Debian Edu Project
Summary
Logic-games
Debian Edu logic games

This metapackage depends on various logic games that can be used to teach logic to children.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Logic-games packages

Official Debian packages with high relevance

atomix
logická hra s cieľom zostaviť molekulu z izolovaných atómov
Versions of package atomix
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.14.0-5amd64,armel,armhf,i386
stretch3.22.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.31.90-1amd64,arm64,armhf,i386
sid44.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye3.34.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.34.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie44.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package atomix:
fieldchemistry
gamepuzzle
interfacex11
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 25 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Atomix je vzdelávacia hra navrhnutá pre GNOME, v ktorej máte zostavovať od jednoduchých anorganických po extrémne komplexné organické molekuly z izolovaných atómov.

Jednoduchosť prvých úrovní môže byť zavádzajúca, pretože so zvyšujúcou sa úrovňou sa zvyšuje komplexnosť, takže na každej úrovni môžete stráviť niekoľko minút (alebo aj oveľa viac).

blinken
KDE verzia elektronickej pamäťovej hry Simon
Versions of package blinken
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.08.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.2
Debtags of package blinken:
gametoys
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 71 users (214 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Blinken je založený na elektronickej hre vydanej v roku 1978, ktorá vyzýva hráčov zapamätať si stále dlhšie postupnosti. Na čelnej strane zariadenia sa nachádzajú 4 rôzne farebné tlačidlá, každý s vlastným zvukom. Tieto tlačidlá sa náhodne rozsvecujú a vytvárajú postupnosť, ktorú musí hráč spomenúť. Ak si hráč úspešne spomenie postupnosť svetiel v správnom poradí, pokročí do ďalšej fázy, kde dostane rovnakú postupnosť s jedným krokom naviac.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package blinken
cgoban
complete Go board
Maintainer: Martin A. Godisch
Versions of package cgoban
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.9.14-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.9.14-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.9.14-19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.9.14-17amd64,armel,armhf,i386
buster1.9.14-18amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.9.14-18amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.9.14-20amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package cgoban:
gameboard
interfacex11
networkclient
roleprogram
uitoolkitxlib
useediting, gameplaying, learning, viewing
x11application
Popcon: 29 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

CGoban (Complete Goban) is a computerized board on which you can play the game of Go against another player, view and edit smart-go files, and connect to Go servers on the internet. It can also interface with computer Go programs such as GNU Go that speak the Go modem protocol. Some sort of image converter is needed if you wish to use the utility provided to capture "screen shots" of a CGoban game.

Go is an ancient game originated from China, with a definite history of over 3000 years, although there are historians who say that the game was invented more than 4000 years ago. The Chinese call the game Weiqi, other names for Go include Baduk (Korean), Igo (Japanese), and Goe (Taiwanese).

In this game, each player tries to exert more influence on territory than her opponent, using threats of death, capture, or isolation. It is, therefore, a symbolic representation of the relationships between nations. Go is getting increasingly popular around the world, especially in Asian, European and American countries, with many worldwide competitions being held.

The game of Go is played on a board. The Go set is comprised of the board, together with 181 black and 180 white stones. The standard board has 19 lines by 19 lines, but 13x13 and 9x9 boards can also be used. However, the 9x9 and 13x13 boards are usually for beginners; more advanced players would prefer the traditional 19x19 board.

Compared to International Chess and Chinese Chess, Go has far fewer rules. Yet this allowed for all sorts of moves to be played, so Go can be a more intellectually challenging game than the other two types of Chess. Nonetheless, Go is not a difficult game to learn, so have a fun time playing the game with your friends.

(adopted from http://senseis.xmp.net/?WhatIsGo)

Screenshots of package cgoban
education-menus
Debian Edu menu reorganization
Versions of package education-menus
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid2.12.15all
trixie2.12.15all
bookworm2.12.15all
bullseye2.11.37all
buster2.10.47amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A package to reorganize menu branches in order to get a structure easy to use for teachers and students.

einstein
logická hra inšpirovaná Eisteinovým hlavolamom
Maintainer: Bart Martens
Versions of package einstein
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.dfsg.2-9amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.dfsg.2-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.0.dfsg.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package einstein:
gamepuzzle
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 48 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Táto logická hra je remake starej hry Sherlock pre DOS, ktorú inšpiroval hlavolam Alberta Eisteina. Cieľom hry je otvoriť všetky karty v poradí v štvorci 6x6 kariet. Na to je uvedených niekoľko rád popisujúcich vzťahy medzi polohami kariet. Použite ich na nájdenie správneho rozloženia.

Screenshots of package einstein
gbrainy
hra testujúca a trénujúca mozog, pre zábavu i zlepšovanie
Versions of package gbrainy
ReleaseVersionArchitectures
sid2.4.6-2amd64,arm64,i386,ppc64el,s390x
sid2.4.6-1armel,armhf
bookworm2.4.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.9-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.3.0-1all
jessie2.2.3-1all
Debtags of package gbrainy:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
uselearning
x11application
Popcon: 17 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

gbrainy je platforma na trénovanie pamäti, aritmetických a logických schopností pomocou mnohých typov testov rôznej zložitosti. Obsahuje úlohy pre všetky vekové kategórie a účely: pre deti, ktorým chcú ich rodičia rozvíjať schopnosti, pre dospelých, ktorí si chcú udržať pamäť v kondícii, pre starších ľudí, ktorí chcú precvičovať svoju pamäť, atď.

Obsahuje nasledujúce typy hier:

  • logické hádanky: hry, ktoré sú výzvou pre vaše myslenie a uvažovanie
  • počítanie v duchu: hry založené na aritmetických operáciách na zvýšenie vašich počítacích zručností
  • trénovanie pamäti: hry vytvorené na trénovanie krátkodobej pamäti
  • verbálne analógie: hry vytvorené na trénovanie verbálnych schopností
Screenshots of package gbrainy
glpeces
Tangram (puzzle) game clone
Maintainer: Georges Khaznadar
Versions of package glpeces
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster5.2-1amd64,arm64,armhf,i386
sid5.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie5.0-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye5.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package glpeces:
gamepuzzle
roleprogram
uitoolkitqt
usegameplaying
Popcon: 11 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Tangram is an ancient Chinese puzzle game where the player has to arrange a set of figures with 7 polygonal pieces. Peces allows playing 40 different modalities of tangrams and it includes more than 31,000 figures to solve. Also, it allows creating new figures and competitions. glpeces is especially designed to use in education.

Screenshots of package glpeces
gnuchess
hrá šachy, buď proti používateľovi alebo sám proti sebe
Maintainer: Vincent Legout
Versions of package gnuchess
ReleaseVersionArchitectures
buster6.2.5-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie6.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch6.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.1.2-1amd64,armel,armhf,i386
sid6.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye6.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream6.2.9
Debtags of package gnuchess:
gameboard, board:chess
interfacetext-mode, x11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitgtk, ncurses
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 161 users (232 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Gnuchess je aktualizovaná verzia šachového programu GNU chess. Momentáýlne je založený na šachovom jadre fruit a používa šachový protokol UCI. Má jednoduché alfanumerické zobrazovanie šachovnice a je tiež kompatibilný s rozhraniami ako sú xboard, scid a eboard.

Screenshots of package gnuchess
gnugo
dosková hra Go
Maintainer: Martin A. Godisch
Versions of package gnugo
ReleaseVersionArchitectures
sid3.8-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.8-8amd64,armel,armhf,i386
stretch3.8-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.8-9amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.8-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.8-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.8-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gnugo:
gameboard
interfacetext-mode, x11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitncurses
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 120 users (233 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GNU Go je slobodný program na hranie hry Go. Poskytuje čisto textové používateľské rozhranie. Ak chcete hrať na grafickej doske, pozrite si balíky cgoban alebo qgo.

Go je hra, ktorá pochádza z Číny a jej história siaha aspoň 3000 rokov do staroveku. Nájdu sa aj historici, ktorí tvrdia, že bola vynájdená viac ako pred 4000 rokmi. Číňania túto hru volajú Weiqi a iné názvy sú Go include Baduk (kórejčina), Igo (japončina) a Goe (Taiwan).

V tejto hre sa každý hráč pokúša získať väčší vplyv nad územím než jeho protihráč - pomocou hrozieb smrti, zajatia alebo oddelenia. Preto je symbolickou reprezentáciou vzťahov medzi národmi. Popularita Go na celom svete rastie, obzvlášť v ázijských, európskych a amerických krajinách a organizujú sa mnohé celosvetové súťaže.

Hra Go sa hrá na doske. Sada Go sa skladá z dosky, 181 čiernych a 180 bielych kameňov. Štandardná doska má 19x19 čiar, ale dajú sa použiť aj dosku 13x13 alebo 9x9 - tie sú však zvyčajne pre začiatočníkov - pokročilí hráči preferujú tradičnú dosku 19x19.

V porovnaní s medzinárodným šachom a čínskym šachom má Go omnoho menej pravidiel. Napriek tomu umožňuje hranie rôznych ťahov, preto môže byť Go intelektuálne väčšou výzvou ako spomínané dva druhy šachu. Napriek tomu, Go nie je ťažké sa naučiť, preto sa bavte pri jej hraní s priateľmi.

(prevzaté z http://senseis.xmp.net/?WhatIsGo)

Screenshots of package gnugo
gtans
Tangram (puzzle) game using GTK+
Maintainer: Bart Martens (Adrian Bunk)
Versions of package gtans
ReleaseVersionArchitectures
sid1.99.0-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.99.0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.99.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.99.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.99.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.99.0-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.99.0-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package gtans:
gamepuzzle
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 15 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

The Tangram is a Chinese puzzle where the player has to arrange a set of pieces to match a given shape. All the pieces must be used and should not be laid on top of one another. The pieces are five triangles, a square and a parallelogram. gtans contains more than 380 figures to play with. It uses the mouse to control pieces. gtans is highly customizable using the interface.

Screenshots of package gtans
lmemory
detská hra založená na hre pexeso
Versions of package lmemory
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6c-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6c-7amd64,armel,armhf,i386
sid0.6c-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.6c-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.6c-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6c-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6c-9amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package lmemory:
gamecard
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
usegameplaying
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 18 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Linux Memory Game je hra pre X11 pre deti od troch rokov založená na hre pexeso. Je napísaná s využitím knižnice GTK+. Hoci je to hra pre deti, má päť úrovní obtiažnosti, pričom vyššie z nich sú výzvou aj pre dospelých. Umožňuje vám pridávať svoje vlastné obrázky vo forme bitových máp 64x64 px.

Screenshots of package lmemory
ri-li
toy train simulation game
Versions of package ri-li
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.0.1+ds-9amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0.1+ds-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.1+ds-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.0.1+ds-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.0.1+ds2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.1.5
Debtags of package ri-li:
gamepuzzle, strategy, toys
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 22 users (19 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Ri-li is a game in which you drive a wooden toy steam locomotive across many levels and collect all the coaches to win.

It features:

  • a colorful animated wooden steam locomotive;
  • 50 game levels;
  • 3 beautiful tunes and many sound effects;
  • 14 languages (Arabic, Breton, Chinese, English, Esperanto, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Slovak, Spanish, and Swedish).
Screenshots of package ri-li
xboard
šachovnica pre X Window System
Versions of package xboard
ReleaseVersionArchitectures
trixie4.9.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid4.9.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie4.8.0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch4.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.9.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.9.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.9.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xboard:
gameboard, board:chess
interfacex11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitathena
usegameplaying
x11application
Popcon: 157 users (87 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

XBoard je grafická šachovnica, ktorá môže slúžiť ako používateľské rozhranie pre šachové programy, pre Internet Chess Server alebo pre hru emailového korešpondenčného šachu. Podporuje všetky hlavné formy šachu ako je medzinárodný šach, siang-čchi (xiàngqí) a shōgi. XBoard je možné použiť aj samostatne ako prehliadač uložených šachových her.

XBoard používa predvolené písmo Helvetica (ktorý sa nachádza v balíkoch xfonts-75dpi a xfonts-100dpi). Iné písma však možno použiť zadaním možnosti na príkazovom riadku alebo pomocou X rozhrania.

The package is enhanced by the following packages: hachu phalanx

Official Debian packages with lower relevance

gnome-games
hry pre pracovné prostredie GNOME
Versions of package gnome-games
ReleaseVersionArchitectures
buster3.30+1all
sid46+2all
trixie46+1all
bullseye3.38+3all
stretch3.22+3all
bookworm43+1all
jessie3.14+3all
Debtags of package gnome-games:
gameboard, card, puzzle, tetris
interfacex11
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
usegameplaying
x11application
Popcon: 11 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Obsahuje hry z oficiálneho vydania GNOME. Majú vzhľad a správanie pracovného prostredia GNOME, ale možno ich používať bez neho.

Hry sú teraz rozdelené do samostatných balíkov. Tento metabalík ich nainštaluje všetky, ale je možné ich nainštalovať jednotlivo.

kdegames
hry z oficiálneho vydania KDE
Versions of package kdegames
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3+5.102amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20.12.0+5.111amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.12+5.84all
sid22.12.3+5.148amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3+5.148amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.04.0+5.92all
bookworm22.12.3+5.142amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kdegames:
rolemetapackage
suitekde
uitoolkitqt
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KDE tvorí medzinárodný technologický tím, ktorý vytvára slobodný a open source softvér pracovného prostredia a prenosných zariadení. Medzi produkty KDE patrí moderné pracovné prostredie pre Linux a unixové platformy, kancelársky a groupware balík a stovky programov v mnohých kategóriách vrátane internetových, webových, multimediálnych, zábavných, vzdelávacích, grafických aplikácií a programov na vývoj softvéru.

Tento metabalík obsahuje kolekciu hier, ktoré sú poskytované s oficiálnym vydaním KDE.

Debian packages in contrib or non-free

crafty
state-of-the-art chess engine, compatible with xboard
Versions of package crafty
ReleaseVersionArchitectures
bullseye23.4-7 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie23.4-8 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm23.4-7 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster23.4-7 (non-free)amd64,arm64,armhf,i386
stretch23.4-7 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie23.4-6+deb8u1 (non-free)amd64,armel,armhf,i386
sid23.4-8 (non-free)amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package crafty:
gameboard, board:chess
interfacetext-mode
roleprogram
usegameplaying
Popcon: 27 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free
Git

Crafty is the strong chess program played on ICC. It uses all of the search algorithms you have probably read about and performs better than gnu-chess in most positions. It has a reasonable set of features to use, and offers a great starting point to try your own new search extensions.

The package is enhanced by the following packages: crafty-bitmaps
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235723