Debian Edu Project
Summary
High-School
Debian Edu applications for high school level

This metapackage depends on various applications that are recommended for teaching students at high school level.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu High-School packages

Official Debian packages with high relevance

calibre
powerful and easy to use e-book manager
Versions of package calibre
ReleaseVersionArchitectures
bookworm6.13.0+repack-2+deb12u3all
stretch2.75.1+dfsg-1all
jessie2.5.0+dfsg-1all
buster3.39.1+dfsg-3all
bullseye5.12.0+dfsg-1+deb11u1all
sid7.12.0+ds-2all
trixie7.12.0+ds-2all
bullseye-backports5.44.0+dfsg-1~bpo11+2all
stretch-backports3.39.1+dfsg-3~bpo9+1all
Debtags of package calibre:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useconverting, viewing
works-withtext
works-with-formatchm, epub, html, odf, pdf
x11application
Popcon: 1769 users (849 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Calibre is a complete e-library solution. It includes library management, format conversion, news feeds to e-book conversion, e-book viewer and editor, and e-book reader sync features.

Calibre is primarily an e-book cataloging program. It manages your e-book collection for you. It is designed around the concept of the logical book, i.e. a single entry in the database that may correspond to e-books in several formats. It also supports conversion to and from a dozen different e-book formats.

Calibre supports almost every single e-Reader (e.g., Kindle, Kobo, Nook) and is compatible with more devices with every update. Calibre can transfer your e-books from one device to another in seconds, wirelessly or with a cable. It will send the best file format for your device converting it if needed, automatically.

Calibre can automatically fetch news from a number of websites/RSS feeds, format the news into a e-book and upload to a connected device.

Calibre has also a built-in e-book viewer that can display all the major e-book formats.

cantor
interface for mathematical applications
Versions of package cantor
ReleaseVersionArchitectures
trixie22.12.3-1.1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
bullseye20.12.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.12.0-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.14.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1.1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
upstream24.05.1
Debtags of package cantor:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating
x11application
Popcon: 154 users (188 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Cantor is an application to allow you to you use your favorite mathematical applications from within an elegant worksheet interface. It provides dialogs to assist with common tasks and allows you to share your worksheets with others.

Cantor supports various mathematical applications as backends (provided in external packages):

 • Maxima Computer Algebra System (cantor-backend-maxima)
 • R Project for Statistical Computing (cantor-backend-r)
 • Sage Mathematics Software (cantor-backend-sage)
 • Octave (cantor-backend-octave)
 • Python (cantor-backend-python3)
 • Scilab (cantor-backend-scilab)
 • Qalculate! (cantor-backend-qalculate)
 • Lua (cantor-backend-lua)

This package is part of the KDE education module.

carmetal
softvér na dynamickú geometriu s veľmi ergonomickým používateľským rozhraním
Maintainer: Georges Khaznadar
Versions of package carmetal
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.5.2+dfsg-1.1all
trixie4.3-2all
sid4.3-2all
bookworm3.5.2+dfsg-2all
bullseye3.5.2+dfsg-1.2all
buster3.5.2+dfsg-1.1all
jessie3.5.2+dfsg-1.1all
Debtags of package carmetal:
roleprogram
Popcon: 9 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CaRMetal, založený na projekte C.a.R. (Compass and Ruler), obsahuje (takmer) všetky jeho funkcie. Navrhuje iný prístup k pohľadu cez grafické rozhranie.

 • Konštrukcie Ruler and compass je možné zmeniť ťahaním jedného zo základných konštrukčných bodov. Ihneď potom nasleduje konštrukcia. Študent môže skontrolovať správnosť konštrukcie a získať tak nový nadhľad.
 • Stopy bodov a animované konštrukcie môžu pomôcť pochopiť geometrické vzťahy. Stopy je možné použiť ako nové objekty za účelom objavovania.
 • Makrá C.a.R. umožňujú konštrukciu veľmi zložitých objektov. Makrá tiež umožňujú organizáciu geometrického myslenia.
 • Skrývanie podrobností konštrukcií a využívanie farieb na jasnejšiu ilustráciu konštrukcií. V C.a.R. je tiež možné čiary a kružnice redukovať na príslušné body.
 • Aritmetické výpočty, numerické riešenia, krivky a funkcie nad rámec klasických konštrukcií. Je dokonca možné konštruovať v 3D pomocou pokročilých makier.
 • Je možné skúmať iné geometrie - hyperbolické alebo eliptické.
 • Skriptovanie kresieb založené na JavaScripte.
chemtool
program na kreslenie chemických štruktúr
Versions of package chemtool
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.6.14-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.14-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.14-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.6.14-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package chemtool:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting, learning
works-withimage, image:vector
works-with-formatsvg
x11application
Popcon: 22 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Chemtool je editor chemických štruktúr pre X11 založený na GTK+. Podporuje mnohé štýly väzieb, väčšinu tvarov textu potrebných na písanie chemických textov a krivky/oblúky/zakrivené šípky.

Kresby možno exportovať do formátov MOL a PDB, SVG alebo XFig na ďalšie pridanie poznámok, ako kresbu PiCTeX, ako bitmapu alebo ako PostScriptový súbor (niekoľko z nich pomocou transfig - sprievodného programu fig2dev).

Balík tiež obsahuje pomocný program cht na výpočet sumárneho vzorca a (presnej) molekulárnej hmotnosti zo súboru kresby chemtool. Cht je možné volať buď priamo z Chemtool alebo z konzoly.

Please cite: Matthias Brüstle: Chemtool - Moleküle zeichnen mit dem Pinguin. (eprint) Nachr. Chem. 49(11):1310-1313 (2001)
Screenshots of package chemtool
education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.11.37all
bookworm2.12.15all
trixie2.12.15all
sid2.12.15all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

fritzing
jednoducho použiteľný softvér na návrh elektroniky
Versions of package fritzing
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9.0b+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.6+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.3b+dfsg-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.3b+dfsg-9amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.9.3b+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fritzing:
fieldelectronics
interfacex11
roleapp-data, program
scopeapplication
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 116 users (68 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fritzing je open source projekt, ktorý pomáha previesť prototypu na hotový produkt. Je zameraný na používateľov, ktorí chcú vyrábať alebo dokumentovať obvody a experimenty. Začnete postavením fyzického prototypu a potom ho vybudujete v grafickom editore vo Fritzing. Odtiaľ môžete vytvoriť schému, výtvarné prvky na doske tlačených spojov (PCB) a produkčné súbory dosky tlačených spojov.

Other screenshots of package fritzing
VersionURL
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-1082218b8c9c1da8d99dee9862e83c78.png
0.7.4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9842/simage/large-4e717275453848b5b7a85c22ee9c7f0a.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-1135defa6c0e4557c4875413fe920064.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-fa5647f65bbd2e5b83391132cc22985a.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-09d368e906b06e1d969ebda175bb8ae8.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/22819/simage/large-68b584322bb7913e4e06583bd749e8bc.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-4a7ad62b1dc772f5e47378f5f25b3dee.png
0.9.6+dfsghttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-36e3ddb1d4b15cbec6ecb74f2c6178f6.png
0.7.4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9841/simage/large-f2e8206c20446e383dcc722096943dfc.png
Screenshots of package fritzing
inkscape
vector-based drawing program
Versions of package inkscape
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.48.5-3amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.2.2-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports1.0.2-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.92.4-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.92.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental1.3+ds-1amd64,mips64el
sid1.2.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream1.3.2
Debtags of package inkscape:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage, image:vector
works-with-formatpdf, postscript, svg, tex
x11application
Popcon: 3687 users (1365 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Inkscape is an illustration editor which has everything needed to create professional-quality computer art. You can use it to make diagrams and illustrations, technical drawings, web graphics, clip art, icons and logos. A collection of hands-on tutorials show you how to combine lines, shapes and text of different types and styles to build up a picture.

A selection of powerful vector graphics editing tools comes as standard. There is excellent support for paths, gradients, layers, alpha transparency and text flow control. An extensive library of filters allow you to apply realistic effects and extensions allow you to work with bitmaps, barcodes and printing marks, amongst other things.

Most of the common vector formats are supported, including PDF, Adobe Illustrator and AutoCAD files, and it has unrivalled support for the SVG web graphics standard.

Between the suggested packages:

 • dia: to export Dia shapes;
 • libsvg-perl: to import .txt files (txt2svg extension);
 • python3-packaging: used by the Optimized SVG extension;
 • python3-uniconvertor: enables several import/export extensions;
 • pstoedit: to work with eps files;
 • ruby: there are several extensions written in ruby;
Other screenshots of package inkscape
VersionURL
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9278/simage/large-32e6bc242352db9f085077aeeeec5df5.png
0.48.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5723/simage/large-3482b3d45e422b571d2dd3617374167b.png
0.92.4-4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18550/simage/large-7acfe4b3c0cf8f90abc34331f945829a.png
0.92.4-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17647/simage/large-a4015b481663d27f8a8453c6e5ee3395.png
0.92.0-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15295/simage/large-12d4f8c2c43f257f6a16d2bb88750831.png
1.2.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/23355/simage/large-a1c626806260d91d29b1e229b5eedbe5.png
1.0.2-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-a9cbfc994f89e74e39989722c8ee1210.png
1.2.1+dshttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-f02341969e1eebf6396b3fcb39594a12.png
1.2.1+dshttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/22812/simage/large-359ebff14671c847c56815ae9e18af32.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9275/simage/large-e098024613bb88d06157dec1954d2358.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9277/simage/large-be16e40f7eec48f0bbf25b014407906b.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9279/simage/large-5e152e708b997a878fef31d474384fae.png
Screenshots of package inkscape
kalzium
periodická tabuľka a chemické nástroje
Versions of package kalzium
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie23.08.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid23.08.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.1
Debtags of package kalzium:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usebrowsing, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 173 users (151 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kalzium je plnohodnotná chemická aplikácia vrátane periodickej tabuľky prvkov, chemickej referenčnej tabuľky, riešenia chemických rovníc a 3D prehliadača molekúl.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Other screenshots of package kalzium
VersionURL
21.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-7ac385be3f63bd95d07fa6b5ed246c93.png
21.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-797c6653a678dee1d38a271cd31facd2.png
4:20.04.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19284/simage/large-c4639dd58a0b434a43f09b7bd601a95e.png
22.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/24823/simage/large-b37a5de92bf3698c7145844e1ea4a4bd.png
21.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-b337656907b2f4c884df0e2fef25b617.png
4:3.5.9-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/1228/simage/large-6d015b0dadb288a0cc6f6e5d5d3331fa.png
4:4.4.5-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/4862/simage/large-e344f66fe538f46bc890f8ed79d12678.png
Screenshots of package kalzium
kmplot
kreslenie matematických funkcií pre KDE
Versions of package kmplot
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.1
Debtags of package kmplot:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 146 users (140 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KmPlot je mocný nástroj na kreslenie matematických funkcií pre KDE, ktorý dokáže vykresliť rôzne funkcie súčasne a ich kombináciou tvoriť nové funkcie.

KmPlot podporuje parametrické a diferenciálne funkcie a funkcie v polárnych súradniciach. Výkresy možno tlačiť veľmi presne a pri správnom pomere strán.

KmPlot tiež poskytuje niektoré numerické a vizuálne možnosti ako vypĺňanie a výpočet plochy pod krivkou, hľadanie maximálnych a minimálnych hodnôt, dynamická zmena parametrov funkcie a kreslenie derivácií a integrálov funkcií.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

ktouch
výuka písania na klávesnici pre KDE
Versions of package ktouch
ReleaseVersionArchitectures
buster18.04.1-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye20.12.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.1
Debtags of package ktouch:
gametyping
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 145 users (147 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTouch je program na výuku presného a rýchleho písania na klávesnici. Poskytuje vzorový text, ktorý máte prepísať a zobrazuje kláves, ktorý máte stlačiť a ktorým prstom.

Obsahuje zbierku lekcií pre rozličné jazyky a rozloženia klávesnice. Udržiava štatistiku, podľa ktorej prispôsobí úroveň náročnosti.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package ktouch
kturtle
vzdelávacie programovacie prostredie
Versions of package kturtle
ReleaseVersionArchitectures
buster18.04.1-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.1
Debtags of package kturtle:
develide
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 140 users (131 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTurtle je vzdelávacie programovacie prostredie používajúce programovací jazyk TurtleScript (inšpirovaný jazykom Logo). Pokúša sa čo najviac zjednodušiť a sprístupniť programovanie.

Používateľ programuje korytnačku pomocou príkazov TurtleScript a tá kreslí na plátno obrázok. Preto je KTurtle vhodné na výuku základov matematiky, geometrie a programovania.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

lightspeed
Shows how objects moving at relativistic speeds look like
Versions of package lightspeed
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2a-10amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2a-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2a.debian.1-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.2a.debian.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lightspeed:
fieldastronomy
gametoys
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitgtk
useentertaining, learning
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 6 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Light Speed! is an OpenGL-based program which illustrates the effects of special relativity on the appearance of moving objects. When an object accelerates past a few million meters per second, these effects begin to grow noticeable, becoming more and more pronounced as the speed of light is approached. These relativistic effects are viewpoint-dependent, and include shifts in length, object hue, brightness and shape.

The moving object is, by default, a geometric lattice. 3D Studio and LightWave 3D objects may be imported as well. Best of all, the simulator is completely interactive, rendering the exotic distortions in real-time!

Screenshots of package lightspeed
marble
ovládací prvok glóbusu a mapy
Versions of package marble
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster17.08.3-3.2amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.1
Debtags of package marble:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
uitoolkitqt
useanalysing, learning, measuring, routing, viewing
works-with-formatxml:gpx
x11application
Popcon: 283 users (159 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Marble je všeobecný ovládací prvok geografickej mapy a platforma pre aplikácie KDE. Zobrazuje Zem ako guľu, ale nevyužíva žiadnu hardvérovú akceleráciu. Obsahuje minimálnu sadu geografických dát, takže je možné ho používať aj bez pripojenia k internetu.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

melting
compute the melting temperature of nucleic acid duplex
Versions of package melting
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.2.0-2all
buster5.2.0-1all
jessie4.3.1+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch4.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.2.0-2all
trixie5.2.0-2all
bookworm5.2.0-2all
Debtags of package melting:
biologynuceleic-acids
fieldbiology, biology:molecular
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
suitegnu
useanalysing
works-with-formatplaintext
Popcon: 1 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program computes, for a nucleic acid duplex, the enthalpy, the entropy and the melting temperature of the helix-coil transitions. Three types of hybridisation are possible: DNA/DNA, DNA/RNA, and RNA/RNA. The program first computes the hybridisation enthalpy and entropy from the elementary parameters of each Crick's pair by the nearest-neighbor method. Then the melting temperature is computed. The set of thermodynamic parameters can be easily changed, for instance following an experimental breakthrough.

Please cite: Le Novère, Nicolas: MELTING, computing the melting temperature of nucleic acid duplex. (PubMed,eprint) Bioinformatics 17(12):1226-1227 (2001)
Registry entries: Bio.tools 
Screenshots of package melting
pencil2d
Create hand-drawn animation using both bitmap and vector graphics
Versions of package pencil2d
ReleaseVersionArchitectures
sid0.6.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.6.2-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie0.6.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 173 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pencil2D is an animation/drawing software for Mac OS X, Windows, and Linux. It lets you create traditional hand-drawn animation (cartoon) using both bitmap and vector graphics.

The basic features of Pencil2D are:

 • layers support (separated layer for bitmap, vector and soud part)
 • bitmap drawing
 • vector drawing
 • sound support
Screenshots of package pencil2d
rocs
integrované vývojové prostredie teórie grafov
Versions of package rocs
ReleaseVersionArchitectures
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch16.08.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.1
Debtags of package rocs:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 126 users (128 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Rocs má za cieľ byť integrovaným vývojovým prostredím (IDE) pre teóriu grafov. Má pomáhať vyučujúcim zobraziť výsledky algoritmu v grafe a tiež pomôcť študentom algoritmus realizovať.

Rocs obsahuje modul na písanie skriptov v Qt Script, ktoré spolupracujú s nakresleným grafom a každá zmena, ktorú skript v grafe urobí sa premietne na nakreslenom grafe.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

step
interaktívny fyzikálny simulátor pre KDE
Versions of package step
ReleaseVersionArchitectures
buster18.08.1-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch16.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.1
Debtags of package step:
fieldphysics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, simulating
x11application
Popcon: 117 users (183 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pomocou Step sa nielen naučíte, ale aj pocítite ako funguje fyzika. Môžete na scénu umiestniť telesá a pridať sily ako gravitácia alebo pružiny, potom kliknete na „Simulovať“ a Step vám ukáže ako sa scéna vyvinie podľa zákonov fyziky. Môžete zmeniť každú z vlastností telies/síl vo vašom experimente a uvidíte ako to zmení vývoj experimentu.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

yorick
interpreted language and scientific graphics
Versions of package yorick
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.2.04+dfsg1-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.04+dfsg1-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.2.04+dfsg1-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.2.04+dfsg1-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.04+dfsg1-10amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.2.04+dfsg1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.03+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package yorick:
develide, interpreter, runtime
fieldastronomy, mathematics, physics
interfacecommandline, shell
roledevel-lib, program
scopeapplication
useanalysing, viewing
works-withimage, image:raster
Popcon: 19 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Yorick is an interpreted programming language for:

 • scientific simulations or calculations
 • postprocessing or steering large simulation codes
 • interactive scientific graphics
 • reading, writing, and translating large files of numbers

The language features a compact syntax for many common array operations, so it processes large arrays of numbers very quickly and efficiently. Superficially, yorick code resembles C code, but yorick variables are never explicitly declared and have a dynamic scoping similar to many Lisp dialects. The yorick language is designed to be typed interactively at a keyboard, as well as stored in files for later use.

This package includes an emacs-based development environment, which you can launch by typing M-x yorick in emacs.

Many add-on packages and plug-ins are available for Yorick (the package names begin with "yorick-"). You may want to install the yorick-full metapackage which depends on the vast majority of them.

Screenshots of package yorick
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 236845