Debian Astro Virtual observatory packages

Værktøjer og fremvisere for Virtual Observatory

Denne metapakke vil installere de oftest anvendte grænseflader for interaktion med datasæt og arkivdata i det på nettet distribuerede Virtual Observatory.

Virtual Observatory tillader astronomer at forhandle flere datacentre på en pæn og gennemsigtig måde, der tilbydes nye funktionsrige analyse- og visualiseringsværktøjer indenfor det system og det giver datacentre en ramme for udgivelse og levering af tjenester via brug af deres data. Dette er gjort muligt via standardisering af data og metadata, ved standardisering af dataudvekslingsmetoder og ved at bruge et register, som indeholder tilgængelige tjenester og hvad de kan bruges til.

Under afviklingen kan mange af disse værktøjer kommunikere med hinanden via Simple Application Messaging Protocol (SAMP).

Official Debian packages with high relevance

Package Version Description
adql-java 1.5-1 Fortolk, manipuler og oversæt ADQL-forespørgsler med Java
aladin 10.076+dfsg-1 Interaktive himmelatlas til astronomiske billeder og datasæt
jsamp 1.3.5-1 Java Simple Application Messaging Protocol-værktøj for VO
jython-stilts 3.2.1-1 Starlink Tables Infrastructure Library Tool Set - Jythonpakke
libcds-moc-java 5.0-2 Multi-Order Coverage maps Virtual Observatory library
libcds-savot-java 4.0.0-1 Simple Access to VOTable (SAVOT) library for Virtual Observatory
libjsamp-java 1.3.5-1 Java Simple Application Messaging Protocol library
pymoctool 0.5.0-4 Python Multi-Order Coverage maps tool for Virtual Observatory
python3-pymoc 0.5.0-4 Python Multi-Order Coverage maps for Virtual Observatory
python3-pyvo 0.5.0+dfsg-1 New upstream version 1.1 available Python 3 library for data services of the Virtual observatory (VO)
skyview 3.5.3+repack-1 Billedoprettelse fra en række eksterne databaser
stilts 3.2.1-1 Starlink Tables Infrastructure Library Tool Set
topcat 4.7.2-1 Tool for OPerations on Catalogues And Tables

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Package Version Description
cassis 5.1.1-1 Virtual Observatory aware spectrum analysis tool
gavodachs-server Server package of the Virtual Observatory data center suite
python-gavovotable A library to process VOTables using python

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Package Version Description
splat-vo Spectral Analysis Tool (SPLAT) for Virtual Observatory
tapsh Table Access Protocol (TAP) Shell for Virtual Observatory