Debian Multimedia Project
Summary
Musician
Pakiety dla muzyków

Niniejszy metapakiet zainstaluje pakiety przydatne dla muzyków. Obejmuje to metronomy, tunery do instrumentów i oprogramowanie do notacji muzycznej.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Musician packages

Official Debian packages with high relevance

Ableton-link-utils
synchronizes musical applications on multiple devices - cmdline utils
Versions of package ableton-link-utils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.0.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 8 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ableton Link, a technology that synchronizes musical beat, tempo, and phase across multiple applications running on one or more devices. Applications on devices connected to a local network discover each other automatically and form a musical session in which each participant can perform independently: anyone can start or stop while still staying in time. Anyone can change the tempo, the others will follow. Anyone can join or leave without disrupting the session.

This package contains cmdline utilities to check synchronisation.

Ableton-link-utils-gui
synchronizes musical applications on multiple devices - GUI utils
Versions of package ableton-link-utils-gui
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ableton Link, a technology that synchronizes musical beat, tempo, and phase across multiple applications running on one or more devices. Applications on devices connected to a local network discover each other automatically and form a musical session in which each participant can perform independently: anyone can start or stop while still staying in time. Anyone can change the tempo, the others will follow. Anyone can join or leave without disrupting the session.

This package contains GUI utilities to check synchronisation.

Gtklick
Prosty metronom z interfejsem graficznym do JACK
Versions of package gtklick
ReleaseVersionArchitectures
buster0.6.4-5all
wheezy0.6.4-3all
jessie0.6.4-4all
stretch0.6.4-5all
squeeze0.6.4-1all
Debtags of package gtklick:
roleprogram
Popcon: 31 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gtklick to prosty metronom z łatwym w obsłudze interfejsem GTK+, obsługującym serwer dźwięku JACK.

Oferuje on różne dźwięki do wyboru, arbitralne liczniki i wzorce uderzeń, ćwiczenie szybkości oraz możliwość zapisywania i przywracania profili. Gtklick został zaimplementowany jako interfejs do klick, który do komunikowania się z backendem wykorzystuje komunikaty OSC.

Używając klick bezpośrednio z wiersza poleceń można skorzystać z dodatkowych funkcji, takich jak mapy tempa i synchronizacji z transportem JACK.

Screenshots of package gtklick
Klick
Zaawansowany metronom do serwera JACK
Versions of package klick
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.12.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.12.2-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.12.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.12.2-2amd64,armel,armhf,i386
buster0.12.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.12.2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.12.2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package klick:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
uselearning, synchronizing, timekeeping
works-withaudio
x11application
Popcon: 38 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Klick jest zaawansowanym metronomem opartym na wierszu poleceń, korzystającym z serwera dźwięku JACK. Umożliwia definiowanie skomplikowanych map tempa dla całych utworów lub artystycznych wykonań.

Pojedynczy rytm i tempo można podawać w wierszu poleceń, podczas gdy bardziej złożone mapy tempa można odczytać z plików tekstowych. Alternatywnie, możliwe jest również uruchomienie programu Klick w trybie interaktywnym, w którym tempo można zmieniać w trakcie pracy przy użyciu klawiatury, lub odczytywać informacje na jego temat z przesyłu JACK.

Kmetronome
Metronom MIDI ALSA
Versions of package kmetronome
ReleaseVersionArchitectures
buster0.10.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.10.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.10.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.10.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kmetronome:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkitqt
uselearning
works-withaudio
x11application
Popcon: 24 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KMetronome jest metronomem opartym na MIDI z użyciem sekwencera ALSA.

Przeznaczony dla muzyków i studentów muzyki. Podobnie jak solidne, prawdziwe metronomy, narzędzie to służy do utrzymywania rytmu podczas grania na instrumentach muzycznych.

Wykorzystuje MIDI do generowania dźwięku zamiast cyfrowego dźwięku, pozwalając na niskie obciążenie procesora i bardzo dokładne taktowanie dzięki sekwencerowi ALSA

Screenshots of package kmetronome
Laborejo
music notation workshop
Versions of package laborejo
ReleaseVersionArchitectures
buster0.8~ds0-2all
jessie0.8~ds0-1all
stretch0.8~ds0-2all
Popcon: 7 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Laborejo, Esperanto for "Workshop", is used to craft music through notation. It is a Lilypond GUI frontend, a MIDI creator and finally a tool collection to inspire and help one to compose music. It works by reducing music-redundancy and by seperating layout and data.

Laborejo provides many features:

 • Unlimited tracks/staffs, voices, items.
 • Input via Keyboard, Mouse or MIDI.
 • Flexibel and fast shortcut and configuring system.
 • Portable, as few dependencies as possible.
 • PDF generation, ready-to-print, through Lilypond.
 • Separation of editing and note/data entry and layout.
 • MIDI file generation.
 • Playback through JACK.
 • Control over performance from a global level (e.g. change how long non-legato notes or fermatas are) to detailed, technical tweaks like MIDI CC messages as score items.
Other screenshots of package laborejo
VersionURL
0.8~ds0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/762/large.png
0.8~ds0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/763/large.png
0.8~ds0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/765/large.png
0.8~ds0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/770/large.png
0.8~ds0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/769/large.png
0.8~ds0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/766/large.png
0.8~ds0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/768/large.png
0.8~ds0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/767/large.png
0.8~ds0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/764/large.png
0.8~ds0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/761/large.png
0.8~ds0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/760/large.png
0.8~ds0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/759/large.png
Screenshots of package laborejo
Lilypond
program for typesetting sheet music
Maintainer: Anthony Fok
Versions of package lilypond
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.14.2-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.18.2-4amd64,armel,armhf,i386
buster2.19.81+really-2.18.2-13+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.20.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.20.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.19.81+really-2.18.2-13+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.12.3-7amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package lilypond:
fieldarts
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
suitegnu
useediting, learning, typesetting
works-withmusic-notation, text
works-with-formattex
Popcon: 213 users (191 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LilyPond is a music typesetter, an automated engraving system. It produces beautiful sheet music using a high level description file as input.

LilyPond supports many forms of music notation constructs, including chord names, drum notation, figured bass, grace notes, guitar tablature, modern notation (cluster notation and rhythmic grouping), tremolos, (nested) tuplets in arbitrary ratios, and more.

LilyPond's text-based music input language support can integrate into LaTeX, HTML and Texinfo seamlessly, allowing single sheet music or musicological treatises to be written from a single source. Form and content are separate, and with LilyPond's expert automated formatting, users don't need typographical expertise to produce good notation.

LilyPond produces PDF, PostScript, SVG, or TeX printed output, as well as MIDI for listening pleasures. LilyPond is exported from the RoseGarden and NoteEdit GUIs, and can import ABC, ETF and MIDI.

LilyPond is part of the GNU Project.

 Authors: Han-Wen Nienhuys <hanwen@cs.uu.nl>
     Jan Nieuwenhuizen <janneke@gnu.org>
The package is enhanced by the following packages: frescobaldi python-ly python3-ly
Other screenshots of package lilypond
VersionURL
https://screenshots.debian.net/screenshots/000/006/779/large.png
Screenshots of package lilypond
Lilypond-data
LilyPond - program do składania muzyki (pliki danych)
Maintainer: Anthony Fok
Versions of package lilypond-data
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.14.2-4all
buster2.19.81+really-2.18.2-13+deb10u1all
buster-security2.19.81+really-2.18.2-13+deb10u1all
sid2.20.0-2all
bullseye2.20.0-2all
jessie2.18.2-4all
squeeze2.12.3-7all
Debtags of package lilypond-data:
roleapp-data
usetypesetting
works-withmusic-notation, text
works-with-formattex
Popcon: 213 users (191 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LilyPond to składarka muzyczna, zautomatyzowany system grawerowania. Tworzy piękny arkusz nutowy przy użyciu wysokiego poziomu pliku opisu jako danych wejściowych.

Pakiet zawiera niezależne od architektury pliki danych do LilyPond.

Musescore
cross-platform multi-lingual music composition and notation, v2
Maintainer: Thorsten Glaser
Versions of package musescore
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3+dfsg1-0.1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.2+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.9.6+dfsg-1amd64,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch2.0.3+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.2+dfsg2-7~deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.2+dfsg3-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.2+dfsg3-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package musescore:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
useediting
works-withmusic-notation
x11application
Popcon: 268 users (95 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MuseScore is an Open Source (GNU GPL) music notation software that runs on all platforms supported by Qt5 (GNU/Linux, MacOS X, Windows), and is available in over forty different languages. It features an easy to use WYSIWYG editor with audio score playback for results that look and sound beautiful, rivaling commercial offerings like Finale and Sibelius.

This package provides MuseScore 2. You can install multiple versions of MuseScore in parallel, and upstream recommends doing so, because each major version has a new, incompatible, layout engine, and changing old scores without relayouting them fully with the new version can only be done by the old version. Install the musescore3 package for MuseScore 3 and expect a musescore4 package to show up in Debian bookworm.

Create, play back and print sheet music for free. Features include:

 • easy-to-use and customisable interface
 • albums combining multiple scores
 • unlimited score length
 • unlimited number of staves per system
 • up to four independent voices per staff
 • score creation wizard and templates
 • easy and fast note entry with a (PC) keyboard, the mouse, including an on-screen virtual (piano) keyboard, or MIDI (step-time, real-time)
 • continuous view: focus on the content, scrolling by as an endless ribbon, undistracted by line breaks or page breaks; switch to page view to polish up for printing
 • automatic part extraction and transposition; advanced transposition: transpose a selected passage to any key, or by any interval — or even transpose diatonically within the same key
 • repeats, including segnos, codas, measure repeats, advanced repeats
 • dynamics, articulations and other expression markings
 • playback support for almost all notation elements
 • custom text markings
 • style rules that apply to the whole score at once
 • lyrics
 • chord symbols
 • Jazz notation, including lead sheets and slash notation
 • swing and shuffle playback
 • integrated sequencer and two software synthesisers (FluidSynth for SF2/SF3, Zerberus for SFZ), which also can use third-party soundfonts
 • mixer for instrument levels and effects
 • mixing and panning for individual parts
 • percussion notation
 • early music notation
 • cross-staff beaming
 • import of graphics
 • custom key signatures
 • additive time signatures
 • user-defined score styles
 • and much more…

Choir features:

 • powerful lyrics copy and paste tools
 • implode/explode: combine up to four voices on one staff, then separate to individual staves
 • hide empty vocal staves, such as in a piano intro
 • figured bass for historical notation
 • smart lyrics: unlimited verses, with notes and staves automatically spaced, and verse numbers automatically aligned
 • voice leading checker: download the Check Harmony Rules proofreading plugin to check for errors in your part writing, according to standard rules
 • part mixer: mute, solo, or change volume of staves to learn individual lines — settings even apply to MP3 export

Piano features:

 • support for solo + piano (add small staff with different instrument)
 • support for cadenzas (smaller notes and variable length measures)
 • complete notation: pedaling, fingering, cross-staff beaming — you name it; everything needed to write piano sheet music is here

Guitar features:

 • bends, fingerings, and other common guitar notations supported
 • add/remove linked staves any time; enter notes on either standard (pitched five-line) or TAB staff
 • percussion/drumset also included
 • templates include guitar, tablature, guitar+tablature, rock/pop band
 • complete tablature: multiple tab styles available — from note symbols outside the staff to upside-down strings — and linked standard/tab staff pairs
 • Guitar Pro import: MuseScore can now open files from Guitar Pro, so you can easily migrate over. Import filters are improving with every release; GP3, GP4, GP5, GP6, GTP, GPX are currently supported.
 • Fretboard diagrams: 21 default chords for every key, and a powerful editor to create your own — with barre, fret position, and any number of strings
 • beyond guitar: banjo, mandolin, ukulele, oud; custom string tunings; even historical lute tablature: MuseScore does them all.

Orchestral features:

 • templates for common instrumentations
 • custom linked parts (e.g. create choral score from orchestra+chorus): any change you make to the content of any part is immediately reflected in the full score — and vice versa
 • powerful style controls: edit the formatting of parts and score independently — or apply the same style to all parts with one click
 • one-click transposition: instantly switch between transposed and concert pitch: sounding pitches stay the same while the written notes change

Jazz features:

 • templates for Jazz Lead Sheet, Big Band and Jazz Combo
 • real “handwritten” Book-style jazz font for text and chord symbols
 • formatting tools include adding line breaks every X measures
 • instantly switch between transposed and concert pitch
 • intelligent chord symbol: chord names are automatically formatted when you finish typing — plus, they transpose with the notes
 • easy slashes: commands to fill bars with slashes — and to turn notes into rhythmic slashes, and even accent notation above the staff

Marching ensembles features (needs the MDL extension):

 • marching band, indoor percussion, front ensemble, drumline and drum corps (even G bugles); no setup or configuration — select a template, start writing

Band features:

 • diverse templates: concert band, brass band, marching band, battery and pit percussion — ready out-of-the-box (plus big band for jazz)
 • custom linked parts: you can even keep a drumline score linked to a full marching band score and to individual percussion parts

Most elements in MuseScore are laid out automatically on a “virtual note sheet”, with a near professional-quality layout engine, but can also be positioned manually, giving you total control of every score element’s position. The capabilities of MuseScore can be extended via plugins and extensions, and the growing repository on musescore.org contains many plugins submitted by users and an active development team.

MuseScore includes a set of sounds that reproduce common instruments (as defined by General MIDI) without taking up a lot of disk space or memory providing full orchestral and band sounds (with the Drumline extension installed this includes marching percussion). The general (non-Drumline) sound font is available as musescore-general-soundfont Debian package, if you wish to reuse it with other synthesisers.) You can also load any sound font you prefer for a wider variety of sounds or for more realism.

MuseScore can import and export MIDI and MusicXML files, and it can also import from Capella and several other programs. MuseScore can export to PDF, PNG, and other graphic formats, to WAV and other audio formats such as OGG Vorbis and MP3, or to GNU Lilypond for an alternative layout and print option.

MuseScore can upload scores to musescore.com, a score sharing site, and send scrolling sheet music videos to YouTube. In addition to the desktop software, you can rehearse “on the go” with MuseScore mobile apps (which do not support note entry, but many advanced playback functions). Note that all of these are commercial or otherwise non-free offers optionally integrated with, but not part of, the Free notation program. Scrolling video scores feature the notes highlighted in the score as they sound — and highlighted on a virtual piano keyboard below.

Screenshots of package musescore
Rumor
Klawiatura MIDI, pracująca w czasie rzeczywistym do konwertera Lilypond
Versions of package rumor
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.5-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.0.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.0.4-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package rumor:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 7 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program do prostej transkrypcji muzyki granej na klawiaturze (MIDI) na notację tekstową LilyPond. Odbiera zdarzenia MIDI, kwantyzuje je zgodnie ze swoim metronomem na bieżąco i tworzy odpowiednie dane wyjściowe podobne do odręcznego zapisu w notacji Lilypond. Tempo, rytm, tonację oraz inne parametry można ustawić za pomocą opcji wiersza poleceń.

Solfege
Ear training software
Maintainer: Francois Mazen
Versions of package solfege
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.23.4-9all
sid3.23.4-9all
buster3.23.4-6all
stretch3.22.2-2all
jessie3.22.2-2all
wheezy3.20.6-1all
squeeze3.16.4-2all
Debtags of package solfege:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitgtk
uselearning
works-withaudio
x11application
Popcon: 62 users (61 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU Solfege is an ear training program for X Windows written in Python, using the GTK+ 3.0 libraries. You can practice harmonic and melodic intervals, chords, scales and rhythms, and you can add new exercises using a simple plain text file format.

Ear training is a big subject with many connections to music theory and performance of music.

To use this software, you need some basic knowledge about music theory.

The package is enhanced by the following packages: mma
Other screenshots of package solfege
VersionURL
3.11.3-4https://screenshots.debian.net/screenshots/000/002/134/large.png
Screenshots of package solfege

Official Debian packages with lower relevance

Denemo
Interfejs oparty na GTK+ do GNU Lilypond
Versions of package denemo
ReleaseVersionArchitectures
buster2.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.8.16-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.9.2-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.1.8-2amd64,armel,armhf,i386
sid2.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.4.0
Debtags of package denemo:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitegnu
uitoolkitgtk
useediting, learning
works-withmusic-notation, text
works-with-formattex
x11application
Popcon: 35 users (19 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GNU Denemo jest graficznym edytorem partytur muzycznych, napisanym w C/GTK+. Służy on przede wszystkim jako interfejs do GNU LilyPond, ale może być również zastosowany do innych celów związanych z muzyką komputerową.

Screenshots of package denemo
Fmit
Wolnoźródłowy program do strojenia instrumentów muzycznych
Maintainer: John Wright (Boyuan Yang)
Versions of package fmit
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.6-0.2amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.97.7-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.99.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.99.2-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.2.6-0.2amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.2.14
Debtags of package fmit:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
works-withaudio
x11application
Popcon: 17 users (6 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

FMIT to graficzne narzędzie służące do strojenia instrumentów muzycznych, obsługujące historię błędów i poziomów głośności oraz zaawansowane funkcje, takie jak: dostrajanie mikrotonalne, prowadzenie statystyk i różnych poglądów, np. kształtu fali, współczynników składowych harmonicznych, dyskretnych przekształceń Fourier'a w czasie rzeczywistym. Wszystkie widoki i zaawansowane funkcje są opcjonalne, tak więc interfejs może być również bardzo prosty.

Screenshots of package fmit
Frescobaldi
LilyPond sheet music text editor
Versions of package frescobaldi
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.0.0~git20161001.0.eec60717+ds1-2all
buster3.0.0+ds1-2all
squeeze1.1.4-1all
wheezy2.0.5+ds1-1all
sid3.1.2+ds1-1all
bullseye3.1.2+ds1-1all
jessie2.0.13+ds1-1all
Debtags of package frescobaldi:
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
useediting
works-withmusic-notation
x11application
Popcon: 77 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Frescobaldi is a LilyPond sheet music editor. It aims to be powerful, yet lightweight and easy to use. Frescobaldi is Free Software, freely available under the GNU General Public License.

Features:

 • Powerful text editor with syntax highlighting and automatic completion
 • Music view with advanced Point & Click
 • MIDI player to proof-listen LilyPond-generated MIDI files
 • MIDI capturing to enter music
 • Powerful Score Wizard to quickly setup a music score
 • Snippet Manager to store and apply text snippets, templates or scripts
 • Use multiple versions of LilyPond, automatically selects the correct version
 • Built-in LilyPond documentation browser and built-in Frescobaldi User Guide
 • Smart layout-control functions like coloring specific objects in the PDF
 • MusicXML, MIDI and ABC import
 • Modern user interface with configurable colors, fonts and keyboard shortcuts
 • Translated into Dutch, English, French, German, Italian, Czech, Russian, Spanish, Galician, Turkish, Polish, Brazillian Portuguese and Ukrainian.

Music functions:

 • Transpose music
 • Change music from relative to absolute and vice versa
 • Change the language used for note names
 • Change the rhythm (double, halve, add/remove dots, copy, paste) etc.
 • Hyphenate lyrics using word-processor hyphenation dictionaries
 • Add spanners, dynamics, articulation easily using the Quick Insert panel
 • Update LilyPond syntax using convert-ly, with display of differences

In order to use lyric hyphenation, please install your languages' appropriate hyphenation packages, e.g. hyphen-fr for French, hyphen-ca for Catalan, etc.

Frescobaldi is designed to run on all major operating systems (Linux, macOS and MS Windows). It is named after Girolamo Frescobaldi (1583-1643), an Italian composer of keyboard music in the late Renaissance and early Baroque period.

The package is enhanced by the following packages: rumor
Mma
Musical MIDI Accompaniment Generator
Versions of package mma
ReleaseVersionArchitectures
sid20.02-1all
stretch16.06-1all
bullseye20.02-1all
buster16.06-2all
Popcon: 32 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

“MMA—Musical MIDI Accompaniment” is an accompaniment generator. It creates MIDI tracks for a soloist to perform over from a user-supplied file containing chords and MMA directives.

MMA is very versatile and generates excellent tracks. It comes with an extensive user-extendable library with a variety of patterns for various popular rhythms, detailed user manuals, and several demo songs.

MMA is a command-line driven program. It creates MIDI files which are then played by a sequencer or MIDI file play program.

Nted
Edytor notacji muzycznych
Maintainer: Gilles Filippini
Versions of package nted
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.10.18-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.10.7-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.10.18-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.10.18-8amd64,armel,armhf,i386
stretch1.10.18-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.10.18-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.10.18-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nted:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useediting
works-withmusic-notation
x11application
Popcon: 28 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NtEd jest edytorem notacji muzycznych, opartym na Gtk+. Pretenduje do roli edytora typu WYSIWYG: to co widzisz na ekranie jest dokładnie tym, co otrzymasz na wyjściu drukarki. Obsługuje do 4-ch instrumentów na każdej pięciolinii, notacje perkusyjne, 5 linii tekstu piosenki, N-tuplety (nieregularne grupy rytmiczne), zmiany kontekstu, repryzy z wariacjami, konfigurowanie instrumentów muzycznych na każdej pięciolinii, importowanie z MIDI / MusicXML, eksportowanie do PS / PDF / SVG / PNG / Lilypond / MIDI. Notacje mogą być odtwarzane przez sekwencer ALSA.

Other screenshots of package nted
VersionURL
1.5.0-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/002/163/large.png
Screenshots of package nted
Rosegarden
Edytor muzyki i sekwencer MIDI/audio
Versions of package rosegarden
ReleaseVersionArchitectures
buster18.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie14.02-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy12.04-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze10.04.2-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid20.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rosegarden:
fieldarts
interfacecommandline, x11
roleprogram
soundmidi, mixer, sequencer
uitoolkitqt
useediting, learning
works-withaudio, music-notation
x11application
Popcon: 139 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rosegarden jest aplikacją Qt będącą sekwencerem miksującym audio/MIDI (odtwarzanie i nagrywanie) oraz edytorem wielościeżkowym do edycji muzyki, który używa zarówno notacji taśmy perforowanej, jak i partytury, obsługuje wejście/wyjście plików MIDI, eksport do plików lilypond i Csound itp.

Stretchplayer
Odtwarzacz plików audio z rozciąganiem w czasie i zmianą wysokości dźwięku
Versions of package stretchplayer
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.503-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.503-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.503-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.503-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.503-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.503-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package stretchplayer:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 20 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

StretchPlayer służy do odtwarzania plików audio umożliwiając rozciąganie w czasie (bez wpływu na wysokość dźwięku) i/lub zmianę wysokości dźwięku (bez wpływu na czas odtwarzania dźwięku), nawet podczas słuchania.

Ostrzeżenie: pakiet zawiera wersję rozwojową (potencjalnie niestabilną) wydaną wyłącznie w celach testowych.

Unofficial packages built by somebody else

Impro-visor
Jazz Improvisation Advisor for the Improviser
License: GPL-2

Impro-Visor (short for “Improvisation Advisor”) is a music notation program designed to help jazz musicians compose and hear solos similar to ones that might be improvised. The objective is to improve understanding of solo construction and tune chord changes. There are other, secondary, things it can do, such as improvise on its own. It has also been used for transcription. Because rhythm-section (e.g. piano, bass, drums) accompaniment is automatically generated from chords, Impro-Visor can be used as a play-along device. Now having a wider array of accompaniment styles, its use is not limited to jazz.

Lyricue
The GNU Lyric Display System
License: GNU General Public License

This application is used to edit/display song lyrics on a second screen/projector for use at singing events such as church services. Features Spellchecking User access controls Networkable (ie run interface and server on different machines) Multiple Playlists Copyright info for songs Automatic Page advance Re-orderable playlist Playlist entries to change background * All songs kept in a database and so screens are dynamically generated,

 allowing you to easily change the backdrop, font etc without having
 to change all the songs
* Can automatically create screens for bible verses
 • Quick searching for songs

Note: lyricue version 1.9.8 is currently present in Ubuntu Intrepid Ibex (8.10) [1].

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Audiveris - wnpp
Optical Music Recognition module
Homepage not available
License: GPL
Debian package not available

Audiveris is an Optical Music Recognition (OMR) module. Starting from the image of a music sheet, it provides high-level logical music information compliant with the MusicXML definition. Other tools such as a Midi Sequencer, or a Composition Editor can then read and update this standard data.

There are already commercial tools in this area but Audiveris is, to our knowledge, the first Java open-source OMR tool. It is a cross-platform tool, written entirely in Java, and tested on Windows, Solaris, Linux and Mac OS.

Audiveris works with printed music sheets only, the task of recognizing hand-written scores being significantly harder.

Bmc - wnpp
Braille Music Compiler
License: GPLv3
Debian package not available

BMC aims to become a system for translating between visual and tactile western music notation. It currently parses a subset of braille music code and can emit LilyPond input files from that. Export to other formats like MusicXML is planned. Eventually, BMC should also be able to convert from MusicXML to braille music code.

It is intended as a bridge between visual and tactile music notation, allowing for more and better cooperation between sighted and visually handicapped musicians.

There is no official upstream release yet, the code is still only available through github.

Linuxband - wnpp
GUI front-end for MMA (Musical MIDI Accompaniment)
License: GPL-2+
Debian package not available

LinuxBand is a GUI front-end for MMA (Musical MIDI Accompaniment). Type in the chords, choose the groove and LinuxBand will play a musical accompaniment for you.

It’s an open source alternative to Band-in-a-Box featuring:

 • Easy to use graphical interface
 • Open and well-documented data format
 • Output to JACK Midi to facilitate co-operation with other audio

  applications

Lute-tab - wnpp
Typesetter for lute tablature
License: BSD
Debian package not available

Tab is a typesetter for lute tablature for renaissance and baroque lutes and theorboes, in both French and Italian notation. You edit a plain text file with special commands to enter the lute tablature, then you run tab to convert that input into PostScript output that you can print or display with the right program.

Ly2video - wnpp
generating videos from LilyPond projects
License: GPL
Debian package not available

Ly2video is a Python script for GNU LilyPond and it's able to generate video from user's project. Videos contains moving music staff that is synchronized with playing audio.

Mingus - wnpp
advanced music theory and notation package
License: GPL
Debian package not available

mingus is an advanced music theory and notation package for Python with MIDI playback support. It can be used to play around with music theory, to build editors, educational tools and other applications that need to process and/or play music. It can also be used to create sheet music with LilyPond and do automated musicological analysis on chords, scales and harmonic progressions.

The MIDI package can save and load MIDI files, and -last but not least- provides a general purpose sequencer for all the containers and a FluidSynth sequencer subclass. This allows you to play all your data structures straight from Python in just a couple of lines. Most of the icky timing and MIDI code has been abstracted away for you, leaving a clean, relatively simple API.

Lastly, the extra package includes a LilyPond exporter which can be used to create sheet music in PDF, PNG and postscript. It also offers ASCII tablature and MusicXML exporting and a sound analysis module which can recognize notes and melody in raw audio data.

Qrest - wnpp
set of tools for calculations on musical values
License: GPL-3
Debian package not available

Qrest is a toolbox aimed at music production people. It is a GUI application written in C++ and using the Qt libraries.

It helps guessing the tempo of a musical piece, and getting the period in millisecond (and related frequency) of the most common notes durations. It also handles common note variations like dotted notes and triplets.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 199698