Debian Junior Project
Summary
Programming
Debian Jr. - programovanie

V tomto reprezentatívnom výbere aplikácií pre deti na programovanie je kladený dôraz na jednoduché interpretované jazyky. Pre potreby detí je nemenej dôležitá aj dobrá dokumentácie a možnosť ľahko vytvárať vizuálne aplikácie. Rozhodne sa nejedná o úplný zoznam a odporúčame, aby ste s deťmi preskúmali aj ďalšie jazyky, vrátane takých, ktoré nie sú cielené priamo pre deti.

Jazyk Logo je navrhnutý priamo pre deti, s dôrazom na obrazový vnem a konkrétnosť. Littlewizard je grafický programovací jazyk založený na symboloch, tiež navrhnutý pre deti.

Scratch je jednoduchý, interaktívny, kolaboratívny, vizuálne programovací jazyk pre deti od 8 rokov.

Arduino je populárny mikrokontrolér, ktorý široko používajú ľudia, ktorí sa učia elektroniku a programovanie, ale rovnako aj skúsení veteráni v komplexných projektoch. Aby ste mohli experimentovať s Arduinom, je nutné fyzický pripojiť dosku plošných spojov Arduino.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Junior to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Junior mailing list

Links to other tasks

Debian Junior Programming packages

Official Debian packages with high relevance

Arduino
AVR development board IDE from Arduino CC
Versions of package arduino
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.5+dfsg2-4.1all
sid1.8.16+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm1.8.16+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye-backports1.8.16+dfsg1-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye1.8.13+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386
squeeze0018+dfsg-6all
wheezy1.0.1+dfsg-7all
jessie1.0.5+dfsg2-4all
stretch1.0.5+dfsg2-4.1all
Debtags of package arduino:
fieldelectronics
roleprogram
Popcon: 421 users (270 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments.

This package will install the integrated development environment that allows for program writing, code verification, compiling, and uploading to the Arduino development board. Example code will also be installed.

Some base AVR libraries will be provided by the depending additional package arduino-core-avr. More libraries can be installed within the IDE itself by calling the libarary manager. This requires a working internet access.

Gvrng
Interactive, introductory programming language
Maintainer: Debian QA Group
Versions of package gvrng
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.4-1all
wheezy4.4-1all
squeeze4.1-1all
stretch4.4-3~deb9u1all
Debtags of package gvrng:
develinterpreter
fieldmathematics
gamepuzzle
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Guido van Robot Next Generation (GvRng) is a project developed by advanced high school students for use by their peers as a learning tool and precursor to the further study of programming with Python. It is a minimalistic programming language providing just enough syntax to help students learn the concepts of sequencing, conditional branching, looping and procedural abstraction.

It's biggest strength is that it permits this learning in an environment that combines the thrill of problem-solving with instant visual feedback. In short, it is an interactive, introductory programming language that is excellent for learning the basic concepts of programming, applicable in any high-level language.

The GvRng version replaces the old GvR program that used wxPython for the GUI.

Kturtle
vzdelávacie programovacie prostredie
Versions of package kturtle
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bookworm21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid21.08.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.04.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream21.08.2
Debtags of package kturtle:
develide
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 151 users (239 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTurtle je vzdelávacie programovacie prostredie používajúce programovací jazyk TurtleScript (inšpirovaný jazykom Logo). Pokúša sa čo najviac zjednodušiť a sprístupniť programovanie.

Používateľ programuje korytnačku pomocou príkazov TurtleScript a tá kreslí na plátno obrázok. Preto je KTurtle vhodné na výuku základov matematiky, geometrie a programovania.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package kturtle
Laby
Learn how to program with ants and spider webs
Versions of package laby
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.6.3-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.6.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.5.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package laby:
devellang:c, lang:java, lang:ocaml
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
usegameplaying, learning
Popcon: 18 users (24 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Laby is a small program to learn how to program with ants and spider webs. You have to move an ant out of a labyrinth, avoid spider webs, move rocks, etc.

Using Laby, you can learn OCaml, C, C++, Java, Prolog, Ruby, Pascal, JavaScript, Python, Lua, Vala, Scheme, Go and PHP. Other bindings can easily be added to support new programming languages.

Screenshots of package laby
Littlewizard
development environment for children
Maintainer: Kari Pahula (Holger Levsen)
Versions of package littlewizard
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.2.0~rc2-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.2.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.2.2-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.2-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package littlewizard:
develinterpreter
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
uselearning
x11application
Popcon: 13 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Little Wizard is created especially for primary school children. It allows one to learn using main elements of present computer languages, including: variables, expressions, loops, conditions, logical blocks. Every element of language is represented by an intuitive icon. Little Wizard can be used without using keyboard, only mouse.

Screenshots of package littlewizard
Puredata
realtime computer music and graphics system
Versions of package puredata
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.42.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.51.4-1all
bookworm0.51.4-1all
bullseye0.51.4-1all
buster-backports0.51.4-1~bpo10+1all
buster0.49.0-3all
stretch-backports0.49.0-3~bpo9+1all
stretch0.47.1-3all
jessie0.46.2-1all
wheezy0.43.2-5all
Debtags of package puredata:
develeditor, ide, ui-builder
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi, mixer, player, recorder
uitoolkittk
useediting
works-withaudio, image, image:raster
x11application
Popcon: 33 users (117 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pure Data (also known as Pd) is a real-time graphical programming environment for audio and graphics processing. Pd's audio functions are built-in; graphical computations require separate packages such as gem (Graphics Environment for Multimedia) or pd-pdp (Pd Packet).

This is a metapackage that depends on all components of the core of Pd.

Scratch
jednoducho použiteľné programovacie prostredie pre deti od 8 rokov
Maintainer: Miriam Ruiz (Holger Levsen)
Versions of package scratch
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.4.0.6~dfsg1-6.1all
bullseye1.4.0.6~dfsg1-6.1all
buster1.4.0.6~dfsg1-6all
wheezy1.4.0.6~dfsg1-4all
jessie1.4.0.6~dfsg1-5all
stretch1.4.0.6~dfsg1-5all
sid1.4.0.6~dfsg1-6.1all
Debtags of package scratch:
fieldcomputer-science
uitoolkitgtk
Popcon: 309 users (83 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Scratch je jednoduché interaktívne programovacie prostredie navrhnuté na tvorbu interaktívnych príbehov, animácií, hier, hudby a výtvarných diel a ich zdieľanie na webe. Scratch je navrhnutý tak, aby pomohol mládeži (od 8 rokov) vyvinúť si schopnosti učenia sa pre 21. storočie. Pri tvorbe projektov Scratch sa učia dôležité matematické a výpočtové koncepty a zároveň získavajú hlbšie pochopenie procesu návrhu.

Screenshots of package scratch
Sonic-pi
Live Coding for Everyone
Versions of package sonic-pi
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.2.2~repack-7amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bookworm3.2.2~repack-7amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
sid3.2.2~repack-7amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
stretch2.10.0~repack-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
buster2.10.0~repack-2.1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
upstream3.3.1
Popcon: 29 users (24 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

A free live coding synth for everyone. Originally designed to support computing and music lessons within schools. Use code to compose and perform in classical and contemporary styles ranging from Canons to Dubstep.

Squeak-plugins-scratch
zásuvné moduly Squeak pre programovacie prostredie Scratch
Maintainer: Miriam Ruiz
Versions of package squeak-plugins-scratch
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.4.0.2~svn.r83-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.4.0.2~svn.r83-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.0.2~svn.r83-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.0.2~svn.r83-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package squeak-plugins-scratch:
roleplugin
Popcon: 416 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Scratch je jednoduché, interaktívne, kolaboratívne programovacie prostredie navrhnuté na tvorbu interaktívnych príbehov, animácií, hier, hudby a výtvarných prvkov a ich zdieľanie prostredníctvom webu.

Scratch bol navrhnutý, aby pomohol mladým ľuďom (od 8 rokov) vyvinúť si schopnosti učenia sa pre 21. storočie. Pri tvorbe projektov v Scratch sa naučia dôležité matematické a výpočtové schopnosti a tiež získajú hlbšie porozumenie procesu návrhu.

Tento balík obsahuje zásuvné moduly, ktoré potrebuje Scratch a programy od neho odvodené.

Squeak-vm
virtuálny stroj jazyka Smalltalk
Versions of package squeak-vm
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.10.2.2614-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.0.3.2202-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy4.4.7.2357-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch4.10.2.2614-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.10.2.2614-1.1amd64,armel,armhf,i386
buster4.10.2.2614-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.10.2.2614-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.10.2.2614-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package squeak-vm:
develide, runtime
interfacex11
roleprogram
scopesuite
Popcon: 340 users (176 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Squeak je plnohodnotná implementácia programovacieho jazyka Smalltalk a prostredia založeného na pôvodnom systéme Smalltalk-80. Je s ním do veľkej miery kompatibilná.

Tento balík obsahuje iba virtuálny stroj Unix Squeak. Pravdepodobne budete potrebovať aj súbor s obrazom „snímky“ prebiehajúcej relácie Squeak - napr. jeden z balíkov Debianu „etoys“ alebo „scratch“.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 207432