Debian Edu Project
Summary
Lxqt
Debian Edu LXQt desktop applications

This metapackage depends on various LXQt components and lightweight desktop applications that are useful for teachers and their students.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Lxqt packages

Official Debian packages with high relevance

Blueman
Graficzny menedżer bluetooth
Maintainer: Christopher Schramm
Versions of package blueman
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security2.0.4-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye2.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.99~alpha1-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.99~alpha1-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster-security2.0.8-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.3.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.8-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package blueman:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 14113 users (1072 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Blueman to narzędzie oparte na GTK+ do środowiska GNOME, zarządzające bluetooth za pomocą backendu bluez D-Bus.

Education-astronomy
Aplikacje Debiana Edu powiązane z astronomią
Versions of package education-astronomy
ReleaseVersionArchitectures
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package education-astronomy:
fieldastronomy
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki astronomii.

Education-chemistry
Aplikacje Debiana Edu powiązane z chemią
Versions of package education-chemistry
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package education-chemistry:
fieldchemistry
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki chemii.

Education-common
Podstawowe pakiety edukacyjne Debiana
Versions of package education-common
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package education-common:
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zawierający zależności dla pakietów wymaganych we wszystkich instalacjach Debiana Edu Blend.

Education-electronics
Aplikacje Debiana Edu powiązane z elektroniką
Versions of package education-electronics
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki elektroniki.

Education-geography
Aplikacje Debiana Edu do geografii
Versions of package education-geography
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki geografii.

Education-graphics
Aplikacje graficzne związane z Debian Edu
Versions of package education-graphics
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet ten zależy od rożnych aplikacji do nauki grafiki i rysunku artystycznego.

Education-language
Aplikacje Debiana Edu powiązane z nauką języków
Versions of package education-language
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki języka obcego. Zawiera kilka aplikacji do pisania.

Education-logic-games
Gry logiczne Debiana Edu
Versions of package education-logic-games
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych gier logicznych, które rozwijają umiejętność logicznego myślenia u dzieci.

Screenshots of package education-logic-games
Education-mathematics
Aplikacje matematyczne Debiana Edu
Versions of package education-mathematics
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które mogą być wykorzystane do nauki matematyki, geometrii i statystyki.

Education-misc
Debian Edu miscellaneous applications for education
Versions of package education-misc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on miscellaneous applications that can be useful for teaching purposes.

Education-music
Debian Edu music and sound applications
Versions of package education-music
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that can be used to teach music.

Education-physics
Aplikacje z projektu Debian Edu związane z fizyką
Versions of package education-physics
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które mogą zostać użyte w nauczaniu fizyki.

Fotoxx
Edit photos and manage a large collection
Versions of package fotoxx
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.08-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.07.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20.08-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20.08-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie14.10.2-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package fotoxx:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage
x11application
Popcon: 50 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Navigate a large image collection with a thumbnail browser. View and edit image files (RAW, jpeg, png, tiff ...). Editing is done in 24 bits/color, output is 8 or 16 bits/color. Fotoxx has extensive tools for edit, repair, and special effects. Fotoxx is fast and interactive: view full image as it changes. Undo and redo within and across edit functions. File versioning: save and recall multiple edit stages. Select image features or areas to edit separately from background. Copy and paste area selections within and across images. Composite functions: HDR, HDF, panorama, stack, image/text montage. Metadata edit and report: tags, captions, dates, locations ... Search images based on any metadata and folder/file names or parts. Albums: select images and arranged order with drag and drop. Slide Show with animated transitions and pan/zoom. Scalable world map with image markers - click marker for gallery. Batch functions: convert, resize, upright, move, revise metatata. User Guide (English) describes all functions in great detail.

Galculator
Kalkulator naukowy
Versions of package galculator
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.1.4-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.4-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package galculator:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 1066 users (474 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Galculator jest kalkulatorem naukowym. Aktualnie obsługuje różne systemy liczbowe (DEC/HEX/OCT/BIN) i jednostki miary kąta (DEG/RAD/GRAD). Program wyposażony jest w szeroką gamę matematycznych (podstawowe operacje arytmetyczne, funkcje trygonometryczne itp.) oraz innych użytecznych funkcji (pamięć itp.). Galculator może być używany w trybie algebraicznym, jak również w odwrotnej notacji polskiej (ang. Reverse Polish Notation - RPN).

Kdeedu
Aplikacje edukacyjne z oficjalnego wydania KDE
Versions of package kdeedu
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3+5.102amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.04.0+5.92all
jessie4.12+5.84all
bookworm22.12.3+5.142amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0+5.111amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3+5.142amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kdeedu:
rolemetapackage
suitekde
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KDE jest tworzone przez międzynarodowy zespół tworzący wolne i otwartoźródłowe oprogramowanie na komputery stacjonarne i urządzenia przenośne. Pośród produktów z rodziny KDE znaleźć można nowoczesne środowisko graficzne dla Linuksa i UNIX-a, pełne oprogramowanie biurowe, pakiety oprogramowania zespołowego i setki aplikacji w wielu kategoriach: internetowych, sieciowych, multimedialnych, rozrywkowych, edukacyjnych, graficznych i służących do projektowania oprogramowania.

Metapakiet zawiera aplikacje edukacyjne, dostarczane z oficjalnym wydaniem KDE.

Lightdm
simple display manager
Versions of package lightdm
ReleaseVersionArchitectures
buster1.26.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental1.32.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.26.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.26.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.26.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.18.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.10.3-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package lightdm:
roleprogram
Popcon: 30674 users (3361 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

An X display manager that:

  • Has a lightweight codebase
  • Is standards compliant (PAM, ConsoleKit, etc)
  • Has a well defined interface between the server and user interface
  • Fully themeable
  • Cross-desktop (greeters can be written in any toolkit)

Additional software can be useful along with LightDM:

  • xserver-xephyr can be used to add a nested X display by calling 'dm-tool add-nested-seat`
  • upower can be used to suspend the computer from the display manager
  • accountsservice is used to populate a user list with addition information.
The package is enhanced by the following packages: debian-edu-artwork
Mtpaint
Program do malowania, tworzenia grafiki pikselowej i zarządzania zdjęciami cyfrowymi
Versions of package mtpaint
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.40-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.40-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.40-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.40-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.40-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.40-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstreamtesting/3.29/mtpaint-3.29
Debtags of package mtpaint:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage
works-with-formatgif, jpg, tiff
x11application
Popcon: 85 users (15 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

mtPaint to darmowy program do edycji grafiki typu open source, który korzysta z zestawu narzędzi GTK+. Jest nastawiony na tworzenie indeksowanych obrazów palet i grafiki pikselowej.

Dzięki wydajnej konstrukcji może działać na starszych komputerach osobistych (np. z procesorem 200 MHz i 32 MB pamięci RAM). Umożliwia edytowanie indeksowanych palet lub 24-bitowych obrazów RGB i oferuje podstawowe narzędzia do malowania i zarządzania paletami.

Program jest prosty i łatwy w użyciu. Obsługuje również pliki w formacie JPEG, GIF, TIFF, BMP, XPM i XBM.

Osmo
personal organizer for GTK+
Maintainer: Markus Koschany
Versions of package osmo
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.12-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2.14-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.4.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package osmo:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useorganizing, timekeeping
works-withpim
x11application
Popcon: 53 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Osmo is a personal organizer, which includes calendar, task manager and address book modules. It aims to be easy to use and configurable to meet the user's preferences.

Pidgin
graphical multi-protocol instant messaging client
Maintainer: Richard Laager
Versions of package pidgin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.14.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.14.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.14.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.13.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.11.0-0+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.11.0-0+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.12.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package pidgin:
interfacex11
networkclient
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
usechatting
works-withaudio, im, video
x11application
Popcon: 1064 users (1541 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pidgin is a graphical, modular instant messaging client capable of using multiple networks at once. Currently supported out of the box are: Jabber/XMPP, Bonjour, Gadu-Gadu, IRC, Novell GroupWise Messenger, Lotus Sametime, SIMPLE, and Zephyr. It can support many more with plugins.

Some extra packages are suggested to use increased functionality:

  • libsqlite3-0:
  • To use Contact Availability Prediction plugin
The package is enhanced by the following packages: pidgin-data pidgin-encryption pidgin-gnome-keyring pidgin-librvp purple-discord
Task-lxqt-desktop
LXQt
Versions of package task-lxqt-desktop
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.39all
sid3.73all
bookworm3.73all
bullseye3.68+deb11u1all
buster3.53all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This task package is used to install the Debian desktop, featuring the LXQt desktop environment, and with other packages that Debian users expect to have available on the desktop.

Official Debian packages with lower relevance

Education-development
Aplikacje edukacyjne Debiana związane z rozwojem oprogramowania
Versions of package education-development
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależy od różnych programów, które mogą zostać użyte do tworzenia aplikacji w szkołach. Ideą jest wspieranie zintegrowanych środowisk programistycznych, łatwych do nauczenia się i prowadzących do uzyskiwania szybkich wyników dla początkujących.

Education-primaryschool
Debian Edu applications for primary school level
Versions of package education-primaryschool
ReleaseVersionArchitectures
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that are recommended for teaching students at primary school level.

Education-video
Debian Edu video applications
Versions of package education-video
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that can be used to process videos in class.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 209474