Debian Edu Project
Summary
Development
Debian Edu - výukové balíky súvisiace s vývojom softvéru

Tento metabalík závisí od rôznych balíkov, ktoré sa dajú použiť pri výuke vývoja aplikácií v školách. Cieľom je podporiť integrované vývojové prostredia (IDE), ktoré sa dajú jednoducho naučiť a začiatočníkov rýchlo dovedú k výsledkom.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Development packages

Official Debian packages with high relevance

arduino
AVR development board IDE from Arduino CC
Versions of package arduino
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.5+dfsg2-4all
stretch1.0.5+dfsg2-4.1all
buster1.0.5+dfsg2-4.1all
bookworm1.8.19+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386
trixie1.8.19+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386
sid1.8.19+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye1.8.13+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye-backports1.8.19+dfsg1-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package arduino:
fieldelectronics
roleprogram
Popcon: 585 users (250 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments.

This package will install the integrated development environment that allows for program writing, code verification, compiling, and uploading to the Arduino development board. Example code will also be installed.

Some base AVR libraries will be provided by the depending additional package arduino-core-avr. More libraries can be installed within the IDE itself by calling the libarary manager. This requires a working internet access.

autoconf
automatický zostavovač konfiguračných skriptov
Versions of package autoconf
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.69-10all
buster2.69-11all
bullseye2.69-14all
bookworm2.71-3all
trixie2.71-3all
sid2.71-3all
experimental2.72-2all
jessie2.69-8all
upstream2.72
Debtags of package autoconf:
develbuildtools, code-generator, lang:c
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
Popcon: 6671 users (11522 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Štandard pre zdrojové balíky FSF. Toto je užitočné iba ak píšete vlastné programy alebo ak vo veľkej miere meníte programy iných ľudí.

Vyčerpávajúcu knižnicu ďalších makier Autoconf získate nainštalovaním balíka „autoconf-doc“.

Táto verzia autoconf nie je kompatibilná so skriptami určenými pre Autoconf 2.13 alebo starší.

The package is enhanced by the following packages: autoconf-archive
bluefish
pokročilý textový editor pre Gtk+ na vývoj webu a softvéru
Maintainer: Jonathan Carter
Versions of package bluefish
ReleaseVersionArchitectures
sid2.2.15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.2.6-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.2.12-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2.12-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.2.15-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.2.10-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.2.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package bluefish:
interfacex11
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useediting
works-withtext
works-with-formathtml
x11application
Popcon: 452 users (233 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Bluefish je mocný editor cielený na programátorov a webových vývojárov s mnohými možnosťami písania webových stránok, skriptov a zdrojového kódu. Bluefish podporuje široké spektrum programovacích a značkovacích jazykov a má mnohé vlastnosti, napr.:

 • prispôsobiteľné skladanie kódu, automatické odsadzovanie a dopĺňanie
 • podpora operácií so vzdialenými súbormi cez FTP, SFTP, HTTPS, WebDAV atď
 • nahrávanie na webový server a sťahovanie z neho
 • mocné vyhľadávanie a nahradzovanie
 • prispôsobiteľná integrácia externých programov ako sú lint, make atď.
 • zásuvný modul úryvkov textu na automatizáciu často používaného kódu
 • zabudovaná kontrola syntaxe kódu
 • podpora Zencoding alebo Emmet
 • panel záložiek

Napriek tomu je stále odľahčený a rýchly.

Aby fungovala validácia dokumentov CSS/HTML/XML, potrebujete csstidy, tidy, weblint alebo xmllint. Aby fungoval náhľad, potrebujete webový prehliadač, ktorý dokáže zobrazovať lokálne súbory zadané na príkazovom riadku. V prípade jazykov PHP a Python bluefish podporuje php-codesniffer, resp. pylint. Nástroje, ktoré nie sú medzi navrhovanými, ale sú podporované, sú make, perl, php5-cli a java-compiler.

build-essential
informatívny zoznam balíkov nevyhnutných na zostavovanie
Maintainer: Matthias Klose
Versions of package build-essential
ReleaseVersionArchitectures
bullseye12.9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid12.10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie12.10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm12.9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster12.6amd64,arm64,armhf,i386
stretch12.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie11.7amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package build-essential:
develpackaging
interfacecommandline
roledata
suitedebian
Popcon: 4080 users (410 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Ak neplánujete zostavovať balíky Debianu, tento balík nepotrebujete. Počínajúc dpkg (>= 1.14.18) je tento balík vyžadovaný na zostavovanie balíkov Debianu.

Tento balík obsahuje informatívny zoznam balíkov, ktoré sa považujú za nevyhnutné na zostavovanie balíkov Debianu. Jeho závislosti sú balíky z tohto zoznamu aby na ich inštaláciu stačilo nainštalovať tento metabalík.

Ak máte nainštalovaný tento balík, na zostavenie ktoréhokoľvek balíka budete potrebovať už iba to, čo uvádza ako svoje závislosti na zostavenie. Ak naopak určujete čo váš balík potrebuje aby ho bolo možné zostaviť, môžete vynechať balíky na ktorých závisí tento balík.

Tento balík NEDEFINUJE ktoré balíky sú nevyhnutné na zostavenie; skutočnú definíciu obsahuje Príručka politiky Debianu. Tento balík je iba informatívny zoznam, čo väčšine ľudí postačuje. Ak je však tento balík a Príručka v nesúlade, to čo je v Príručke je správne.

Screenshots of package build-essential
bwbasic
Bywater BASIC Interpreter
Versions of package bwbasic
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.20pl2-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.20pl2-11amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.20pl2-11amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.20pl2-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.20pl2-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.20pl2-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.20pl2-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.20
Debtags of package bwbasic:
develinterpreter
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withsoftware:source
Popcon: 12 users (4 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Bywater BASIC Interpreter (bwBASIC) implements a large superset of the ANSI Standard for Minimal BASIC (X3.60-1978) and a significant subset of the ANSI Standard for Full BASIC (X3.113-1987) in C. It also offers shell programming facilities as an extension of BASIC. bwBASIC seeks to be as portable as possible.

Screenshots of package bwbasic
codeblocks
integrované vývojové prostredie (IDE) Code::Blocks
Versions of package codeblocks
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.01+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.03-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20.03+svn13046-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20.03+svn13046-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid20.03+svn13046-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster16.01+dfsg-2.1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package codeblocks:
uitoolkitgtk, wxwidgets
Popcon: 353 users (159 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Code::Blocks je multiplatformné integrované vývojové prostredie (IDE). Je založené na platforme zásuvných modelov, ktorú samo vyvinulo, umožňujúcej neobmedzenú rozšíriteľnosť. Väčšinu jeho funkcií už poskytujú zásuvné moduly. Moduly obsiahnuté v základnom balíku sú:

 • rozhranie pre mnohé slobodné kompilátory
 • ladiace rozhranie pre GDB
 • formátovanie zdrojového kódu (založené na AStyle)
 • sprievodca tvorbou nových tried C++
 • dopĺňanie kódu/prehliadač symbolov (na module sa pracuje)
 • predvolená obsluha MIME
 • sprievodca tvorbou nových zásuvných modulov Code::Blocks
 • zoznam úloh
 • rozšíriteľný sprievodca založený na vašich skriptoch
 • automatické ukladanie (ukladá vašu prácu pre prípad havárie)
colobot
vzdelávacia strategická hra s programovaním
Versions of package colobot
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.1.11.1-6amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports0.1.11.1-5~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.12-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-backports0.1.12-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.1.9-5amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package colobot:
uitoolkitsdl
Popcon: 26 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Hra Colobot (Colonize with Bots) o kolonizácii pomocou robotov je vzdelávacia hra, ktorá učí programovanie zábavou. Hráte v roli astronauta s robotickými pomocníkmi na ceste nájsť planétu, ktorú budete kolonizovať. Hra má 3D grafiku v reálnom čase a objektovo orientovaný jazyk CBOT podobný jazykom C++ či Java, pomocou ktorého programujete robotov dostupných v hre.

crystal-facet-uml
Diagram documentation tool for system and software architecture:
Versions of package crystal-facet-uml
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.58.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.27.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.58.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.47.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 7 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

crystal-facet-uml creates sysml/uml diagrams to document system and software architecture.

As software architect, you create a set of diagrams describing use-cases, requirements, structural views, behavioral and deployment views. crystal-facet-uml keeps element names and element hierarchies consistent. It exports diagrams in svg, pdf, ps and png formats to be used in text processing systems like DocBook, html, LaTeX. crystal-facet-uml exports the model to json and xmi format; json can also be imported. The json-based data format can be stored to git, branched and merged together with your source code. This tool runs on your local PC and is based on gtk (incl. glib, gdk, cairo, pango) and sqlite.

ddd
Data Display Debugger, a graphical debugger frontend
Versions of package ddd
ReleaseVersionArchitectures
buster3.3.12-5.1amd64,arm64,armhf,i386
sid3.3.12-5.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.3.12-5.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.3.12-5.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.3.12-5.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.3.12-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.3.12-5amd64,armel,armhf,i386
upstream3.4.0
Debtags of package ddd:
develdebugger, lang:ada, lang:c, lang:c++, lang:fortran, lang:java, lang:pascal, lang:perl, lang:python
interfacex11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitathena, motif, ncurses
usechecking
x11application
Popcon: 111 users (77 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The Data Display Debugger (DDD) is a popular graphical user interface to UNIX debuggers such as GDB, DBX, XDB, JDB and others. Besides typical front-end features such as viewing source texts and breakpoints, DDD provides an interactive graphical data display, where data structures are displayed as graphs. Using DDD, you can reason about your application by watching its data, not just by viewing it execute lines of source code.

Other DDD features include: debugging of programs written in Ada, Bash, C, C++, Chill, Fortran, Java, Modula, Pascal, Perl and Python; machine-level debugging; hypertext source navigation and lookup; breakpoint, backtrace, and history editors; preferences and settings editors; program execution in terminal emulator window; debugging on remote host; on-line manual; interactive help on the Motif user interface; GDB/DBX/XDB command-line interface with full editing, history, and completion capabilities.

This version is linked against Lesstif, an LGPL-ed implementation of Motif.

education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.11.37all
bookworm2.12.15all
trixie2.12.15all
sid2.12.15all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

fp-compiler
Free Pascal - balík závislostí kompilátora
Versions of package fp-compiler
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.2.0+dfsg-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
bookworm3.2.2+dfsg-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2amd64,arm64,armel,armhf,i386
sid3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
buster3.0.4+dfsg-22amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package fp-compiler:
develcompiler, lang:pascal
interfacecommandline
rolemetapackage, program
scopeutility
works-withsoftware:source
Popcon: 37 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Free Pascal Compiler je kompilátor jazyka Object Pascal podporujúci dialekt Delphi, Turbo Pascal 7.0 aj Mac Pascal. Poskytuje kompletne portabilnú dynamickú knižnicu RTL (RunTime Library) dostupnú na mnohých platformách a kompatibilnú s Turbo Pascalom spolu s platformovo nezávislou, na triedach založenou slobodnou knižnicou komponentov FCL (Free Component Library), ktorá pridáva mnohé rozšírenia Delphi a rozhrania voči mnohým populárnym open source knižniciam.

Do jazyka boli pridané rozšírenia ako preťažovanie funkcií, tvorba a linkovanie zdieľaných knižníc a rozšírenia jazyka Delphi vrátane tried, výnimiek, reťazcov ANSI a otvorených polí.

Tento balík závislostí vždy závisí od najnovšej dostupnej verzie balíka obsahujúceho kompilátor pre príkazový riadok.

fp-docs
Free Pascal - dokumentácia - balík závislostí
Versions of package fp-docs
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2all
sid3.2.2+dfsg-33all
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1all
bookworm3.2.2+dfsg-20all
trixie3.2.2+dfsg-33all
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1all
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1all
buster3.0.4+dfsg-22all
jessie2.6.4+dfsg-4all
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1all
bullseye3.2.0+dfsg-12all
Debtags of package fp-docs:
develdoc, lang:pascal
made-ofhtml, pdf
roledocumentation, metapackage
works-withsoftware:source
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Free Pascal Compiler je kompilátor jazyka Object Pascal podporujúci dialekt Delphi, Turbo Pascal 7.0 aj Mac Pascal. Poskytuje kompletne portabilnú dynamickú knižnicu RTL (RunTime Library) dostupnú na mnohých platformách a kompatibilnú s Turbo Pascalom spolu s platformovo nezávislou, na triedach založenou slobodnou knižnicou komponentov FCL (Free Component Library), ktorá pridáva mnohé rozšírenia Delphi a rozhrania voči mnohým populárnym open source knižniciam.

Tento balík závislostí vždy závisí od najnovšej dostupnej verzie balíka obsahujúceho dokumentáciu kompilátora FPC vo formáte HTML. Je určený na použitie v Lazarus IDE.

fp-ide
Free Pascal - balík závislostí IDE
Versions of package fp-ide
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye3.2.0+dfsg-12all
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2all
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1all
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1all
trixie3.2.2+dfsg-33all
sid3.2.2+dfsg-33all
buster3.0.4+dfsg-22all
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.2.2+dfsg-20all
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1all
Debtags of package fp-ide:
develcompiler, ide, lang:pascal
rolemetapackage, program
works-withsoftware:source
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Free Pascal Compiler je kompilátor jazyka Object Pascal podporujúci dialekt Delphi, Turbo Pascal 7.0 aj Mac Pascal. Poskytuje kompletne portabilnú dynamickú knižnicu RTL (RunTime Library) dostupnú na mnohých platformách a kompatibilnú s Turbo Pascalom spolu s platformovo nezávislou, na triedach založenou slobodnou knižnicou komponentov FCL (Free Component Library), ktorá pridáva mnohé rozšírenia Delphi a rozhrania voči mnohým populárnym open source knižniciam.

Do jazyka boli pridané rozšírenia ako preťažovanie funkcií, tvorba a linkovanie zdieľaných knižníc a rozšírenia jazyka Delphi vrátane tried, výnimiek, reťazcov ANSI a otvorených polí.

Tento balík závislostí vždy závisí od najnovšej dostupnej verzie balíka obsahujúceho integrované vývojové prostredie IDE (Integrated Development Environment). IDE obsahuje interný kompilátor.

fp-units-base
Free Pascal - základné jednotkové súbory - balík závislostí
Versions of package fp-units-base
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
buster3.0.4+dfsg-22amd64,arm64,armhf,i386
sid3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
trixie3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.2.2+dfsg-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
bullseye3.2.0+dfsg-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
Debtags of package fp-units-base:
devellang:pascal, library
roledevel-lib, metapackage
uitoolkitncurses
x11library
Popcon: 7 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Free Pascal Compiler je kompilátor jazyka Object Pascal podporujúci dialekt Delphi, Turbo Pascal 7.0 aj Mac Pascal. Poskytuje kompletne portabilnú dynamickú knižnicu RTL (RunTime Library) dostupnú na mnohých platformách a kompatibilnú s Turbo Pascalom spolu s platformovo nezávislou, na triedach založenou slobodnou knižnicou komponentov FCL (Free Component Library), ktorá pridáva mnohé rozšírenia Delphi a rozhrania voči mnohým populárnym open source knižniciam.

Tento balík závislostí vždy závisí od najnovšej dostupnej verzie balíka obsahujúceho jednotkové súbory Free Pascal bežných knižníc (niektoré z nich vyžaduje ak knižnica FCL): NCurses, X11 (Xlib, Xutil) a ZLib.

fp-units-db
Free Pascal - database-library units dependency package
Versions of package fp-units-db
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.2.0+dfsg-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
trixie3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
sid3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
bookworm3.2.2+dfsg-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster3.0.4+dfsg-22amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package fp-units-db:
devellang:pascal, library
roledevel-lib, metapackage
works-withdb
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Free Pascal Compiler is an Object Pascal compiler supporting both Delphi and Turbo Pascal 7.0 dialects, as well as Mac Pascal dialects. It provides a completely portable RunTime Library (RTL) available on many platforms and compatible with Turbo Pascal, along with a platform-independent class-based Free Component Library (FCL) adding many Delphi extensions and interfacing with many popular open source libraries.

This dependency package always depends on the latest available version of the package containing Free Pascal units with bindings for GDBM, Interbase, MySQL, PostgreSQL, ODBC, Oracle, and SQLite.

fp-units-fcl
Free Pascal - Free Component Library dependency package
Versions of package fp-units-fcl
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm3.2.2+dfsg-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
sid3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
trixie3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
buster3.0.4+dfsg-22amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.2.0+dfsg-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2amd64,arm64,armel,armhf,i386
Debtags of package fp-units-fcl:
devellang:pascal, library
roledevel-lib, metapackage
Popcon: 6 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Free Pascal Compiler is an Object Pascal compiler supporting both Delphi and Turbo Pascal 7.0 dialects, as well as Mac Pascal dialects. It provides a completely portable RunTime Library (RTL) available on many platforms and compatible with Turbo Pascal, along with a platform-independent class-based Free Component Library (FCL) adding many Delphi extensions and interfacing with many popular open source libraries.

This dependency package always depends on the latest available version of the package containing the Free Component Library for the Free Pascal Compiler.

fp-units-fv
Free Pascal - Free Vision units dependency package
Versions of package fp-units-fv
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster3.0.4+dfsg-22amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye3.2.0+dfsg-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
bookworm3.2.2+dfsg-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
sid3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
Debtags of package fp-units-fv:
devellang:pascal
roledevel-lib, metapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Free Pascal Compiler is an Object Pascal compiler supporting both Delphi and Turbo Pascal 7.0 dialects, as well as Mac Pascal dialects. It provides a completely portable RunTime Library (RTL) available on many platforms and compatible with Turbo Pascal, along with a platform-independent class-based Free Component Library (FCL) adding many Delphi extensions and interfacing with many popular open source libraries.

This dependency package always depends on the latest available version of the package containing the Free Vision units for the Free Pascal Compiler (which provide a framework for developing text user interfaces).

fp-units-gfx
Free Pascal - graphics-library units dependency package
Versions of package fp-units-gfx
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
bullseye3.2.0+dfsg-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm3.2.2+dfsg-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
buster3.0.4+dfsg-22amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
sid3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
Debtags of package fp-units-gfx:
devellang:pascal, library
interfacesvga, x11
roledevel-lib, metapackage
x11library
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Free Pascal Compiler is an Object Pascal compiler supporting both Delphi and Turbo Pascal 7.0 dialects, as well as Mac Pascal dialects. It provides a completely portable RunTime Library (RTL) available on many platforms and compatible with Turbo Pascal, along with a platform-independent class-based Free Component Library (FCL) adding many Delphi extensions and interfacing with many popular open source libraries.

This dependency package always depends on the latest available version of the package containing Free Pascal units with bindings for cairo, forms, ggi, graph, libgd, libpng, opengl, and svgalib.

SVGALib is no longer packaged by Debian and should be installed manually by users who want to link against it.

fp-units-gtk2
Free Pascal - GTK+ 2.x units dependency package
Versions of package fp-units-gtk2
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
trixie3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
sid3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
bullseye3.2.0+dfsg-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster3.0.4+dfsg-22amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm3.2.2+dfsg-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
Debtags of package fp-units-gtk2:
devellang:pascal
rolemetapackage
uitoolkitgtk
Popcon: 6 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Free Pascal Compiler is an Object Pascal compiler supporting both Delphi and Turbo Pascal 7.0 dialects, as well as Mac Pascal dialects. It provides a completely portable RunTime Library (RTL) available on many platforms and compatible with Turbo Pascal, along with a platform-independent class-based Free Component Library (FCL) adding many Delphi extensions and interfacing with many popular open source libraries.

This dependency package always depends on the latest available version of the package containing Free Pascal units and examples to create programs with GTK+ 2.x.

fp-units-misc
Free Pascal - miscellaneous units dependency package
Versions of package fp-units-misc
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.2.2+dfsg-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
trixie3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
bullseye3.2.0+dfsg-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster3.0.4+dfsg-22amd64,arm64,armhf,i386
sid3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package fp-units-misc:
devellang:pascal, library
rolemetapackage
usecompressing
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Free Pascal Compiler is an Object Pascal compiler supporting both Delphi and Turbo Pascal 7.0 dialects, as well as Mac Pascal dialects. It provides a completely portable RunTime Library (RTL) available on many platforms and compatible with Turbo Pascal, along with a platform-independent class-based Free Component Library (FCL) adding many Delphi extensions and interfacing with many popular open source libraries.

This dependency package always depends on the latest available version of the package containing miscellaneous Free Pascal units: fppkg (the FPC packaging system), PasZLib (a Pascal-only zlib implementation), and Utmp.

fp-units-multimedia
Free Pascal - multimedia units dependency package
Versions of package fp-units-multimedia
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.2.0+dfsg-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster3.0.4+dfsg-22amd64,arm64,armhf,i386
sid3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
trixie3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
bookworm3.2.2+dfsg-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
Debtags of package fp-units-multimedia:
devellang:pascal
rolemetapackage
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Free Pascal Compiler is an Object Pascal compiler supporting both Delphi and Turbo Pascal 7.0 dialects, as well as Mac Pascal dialects. It provides a completely portable RunTime Library (RTL) available on many platforms and compatible with Turbo Pascal, along with a platform-independent class-based Free Component Library (FCL) adding many Delphi extensions and interfacing with many popular open source libraries.

This dependency package always depends on the latest available version of the package containing Free Pascal multimedia units: a52, dts, mad, modplug, oggvorbis, openal, and vlc.

fp-units-net
Free Pascal - networking units dependency package
Versions of package fp-units-net
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm3.2.2+dfsg-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
sid3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
bullseye3.2.0+dfsg-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster3.0.4+dfsg-22amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
Debtags of package fp-units-net:
devellang:pascal, library
rolemetapackage
webcgi
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Free Pascal Compiler is an Object Pascal compiler supporting both Delphi and Turbo Pascal 7.0 dialects, as well as Mac Pascal dialects. It provides a completely portable RunTime Library (RTL) available on many platforms and compatible with Turbo Pascal, along with a platform-independent class-based Free Component Library (FCL) adding many Delphi extensions and interfacing with many popular open source libraries.

This dependency package always depends on the latest available version of the package containing Free Pascal units for creating network tools: D-Bus, httpd-1.3, httpd-2.0, httpd-2.2, ldap, libasync, libcurl, netdb, openssl, and pcap.

fp-units-rtl
Free Pascal - runtime libraries dependency package
Versions of package fp-units-rtl
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.2.0+dfsg-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.2.2+dfsg-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
sid3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
buster3.0.4+dfsg-22amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.2.2+dfsg-33amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el
Debtags of package fp-units-rtl:
devellang:pascal, library, runtime
rolemetapackage, shared-lib
Popcon: 5 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Free Pascal Compiler is an Object Pascal compiler supporting both Delphi and Turbo Pascal 7.0 dialects, as well as Mac Pascal dialects. It provides a completely portable RunTime Library (RTL) available on many platforms and compatible with Turbo Pascal, along with a platform-independent class-based Free Component Library (FCL) adding many Delphi extensions and interfacing with many popular open source libraries.

This dependency package always depends on the latest available version of the package containing the RunTime Libraries for the Free Pascal Compiler.

fp-utils
Free Pascal - nástroje - balík závislostí
Versions of package fp-utils
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.6.4+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2all
bullseye3.2.0+dfsg-12all
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1all
bookworm3.2.2+dfsg-20all
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1all
buster3.0.4+dfsg-22all
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1all
trixie3.2.2+dfsg-33all
sid3.2.2+dfsg-33all
Debtags of package fp-utils:
develbuildtools, lang:pascal
interfacecommandline
rolemetapackage, program
scopeutility
works-withsoftware:source
Popcon: 31 users (86 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Free Pascal Compiler je kompilátor jazyka Object Pascal podporujúci dialekt Delphi, Turbo Pascal 7.0 aj Mac Pascal. Poskytuje kompletne portabilnú dynamickú knižnicu RTL (RunTime Library) dostupnú na mnohých platformách a kompatibilnú s Turbo Pascalom spolu s platformovo nezávislou, na triedach založenou slobodnou knižnicou komponentov FCL (Free Component Library), ktorá pridáva mnohé rozšírenia Delphi a rozhrania voči mnohým populárnym open source knižniciam.

Tento balík závislostí vždy závisí od najnovšej dostupnej verzie balíka obsahujúceho niektoré užitočné nástroje na použitie s FPC:

 • data2inc konvertovanie binárnych/textových dát do súborov include
 • fpcmake tvorba Makefile z Makefile.fpc
 • h2pas konvertovanie súborov .h do jednotkových súborov Pascalu
 • plex/pyacc implementácie Lex a Yacc v Pascale
 • ppdep vytvorenie súboru závislostí na použitie v Makefile
 • ppudump vypísanie informácií uložených v jednotkovom súbore .ppu
 • ppufiles zobrazenie potrebných súborov jednotkových súborov
 • ppumove umiestnenie viacerých jednotkových súborov do zdieľanej knižnice
 • ptop skrášlenie zdrojového kódu
fpc-source
Free Pascal - zdrojový kód SDK - balík závislostí
Versions of package fpc-source
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-backports3.2.2+dfsg-32~bpo12+1all
bullseye3.2.0+dfsg-12all
stretch-backports3.0.4+dfsg-22~bpo9+2all
sid3.2.2+dfsg-33all
bookworm3.2.2+dfsg-20all
trixie3.2.2+dfsg-33all
jessie2.6.4+dfsg-4all
stretch3.0.0+dfsg-11+deb9u1all
buster3.0.4+dfsg-22all
bullseye-backports3.2.2+dfsg-20~bpo11+1all
buster-backports3.2.0+dfsg-12~bpo10+1all
Debtags of package fpc-source:
devellang:pascal
rolemetapackage, source
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Free Pascal Compiler je kompilátor jazyka Object Pascal podporujúci dialekt Delphi, Turbo Pascal 7.0 aj Mac Pascal. Poskytuje kompletne portabilnú dynamickú knižnicu RTL (RunTime Library) dostupnú na mnohých platformách a kompatibilnú s Turbo Pascalom spolu s platformovo nezávislou, na triedach založenou slobodnou knižnicou komponentov FCL (Free Component Library), ktorá pridáva mnohé rozšírenia Delphi a rozhrania voči mnohým populárnym open source knižniciam.

Tento balík závislostí vždy závisí od najnovšej dostupnej verzie balíka obsahujúceho zdrojový kód samotného Free Pascalu. Je určený na použitie v Lazarus IDE.

gambas3
Complete visual development environment for Gambas
Versions of package gambas3
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.15.2-1all
sid3.19.1-1all
jessie3.5.4-2all
stretch3.9.1-3all
bullseye-backports3.18.0-4~bpo11+1all
buster3.12.2-1all
bookworm3.18.0-4all
trixie3.19.1-1all
upstream3.19.3
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Gambas is a free development environment based on a Basic interpreter with object extensions, like Visual Basic(tm) (but it is NOT a clone!). With Gambas, you can quickly design your program GUI, access MySQL or PostgreSQL databases, pilot KDE applications with DCOP, translate your program into many languages, and so on...

This package doesn't include anything: it is a metapackage to install the IDE and all the available Gambas components except deprecated ones, as well as components that are not available on every platform.

Screenshots of package gambas3
geany
fast and lightweight IDE
Versions of package geany
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.24.1+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
sid2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.38-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.33-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.37.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.29-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package geany:
develeditor, ide
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useediting
works-withsoftware:source, text, unicode
x11application
Popcon: 1742 users (166 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Geany is a small and lightweight integrated development environment. It was developed to provide a small and fast IDE, which has only a few dependencies from other packages. It is using only the GTK3 toolkit and therefore you need only the GTK3 runtime libraries to run Geany.

The basic features of Geany are:

 • syntax highlighting
 • code completion
 • auto completion of constructs like if, for and while, XML and HTML
 • call tips
 • folding
 • many supported filetypes like C, Java, PHP, HTML, Python, Perl, Pascal
 • symbol lists
 • embedded terminal emulation
gnome-builder
IDE pre GNOME
Versions of package gnome-builder
ReleaseVersionArchitectures
buster3.30.3-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm43.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid46.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.22.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.38.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie46.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 127 users (101 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Builder je nové IDE (Integrated Development Environment; integrované vývojové prostredie) pre GNOME, ktoré sa zameriava na sprístupnenie sily našej platformy viacerý vývojárom než kedykoľvek doteraz.

Builder sa pokúša byť IDE na písanie softvéru pre GNOME. Nepokúša sa byť všeobecným IDE, ale špecializovaným pre vývojárov aplikácií pre GNOME.

Other screenshots of package gnome-builder
VersionURL
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-59df29385b981b494415dc2757f756b5.png
45~rchttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-e76358d3e352ad361a25313b5c0e78e1.png
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-409513e2279b19006a6c6707ccb4d4d9.png
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-ddc911823bb210c09ef952a5d80c5923.png
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-1ab0be37df0d4fb8bf385c9cb7f3b718.png
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-6066717fff51c5d890521b68987891fc.png
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-108ea2cf5ab39c0aa6aad90c8628a332.png
3.30.3-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16979/simage/large-b1115696561b6c2d247820b7048e4fd0.png
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-348dc57b63ae96cab31308f57e3ebb83.png
3.26.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15824/simage/large-de4fe7bb64b85822792bfb2875e04bba.png
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c6133b46fd851893962b726478814f48.png
3.36.0-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19154/simage/large-5d471e85d0fc170869d9911bec40cd56.png
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-b4c553cb2cdf72c29604755210602dc5.png
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-4955dad5a67672400bdcd9b8175469ec.png
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-789f378b5f22fed0b8215c70066cdd4c.png
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-6c10b5589828e09b365108a46b3207a9.png
41.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-1807ee70964eaf292f7c196de2076f08.png
3.36.0-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19155/simage/large-3e59e682bc5ebd7692fef87f1344bba3.png
3.36.0-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19156/simage/large-019554d6088115ff4497aad70392fdf2.png
Screenshots of package gnome-builder
idle3
IDE pre Python používajúce Tkinter - prechodový balík
Maintainer: Matthias Klose
Versions of package idle3
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.4.2-2all
stretch3.5.3-1all
bookworm3.11.2-1all
buster3.7.3-1all
bullseye3.9.2-3all
upstream3.12.4
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

IDLE je integrované vývojové prostredie pre Python.

Tento balík je prechodový balík. Môžete ho bezpečne odstrániť.

Screenshots of package idle3
kdevelop
integrované vývojové prostredie pre C/C++ a ďalšie jazyky
Versions of package kdevelop
ReleaseVersionArchitectures
bookworm22.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.6.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.3.1-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.7.0-1amd64,armel,armhf,i386
sid23.08.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kdevelop:
develdebugger, ide, lang:c, lang:c++, ui-builder
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
works-withsoftware:source
x11application
Popcon: 266 users (126 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KDevelop je slobodné a open source integrované vývojové prostredie pre C/C++ a ďalšie jazyky (IDE - Integrated Development Environment). Umožňuje upravovanie, navigáciu a ladenie v niekoľkých programovacích jazykoch a tiež integráciu s viacerými systémami na zostavovanie a systémami na riadenie verzií pomocou architektúry zásuvných modulov.

KDevelop má moduly syntaktických analyzátorov jazykov C, C++ a Javascript/QML a ďalšie externé zásuvné moduly podporujú napr. PHP alebo Python.

The package is enhanced by the following packages: kdevelop-php kdevelop-php-docs kdevelop-python
kturtle
vzdelávacie programovacie prostredie
Versions of package kturtle
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.04.1-1amd64,arm64,armhf,i386
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kturtle:
develide
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 124 users (193 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTurtle je vzdelávacie programovacie prostredie používajúce programovací jazyk TurtleScript (inšpirovaný jazykom Logo). Pokúša sa čo najviac zjednodušiť a sprístupniť programovanie.

Používateľ programuje korytnačku pomocou príkazov TurtleScript a tá kreslí na plátno obrázok. Preto je KTurtle vhodné na výuku základov matematiky, geometrie a programovania.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

lazarus
IDE pre Free Pascal - balík závislostí SDK
Versions of package lazarus
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.0.10+dfsg-4all
sid3.0+dfsg1-8all
trixie3.0+dfsg1-8all
bookworm-backports3.0+dfsg1-8~bpo12+1all
bookworm2.2.6+dfsg2-2all
bullseye-backports2.2.4+dfsg1-1all
buster2.0.0+dfsg-2all
stretch-backports1.8.4+dfsg-1~bpo9+1all
stretch1.6.2+dfsg-2all
jessie1.2.4+dfsg2-1all
upstream3.4
Debtags of package lazarus:
develide, lang:pascal
rolemetapackage
works-withsoftware:source
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Lazarus je IDE na tvorbu (grafických a konzolových) aplikácií pomocou Free Pascal, čo je kompilátor jazykov Pascal a Open Pascal pod (L)GPL, ktorý beží na Windows, Linuxe, Mac OS X, FreeBSD a ďalších.

Lazarus je chýbajúcim kúskom skladačky, ktorá vám umožní vyvíjať programy pre všetky vyššie uvedené platformy v prostredí podobnom Delphi. IDE je nástroj na rýchly vývoj aplikácií (RAD), ktorý obsahuje návrh formulárov.

Na rozdiel od motta Javy „napíš raz, spusti kdekoľvek“, Lazarus a Free Pascal majú cieľ „napíš raz, skompiluj kdekoľvek“. Pretože presne rovnaká kompilátor je dostupný na všetkých vyššie uvedených platformách, nepotrebujete meniť kód, aby ste vytvorili identický produkt pre rozličné platformy.

Skrátka, Lazarus je slobodný RAD nástroj pre Free Pascal využívajúci svoju knižnicu komponentov Lazarus LCL (Lazarus Component Library).

Tento balík závislostí vždy závisí od najnovšej dostupnej verzie metabalíka, ktorý závisí od všetkých balíkov potrebných na typickú inštaláciu prostredia Lazarus.

python3-easygui
modul na veľmi jednoduché programovanie grafických rozhraní v jazyku Python 3
Versions of package python3-easygui
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.98.1-3all
trixie0.98.1-3all
sid0.98.1-3all
buster0.96-3all
jessie0.96-3all
bullseye0.98.1-1all
stretch0.96-3all
upstream0.98.2
Popcon: 72 users (25 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje modul EasyGUI pre Python 3. Skúsení pythonisti potrebujú podporu rýchlo a ľahko použiteľných grafických rozhraní. Noví programátori v Pythone potrebujú možnosti tvorby grafických rozhraní, ktoré nevyžadujú znalosti Tkinter, rámcov, ovládacích prvkov, spätných volané alebo lambda funkcií. EasyGUI toto poskytuje. V EasyGUI sa všetky interakcie grafického rozhrania vyvolávajú prostredníctvom jednoduchého volania funkcií.

python3-pyqt5
väzby Qt5 pre Python 3
Versions of package python3-pyqt5
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.15.2+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.7+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie5.3.2+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
sid5.15.10+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.15.10+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm5.15.9+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.11.3+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 10101 users (11467 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyQt5 sprístupňuje API Qt5 v jazyku Python 3. Tento balík obsahuje nasledovné moduly:

 • QtCore
 • QtDBus
 • QtDesigner
 • QtGui
 • QtHelp
 • QtNetwork
 • QtPrintSupport
 • QtTest
 • QtWidgets
 • QtXml
python3-tk
Tkinter - písanie aplikácií Tk v jazyku Python 3.x
Maintainer: Matthias Klose
Versions of package python3-tk
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.12.3-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.11.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.7.3-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.5.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.4.2-1amd64,armel,armhf,i386
sid3.12.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 16604 users (3016 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Modul na písanie portabilných aplikácií s grafickým používateľským rozhraním v jazyku Python 3.x pomocou Tk. Tiež známy ako Tkinter.

Screenshots of package python3-tk
sqlite3
rozhranie príkazového riadka pre SQLite 3
Versions of package sqlite3
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.46.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch3.16.2-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security3.8.7.1-1+deb8u6amd64,armel,armhf,i386
jessie3.8.7.1-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-security3.16.2-5+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch-backports3.27.2-3~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.27.2-3+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster-security3.27.2-3+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.34.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.40.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.46.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package sqlite3:
devellang:sql, library
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
works-withdb
Popcon: 4107 users (1963 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

SQLite je knižnica v jazyku C, ktorá implementuje databázový systém s SQL. Programy, ktoré používajú knižnicu SQLite majú prístup k SQL databáze bez potreby spúšťať oddelený proces SRBD.

Screenshots of package sqlite3
squeak-vm
virtuálny stroj jazyka Smalltalk
Versions of package squeak-vm
ReleaseVersionArchitectures
sid4.10.2.2614+20120917~dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm4.10.2.2614+20120917~dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.10.2.2614-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.10.2.2614-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.10.2.2614-1.1amd64,armel,armhf,i386
buster4.10.2.2614-8amd64,arm64,armhf,i386
upstream4.10.2.2614+20240708~dfsg
Debtags of package squeak-vm:
develide, runtime
interfacex11
roleprogram
scopesuite
Popcon: 85 users (43 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Squeak je plnohodnotná implementácia programovacieho jazyka Smalltalk a prostredia založeného na pôvodnom systéme Smalltalk-80. Je s ním do veľkej miery kompatibilná.

Tento balík obsahuje iba virtuálny stroj Unix Squeak. Pravdepodobne budete potrebovať aj súbor s obrazom „snímky“ prebiehajúcej relácie Squeak - napr. jeden z balíkov Debianu „etoys“ alebo „scratch“.

subversion
pokročilý systém na správu verzií
Maintainer: James McCoy
Versions of package subversion
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.8.10-6+deb8u6amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.8.10-6+deb8u7amd64,armel,armhf,i386
stretch1.9.5-1+deb9u5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.14.1-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.14.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-security1.10.4-1+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
trixie1.14.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.14.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.10.4-1+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security1.9.5-1+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye-security1.14.1-3+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package subversion:
develrcs
interfacecommandline
networkclient, server
roleprogram
usestoring, synchronizing
Popcon: 2944 users (831 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Apache Subversion, tiež známy ako svn, je systém na centralizovanú správu verzií. Systémy na správu verzií umožňujú mnohým jednotlivcom (nezávisle od ich geografickej polohy) spolupracovať na množine súborov (zdrojový kód, webstránky atď.). Subversion bol pôvodne postavený na paradigme CVS, ale vyvinul sa a doplnil nové vlastnosti, ktoré si používatelia CVS často želajú, aby ich mali.

Tento balík obsahuje klienta Subversion (svn, svnsync), nástroje na vytvorenie úložiska Subversion (svnadmin, svnlook) a na sprístupnenie úložiska prostredníctvom siete (svnserve).

The package is enhanced by the following packages: libcode-tidyall-perl libcode-tidyall-plugin-sortlines-naturally-perl qct
Screenshots of package subversion
thonny
Python IDE for beginners
Versions of package thonny
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports3.0.5-1~bpo9+1all
buster3.1.2-1all
bookworm4.0.1-1all
trixie4.0.1-1all
bullseye3.2.7-1all
sid4.0.1-1all
upstream4.1.4
Popcon: 345 users (157 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Thonny is a simple Python IDE with features useful for learning programming.

It comes with a debugger which is able to visualize all the conceptual steps taken to run a Python program (executing statements, evaluating expressions, maintaining the call stack). There is a GUI for installing 3rd party packages and special mode for learning about references.

See the homepage for more information and screenshots.

umbrello
nástroj na modelovanie UML a generovanie kódu
Versions of package umbrello
ReleaseVersionArchitectures
trixie23.08.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid23.08.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
upstream24.05.2
Debtags of package umbrello:
develcode-generator, modelling
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
useediting
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 220 users (199 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Nástroj na modelovanie UML Umbrello je editor diagramov Unified Modelling Language pre KDE. Pomocou UML môžete vytvárať diagramy softvéru a iných systémov vo formáte, ktorý je priemyselným štandardom. Umbrello tiež dokáže z vašich diagramov vytvárať kód v niekoľkých programovacích jazykoch.

Tento balík je súčasťou modulu Vývoj softvéru KDE.

Official Debian packages with lower relevance

swi-prolog
ISO/Edinburgh-style Prolog interpreter
Maintainer: Lev Lamberov
Versions of package swi-prolog
ReleaseVersionArchitectures
buster8.0.2+dfsg-3+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
jessie6.6.6-5amd64,armel,armhf,i386
stretch7.2.3+dfsg-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.2.4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.0.4+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.0.4+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid9.0.4+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream9.2.5
Debtags of package swi-prolog:
develinterpreter, lang:prolog
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
works-withsoftware:source
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

SWI-Prolog is a fast and powerful ISO/Edinburgh-style Prolog compiler with a rich set of built-in predicates. It offers a fast, robust and small environment which enables substantial applications to be developed with it.

SWI-Prolog additionally offers:

 • A powerful module system
 • Garbage collection
 • Unicode character set handling
 • Unbounted integer and rational number arithmetic
 • Multithreading support
 • A powerful C/C++ interface
 • GNU Readline interface

This is a metapackage, it installs SWI-Prolog suit (except Java, ODBC, Berkeley DB support and tests).

swi-prolog-doc
documentation and examples for SWI-Prolog
Maintainer: Lev Lamberov
Versions of package swi-prolog-doc
ReleaseVersionArchitectures
trixie9.0.4+dfsg-4all
jessie5.6.59-2all
sid9.0.4+dfsg-4all
bullseye8.2.4+dfsg-1all
buster5.6.59-2all
stretch5.6.59-2all
bookworm9.0.4+dfsg-2all
upstream9.2.5
Debtags of package swi-prolog-doc:
develdoc, lang:prolog
made-ofhtml, pdf
roledocumentation
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

SWI-Prolog is a fast and powerful ISO/Edinburgh-style Prolog compiler with a rich set of built-in predicates. It offers a fast, robust and small environment which enables substantial applications to be developed with it.

SWI-Prolog additionally offers:

 • A powerful module system
 • Garbage collection
 • Unicode character set handling
 • Unbounted integer and rational number arithmetic
 • Multithreading support
 • A powerful C/C++ interface
 • GNU Readline interface

This package provides a documentation and examples.

tcl8.6-dev
Tcl (the Tool Command Language) v8.6 - vývojové súbory
Versions of package tcl8.6-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch8.6.6+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8.6.9+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
trixie8.6.14+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm8.6.13+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid8.6.14+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye8.6.11+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie8.6.2+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 623 users (383 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tcl je mocný, jednoducho použiteľný, vnorený multiplatformný interpretovaný skriptovací jazyk. Tento balík obsahuje hlavičkové súbory a knižnice potrebné na vkladanie alebo rozširovanie Tcl.

tk8.6-dev
sada nástrojov Tk pre Tcl a X11 v8.6 - vývojové súbory
Versions of package tk8.6-dev
ReleaseVersionArchitectures
bullseye8.6.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie8.6.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm8.6.13-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie8.6.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid8.6.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster8.6.9-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch8.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 395 users (328 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tk je multiplatformná sada grafických prvkov, ktorá poskytuje vzhľad a správanie Motif a je implementovaná v skriptovacom jazyku Tcl. Tento balík obsahuje hlavičkové súbory a knižnice potrebné na rozširovanie alebo vkladanie Tk.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235594