Debian GIS Project
Summary
Workstation
Geographic Information Systems (GIS) workstation

This task sets up your system to be a GIS workstation to process geographical information and make maps.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian GIS to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian GIS mailing list

Links to other tasks

Debian GIS Workstation packages

Official Debian packages with high relevance

avce00
Conversion of ESRI Arcinfo Vector Coverage in E00 format
Versions of package avce00
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.0-7amd64,arm64,armhf,i386
sid2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.0.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package avce00:
devellang:c, testing-qa
roleprogram
scopeutility
Popcon: 17 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AVCE00 is a C library and group of tools that makes Arcinfo (binary) Vector Coverages appear as E00. It allows you to read and write binary coverages just as if they were E00 files.

e00compr
Program to read/write Arcinfo compressed E00 files
Versions of package e00compr
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.0.1-2amd64,armel,armhf,i386
sid1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.1-5amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.0.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package e00compr:
devellang:c
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecompressing, converting
works-withfile, image, image:vector
Popcon: 17 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

E00compr is an ANSI C library that reads and writes Arcinfo compressed E00 files. Both "PARTIAL" and "FULL" compression levels are supported. E00 files are the vector import/export format for Arcinfo. It is plain ASCII and is meant as an interchange format. ESRI considers the format to be proprietary, so this package may not read all E00 files as ESRI may change the format.

This package is useful for importing E00 files into the grass GIS system.

It contains the e00conv command-line program, which takes a E00 file as input (compressed or not) and copies it to a new file with the requested compression level (NONE, PARTIAL or FULL). The library is not included at this stage.

epsilon-bin
knižnica na vlnkovú komprimáciu obrazu - nástroje
Versions of package epsilon-bin
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.2+dfsg-4amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package epsilon-bin:
roleprogram
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Epsilon je knižnica jazyka C na stratovú vlnkovú komprimáciu obrazu. Je známe, že komprimácia riadená vlnkami je oveľa účinnejšia než tradičná komprimácia založená na DCT (ako napr. JPEG).

V súčasnej dobe program podporuje asi 30 rôznych vlnkových filtrov, beží paralelne vo viacvláknových a MPI prostrediach, dokáže spracovávať obrovské obrázky a mnoho ďalšieho.

Tento balík obsahuje niektoré užitočné nástroje na komprimáciu/dekomprimáciu obrázkov.

gdal-bin
Geospatial Data Abstraction Library - pomocné programy
Versions of package gdal-bin
ReleaseVersionArchitectures
buster-security2.4.0+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
buster2.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie3.9.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.6.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.9.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie-security1.10.1+dfsg-8+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie1.10.1+dfsg-8amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.1.2+dfsg-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gdal-bin:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usechecking, converting
works-withimage, image:raster, image:vector
Popcon: 525 users (437 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) je knižnica prekladajúca formáty rastrových geopriestorových dát. Ako knižnica ponúka volajúcej aplikácii jediný abstraktný dátový model pri všetkých dátových formátoch. Súvisiaca knižnica OGR (súčasť zdrojového stromu GDAL) poskytuje podobné schopnosti pre jednoduché vektorové dáta.

GDAL podporuje viac ako 40 populárnych formátov dát, vrátane bežne používaných (GeoTIFF, JPEG, PNG a ďalšie) ako aj tých, ktoré sa používajú v GIS a balíkoch softvéru vzdialených snímačov (ERDAS Imagine, ESRI Arc/Info, ENVI, PCI Geomatics). Tiež podporuje mnohé formáty vzdialených snímačov a na šírenie vedeckých dát ako sú HDF, EOS FAST, NOAA L1B, NetCDF, FITS.

Knižnica OGR podporuje populárne vektorové formáty ako sú ESRI Shapefile, TIGER data, S57, MapInfo File, DGN, GML a ďalšie.

Tento balík obsahuje pomocné programy založené na knižnici GDAL/OGR, konkrétne gdal_translate, gdalinfo, gdaladdo, gdalwarp, ogr2ogr, ogrinfo, ogrtindex.

The package is enhanced by the following packages: pktools
geographiclib-tools
C++ library to solve some geodesic problems -- tools
Versions of package geographiclib-tools
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.37-3amd64,armel,armhf,i386
buster1.49-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.51-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.46-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 13 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GeographicLib is a small set of C++ classes for converting between geographic, UTM, UPS, MGRS, geocentric, and local cartesian coordinates, for geoid calculations, and for computing geodesic. It is a suitable replacement for the core functionality provided by NGA Geotrans.

This package contains some core tools based on the GeographicLib library.

geoip-bin
nástroje na vyhľadávanie podľa IP používajúce knižnicu GeoIP
Versions of package geoip-bin
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.6.2-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.12-1amd64,arm64,armhf,i386
sid1.6.12-11.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-backports-sloppy1.6.12-5~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports1.6.12-5~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.12-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.12-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.6.12-11.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package geoip-bin:
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
Popcon: 469 users (118 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GeoIP je knižnica v jazyku C umožňujúca používateľovu nájsť, z ktorej krajiny pochádza IP adresa alebo názov hostiteľa. Používa databázu založenú na súbore.

Táto databáza jednoducho obsahuje bloky IP adries ako kľúče a krajiny ako hodnoty a mala by byť kompletnejšia a presnejšia než používanie reverzných požiadaviek DNS.

Tento balík obsahuje nástroje pre príkazový riadok, ktoré umožňujú vyhľadávanie podľa IP adries pomocou knižnice GeoIP.

geotiff-bin
GeoTIFF (geografic enabled TIFF) library -- tools
Versions of package geotiff-bin
ReleaseVersionArchitectures
buster1.4.3-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.7.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.7.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.7.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.4.0-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package geotiff-bin:
roleprogram
Popcon: 19 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This C library supports TIFF 6.0 based interchange format for georeferenced raster imagery. The GeoTIFF standard has been developed for reading, and writing geographic meta-information tags on top of TIFF raster.

The GeoTIFF library comes with two utility programs here included:

 listgeo - dumps the metadata of a GeoTIFF file.
 geotifcp - applies metadata to a TIFF file, making it a GeoTIFF file.
gmt
Generic Mapping Tools
Versions of package gmt
ReleaseVersionArchitectures
trixie6.5.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye6.1.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm6.4.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.5.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster5.4.5+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch-backports5.4.5+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.5.12-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gmt:
fieldgeography, meteorology
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useediting
works-withimage:vector, text
works-with-formatpostscript
Popcon: 36 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GMT is a collection of tools that allow users to manipulate (x,y) and (x,y,z) data sets (including filtering, trend fitting, gridding, projecting, etc.) and produce Encapsulated PostScript File (EPS) illustrations ranging from simple x-y plots through contour maps to artificially illuminated surfaces and 3-D perspective views in black and white, gray tone, hachure patterns, and 24-bit color.

GMT supports many common map projections plus linear, log, and power scaling, and comes with support data such as coastlines, rivers, and political boundaries.

Please cite: Paul Wessel, Walter H. F. Smith, Remco Scharroo, Joaquim F. Luis and Florian Wobbe: Generic Mapping Tools: Improved version released. (eprint) Eos Transactions, American Geophysical Union 94(45):409-410 (2013)
gpsmanshp
Tcl interface to shapelib
Versions of package gpsmanshp
ReleaseVersionArchitectures
buster1.2.3-6amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.2.3-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gpsmanshp:
devellang:tcl, library
roleshared-lib
uitoolkittk
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 11 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A Tcl package that provides the means of creating and reading files in the ESRI Shapefile for keeping 2 or 3 dimensional points and polylines.

It was developed for use in GPSMan, a manager of GPS receiver data and is based on the shapelib module. Along with this package, gpstr2shp.c was also developed which translates GPStrans data files into Shapefile ones.

grace
nástroj na tvorbu a vykresľovanie v dvoch rozmeroch
Maintainer: Nicholas Breen
Versions of package grace
ReleaseVersionArchitectures
jessie5.1.24-3amd64,armel,armhf,i386
stretch5.1.25-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.1.25-6amd64,arm64,armhf,i386
bullseye5.1.25-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.1.25-13amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.1.25-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.1.25-15amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package grace:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
useediting, learning, printing
works-withimage, image:vector, text
works-with-formatpostscript
x11application
Popcon: 145 users (49 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Grace je nástroj na vykresľovanie v dvoch rozmeroch pomocou myši. Toto je program, ktorý bol v minulosti známy ako Xmgr.

Niektoré z jeho vlastností: používateľom definované škálovanie, zaškrtávanie, menovky, symboly, štýly čiar, polynomiálna regresia, krivky, pohyblivé priemery, DFT/FFT, krážová- a auto-korelácia, dávkový režime na bezobslužné vykresľovanie a podpora tlačenia do PostScript, FrameMaker a niekoľkých formátov obrázkov.

grass
GRASS GIS
Versions of package grass
ReleaseVersionArchitectures
trixie8.3.2-1all
sid8.3.2-1all
experimental8.4.0~rc1-1~exp1all
bookworm8.2.1-1all
buster7.6.0-1all
bullseye7.8.5-1+deb11u1all
stretch7.2.0-2all
jessie6.4.4-1all
Debtags of package grass:
fieldgeography
interfacecommandline, x11
roleprogram
sciencecalculation, modelling, plotting, visualisation
scopeapplication
uitoolkitmotif, ncurses, tk, wxwidgets
useanalysing, converting, learning, organizing, viewing
works-with3dmodel, db, image, image:raster, image:vector, text
x11application
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) je geografický informačný systém (GIS) na správu a analýzu geopriestorových dát, spracovanie obrazu, tvorbu grafiky a máp, priestorové modelovanie a vizualizáciu. GRASS sa momentálne používa v akademickom a komerčnom prostredí po celom svete a tiež vo vládnych agentúrach a konzultantských spoločnostiach životného prostredia.

Inštaláciou tohto virtuálneho balíka získate úplný systém GRASS.

The package is enhanced by the following packages: e00compr
Screenshots of package grass
h5utils
HDF5 files visualization tools
Versions of package h5utils
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.12.1-2.1amd64,armel,armhf,i386
trixie1.13.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.13.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.13.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.13.1-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.12.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.13.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package h5utils:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, viewing
Popcon: 30 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HDF5 (Hierarchical Data Format 5) is a file format for storing scientific data. These tools allow converting other formats to HDF5 and to visualize HDF5 files. They include:

 • h5topng, which extracts a 2d slice of an HDF5 file and outputs a corresponding image in PNG format;
 • h5totxt, which extracts 2d slices and outputs comma-delimited text (suitable for import into a spreadsheet);
 • h5fromtxt, which converts simple text input into multi-dimensional numeric HDF5 datasets;
 • h5fromh4, which converts HDF4 data to HDF5;
 • h5tovtk, which converts HDF5 files to VTK files for visualization with VTK-aware programs;
hdf4-tools
Hierarchical Data Format library -- runtime package
Versions of package hdf4-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.2.15-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2.13-4amd64,arm64,armhf,i386
sid4.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch4.2.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.2.10-3amd64,armel,armhf,i386
trixie4.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm4.2.15-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package hdf4-tools:
roleprogram
useviewing
Popcon: 27 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

HDF is a multi-object file format for storing and transferring graphical and numerical data mainly used in scientific computing. HDF supports several different data models, including multidimensional arrays, raster images, and tables. Each defines a specific aggregate data type and provides an API for reading, writing, and organizing the data and metadata. New data models can be added by the HDF developers or users.

This package includes some basic utilities to view, pack, unpack, HDF files.

hdf5-tools
HDF5 - Runtime tools
Versions of package hdf5-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.10.6+repack-4+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.10.8+repack1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security1.8.13+docs-15+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
trixie1.10.10+repack-3.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.10.10+repack-3.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-security1.10.4+repack-10+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.8.13+docs-15+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
experimental1.14.4.3+repack-1~exp2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.10.4+repack-10amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.10.0-patch1+docs-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.14.3
Debtags of package hdf5-tools:
interfacecommandline
roledocumentation, program
scopeutility
useconverting
Popcon: 99 users (109 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Hierarchical Data Format 5 (HDF5) is a file format and library for storing scientific data. HDF5 was designed and implemented to address the deficiencies of HDF4.x. It has a more powerful and flexible data model, supports files larger than 2 GB, and supports parallel I/O.

This package contains runtime tools for HDF5.

libgdal-dev
Geospatial Data Abstraction Library - vývojové súbory
Versions of package libgdal-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security1.10.1+dfsg-8+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.1.2+dfsg-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
sid3.9.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.9.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.1.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
bookworm3.6.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.4.0+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye-security3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.2.2+dfsg-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.10.1+dfsg-8amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package libgdal-dev:
devellang:c, lang:c++, library
roledevel-lib
Popcon: 150 users (124 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) je knižnica prekladajúca formáty rastrových geopriestorových dát. Ako knižnica ponúka volajúcej aplikácii jediný abstraktný dátový model pri všetkých dátových formátoch. Súvisiaca knižnica OGR (súčasť zdrojového stromu GDAL) poskytuje podobné schopnosti pre jednoduché vektorové dáta.

GDAL podporuje mnohé populárne dátové formáty vrátane bežne používaných (GeoTIFF, JPEG, PNG a ďalšie) a formátov používaných v balíkoch GIS a softvéru vzdialených senzorov (ERDAS Imagine, ESRI Arc/Info, ENVI, PCI Geomatics). Tiež podporuje mnohé formáty na distribúciu dát zo vzdialených senzorov a vedeckých dát ako sú HDF, EOS FAST, NOAA L1B, NetCDF, FITS.

Knižnica OGR podporuje populárne vektorové formáty ako sú ESRI Shapefile, TIGER data, S57, MapInfo File, DGN, GML a ďalšie.

Tento balík obsahuje súbory potrebné na vývoj softvéru, ktorý používa GDAL/OGR (hlavičkové súbory, statické objekty, konfiguračný skript).

libgdal-grass
GRASS extension for the GDAL library
Versions of package libgdal-grass
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.0.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.0.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.4.0-3amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.1.2-5all
bullseye3.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 13 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GDAL is a translator library for raster geospatial data formats. As a library, it presents a single abstract data model to the calling application for all supported formats. This extension provides access to GRASS data via GDAL.

This package provides the GDAL GRASS plugin.

libgeo-point-perl
module to simplify handling geographic points
Versions of package libgeo-point-perl
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.96-2all
buster0.98-1all
jessie0.96-1all
Debtags of package libgeo-point-perl:
devellang:perl, library
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

One location on the globe, in any coordinate system. Geo::Point tries to hide the maths and the coordinate system in which the point is represented.

One of the most confusing things when handling geometrical data, is that sometimes latlong, sometimes xy are used: horizontal and vertical organization reversed. This package tries to hide this from your program by providing abstract accessors latlong(), longlat(), xy(), and yx().

This package provides the following modules:

 • Geo::Line - a sequence of connected points
 • Geo::Point - a point on the globe
 • Geo::Proj - simplified wrapper for Geo::Proj4
 • Geo::Shape - base class for 2-dimensional points on the earth surface
 • Geo::Space - A collection of various items
 • Geo::Surface - A surface description
libgeographic-dev
C++ library to solve some geodesic problems -- development files
Versions of package libgeographic-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.37-3amd64,armel,armhf,i386
buster1.49-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.51-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.46-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 9 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GeographicLib is a small set of C++ classes for converting between geographic, UTM, UPS, MGRS, geocentric, and local cartesian coordinates, for geoid calculations, and for computing geodesic. It is a suitable replacement for the core functionality provided by NGA Geotrans.

This package contains the files used to develop applications that use the GeographicLib library.

libjts-java
JTS Topology Suite
Versions of package libjts-java
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.19.0+ds-1all
bullseye1.18.0+ds-1all
stretch1.14+ds-2all
sid1.19.0+ds-1all
trixie1.19.0+ds-1all
jessie1.11-1all
buster1.16.0+ds-1all
Debtags of package libjts-java:
devellang:java, library
roledevel-lib
Popcon: 4 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JTS is a java library which provides:

 • an implementation of the spatial data model defined in the OGC Simple Features Specification for SQL (SFS)
 • a complete, consistent, implementation of fundamental 2D spatial algorithms
 • an explicit precision model, with algorithms that gracefully handle situations that result in dimensional collapse
 • robust implementations of key computational geometric operations
 • I/O in Well-Known Text format
liblas-bin
ASPRS LiDAR data translation toolset
Versions of package liblas-bin
ReleaseVersionArchitectures
buster1.8.1-10amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.8.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.8.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package liblas-bin:
roleprogram
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

libLAS is a C/C++ library for reading and writing ASPRS LAS versions 1.0, 1.1 and 1.2 data. The LAS format is a sequential binary format used to store data from sensors and as intermediate processing storage by some LiDAR-related applications. LiDAR (Light Detection and Ranging) is an optical remote sensing technology that measures properties of scattered light to find range and/or other information of a distant target. The prevalent method to determine distance to an object or surface is to use laser pulses.

This package contains the essential toolset to manage LiDAR data: lasinfo, lasmerge, las2las, las2txt, txt2las, las2ogr.

libshp-dev
Library for reading and writing ESRI Shapefiles - development files
Versions of package libshp-dev
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3.0-4amd64,armel,armhf,i386
bookworm1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.4.1-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libshp-dev:
devellang:c, library
roledevel-lib
Popcon: 14 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Shapefile format is a working and interchange format promoted by ESRI for simple vector data with attributes. It is apparently the only file format that can be edited in ARCView 2/3, and can also be exported and imported in ArcGis.

This package includes the development files.

mapcode
Convert geo coordinates to/from mapcodes
Versions of package mapcode
ReleaseVersionArchitectures
sid2.5.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye2.5.5-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.5.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.5.5-3amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.5.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.5.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 8 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A mapcode represents a location. Every location on Earth can be represented by a mapcode. Mapcodes were designed to be short, easy to recognise, remember and communicate. They are precise to a few meters, which is good enough for every-day use. Locations in densely populated areas often get shorter mapcodes. See http://www.mapcode.com/

This package contains a command line utility that can convert to and from mapcodes.

mapnik-utils
sada nástrojov pre C++ na vývoj aplikácií GIS - nástroje
Versions of package mapnik-utils
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.1.0+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.1.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.22+ds-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.0.12+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
trixie4.0.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.2.0+ds1-7amd64,armel,armhf,i386
sid4.0.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package mapnik-utils:
fieldgeography
roledocumentation
Popcon: 15 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mapnik je open source sada nástrojov pre C++ na vývoj aplikácií GIS (geografické informačné systémy). Jeho srdcom je zdieľaná knižnica v C++ poskytujúca algoritmy/vzory na prístup k priestorovým dátam a ich vizualizáciu.

Knižnica, ktorá je v podstate kolekciou geografických objektov (mapa, vrstva, zdroj dát, rysy, geometria), nie je závislá od systémov starajúcich sa o okná a funguje vo viacvláknových prostrediach.

Tento balík obsahuje rozličné nástroje, ktoré sa distribuujú spolu s Mapnik:

shapeindex: program vytvárajúci súborový systém pre súbory tvarov ESRI

ogdi-bin
Open Geographic Datastore Interface - nástroje
Versions of package ogdi-bin
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.2.0~beta2-7.1amd64,armel,armhf,i386
sid4.1.1+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.1.1+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm4.1.0+ds-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.1.0+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.2.1+ds-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.2.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ogdi-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 15 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OGDI (Open Geographic Datastore Interface) je API, ktoré používa štandardizované prístupové metódy v spojení s balíkmi GIS (aplikácia) a rôznymi geopriestorovými dátami. OGDI používa architektúru klient/server na umožnenie šírenia geopriestorových dát ľubovoľnou sieťou TCP/IP a prístup orientovaný na ovládače na umožnenie prístupu k niekoľkým produktom/formátom geopriestorových dát.

Tento balík obsahuje niektoré užitočné nástroje založené na knižnici OGDI.

opencpn
Open Source Chartplotter and Marine GPS Navigation Software
Versions of package opencpn
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-backports5.6.2+dfsg-1~bpo11+3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.2.4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.8.4+dfsg-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.8.4+dfsg-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm-backports5.8.4+dfsg-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports-sloppy5.8.4+dfsg-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports-sloppy5.6.2+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 94 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Chart Plotter and Navigational software program for use underway or as a planning tool. Developed by a team of active sailors using real world conditions for program testing and refinement. By default supports raster and vector formats like BSB and S63. Support for many other formats are available in plugins. Other plugins provides support for e. g., AIS, radar and weather maps. Application has language support in 20+ languages.

This package contains programs, libraries and some support files.

openscenegraph
3D scene graph, utilities and examples (binaries)
Versions of package openscenegraph
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.2.1-6amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.6.5+dfsg1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.2.3+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster3.2.3+dfsg1-3amd64,arm64,armhf,i386
bookworm3.6.5+dfsg1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package openscenegraph:
develexamples, lang:c++, library, ui-builder
fieldaviation, geography
hardwareopengl
interface3d
roledevel-lib, program, shared-lib
uitoolkitglut
useviewing
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 14 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A portable, high level graphics toolkit for the development of high performance graphics applications such as flight simulators, games, virtual reality or scientific visualization. Providing an object orientated framework on top of OpenGL, it frees the developer from implementing and optimizing low level graphics calls, and provide many additional utilities for rapid development of graphics applications.

This package contains utilities and examples (binaries).

osgearth
Dynamic 3D terrain rendering toolkit for OpenSceneGraph (binaries)
Versions of package osgearth
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.7.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.0+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie2.5.0+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package osgearth:
fieldgeography
roleprogram
useviewing
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

osgEarth is a scalable terrain rendering toolkit for OpenSceneGraph (OSG), an open source, high performance, 3D graphics toolkit. Just create a simple XML file, point it at your imagery, elevation, and vector data, load it into your favorite OSG application, and go! osgEarth supports all kinds of data and comes with lots of examples to help you get up and running quickly and easily.

This package contains binaries.

Screenshots of package osgearth
ossim-core
OSSIM core utilities
Versions of package ossim-core
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.8.20.3+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.16-3amd64,armel,armhf,i386
buster2.6.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.9.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Open Source Software Image Map (OSSIM) is a high performance engine for remote sensing, image processing, geographical information systems and photogrammetry. It has been actively developed since 1996.

Designed as a series of high performance software libraries, it is written in C++ employing the latest techniques in object-oriented software design.

The library provides advanced remote sensing, image processing, and geo-spatial functionality. A quick summary of OSSIM functionality includes ortho-rectification, precision terrain correction, rigorous sensor models, very large mosaics, and cross sensor fusions, a wide range of map projections and datums, and a large range of commercial and government data formats. The architecture of the library supports parallel processing with mpi (not enabled), a dynamic plugin architecture, and dynamically connectable objects allowing rapid prototyping of custom image processing chains.

This package includes core tools that use the OSSIM library to perform some basic tasks.

pdal
Point Data Abstraction Library
Versions of package pdal
ReleaseVersionArchitectures
buster1.8.0+ds-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.2.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PDAL is a BSD licensed library for translating and manipulating point cloud data of various formats. PDAL can be used to read, write and translate point cloud data in many formats. Support is included for input files of LAS, LAZ, SBET, BPF, QFIT and others. PDAL can also read from and write to databases that support point cloud storage, including Oracle, Postgres and SQLite.

PDAL should not be confused with PCL (Point Cloud Library). PCL is a library specifically designed to provide algorithmic analysis and modification of point clouds. PDAL provides a limited interface to the facilities of PCL, but does not in general attempt to duplicate its capabilities.

This package contains the PDAL utilities.

pktools
GDAL add-on tools to perform useful raster processing
Versions of package pktools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.6.7.6+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.6.7.6+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.6.7.6+ds-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.6.7-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.6.7.6+ds-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.6.7.6+ds-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.5.3-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 7 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pktools is a collection of programs to perform operations, mostly on raster geolocated images. It heavily relies on the Geospatial Data Abstraction Library (GDAL) and OGR. The programs are similar to the GDAL tools (gdalinfo, gdal_translate, gdal_merge, ...) and some of the functionalities provided in pktools already exist in the GDAL tools.

All utilities in pktools use command line options and have a built in help. They include more than thirty binaries to edit, change, crop, classify, compare, dump, fill, enhance images and many other common operations useful in the remote sensing field of image analysis.

postgis
podpora geografických objektov pre PostgreSQL
Versions of package postgis
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.1.4+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.1.1+dfsg-1+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.3.1+dfsg-2+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
jessie-security2.1.4+dfsg-3+deb8u1amd64,armel,armhf
sid3.4.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
experimental3.5.0~alpha2+dfsg-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.4.2+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm3.3.2+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.5.1+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.3.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream3.5.0~alpha2
Debtags of package postgis:
fieldgeography
roleprogram
useorganizing
Popcon: 58 users (79 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

PostGIS pridáva podporu podpora geografických objektov do objektovo-relačnej databázy PostgreSQL. V podstate PostGIS umožňuje serveru PostgreSQL prácu s priestorovými súradnicami, čo umožňuje jeho použitie v rámci geografických informačných systémov (GIS), podobne ako SDE od ESRI alebo rozšírenie Spatial od Oracle. PostGIS nasleduje špecifikáciu OpenGIS „Simple Features Specification for SQL“.

Tento balík obsahuje spustiteľné používateľské súbory PostGIS na import a export tvarov a rastrových súborov: pgsql2shp, raster2pgsql a shp2pgsql.

postgresql-comparator
výkonný nástroj na porovnávanie s synchronizáciu obsahu tabuliek PostgreSQL
Versions of package postgresql-comparator
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.2.5-2amd64,armel,armhf,i386
sid2.3.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.3.1-4amd64,arm64,armhf,i386
trixie2.3.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.3.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 13 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento skript efektívne s ohľadom a sieť a čas porovnáva alebo synchronizuje dve potenciálne veľké tabuľky na dvoch databázových serveroch PostgreSQL, aby zistil n-tice, ktoré boli medzi týmito dvomi tabuľkami vložené, zmenené alebo zmazané.

pprepair
nástroj na opravu rovinných priečok
Versions of package pprepair
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.0~20160321-87ffae5-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0~20170614-dd91a21-3amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pprepair (planar partition repair) vezme množinu mnohouholníkov a zabezpečí, že tvoria platnú rovinnú priečku zostavenú z platných mnohouholníkov a bez medzier či presahov. Je možné ho použiť na overovanie, zistenie problémov v jednotlivých mnohouholníkoch alebo v rovinnej priečke a tiež ako nástroj na automatickú opravu, ktorého výstupom je množina mnohouholníkov, ktoré skutočne tvoria platnú rovinnú priečku.

Please cite: Ken {Arroyo Ohori}, Hugo Ledoux and Martijn Meijers: Validation and Automatic Repair of Planar Partitions Using a Constrained Triangulation. (eprint) Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformation 5:613-630 (2012)
prepair
polygon repair tool
Versions of package prepair
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.7-6amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7.1-3amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

prepair permits you to easily repair "broken" GIS polygons, and that according to the international standards ISO 19107. In brief, given a polygon stored in WKT, it automatically repairs it and gives you back a valid WKT. Automated repair methods can be considered as interpreting ambiguous or ill-defined polygons and giving a coherent and clearly defined output.

Please cite: Hugo Ledoux, Ken {Arroyo Ohori} and Martijn Meijers: A triangulation-based approach to automatically repair {GIS} polygons. (eprint) Computers & Geosciences 66:121-131 (2014)
proj-bin
knižnica na kartografickú projekciu - nástroje
Versions of package proj-bin
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.9.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.8.0-5amd64,armel,armhf,i386
buster5.2.0-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye7.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm9.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid9.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package proj-bin:
fieldgeography
roleprogram
Popcon: 1851 users (1845 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Proj a invproj vykonávajú doprednú, resp. spätnú transformáciu kartografických dát do resp. z karteziánskych dát s širokým spektrom voliteľných projekčných funkcií (viac ako 100 projekcií).

Geod a invgeod vykonávajú geodetické (veľká kružnica) výpočty na určenie zemepisnej šírky, dĺžky a spätného azimutu cieľového bodu pri zadaní zemepisnej šírky, dĺžky, azimutu a vzdialenosti (priamej) východiskového bodu alebo dopredný a spätný azimut a vzdialenosť medzi východiskovým a cieľovým bodom zemepisnej šírky a dĺžky (inverzne).

Tento balík poskytuje binárne nástroje PROJ.

python-affine
knižnica jazyka Python na prácu s rovninnými afínnymi transformáciami
Versions of package python-affine
ReleaseVersionArchitectures
buster2.2.2-1all
stretch2.0.0-1all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Táto knižnica obsahuje funkcie na prácu s afínnymi transformáciami v rovine.

Je možné ju použiť v geograficky označených dátových sadách na prenesenie obrazu na svetové súradnice.

Toto je verzia knižnice pre Python 2.

python-descartes
Matplotlib extension to work with geometric objects (Python2)
Versions of package python-descartes
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.1.0-1all
buster1.1.0-2all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Descartes allows the usage of geometric objects as matplotlib paths and patches.

This is the Python 2 version of the library.

python-fiona
Python API for reading/writing vector geospatial data
Versions of package python-fiona
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.8.4-1amd64,arm64,armhf,i386
upstream1.10~b2
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Fiona is a Python wrapper around the OGR vector data abstraction library. Fiona is designed to be simple and dependable. It focuses on reading and writing data in standard Python IO style and relies upon familiar Python types and protocols such as files, dictionaries, mappings, and iterators instead of classes specific to OGR. Fiona can read and write real-world data using multi-layered GIS formats and zipped virtual file systems and integrates readily with other Python GIS packages such as pyproj, Rtree, and Shapely.

This package provides the Python 2 API

python-gdal
??? missing short description for package python-gdal :-(
Maintainer: Debian GIS Project
Versions of package python-gdal
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security1.10.1+dfsg-8+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
buster-security2.4.0+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
stretch2.1.2+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.10.1+dfsg-8amd64,armel,armhf,i386
stretch-security2.1.2+dfsg-5+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.4.0+dfsg-1amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package python-gdal:
devellang:python, library
fieldgeography
roledevel-lib
Popcon: 43 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
python-geolinks
Python 2 Library for using geospatial links (catalogue interoperablity)
Versions of package python-geolinks
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.0-1+deb9u1all
buster0.2.0-3all
jessie0.0.1-1all
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package is a utility library to work with geospatial links. It is an implementation of the Cat-Interop work described at https://wiki.osgeo.org/wiki/Cat-Interop

This package provides the Python 2 version of the library.

python-geopandas
Python tools for geographic data
Versions of package python-geopandas
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.1-3all
buster0.4.0-3all
upstream1.0.1
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GeoPandas is a project to add support for geographic data to pandas objects. It currently implements GeoSeries and GeoDataFrame types which are subclasses of pandas.Series and pandas.DataFrame respectively. GeoPandas objects can act on shapely geometry objects and perform geometric operations.

GeoPandas geometry operations are cartesian. The coordinate reference system (crs) can be stored as an attribute on an object, and is automatically set when loading from a file. Objects may be transformed to new coordinate systems with the to_crs() method. There is currently no enforcement of like coordinates for operations, but that may change in the future.

This package contains the Python 2 version of the library.

python-mapnik
Python 2 interface to the mapnik library
Versions of package python-mapnik
ReleaseVersionArchitectures
buster0.0~20180723-588fc9062-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.0~20161104-ea5fd11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
jessie2.2.0+ds1-7amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package python-mapnik:
devellang:python, library
fieldgeography
roledevel-lib
useviewing
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mapnik is an OpenSource C++ toolkit for developing GIS (Geographic Information Systems) applications. At the core is a C++ shared library providing algorithms/patterns for spatial data access and visualization.

Essentially a collection of geographic objects (map, layer, datasource, feature, geometry), the library doesn't rely on "windowing systems" and is intended to work in multi-threaded environments

This package contains the bindings for Python 2.

python-pdal
Point Data Abstraction Library - Python 2 extension
Versions of package python-pdal
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.8+ds-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.4.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PDAL is a BSD licensed library for translating and manipulating point cloud data of various formats. PDAL can be used to read, write and translate point cloud data in many formats. Support is included for input files of LAS, LAZ, SBET, BPF, QFIT and others. PDAL can also read from and write to databases that support point cloud storage, including Oracle, Postgres and SQLite.

PDAL should not be confused with PCL (Point Cloud Library). PCL is a library specifically designed to provide algorithmic analysis and modification of point clouds. PDAL provides a limited interface to the facilities of PCL, but does not in general attempt to duplicate its capabilities.

This package contains the PDAL extension for Python 2.

python-pyproj
rozhranie jazyka Python ku knižnici PROJ
Versions of package python-pyproj
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.9.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9.6-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.8.9-1.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package python-pyproj:
devellang:python, library
roledevel-lib
Popcon: 6 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PROJ vykonáva kartografické transformácie medzi súradnicami geografickej (dĺž./šír.) a mapovej projekcie (x/y). Dokáže tiež transformovať priamo z jedného súradnicového systému mapovej projekcie do iného.

Tento modul obsahuje väzby PROJ pre jazyk Python. Prijíma súradnice vo forme polí numpy alebo polí, zoznamov či skalárov jazyka Python. Tento modul je optimalizovaný pre polia numpy.

python-pysal
Python Spatial Analysis Library - Python 2
Versions of package python-pysal
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.13.0-4all
buster1.14.4-3all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PySAL is an open source library of spatial analysis functions written in Python intended to support the development of high level applications.

It is important to underscore what PySAL is, and is not, designed to do. First and foremost, PySAL is a library in the fullest sense of the word. Developers looking for a suite of spatial analytical methods that they can incorporate into application development should feel at home using PySAL. Spatial analysts who may be carrying out research projects requiring customized scripting, extensive simulation analysis, or those seeking to advance the state of the art in spatial analysis should also find PySAL to be a useful foundation for their work.

End users looking for a user friendly graphical user interface for spatial analysis should not turn to PySAL directly. Instead, they should consider projects like STARS and the GeoDaX suite of software products which wrap PySAL functionality in GUIs. At the same time, it's expected that with developments such as the Python based plug-in architectures for QGIS, GRASS, and the toolbox extensions for ArcGIS, that end user access to PySAL functionality will be widening in the near future.

This package contains the pysal library for Python 2.

python-pyspatialite
rozhranie jazyka Python k Spatialite
Versions of package python-pyspatialite
ReleaseVersionArchitectures
buster3.0.1-13amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.0.1-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.0.1-6amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package python-pyspatialite:
devellang:python, library
roledevel-lib
Popcon: 11 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pyspatialite je rozhranie k vnorenej relačnej databáze SQLite 3.x s rozšíreniami spatialite.

Je takmer úplne kompatibilné s verziou 2.0 databázového API jazyka Python a tiež sprístupňuje jedinečné vlastnosti SQLite a spatialite.

Tento balík obsahuje modul pyspatialite pre Python 2.

python-rasterio
Python 2 API for using geospatial raster data with Numpy
Versions of package python-rasterio
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.21-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.36.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rasterio reads and writes geospatial raster datasets.

Rasterio employs GDAL under the hood for file I/O and raster formatting. Its functions typically accept and return Numpy ndarrays. Rasterio is designed to make working with geospatial raster data more productive and more fun.

This package contains the Python 2 version of the library.

python-shapely
geometrické objekty, predikáty a operácie - Python 2
Versions of package python-shapely
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.5.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.4-2amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.4.3-1amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 8 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Shapely je balík na manipuláciu a analýzu s 2D tvarmi. Dokáže okrem iného:

 • vypočítať zjednotenia, prieniky alebo rozdiely množín bodov tvarov
 • testy predikátov na tvaroch: prienik, dotyk, obsahuje a ďalšie.

Podporuje geometrické tvary bod, lineárny reťazec, lineárny prstenec, mnohouholník a ich homogénne a heterogénne skupiny.

Toto je verzia balíka pre Python 2.

python-snuggs
S-expressions for numpy - Python 2 version
Versions of package python-snuggs
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.4.1-1all
buster1.4.3-1all
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This library parses S-expressions using numpy. Available function include arithmetic and logical operators. Also members of the numpy module such as "asarray()", "mean()" and "where" are available.

This package provides the Python 2 version of the package.

python-stetl
Streaming ETL - Geospatial ETL framework for Python 2
Versions of package python-stetl
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.9+ds-1all
buster1.2+ds-1all
stretch-backports1.2+ds-1~bpo9+1all
Popcon: 4 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Stetl, streaming ETL, pronounced "staedl", is a lightweight ETL-framework for the conversion of rich (as GML) geospatial data conversion.

It basically glues together existing parsing and transformation tools like GDAL/OGR (ogr2ogr) and XSLT. By using native tools like libxml and libxslt (via Python lxml) Stetl is speed-optimized.

Stetl has a similar design as Spring (Java) and other modern frameworks based on IoC (Inversion of Control). A configuration file (in Python config format) specifies your chain of ETL steps. This chain is formed by a series of Python modules/objects and their parameters. These are symbolically specified in the config file. You just invoke etl.py the main program with a config file. The config file specifies the input modules (e.g. PostGIS), transformers (e.g. XSLT) and outputs (e.g. a GML file or even WFS-T a geospatial protocol to publish GML to a server).

This package contains the module for Python 2.

python3-affine
knižnica jazyka Python 3 na prácu s rovninnými afínnymi transformáciami
Versions of package python3-affine
ReleaseVersionArchitectures
sid2.4.0-1all
buster2.2.2-1all
stretch2.0.0-1all
bookworm2.4.0-1all
trixie2.4.0-1all
bullseye2.3.0-2all
Popcon: 39 users (30 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Táto knižnica obsahuje funkcie na prácu s afínnymi transformáciami v rovine.

Je možné ju použiť v geograficky označených dátových sadách na prenesenie obrazu na svetové súradnice.

Toto je verzia knižnice pre Python 3.

python3-fiona
Python 3 API for reading/writing vector geospatial data
Versions of package python3-fiona
ReleaseVersionArchitectures
sid1.9.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.8.4-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie1.9.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.8.18-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.9.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental1.10~b1-1~exp1mips64el
experimental1.10~b2-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,riscv64,s390x
upstream1.10~b2
Popcon: 47 users (23 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Fiona is a Python wrapper around the OGR vector data abstraction library. Fiona is designed to be simple and dependable. It focuses on reading and writing data in standard Python IO style and relies upon familiar Python types and protocols such as files, dictionaries, mappings, and iterators instead of classes specific to OGR. Fiona can read and write real-world data using multi-layered GIS formats and zipped virtual file systems and integrates readily with other Python GIS packages such as pyproj, Rtree, and Shapely.

This package provides the Python 3 API

python3-rasterio
Python 3 API for using geospatial raster data with Numpy
Versions of package python3-rasterio
ReleaseVersionArchitectures
sid1.3.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.36.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.21-1amd64,arm64,armhf,i386
trixie1.3.10-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 36 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rasterio reads and writes geospatial raster datasets.

Rasterio employs GDAL under the hood for file I/O and raster formatting. Its functions typically accept and return Numpy ndarrays. Rasterio is designed to make working with geospatial raster data more productive and more fun.

This package contains the Python 3 version of the library.

python3-shapely
geometrické objekty, predikáty a operácie - Python 3
Versions of package python3-shapely
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.5.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.4-2amd64,arm64,armhf,i386
sid2.0.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.4.3-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.7.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.8.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 246 users (90 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Shapely je balík na manipuláciu a analýzu s 2D tvarmi. Dokáže okrem iného:

 • vypočítať zjednotenia, prieniky alebo rozdiely množín bodov tvarov
 • testy predikátov na tvaroch: prienik, dotyk, obsahuje a ďalšie.

Podporuje geometrické tvary bod, lineárny reťazec, lineárny prstenec, mnohouholník a ich homogénne a heterogénne skupiny.

Toto je verzia balíka pre Python 3.

python3-snuggs
S-expressions for numpy - Python 3 version
Versions of package python3-snuggs
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.4.7-2all
bookworm1.4.7-3all
trixie1.4.7-4all
sid1.4.7-4all
buster1.4.3-1all
stretch1.4.1-1all
Popcon: 33 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This library parses S-expressions using numpy. Available function include arithmetic and logical operators. Also members of the numpy module such as "asarray()", "mean()" and "where" are available.

This package provides the Python 3 version of the library.

qgis
Geografický Informačný Systém (GIS)
Versions of package qgis
ReleaseVersionArchitectures
bookworm-backports3.34.7+dfsg-1~bpo12+1arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.28.9+dfsg-1~bpo11+1amd64
bookworm3.22.16+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye-backports3.22.16+dfsg-1~bpo11+1arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.14.11+dfsg-3+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports3.10.14+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye3.10.14+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.18.28+dfsg-2amd64,arm64,armhf,i386
sid3.34.8+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.34.8+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-backports2.18.28+dfsg-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports3.34.8+dfsg-1~bpo12+1amd64
Debtags of package qgis:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeapplication, utility
uitoolkitqt
useediting, learning, organizing, viewing
works-withimage, image:raster, image:vector, text
x11application
Popcon: 338 users (244 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Geografický Informačný Systém (GIS) spravuje, analyzuje a zobrazuje databázy geografických informácií. QGIS podporuje prehliadanie a upravovanie súborov tvarov, ukladanie priestorových dát v PostgreSQL/PostGIS, projekciu v reálnom čase, tvorbu máp a niekoľko ďalších funkcií prostredníctvom rozhrania zásuvných modulov. QGIS tiež podporuje zobrazovanie rozličných georeferencovaných rastrových formátov a DEM (Digital Elevation Model) vrátane GeoTIFF, Arc/Info ASCII Grid a USGS ASCII DEM.

Screenshots of package qgis
rasterlite2-bin
command line tools for librasterlite2
Versions of package rasterlite2-bin
ReleaseVersionArchitectures
sid1.1.0~beta1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.1.0~beta1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.1.0~beta1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.0~beta1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.0~beta0+really1.0.0~rc0+devel1-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.0.0~rc0+devel1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

librasterlite2 is an open source library that stores and retrieves huge raster coverages using a SpatiaLite DBMS.

It is intended to completely replace and supersede librasterlite. The two projects are completely unrelated: the unique similarity between both is just in covering the same identical application area.

This package contains command-line tools to use librasterlite2.

saga
System for Automated Geoscientific Analyses
Versions of package saga
ReleaseVersionArchitectures
buster2.3.1+dfsg-4amd64,arm64,armhf,i386
sid9.5.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm8.5.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.3.0+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.5.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.3.1+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.2+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package saga:
devellang:c++
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitwxwidgets
useviewing
works-withimage
x11application
Popcon: 45 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SAGA GIS (System for Automated Geoscientific Analyses) is a free and open source geographic information system used for editing and analysing spatial data. It includes a large number of modules for the analysis of vector (point, line and polygon), table, grid and image data. Among others the package includes modules for geostatistics, image classification, projections, simulation of dynamic processes (hydrology, landscape development) and terrain analysis. The functionality can be accessed through a GUI, the command line or by using the C++ API.

savi
satellite constellation visualisation
Versions of package savi
ReleaseVersionArchitectures
buster1.5.1-3amd64,arm64,armhf,i386
trixie1.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid1.6.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.5.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.5.0a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.6-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package savi:
interfacex11
roleprogram
uitoolkittk
useviewing
x11application
Popcon: 12 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SaVi allows you to simulate satellite orbits and coverage, in two and three dimensions. SaVi is particularly useful for simulating satellite constellations such as Iridium and Globalstar.

SaVi can use Geomview, an optional but useful package, for 3D rendering.

Screenshots of package savi
spatialite-bin
Geospatial extension for SQLite - tools
Versions of package spatialite-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm5.0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie5.1.0a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid5.1.0a-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster4.3.0-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch4.3.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.1.1-4amd64,armel,armhf,i386
bullseye5.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package spatialite-bin:
roleprogram
uitoolkitncurses
Popcon: 22 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The SpatiaLite extension enables SQLite to support spatial (geometry) data in a way conformant to OpenGis specifications, with both WKT and WKB formats.

Spatialite also includes Virtualshape and Virtualtext to enable accessing shapefiles and csv/text files as virtual tables.

This package contains tools useful to manage SQLite databases.

spatialite-gui
user-friendly graphical user interface for SpatiaLite
Versions of package spatialite-gui
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.1.0~beta1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.0~beta0+really2.0.0~devel2-3amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.7.1-5amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.1.0~beta1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.1.0~beta1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.1.0~beta1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.0.0~devel2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package spatialite-gui:
roleprogram
uitoolkitwxwidgets
Popcon: 13 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

spatialite-gui is a Graphical User Interface (GUI) for SpatiaLite.

SpatiaLite is a SQLite extension that enables support of spatial (geometry) data in a way conformant to OpenGis specifications, with both WKT and WKB formats.

Spatialite also includes Virtualshape and Virtualtext to enable accessing shapefiles and csv/text files as virtual tables.

stetl
Streaming ETL - Commandline utility
Versions of package stetl
ReleaseVersionArchitectures
stretch-backports1.2+ds-1~bpo9+1all
trixie2.1-2all
bookworm2.1-1all
stretch1.0.9+ds-1all
buster1.2+ds-1all
buster-backports2.0+ds-1~bpo10+1all
bullseye2.0+ds-3all
sid2.1-2all
Popcon: 6 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Stetl, streaming ETL, pronounced "staedl", is a lightweight ETL-framework for the conversion of rich (as GML) geospatial data conversion.

It basically glues together existing parsing and transformation tools like GDAL/OGR (ogr2ogr) and XSLT. By using native tools like libxml and libxslt (via Python lxml) Stetl is speed-optimized.

Stetl has a similar design as Spring (Java) and other modern frameworks based on IoC (Inversion of Control). A configuration file (in Python config format) specifies your chain of ETL steps. This chain is formed by a series of Python modules/objects and their parameters. These are symbolically specified in the config file. You just invoke etl.py the main program with a config file. The config file specifies the input modules (e.g. PostGIS), transformers (e.g. XSLT) and outputs (e.g. a GML file or even WFS-T a geospatial protocol to publish GML to a server).

This package contains the stetl utility.

thuban
Interactive geographic data viewer
Versions of package thuban
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.2-6amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.2-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.2-14amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package thuban:
fieldgeography
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitwxwidgets
uselearning, viewing
works-withimage
x11application
Popcon: 0 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Thuban can read geographic data in the shapefile format. Main features of thuban are the layer management and the possibility to navigate on the map, to control the visual appearance of objects, to identify and edit attributes by object selection and to print and export the resulting maps for further processing.

This package contains the thuban program and its libraries.

totalopenstation
download and process data from total station devices
Versions of package totalopenstation
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.3-4all
buster0.3.3-3all
bookworm0.5.2-3all
bullseye0.5.2-1all
sid0.5.2-4all
stretch0.3.3-1all
Debtags of package totalopenstation:
fieldgeography
interfacecommandline, x11
roleprogram
sciencedata-acquisition
uitoolkittk
useconverting
works-with-formatplaintext
x11application
Popcon: 12 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Total Open Station (TOPS for friends) is a free software program for downloading and processing data from total station devices.

This is a task which is usually done by proprietary, dedicated and Windows™-only software, but TOPS is different by nature, because:

 • it is free software released under the GNU GPLv3 license;
 • it works on any operating system, including mobile platforms like OpenMoko;
 • it is designed to support as many devices and formats as possible, all within the same program, opposed to having one program per device.

Every model has its own quirks, but TOPS uses a modular structure and keeps the downloading of data logically separated from its processing, thus enabling exporting data to a variety of output formats, even at a later moment. Archiving of raw data is made easy by using plain text files.

Screenshots of package totalopenstation

Official Debian packages with lower relevance

grass-doc
GRASS GIS - používateľská dokumentácia
Versions of package grass-doc
ReleaseVersionArchitectures
sid8.3.2-1all
bookworm8.2.1-1all
stretch7.2.0-2all
experimental8.4.0~rc1-1~exp1all
jessie6.4.4-1all
buster7.6.0-1all
bullseye7.8.5-1+deb11u1all
trixie8.3.2-1all
Debtags of package grass-doc:
fieldgeography
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 415 users (598 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GRASS je geografický informačný systém (GIS) na správu a analýzu geopriestorových dát, spracovanie obrazu, tvorbu grafiky a máp, priestorové modelovanie a vizualizáciu. GRASS sa momentálne používa v akademickom a komerčnom prostredí po celom svete a tiež vo vládnych agentúrach a konzultantských spoločnostiach životného prostredia.

Tento balík obsahuje HTML verziu dokumentácie GRASS.

libgeo-proj4-perl
PROJ library for cartographic projections
Versions of package libgeo-proj4-perl
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.05-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.05-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.09-2amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package libgeo-proj4-perl:
devellang:perl, library
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Geo::Proj4 is a wrapper library around PROJ, a cartographic projection library, for easy use in Perl software.

The Open Source PROJ library converts between geographic coordinate systems. It is able to convert between geodetic latitude and longitude (LL, most commonly the WGS84 projection), into an enormous variety of other cartographic projections (XY, usually UTM).

libgeo-shapelib-perl
Perl extension for reading and writing shapefiles as defined by ESRI
Versions of package libgeo-shapelib-perl
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.22-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.22-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.22-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.22-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.22-3amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Geo::Shapelib is a module to read, create and write shapefiles as defined by ESRI, using Perl. It provides the Perl binding for the Shapelib library.

The Shapefile format is a working and interchange format promoted by ESRI for simple vector data with attributes. It is apparently the only file format that can be edited in ARCView 2/3, and can also be exported and imported in ArcGis.

libkml-java
Library to manipulate KML 2.2 OGC standard files - Java package
Versions of package libkml-java
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3.0~r864+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.3.0-7amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libkml-java:
devellang:java, library
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a library for use with applications that want to parse, generate and operate on KML, a geo-data XML variant. It is an implementation of the OGC KML 2.2 standard. It is written in C++ and bindings are available via SWIG to Java and Python.

This package contains the required packages for Java applications.

nco
Command-line operators to analyze netCDF files
Versions of package nco
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-backports4.7.9-1~bpo9+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.7.9-1amd64,arm64,armhf,i386
jessie4.4.2-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.9.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm5.1.4-1+deb12u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nco:
fieldmeteorology
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 30 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

NCO is a suite of programs known as operators. The operators are stand-alone, command-line programs executable in a POSIX shell. Operators take one or more netCDF files as input, perform operations (e.g., averaging, hyperslabbing), and produce a netCDF output file. NCO was originally designed to manipulate and analyze climate data, though it works on any netCDF format datasets.

Please cite: Charles S. Zender: Analysis of Self-describing Gridded Geoscience Data with netCDF Operators (NCO). (eprint) Environmental Modelling & Software 23(10):1338-1342 (2008)
ncview
X11 visual browser for NetCDF format files
Versions of package ncview
ReleaseVersionArchitectures
sid2.1.10+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.1.10+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.1.7+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.93g-1amd64,armel,armhf,i386
buster2.1.8+ds-3amd64,arm64,armhf,i386
bullseye2.1.8+ds-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.8+ds-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ncview:
fieldmeteorology
interfacex11
roleprogram
uitoolkitathena
useviewing
x11application
Popcon: 43 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

You would use ncview to get a quick and easy, push-button look at your NetCDF files. You can view simple movies of the data, view along various dimensions, take a look at the actual data values, change color maps, invert the data and other simple visual operations.

Screenshots of package ncview
netcdf-bin
programy na čítanie a zapisovanie súborov NetCDF
Versions of package netcdf-bin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.9.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.1.3-7.2amd64,armel,armhf,i386
stretch4.4.1.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.9.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster4.6.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye4.7.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.9.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package netcdf-bin:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
Popcon: 85 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Obsahuje programy ncdump a ncgen, ktoré konvertujú súbory NetCDF na ASCII a späť. NetCDF (network Common Data Form) je rozhranie na prístup k vedeckým dátam a voľne šírená knižnica softvéru poskytujúca implementáciu tohto rozhrania. Knižnica netCDF tiež definuje strojovo nezávislý formát na reprezentáciu vedeckých dát. Rozhranie, knižnica a formát spolu podporujú tvorbu, prístup k vedeckým dátam a ich a zdieľanie.

python-epr
Python ENVISAT Product Reader API (Python 2)
Versions of package python-epr
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.8.1-2amd64,armel,armhf,i386
buster0.9.5-2amd64,arm64,armhf,i386
stretch0.9.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package python-epr:
devellang:python, library
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PyEPR provides Python bindings for the ENVISAT Product Reader C API (EPR API) for reading satellite data from ENVISAT ESA (European Space Agency) mission.

PyEPR, as well as the EPR API for C, supports ENVISAT MERIS, AATSR Level 1B and Level 2 and also ASAR data products. It provides access to the data either on a geophysical (decoded, ready-to-use pixel samples) or on a raw data layer. The raw data access makes it possible to read any data field contained in a product file.

This is the Python 2 version of the package.

python-kml
Library to manipulate KML 2.2 OGC standard files - Python extension
Versions of package python-kml
ReleaseVersionArchitectures
buster1.3.0-7amd64,arm64,armhf,i386
jessie1.3.0~r864+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package python-kml:
devellang:python, library
roledevel-lib
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a library for use with applications that want to parse, generate and operate on KML, a geo-data XML variant. It is an implementation of the OGC KML 2.2 standard. It is written in C++ and bindings are available via SWIG to Java and Python.

This package contains required extensions for Python applications.

python-netcdf4
Python interface to the netCDF4 (network Common Data Form) library
Versions of package python-netcdf4
ReleaseVersionArchitectures
buster1.4.2-1amd64,arm64,armhf,i386
stretch1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.7.1.post1
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

NetCDF version 4 has many features not found in earlier versions of the library and is implemented on top of HDF5. This module can read and write files in both the new netCDF 4 and the old netCDF 3 format, and can create files that are readable by HDF5 clients. The API is modelled after Scientific.IO.NetCDF, and should be familiar to users of that module.

Most new features of netCDF 4 are implemented, such as multiple unlimited dimensions, groups and zlib data compression. All the new numeric data types (such as 64 bit and unsigned integer types) are implemented. Compound and variable length (vlen) data types are supported, but the enum and opaque data types are not. Mixtures of compound and vlen data types (compound types containing vlens, and vlens containing compound types) are not supported.

This package contains the netCDF 4 module for Python 2.

python-pyshp
read/write support for ESRI Shapefile format
Versions of package python-pyshp
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.2.1-1all
stretch1.2.10-1all
buster2.1.0+ds-1all
Debtags of package python-pyshp:
devellang:python, library
roledevel-lib
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PySHP provides read and write support for the ESRI Shapefile format. The Shapefile format is a popular Geographic Information System vector data format created by ESRI.

This package contains the module for Python 2.x.

python3-netcdf4
Python 3 interface to the netCDF4 (network Common Data Form) library
Versions of package python3-netcdf4
ReleaseVersionArchitectures
buster1.4.2-1amd64,arm64,armhf,i386
bullseye1.5.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.6.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.7.1.post1
Popcon: 105 users (67 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

NetCDF version 4 has many features not found in earlier versions of the library and is implemented on top of HDF5. This module can read and write files in both the new netCDF 4 and the old netCDF 3 format, and can create files that are readable by HDF5 clients. The API is modelled after Scientific.IO.NetCDF, and should be familiar to users of that module.

Most new features of netCDF 4 are implemented, such as multiple unlimited dimensions, groups and zlib data compression. All the new numeric data types (such as 64 bit and unsigned integer types) are implemented. Compound and variable length (vlen) data types are supported, but the enum and opaque data types are not. Mixtures of compound and vlen data types (compound types containing vlens, and vlens containing compound types) are not supported.

This package contains the netCDF 4 module for Python 3.

s3dosm
gps card application for s3d
Versions of package s3dosm
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.2.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2.2.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.2.2.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.2.2.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.2.2-10amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2.2-14amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.2-16amd64,arm64,armhf,i386
Debtags of package s3dosm:
roleprogram
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

s3d is a 3d network display server which can be used as 3d desktop environment.

This package provides a gps card application for s3d.

Screenshots of package s3dosm

Debian packages in contrib or non-free

googleearth-package
utility to automatically build a Debian package of Google Earth
Maintainer: Adnan Hodzic
Versions of package googleearth-package
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.2 (contrib)all
jessie1.2.2 (contrib)all
Debtags of package googleearth-package:
develpackaging
fieldgeography
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usedownloading
Popcon: 12 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free, but needs non-free components
Git

Google Earth is a 3D planet viewer that lets you interactively navigate satellite imagery, maps, terrain, and so forth.

Google Earth is available for GNU/Linux from their web site, but is non-free software and is undistributable. It also does not integrate well into a Debian system.

This utility makes it possible to build your own personal Debian package of Google Earth. The packaging itself is Free Software, but the Google Earth program is governed by the copyright holder (Google), so you may be limited as to what you can do with the resulting package (i.e. no redistribution, etc). This package will simply help you create the package, it is your responsibility to use the resulting package responsibly.

libgeotiff-epsg
GeoTIFF library -- EPSG Geodetic Parameter Dataset
Versions of package libgeotiff-epsg
ReleaseVersionArchitectures
buster1.4.3-1 (non-free)all
stretch1.4.2-1 (non-free)all
jessie1.4.0-1 (non-free)all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free
Git

This C library supports TIFF 6.0 based interchange format for georeferenced raster imagery. The GeoTIFF standard has been developed for reading, and writing geographic meta-information tags on top of TIFF raster.

This package contains EPSG Geodetic Paramenters data files which can be used with standard projections. These data are useful to better dump geo-contents of many GeoTIFF files.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

vtp - wnpp
Virtual Terrain Project
License: free
Debian package not available

The goal of VTP is to foster the creation of tools for easily constructing any part of the real world in interactive, 3D digital form.

This goal will require a synergetic convergence of the fields of CAD, GIS, visual simulation, surveying and remote sensing. VTP gathers information and tracks progress in areas such as procedural scene construction, feature extraction, and rendering algorithms. VTP writes and supports a set of software tools, including an interactive runtime environment (VTP Enviro). The tools and their source code are freely shared to help accelerate the adoption and development of the necessary technologies.

No known packages available

capaware
3D multilayer geographical framework
License: GPL
Debian package not available

Capaware! is conceived as a system of 3D terrain representation with multilayer representation of diverse types of resources capabilities and executed applications integration feature.

With OpenSceneGraph as the graphical engine, Capaware! enables the creation and modification of new layers of data through access to remote servers where they are. Moreover, the system can be completed with new features and programmed executables through the use of specific plugins. In this way we can gradually increase the power of the final system.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 235723