Debian Junior Project
Summary
Math
Debian Jr. (matematyczne programy edukacyjne)

Metapakiet instalujący matematyczne programy edukacyjne przeznaczone dla dzieci. Część z tych pakietów używa matematyki, która przekracza zdolności młodszych dzieci (np. dotyczącej fraktali i kryptografii), w nadziei, że dzięki korzystaniu z nich dzieci już we wczesnym wieku docenią piękno matematyki. Inne pakiety pozwalają dzieciom badać i uczyć się pojęć matematycznych w ujmujący, interaktywny sposób. Niektóre pakiety są bardziej ogólne, dostarczane działania matematyczne są tylko jedną z części pakietu, np. pakiet bsdgames zawiera "arytmetykę" jako dodatek do niematematycznych gier, a x11-apps zawiera kalkulator xcalc.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Junior to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Junior mailing list

Links to other tasks

Debian Junior Math packages

Official Debian packages with high relevance

2048-qt
Matematyczna gra logiczna
Versions of package 2048-qt
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.1.5-2amd64,armel,armhf,i386
buster0.1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 54 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Puzzle 2048 to gra matematyczna, w której gracz musi przesuwać płytki na siatce tak, aby je połączyć i stworzyć płytkę z numerem 2048. Należy połączyć płytki o podobnej liczbie (2n), przesuwając je w czterech kierunkach za pomocą klawiszy strzałek. Gdy dwie płytki o tym samym numerze zetkną się ze sobą, wtedy zostaną połączone w jedną.

Screenshots of package 2048-qt
Bc
GNU bc - język kalkulatora z dowolną precyzją
Maintainer: Ryan Kavanagh
Versions of package bc
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.06.95-9amd64,armel,armhf,i386
stretch1.06.95-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.06.95-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.06.95-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package bc:
develinterpreter
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
Popcon: 72956 users (8127 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU bc jest interaktywnym językiem algebraicznym z dowolną precyzją, który spełnia standard szkicowy POSIX 1003.2. Wśród wielu rozszerzeń są wieloliterowe nazwy zmiennych, wyrażenie `else' oraz pełne wyrażenia Boolowskie. GNU bc nie wymaga oddzielnego programu GNU dc.

Screenshots of package bc
Bsdgames
Kolekcja klasycznych gier tekstowych z Uniksa
Versions of package bsdgames
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.17-19amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.17-28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.17-28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.17-28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.17-25amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.17-22amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.17-21amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package bsdgames:
gameadventure, board, puzzle, rpg, simulation, sport, toys, typing
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
suitebsd
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 250 users (49 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kolekcja niektórych tekstowych gier i zabaw, które zapewniały rozrywkę przez dekady na systemach Unix.

Obejmuje następujące programy: adventure, arithmetic, atc, backgammon, battlestar, bcd, boggle, caesar, canfield, countmail, cribbage, dab, go-fish, gomoku, hack, hangman, hunt, mille, monop, morse, number, pig, phantasia, pom, ppt, primes, quiz, random, rain, robots, rot13, sail, snake, tetris, trek, wargames, worm, worms, wump, wtf.

Childsplay
Zestaw gier edukacyjnych dla dzieci
Maintainer: Markus Koschany
Versions of package childsplay
ReleaseVersionArchitectures
sid3.3-2all
squeeze1.3-1all
wheezy1.6-1all
jessie2.6.5-1all
stretch2.6.5+dfsg-1all
buster3.3-2all
Debtags of package childsplay:
fieldarts, mathematics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
uselearning
Popcon: 54 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Childsplay zapewnia ćwiczenia pamięciowe, które bawią i jednocześnie uczą dźwięków, obrazów, liter i cyfr; ćwiczenia, które uczą dzieci korzystania z myszki i klawiatury oraz czystą rozrywkę w postaci gier typu puzzle, pong, bilard i pacman.

Gbrainy
brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain trained
Versions of package gbrainy
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.1.2-1all
jessie2.2.3-1all
stretch2.3.0-1all
buster2.3.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.42-1all
Debtags of package gbrainy:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
uselearning
x11application
Popcon: 37 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

gbrainy is a platform to train memory, arithmetical and logical capabilities with many sorts of different exercises of different difficulty levels. It should have something for all ages and purposes: kids whose parents want them to develop their capabilities, adults that want to keep their mind in form or just try it out for fun, older people that might need to do some memory exercises, etc.

It provides the following types of games:

 • Logic Puzzles: games designed to challenge your reasoning and thinking skills.
 • Mental Calculation: games based on arithmetical operations designed to prove your mental calculation skills.
 • Memory Trainers: games designed to challenge your short term memory.
 • Verbal Analogies: games that challenge your verbal aptitude.
Screenshots of package gbrainy
Gcompris
transitional package for gcompris-qt
Versions of package gcompris
ReleaseVersionArchitectures
squeeze9.3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.95-1all
stretch15.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.97-1all
bullseye0.97-1all
jessie14.12-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy12.01-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream0.97.1
Debtags of package gcompris:
fieldarts, electronics, linguistics, mathematics, physics
gamepuzzle, typing
interfacex11
roleprogram
suitegnome, gnu
uitoolkitgtk, sdl
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 40 users (5 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GCompris is a high quality educational software suite, including a large number of activities for children aged 2 to 10. Some of the activities are game orientated, but nonetheless still educational.

This is a transitional package that depends on the new series of GCompris releases (rewritten using Qt). It can be safely removed once gcompris-qt is installed.

Kig
interactive geometry tool
Versions of package kig
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream20.08.1
Debtags of package kig:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 170 users (323 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kig is an application for interactive geometric construction, allowing students to draw and explore mathematical figures and concepts using the computer.

Kig supports macros and is scriptable using Python. It can import and export files in various formats, including SVG, Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg, and XFig.

This package is part of the KDE education module.

Screenshots of package kig
Numptyphysics
Puzzle z elementami fizyki, oparte na Crayon
Maintainer: Leo Costela (Boyuan Yang)
Versions of package numptyphysics
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2+svn157-0.3amd64,armel,armhf,i386
buster0.2+svn157-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2+svn157-0.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2+svn157-0.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.2+svn157-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.2+svn156-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.2+svn156-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package numptyphysics:
gamepuzzle
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 33 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Numpty Physics to rysunkowa gra typu puzzle utrzymana w duchu (i stylu?) Crayon Physics, używająca tego samego, doskonałego silnika Box2D. Jest kombinacją grafiki w stylu szkolnego podręcznika z czymś w rodzaju realistycznej fizyki.

Wbudowany edytor umożliwia budowanie (i zaprezentowanie) własnych poziomów.

Other screenshots of package numptyphysics
VersionURL
0.2+svn156-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/005/141/large.png
Screenshots of package numptyphysics
Pysiogame
Pakiet zajęć edukacyjnych dla dzieci
Maintainer: Miriam Ruiz
Versions of package pysiogame
ReleaseVersionArchitectures
sid4.20.01-1all
buster3.60.814-2all
jessie1.30.811-1all
stretch3.60.814-1all
bullseye4.20.01-1all
Popcon: 27 users (49 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

pySioGame to zestaw działań edukacyjnych i gier dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Działania te oparte są na siatce i można je wszystkie odtwarzać w jednym oknie. pySioGame obejmuje: matematykę, czytanie, pisanie, malowanie i działania związane z naszą pamięcią.

Tuxmath
Dziecięca gra matematyczna z Tuksem w roli głównej
Maintainer: Holger Levsen
Versions of package tuxmath
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.8.0-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.8.0-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package tuxmath:
fieldmathematics
gamearcade
interfacex11
juniorarcade
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying, learning
Popcon: 59 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

"Tux, of Math Command" (w skrócie "TuxMath") jest edukacyjną grą zręcznościową z udziałem Tuksa, linuksowej maskotki. Gra oparta jest na klasycznej grze zręcznościowej "Missile Command". Tutaj jednak, aby obronić swoje miasto, Tux musi rozwiązywać zagadki matematyczne.

X11-apps
Aplikacje X
Versions of package x11-apps
ReleaseVersionArchitectures
wheezy7.7~2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie7.7+4amd64,armel,armhf,i386
stretch7.7+6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.7+7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.7+8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.7+8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze7.5+5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package x11-apps:
adminconfiguring
interfacex11
roledocumentation, program
scopeutility
uitoolkitncurses, xlib
useediting, viewing
x11applet, application
Popcon: 5861 users (13261 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera różnorodny zestaw aplikacji X, dostarczanych wraz z systemem X Window, w tym:

 • atobm, bitmap, i bmtoa, narzędzia do operowania bitmapami;
 • ico, program demonstracyjny, animujący wielościany;
 • oclock i xclock, zegary graficzne;
 • rendercheck, program do testowania implementacji rozszerzeń renderowania;
 • transset, narzędzie do ustawiania właściwości nieprzezroczystości okna;
 • xbiff, narzędzie powiadamiające o nadejściu nowej wiadomości pocztowej;
 • xcalc, kalkulator naukowy;
 • xclipboard, narzędzie do zarządzania wyciętym i wklejonym tekstem;
 • xconsole, narzędzie do monitorowania wiadomości konsoli systemowej;
 • xcursorgen, narzędzie do tworzenia plików kursorów X z plików PNG;
 • xditview, przeglądarka wyjścia programu ditroff;
 • xedit, prosty edytor dokumentów tekstowych dla X;
 • xeyes, program demonstracyjny, w którym para oczu śledzi kursor;
 • xgc, program demonstrujący możliwości grafiki;
 • xload, monitor średniego wykorzystania zasobów systemu (load);
 • xlogo, program demonstracyjny, wyświetlający logo X;
 • xmag, program, który powiększa fragmenty ekranu X;
 • xman, przeglądarka podręczników systemowych man;
 • xmore, program do stronicowania plików tekstowych;
 • xwd, narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu sesji X;
 • xwud, przeglądarka zrzutów ekranu stworzonych przez xwd;
 • Xmark, x11perf i x11perfcomp, narzędzia do mierzenia wydajności operacji graficznych w systemie X Window.

Programy xbiff, xcalc, xconsole, xedit i xman używają bitmap dostarczanych przez pakiet xbitmaps.

Xaos
Interaktywny powiększacz fraktali, pracujący w czasie rzeczywistym
Versions of package xaos
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.5+ds1-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.5+ds1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze3.5+ds1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.2
Debtags of package xaos:
fieldmathematics
gametoys
interfacesvga, text-mode, x11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitncurses
usegameplaying, learning, viewing
x11application
Popcon: 56 users (33 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

XaoS umożliwia powiększanie i przeglądanie fraktali w czasie rzeczywistym. Potrafi wyświetlać animowane fraktale w trybie graficznym lub nawet tekstowym.

Wyświetla zestaw Mandelbrota lub wiele innych fraktali i umożliwia płynne ich powiększanie. Udostępnia różne tryby kolorowania punktów znajdujących się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz wybranego zestawu. Ponadto zapewnia przełączanie między typami fraktali Mandelbrota i Julii.

Inne funkcje obejmują: tryb autopilota, zmianę palety, zapisywanie obrazu, inwersję fraktali, filtry i wbudowany samouczek na temat fraktali.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 197127