Debian EzGo Project
Summary
Common
debian ezgo common

ezgo is a Debian Pure Blends project which collects a set of free and open source software, as well as many public domain tutorials. ezgo aims to introduce the world of free and open source software to those who have never heard or touched it. It is also good for teaching and self-learning.

This is the common set of packages needed by ezgo.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian EzGo to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian EzGo mailing list

Links to other tasks

Debian EzGo Common packages

Official Debian packages with high relevance

bash-completion
Programowalne dopełnianie dla powłoki bash
Maintainer: Gabriel F. T. Gomes
Versions of package bash-completion
ReleaseVersionArchitectures
buster2.8-6all
trixie2.11-8all
bookworm2.11-6all
sid2.11-8all
jessie2.1-4all
bullseye2.11-2all
stretch2.1-4.3all
upstream2.13.0
Debtags of package bash-completion:
interfaceshell
roleplugin
Popcon: 7869 users (25940 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

bash completion rozszerza jego podstawową funkcję dopełniania, by można było tworzyć złożone polecenia przy przyciśnięciu zaledwie kilku klawiszy. Projekt ten narodził się by stworzyć programowalne procedury dopełniania dla najczęściej używanych poleceń systemów Linux/UNIX, redukując przy tym ilość pisania przez administratorów systemu i programistów w ich codziennych obowiązkach.

The package is enhanced by the following packages: kubetail
Screenshots of package bash-completion
libgl1-mesa-dri
Darmowa implementacja API OpenGL - moduły DRI
Versions of package libgl1-mesa-dri
ReleaseVersionArchitectures
sid24.0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie23.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm22.3.6-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports20.3.5-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
buster18.3.6-2+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports18.2.8-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch13.0.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security10.3.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie10.3.2-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libgl1-mesa-dri:
hardwarevideo
roleshared-lib
Popcon: 75035 users (11670 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ta wersja Mesy udostępnia funkcje GLX i DRI: umożliwia ona zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie renderowanie. Aby przyspieszyć rysowanie podczas bezpośredniego renderowania, może użyć modułów DRI z pakietu libgl1-mesa-dri.

Pakiet nie zawiera samej biblioteki OpenGL, a jedynie moduły DRI przyspieszające renderowanie bezpośrednie.

Pełny opis Mesy można znaleźć w pakiecie libglx-mesa0.

openssh-client
Bezpieczny klient powłoki (SSH) do bezpiecznego łączenia się ze zdalnymi komputeram
Versions of package openssh-client
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-security9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security7.9p1-10+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
sid9.7p1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-security8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
trixie9.6p1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package openssh-client:
interfacecommandline, shell
networkclient
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uitoolkitncurses
uselogin, transmission
works-withfile
Popcon: 207888 users (15561 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jest to przenośna wersja OpenSSH, darmowej implementacji protokołu Secure Shell, określonego przez grupę roboczą IETF secsh.

Ssh (Secure Shell) jest programem do logowania na zdalną maszynę oraz wykonywania na niej poleceń. Dostarcza możliwość bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji pomiędzy dwoma niezaufanymi maszynami (hostami), przez niezabezpieczoną sieć. Połączenia X11 oraz portów TCP/IP, także mogą być przekierowane na bezpieczny kanał. Może być, on, użyty do dostarczenia aplikacjom bezpiecznego kanału komunikacji.

Ten pakiet zawiera klienty ssh, scp oraz sftp, programy ssh-agent oraz ssh- add, aby logowanie za pomocą kluczy publiczbych było bardziej wygodne, oraz narzędzia ssh-keygen, ssh-keyscan, ssh-copy-id i ssh-argv0.

W niektórych krajach użycie jakiegokolwiek sposobu szyfrowania bez uzyskania uprzedniej zgody może być nielegalne.

ssh zastępuje przestarzałe w większości zastosowań programy: rsh, rcp i rlogin, które nie zapewniają bezpieczeństwa.

The package is enhanced by the following packages: agent-transfer autossh chkrootkit libconfig-model-openssh-perl monkeysphere
openssh-server
Serwer Secure Shell (SSH) do bezpiecznego dostępu ze zdalnych komputerów
Versions of package openssh-server
ReleaseVersionArchitectures
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster-security7.9p1-10+deb10u4amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security8.4p1-5+deb11u3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-security9.2p1-2+deb12u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.6p1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid9.7p1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package openssh-server:
adminlogin
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uselogin, transmission
Popcon: 175229 users (7299 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jest to przenośna wersja OpenSSH, darmowej implementacji protokołu Secure Shell, określonego przez grupę roboczą IETF secsh.

Ssh (Secure Shell) jest programem do logowania na zdalną maszynę oraz wykonywania na niej poleceń. Dostarcza możliwość bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji pomiędzy dwoma niezaufanymi maszynami (hostami), przez niezabezpieczoną sieć. Połączenia X11 oraz portów TCP/IP, także mogą być przekierowane na bezpieczny kanał. Może być on użyty do dostarczenia aplikacjom bezpiecznego kanału komunikacji.

Pakiet ten dostarcza serwer sshd.

W niektórych krajach użycie jakiegokolwiek sposobu szyfrowania bez uzyskania uprzedniej zgody może być nielegalne.

sshd zastępuje niepewny program rshd, który w większości zastosowań jest przestarzały.

Screenshots of package openssh-server
xserver-xorg-input-all
Serwer X z X.Org - metapakiet sterowników wejściowych
Versions of package xserver-xorg-input-all
ReleaseVersionArchitectures
trixie7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.7+19amd64,arm64,armhf,i386
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package xserver-xorg-input-all:
adminhardware
hardwareinput
roledummy
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zależny od pełnego zestawu sterowników wejściowych dla serwera X z X.Org (Xorg). Sam nie dostarcza żadnych sterowników i może zostać usunięty, jeśli mają być zainstalowane tylko niektóre sterowniki.

xserver-xorg-video-all
Serwer X z projektu X.Org -- metapakiet sterowników wyjścia
Versions of package xserver-xorg-video-all
ReleaseVersionArchitectures
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
trixie7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.7+19amd64,arm64,armhf,i386
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xserver-xorg-video-all:
adminhardware
hardwarevideo
rolemetapackage, plugin
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet jest zależny od pełnego zestawu sterowników wyjścia do serwera X z projektu X.Org (Xorg). Samodzielnie nie dostarcza żadnego sterownika i może być usunięty, jeśli mają być zainstalowane tylko wybrane sterowniki.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 236029