Debian Junior Project
Summary
Math
Debian Jr. - výuka matematiky

Tento metabalík nainštaluje detské aplikácie na výuku matematiky. Niektoré z nich používajú matematiku na úrovni, ktorá presahuje schopnosti malých detí (napr. fraktály a kryptografia), ale dúfame, že ich používanie im pomôže doceniť krásy matematiky už od útleho veku. Iné zasa umožnia deťom objavovať a naučiť sa matematické pojmy pútavým, interaktívnym spôsobom. Niektoré balíky sú všeobecnejšie a ponúkajú matematické aktivity len ako jednu zo svojich častí, napr. bsdgames obsahujú okrem hry „Arithmetic“ aj ďalšie, nematematické hry, a balík x11-apps obsahuje kalkulačku xcalc.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Junior to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Junior mailing list

Links to other tasks

Debian Junior Math packages

Official Debian packages with high relevance

2048-qt
matematická logická hra
Versions of package 2048-qt
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.1.5-2amd64,armel,armhf,i386
buster0.1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 54 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Logická hra 2048 je matematická hra, kde musíte presúvať dlaždice na mriežke tak, aby ste ich skombinovali a vytvorili dlaždicu s číslom 2048. Musíte zlučovať dlaždice s podobným číslom (2n) ich presúvaním v štyroch smeroch pomocou klávesov so šípkami. Keď sa dotknú dve dlaždice s rovnakým číslom, zlúčia sa do jednej.

Screenshots of package 2048-qt
Bc
GNU jazyk kalkulátora s neobmedzenou presnosťou
Maintainer: Ryan Kavanagh
Versions of package bc
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.06.95-9amd64,armel,armhf,i386
stretch1.06.95-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.07.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.06.95-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.06.95-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package bc:
develinterpreter
fieldmathematics
interfacetext-mode
roleprogram
scopeutility
suitegnu
uitoolkitncurses
Popcon: 72956 users (8127 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU bc je interaktívny algebraický jazyk s ľubovoľnou presnosťou, ktorý sleduje návrh štandardu POSIX 1003.2, s viacerými rozšíreniami vrátane viacznakových názvov premenných, 'else' príkazu a plnými Boolovskými výrazmi. GNU bc nevyžaduje program GNU dc.

Screenshots of package bc
Bsdgames
zbierka klasických unixových textových hier
Versions of package bsdgames
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.17-19amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.17-28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.17-28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.17-28amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.17-25amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.17-22amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.17-21amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package bsdgames:
gameadventure, board, puzzle, rpg, simulation, sport, toys, typing
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
suitebsd
uitoolkitncurses
usegameplaying
Popcon: 250 users (49 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je zbierka niektorých textových hier a zábaviek, ktoré bavia používateľov unixov už desaťročia.

Obsahuje tieto programy: adventure, arithmetic, atc, backgammon, battlestar, bcd, boggle, caesar, canfield, countmail, cribbage, dab, go-fish, gomoku, hack, hangman, hunt, mille, monop, morse, number, pig, phantasia, pom, ppt, primes, quiz, random, rain, robots, rot13, sail, snake, tetris, trek, wargames, worm, worms, wump, wtf

Childsplay
sada vzdelávacích hier pre malé deti
Maintainer: Markus Koschany
Versions of package childsplay
ReleaseVersionArchitectures
sid3.3-2all
squeeze1.3-1all
wheezy1.6-1all
jessie2.6.5-1all
stretch2.6.5+dfsg-1all
buster3.3-2all
Debtags of package childsplay:
fieldarts, mathematics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
uselearning
Popcon: 54 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Childsplay poskytuje aktivity na cvičenie pamäti, ktoré sú zábavné a zároveň učia zvuky, obrázky, písmená a čísla; aktivity, ktoré učia dieťa používať myš a klávesnicu a čisto herné aktivity ako logické hry, pong, pacman a biliard.

Gbrainy
hra testujúca a trénujúca mozog, pre zábavu i zlepšovanie
Versions of package gbrainy
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.1.2-1all
jessie2.2.3-1all
stretch2.3.0-1all
buster2.3.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.42-1all
Debtags of package gbrainy:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
uselearning
x11application
Popcon: 37 users (42 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

gbrainy je platforma na trénovanie pamäti, aritmetických a logických schopností pomocou mnohých typov testov rôznej zložitosti. Obsahuje úlohy pre všetky vekové kategórie a účely: pre deti, ktorým chcú ich rodičia rozvíjať schopnosti, pre dospelých, ktorí si chcú udržať pamäť v kondícii, pre starších ľudí, ktorí chcú precvičovať svoju pamäť, atď.

Obsahuje nasledujúce typy hier:

 • logické hádanky: hry, ktoré sú výzvou pre vaše myslenie a uvažovanie
 • počítanie v duchu: hry založené na aritmetických operáciách na zvýšenie vašich počítacích zručností
 • trénovanie pamäti: hry vytvorené na trénovanie krátkodobej pamäti
 • verbálne analógie: hry vytvorené na trénovanie verbálnych schopností
Screenshots of package gbrainy
Gcompris
transitional package for gcompris-qt
Versions of package gcompris
ReleaseVersionArchitectures
squeeze9.3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.95-1all
stretch15.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.97-1all
bullseye0.97-1all
jessie14.12-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy12.01-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstream0.97.1
Debtags of package gcompris:
fieldarts, electronics, linguistics, mathematics, physics
gamepuzzle, typing
interfacex11
roleprogram
suitegnome, gnu
uitoolkitgtk, sdl
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 40 users (5 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

GCompris is a high quality educational software suite, including a large number of activities for children aged 2 to 10. Some of the activities are game orientated, but nonetheless still educational.

This is a transitional package that depends on the new series of GCompris releases (rewritten using Qt). It can be safely removed once gcompris-qt is installed.

Kig
interaktívny geometrický nástroj
Versions of package kig
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie4.14.2-1amd64,armel,armhf,i386
buster17.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream20.08.1
Debtags of package kig:
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning, viewing
works-withimage, image:vector
x11application
Popcon: 170 users (323 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kig je aplikácia na interaktívnu geometrickú konštrukciu. Umožňuje študentom kresliť a skúmať matematické kresby a koncepty pomocou počítača.

Kig podporuje makrá a skripty v Pythone. Tiež podporuje import a export rozličných cudzích formátov súborov vrátane SVG, Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg a XFig.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package kig
Numptyphysics
crayon based physics puzzle game
Maintainer: Leo Costela (Boyuan Yang)
Versions of package numptyphysics
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2+svn157-0.3amd64,armel,armhf,i386
buster0.2+svn157-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2+svn157-0.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2+svn157-0.4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.2+svn157-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.2+svn156-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.2+svn156-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package numptyphysics:
gamepuzzle
interfacex11
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying
x11application
Popcon: 33 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Numpty Physics is a drawing puzzle game in the spirit (and style?) of Crayon Physics using the same excellent Box2D engine. It melds cute schoolbook-style graphics with a kind of realistic physics engine.

It includes a built-in editor so that you may build (and submit) your own levels.

Other screenshots of package numptyphysics
VersionURL
0.2+svn156-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/005/141/large.png
Screenshots of package numptyphysics
Pysiogame
educational activity pack for kids
Maintainer: Miriam Ruiz
Versions of package pysiogame
ReleaseVersionArchitectures
sid4.20.01-1all
buster3.60.814-2all
jessie1.30.811-1all
stretch3.60.814-1all
bullseye4.20.01-1all
Popcon: 27 users (49 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

pySioGame is a set of educational activities and games for children aged between 3 and 10. The activities are grid based and can be played all in a single window. pySioGame includes maths, reading, writing, painting, and memory activities.

Tuxmath
matematická hra pre deti s Tuxom
Maintainer: Holger Levsen
Versions of package tuxmath
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0.3-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.8.0-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.8.0-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package tuxmath:
fieldmathematics
gamearcade
interfacex11
juniorarcade
roleprogram
uitoolkitsdl
usegameplaying, learning
Popcon: 59 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

„TuxMath“ je vzdelávacia arkádová hra s Tuxom, maskotom Linuxu v hlavnej úlohe. Na základe klasickej arkádovej hry „Missile Command“ musí Tux brániť svoje mestá. V tomto prípade to však robí riešením matematických príkladov.

X11-apps
Aplikácie X
Versions of package x11-apps
ReleaseVersionArchitectures
wheezy7.7~2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie7.7+4amd64,armel,armhf,i386
stretch7.7+6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster7.7+7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.7+8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid7.7+8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze7.5+5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package x11-apps:
adminconfiguring
interfacex11
roledocumentation, program
scopeutility
uitoolkitncurses, xlib
useediting, viewing
x11applet, application
Popcon: 5861 users (13261 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje pestrú sadu aplikácií X, ktoré sú súčasťou X Window System:

 • atobm, bitmap a bmtoa, nástroje na manipuláciu s bitmapovými obrázkami
 • ico, demonštračný program animujúci mnohosteny
 • oclock a xclock, grafické hodiny
 • rendercheck, program na testovanie implementácií vykresľovacích rozšírení
 • transset, nástroj na nastavenie vlastnosti priesvitnosti na okne
 • xbiff, nástroj, ktorý informuje o nových emailoch
 • xcalc, vedecká kalkulačka ako doplnok plochy
 • xclipboard, nástroj na správu vystrihnutých a vložených výberov textu
 • xconsole, ktorý monitoruje systémové správy konzoly
 • xcursorgen, nástroj na vytváranie súborov kurzorov z PNG
 • xditview, zobrazovač výstupu ditroff
 • xedit, jednoduchý textový editor pre X
 • xeyes, demonštračný program s párom očí, ktoré sledujú myš
 • xgc, grafické demonštrácia
 • xload, monitor priemerného zaťaženia systému (load)
 • xlogo, demonštračný program, ktorý zobrazuje logo X
 • xmag, nástroj, ktorý zväčšuje časť obrazovky X
 • xman, prehliadač manuálových stránok
 • xmore, stránkovač textu
 • xwd, nástroj na získavanie výpisov okien („snímkov”) relácie X
 • xwud, zobrazovač výpisov okien, vytvorených pomocou xwd
 • Xmark, x11perf a x11perfcomp, nástroje na meranie grafických operácií v X Window System

Programy xbiff, xcalc, xconsole a xman používajú bitmapové obrázky poskytnuté balíkom xbitmaps.

Xaos
interaktívny prehliadač fraktálov v reálnom čase
Versions of package xaos
ReleaseVersionArchitectures
bullseye4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.5+ds1-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.5+ds1-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy3.5+ds1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze3.5+ds1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.2
Debtags of package xaos:
fieldmathematics
gametoys
interfacesvga, text-mode, x11
roleprogram
suitegnu
uitoolkitncurses
usegameplaying, learning, viewing
x11application
Popcon: 56 users (33 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

XaoS vám umožňuje približovať a posúvať pohľad na fraktál v reálnom čase. Dokáže zobrazovať animované fraktály v grafickom alebo dokonca textovom režime.

Zobrazuje Mandelbrotovu množinu alebo mnohé iné fraktály a umožňuje ich hladké približovanie. Sú dostupné rozličné režimy sfarbenia bodov dnu aj vonku vybranej množiny. Naviac je možné prepínať medzi fraktálmi Mandelbrot a Julia.

Medzi iné vlastnosti patrí režim autopilot, zmena palety, ukladanie obrázka, inverzia fraktálu, filtre a vstavaný úvod do fraktálov.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 197127