Debian Edu Project
Summary
Lxde
Debian Edu - aplikácie pre pracovné prostredie LXDE

Tento metabalík závisí od rôznych komponentov prostredia LXDE a nenáročných aplikácií užitočných pre učiteľov a ich študentov.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Lxde packages

Official Debian packages with high relevance

Blueman
grafický správca Bluetooth
Maintainer: Christopher Schramm
Versions of package blueman
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.21-4.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy-security1.23-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy-backports1.23-git201312311147-1~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid2.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.0.8-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.8-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.0.4-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.99~alpha1-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie1.99~alpha1-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.23-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package blueman:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 13764 users (1040 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Blueman je GTK+ nástroj na správu Bluetooth pre GNOME používajúci D-Bus backend bluez.

Education-astronomy
Debian Edu astronomy related applications
Versions of package education-astronomy
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package education-astronomy:
fieldastronomy
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that can be used to teach astronomy.

Education-chemistry
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti chémie
Versions of package education-chemistry
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package education-chemistry:
fieldchemistry
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke astronómie.

Education-common
Debian Edu common basic packages
Versions of package education-common
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package education-common:
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A metapackage containing dependencies for packages required on all installations in the Debian Edu Blend.

Education-electronics
vzdelávacie aplikácie v oblasti elektroniky
Versions of package education-electronics
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke elektroniky.

Education-geography
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti geografie
Versions of package education-geography
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke geografie.

Education-graphics
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti grafiky
Versions of package education-graphics
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke grafiky a obrazových umení.

Education-language
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti jazykov
Versions of package education-language
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke (cudzích) jazykov. Obsahuje aj niektoré aplikácie na výuku strojopisu.

Education-logic-games
Debian Edu logic games
Versions of package education-logic-games
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various logic games that can be used to teach logic to children.

Screenshots of package education-logic-games
Education-mathematics
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti matematiky
Versions of package education-mathematics
ReleaseVersionArchitectures
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke matematiky, geometrie a štatistiky.

Education-misc
Debian Edu - rôzne vzdelávacie aplikácie
Versions of package education-misc
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych aplikácií, ktoré sa dajú použiť pri výuke.

Education-music
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti hudby
Versions of package education-music
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke hudby.

Education-physics
Debian Edu physics related applications
Versions of package education-physics
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that can be used to teach physics.

Fotoxx
Edit photos and manage a large collection
Versions of package fotoxx
ReleaseVersionArchitectures
jessie14.10.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.07.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.08-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20.08-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20.08-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze10.7-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy11.11.1-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream22.16
Debtags of package fotoxx:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage
x11application
Popcon: 65 users (16 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Navigate a large image collection with a thumbnail browser. View and edit image files (RAW, jpeg, png, tiff ...). Editing is done in 24 bits/color, output is 8 or 16 bits/color. Fotoxx has extensive tools for edit, repair, and special effects. Fotoxx is fast and interactive: view full image as it changes. Undo and redo within and across edit functions. File versioning: save and recall multiple edit stages. Select image features or areas to edit separately from background. Copy and paste area selections within and across images. Composite functions: HDR, HDF, panorama, stack, image/text montage. Metadata edit and report: tags, captions, dates, locations ... Search images based on any metadata and folder/file names or parts. Albums: select images and arranged order with drag and drop. Slide Show with animated transitions and pan/zoom. Scalable world map with image markers - click marker for gallery. Batch functions: convert, resize, upright, move, revise metatata. User Guide (English) describes all functions in great detail.

Hexchat
IRC client for X based on X-Chat 2
Maintainer: Mattia Rizzolo
Versions of package hexchat
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.16.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy-backports2.10.0-1~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster2.14.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.10.1-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports2.14.2-4~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates2.14.3-6+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.12.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.16.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.14.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package hexchat:
interfacex11
networkclient
roleprogram
uitoolkitgtk
usechatting
works-withim
x11application
Popcon: 710 users (2148 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HexChat is a graphical IRC client with a GTK+ GUI. Features include Python, Perl and Lua scripting support, a plugin API, multiple server/channel windows, spell checking, multiple authentication methods including SASL, and customizable notifications. For more information on IRC, see http://irchelp.org/.

The package is enhanced by the following packages: hexchat-otr
Screenshots of package hexchat
Kdeedu
vzdelávacie aplikácie z oficiálneho vydania KDE
Versions of package kdeedu
ReleaseVersionArchitectures
sid21.08.0+5.122amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.4.5-2all
wheezy4.8.4+5.77+deb7u1all
jessie4.12+5.84all
stretch16.04.0+5.92all
buster17.08.3+5.102amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0+5.111amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm21.08.0+5.122amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kdeedu:
rolemetapackage
suitekde
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KDE tvorí medzinárodný technologický tím, ktorý vytvára slobodný a open source softvér pracovného prostredia a prenosných zariadení. Medzi produkty KDE patrí moderné pracovné prostredie pre Linux a unixové platformy, kancelársky a groupware balík a stovky programov v mnohých kategóriách vrátane internetových, webových, multimediálnych, zábavných, vzdelávacích, grafických aplikácií a programov na vývoj softvéru.

Tento metabalík obsahuje vzdelávacie aplikácie, ktoré sú poskytované s oficiálnym vydaním KDE.

Mtpaint
painting program to create pixel art and manipulate digital photos
Versions of package mtpaint
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.40-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.40-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.40-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.40-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.40-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.31-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid3.40-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.40-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstreamtesting/3.29/mtpaint-3.29
Debtags of package mtpaint:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage
works-with-formatgif, jpg, tiff
x11application
Popcon: 73 users (24 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

mtPaint is a free, open source graphic editing program which uses the GTK+ toolkit. It is geared towards creating indexed palette images and pixel art.

Due to its efficient design it can run on older PC hardware (e.g. a 200MHz CPU and 32MB of RAM). It can edit indexed palette or 24 bit RGB images and offers basic painting and palette manipulation tools.

It is aimed to be simple and easy to use. it also can handle JPEG, GIF, TIFF, BMP, XPM, and XBM files.

Network-manager-gnome
platforma na správu pripojenia k sieti (rozhranie pre GNOME)
Versions of package network-manager-gnome
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.20.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.10.0-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.9.4.1-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.8.1-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch-backports1.8.20-1.1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4.4-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.26.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.26.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package network-manager-gnome:
interfacedaemon, x11
networkconfiguration
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useconfiguring
x11application
Popcon: 26288 users (11019 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetworkManager je systémová sieťová služba, ktorá spravuje vaše sieťové zariadenia a pripojenia a pokúša sa neustále udržať aktívne pripojenie k sieti, ak je dostupné. Spravuje Ethernet, WiFi, mobilné širokopásmové pripojenie (WWAN), zariadenia PPPoE a poskytuje integráciu s rozličnými službami VPN.

Tento balík obsahuje aplet pre oznamovaciu oblasť GNOME, ale funguje aj v iných pracovných prostrediach, ktoré poskytujú oznamovaciu oblasť ako KDE alebo Xfce. Zobrazuje dostupné siete a umožňuje používateľom medzi nimi jednoducho prepínať. Pri šifrovaných sieťach si vypýta od používateľa kľúč/heslo a umožňuje ich uložiť v gnome-keyring.

Other screenshots of package network-manager-gnome
VersionURL
0.6.6-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/319/simage/large-5f55408f23b4f5b792aabb9cc9ce3704.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17990/simage/large-a3ce130aee3ca65a9809b882917acfd3.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17989/simage/large-6120e5c900595bc530cd90b50338556a.png
0.8.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5738/simage/large-a177a64f250fd8b1f185a3d991292f82.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17991/simage/large-a15da73b4f93c0962f2b4f794dc3c387.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17988/simage/large-985f3ba2265505a9e99f2d51fe098c5c.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18081/simage/large-79f43a39672e9bb4511569124ad73136.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18080/simage/large-11588eb6bb39d6312d6da9bf276e5cbf.png
Screenshots of package network-manager-gnome
Osmo
osobný organizér pre GTK+
Maintainer: Markus Koschany
Versions of package osmo
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.2.10+svn898-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.2.10+svn922-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.12-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2.14-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package osmo:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useorganizing, timekeeping
works-withpim
x11application
Popcon: 58 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Osmo je osobný organizér, ktorý obsahuje moduly kalendára, správcu úloh a adresára kontaktov. Jeho cieľom je jednoduchá použiteľnosť a konfigurovateľnosť, aby spĺňal preferencie používateľa.

Pidgin
graphical multi-protocol instant messaging client
Maintainer: Richard Laager
Versions of package pidgin
ReleaseVersionArchitectures
squeeze-security2.7.3-1+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster2.13.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.14.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.14.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.14.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-kfreebsd-security2.11.0-0+deb8u2kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
jessie-security2.11.0-0+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie2.11.0-0+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security2.10.10-1~deb7u3amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.10.10-1~deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2.7.3-1+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package pidgin:
interfacex11
networkclient
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
usechatting
works-withaudio, im, video
x11application
Popcon: 1065 users (1892 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pidgin is a graphical, modular instant messaging client capable of using multiple networks at once. Currently supported out of the box are: Jabber/XMPP, Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell GroupWise Messenger, Lotus Sametime, SIMPLE, and Zephyr. It can support many more with plugins.

Some extra packages are suggested to use increased functionality:

  • libsqlite3-0:
  • To use Contact Availability Prediction plugin
The package is enhanced by the following packages: pidgin-data pidgin-encryption pidgin-gnome-keyring pidgin-librvp purple-discord
Ssh-askpass
v X sa pýta používateľa na heslo pre ssh-add
Maintainer: Philip Hands
Versions of package ssh-askpass
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.2.4.1-9amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.2.4.1-9amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.2.4.1-9amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.4.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.4.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.4.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.4.1-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.4.1-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ssh-askpass:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
securityauthentication
uitoolkitxlib
uselogin
x11application
Popcon: 495 users (230 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je slobodná implementácia programu ssh-askpass, ktorú napísal Jim Knoble. Pôvodne sa nazýval x11-ssh-askpass. Je postavený nad nízkoúrovňovými knižnicami X11 a preto má minimum závislostí.

Existujú aj iné programy ssh-askpass, z ktorých niektoré môžu byť lepšie integrované do rozličných pracovných prostredí.

Task-lxde-desktop
LXDE
Versions of package task-lxde-desktop
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.39all
jessie3.31+deb8u1all
buster3.53all
bullseye3.68+deb11u1all
bookworm3.69+rebuildall
sid3.69+rebuildall
wheezy3.14.1all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This task package is used to install the Debian desktop, featuring the LXDE desktop environment, and with other packages that Debian users expect to have available on the desktop.

Other screenshots of package task-lxde-desktop
VersionURL
3.68https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-471abcd8dcf9d41514c062e21b5c62b3.png
3.68https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-81c2ecc26d68fcb945a47aca9d4b6ebd.png
3.68https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-b8358e987d84efe4aac5f29a06927359.png
3.68https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-5624a2ff8e580ede65839c53cc9913f0.png
3.68https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-4762e70701c3de84c1d0c3a64895d937.png
3.68https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c5d59a7f0f8e0be0b7b95fb33f50f97c.png
3.68https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-e85f05570ca0c5abc1d77d879bda3309.png
3.68https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/21366/simage/large-29ddd2297afde9dccb17fbe62ed2c9c3.png
3.68https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-826d46886c37c8a4e79629ced13581cc.png
3.68https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-87c5c3ce6c763bcbc01acf439f9a7321.png
3.68https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-365e5b6c73570a8059c4f99e8a3e1198.png
Screenshots of package task-lxde-desktop

Official Debian packages with lower relevance

Education-development
Debian Edu - výukové balíky súvisiace s vývojom softvéru
Versions of package education-development
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke vývoja aplikácií v školách. Cieľom je podporiť integrované vývojové prostredia (IDE), ktoré sa dajú jednoducho naučiť a začiatočníkov rýchlo dovedú k výsledkom.

Education-primaryschool
Debian Edu applications for primary school level
Versions of package education-primaryschool
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that are recommended for teaching students at primary school level.

Education-video
Debian Edu video applications
Versions of package education-video
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that can be used to process videos in class.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 206754