3.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.1-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package wmix:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
soundmixer
suitegnustep
uitoolkitxlib
x11applet
Popcon: 18 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Allows toggling record source, muting individual channels, adjusting volume and balance, all in a compact dockapp size, with TV-like on-screen-display for volume levels.

Supports mousewheel to adjust current channelvolume and can be controlled remotely with SIGUSR1 / SIGUSR2 to adjust the volume. Keeps a simple configuration file for user-defined settings.

Screenshots of package wmix

Official Debian packages with lower relevance

Brp-pacu
audio analysis tool
Versions of package brp-pacu
ReleaseVersionArchitectures
sid2.1.1+git20111020-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.1+git20111020-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.1+git20111020-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.1+git20111020-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.1+git20111020-4amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.1.1+git20110314~repack1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package brp-pacu:
roleprogram
useanalysing
works-withaudio
Popcon: 3 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Brp-pacu compares the output of the system to the input of the system and allows you to use this data to perform final equalization by matching the results with actual DSP/EQ.

Jamin
mastering zvuku zo zmiešaného viacstopového zdroja pomocou JACK
Versions of package jamin
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.97.14~cvs~81203-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.97.14~cvs~81203-3.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.98.9~git20170111~199091~repack1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.98.9~git20170111~199091~repack1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.98.9~git20170111~199091~repack1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.98.9~git20170111~199091~repack1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.97.14~cvs~81203-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package jamin:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
soundmixer
uitoolkitgtk
useediting
works-withaudio
x11application
Popcon: 125 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JAM je nástroj na mastering zvuku zo zmiešaného viacstopového zdroja. Beží v rámci JACK Audio Connection Kit a používa LADSPA na DSP na pozadí, konkrétne zásuvné moduly swh, ktoré vytvoril Steve Harris, hlavný autor JAM.

Vlastnosti:

 • lineárne filtre
 • JACK V/V
 • 30-pásmový grafický ekvalizér
 • 1023-pásmový, ručne kreslený ekvalizér s parametrickým riadením
 • analýza spektra
 • 3-pásmový kompresor špičiek
 • obmedzovač tehlovou stenou s doprednou kontrolou
 • viacpásmové stereo spracovanie
 • predvoľby a scény
 • maximalizátor hlasitosti
Screenshots of package jamin
Mhwaveedit
Simple and fast GTK2 sound editor
Versions of package mhwaveedit
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.4.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4.24-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.4.20-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.4.21-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.4.23-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.23-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.23-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mhwaveedit:
interfacex11
roleprogram
useediting
works-withaudio
x11application
Popcon: 26 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

mhWaveEdit is a graphical program for editing sound files. It is intended to be user-friendly and robust. It does not require a fast computer.

Supports JACK, ALSA, OSS and PulseAudio.

Nama
Ecasound-based multitrack recorder/mixer
Versions of package nama
ReleaseVersionArchitectures
sid1.216-1all
squeeze1.064-6all
wheezy1.078-2all
jessie1.078-2all
buster1.208-2all
bullseye1.216-1all
Debtags of package nama:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 5 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Nama is a text-based application for multitrack recording, mixing and mastering using the Ecasound audio engine developed by Kai Vehmanen.

Features include tracks, buses, effects, presets, sends, inserts, marks and regions. Nama runs under JACK and ALSA audio frameworks, automatically detects LADSPA plugins, and supports Ladish Level 1 session handling.

All editing under Nama is non-destructive. Effects are generally applied in realtime. A track caching (track freezing) function is also available.

The command prompt accepts Nama commands, Ecasound interactive-mode commands, shell commands and perl code, providing command history and autocompletion. The help system covers internal commands and LADSPA effects and includes keyword search.

By default, Nama displays a simple graphic interface while the command processor runs in a terminal window. The -t option provides a text-only interface for console users.

Screenshots of package nama
Pnmixer
Simple mixer application for system tray
Maintainer: Arnaud Rebillout
Versions of package pnmixer
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 133 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PNMixer is a simple mixer application designed to run in your system tray. It integrates nicely into desktop environments that don't have a panel that supports applets and therefore can't run a mixer applet. In particular it's been used quite a lot with fbpanel and tint2, but should run fine in any system tray.

PNMixer is designed to work on systems that use ALSA for sound management. Any other sound driver like OSS or FFADO, or sound server like PulseAudio or Jack, are currently not supported (patches welcome).

Rezound
Audio file editor
Versions of package rezound
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.12.3beta-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

ReZound is an advanced audio file editor for the GNU/Linux platform. It supports the JACK audio server and the OSS sound API. It can import several audio file formats such Ogg/Vorbis, mp3, standard wav, FLAC and exports in its own file format (.rez). You can use ReZound to burn your audio files directly to CD. ReZound has unlimited Undo. It supports the LADSPA effect plugin standard and has several builtin effects.

Screenshots of package rezound
Silan
commandline tool to detect silence in audio-files
Maintainer: Kyle Robbertze
Versions of package silan
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.3.2-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 31 users (31 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Silan is a standalone application to analyze audio files for silence and print ranges of detected signals.

It supports a variety of audio-formats and codecs by making use of libsndfile and ffmpeg/libav for reading audio-data.

Signal threshold and hold-off time can be freely configured. The output can be formatted with samples or seconds as unit or printed as audacity label file.

Screenshots of package silan
Sonic-visualiser
viewing and analysing the contents of music audio files
Versions of package sonic-visualiser
ReleaseVersionArchitectures
buster3.2.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.1~repack1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.5~repack1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package sonic-visualiser:
uitoolkitqt
Popcon: 48 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The aim of Sonic Visualiser is to be the first program you reach for when want to study a musical recording rather than simply listen to it.

Sonic Visualiser could be of particular interest to musicologists, archivists, signal-processing researchers and anyone else looking for a friendly way to take a look at what lies inside the audio file.

Soundconverter
aplikácia GNOME na prevádzanie zvukových súborov do iných formátov
Versions of package soundconverter
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.4.4-2all
sid3.0.2-2all
wheezy2.0.1-1all
stretch3.0.0~alpha1+git20151209-1+deb9u1all
buster3.0.1-2all
jessie2.1.3-1all
bullseye3.0.2-2all
Debtags of package soundconverter:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitegnome
uitoolkitgtk
useconverting
works-withaudio
x11application
Popcon: 374 users (166 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SoundConverter je jednoduchý zvukový konvertor pre pracovné prostredie GNOME. Číta zvukové súbory v ľubovoľnom formáte aký podporuje GStreamer a na výstupe poskytuje formát Ogg Vorbis, FLAC alebo WAV alebo MP3 ak máte nainštalovaný zásuvný modul LAME pre GStreamer.

Sox
švajčiarsky nožík spracovania zvuku
Versions of package sox
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-security14.4.0-3+deb7u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye14.4.2+git20190427-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid14.4.2+git20190427-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze14.3.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy14.4.0-3+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie14.4.1-5amd64,armel,armhf,i386
jessie-security14.4.1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
stretch14.4.1-5+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster14.4.2+git20190427-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package sox:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
soundcompression, mixer, player, recorder
useanalysing, compressing, converting, filtering, playing
works-withaudio
works-with-formatmp3, oggvorbis, wav
Popcon: 6812 users (2555 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SoX je nástroj príkazového riadka, ktorý dokáže previesť rozličné zvukové formáty na iné formáty. Tiež na tieto zvukové súbory dokáže počas konverzie aplikovať rozličné efekty. Naviac SoX dokáže prehrávať a nahrávať hudobné súbory na viacerých unixových platformách.

SoX dokáže pracovať s formátmi ako Ogg Vorbis, MP3, WAV, AIFF, VOC, SND, AU, GSM a niekoľko ďalších. Podpora akéhokoľvek formátu vyžaduje aspoň libsox-fmt-base. Niektoré formáty majú vlastný balík, napr. podporu čítania a zápisu MP3 poskytuje libsox-fmt-mp3.

SoX podporuje väčšinu bežných zvukových architektúr ako ALSA, Libao, OSS a Pulse (balíky libsox-fmt-alsa, libsox-fmt-ao, libsox-fmt-oss a libsox-fmt-pulse). Tiež podporuje zásuvné moduly LADSPA.

Screenshots of package sox

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Pymappergui
Graphical User Interface for libmapper
Versions of package pymappergui
ReleaseVersionArchitectures
VCS0.1-2all
Versions and Archs
License: GPL-3+
Debian package not available
Git
Version: 0.1-2

pyMapperGUI is a Graphical User Interface for libmapper

libmapper is a cross-platform software library for declaring data signals on a shared network and enabling arbitrary connections to be made between them. It creates a distributed mapping system/network, with no central points of failure, the potential for tight collaboration and easy parallelization of media synthesis.

Unofficial packages built by somebody else

Non-mixer
live mixer with effects plugin hosting and ambisonics
License: GPL-2+

The Non DAW Studio is a modular system composed of four main parts consisting of the Non Timeline, the Non Mixer, the Non Sequencer, and the Non Session Manager.

The No DAW Studio is a complete studio that is fast and light enough to run on low-end hardware.

This is the Non Mixer package.

No known packages available

Arpage
MIDI Arpeggiator with JACK Tempo Sync.
License: GPL-2
Debian package not available
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 203234