Debian Edu Project
Summary
Video
Debian Edu video applications

This metapackage depends on various applications that can be used to process videos in class.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Edu to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Edu mailing list

Links to other tasks

Debian Edu Video packages

Official Debian packages with high relevance

Ffmpeg
nástroje na transkódovanie, streamovanie a prehrávanie multimediálnych súborov
Versions of package ffmpeg
ReleaseVersionArchitectures
buster-security4.1.8-0+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.1.6-1~deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security3.2.16-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch3.2.14-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze-security0.5.10-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye-proposed-updates4.3.3-0+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security4.3.3-0+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.3.2-0+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-proposed-updates4.1.8-0+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.8.17-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security0.8.21-0+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.5.10-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid4.4.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ffmpeg:
interfacecommandline, x11
networkserver
roleprogram, shared-lib
scopeutility
uitoolkitsdl
usecompressing, converting, playing
works-withaudio, video
x11application
Popcon: 7700 users (12222 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FFmpeg je poprednou multimediálnou platformou. Dokáže dekódovať, kódovať, transkódovať, multiplexovať, demultiplexovať, streamovať, filtrovať a prehrávať prakticky čokoľvek, čo počítače alebo ľudia vytvorili. Podporuje formáty od najobskúrnejších historických po najmodernejšie.

 • ffmpeg: nástroj príkazového riadka na konverziu multimediálnych súborov medzi formátmi
 • ffplay: jednoduchý multimediálny prehrávač založený na SDL a knižniciach FFmpeg
 • ffprobe: jednoduchý analyzátor multimediálneho toku
 • qt-faststart: nástoj na zmenu poradia súborov Quicktime
Gstreamer1.0-plugins-ugly
zásuvné moduly GStreamer zo sady „ugly“
Versions of package gstreamer1.0-plugins-ugly
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.10.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.4.4-2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy-backports1.2.4-1~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.4.4-2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid1.18.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.18.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.18.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.14.4-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.14.4-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.10.4-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-kfreebsd-security1.4.4-2+deb8u1kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
upstream1.19.3
Popcon: 2988 users (3803 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GStreamer je platforma na streamovanie multimédií založená na grafoch filtrov, ktoré pracujú s dátami multimédií. Aplikácie používajúce túto knižnicu môžu robiť čokoľvek súvisiace s multimédiami od spracovania zvuku v reálnom čase po prehrávanie videa. Jeho architektúra založená na zásuvných moduloch umožňuje ľahké pridávanie nových údajových typov alebo možností spracovania jednoduchou inštaláciou modulu.

Tento balík obsahuje zásuvné moduly GStreamer zo sady „ugly“, sadu modulov dobrej kvality, pri ktorých môže byť problém so šírením.

Kdenlive
nelineárny editor videa
Maintainer: Patrick Matthäi
Versions of package kdenlive
ReleaseVersionArchitectures
buster18.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.7.8-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.9.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.9.10-2amd64,armel,armhf,i386
stretch16.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports21.04.3-3~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm21.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid21.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kdenlive:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
useediting
works-withvideo
x11application
Popcon: 806 users (573 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Kdenlive je balík na nelineárne editovanie videa, ktorý podporuje DV, HDV a mnohé ďalšie formáty. Medzi jeho hlavné vlastnosti patrí:

 • vodidlá a značenie na organizovanie časovej osi
 • podpora kopírovania a vkladania klipov, efektov a prechodov
 • zmeny v reálnom čase
 • zachytávanie prostredníctvom FireWire a Video4Linux
 • zachytávanie obrazovky
 • export do akéhokoľvek formátu, ktorý podporuje FFMPEG
Openshot-qt
tvorba a úprava videí a filmov
Versions of package openshot-qt
ReleaseVersionArchitectures
sid2.5.1+dfsg1-2all
buster2.4.3+dfsg1-1all
buster-backports2.5.1+dfsg1-1~bpo10+1all
bullseye2.5.1+dfsg1-1all
bookworm2.5.1+dfsg1-2all
upstream2.6.1
Popcon: 505 users (605 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OpenShot Video Editor je slobodný, open source nelineárny editor videa. Dokáže vytvárať a upravovať videá pre YouTube, Flickr, Vimeo, Metacafe, iPod, Xbox a mnohé ďalšie bežné formáty.

Medzi jeho vlastnosti patria:

 • viaceré stopy (vrstvy)
 • skladanie, prekrývanie obrázkov a vodoznaky
 • podpora postupností obrázkov (rotoskopia)
 • animácia podľa kľúčových rámcov
 • video a zvukové efekty (chroma-key)
 • prechody (luma a masky)
 • 3D animácie (titulky a simulácia fyziky)
 • Chroma key (zelené plátno a modré plátno)
 • transkódovanie (konverzia videa do iného kódovania)
 • nahrávanie videí (podpora YouTube a Vimeo)
Screenshots of package openshot-qt
Stopmotion
tvorba fázových animácií
Versions of package stopmotion
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.8.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.7.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.6.2+git.1.10d2ea43-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.6.2-1.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.8.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package stopmotion:
fieldarts
hardwarecamera
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt, sdl
uselearning
works-withimage, video
works-with-formatoggtheora
Popcon: 24 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tvorba fázových animácií (stop-motion animation) z obrázkov zachytených z video zariadenia alebo zo súborov obrázkov alebo z jednotlivých snímok videa. Stopmotion má sadu nástrojov uľahčujúcu zachovať hladkosť a presnosť pohybov ako napríklad zobrazenie „ducha“ posledného obrázka v živom zobrazení ďalšieho zachytávaného obrázka.

Screenshots of package stopmotion

Official Debian packages with lower relevance

Kino
nelineárny strih digitálneho videa
Versions of package kino
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.4+dfsg0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.3.4-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.3.4-1.3amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.3.4-2.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.4-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.4+dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3.4+dfsg0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kino:
fieldarts
hardwarecamera
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitegnome
uitoolkitgtk
useediting, learning
works-withvideo
x11application
Popcon: 522 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kino umožňuje nahrávať, tvoriť, upravovať a prehrávať filmy zaznamenané digitálnou videokamerou. Tento program používa mnohé klávesové skratky na zrýchlenie navigácie a úprav filmu.

Sady zásuvných modulov kino-timfx, kino-dvtitler a kinoplus, v minulosti v samostatných balíkoch, sa teraz dodávajú spolu s Kino.

Screenshots of package kino
Pitivi
nelineárny audio/video editor používajúci GStreamer
Maintainer: Sebastian Dröge
Versions of package pitivi
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.93-4.2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.15.2-0.1all
squeeze0.13.4-3all
bullseye2020.09.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2020.09.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2020.09.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.999-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.98-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental2021.01-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2021.05
Debtags of package pitivi:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useediting, learning
works-withaudio, video
works-with-formatmp3, oggtheora, oggvorbis, wav
x11application
Popcon: 164 users (87 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GStreamer je platforma na streamovanie multimédií založená na obrazoch filtrov, ktoré pracujú s dátami multimédií. Aplikácie používajúce túto knižnicu môžu robiť čokoľvek súvisiace s multimédiami, od spracovania zvuku v reálnom čase, po prehrávanie videa. Jeho architektúra založená na zásuvných moduloch umožňuje ľahké pridávanie nových údajových typov alebo možností spracovania jednoduchou inštaláciou modulu.

PiTiVi umožní používateľom jednoducho upravovať audio/video projekty založené na systéme GStreamer. PiTiVi poskytuje viacero spôsobov vytvárania a úpravy časových osí. Program má jednoduché prehľadné prostredie (podobné iMovie), ale možno ho zmeniť na pokročilé rozhranie (Komplexný pohľad), ktorý umožní kompletnú kontrolu nad vykonávanými úpravami.

Xine-ui
xine video player, graphical user interface
Versions of package xine-ui
ReleaseVersionArchitectures
buster0.99.9-1.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.99.9-1.2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.99.7-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.99.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.99.12-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.99.12-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.99.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.99.9-1.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xine-ui:
interfacetext-mode, x11
networkclient
roleprogram
scopeapplication
soundplayer
uitoolkitgtk, ncurses
useplaying
works-withaudio, video
x11application
Popcon: 288 users (49 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is an X11 based GUI for the libxine video player library. It provides xine, a skin based media player that can play all the audio/video formats that libxine supports. Currently, this includes MPEG1/2, some AVI and Quicktime files, some network streaming methods and disc based media (VCD, SVCD, DVD). A more complete list can be found on http://xinehq.de/index.php/features/.

Most DVDs on the market today are play-protected by the Content Scrambling System (CSS). Xine does not provide any code to descramble those DVDs, because of legal uncertainties. Have a look at /usr/share/doc/xine-ui/README.Debian for more information!

Screenshots of package xine-ui

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Libdvdcss2
library for transparent DVD device access
Versions of package libdvdcss2
ReleaseVersionArchitectures
VCS1.4.2-1all
Versions and Archs
License: GPL-2+
Debian package not available
Git
Version: 1.4.2-1

libdvdcss is a cross-platform library for transparent DVD device access with on-the-fly CSS decryption. It currently runs under Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, BSD/OS, Solaris, BeOS, Win95/Win98, Win2k/WinXP, MacOS X, HP-UX, QNX, and OS/2. It is used by libdvdread and most DVD players such as VLC because of its portability and because, unlike similar libraries, it does not require your DVD drive to be region locked.

This package contains the shared library.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 209937