Debian EzGo Project
Summary
Common
debian ezgo common

ezgo is a Debian Pure Blends project which collects a set of free and open source software, as well as many public domain tutorials. ezgo aims to introduce the world of free and open source software to those who have never heard or touched it. It is also good for teaching and self-learning.

This is the common set of packages needed by ezgo.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian EzGo to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian EzGo mailing list

Links to other tasks

Debian EzGo Common packages

Official Debian packages with high relevance

Bash-completion
Programowalne dopełnianie dla powłoki bash
Maintainer: Gabriel F. T. Gomes
Versions of package bash-completion
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.11-2all
sid2.11-8all
stretch2.1-4.3all
jessie2.1-4all
bookworm2.11-6all
trixie2.11-8all
buster2.8-6all
upstream2.11.0
Debtags of package bash-completion:
interfaceshell
roleplugin
Popcon: 7482 users (33389 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

bash completion rozszerza jego podstawową funkcję dopełniania, by można było tworzyć złożone polecenia przy przyciśnięciu zaledwie kilku klawiszy. Projekt ten narodził się by stworzyć programowalne procedury dopełniania dla najczęściej używanych poleceń systemów Linux/UNIX, redukując przy tym ilość pisania przez administratorów systemu i programistów w ich codziennych obowiązkach.

Screenshots of package bash-completion
Libgl1-mesa-dri
free implementation of the OpenGL API -- DRI modules
Versions of package libgl1-mesa-dri
ReleaseVersionArchitectures
bookworm22.3.6-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports20.3.5-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
stretch-backports18.2.8-2~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.3.6-2+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch13.0.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security10.3.2-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie10.3.2-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid23.2.1-1amd64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid23.2.0~rc4-1arm64
trixie23.2.0~rc3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package libgl1-mesa-dri:
hardwarevideo
roleshared-lib
Popcon: 65360 users (13055 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This version of Mesa provides GLX and DRI capabilities: it is capable of both direct and indirect rendering. For direct rendering, it can use DRI modules from the libgl1-mesa-dri package to accelerate drawing.

This package does not include the OpenGL library itself, only the DRI modules for accelerating direct rendering.

For a complete description of Mesa, please look at the libglx-mesa0 package.

Openssh-client
Bezpieczny klient powłoki (SSH) do bezpiecznego łączenia się ze zdalnymi komputeram
Versions of package openssh-client
ReleaseVersionArchitectures
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security7.9p1-10+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.4p1-5+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates8.4p1-5+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.2p1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates9.2p1-2+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.4p1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid9.4p1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package openssh-client:
interfacecommandline, shell
networkclient
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uitoolkitncurses
uselogin, transmission
works-withfile
Popcon: 194615 users (18188 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jest to przenośna wersja OpenSSH, darmowej implementacji protokołu Secure Shell, określonego przez grupę roboczą IETF secsh.

Ssh (Secure Shell) jest programem do logowania na zdalną maszynę oraz wykonywania na niej poleceń. Dostarcza możliwość bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji pomiędzy dwoma niezaufanymi maszynami (hostami), przez niezabezpieczoną sieć. Połączenia X11 oraz portów TCP/IP, także mogą być przekierowane na bezpieczny kanał. Może być, on, użyty do dostarczenia aplikacjom bezpiecznego kanału komunikacji.

Ten pakiet zawiera klienty ssh, scp oraz sftp, programy ssh-agent oraz ssh- add, aby logowanie za pomocą kluczy publiczbych było bardziej wygodne, oraz narzędzia ssh-keygen, ssh-keyscan, ssh-copy-id i ssh-argv0.

W niektórych krajach użycie jakiegokolwiek sposobu szyfrowania bez uzyskania uprzedniej zgody może być nielegalne.

ssh zastępuje przestarzałe w większości zastosowań programy: rsh, rcp i rlogin, które nie zapewniają bezpieczeństwa.

The package is enhanced by the following packages: agent-transfer autossh chkrootkit libconfig-model-openssh-perl monkeysphere
Openssh-server
Serwer Secure Shell (SSH) do bezpiecznego dostępu ze zdalnych komputerów
Versions of package openssh-server
ReleaseVersionArchitectures
buster-security7.9p1-10+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
buster-backports8.4p1-2~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye8.4p1-5+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates8.4p1-5+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.4p1-10+deb9u7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.2p1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-proposed-updates9.2p1-2+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security7.4p1-10+deb9u6amd64,arm64,armel,armhf,i386
trixie9.4p1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie-security6.7p1-5+deb8u8amd64,armel,armhf,i386
jessie6.7p1-5+deb8u4amd64,armel,armhf,i386
sid9.4p1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster7.9p1-10+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package openssh-server:
adminlogin
interfacedaemon
networkserver
roleprogram
securityauthentication, cryptography
uselogin, transmission
Popcon: 164282 users (8212 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jest to przenośna wersja OpenSSH, darmowej implementacji protokołu Secure Shell, określonego przez grupę roboczą IETF secsh.

Ssh (Secure Shell) jest programem do logowania na zdalną maszynę oraz wykonywania na niej poleceń. Dostarcza możliwość bezpiecznej, szyfrowanej komunikacji pomiędzy dwoma niezaufanymi maszynami (hostami), przez niezabezpieczoną sieć. Połączenia X11 oraz portów TCP/IP, także mogą być przekierowane na bezpieczny kanał. Może być on użyty do dostarczenia aplikacjom bezpiecznego kanału komunikacji.

Pakiet ten dostarcza serwer sshd.

W niektórych krajach użycie jakiegokolwiek sposobu szyfrowania bez uzyskania uprzedniej zgody może być nielegalne.

sshd zastępuje niepewny program rshd, który w większości zastosowań jest przestarzały.

Screenshots of package openssh-server
Xserver-xorg-input-all
X.Org X server -- input driver metapackage
Versions of package xserver-xorg-input-all
ReleaseVersionArchitectures
buster7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package xserver-xorg-input-all:
adminhardware
hardwareinput
roledummy
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package depends on the full suite of input drivers for the X.Org X server (Xorg). It does not provide any drivers itself, and may be removed if you wish to only have certain drivers installed.

Xserver-xorg-video-all
Serwer X z projektu X.Org -- metapakiet sterowników wyjścia
Versions of package xserver-xorg-video-all
ReleaseVersionArchitectures
trixie7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.7+7amd64,armel,armhf,i386
buster7.7+19amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.7+22amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm7.7+23amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xserver-xorg-video-all:
adminhardware
hardwarevideo
rolemetapackage, plugin
usedriver
x11xserver
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet jest zależny od pełnego zestawu sterowników wyjścia do serwera X z projektu X.Org (Xorg). Samodzielnie nie dostarcza żadnego sterownika i może być usunięty, jeśli mają być zainstalowane tylko wybrane sterowniki.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 227122