Debian EzGo Project
Summary
Common
debian ezgo common

ezgo is a Debian Pure Blends project which collects a set of free and open source software, as well as many public domain tutorials. ezgo aims to introduce the world of free and open source software to those who have never heard or touched it. It is also good for teaching and self-learning.

This is the common set of packages needed by ezgo.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian EzGo to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian EzGo mailing list

Links to other tasks

Debian EzGo Common packages

Official Debian packages with high relevance

bash-completion
Programovatelné doplňování příkazového řádku bash
Maintainer: Gabriel F. T. Gomes
Versions of package bash-completion
ReleaseVersionArchitectures
buster2.8-6all
sid2.14.0-1all
bullseye2.11-2all
stretch2.1-4.3all
jessie2.1-4all
bookworm2.11-6all
trixie2.14.0-1all
Debtags of package bash-completion:
interfaceshell
roleplugin
Popcon: 7619 users (26249 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Doplňování příkazů bash rozšiřuje standardní chování bash a umožní vám vytvářet i složité řádky jednoduše pomocí několika málo stisků kláves. Tento projekt se snaží vytvořit programovatelné doplňování příkazů vhodné pro většinu linuxových/unixových příkazů a tak zmenšit množství příkazů zadaných správci systému a programátory ručně. Přitom se vychází z běžných potřeb denní rutiny.

The package is enhanced by the following packages: kubetail
Screenshots of package bash-completion
libgl1-mesa-dri
free implementation of the OpenGL API -- DRI modules
Versions of package libgl1-mesa-dri
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports20.3.5-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
stretch-backports18.2.8-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.3.6-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch13.0.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security10.3.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie10.3.2-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid24.1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie24.1.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm22.3.6-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libgl1-mesa-dri:
hardwarevideo
roleshared-lib
Popcon: 75500 users (12143 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This version of Mesa provides GLX and DRI capabilities: it is capable of both direct and indirect rendering. For direct rendering, it can use DRI modules from the libgl1-mesa-dri package to accelerate drawing.

This package does not include the OpenGL library itself, only the DRI modules for accelerating direct rendering.

For a complete description of Mesa, please look at the libglx-mesa0 package.

openssh-client
Klient SSH, pro bezpečný přístup ke vzdáleným počítačům
Versions of package openssh-client
ReleaseVersionArchitectures
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster-security7.9p1-10+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security9.2p1-2+deb12u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates9.2p1-2+deb12u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.7p1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid9.7p1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream9.8p1
Debtags of package openssh-client:
interfacecommandline, shell
networkclient
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uitoolkitncurses
uselogin, transmission
works-withfile
Popcon: 205711 users (18171 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Toto je přenositelná varianta OpenSSH, svobodné provedení Secure Shell protokolu, jak je specifikováno v pracovní skupině IETF secsh.

SSH (Secure Shell) je program, pro přihlášení na vzdálený počítač a vykonání příkazů na tomto počítači. Zajišťuje bezpečnou šifrovanou komunikaci mezi dvěma nedůvěryhodnými počítači přeš prostředí nezabezpečené sítě. Umí také přesměrovat připojení X11 a libovolné TCP/IP porty a tak zajistit aplikaci přes síť skrz bezpečný kanál.

Tento balík obsahuje klienty ssh, scp a sftp, programy pro zpříjemnění autentizace veřejnými klíči ssh-agent a ssh-add a nástroje ssh-keygen, ssh-keyscan, ssh-copy-id a ssh-argv0.

V některých zemích může být nelegální používat libovolné šifrování bez speciálního povolení.

ssh nahrazuje nezabezpečené programy rsh, rcp a rlogin, které jsou pro většinu úkolů zastaralé.

The package is enhanced by the following packages: agent-transfer autossh chkrootkit libconfig-model-openssh-perl monkeysphere
openssh-server
secure shell (SSH) server, for secure access from remote machines
Versions of package openssh-server
ReleaseVersionArchitectures
trixie9.7p1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
sid9.7p1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-security7.9p1-10+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
bookworm9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security9.2p1-2+deb12u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm-proposed-updates9.2p1-2+deb12u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream9.8p1
Debtags of package openssh-server:
adminlogin
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uselogin, transmission
Popcon: 174309 users (8846 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This is the portable version of OpenSSH, a free implementation of the Secure Shell protocol as specified by the IETF secsh working group.

Ssh (Secure Shell) is a program for logging into a remote machine and for executing commands on a remote machine. It provides secure encrypted communications between two untrusted hosts over an insecure network. X11 connections and arbitrary TCP/IP ports can also be forwarded over the secure channel. It can be used to provide applications with a secure communication channel.

This package provides the sshd server.

In some countries it may be illegal to use any encryption at all without a special permit.

sshd replaces the insecure rshd program, which is obsolete for most purposes.

Screenshots of package openssh-server
xserver-xorg-input-all
X.Org X server -- input driver metapackage
Versions of package xserver-xorg-input-all
ReleaseVersionArchitectures
buster7.7+19amd64,arm64,armhf,i386
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package xserver-xorg-input-all:
adminhardware
hardwareinput
roledummy
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package depends on the full suite of input drivers for the X.Org X server (Xorg). It does not provide any drivers itself, and may be removed if you wish to only have certain drivers installed.

xserver-xorg-video-all
X.Org X server -- output driver metapackage
Versions of package xserver-xorg-video-all
ReleaseVersionArchitectures
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.7+19amd64,arm64,armhf,i386
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xserver-xorg-video-all:
adminhardware
hardwarevideo
rolemetapackage, plugin
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package depends on the full suite of output drivers for the X.Org X server (Xorg). It does not provide any drivers itself, and may be removed if you wish to only have certain drivers installed.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235811