Debian EzGo Project
Summary
Common
debian ezgo common

ezgo is a Debian Pure Blends project which collects a set of free and open source software, as well as many public domain tutorials. ezgo aims to introduce the world of free and open source software to those who have never heard or touched it. It is also good for teaching and self-learning.

This is the common set of packages needed by ezgo.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian EzGo to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian EzGo mailing list

Links to other tasks

Debian EzGo Common packages

Official Debian packages with high relevance

Bash-completion
programovateľné dopĺňanie pre bash shell
Maintainer: Gabriel F. T. Gomes
Versions of package bash-completion
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.11-6all
bullseye2.11-2all
jessie2.1-4all
stretch2.1-4.3all
sid2.11-6all
buster2.8-6all
upstream2.11.0
Debtags of package bash-completion:
interfaceshell
roleplugin
Popcon: 6739 users (20047 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Dopĺňanie pre bash rozširuje štandardné dopĺňanie bashu a umožňuje zadávanie komplexného príkazového riadka iba pomocou niekoľkých stlačení klávesov. Tento projekt bol vytvorený na tvorbu programovateľných procedúr na dopĺňanie najbežnejších linuxových/unixových príkazov, čo redukuje množstvo nutného každodenného písania pre správcov systémov a programátorov.

Screenshots of package bash-completion
Libgl1-mesa-dri
sloodná implementácia API OpenGL - moduly DRI
Versions of package libgl1-mesa-dri
ReleaseVersionArchitectures
bookworm22.3.6-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports20.3.5-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
stretch-backports18.2.8-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.3.6-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch13.0.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security10.3.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie10.3.2-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
experimental23.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.3.6-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream23.1.1
Debtags of package libgl1-mesa-dri:
hardwarevideo
roleshared-lib
Popcon: 54459 users (8112 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Táto verzia Mesa poskytuje schopnosti GLX a DRI: dokáže vykresľovať priamo aj nepriamo. Na urýchlenie priameho vykresľovania môže využiť moduly DRI z balíka libgl1-mesa-dri.

Tento balík neobsahuje samotnú knižnicu OpenGL, oba moduly DRI na akceleráciu priameho vykresľovania.

Kompletný popis Mesa nájdete v balíku libglx-mesa0.

Openssh-client
klient secure shell (SSH) na zabezpečený prístup k vzdialeným počítačom
Versions of package openssh-client
ReleaseVersionArchitectures
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-security7.9p1-10+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.4p1-5+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.2p1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.2p1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream9.3p1
Debtags of package openssh-client:
interfacecommandline, shell
networkclient
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uitoolkitncurses
uselogin, transmission
works-withfile
Popcon: 182789 users (11779 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Toto je prenosná verzia OpenSSH, slobodnej implementácie protokolu Secure Shell podľa špecifikácie pracovnej skupiny IETF secsh.

Ssh (Secure Shell) je program pre prihlasovanie ku vzdialenému stroju a vykonávanie príkazov na ňom. Poskytuje bezpečnú, šifrovanú komunikáciu medzi dvomi nedôveryhodnými strojmi cez nedôveryhodnú sieť. Zabezpečeným kanálom je tiež možné presmerovať spojenia X11 a ľubovoľné TCP/IP porty. Možno ho použiť na zaistenie bezpečného komunikačného kanála pre aplikácie.

Tento balík poskytuje klientov ssh, scp a sftp, programy ssh-agent a ssh-add na spohodlnenie overovania verejných kľúčov a nástroje ssh-keygen, ssh-keyscan, ssh-copy-id a ssh-argv0.

V niektorých krajinách môže byť používanie akéhokoľvek šifrovania protizákonné bez špeciálneho povolenia.

ssh nahrádza programy rlogin, rsh a rcp, ktoré sú na väčšinu účelov zastaralé.

The package is enhanced by the following packages: agent-transfer autossh chkrootkit libconfig-model-openssh-perl monkeysphere
Openssh-server
server secure shell (SSH) na zabezpečený prístup k vzdialeným počítačom
Versions of package openssh-server
ReleaseVersionArchitectures
buster-security7.9p1-10+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye8.4p1-5+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.2p1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
sid9.2p1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
upstream9.3p1
Debtags of package openssh-server:
adminlogin
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uselogin, transmission
Popcon: 157725 users (5727 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Toto je prenosná verzia OpenSSH, slobodnej implementácie protokolu Secure Shell podľa špecifikácie pracovnej skupiny IETF secsh.

Ssh (Secure Shell) je program pre prihlasovanie ku vzdialenému stroju a vykonávanie príkazov na ňom. Poskytuje bezpečnú, šifrovanú komunikáciu medzi dvomi nedôveryhodnými strojmi cez nedôveryhodnú sieť. Zabezpečeným kanálom je tiež možné presmerovať spojenia X11 a ľubovoľné TCP/IP porty. Možno ho použiť na zaistenie bezpečného komunikačného kanála pre aplikácie.

Tento balík poskytuje sshd server.

V niektorých krajinách môže byť používanie akéhokoľvek šifrovania protizákonné bez špeciálneho povolenia.

ssh nahrádza nezabezpečený program rshd, ktorý je na väčšinu účelov zastaralý.

Screenshots of package openssh-server
Xserver-xorg-input-all
X server X.Org - metabalík ovládačov vstupu
Versions of package xserver-xorg-input-all
ReleaseVersionArchitectures
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xserver-xorg-input-all:
adminhardware
hardwareinput
roledummy
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík závisí od úplného balíka ovládačov vstupu X servera X.Org (Xorg). Samotný balík neposkytuje žiadne ovládače a možno ho odstrániť ak chcete mať nainštalované iba určité ovládače.

Xserver-xorg-video-all
X server X.Org - metabalík ovládačov výstupu
Versions of package xserver-xorg-video-all
ReleaseVersionArchitectures
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
buster7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xserver-xorg-video-all:
adminhardware
hardwarevideo
rolemetapackage, plugin
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík závisí od úplného balíka ovládačov výstupu X servera X.Org (Xorg). Samotný balík neposkytuje žiadne ovládače a možno ho odstrániť ak chcete mať nainštalované iba určité ovládače.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 210359