Debian GIS Project
Summary
Workstation
Stacja robocza do systemów informacji geograficznej (GIS)

Program konfiguruje system jako stację roboczą GIS do przetwarzania informacji geograficznych i tworzenia map.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian GIS to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian GIS mailing list

Links to other tasks

Debian GIS Workstation packages

Official Debian packages with high relevance

avce00
Konwersja relacji wektorowych Arcinfo firmy ESRI na format E00
Versions of package avce00
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.0-3amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.0-7amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package avce00:
devellang:c, testing-qa
roleprogram
scopeutility
Popcon: 15 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AVCE00 jest biblioteką C i grupą narzędzi, które sprawiają, że (binarne) relacje wektorowe Arcinfo (ang. Arcinfo Vector Coverages) pojawiają się w formacie E00. Pozwala na odczytywanie i zapisywanie binarnych relacji tak, jak gdyby były plikami w formacie E00.

e00compr
Program do odczytu i zapisu skompresowanych plików E00 Arcinfo
Versions of package e00compr
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.1-5amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.0.1-2amd64,armel,armhf,i386
sid1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package e00compr:
devellang:c
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecompressing, converting
works-withfile, image, image:vector
Popcon: 15 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

E00compr to biblioteka ANSI C, która odczytuje i zapisuje skompresowane pliki E00 Arcinfo. Obsługiwane są poziomy kompresji "PARTIAL" i "FULL" ("CZĘŚCIOWY" i "PEŁNY"). Pliki E00 to format wektorowego importu/eksportu na licencji Arcinfo. Jest to zwykły kod ASCII i ma służyć jako format wymiany. Firma ESRI uważa ten format za zastrzeżony, więc ten pakiet może nie czytać wszystkich plików E00, ponieważ ESRI może zmienić ten format.

Pakiet przydaje się przy importowaniu plików E00 do systemu GRASS GIS.

Pakiet zawiera program wiersza poleceń e00conv, który jako dane wejściowe pobiera plik E00 (skompresowany lub nie) i kopiuje go do nowego pliku z żądanym poziomem kompresji (NONE, PARTIAL lub FULL - (BRAK, CZĘŚCIOWY lub PEŁNY)). Na tym etapie ta biblioteka nie jest uwzględniana.

epsilon-bin
Biblioteka do kompresji obrazów metodą Wavelet - narzędzia
Versions of package epsilon-bin
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.2+dfsg-4amd64,arm64,armhf,i386
jessie0.9.2-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.9.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package epsilon-bin:
roleprogram
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Epsilon to biblioteka w jęz. C do kompresji stratnej obrazu opartej na metodzie Wavelet. Narzędzia kompresujące korzystające z metody Wavelet są znacznie bardziej skuteczne niż te tradycyjne bazujące na DCT (jak np. JPEG).

Obecnie program obsługuje około 30 różnych filtrów typu Wavelet, działa równolegle w środowiskach wielowątkowych i MPI, może przetwarzać duże obrazy i nie tylko.

Ten pakiet zawiera przydatne narzędzia do kompresji/dekompresji obrazów.

gdal-bin
Geospatial Data Abstraction Library - Utility programs
Versions of package gdal-bin
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security1.10.1+dfsg-8+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye-security3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.6.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.1.2+dfsg-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.1.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.9.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid3.9.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
buster-security2.4.0+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.10.1+dfsg-8amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gdal-bin:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking, converting
works-withimage, image:raster, image:vector
Popcon: 538 users (431 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GDAL is a translator library for raster geospatial data formats. As a library, it presents a single abstract data model to the calling application for all supported formats. The related OGR library (which lives within the GDAL source tree) provides a similar capability for simple features vector data.

GDAL supports 40+ popular data formats, including commonly used ones (GeoTIFF, JPEG, PNG and more) as well as the ones used in GIS and remote sensing software packages (ERDAS Imagine, ESRI Arc/Info, ENVI, PCI Geomatics). Also supported many remote sensing and scientific data distribution formats such as HDF, EOS FAST, NOAA L1B, NetCDF, FITS.

OGR library supports popular vector formats like ESRI Shapefile, TIGER data, S57, MapInfo File, DGN, GML and more.

This package contains utility programs, based on GDAL/OGR library, namely gdal_translate, gdalinfo, gdaladdo, gdalwarp, ogr2ogr, ogrinfo, ogrtindex.

The package is enhanced by the following packages: pktools
geographiclib-tools
Biblioteka C++ do rozwiązywania niektórych problemów geodezyjnych - narzędzia
Versions of package geographiclib-tools
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.46-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.49-4amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.51-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.37-3amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 12 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GeographicLib to mały zestaw klas C++ do wykonywania konwersji między geograficznymi, UTM, UPS, MGRS, geocentrycznymi i lokalnymi współrzędnymi kartezjańskimi, do wyznaczania geoidy i wykonywania obliczeń geodezyjnych. Stanowi odpowiedni zamiennik podstawowej funkcjonalności dostarczanej przez NGA Geotrans.

Pakiet zawiera kilka podstawowych narzędzi opartych na bibliotece GeographicLib.

geoip-bin
Narzędzia wiersza poleceń do wyszukiwania adresów IP, korzystające z biblioteki GeoIP
Versions of package geoip-bin
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports-sloppy1.6.12-5~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.12-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports1.6.12-5~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.12-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.6.12-11.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.6.12-11.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.6.2-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.12-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package geoip-bin:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 475 users (114 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GeoIP to biblioteka C, która umożliwia użytkownikowi znalezienie kraju, z którego pochodzi dowolny adres IP lub nazwa hosta. Wykorzystuje ona bazę danych opartą na plikach.

Ta baza danych zawiera po prostu bloki adresów IP jako klucze i kraje jako wartości, dlatego powinna być pełniejsza i dokładniejsza niż korzystanie z odwrotnego wyszukiwania DNS.

Pakiet zawiera narzędzia wiersza poleceń, które umożliwiają rozpoznawanie numerów IP przy użyciu biblioteki GeoIP.

Screenshots of package geoip-bin
geotiff-bin
Biblioteka GeoTIFF (geograficznie dostosowany TIFF) - narzędzia
Versions of package geotiff-bin
ReleaseVersionArchitectures
sid1.7.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.7.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.4.3-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.0-5amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.7.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package geotiff-bin:
roleprogram
Popcon: 17 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Biblioteka napisana w języku C, obsługująca oparty na TIFF 6.0 format wymiany georeferencyjnych obrazów rastrowych. Standard GeoTIFF został opracowany do odczytywania i zapisywania tagów z meta-informacjami geograficznymi na bazie rastra TIFF.

Biblioteka GeoTIFF udostępnia tutaj dwa programy narzędziowe:

 listgeo - wykonuje zrzut metadanych z pliku GeoTIFF.
 geotifcp - aplikuje metadane do pliku TIFF, czyniąc go plikiem GeoTIFF.
gmt
Popularne narzędzia mapujące
Versions of package gmt
ReleaseVersionArchitectures
buster5.4.5+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports5.4.5+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.5.12-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm6.4.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.5.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie6.5.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package gmt:
fieldgeography, meteorology
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useediting
works-withimage:vector, text
works-with-formatpostscript
Popcon: 33 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GMT to zbiór narzędzi umożliwiających użytkownikom zarządzanie zbiorami danych (x, y) i (x, y, z) (w tym: filtrowanie, dopasowywanie trendów, tworzenie siatki, rzutowanie itp.) oraz tworzenie ilustracji w formacie Encapsulated PostScript File (EPS) w zakresie od prostych wykresów x-y, poprzez mapy konturowe, po sztucznie oświetlone powierzchnie i trójwymiarowe widoki perspektywiczne w czerni i bieli, odcieniach szarości, wzorach opartych na kreskach (hachure) i 24-bitowym kolorze.

GMT obsługuje wiele popularnych projekcji map oraz skalowanie liniowe, logarytmiczne i potęgowe, a także dostarcza dane pomocnicze, takie jak: linie brzegowe, rzeki i granice polityczne.

Please cite: Paul Wessel, Walter H. F. Smith, Remco Scharroo, Joaquim F. Luis and Florian Wobbe: Generic Mapping Tools: Improved version released. (eprint) Eos Transactions, American Geophysical Union 94(45):409-410 (2013)
gpsmanshp
Interfejs Tcl do modułu shapelib
Versions of package gpsmanshp
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.2.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.2.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.2.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.3-4amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.2.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.3-6amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package gpsmanshp:
devellang:tcl, library
roleshared-lib
uitoolkittk
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 10 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet Tcl, który zapewnia możliwość tworzenia i odczytywania plików w formacie ESRI Shapefile do przechowywania 2 lub 3 wymiarowych punktów i wielolinii.

Został on opracowany do użycia w GPSMan, menedżerze danych odbiornika GPS i opiera się na module shapelib. Wraz z tym pakietem opracowano także gpstr2shp.c, który konwertuje pliki danych GPStrans do formatu Shapefile.

grace
Narzędzie do wykreślania i sporządzania wykresów XY
Maintainer: Nicholas Breen
Versions of package grace
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.1.24-3amd64,armel,armhf,i386
sid5.1.25-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.1.25-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm5.1.25-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.1.25-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.25-6amd64,arm64,armhf,i386
stretch5.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package grace:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, learning, printing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 137 users (61 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grace jest narzędziem typu wskaż-i-kliknij, umożliwiającym użytkownikowi rysowanie wykresów X-Y. Program był wcześniej znany jako Xmgr.

Niektóre z jego funkcji: skalowanie zdefiniowane przez użytkownika, zaznaczanie odstępów na osi, etykiety, symbole, style linii, kolory, regresja wielomianowa, krzywe sklejane, obliczanie średnich kroczących, transformatory DFT/FFT, korelacja wzajemna/autokorelacja, tryb wsadowy pozwalający na bezobsługowe kreślenie oraz obsługa drukowania do formatu PostScript, FrameMaker i kilku formatów graficznych.

grass
Geographic Resources Analysis Support System (GRASS GIS)
Versions of package grass
ReleaseVersionArchitectures
buster7.6.0-1all
trixie8.3.2-1all
bullseye7.8.5-1+deb11u1all
jessie6.4.4-1all
bookworm8.2.1-1all
sid8.3.2-2all
stretch7.2.0-2all
experimental8.4.0~rc1-1~exp1all
Debtags of package grass:
fieldgeography
interfacecommandline, x11
roleprogram
sciencecalculation, modelling, plotting, visualisation
scopeapplication
uitoolkitmotif, ncurses, tk, wxwidgets
useanalysing, converting, learning, organizing, viewing
works-with3dmodel, db, image, image:raster, image:vector, text
x11application
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

System informacji geograficznej (GIS) znany również jako GRASS jest systemem używanym do zarządzania i analizy danymi geograficzno-przestrzennymi, przetwarzania obrazów, produkcji grafiki/map, modelowania przestrzennego oraz wizualizacji. GRASS jest obecnie używany na całym świecie w zastosowaniach akademickich i komercyjnych, jak również w wielu agencjach rządowych czy firmach doradzających w sprawach środowiska.

Należy zainstalować ten pakiet wirtualny, aby uzyskać pełny system GRASS.

The package is enhanced by the following packages: e00compr
Screenshots of package grass
h5utils
Narzędzia do wizualizacji plików HDF5
Versions of package h5utils
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.13.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.13.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.13.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.12.1-2.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.12.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.13.1-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.13.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package h5utils:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, viewing
Popcon: 26 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HDF5 (Hierarchical Data Format 5) jest formatem pliku do przechowywania danych naukowych. Niżej wymienione narzędzia umożliwiają konwersję innych formatów na HDF5 oraz wizualizację plików HDF5. Są to:

 • h5topng, który wyodrębnia fragment 2d pliku HDF5 i wyświetla odpowiedni obraz w formacie PNG;
 • h5totxt, który wyodrębnia fragmenty 2d i wyświetla tekst rozdzielany przecinkami (odpowiedni do importu do arkusza kalkulacyjnego);
 • h5fromtxt, który konwertuje prosty wpis tekstowy na wielowymiarowe numeryczne zestawy danych HDF5;
 • h5fromh4, który konwertuje dane HDF4 na HDF5;
 • h5tovtk, który konwertuje pliki HDF5 na pliki VTK w celu wizualizacji za pomocą programów obsługujących VTK.
hdf4-tools
Biblioteka HDF (hierarchicznego formatu danych) - pakiet uruchomieniowy
Versions of package hdf4-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.2.15-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2.13-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.2.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.2.10-3amd64,armel,armhf,i386
trixie4.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid4.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm4.2.15-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package hdf4-tools:
roleprogram
useviewing
Popcon: 23 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HDF to wieloobiektowy format pliku, służący do przechowywania i przesyłania danych graficznych i numerycznych, wykorzystywanych głównie w obliczeniach naukowych. HDF obsługuje kilka różnych modeli danych, takich jak: tablice wielowymiarowe, obrazy rastrowe i tabele. Każdy z nich definiuje określony typ danych agregujących i udostępnia interfejs API do odczytu, zapisu i organizowania danych i metadanych. Deweloperzy lub użytkownicy HDF mogą dodawać nowe modele danych.

Ten pakiet zawiera kilka podstawowych narzędzi do przeglądania, pakowania i rozpakowywania plików HDF.

hdf5-tools
HDF5 - narzędzia uruchomieniowe
Versions of package hdf5-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.10.6+repack-4+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.13+docs-15+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security1.8.13+docs-15+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.10.0-patch1+docs-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.10.4+repack-10+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
sid1.10.10+repack-3.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.10.10+repack-3.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster1.10.4+repack-10amd64,arm64,armhf,i386
experimental1.14.4.3+repack-1~exp2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.10.8+repack1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.14.3
Debtags of package hdf5-tools:
interfacecommandline
roledocumentation, program
scopeutility
useconverting
Popcon: 98 users (151 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Hierarchical Data Format 5 (HDF5) jest formatem plików i biblioteką do przechowywania danych naukowych. HDF5 zostało zaprojektowane i wdrożone z ukierunkowaniem na niedostatki HDF4.x. Ma potężniejszy i elastyczniejszy model danych, obsługuje pliki większe niż 2 GB, oraz wspiera równoległe Wejście/Wyjście danych.

Pakiet zawiera narzędzia uruchomieniowe dla HDF5.

libgdal-dev
Geospatial Data Abstraction Library - Development files
Versions of package libgdal-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.10.1+dfsg-8amd64,armel,armhf,i386
buster2.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.1.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.9.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.9.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-security2.1.2+dfsg-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm3.6.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.10.1+dfsg-8+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
buster-security2.4.0+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package libgdal-dev:
devellang:c, lang:c++, library
roledevel-lib
Popcon: 142 users (131 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GDAL is a translator library for raster geospatial data formats. As a library, it presents a single abstract data model to the calling application for all supported formats. The related OGR library (which lives within the GDAL source tree) provides a similar capability for simple features vector data.

GDAL supports many popular data formats, including commonly used ones (GeoTIFF, JPEG, PNG and more) as well as the ones used in GIS and remote sensing software packages (ERDAS Imagine, ESRI Arc/Info, ENVI, PCI Geomatics). Also supported many remote sensing and scientific data distribution formats such as HDF, EOS FAST, NOAA L1B, NetCDF, FITS.

OGR library supports popular vector formats like ESRI Shapefile, TIGER data, S57, MapInfo File, DGN, GML and more.

This package contains the files needed to develop a software that will use the GDAL/OGR (headers, static objects, configuration script).

libgdal-grass
GRASS extension for the GDAL library
Versions of package libgdal-grass
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.0.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.4.0-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.1.2-5all
bookworm1.0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 14 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GDAL is a translator library for raster geospatial data formats. As a library, it presents a single abstract data model to the calling application for all supported formats. This extension provides access to GRASS data via GDAL.

This package provides the GDAL GRASS plugin.

libgeo-point-perl
module to simplify handling geographic points
Versions of package libgeo-point-perl
ReleaseVersionArchitectures
buster0.98-1all
jessie0.96-1all
stretch0.96-2all
Debtags of package libgeo-point-perl:
devellang:perl, library
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

One location on the globe, in any coordinate system. Geo::Point tries to hide the maths and the coordinate system in which the point is represented.

One of the most confusing things when handling geometrical data, is that sometimes latlong, sometimes xy are used: horizontal and vertical organization reversed. This package tries to hide this from your program by providing abstract accessors latlong(), longlat(), xy(), and yx().

This package provides the following modules:

 • Geo::Line - a sequence of connected points
 • Geo::Point - a point on the globe
 • Geo::Proj - simplified wrapper for Geo::Proj4
 • Geo::Shape - base class for 2-dimensional points on the earth surface
 • Geo::Space - A collection of various items
 • Geo::Surface - A surface description
libgeographic-dev
C++ library to solve some geodesic problems -- development files
Versions of package libgeographic-dev
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.46-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.37-3amd64,armel,armhf,i386
buster1.49-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.51-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 9 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GeographicLib is a small set of C++ classes for converting between geographic, UTM, UPS, MGRS, geocentric, and local cartesian coordinates, for geoid calculations, and for computing geodesic. It is a suitable replacement for the core functionality provided by NGA Geotrans.

This package contains the files used to develop applications that use the GeographicLib library.

libjts-java
JTS Topology Suite
Versions of package libjts-java
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.19.0+ds-1all
sid1.19.0+ds-1all
bookworm1.19.0+ds-1all
jessie1.11-1all
stretch1.14+ds-2all
bullseye1.18.0+ds-1all
buster1.16.0+ds-1all
Debtags of package libjts-java:
devellang:java, library
roledevel-lib
Popcon: 4 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JTS is a java library which provides:

 • an implementation of the spatial data model defined in the OGC Simple Features Specification for SQL (SFS)
 • a complete, consistent, implementation of fundamental 2D spatial algorithms
 • an explicit precision model, with algorithms that gracefully handle situations that result in dimensional collapse
 • robust implementations of key computational geometric operations
 • I/O in Well-Known Text format
liblas-bin
ASPRS LiDAR data translation toolset
Versions of package liblas-bin
ReleaseVersionArchitectures
buster1.8.1-10amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.8.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package liblas-bin:
roleprogram
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libLAS is a C/C++ library for reading and writing ASPRS LAS versions 1.0, 1.1 and 1.2 data. The LAS format is a sequential binary format used to store data from sensors and as intermediate processing storage by some LiDAR-related applications. LiDAR (Light Detection and Ranging) is an optical remote sensing technology that measures properties of scattered light to find range and/or other information of a distant target. The prevalent method to determine distance to an object or surface is to use laser pulses.

This package contains the essential toolset to manage LiDAR data: lasinfo, lasmerge, las2las, las2txt, txt2las, las2ogr.

libshp-dev
Library for reading and writing ESRI Shapefiles - development files
Versions of package libshp-dev
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.3.0-4amd64,armel,armhf,i386
buster1.4.1-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libshp-dev:
devellang:c, library
roledevel-lib
Popcon: 17 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Shapefile format is a working and interchange format promoted by ESRI for simple vector data with attributes. It is apparently the only file format that can be edited in ARCView 2/3, and can also be exported and imported in ArcGis.

This package includes the development files.

mapcode
Konwertuje współrzędne geograficzne do i z kodów map
Versions of package mapcode
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.5.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.5.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.5.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.5.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.5.5-3amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 7 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Narzędzie mapcode reprezentuje lokalizację. Każda lokalizacja na Ziemi może być reprezentowana przez mapcode. Kody map zostały zaprojektowane tak, aby były krótkie, łatwe do rozpoznania, zapamiętania i komunikacji. Ich precyzja ograniczona jest do kilku metrów, co jest wystarczające do codziennego użytku. Lokalizacje w gęsto zaludnionych obszarach często otrzymują krótsze kody map. Więcej informacji można znaleźć na http://www.mapcode.com/

Pakiet zawiera narzędzie wiersza poleceń, które może konwertować współrzędne geograficzne do i z kodów map.

mapnik-utils
Zestaw narzędzi napisanych w C++ do tworzenia aplikacji GIS (narzędzia)
Versions of package mapnik-utils
ReleaseVersionArchitectures
trixie4.0.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye3.1.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.22+ds-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.0.12+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
jessie2.2.0+ds1-7amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.1.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.0.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package mapnik-utils:
fieldgeography
roledocumentation
Popcon: 13 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mapnik to zestaw narzędzi (o otwartym kodzie źródłowym napisanym w języku C++) do tworzenia aplikacji GIS (Geographic Information Systems). Podstawę stanowi współdzielona biblioteka C++ zapewniająca algorytmy/wzorce dostępu do danych przestrzennych i wizualizacji.

Zasadniczo zbiór obiektów geograficznych (mapy, warstwy, źródła danych, funkcje, geometrie), biblioteki nie opiera się na "systemach okienkowych" i jest przeznaczony do pracy w środowiskach wielowątkowych.

Pakiet zawiera różne narzędzia dystrybuowane z programem mapnik:

shapeindex: program do tworzenia systemu plików opartego na indeksie dla plików typu shape-files firmy ESRI.

ogdi-bin
Open Geographic Datastore Interface Library -- utilities
Versions of package ogdi-bin
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.1.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.1+ds-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.2.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.1.0+ds-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.1.1+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid4.1.1+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.2.0~beta2-7.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ogdi-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 13 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OGDI is the Open Geographic Datastore Interface. OGDI is an application programming interface (API) that uses a standardized access methods to work in conjunction with GIS software packages (the application) and various geospatial data products. OGDI uses a client/server architecture to facilitate the dissemination of geospatial data products over any TCP/IP network, and a driver-oriented approach to facilitate access to several geospatial data products/formats.

This package contains some useful tools based on the OGDI library

opencpn
Otwartoźródłowe oprogramowanie do kreślenia map i nawigacji morskiej GPS
Versions of package opencpn
ReleaseVersionArchitectures
trixie5.8.4+dfsg-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-backports-sloppy5.8.4+dfsg-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports5.6.2+dfsg-1~bpo11+3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.2.4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports-sloppy5.6.2+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.8.4+dfsg-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-backports5.8.4+dfsg-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 95 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera ploter map i oprogramowanie nawigacyjne wykorzystywane w czasie rzeczywistym lub jako narzędzie do planowania. Opracowany przez zespół aktywnych żeglarzy, wykorzystujących rzeczywiste warunki do testowania i udoskonalania programu. Domyślnie obsługuje formaty rastrowe i wektorowe, takie jak BSB i S63. Obsługa wielu innych formatów dostępna jest za pośrednictwem wtyczek. Inne wtyczki zapewniają obsługę np. AIS, map radarowych i pogodowych. Aplikacja zapewnia wsparcie językowe dla więcej niż 20 języków.

Pakiet zawiera programy, biblioteki i niektóre pliki pomocnicze.

openscenegraph
Grafika, narzędzia i przykłady scen 3D (pliki binarne)
Versions of package openscenegraph
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.6.5+dfsg1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie3.2.1-6amd64,armel,armhf,i386
buster3.2.3+dfsg1-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.2.3+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package openscenegraph:
develexamples, lang:c++, library, ui-builder
fieldaviation, geography
hardwareopengl
interface3d
roledevel-lib, program, shared-lib
uitoolkitglut
useviewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 11 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Przenośny, wysokopoziomowy zestaw narzędzi graficznych do tworzenia wysokowydajnych aplikacji graficznych, takich jak: symulatory lotu, gry, systemy wirtualnej rzeczywistości i narzędzia wizualizacji wyników badań naukowych. Dostarcza zorientowanego obiektowo podsystemu opartego na OpenGL, uwalniając deweloperów z konieczności implementowania i optymalizowania niskopoziomowych wywołań. Zawiera wiele dodatkowych narzędzi do szybkiego tworzenia aplikacji graficznych.

Pakiet zawiera narzędzia i przykłady (pliki binarne).

osgearth
Dynamic 3D terrain rendering toolkit for OpenSceneGraph (binaries)
Versions of package osgearth
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.5.0+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.7.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.0+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package osgearth:
fieldgeography
roleprogram
useviewing
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

osgEarth is a scalable terrain rendering toolkit for OpenSceneGraph (OSG), an open source, high performance, 3D graphics toolkit. Just create a simple XML file, point it at your imagery, elevation, and vector data, load it into your favorite OSG application, and go! osgEarth supports all kinds of data and comes with lots of examples to help you get up and running quickly and easily.

This package contains binaries.

Screenshots of package osgearth
ossim-core
OSSIM core utilities
Versions of package ossim-core
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.8.20.3+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.6.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.9.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.16-3amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open Source Software Image Map (OSSIM) is a high performance engine for remote sensing, image processing, geographical information systems and photogrammetry. It has been actively developed since 1996.

Designed as a series of high performance software libraries, it is written in C++ employing the latest techniques in object-oriented software design.

The library provides advanced remote sensing, image processing, and geo-spatial functionality. A quick summary of OSSIM functionality includes ortho-rectification, precision terrain correction, rigorous sensor models, very large mosaics, and cross sensor fusions, a wide range of map projections and datums, and a large range of commercial and government data formats. The architecture of the library supports parallel processing with mpi (not enabled), a dynamic plugin architecture, and dynamically connectable objects allowing rapid prototyping of custom image processing chains.

This package includes core tools that use the OSSIM library to perform some basic tasks.

pdal
Point Data Abstraction Library
Versions of package pdal
ReleaseVersionArchitectures
buster1.8.0+ds-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.2.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PDAL is a BSD licensed library for translating and manipulating point cloud data of various formats. PDAL can be used to read, write and translate point cloud data in many formats. Support is included for input files of LAS, LAZ, SBET, BPF, QFIT and others. PDAL can also read from and write to databases that support point cloud storage, including Oracle, Postgres and SQLite.

PDAL should not be confused with PCL (Point Cloud Library). PCL is a library specifically designed to provide algorithmic analysis and modification of point clouds. PDAL provides a limited interface to the facilities of PCL, but does not in general attempt to duplicate its capabilities.

This package contains the PDAL utilities.

pktools
Narzędzia dodatkowe GDAL do wykonywania przydatnych operacji rastrowych
Versions of package pktools
ReleaseVersionArchitectures
buster2.6.7.6+ds-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.5.3-1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.6.7.6+ds-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.6.7.6+ds-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.6.7-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.6.7.6+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.6.7.6+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 5 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pktools to zbiór programów do wykonywania działań, głównie na geolokalizowanych obrazach rastrowych. Pktools w znacznym stopniu opiera się na bibliotece Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) i OGR. Programy są podobne do narzędzi GDAL (gdalinfo, gdal_translate, gdal_merge, ...) a niektóre funkcje zawarte w pktools już istnieją w narzędziach GDAL.

Wszystkie narzędzia zawarte w pktools używają opcji wiersza poleceń i posiadają wbudowaną pomoc. Obejmują one ponad trzydzieści plików wykonywalnych służących do edytowania, modyfikowania, przycinania, klasyfikowania, porównywania, robienia zrzutów, wypełniania, ulepszania obrazów i wielu innych typowych operacji przydatnych w dziedzinie teledetekcji analizy obrazu.

postgis
Obsługa obiektów geograficznych do PostgreSQL
Versions of package postgis
ReleaseVersionArchitectures
buster2.5.1+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.1.4+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
jessie-security2.1.4+dfsg-3+deb8u1amd64,armel,armhf
sid3.4.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye3.1.1+dfsg-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.4.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental3.5.0~alpha2+dfsg-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.3.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.3.1+dfsg-2+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
upstream3.5.0~alpha2
Debtags of package postgis:
fieldgeography
roleprogram
useorganizing
Popcon: 57 users (79 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PostGIS dodaje obsługę obiektów geograficznych do obiektowo-relacyjnej bazy danych PostgreSQL. W rezultacie PostGIS "uprzestrzennia" serwer PostgreSQL, umożliwiając używanie go w roli backendu przestrzennej bazy danych w systemach informacji geograficznych (GIS), podobnie do SDE ESRI lub rozszerzenia Spatial firmy Oracle. PostGIS spełnia "Specyfikację Prostych Cech dla SQL" (ang. "Simple Features Specification for SQL") OpenGIS.

Pakiet zawiera pliki binarne przestrzeni użytkownika PostGIS, służące do importowania i eksportowania plików kształtów i rastrów: pgsql2shp, raster2pgsql i shp2pgsql.

postgresql-comparator
Wydajne porównywanie i synchronizacja zawartości tabel PostgreSQL
Versions of package postgresql-comparator
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.2.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.3.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.2.5-2amd64,armel,armhf,i386
buster2.3.1-4amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.3.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 12 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ten skrypt wykonuje sieciowe i efektywne pod względem czasowym porównywanie lub synchronizację dwóch możliwie dużych tabel na dwóch serwerach baz danych PostgreSQL, w celu wykrycia wstawionych, zaktualizowanych lub usuniętych krotek między tymi tabelami.

pprepair
Narzędzie do naprawy partycji planarnych
Versions of package pprepair
ReleaseVersionArchitectures
buster0.0~20170614-dd91a21-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.0~20160321-87ffae5-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program pprepair (planar partition repair - naprawa partycji planarnej) pobiera zestaw wielokątów i zapewnia, że utworzą one prawidłową partycję planarną, wykonaną z prawidłowych wielokątów i nie posiadającą przerw ani zachodzących na siebie warstw. Program może być używany jako walidator, informujący o problemach w poszczególnych wielokątach lub w partycji planarnej, a także jako narzędzie do automatycznej naprawy, wysyłające zestaw wielokątów, które tworzą prawidłową partycję planarną.

Please cite: Ken {Arroyo Ohori}, Hugo Ledoux and Martijn Meijers: Validation and Automatic Repair of Planar Partitions Using a Constrained Triangulation. (eprint) Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation 5:613-630 (2012)
prepair
Narzędzie do naprawy wielokątów
Versions of package prepair
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.7-6amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7.1-3amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Prepair pozwala na łatwą naprawę „uszkodzonych” wielokątów GIS, i to zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 19107. W skrócie, dany wielokąt przechowywany w WKT zostanie automatycznie naprawiony i zwrócony prawidłowy WKT. Zautomatyzowane metody naprawy można uznać jako interpretowanie niejednoznacznych lub źle zdefiniowanych wielokątów i dawanie zgodnego, jasno określonego wyjścia.

Please cite: Hugo Ledoux, Ken {Arroyo Ohori} and Martijn Meijers: A triangulation-based approach to automatically repair {GIS} polygons. (eprint) Computers & Geosciences 66:121-131 (2014)
proj-bin
Cartographic projection library (tools)
Versions of package proj-bin
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.9.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.8.0-5amd64,armel,armhf,i386
buster5.2.0-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye7.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid9.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package proj-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 1826 users (1805 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Proj and invproj perform respective forward and inverse transformation of cartographic data to or from Cartesian data with a wide range of selectable projection functions (over 100 projections).

Geod and invgeod perform geodesic (Great Circle) computations for determining latitude, longitude and back azimuth of a terminus point given a initial point latitude, longitude, azimuth and distance (direct) or the forward and back azimuths and distance between an initial and terminus point latitudes and longitudes (inverse).

This package provides the PROJ binary tools.

python-affine
Python Library for handling affine transformations of the plane
Versions of package python-affine
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.0.0-1all
buster2.2.2-1all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This library contains functions for handling affine transformations of the plane.

It can be used in georeferenced datasets to transfer image to world coordinates.

This is the Python 2 version of the library.

python-descartes
Matplotlib extension to work with geometric objects (Python2)
Versions of package python-descartes
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.1.0-1all
buster1.1.0-2all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Descartes allows the usage of geometric objects as matplotlib paths and patches.

This is the Python 2 version of the library.

python-fiona
Python API for reading/writing vector geospatial data
Versions of package python-fiona
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.4-1amd64,arm64,armhf,i386
upstream1.10~b2
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Fiona is a Python wrapper around the OGR vector data abstraction library. Fiona is designed to be simple and dependable. It focuses on reading and writing data in standard Python IO style and relies upon familiar Python types and protocols such as files, dictionaries, mappings, and iterators instead of classes specific to OGR. Fiona can read and write real-world data using multi-layered GIS formats and zipped virtual file systems and integrates readily with other Python GIS packages such as pyproj, Rtree, and Shapely.

This package provides the Python 2 API

python-gdal
??? missing short description for package python-gdal :-(
Maintainer: Debian GIS Project
Versions of package python-gdal
ReleaseVersionArchitectures
buster-security2.4.0+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-security2.1.2+dfsg-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.1.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.10.1+dfsg-8amd64,armel,armhf,i386
buster2.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie-security1.10.1+dfsg-8+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package python-gdal:
devellang:python, library
fieldgeography
roledevel-lib
Popcon: 45 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
python-geolinks
Python 2 Library for using geospatial links (catalogue interoperablity)
Versions of package python-geolinks
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.0-1+deb9u1all
buster0.2.0-3all
jessie0.0.1-1all
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package is a utility library to work with geospatial links. It is an implementation of the Cat-Interop work described at https://wiki.osgeo.org/wiki/Cat-Interop

This package provides the Python 2 version of the library.

python-geopandas
Python tools for geographic data
Versions of package python-geopandas
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.1-3all
buster0.4.0-3all
upstream1.0.1
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GeoPandas is a project to add support for geographic data to pandas objects. It currently implements GeoSeries and GeoDataFrame types which are subclasses of pandas.Series and pandas.DataFrame respectively. GeoPandas objects can act on shapely geometry objects and perform geometric operations.

GeoPandas geometry operations are cartesian. The coordinate reference system (crs) can be stored as an attribute on an object, and is automatically set when loading from a file. Objects may be transformed to new coordinate systems with the to_crs() method. There is currently no enforcement of like coordinates for operations, but that may change in the future.

This package contains the Python 2 version of the library.

python-mapnik
Python 2 interface to the mapnik library
Versions of package python-mapnik
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0~20161104-ea5fd11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
jessie2.2.0+ds1-7amd64,armel,armhf,i386
buster0.0~20180723-588fc9062-2amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package python-mapnik:
devellang:python, library
fieldgeography
roledevel-lib
useviewing
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mapnik is an OpenSource C++ toolkit for developing GIS (Geographic Information Systems) applications. At the core is a C++ shared library providing algorithms/patterns for spatial data access and visualization.

Essentially a collection of geographic objects (map, layer, datasource, feature, geometry), the library doesn't rely on "windowing systems" and is intended to work in multi-threaded environments

This package contains the bindings for Python 2.

python-pdal
Point Data Abstraction Library - Python 2 extension
Versions of package python-pdal
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.8+ds-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.4.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PDAL is a BSD licensed library for translating and manipulating point cloud data of various formats. PDAL can be used to read, write and translate point cloud data in many formats. Support is included for input files of LAS, LAZ, SBET, BPF, QFIT and others. PDAL can also read from and write to databases that support point cloud storage, including Oracle, Postgres and SQLite.

PDAL should not be confused with PCL (Point Cloud Library). PCL is a library specifically designed to provide algorithmic analysis and modification of point clouds. PDAL provides a limited interface to the facilities of PCL, but does not in general attempt to duplicate its capabilities.

This package contains the PDAL extension for Python 2.

python-pyproj
Python interface to PROJ library
Versions of package python-pyproj
ReleaseVersionArchitectures
buster1.9.6-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.8.9-1.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.9.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package python-pyproj:
devellang:python, library
roledevel-lib
Popcon: 7 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PROJ performs cartographic transformations between geographic (lat/lon) and map projection (x/y) coordinates. It can also transform directly from one map projection coordinate system to another.

This is a Python binding to PROJ, it can receive coordinates as numpy arrays, Python arrays, lists or scalars. This module is optimized for numpy arrays.

python-pysal
Python Spatial Analysis Library - Python 2
Versions of package python-pysal
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.13.0-4all
buster1.14.4-3all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PySAL is an open source library of spatial analysis functions written in Python intended to support the development of high level applications.

It is important to underscore what PySAL is, and is not, designed to do. First and foremost, PySAL is a library in the fullest sense of the word. Developers looking for a suite of spatial analytical methods that they can incorporate into application development should feel at home using PySAL. Spatial analysts who may be carrying out research projects requiring customized scripting, extensive simulation analysis, or those seeking to advance the state of the art in spatial analysis should also find PySAL to be a useful foundation for their work.

End users looking for a user friendly graphical user interface for spatial analysis should not turn to PySAL directly. Instead, they should consider projects like STARS and the GeoDaX suite of software products which wrap PySAL functionality in GUIs. At the same time, it's expected that with developments such as the Python based plug-in architectures for QGIS, GRASS, and the toolbox extensions for ArcGIS, that end user access to PySAL functionality will be widening in the near future.

This package contains the pysal library for Python 2.

python-pyspatialite
Python interface to Spatialite
Versions of package python-pyspatialite
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0.1-13amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.0.1-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.0.1-6amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package python-pyspatialite:
devellang:python, library
roledevel-lib
Popcon: 11 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pyspatialite is an interface to the SQLite 3.x embedded relational database engine with spatialite extensions.

It is almost fully compliant with the Python database API version 2.0 and also exposes the unique features of SQLite and spatialite.

This package contains the pyspatialite module for Python 2.

python-rasterio
Python 2 API for using geospatial raster data with Numpy
Versions of package python-rasterio
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.36.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.21-1amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rasterio reads and writes geospatial raster datasets.

Rasterio employs GDAL under the hood for file I/O and raster formatting. Its functions typically accept and return Numpy ndarrays. Rasterio is designed to make working with geospatial raster data more productive and more fun.

This package contains the Python 2 version of the library.

python-shapely
geometric objects, predicates, and operations (Python 2)
Versions of package python-shapely
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.3-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.6.4-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.5.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 8 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Shapely is a package for manipulation and analysis of 2D features. Its capabilities include:

 • calculating the point set unions, intersections, or differences of features
 • predicate tests on features: intersects, touches, contains, and more.

Supported geometric types are points, line strings, linear rings, polygons, and homogeneous or heterogeneous collections thereof.

This is the Python 2 version of the package.

python-snuggs
S-expressions for numpy - Python 2 version
Versions of package python-snuggs
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.4.1-1all
buster1.4.3-1all
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This library parses S-expressions using numpy. Available function include arithmetic and logical operators. Also members of the numpy module such as "asarray()", "mean()" and "where" are available.

This package provides the Python 2 version of the package.

python-stetl
Streaming ETL - Geospatial ETL framework for Python 2
Versions of package python-stetl
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports1.2+ds-1~bpo9+1all
stretch1.0.9+ds-1all
buster1.2+ds-1all
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Stetl, streaming ETL, pronounced "staedl", is a lightweight ETL-framework for the conversion of rich (as GML) geospatial data conversion.

It basically glues together existing parsing and transformation tools like GDAL/OGR (ogr2ogr) and XSLT. By using native tools like libxml and libxslt (via Python lxml) Stetl is speed-optimized.

Stetl has a similar design as Spring (Java) and other modern frameworks based on IoC (Inversion of Control). A configuration file (in Python config format) specifies your chain of ETL steps. This chain is formed by a series of Python modules/objects and their parameters. These are symbolically specified in the config file. You just invoke etl.py the main program with a config file. The config file specifies the input modules (e.g. PostGIS), transformers (e.g. XSLT) and outputs (e.g. a GML file or even WFS-T a geospatial protocol to publish GML to a server).

This package contains the module for Python 2.

python3-affine
Biblioteka do obsługi transformacji afinicznych przestrzeni, napisana w Python 3
Versions of package python3-affine
ReleaseVersionArchitectures
sid2.4.0-1all
buster2.2.2-1all
bullseye2.3.0-2all
stretch2.0.0-1all
trixie2.4.0-1all
bookworm2.4.0-1all
Popcon: 35 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Biblioteka zawiera funkcje do obsługi transformacji afinicznej przestrzeni.

Może być używana w zestawach danych georeferencyjnych do przenoszenia obrazu na współrzędne globalne.

Jest to wersja biblioteki napisana w języku Python 3.

python3-fiona
Python 3 API for reading/writing vector geospatial data
Versions of package python3-fiona
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.8.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.9.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.9.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.9.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.4-1amd64,arm64,armhf,i386
experimental1.10~b2-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
upstream1.10~b2
Popcon: 42 users (32 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Fiona is a Python wrapper around the OGR vector data abstraction library. Fiona is designed to be simple and dependable. It focuses on reading and writing data in standard Python IO style and relies upon familiar Python types and protocols such as files, dictionaries, mappings, and iterators instead of classes specific to OGR. Fiona can read and write real-world data using multi-layered GIS formats and zipped virtual file systems and integrates readily with other Python GIS packages such as pyproj, Rtree, and Shapely.

This package provides the Python 3 API

python3-rasterio
API Pythona 3 do używania danych rastrowych geoprzestrzennych z Numpy
Versions of package python3-rasterio
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.36.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.21-1amd64,arm64,armhf,i386
sid1.3.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.3.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 32 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rasterio odczytuje i zapisuje rastrowe zbiory danych geoprzestrzennych.

Rasterio wykorzystuje GDAL pod maską do operacji we/wy plików i formatowania rastrowego. Jego funkcje zazwyczaj akceptują i zwracają ndarray Numpy. Rasterio zaprojektowano tak, aby praca z geoprzestrzennymi danymi rastrowymi była bardziej produktywna i przyjemna.

Pakiet zawiera wersję biblioteki do Pythona 3.

python3-shapely
Obiekty geometryczne, predykaty i operacje (Python 3)
Versions of package python3-shapely
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.3-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.6.4-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.5.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.8.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid2.0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.7.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 237 users (112 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Shapely to pakiet do zarządzania i analizowania obiektów 2D. Jego możliwości obejmują:

 • obliczanie sum, przecięć lub różnic zbioru punktów;
 • testy predykatów na obiektach: przecina, dotyka, zawiera itd.

Obsługiwane typy geometryczne to: punkty, ciągi liniowe, pierścienie liniowe, wielokąty oraz ich jednorodne lub niejednorodne zbiory.

Jest to wersja pakietu współpracująca z Python 3.

python3-snuggs
Wyrażenia S dla numpy - wersja Pythona 3
Versions of package python3-snuggs
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.4.7-4all
bookworm1.4.7-3all
sid1.4.7-4all
buster1.4.3-1all
stretch1.4.1-1all
bullseye1.4.7-2all
Popcon: 30 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ta biblioteka analizuje wyrażenia S za pomocą numpy. Dostępne funkcje obejmują operatory arytmetyczne i logiczne. Ponadto dostępne są elementy modułu numpy, takie jak: "asarray()", "mean()" i "where".

Pakiet zawiera wersję tej biblioteki dla Pythona 3.

qgis
System Informacji Geograficznej (GIS)
Versions of package qgis
ReleaseVersionArchitectures
sid3.34.8+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-backports3.28.9+dfsg-1~bpo11+1amd64
buster2.18.28+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports2.18.28+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.14.11+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.22.16+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.22.16+dfsg-1~bpo11+1arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.10.14+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.10.14+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm-backports3.34.7+dfsg-1~bpo12+1mipsel
bookworm-backports3.34.8+dfsg-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
trixie3.34.8+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package qgis:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeapplication, utility
uitoolkitqt
useediting, learning, organizing, viewing
works-withimage, image:raster, image:vector, text
x11application
Popcon: 355 users (241 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

System informacji geograficznej (ang. Geographic Information System (GIS)) zarządza, analizuje i wyświetla bazy danych zawierające informacje geograficzne. QGIS obsługuje przeglądanie i edycję plików kształtów, przechowywanie danych przestrzennych za pomocą PostgreSQL/PostGIS, projekcję w locie, tworzenie map i wiele innych funkcji dzięki interfejsowi wtyczek. QGIS obsługuje także wyświetlanie różnych formatów rastrowych z odniesieniami geograficznymi i cyfrowego modelu terenu (ang. Digital Elevation Model (DEM)), w tym GeoTIFF, Arc/Info ASCII Grid i USGS ASCII DEM.

Screenshots of package qgis
rasterlite2-bin
Narzędzia wiersza poleceń do librasterlite2
Versions of package rasterlite2-bin
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1.0~beta1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.1.0~beta1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.0~beta0+really1.0.0~rc0+devel1-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.0.0~rc0+devel1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.0~beta1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.1.0~beta1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 8 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Librasterlite2 to otwartoźródłowa biblioteka, która przechowuje i pobiera ogromne okładki rastrowe przy użyciu DBMS SpatiaLite.

Librasterlite2 jest przeznaczona do całkowitego zastąpienia i zastępuje librasterlite. Te dwa projekty są całkowicie niezależne: jedyne w swoim rodzaju podobieństwo dotyczy tylko tego samego, identycznego obszaru zastosowania.

Pakiet zawiera narzędzia wiersza poleceń do używania librasterlite2.

saga
System do zautomatyzowanych analiz geologicznych
Versions of package saga
ReleaseVersionArchitectures
bookworm8.5.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.5.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye7.3.0+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.3.1+dfsg-4amd64,arm64,armhf,i386
sid9.5.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.3.1+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.2+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package saga:
devellang:c++
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitwxwidgets
useviewing
works-withimage
x11application
Popcon: 43 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analyses - System do zautomatyzowanych analiz geologicznych) to darmowy i otwartoźródłowy system informacji geograficznych wykorzystywany do edytowania i analizowania danych przestrzennych. Zawiera dużą liczbę modułów do analizowania danych wektorowych (punkt, linia i wielokąt), tabeli, siatki i obrazu. Pakiet zawiera między innymi moduły do geostatystyki, klasyfikacji obrazów, projekcji, symulacji procesów dynamicznych (hydrologia, rozwój krajobrazu) i analizy terenu. Dostęp do funkcji można uzyskać za pomocą interfejsu graficznego (GUI), wiersza poleceń lub interfejsu API C++.

savi
Wizualizacja konstelacji satelitarnej
Versions of package savi
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.5.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.4.6-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.5.0a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.1-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.5.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package savi:
interfacex11
roleprogram
uitoolkittk
useviewing
x11application
Popcon: 11 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SaVi pozwala symulować orbity satelitarne i zasięg w dwóch i trzech wymiarach. SaVi jest szczególnie przydatny do symulacji konstelacji satelitów, takich jak Iridium i Globalstar.

SaVi może używać Geomview, opcjonalnego ale użytecznego pakietu, do renderowania 3D.

Screenshots of package savi
spatialite-bin
Rozszerzenie geoprzestrzenne do SQLite - narzędzia
Versions of package spatialite-bin
ReleaseVersionArchitectures
buster4.3.0-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.1.1-4amd64,armel,armhf,i386
trixie5.1.0a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid5.1.0a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm5.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package spatialite-bin:
roleprogram
uitoolkitncurses
Popcon: 21 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rozszerzenie SpatiaLite umożliwia SQLite obsługę danych przestrzennych (geometrycznych) w sposób zgodny ze specyfikacjami OpenGis, zarówno w formatach WKT, jak i WKB.

Spatialite zawiera również Virtualshape i Virtualtext, aby umożliwić dostęp do plików typu shape i plików csv/tekstowych jako wirtualnych tabel.

Pakiet zawiera narzędzia przydatne do zarządzania bazami danych SQLite.

spatialite-gui
Przyjazny, graficzny interfejs użytkownika do SpatiaLite
Versions of package spatialite-gui
ReleaseVersionArchitectures
sid2.1.0~beta1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.1.0~beta1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1.0~beta1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.1.0~beta1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7.1-5amd64,armel,armhf,i386
buster2.1.0~beta0+really2.0.0~devel2-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.0.0~devel2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package spatialite-gui:
roleprogram
uitoolkitwxwidgets
Popcon: 12 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet spatialite-gui udostępnia graficzny interfejs użytkownika (GUI) do SpatiaLite.

SpatiaLite to rozszerzenie SQLite, które umożliwia obsługę danych przestrzennych (geometrycznych) w sposób zgodny ze specyfikacjami OpenGis, zarówno w formatach WKT, jak i WKB.

SpatiaLite zawiera również Virtualshape i Virtualtext, aby umożliwić dostęp do plików shapefiles i plików csv/text jako wirtualnych tabel.

stetl
Streaming ETL - Commandline utility
Versions of package stetl
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports2.0+ds-1~bpo10+1all
bullseye2.0+ds-3all
stretch1.0.9+ds-1all
bookworm2.1-1all
trixie2.1-2all
sid2.1-2all
buster1.2+ds-1all
stretch-backports1.2+ds-1~bpo9+1all
Popcon: 5 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Stetl, streaming ETL, pronounced "staedl", is a lightweight ETL-framework for the conversion of rich (as GML) geospatial data conversion.

It basically glues together existing parsing and transformation tools like GDAL/OGR (ogr2ogr) and XSLT. By using native tools like libxml and libxslt (via Python lxml) Stetl is speed-optimized.

Stetl has a similar design as Spring (Java) and other modern frameworks based on IoC (Inversion of Control). A configuration file (in Python config format) specifies your chain of ETL steps. This chain is formed by a series of Python modules/objects and their parameters. These are symbolically specified in the config file. You just invoke etl.py the main program with a config file. The config file specifies the input modules (e.g. PostGIS), transformers (e.g. XSLT) and outputs (e.g. a GML file or even WFS-T a geospatial protocol to publish GML to a server).

This package contains the stetl utility.

thuban
Interactive geographic data viewer
Versions of package thuban
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.2-6amd64,armel,armhf,i386
buster1.2.2-14amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.2.2-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package thuban:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitwxwidgets
uselearning, viewing
works-withimage
x11application
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Thuban can read geographic data in the shapefile format. Main features of thuban are the layer management and the possibility to navigate on the map, to control the visual appearance of objects, to identify and edit attributes by object selection and to print and export the resulting maps for further processing.

This package contains the thuban program and its libraries.

totalopenstation
Pobieranie i przetwarzanie danych z urządzeń tachimetrycznych
Versions of package totalopenstation
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.5.2-1all
buster0.3.3-3all
bookworm0.5.2-3all
sid0.5.2-4all
jessie0.3-4all
stretch0.3.3-1all
Debtags of package totalopenstation:
fieldgeography
interfacecommandline, x11
roleprogram
sciencedata-acquisition
uitoolkittk
useconverting
works-with-formatplaintext
x11application
Popcon: 13 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Total Open Station (TOPS dla znajomych) to darmowy program do pobierania i przetwarzania danych z urządzeń tachimetrycznych.

Jest to zadanie, które zwykle wykonuje się za pomocą autorskiego, dedykowanego oprogramowania działającego wyłącznie w systemie Windows™, ale TOPS ma inną naturę, ponieważ:

 • jest to wolne oprogramowanie wydane na licencji GNU GPLv3;
 • działa na każdym systemie operacyjnym, w tym na platformach mobilnych takich jak OpenMoko;
 • jest przeznaczony do obsługi jak największej liczby urządzeń i formatów, wszystkie w ramach tego samego programu, w przeciwieństwie do jednego programu na urządzenie.

Każdy model ma swoje dziwactwa, ale TOPS wykorzystuje strukturę modułową i logicznie oddziela pobieranie danych od ich przetwarzania, umożliwiając w ten sposób eksport danych do różnych formatów wyjściowych, nawet w późniejszym momencie. Archiwizowanie nieprzetworzonych danych jest łatwe dzięki użyciu zwykłych plików tekstowych.

Screenshots of package totalopenstation

Official Debian packages with lower relevance

grass-doc
Dokumentacja użytkownika GRASS GIS
Versions of package grass-doc
ReleaseVersionArchitectures
trixie8.3.2-1all
bookworm8.2.1-1all
jessie6.4.4-1all
stretch7.2.0-2all
buster7.6.0-1all
bullseye7.8.5-1+deb11u1all
sid8.3.2-2all
experimental8.4.0~rc1-1~exp1all
Debtags of package grass-doc:
fieldgeography
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 436 users (598 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

System informacji geograficznej (GIS) znany również jako GRASS jest systemem używanym do zarządzania i analizy danymi geograficzno-przestrzennymi, przetwarzania obrazów, produkcji grafiki/map, modelowania przestrzennego oraz wizualizacji. GRASS jest obecnie używany na całym świecie w zastosowaniach akademickich i komercyjnych, jak również w wielu agencjach rządowych czy firmach doradzających w sprawach środowiska.

Pakiet zawiera dokumentację w formacie HTML do systemu GRASS.

libgeo-proj4-perl
PROJ library for cartographic projections
Versions of package libgeo-proj4-perl
ReleaseVersionArchitectures
buster1.09-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.05-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.05-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libgeo-proj4-perl:
devellang:perl, library
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Geo::Proj4 is a wrapper library around PROJ, a cartographic projection library, for easy use in Perl software.

The Open Source PROJ library converts between geographic coordinate systems. It is able to convert between geodetic latitude and longitude (LL, most commonly the WGS84 projection), into an enormous variety of other cartographic projections (XY, usually UTM).

libgeo-shapelib-perl
Perl extension for reading and writing shapefiles as defined by ESRI
Versions of package libgeo-shapelib-perl
ReleaseVersionArchitectures
sid0.22-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.22-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye0.22-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.22-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.22-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Geo::Shapelib is a module to read, create and write shapefiles as defined by ESRI, using Perl. It provides the Perl binding for the Shapelib library.

The Shapefile format is a working and interchange format promoted by ESRI for simple vector data with attributes. It is apparently the only file format that can be edited in ARCView 2/3, and can also be exported and imported in ArcGis.

libkml-java
Library to manipulate KML 2.2 OGC standard files - Java package
Versions of package libkml-java
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.0-7amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.3.0~r864+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libkml-java:
devellang:java, library
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a library for use with applications that want to parse, generate and operate on KML, a geo-data XML variant. It is an implementation of the OGC KML 2.2 standard. It is written in C++ and bindings are available via SWIG to Java and Python.

This package contains the required packages for Java applications.

nco
Operatory wiersza poleceń do analizy plików netCDF
Versions of package nco
ReleaseVersionArchitectures
trixie5.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm5.1.4-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.9.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.7.9-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports4.7.9-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.4.2-1amd64,armel,armhf,i386
sid5.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package nco:
fieldmeteorology
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 31 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NCO to pakiet programów znanych jako operatory. Operatory to samodzielne programy wiersza poleceń, działające w powłoce POSIX. Operatory pobierają jeden lub więcej plików netCDF jako dane wejściowe, wykonują operacje (np. uśredniania, hiperslabowania) i tworzą plik wyjściowy w formacie netCDF. NCO został pierwotnie zaprojektowany do analizowania i zarządzania danymi klimatycznymi, chociaż działa na dowolnych zestawach danych w formacie netCDF.

Please cite: Charles S. Zender: Analysis of Self-describing Gridded Geoscience Data with netCDF Operators (NCO). (eprint) Environmental Modelling & Software 23(10):1338-1342 (2008)
ncview
Przeglądarka wizualna plików w formacie NetCDF do środowiska X11
Versions of package ncview
ReleaseVersionArchitectures
sid2.1.10+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.93g-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.7+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.8+ds-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.1.8+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.8+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1.10+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package ncview:
fieldmeteorology
interfacex11
roleprogram
uitoolkitathena
useviewing
x11application
Popcon: 40 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program ncview umożliwia szybkie i łatwe przeglądanie plików NetCDF za pomocą jednego przycisku. Z jego pomocą można oglądać proste filmy z danymi, przeglądać je w różnych wymiarach, sprawdzać rzeczywiste wartości danych, zmieniać mapy kolorów, odwracać dane i wykonywać inne proste operacje wizualne.

Screenshots of package ncview
netcdf-bin
Programy do odczytu i zapisu plików NetCDF
Versions of package netcdf-bin
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.1.3-7.2amd64,armel,armhf,i386
stretch4.4.1.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.9.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster4.6.2-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie4.9.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye4.7.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.9.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package netcdf-bin:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 82 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera programy ncdump i ncgen, które konwertują pliki NetCDF do formatu ASCII i na odwrót. NetCDF (network Common Data Form) to interfejs umożliwiający dostęp do danych naukowych oraz swobodnie rozpowszechniana biblioteka oprogramowania, która zapewnia implementację interfejsu. Biblioteka netCDF definiuje również niezależny od maszyny format reprezentowania danych naukowych. Łącznie interfejs, biblioteka i format wspierają tworzenie, udostępnianie i współdzielenie danych naukowych.

python-epr
Python ENVISAT Product Reader API (Python 2)
Versions of package python-epr
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.5-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.9.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.1-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package python-epr:
devellang:python, library
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyEPR provides Python bindings for the ENVISAT Product Reader C API (EPR API) for reading satellite data from ENVISAT ESA (European Space Agency) mission.

PyEPR, as well as the EPR API for C, supports ENVISAT MERIS, AATSR Level 1B and Level 2 and also ASAR data products. It provides access to the data either on a geophysical (decoded, ready-to-use pixel samples) or on a raw data layer. The raw data access makes it possible to read any data field contained in a product file.

This is the Python 2 version of the package.

python-kml
Biblioteka do manipulowania standardowymi plikami KML 2.2 OGC - rozszerzenie Pythona
Versions of package python-kml
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.0~r864+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.3.0-7amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package python-kml:
devellang:python, library
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Biblioteka używana jest z aplikacjami, które służą do analizowania, generowania i operowania na KML, wariancie XML danych geograficznych. Jest to implementacja standardu OGC KML 2.2. Biblioteka została napisana w C++, a dowiązania dostępne są poprzez SWIG do Javy i Pythona.

Ten pakiet zawiera wymagane rozszerzenia do aplikacji napisanych w Pythonie.

python-netcdf4
Python interface to the netCDF4 (network Common Data Form) library
Versions of package python-netcdf4
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.2-1amd64,arm64,armhf,i386
upstream1.7.1.post1
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

NetCDF version 4 has many features not found in earlier versions of the library and is implemented on top of HDF5. This module can read and write files in both the new netCDF 4 and the old netCDF 3 format, and can create files that are readable by HDF5 clients. The API is modelled after Scientific.IO.NetCDF, and should be familiar to users of that module.

Most new features of netCDF 4 are implemented, such as multiple unlimited dimensions, groups and zlib data compression. All the new numeric data types (such as 64 bit and unsigned integer types) are implemented. Compound and variable length (vlen) data types are supported, but the enum and opaque data types are not. Mixtures of compound and vlen data types (compound types containing vlens, and vlens containing compound types) are not supported.

This package contains the netCDF 4 module for Python 2.

python-pyshp
read/write support for ESRI Shapefile format
Versions of package python-pyshp
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.1-1all
stretch1.2.10-1all
buster2.1.0+ds-1all
Debtags of package python-pyshp:
devellang:python, library
roledevel-lib
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PySHP provides read and write support for the ESRI Shapefile format. The Shapefile format is a popular Geographic Information System vector data format created by ESRI.

This package contains the module for Python 2.x.

python3-netcdf4
Python 3 interface to the netCDF4 (network Common Data Form) library
Versions of package python3-netcdf4
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.2-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.7.1.post1
Popcon: 100 users (71 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

NetCDF version 4 has many features not found in earlier versions of the library and is implemented on top of HDF5. This module can read and write files in both the new netCDF 4 and the old netCDF 3 format, and can create files that are readable by HDF5 clients. The API is modelled after Scientific.IO.NetCDF, and should be familiar to users of that module.

Most new features of netCDF 4 are implemented, such as multiple unlimited dimensions, groups and zlib data compression. All the new numeric data types (such as 64 bit and unsigned integer types) are implemented. Compound and variable length (vlen) data types are supported, but the enum and opaque data types are not. Mixtures of compound and vlen data types (compound types containing vlens, and vlens containing compound types) are not supported.

This package contains the netCDF 4 module for Python 3.

s3dosm
Aplikacja karty gps dla s3d
Versions of package s3dosm
ReleaseVersionArchitectures
sid0.2.2.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.2.2.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.2.2.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.2-16amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.2.2-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.2-10amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package s3dosm:
roleprogram
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

s3d to sieciowy serwer wyświetlania 3D, który może być używany jako środowisko graficzne 3D.

Pakiet zapewnia aplikację karty gps dla s3d.

Screenshots of package s3dosm

Debian packages in contrib or non-free

googleearth-package
utility to automatically build a Debian package of Google Earth
Maintainer: Adnan Hodzic
Versions of package googleearth-package
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.2 (contrib)all
jessie1.2.2 (contrib)all
Debtags of package googleearth-package:
develpackaging
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usedownloading
Popcon: 12 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free, but needs non-free components
Git

Google Earth is a 3D planet viewer that lets you interactively navigate satellite imagery, maps, terrain, and so forth.

Google Earth is available for GNU/Linux from their web site, but is non-free software and is undistributable. It also does not integrate well into a Debian system.

This utility makes it possible to build your own personal Debian package of Google Earth. The packaging itself is Free Software, but the Google Earth program is governed by the copyright holder (Google), so you may be limited as to what you can do with the resulting package (i.e. no redistribution, etc). This package will simply help you create the package, it is your responsibility to use the resulting package responsibly.

libgeotiff-epsg
GeoTIFF library -- EPSG Geodetic Parameter Dataset
Versions of package libgeotiff-epsg
ReleaseVersionArchitectures
buster1.4.3-1 (non-free)all
stretch1.4.2-1 (non-free)all
jessie1.4.0-1 (non-free)all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free
Git

This C library supports TIFF 6.0 based interchange format for georeferenced raster imagery. The GeoTIFF standard has been developed for reading, and writing geographic meta-information tags on top of TIFF raster.

This package contains EPSG Geodetic Paramenters data files which can be used with standard projections. These data are useful to better dump geo-contents of many GeoTIFF files.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

vtp - wnpp
Virtual Terrain Project
License: free
Debian package not available

The goal of VTP is to foster the creation of tools for easily constructing any part of the real world in interactive, 3D digital form.

This goal will require a synergetic convergence of the fields of CAD, GIS, visual simulation, surveying and remote sensing. VTP gathers information and tracks progress in areas such as procedural scene construction, feature extraction, and rendering algorithms. VTP writes and supports a set of software tools, including an interactive runtime environment (VTP Enviro). The tools and their source code are freely shared to help accelerate the adoption and development of the necessary technologies.

No known packages available

capaware
3D multilayer geographical framework
License: GPL
Debian package not available

Capaware! is conceived as a system of 3D terrain representation with multilayer representation of diverse types of resources capabilities and executed applications integration feature.

With OpenSceneGraph as the graphical engine, Capaware! enables the creation and modification of new layers of data through access to remote servers where they are. Moreover, the system can be completed with new features and programmed executables through the use of specific plugins. In this way we can gradually increase the power of the final system.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235225