Debian Edu Project
Summary
Roaming-workstation
Debian Edu roaming workstation packages

A metapackage containing dependencies for packages required on all networked workstation installations in the Debian Edu Blend where the client might go offine once in a while.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Roaming-workstation packages

Official Debian packages with high relevance

Cmst
QT GUI for Connman with system tray icon
Versions of package cmst
ReleaseVersionArchitectures
stretch2016.10.03-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2019.01.13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2019.01.13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2019.01.13-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 187 users (229 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Graphical user interface to control the connman daemon. The connman daemon must be started as you normally would, this program just interfaces with that daemon. You can see what technologies and services connman has found, and for wifi services an agent is registered to assist in obtaining the information from you necessary to logon to the wifi service.

Screenshots of package cmst
Education-desktop-other
Debian Edu common desktop applications
Versions of package education-desktop-other
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.812+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.713+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid2.11.36amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.36amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.851amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This metapackage depends on various office and desktop applications that are useful for teachers and their students.

Education-networked-common
Debian Edu common packages for networked systems
Versions of package education-networked-common
ReleaseVersionArchitectures
sid2.11.36amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.11.36amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.47amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.924amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A metapackage containing dependencies for packages required on all networked installations (workstation, roaming-workstation, minimal, LTSP-server and main-server) in the Debian Edu Blend.

Gosa-desktop
GOsa² - integrácia s pracovným prostredím
Versions of package gosa-desktop
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.7.4-4.3~deb7u2all
stretch-security2.7.4+reloaded2-13+deb9u1all
jessie-security2.7.4+reloaded2-1+deb8u5all
jessie2.7.4+reloaded2-1+deb8u2all
wheezy-security2.7.4-4.3~deb7u3all
squeeze2.6.11-3+squeeze2all
sid2.7.4+reloaded3-14all
bullseye2.7.4+reloaded3-14all
buster2.7.4+reloaded3-8+deb10u2all
stretch2.7.4+reloaded2-13+deb9u3all
Popcon: 2 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje definície menu GOsa² pracovného prostredia.

GOsa² je kombinácia webového rozhrania pre správcu systému a koncového používateľa navrhnutá na prácu s konfiguráciami založenými na LDAPe.

Isenkram
Suggest packages to install when inserting new hardware (GUI popup)
Maintainer: Petter Reinholdtsen
Versions of package isenkram
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.33all
buster0.41all
bullseye0.46all
sid0.46all
jessie0.18+deb8u1all
Popcon: 67 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Try to figure out which packages to suggest for use with a freshly inserted hardware device.

Jxplorer
prehliadač LDAP v Jave
Versions of package jxplorer
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-security3.2.2~rc1+dfsg-3+deb7u1all
squeeze3.2.1+dfsg-5all
sid3.3.2+dfsg-6all
bullseye3.3.2+dfsg-6all
buster3.3.2+dfsg-6all
stretch3.3.2+dfsg-2all
jessie3.3.2+dfsg-2all
wheezy3.2.2~rc1+dfsg-3all
Debtags of package jxplorer:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
works-withdb
x11application
Popcon: 39 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JXplorer je open source prehliadač LDAP pôvodne vyvinutý v laboratóriu Computer Associates' eTrust Directory. Je to prehliadač LDAP na všeobecné účely dodržiavajúci štandardy, ktorý je možné použiť na čítanie a vyhľadávanie v ľubovoľnom adresári LDAP alebo ľubovoľnom adresári X500 s rozhraním LDAP. JXplorer je plne funkčný softvér s pokročilou bezpečnostnou integráciou a podporou zložitejších a obskúrnejších častí protokolu LDAP. Mal by bežať na akomkoľvek systéme, kde beží Java. Jeho hlavné vlastnosti sú:

 • štandardné operácia LDAP: pridanie, zmazanie, kopírovanie, zmena
 • komplexné operácie: kopírovanie a mazanie stromu
 • nepovinné zostavovanie vyhľadávacích filtrov pomocou grafického používateľského rozhrania
 • autentifikácia pomocou SSL a SASL
 • zásuvné moduly editorov a prehliadačov
 • zásuvné moduly poskytovateľov zabezpečenia
 • šablóny/formuláre HTML na zobrazovanie dát
 • plná podpora internacionalizácie
 • podpora formátu LDIF
 • podrobná používateľská konfigurácia
 • podpora ťahania myšou
 • podpora DSML
 • podpora zložitejších prípadov LDAP:
 • rdns s viacerými hodnotami
 • binárne atribúty
 • certifikáty a heslá
 • znaky Unicode
 • špeciálne znaky / UTF-8 v DN
 • rozšíriteľná architektúra so zásuvnými modulmi formou tried v Jave
Screenshots of package jxplorer
Krb5-auth-dialog
applet oznamovacej oblasti na opätovnú autentifikáciu ticketov Kerberos
Maintainer: Guido Günther
Versions of package krb5-auth-dialog
ReleaseVersionArchitectures
buster3.26.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.16-4amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.2.1-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.12.0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.20.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.26.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.26.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package krb5-auth-dialog:
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 108 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

krb5-auth-dialog je jednoduchý applet oznamovacej oblasti, ktorý monitoruje tickety Kerberos. Tickey je možné kedykoľvek obnoviť kliknutím na jeho ikonu v oznamovacej oblasti. Môže tiež fungovať v „tradičnom režime“ ako jednoduchý dialóg bez ikony v oznamovacej oblasti.

Podporuje automatickú obnovu ticketov a pkinit.

Screenshots of package krb5-auth-dialog
Libnss-mdns
NSS module for Multicast DNS name resolution
Versions of package libnss-mdns
ReleaseVersionArchitectures
buster0.14.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.10-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.14.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.14.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.10-6amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.10-3.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.10-3.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package libnss-mdns:
roleplugin
suitegnu
Popcon: 4700 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

nss-mdns is a plugin for the GNU Name Service Switch (NSS) functionality of the GNU C Library (glibc) providing host name resolution via Multicast DNS (using Zeroconf, aka Apple Bonjour / Apple Rendezvous ), effectively allowing name resolution by common Unix/Linux programs in the ad-hoc mDNS domain .local.

Libnss-sss
knižnica NSS pre System Security Services Daemon
Versions of package libnss-sss
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.15.0-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.11.7-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.8.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.2.1-4+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster1.16.3-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.11.7-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
upstream2.4.2
Debtags of package libnss-sss:
roleshared-lib
Popcon: 407 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Poskytuje sadu démonov na správu prístupu k vzdialeným adresárom a autentifikačným mechanizmom. Poskytuje rozhranie NSS a PAM k systému a zásuvným modulom na spojenie s viacerými rozličnými zdrojmi účtov. Je tiež základom služieb klientského auditu a politík pre projekty ako je FreeIPA.

Tento balík poskytuje knižnicu nss na pripojenie k démonovi sssd.

Libpam-mklocaluser
Configure PAM to create a local user if it do not exist already
Versions of package libpam-mklocaluser
ReleaseVersionArchitectures
sid0.18all
buster0.14all
stretch0.11all
wheezy0.8~deb7u1all
squeeze0.6all
jessie0.10all
bullseye0.18all
Popcon: 28 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

When the user logs in for the first time, a local POSIX user account is created in /etc/passwd and primary group created in /etc/group, and a local home directory is created in /home.

This is useful on roaming computers when the password is set up to be cached by for example libpam-ccreds or sssd to allow login without network connectivity using the password provided by a network authentication service like Kerberos or LDAP.

Other than the caching mechanisms of libpam-ccreds or libpam-sssd / libnss-sssd, the libpam-mklocaluser approach makes the LDAP accounts more persistent on the roaming workstation and robust again credentials cache deletions and such.

The pam_mklocaluser PAM module additionally allows for execution of additional hook scripts when users log in to such a roaming computer for the first time.

Libpam-sss
modul PAM démona System Security Services Daemon
Versions of package libpam-sss
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.11.7-3amd64,armel,armhf,i386
stretch1.15.0-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.11.7-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.8.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.2.1-4+squeeze1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster1.16.3-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.4.2
Debtags of package libpam-sss:
roleshared-lib
Popcon: 407 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Poskytuje sadu démonov na správu prístupu k vzdialeným adresárom a autentifikačným mechanizmom. Poskytuje rozhranie NSS a PAM k systému a zásuvným modulom na spojenie s viacerými rozličnými zdrojmi účtov. Je tiež základom služieb klientského auditu a politík pre projekty ako je FreeIPA.

Tento balík poskytuje modul PAM na pripojenie k démonovi SSSD.

Libsss-sudo
knižnica komunikátora pre sudo
Versions of package libsss-sudo
ReleaseVersionArchitectures
buster1.16.3-3.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.11.7-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.15.0-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.11.7-3+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
upstream2.4.2
Popcon: 343 users (2 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pomocná knižnica umožňujúca komunikáciu medzi sudo a SSSD na udržiavanie vyrovnávacej pamäte pravidiel v SSSD.

Network-manager-gnome
platforma na správu pripojenia k sieti (rozhranie pre GNOME)
Versions of package network-manager-gnome
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.4.4-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.10.0-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.9.4.1-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.8.1-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.20.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.20.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package network-manager-gnome:
interfacedaemon, x11
networkconfiguration
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useconfiguring
x11application
Popcon: 26985 users (11489 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NetworkManager je systémová sieťová služba, ktorá spravuje vaše sieťové zariadenia a pripojenia a pokúša sa neustále udržať aktívne pripojenie k sieti, ak je dostupné. Spravuje Ethernet, WiFi, mobilné širokopásmové pripojenie (WWAN), zariadenia PPPoE a poskytuje integráciu s rozličnými službami VPN.

Tento balík obsahuje aplet pre oznamovaciu oblasť GNOME, ale funguje aj v iných pracovných prostrediach, ktoré poskytujú oznamovaciu oblasť ako KDE alebo Xfce. Zobrazuje dostupné siete a umožňuje používateľom medzi nimi jednoducho prepínať. Pri šifrovaných sieťach si vypýta od používateľa kľúč/heslo a umožňuje ich uložiť v gnome-keyring.

Other screenshots of package network-manager-gnome
VersionURL
0.8.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5738/simage/large-a177a64f250fd8b1f185a3d991292f82.png
0.6.6-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/319/simage/large-5f55408f23b4f5b792aabb9cc9ce3704.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17990/simage/large-a3ce130aee3ca65a9809b882917acfd3.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18081/simage/large-79f43a39672e9bb4511569124ad73136.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18080/simage/large-11588eb6bb39d6312d6da9bf276e5cbf.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17992/simage/large-b7e673acc9e6136d19fcb4ca52d31016.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17988/simage/large-985f3ba2265505a9e99f2d51fe098c5c.png
1.8.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17989/simage/large-6120e5c900595bc530cd90b50338556a.png
Screenshots of package network-manager-gnome
Plasma-nm
Plasma network connections management
Versions of package plasma-nm
ReleaseVersionArchitectures
sid5.20.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.8.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.3.4-2amd64,armel,armhf,i386
experimental5.21.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.14.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.20.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream5.21.4
Debtags of package plasma-nm:
uitoolkitqt
Popcon: 2960 users (208 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

plasma-nm provides a Plasma applet written in QML for managing network connections using Network Manager.

This package is part of the KDE Plasma.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 204381