Debian EzGo Project
Summary
Education
debian ezgo Education

ezgo is a Debian Pure Blends project which collects a set of free software and aims to promote the usage of free software on teaching and self-learning.

It is a set of free software collection aims to promote the usage of free software on teaching and self-learning.

This is the selection of education tools.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian EzGo to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian EzGo mailing list

Links to other tasks

Debian EzGo Education packages

Official Debian packages with high relevance

anki
rozšíriteľný program na výuku pomocou kartičiek
Maintainer: Laurin Hagemann
Versions of package anki
ReleaseVersionArchitectures
sid2.1.15+dfsg-4all
bullseye2.1.15+dfsg-3all
buster2.1.8+dfsg-1all
jessie2.0.31+dfsg-1all
upstream24.06.3
Debtags of package anki:
culturechinese, japanese
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 36 users (11 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Anki je program, ktorý vám pomáha učiť sa fakty (ako slová či vety cudzieho jazyka) čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najefektívnejšie. Sleduje ako dobre si každý fakt pamätáte a túto informáciu používa, aby optimálne naplánoval dobu jeho opakovania.

Okrem textu na kartičkách podporuje zvuky, obrázky a vykresľovanie úryvkov TeXu. Môže kartičky synchronizovať so serverom, aby ste si mohli sadu opakovať na iných počítačoch, cez webové rozhranie alebo na mobilných zariadeniach, pre ktoré sú tiež dostupné verzie Anki. Kompletné sady kartičiek od iných používateľov je možné stiahnuť rovnakým spôsobom.

Anki je možné rozširovať pomocou textových zásuvných modulov z menu. Hoci možné Anki použiť na štúdium čohokoľvek, zásuvné moduly sú dostupné so špeciálnymi funkciami na uľahčenie štúdia japončiny a angličtiny: integrované vyhľadávanie v slovníku, hlásenie chýbajúcich kandži atď.

avogadro
systém molekulárnej grafiky a modelovania
Versions of package avogadro
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.0-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.0-4amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.97.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.93.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.99.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.99.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.0.3-10.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package avogadro:
fieldchemistry
roleprogram
uitoolkitqt
useviewing
Popcon: 48 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Avogadro je systém molekulárnej grafiky a modelovania cielený na molekuly a biomolekuly. Dokáže vizualizovať vlastnosti ako molekulárne orbitály alebo elektrostatické potenciály a obsahuje inovatívny nástroj na tvorbu molekúl.

Medzi jeho vlastnosti patrí:

 • modelovač molekúl s automatickou optimalizáciou geometrie založenou na silovom poli
 • molekulárna mechanika vrátane obmedzení a hľadaní vyhovujúcich
 • vizualizácia molekulárnych orbitálov a všeobecných isopovrchov
 • vizualizácia vibrácií a kreslenie vibračného spektra
 • podpora jednotiek kryštalografických buniek
 • generovanie vstupu pre balíky kvantovej chémie Gaussian, GAMESS a MOLPRO
 • flexibilná architektúra zásuvných modulov a skriptovanie v Pythone

Avogadro dokáže čítať súborové formáty PDB, XYZ, CML, CIF, Molden a tiež zapisovať výstup do Gaussian, GAMESS a MOLPRO.

Please cite: Marcus D Hanwell, Donald E Curtis, David C Lonie, Tim Vandermeersch, Eva Zurek and Geoffrey R Hutchison: Avogadro: An advanced semantic chemical editor, visualization, and analysis platform. (eprint) J. Cheminf. 4:17 (2012)
Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
ballview
slobodný nástroj na modelovanie a zobrazovanie molekúl
Versions of package ballview
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.0+git20180813.37fc53c-6amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.2+20140406-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.5.0+git20180813.37fc53c-3amd64,arm64,i386
stretch1.4.3~beta1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,ppc64el,s390x
bookworm1.5.0+git20180813.37fc53c-11amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.0+git20180813.37fc53c-11amd64,arm64,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream1.5.0+git20220524.d85d2dd
Debtags of package ballview:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 6 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

BALLView poskytuje rýchlu vizualizáciu molekulárnych štruktúr založenú na OpenGL, metódy molekulárnej mechaniky (minimalizácia, simulácia MD pomocou silových polí AMBER, CHARMM a MMFF94), výpočty a vizualizácia elektrostatických vlastností (FDPB) a možnosti upravovania molekúl.

BALLView je možné považovať za grafické používateľské rozhranie založené na BALL (Biochemical Algorithms Library) so zameraním na najbežnejšie požiadavky, obzvlášť bielkovinových chemikov a biofyzikov. Vyvíjajú ho skupiny, ktoré vedú Hans-Peter Lenhof (Saarland University, Saarbruecken, nemecko) a Oliver Kohlbacher (University of Tuebingen, Nemecko). BALL je aplikačná platforma v C++, ktorá bola konkrétne navrhnutá na rýchly vývoj softvéru v oblasti molekulárneho modelovania a výpočtovej molekulárnej biológie. Poskytuje rozsiahlu sadu údajových štruktúr a tried pre molekulárnu mechaniku, pokročilé procesy rozpúšťania, porovnania a analýzy bielkovinových štruktúr, import/export súborov a vizualizáciu.

Please cite: Andreas Moll, Andreas Hildebrandt, Hans-Peter Lenhof and Oliver Kohlbacher: BALLView: a tool for research and education in molecular modeling. (PubMed,eprint) Bioinformatics 22(3):365-366 (2006)
Registry entries: SciCrunch 
Screenshots of package ballview
bkchem
Chemical structures editor
Versions of package bkchem
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.13.0-4all
trixie0.14.0~pre4+git20211228-3all
sid0.14.0~pre4+git20211228-3all
stretch0.13.0-5all
buster0.13.0-6all
bookworm0.14.0~pre4+git20211228-3all
Debtags of package bkchem:
fieldchemistry
roleprogram
Popcon: 8 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

BKchem is a free chemical drawing program, which is written in Python.

Some of the features, you can expect:

 • Drawing (bond-by-bond drawing; templates for common rings; expanding of common-groups; draws radicals, charges, arrows; color support ...)
 • Editing (unlimited undo and redo capabilities; aligning; scaling; rotation (2D, 3D) ...)
 • Export/Import (fully supported SVG-, OpenOffice.org-Draw-, EPS-export; basic support for CML1 and CML2 import and export)
Screenshots of package bkchem
blinken
KDE verzia elektronickej pamäťovej hry Simon
Versions of package blinken
ReleaseVersionArchitectures
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package blinken:
gametoys
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 69 users (192 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Blinken je založený na elektronickej hre vydanej v roku 1978, ktorá vyzýva hráčov zapamätať si stále dlhšie postupnosti. Na čelnej strane zariadenia sa nachádzajú 4 rôzne farebné tlačidlá, každý s vlastným zvukom. Tieto tlačidlá sa náhodne rozsvecujú a vytvárajú postupnosť, ktorú musí hráč spomenúť. Ak si hráč úspešne spomenie postupnosť svetiel v správnom poradí, pokročí do ďalšej fázy, kde dostane rovnakú postupnosť s jedným krokom naviac.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package blinken
cantor
interface for mathematical applications
Versions of package cantor
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1.1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
sid22.12.3-1.1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
buster18.12.0-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
jessie4.14.2-2amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.2
Debtags of package cantor:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating
x11application
Popcon: 146 users (400 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Cantor is an application to allow you to you use your favorite mathematical applications from within an elegant worksheet interface. It provides dialogs to assist with common tasks and allows you to share your worksheets with others.

Cantor supports various mathematical applications as backends (provided in external packages):

 • Maxima Computer Algebra System (cantor-backend-maxima)
 • R Project for Statistical Computing (cantor-backend-r)
 • Sage Mathematics Software (cantor-backend-sage)
 • Octave (cantor-backend-octave)
 • Python (cantor-backend-python3)
 • Scilab (cantor-backend-scilab)
 • Qalculate! (cantor-backend-qalculate)
 • Lua (cantor-backend-lua)

This package is part of the KDE education module.

celestia
vizuálna simulácia vesmíru v reálnom čase
Maintainer: Guus Sliepen (YunQiang Su)
Versions of package celestia
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.6.1+dfsg-3.1all
Debtags of package celestia:
roledummy
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Celestia je slobodný 3D astronomický program. Je založený na katalógu Hipparcos, ktorý umožňuje používateľom zobraziť objekty tak, ako vyzerajú z pohľadu umelých satelitov a to trojrozmerne pomocou OpenGL. Na rozdiel od väčšiny ostatných planetárnych programov môže používateľ voľne cestovať po vesmíre.

Toto je fiktívny balík, ktorý vyberie aspoň jedno rozhranie programu Celestia.

Screenshots of package celestia
gchempaint
2D chemical structures editor for the GNOME2 desktop
Versions of package gchempaint
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.14.15-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.14.9-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.14.17-1.1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.14.17-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.14.17-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.14.17-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.14.17-6.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gchempaint:
fieldchemistry
interfacex11
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useediting, learning
x11application
Popcon: 14 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GChemPaint is an editor for 2D chemical structures with a multiple document interface. Drawn molecules can be searched at NIST Webbook and PubChem.

gcompris
transitional package for gcompris-qt
Versions of package gcompris
ReleaseVersionArchitectures
jessie14.12-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.95-1all
buster-backports1.0-1~bpo10+1all
bullseye1.0-1all
stretch15.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gcompris:
fieldarts, electronics, linguistics, mathematics, physics
gamepuzzle, typing
interfacex11
roleprogram
suitegnome, gnu
uitoolkitgtk, sdl
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 7 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GCompris is a high quality educational software suite, including a large number of activities for children aged 2 to 10. Some of the activities are game orientated, but nonetheless still educational.

This is a transitional package that depends on the new series of GCompris releases (rewritten using Qt). It can be safely removed once gcompris-qt is installed.

geogebra
dynamický softvér na výuku matematiky
Versions of package geogebra
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.0.34.0+dfsg1-9all
buster4.0.34.0+dfsg1-7all
jessie4.0.34.0+dfsg1-3all
stretch4.0.34.0+dfsg1-3all
sid4.0.34.0+dfsg1-9all
trixie4.0.34.0+dfsg1-9all
bookworm4.0.34.0+dfsg1-9all
Debtags of package geogebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitxlib
uselearning
works-withimage, image:raster, image:vector
works-with-formatpng, svg
x11applet, application
Popcon: 121 users (45 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GeoGebra je program na dynamickú geometriu. Môžete robiť konštrukcie s bodmi, vektormi, úsečkami, priamkami, kužeľosečkami aj funkciami a potom ich dynamicky meniť. Rovnice a súradnice možno zadať aj priamo.

Program podporuje mnohé geometrické konštrukcie a tiež mnohé výpočtové nástroje (derivácie, oskulačné kružnice, ...).

Súbory GeoGebra možno exportovať do mnohých formátov alebo ako interaktívne aplety webových stránok.

Screenshots of package geogebra
ghemical
prostredie GNOME na modelovanie molekúl
Versions of package ghemical
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.0-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ghemical:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
suitegnome
uitoolkitgtk
useediting, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 10 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ghemical je balík softvéru na výpočtovú chémiu napísaný v C++. Má grafické používateľské prostredie a podporuje modely kvantovej mechaniky (semi-empirické) aj modely molekulárnej mechaniky. Momentálne sú dostupné funkcie optimalizácie geometrie, dynamiky molekúl a veľká množina vizualizačných nástrojov používajúcich OpenGL.

Ghemical využíva na kvantovo-mechanické výpočty externý kód. Semi-empirické metódy MNDO, MINDO/3, AM1 a PM3 pochádzajú z balíka MOPAC7 (voľné dielo) a sú súčasťou balíka. Balík MPQC poskytuje metódy ab initio: metódy založené na teórii Hartree-Fock sú momentálne podporované so základnými sadami od STO-3G do 6-31G**.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
Screenshots of package ghemical
gnumeric
tabuľkový kalkulátor pre GNOME - hlavný program
Maintainer: Dmitry Smirnov
Versions of package gnumeric
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.12.48-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.12.55-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.12.57-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.12.57-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.12.18-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.12.32-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.12.44-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package gnumeric:
interfacex11
officespreadsheet
roleprogram
scopeapplication
suitegnome, gnu
uitoolkitgtk
useediting
works-withspreadsheet
x11application
Popcon: 840 users (313 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Gnumeric je tabuľkový kalkulátor, ktorý dobre spolupracuje s inými tabuľkovými kalkulátormi. Dodáva sa so zásuvnými modulmi, ktoré mu umožňujú pracovať s bežne používanými formátmi tabuliek.

Nasledovné formáty možno importovať a exportovať:

 • Microsoft Excel 97/2000/XP (.xls);
 • Microsoft Excel 95 (.xls);
 • OASIS XML, OpenOffice.org XML, StarOffice (.sxc);
 • hodnoty oddelené čiarkou (.csv);
 • Data Interchange Format (.dif);
 • Applix verzie 4 (.as).

Naviac možno importovať nasledovné formáty:

 • GNU Oleo (.oleo);
 • formát výrazov lineárneho a celočíselného programovania (.mps);
 • Lotus 1-2-3 (.wks, .wk1);
 • MS MultiPlan SYLK (.sylk);
 • rodina WordPerfect „Plan Perfect“ (.pln);
 • Quattro Pro (tm);
 • XSpread alebo SC;
 • XBase (.dbf).

Gnumeric dokáže exportovať aj do LaTeX 2e (.tex), TROFF (.me) a HTML.

Gnumeric by mal byť jednoducho použiteľný, obzvlášť pre používateľov, ktorí poznajú Excel.

Gnumeric je aplikácia GNOME. GNOME (GNU Network Object Model Environment) je používateľsky prívetivá sada aplikácií a nástrojov pracovného prostredia so správcom okien pre X Window System.

Other screenshots of package gnumeric
VersionURL
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17730/simage/large-e60ec291d41c964c17139ac647a74897.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17734/simage/large-d2ed5b2c29027ee8614e9c64d7a9134a.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17731/simage/large-7bc712385a67d44d52c020184db7d535.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17727/simage/large-e6af153f1da0afb7d2acba957df0192e.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17739/simage/large-7dca85ec152b89cae459a94256b00132.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17728/simage/large-fd7caa946f2449f32eedaa2cd1e71c37.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17726/simage/large-046bcf25377a7f5477ffc7ab518cb8f6.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17729/simage/large-058ab4cbab4967425711765f1f93faa7.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17732/simage/large-490310383831e07c68fc364493406fa5.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17733/simage/large-91c8fb4679f8396ba8246df202c0c296.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17740/simage/large-bda6ce9db2eea5d7e8ebbf50f06aece9.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17736/simage/large-b27276789bdd90d84522cb4b0fd33669.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17737/simage/large-c9bef6b77091b07b2c36a9157c4c6438.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17738/simage/large-b76f62dff1c4837d5560b8d838ea4864.png
1.12.44-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17735/simage/large-36bb9cc778142436a089df1caa5cc218.png
Screenshots of package gnumeric
kalgebra
algebraická grafická kalkulačka
Versions of package kalgebra
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3-2amd64,arm64,armhf,i386
sid22.12.3-2amd64,arm64,armhf,i386
trixie22.12.3-2amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kalgebra:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
usecalculating, learning
works-with-formatxml
x11application
Popcon: 182 users (199 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KAlgebra je algebraická grafická kalkulačka s podporou 3D grafov a značkovacieho jazyka MathML.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

kalzium
periodická tabuľka a chemické nástroje
Versions of package kalzium
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie23.08.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid23.08.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kalzium:
fieldchemistry
interface3d, x11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usebrowsing, learning, viewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 160 users (203 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kalzium je plnohodnotná chemická aplikácia vrátane periodickej tabuľky prvkov, chemickej referenčnej tabuľky, riešenia chemických rovníc a 3D prehliadača molekúl.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Other screenshots of package kalzium
VersionURL
21.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-797c6653a678dee1d38a271cd31facd2.png
21.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-b337656907b2f4c884df0e2fef25b617.png
21.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-7ac385be3f63bd95d07fa6b5ed246c93.png
22.12.3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/24823/simage/large-b37a5de92bf3698c7145844e1ea4a4bd.png
21.08.0https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-3714f02b9e759819c082b9d19227dccd.png
4:3.5.9-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/1228/simage/large-6d015b0dadb288a0cc6f6e5d5d3331fa.png
4:4.4.5-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/4862/simage/large-e344f66fe538f46bc890f8ed79d12678.png
Screenshots of package kalzium
kanagram
hra o zoraďovaní písmen
Versions of package kanagram
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.04.0-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kanagram:
fieldlinguistics
gamepuzzle
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usegameplaying, learning
works-withtext
x11application
Popcon: 131 users (190 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KAnagram je hra, v ktorej sa zobrazí náhodné slovo s písmenami v rozhádzanom poradí. Aby hráč vyhral, musí ich správne usporiadať.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package kanagram
kbruch
výuka počítania zlomkov pre KDE
Versions of package kbruch
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kbruch:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 128 users (192 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KBruch je pomôcka na cvičenie počítania so zlomkami.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package kbruch
kgeography
pomôcka na výuku geografie pre KDE
Versions of package kgeography
ReleaseVersionArchitectures
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.2
Debtags of package kgeography:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 142 users (209 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KGeography je pomôcka na výuku geografie sveta. Môžete ho použiť na zobrazovanie máp, zobrazovanie informácií o regiónoch a reáliách a hranie hier skúšajúcich vaše geografické vedomosti.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

kig
interaktívny geometrický nástroj
Versions of package kig
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kig:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 158 users (373 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kig je aplikácia na interaktívnu geometrickú konštrukciu. Umožňuje študentom kresliť a skúmať matematické kresby a koncepty pomocou počítača.

Kig podporuje makrá a skripty v Pythone. Tiež podporuje import a export rozličných cudzích formátov súborov vrátane SVG, Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg a XFig.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

kiten
japonská referenčná a vzdelávania pomôcka pre prostredie KDE
Versions of package kiten
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kiten:
culturejapanese
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, searching
x11application
Popcon: 196 users (186 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kiten je kolekcia japonských referenčných nástrojov a študijných pomôcok pre KDE. Obsahuje japonsko-anglický slovník, slovník kandži a kvíz kandži.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package kiten
klavaro
flexibilná výuka strojopisu
Maintainer: Bart Martens
Versions of package klavaro
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.01-1amd64,armel,armhf,i386
buster3.03-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.02-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.14
Debtags of package klavaro:
gametyping
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
uselearning
Popcon: 74 users (42 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free

Klavaro je jednoduchý nástroj na výuku písania na klávesnici všetkými desiatimi prstami, takmer nezávisle od jazyka, ktorý je veľmi flexibilný vzhľadom na nové alebo neznáme rozloženia klávesnice.

Medzi jeho kľúčové vlastnosti patrí:

 • internacionalizácia
 • rozloženia klávesnice pripravené na použitie
 • editor rozloženia klávesnice
 • základný kurz
 • cvičenia na prispôsobiteľnosť, rýchlosť a plynulosť
 • grafy vývoja
klettres
výuka cudzej abecedy pre KDE
Versions of package klettres
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
buster17.08.3-2amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package klettres:
cultureczech, danish, dutch, french, italian, slovak
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 99 users (191 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KLettres je pomôcka na výuku čítania a výslovnosti abecedy cudzieho jazyka.

Momentálne je dostupných sedem jazykov: čeština, dánčina, holandčina, angličtina, francúzština, taliančina a slovenčina.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package klettres
kmplot
kreslenie matematických funkcií pre KDE
Versions of package kmplot
ReleaseVersionArchitectures
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.2
Debtags of package kmplot:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 131 users (202 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KmPlot je mocný nástroj na kreslenie matematických funkcií pre KDE, ktorý dokáže vykresliť rôzne funkcie súčasne a ich kombináciou tvoriť nové funkcie.

KmPlot podporuje parametrické a diferenciálne funkcie a funkcie v polárnych súradniciach. Výkresy možno tlačiť veľmi presne a pri správnom pomere strán.

KmPlot tiež poskytuje niektoré numerické a vizuálne možnosti ako vypĺňanie a výpočet plochy pod krivkou, hľadanie maximálnych a minimálnych hodnôt, dynamická zmena parametrov funkcie a kreslenie derivácií a integrálov funkcií.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

ktouch
výuka písania na klávesnici pre KDE
Versions of package ktouch
ReleaseVersionArchitectures
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster18.04.1-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.2
Debtags of package ktouch:
gametyping
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 140 users (217 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTouch je program na výuku presného a rýchleho písania na klávesnici. Poskytuje vzorový text, ktorý máte prepísať a zobrazuje kláves, ktorý máte stlačiť a ktorým prstom.

Obsahuje zbierku lekcií pre rozličné jazyky a rozloženia klávesnice. Udržiava štatistiku, podľa ktorej prispôsobí úroveň náročnosti.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package ktouch
ktuberling
hračka na odtlačovanie pečiatok
Versions of package ktuberling
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster18.04.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package ktuberling:
gametoys
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
usegameplaying
x11application
Popcon: 113 users (202 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTuberling je hračka na kreslenie pre malé deti s niekoľkými aktivitami.

 • dať zemiaku smiešnu tvár, šaty a ďalšie veci
 • postaviť malé mesto kompletne so školou, zoo a požiarnikmi
 • vytvoriť fantastickú mesačnú krajinu s vesmírnymi loďami a mimozemšťanmi

KTuberling dokáže vysloviť názov každého objektu v niekoľkých jazykoch, čo pomáha pri výuke základnej slovnej zásoby.

Tento balík je súčasťou modulu Hry KDE.

Screenshots of package ktuberling
kturtle
vzdelávacie programovacie prostredie
Versions of package kturtle
ReleaseVersionArchitectures
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.04.1-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package kturtle:
develide
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 124 users (193 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTurtle je vzdelávacie programovacie prostredie používajúce programovací jazyk TurtleScript (inšpirovaný jazykom Logo). Pokúša sa čo najviac zjednodušiť a sprístupniť programovanie.

Používateľ programuje korytnačku pomocou príkazov TurtleScript a tá kreslí na plátno obrázok. Preto je KTurtle vhodné na výuku základov matematiky, geometrie a programovania.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

marble
ovládací prvok glóbusu a mapy
Versions of package marble
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster17.08.3-3.2amd64,arm64,armhf,i386
upstream24.05.2
Debtags of package marble:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
sciencevisualisation
uitoolkitqt
useanalysing, learning, measuring, routing, viewing
works-with-formatxml:gpx
x11application
Popcon: 259 users (224 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Marble je všeobecný ovládací prvok geografickej mapy a platforma pre aplikácie KDE. Zobrazuje Zem ako guľu, ale nevyužíva žiadnu hardvérovú akceleráciu. Obsahuje minimálnu sadu geografických dát, takže je možné ho používať aj bez pripojenia k internetu.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

parley
výuka slovnej zásoby
Versions of package parley
ReleaseVersionArchitectures
buster17.08.3-1.1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel
sid23.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
trixie23.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
upstream24.05.2
Debtags of package parley:
fieldlinguistics
interfacex11
roleprogram
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 115 users (192 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Parley je nástroj pomáhajúci pri učení slovnej zásoby cudzieho jazyka. Má byť náhradou kartičiek.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Other screenshots of package parley
VersionURL
4:20.12.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20449/simage/large-53d98f3cb41b4bbf61907c3e3d315a3a.png
4:20.12.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-550e3e4211bc9848ac0b85578cad381c.png
4:20.12.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20542/simage/large-f9f39e7bae9a8dc72fc901704bf20aa9.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17941/simage/large-8a4ed19df729a8c16bb42c95d8084ab7.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17944/simage/large-b442b8a46ab89ae6b2a15e7e6bc1e9bc.png
4:20.12.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20672/simage/large-1168d8b957956a92a495581db935a4c3.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17939/simage/large-a68d8349082868b53ae864c2d8f23526.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17940/simage/large-10c7a587edf8bca5e228fe9cb2587d44.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17942/simage/large-5b159d1a7877ddb9a9d4c40a396fdf9a.png
4:17.08.3-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17943/simage/large-324edd177ee683a9bb32cd0e3cafad7c.png
4:4.4.4-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/4935/simage/large-4899d3b6ce8d4a8485fb8b664e0256d9.png
Screenshots of package parley
pymol
systém na vykresľovanie molekúl
Versions of package pymol
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.4.0+dfsg-2all
jessie1.7.2.1-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.5.0+dfsg-1all
sid2.5.0+dfsg-1all
buster2.2.0+dfsg-4all
stretch1.8.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.5.0+dfsg-1all
upstream3.0.0
Debtags of package pymol:
fieldbiology:structural, chemistry
interface3d, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkittk
uselearning, viewing
works-withimage
x11application
Popcon: 62 users (23 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PyMOL je systém na vykresľovanie molekúl cielený na stredné až veľké biomolekuly ako sú bielkoviny. Dokáže tvoriť obrázky a animácie molekúl vo vysokej, produkčnej kvalite.

Medzi jeho vlastnosti patria:

 • vizualizácia molekúl, trajektórií molekúl a povrchov kryštalografických dát alebo orbitálov
 • zostavovanie a úprava molekúl
 • interný raytracing a generátor videoklipov
 • úplná rozšíriteľnosť a skriptovateľnosť pomocou rozhrania pre Python

Medzi formátu súborov, s ktorými PyMOL dokáže pracovať patria: PDB, XYZ, CIF, MDL Molfile, ChemDraw, mapy CCP4, mapy XPLOR a mapy Gaussian cube.

Registry entries: Bio.tools  SciCrunch 
rocs
integrované vývojové prostredie teórie grafov
Versions of package rocs
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.08.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster17.08.3-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm22.12.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.2
Debtags of package rocs:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 127 users (190 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Rocs má za cieľ byť integrovaným vývojovým prostredím (IDE) pre teóriu grafov. Má pomáhať vyučujúcim zobraziť výsledky algoritmu v grafe a tiež pomôcť študentom algoritmus realizovať.

Rocs obsahuje modul na písanie skriptov v Qt Script, ktoré spolupracujú s nakresleným grafom a každá zmena, ktorú skript v grafe urobí sa premietne na nakreslenom grafe.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

scratch
jednoducho použiteľné programovacie prostredie pre deti od 8 rokov
Maintainer: Miriam Ruiz (Holger Levsen)
Versions of package scratch
ReleaseVersionArchitectures
buster1.4.0.6~dfsg1-6all
stretch1.4.0.6~dfsg1-5all
jessie1.4.0.6~dfsg1-5all
sid1.4.0.6~dfsg1-6.1all
bookworm1.4.0.6~dfsg1-6.1all
bullseye1.4.0.6~dfsg1-6.1all
Debtags of package scratch:
fieldcomputer-science
uitoolkitgtk
Popcon: 74 users (35 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Scratch je jednoduché interaktívne programovacie prostredie navrhnuté na tvorbu interaktívnych príbehov, animácií, hier, hudby a výtvarných diel a ich zdieľanie na webe. Scratch je navrhnutý tak, aby pomohol mládeži (od 8 rokov) vyvinúť si schopnosti učenia sa pre 21. storočie. Pri tvorbe projektov Scratch sa učia dôležité matematické a výpočtové koncepty a zároveň získavajú hlbšie pochopenie procesu návrhu.

Screenshots of package scratch
stellarium
fotorealistický generátor hviezdnej oblohy v reálnom čase
Versions of package stellarium
ReleaseVersionArchitectures
buster0.18.3-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.15.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.13.1-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.22.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.20.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie24.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-backports0.18.1-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid24.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package stellarium:
fieldastronomy
hardwareopengl
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitsdl
uselearning, viewing
x11application
Popcon: 257 users (286 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Stellarium vykresľuje 3D fotografie oblohy v reálnom čase. Pomocou tohoto programu uvidíte to isté ako na vlastné oči, pomocou ďalekohľadu alebo malého teleskopu.

Niektoré vlastnosti:

 • štandardný katalóg viac ako 600 000 hviezd
 • informácie o najžiarivejších hviezdach (spektrálny typ, vzdialenosť atď.)
 • možnosť stiahnuť rozšírenia katalógu hviezd až do 210 miliónov hviezd
 • všetky objekty NGC (New General Catalogue)
 • obrázky takmer všetkých Messierovych objektov a Mliečnej cesty
 • pozície planét a ich satelitov v reálnom čase
 • 13 rozličných kultúr s ich súhvezdiami
 • umelecké ilustrácie 88 západných súhvezdí
 • veľmi realistická atmosféra, východ a západ slnka
 • 7 panoramatických krajiniek (ďalšie možno vytvoriť alebo stiahnuť z webu)
 • písanie skriptov v ECMAScripte
 • podpora zásuvných modulov: Stellarium sa štandardne dodáva s 8 modulmi vrátane:
 • modulu umelých satelitov (aktualizovaný z on-line databázy TLE),
 • modulu simulácie okulára (zobrazuje ako vyzerajú objekty v danom okulári)
 • modulu editora Slnečnej sústavy (importuje dáta o kométach a asteroidoch z MPC)
 • modulu na ovládanie teleskopu (kompatibilný s Meade LX200 a Celestron NexStar)

Stellarium by ste nemali používať na veľmi presné výpočty alebo efemeridy ako predpovede zatmenia. Je to však ideálny program na prípravu pred vlastným pozorovaním oblohy, či už voľným okom, ďalekohľadom alebo malým teleskopom.

wxmaxima
GUI pre počítačový algebraický systém Maxima
Maintainer: Gunter Königsmann
Versions of package wxmaxima
ReleaseVersionArchitectures
buster19.01.2-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie13.04.2-4+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie24.02.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid24.02.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm22.12.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.04.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream24.05.0
Debtags of package wxmaxima:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitwxwidgets
x11application
Popcon: 108 users (44 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

wxMaxima je grafické používateľské rozhranie pre počítačový algebraický systém Maxima. Zjednodušuje použitie systému Maxima tým, že sprístupňuje väčšinu jeho príkazov pomocou systému menu a poskytovaním vstupných dialógov pre príkazy, ktoré vyžadujú viac ako jeden argument. Implementuje aj svoj vlastný zobrazovací stroj, ktorý priamo vypisuje matematické symboly, namiesto ich znázorňovania prostredníctvom znakov ASCII.

wxMaxima poskytuje aj vložené 2D a 3D kresby, jednoduché animácie, miešanie textu a matematických výpočtov na vytvorenie dokumentov, export vstupu a výstupu do TeX a prehliadač manuálu Maxima, vrátane zoznamu príkazov a fulltextové vyhľadávanie.

No known packages available

kayali
a Computer Algebra System (CAS)
Responsible: Andrew Lee
License: free
Debian package not available

Kayali is a Qt based Computer Algebra System (CAS) that can also be used as an advanced replacement for KDE KCalc. It is essentially a front end GUI for Maxima (and is easily extended to other CAS back-ends) and Gnuplot.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235594