Debian Edu Project
Summary
Xfce
Debian Edu Xfce desktop applications

This metapackage depends on various Xfce components that are useful for teachers and their students.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Xfce packages

Official Debian packages with high relevance

blueman
Graficzny menedżer bluetooth
Maintainer: Christopher Schramm
Versions of package blueman
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.3.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.3.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-security2.0.8-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.99~alpha1-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.99~alpha1-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.0.4-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.0.8-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.3.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package blueman:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 16118 users (1497 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Blueman to narzędzie oparte na GTK+ do środowiska GNOME, zarządzające bluetooth za pomocą backendu bluez D-Bus.

education-astronomy
Aplikacje Debiana Edu powiązane z astronomią
Versions of package education-astronomy
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package education-astronomy:
fieldastronomy
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki astronomii.

education-chemistry
Aplikacje Debiana Edu powiązane z chemią
Versions of package education-chemistry
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package education-chemistry:
fieldchemistry
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki chemii.

education-common
Podstawowe pakiety edukacyjne Debiana
Versions of package education-common
ReleaseVersionArchitectures
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package education-common:
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zawierający zależności dla pakietów wymaganych we wszystkich instalacjach Debiana Edu Blend.

education-electronics
Aplikacje Debiana Edu powiązane z elektroniką
Versions of package education-electronics
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki elektroniki.

education-geography
Aplikacje Debiana Edu do geografii
Versions of package education-geography
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki geografii.

education-graphics
Aplikacje graficzne związane z Debian Edu
Versions of package education-graphics
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet ten zależy od rożnych aplikacji do nauki grafiki i rysunku artystycznego.

education-language
Aplikacje Debiana Edu powiązane z nauką języków
Versions of package education-language
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki języka obcego. Zawiera kilka aplikacji do pisania.

education-logic-games
Gry logiczne Debiana Edu
Versions of package education-logic-games
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych gier logicznych, które rozwijają umiejętność logicznego myślenia u dzieci.

Screenshots of package education-logic-games
education-mathematics
Aplikacje matematyczne Debiana Edu
Versions of package education-mathematics
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które mogą być wykorzystane do nauki matematyki, geometrii i statystyki.

education-misc
Debian Edu miscellaneous applications for education
Versions of package education-misc
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on miscellaneous applications that can be useful for teaching purposes.

education-music
Debian Edu music and sound applications
Versions of package education-music
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that can be used to teach music.

education-physics
Aplikacje z projektu Debian Edu związane z fizyką
Versions of package education-physics
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które mogą zostać użyte w nauczaniu fizyki.

kdeedu
Aplikacje edukacyjne z oficjalnego wydania KDE
Versions of package kdeedu
ReleaseVersionArchitectures
bookworm22.12.3+5.142amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3+5.102amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.12+5.84all
trixie22.12.3+5.146amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3+5.146amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.04.0+5.92all
bullseye20.12.0+5.111amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kdeedu:
rolemetapackage
suitekde
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KDE jest tworzone przez międzynarodowy zespół tworzący wolne i otwartoźródłowe oprogramowanie na komputery stacjonarne i urządzenia przenośne. Pośród produktów z rodziny KDE znaleźć można nowoczesne środowisko graficzne dla Linuksa i UNIX-a, pełne oprogramowanie biurowe, pakiety oprogramowania zespołowego i setki aplikacji w wielu kategoriach: internetowych, sieciowych, multimedialnych, rozrywkowych, edukacyjnych, graficznych i służących do projektowania oprogramowania.

Metapakiet zawiera aplikacje edukacyjne, dostarczane z oficjalnym wydaniem KDE.

onboard
Prosta klawiatura ekranowa
Versions of package onboard
ReleaseVersionArchitectures
sid1.4.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.4.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package onboard:
uitoolkitgtk
Popcon: 346 users (48 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Klawiatura ekranowa z makrami, łatwym tworzeniem układu i sugerowaniem słów.

Klawiatura ekranowa może być przydatna dla użytkowników tabletów PC, a także dla użytkowników o ograniczonej sprawności ruchowej.

ssh-askpass
under X, asks user for a passphrase for ssh-add
Versions of package ssh-askpass
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.4.1-9amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.4.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.4.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.4.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.4.1-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.4.1-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.2.4.1-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ssh-askpass:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
securityauthentication
uitoolkitxlib
uselogin
x11application
Popcon: 126 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is Jim Knoble's implementation of the ssh-askpass program, originally called x11-ssh-askpass upstream. It is built on low-level X11 libraries, and therefore has minimal dependencies.

Other ssh-askpass programs are available, some of which may integrate better into various desktop environments.

task-xfce-desktop
Środowisko Xfce
Versions of package task-xfce-desktop
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.31+deb8u1all
stretch3.39all
buster3.53all
bullseye3.68+deb11u1all
bookworm3.73all
trixie3.73all
sid3.73all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zadaniowy używany do instalacji środowiska graficznego Xfce wraz z innymi pakietami, których obecności użytkownicy Debiana mogą oczekiwać na komputerze stacjonarnym.

Official Debian packages with lower relevance

education-development
Aplikacje edukacyjne Debiana związane z rozwojem oprogramowania
Versions of package education-development
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależy od różnych programów, które mogą zostać użyte do tworzenia aplikacji w szkołach. Ideą jest wspieranie zintegrowanych środowisk programistycznych, łatwych do nauczenia się i prowadzących do uzyskiwania szybkich wyników dla początkujących.

education-primaryschool
Debian Edu applications for primary school level
Versions of package education-primaryschool
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that are recommended for teaching students at primary school level.

education-video
Debian Edu video applications
Versions of package education-video
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that can be used to process videos in class.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 233132