Debian Astro Education packages

vzdelávacie aplikácie v oblasti astronómie

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke astronómie.

Official Debian packages with high relevance

Package Version Description
celestia 1.6.1+dfsg-2 vizuálna simulácia vesmíru v reálnom čase
celestia-glut 1.6.1+dfsg-2 real-time visual space simulation (GLUT frontend)
celestia-gnome 1.6.0+dfsg-2 real-time visual space simulation (GNOME frontend)
gpredict 2.3-72-gc596101-3 Satellite tracking program
gravit 0.5.1+dfsg-1 visually stunning gravity simulator
kstars 16.08.3-2 New upstream version 3.5.3 available planetárium, plánovanie pozorovania a riadenie teleskopu pre pracovné prostredie
lightspeed 1.2a.debian.1-3 Shows how objects moving at relativistic speeds look like
openuniverse 1.0beta3.1+dfsg-3 3D simulátor vesmíru
starplot 0.95.5-8.3 3-dimensional perspective star map viewer
stellarium 0.20.4-3 New upstream version 0.21.0 available fotorealistický generátor hviezdnej oblohy v reálnom čase
xplanet 1.3.0-5.1 New upstream version 1.3.1 available vykresľovanie planetárnych telies
xplanet-images 1.3.0-5.1 New upstream version 1.3.1 available imagery for xplanet

Official Debian packages with lower relevance

Package Version Description
sunclock 3.57-7 fancy clock showing time and geographical data
xtide 2.10-2 provides tide and current predictions
xtide-data 20191229-1 Harmonics data for xtide