Debian Edu Project
Summary
Xfce
Debian Edu Xfce desktop applications

This metapackage depends on various Xfce components that are useful for teachers and their students.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Xfce packages

Official Debian packages with high relevance

blueman
Graficzny menedżer bluetooth
Maintainer: Christopher Schramm
Versions of package blueman
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster-security2.0.8-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
sid2.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.0.8-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security2.0.4-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.99~alpha1-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.99~alpha1-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.3.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package blueman:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 16511 users (1634 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Blueman to narzędzie oparte na GTK+ do środowiska GNOME, zarządzające bluetooth za pomocą backendu bluez D-Bus.

education-astronomy
Aplikacje Debiana Edu powiązane z astronomią
Versions of package education-astronomy
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package education-astronomy:
fieldastronomy
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki astronomii.

education-chemistry
Aplikacje Debiana Edu powiązane z chemią
Versions of package education-chemistry
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package education-chemistry:
fieldchemistry
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki chemii.

education-common
Podstawowe pakiety edukacyjne Debiana
Versions of package education-common
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package education-common:
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zawierający zależności dla pakietów wymaganych we wszystkich instalacjach Debiana Edu Blend.

education-electronics
Aplikacje Debiana Edu powiązane z elektroniką
Versions of package education-electronics
ReleaseVersionArchitectures
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki elektroniki.

education-geography
Aplikacje Debiana Edu do geografii
Versions of package education-geography
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki geografii.

education-graphics
Aplikacje graficzne związane z Debian Edu
Versions of package education-graphics
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet ten zależy od rożnych aplikacji do nauki grafiki i rysunku artystycznego.

education-language
Aplikacje Debiana Edu powiązane z nauką języków
Versions of package education-language
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które można wykorzystać do nauki języka obcego. Zawiera kilka aplikacji do pisania.

education-logic-games
Gry logiczne Debiana Edu
Versions of package education-logic-games
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych gier logicznych, które rozwijają umiejętność logicznego myślenia u dzieci.

Screenshots of package education-logic-games
education-mathematics
Aplikacje matematyczne Debiana Edu
Versions of package education-mathematics
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które mogą być wykorzystane do nauki matematyki, geometrii i statystyki.

education-misc
Debian Edu miscellaneous applications for education
Versions of package education-misc
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on miscellaneous applications that can be useful for teaching purposes.

education-music
Debian Edu music and sound applications
Versions of package education-music
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that can be used to teach music.

education-physics
Aplikacje z projektu Debian Edu związane z fizyką
Versions of package education-physics
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależny od różnych aplikacji, które mogą zostać użyte w nauczaniu fizyki.

kdeedu
Aplikacje edukacyjne z oficjalnego wydania KDE
Versions of package kdeedu
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.04.0+5.92all
trixie22.12.3+5.147amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3+5.148amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.12+5.84all
buster17.08.3+5.102amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20.12.0+5.111amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3+5.142amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kdeedu:
rolemetapackage
suitekde
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KDE jest tworzone przez międzynarodowy zespół tworzący wolne i otwartoźródłowe oprogramowanie na komputery stacjonarne i urządzenia przenośne. Pośród produktów z rodziny KDE znaleźć można nowoczesne środowisko graficzne dla Linuksa i UNIX-a, pełne oprogramowanie biurowe, pakiety oprogramowania zespołowego i setki aplikacji w wielu kategoriach: internetowych, sieciowych, multimedialnych, rozrywkowych, edukacyjnych, graficznych i służących do projektowania oprogramowania.

Metapakiet zawiera aplikacje edukacyjne, dostarczane z oficjalnym wydaniem KDE.

onboard
Simple On-screen Keyboard
Versions of package onboard
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.1-4amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.4.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.4.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.4.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.4.1-5riscv64
Debtags of package onboard:
uitoolkitgtk
Popcon: 340 users (102 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

On-screen Keyboard (OSK) with macros, easy layout creation and word suggestion.

This virtual keyboard can be useful for tablet PC users operated via touchscreens, as well as for mobility impaired users.

ssh-askpass
under X, asks user for a passphrase for ssh-add
Versions of package ssh-askpass
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.4.1-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.4.1-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2.4.1-16amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.4.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.4.1-10amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.2.4.1-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.4.1-9amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ssh-askpass:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
securityauthentication
uitoolkitxlib
uselogin
x11application
Popcon: 89 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is Jim Knoble's implementation of the ssh-askpass program, originally called x11-ssh-askpass upstream. It is built on low-level X11 libraries, and therefore has minimal dependencies.

Other ssh-askpass programs are available, some of which may integrate better into various desktop environments.

task-xfce-desktop
Środowisko Xfce
Versions of package task-xfce-desktop
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.75all
bookworm3.73all
bullseye3.68+deb11u1all
buster3.53all
stretch3.39all
jessie3.31+deb8u1all
sid3.75all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zadaniowy używany do instalacji środowiska graficznego Xfce wraz z innymi pakietami, których obecności użytkownicy Debiana mogą oczekiwać na komputerze stacjonarnym.

Official Debian packages with lower relevance

education-development
Aplikacje edukacyjne Debiana związane z rozwojem oprogramowania
Versions of package education-development
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapakiet zależy od różnych programów, które mogą zostać użyte do tworzenia aplikacji w szkołach. Ideą jest wspieranie zintegrowanych środowisk programistycznych, łatwych do nauczenia się i prowadzących do uzyskiwania szybkich wyników dla początkujących.

education-primaryschool
Debian Edu applications for primary school level
Versions of package education-primaryschool
ReleaseVersionArchitectures
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various applications that are recommended for teaching students at primary school level.

education-video
Aplikacje wideo Debiana Edu
Versions of package education-video
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.12.15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.11.37amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ten metapakiet zależy od różnych aplikacji, które można wykorzystać do przetwarzania filmów na zajęciach.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 238105