Debian Edu Project
Summary
Lxde
Debian Edu - aplikácie pre pracovné prostredie LXDE

Tento metabalík závisí od rôznych komponentov prostredia LXDE a nenáročných aplikácií užitočných pre učiteľov a ich študentov.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Lxde packages

Official Debian packages with high relevance

Blueman
grafický správca Bluetooth
Maintainer: Christopher Schramm
Versions of package blueman
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.99~alpha1-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie1.99~alpha1-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security1.23-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.23-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.21-4.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch2.0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package blueman:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 11653 users (1148 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Blueman je GTK+ nástroj na správu Bluetooth pre GNOME používajúci D-Bus backend bluez.

Education-astronomy
Debian Edu astronomy related applications
Versions of package education-astronomy
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package education-astronomy:
fieldastronomy
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that can be used to teach astronomy.

Education-chemistry
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti chémie
Versions of package education-chemistry
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package education-chemistry:
fieldchemistry
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke astronómie.

Education-common
Debian Edu common basic packages
Versions of package education-common
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package education-common:
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A metapackage containing dependencies for packages required on all installations in the Debian Edu Blend.

Education-electronics
vzdelávacie aplikácie v oblasti elektroniky
Versions of package education-electronics
ReleaseVersionArchitectures
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke elektroniky.

Education-geography
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti geografie
Versions of package education-geography
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke geografie.

Education-graphics
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti grafiky
Versions of package education-graphics
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke grafiky a obrazových umení.

Education-language
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti jazykov
Versions of package education-language
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke (cudzích) jazykov. Obsahuje aj niektoré aplikácie na výuku strojopisu.

Education-logic-games
Debian Edu logic games
Versions of package education-logic-games
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various logic games that can be used to teach logic to children.

Screenshots of package education-logic-games
Education-mathematics
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti matematiky
Versions of package education-mathematics
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke matematiky, geometrie a štatistiky.

Education-misc
Debian Edu - rôzne vzdelávacie aplikácie
Versions of package education-misc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych aplikácií, ktoré sa dajú použiť pri výuke.

Education-music
Debian Edu - vzdelávacie aplikácie v oblasti hudby
Versions of package education-music
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke hudby.

Education-physics
Debian Edu physics related applications
Versions of package education-physics
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that can be used to teach physics.

Fotoxx
Edit photos and manage a large collection
Versions of package fotoxx
ReleaseVersionArchitectures
squeeze10.7-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch16.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.07.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie14.10.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy11.11.1-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid20.08-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream20.17
Debtags of package fotoxx:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage
x11application
Popcon: 72 users (9 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Navigate a large image collection with a thumbnail browser. View and edit image files (RAW, jpeg, png, tiff ...). Editing is done in 24 bits/color, output is 8 or 16 bits/color. Fotoxx has extensive tools for edit, repair, and special effects. Fotoxx is fast and interactive: view full image as it changes. Undo and redo within and across edit functions. File versioning: save and recall multiple edit stages. Select image features or areas to edit separately from background. Copy and paste area selections within and across images. Composite functions: HDR, HDF, panorama, stack, image/text montage. Metadata edit and report: tags, captions, dates, locations ... Search images based on any metadata and folder/file names or parts. Albums: select images and arranged order with drag and drop. Slide Show with animated transitions and pan/zoom. Scalable world map with image markers - click marker for gallery. Batch functions: convert, resize, upright, move, revise metatata. User Guide (English) describes all functions in great detail.

Hexchat
IRC klient pre X založený na X-Chat 2
Maintainer: Mattia Rizzolo
Versions of package hexchat
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.12.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.14.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.14.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.14.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.10.1-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package hexchat:
interfacex11
networkclient
roleprogram
uitoolkitgtk
usechatting
works-withim
x11application
Popcon: 874 users (1461 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HexChat je populárny klient IRC s mnohými vlastnosťami a s grafickým používateľským rozhraním GTK+. Podporuje písanie skriptov v jazykoch Python a Perl, API zásuvných modulov, viaceré okná serverov/kanálov, kontrolu pravopisu, viaceré metódy autentifikácie vrátane SASL a prispôsobiteľné oznámenia. Ďalšie informácie o IRC nájdete na http://irchelp.org/

Screenshots of package hexchat
Kdeedu
vzdelávacie aplikácie z oficiálneho vydania KDE
Versions of package kdeedu
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.4.5-2all
sid17.08.3+5.105amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.04.0+5.92all
buster17.08.3+5.102amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.12+5.84all
wheezy4.8.4+5.77+deb7u1all
bullseye17.08.3+5.104amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kdeedu:
rolemetapackage
suitekde
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KDE tvorí medzinárodný technologický tím, ktorý vytvára slobodný a open source softvér pracovného prostredia a prenosných zariadení. Medzi produkty KDE patrí moderné pracovné prostredie pre Linux a unixové platformy, kancelársky a groupware balík a stovky programov v mnohých kategóriách vrátane internetových, webových, multimediálnych, zábavných, vzdelávacích, grafických aplikácií a programov na vývoj softvéru.

Tento metabalík obsahuje vzdelávacie aplikácie, ktoré sú poskytované s oficiálnym vydaním KDE.

Mtpaint
painting program to create pixel art and manipulate digital photos
Maintainer: Muammar El Khatib
Versions of package mtpaint
ReleaseVersionArchitectures
sid3.40-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.31-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.40-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.40-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.40-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.40-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.40-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstreamtesting/3.29/mtpaint-3.29
Debtags of package mtpaint:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage
works-with-formatgif, jpg, tiff
x11application
Popcon: 91 users (26 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

mtPaint is a free, open source graphic editing program which uses the GTK+ toolkit. It is geared towards creating indexed palette images and pixel art.

Due to its efficient design it can run on older PC hardware (e.g. a 200MHz CPU and 32MB of RAM). It can edit indexed palette or 24 bit RGB images and offers basic painting and palette manipulation tools.

It is aimed to be simple and easy to use. it also can handle JPEG, GIF, TIFF, BMP, XPM, and XBM files.

Network-manager-gnome
platforma na správu pripojenia k sieti (rozhranie pre GNOME)
Versions of package network-manager-gnome
ReleaseVersionArchitectures
sid1.18.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.8.1-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye1.18.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4.4-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.10.0-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.9.4.1-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package network-manager-gnome:
interfacedaemon, x11
networkconfiguration
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useconfiguring
x11application
Popcon: 25923 users (9594 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetworkManager je systémová sieťová služba, ktorá spravuje vaše sieťové zariadenia a pripojenia a pokúša sa neustále udržať aktívne pripojenie k sieti, ak je dostupné. Spravuje Ethernet, WiFi, mobilné širokopásmové pripojenie (WWAN), zariadenia PPPoE a poskytuje integráciu s rozličnými službami VPN.

Tento balík obsahuje aplet pre oznamovaciu oblasť GNOME, ale funguje aj v iných pracovných prostrediach, ktoré poskytujú oznamovaciu oblasť ako KDE alebo Xfce. Zobrazuje dostupné siete a umožňuje používateľom medzi nimi jednoducho prepínať. Pri šifrovaných sieťach si vypýta od používateľa kľúč/heslo a umožňuje ich uložiť v gnome-keyring.

Osmo
osobný organizér pre GTK+
Maintainer: Markus Koschany
Versions of package osmo
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2.12-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.2.10+svn922-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.2.10+svn898-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.2.14-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package osmo:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useorganizing, timekeeping
works-withpim
x11application
Popcon: 55 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Osmo je osobný organizér, ktorý obsahuje moduly kalendára, správcu úloh a adresára kontaktov. Jeho cieľom je jednoduchá použiteľnosť a konfigurovateľnosť, aby spĺňal preferencie používateľa.

Other screenshots of package osmo
VersionURL
0.4.2-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/016/538/large.png
Screenshots of package osmo
Pidgin
grafický multiprotokolový klient na okamžité posielanie správ
Maintainer: Ari Pollak
Versions of package pidgin
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.10.10-1~deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze-security2.7.3-1+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch2.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.7.3-1+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie2.11.0-0+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.11.0-0+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security2.10.10-1~deb7u3amd64,armel,armhf,i386
sid2.13.0-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.13.0-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.13.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.14.1
Debtags of package pidgin:
interfacex11
networkclient
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
usechatting
works-withaudio, im, video
x11application
Popcon: 1514 users (1506 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pidgin je grafický, modulárny klient na okamžité posielanie správ (Instant Messaging) schopný používať viacero sietí súčasne. Momentálne sú podporované: AIM/ICQ, IRC, Jabber/XMPP/Google Talk, Napster, Zephyr, Gadu-Gadu, Bonjour, Groupwise, Sametime a SIMPLE.

Tiež sa navrhuje použitie ďalších balíkov, ktoré rozširujú funkcionalitu:

  • libsqlite3-0:
  • na použitie zásuvného modulu predvídania dostupnosti kontaktov
The package is enhanced by the following packages: pidgin-data pidgin-encryption pidgin-gnome-keyring pidgin-librvp purple-discord
Ssh-askpass
v X sa pýta používateľa na heslo pre ssh-add
Maintainer: Philip Hands
Versions of package ssh-askpass
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.4.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.2.4.1-9amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.2.4.1-9amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.4.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.4.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.4.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.2.4.1-9amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package ssh-askpass:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
securityauthentication
uitoolkitxlib
uselogin
x11application
Popcon: 553 users (185 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Toto je slobodná implementácia programu ssh-askpass, ktorú napísal Jim Knoble. Pôvodne sa nazýval x11-ssh-askpass. Je postavený nad nízkoúrovňovými knižnicami X11 a preto má minimum závislostí.

Existujú aj iné programy ssh-askpass, z ktorých niektoré môžu byť lepšie integrované do rozličných pracovných prostredí.

Other screenshots of package ssh-askpass
VersionURL
1:1.2.4.1-10https://screenshots.debian.net/screenshots/000/016/127/large.png
Screenshots of package ssh-askpass
Task-lxde-desktop
LXDE
Versions of package task-lxde-desktop
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.31+deb8u1all
buster3.53all
bullseye3.59all
sid3.59all
wheezy3.14.1all
stretch3.39all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This task package is used to install the Debian desktop, featuring the LXDE desktop environment, and with other packages that Debian users expect to have available on the desktop.

Official Debian packages with lower relevance

Education-development
Debian Edu - výukové balíky súvisiace s vývojom softvéru
Versions of package education-development
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke vývoja aplikácií v školách. Cieľom je podporiť integrované vývojové prostredia (IDE), ktoré sa dajú jednoducho naučiť a začiatočníkov rýchlo dovedú k výsledkom.

Education-primaryschool
Debian Edu applications for primary school level
Versions of package education-primaryschool
ReleaseVersionArchitectures
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that are recommended for teaching students at primary school level.

Education-video
Debian Edu video applications
Versions of package education-video
ReleaseVersionArchitectures
sid2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that can be used to process videos in class.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 194300