Debian Junior Project
Summary
Programming
Debian Jr. - programovanie

V tomto reprezentatívnom výbere aplikácií pre deti na programovanie je kladený dôraz na jednoduché interpretované jazyky. Pre potreby detí je nemenej dôležitá aj dobrá dokumentácie a možnosť ľahko vytvárať vizuálne aplikácie. Rozhodne sa nejedná o úplný zoznam a odporúčame, aby ste s deťmi preskúmali aj ďalšie jazyky, vrátane takých, ktoré nie sú cielené priamo pre deti.

Jazyk Logo je navrhnutý priamo pre deti, s dôrazom na obrazový vnem a konkrétnosť. Littlewizard je grafický programovací jazyk založený na symboloch, tiež navrhnutý pre deti.

Scratch je jednoduchý, interaktívny, kolaboratívny, vizuálne programovací jazyk pre deti od 8 rokov.

Arduino je populárny mikrokontrolér, ktorý široko používajú ľudia, ktorí sa učia elektroniku a programovanie, ale rovnako aj skúsení veteráni v komplexných projektoch. Aby ste mohli experimentovať s Arduinom, je nutné fyzický pripojiť dosku plošných spojov Arduino.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Junior to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Junior mailing list

Links to other tasks

Debian Junior Programming packages

Official Debian packages with high relevance

Arduino
IDE pre vývojovú dosku AVR a štandardné knižnice
Versions of package arduino
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0.5+dfsg2-4.1all
experimental1.5.6.2+sdfsg2-3all
squeeze0018+dfsg-6all
wheezy1.0.1+dfsg-7all
jessie1.0.5+dfsg2-4all
stretch1.0.5+dfsg2-4.1all
buster1.0.5+dfsg2-4.1all
bullseye1.0.5+dfsg2-4.1all
Debtags of package arduino:
fieldelectronics
roleprogram
Popcon: 406 users (132 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Arduino je open source prototypová elektronická platforma založená na flexibilnom, ľahko použiteľnom hardvéri a softvéri. Je určená pre umelcov, návrhárov, nadšencov a každého so záujmom pre vytváranie interaktívnych objektov a prostredí.

Tento balík nainštaluje integrované vývojové prostredie, ktoré umožňuje písanie programov, verifikáciu kódu, kompiláciu a nahrávanie na vývojovú dosku Arduino. Tiež sa nainštalujú knižnice a ukážkové programy.

Other screenshots of package arduino
VersionURL
0022+dfsg-3https://screenshots.debian.net/screenshots/000/006/953/large.png
Screenshots of package arduino
Gvrng
Interactive, introductory programming language
Maintainer: Debian QA Group
Versions of package gvrng
ReleaseVersionArchitectures
wheezy4.4-1all
squeeze4.1-1all
stretch4.4-3~deb9u1all
jessie4.4-1all
Debtags of package gvrng:
develinterpreter
fieldmathematics
gamepuzzle
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
usegameplaying, learning
x11application
Popcon: 4 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Guido van Robot Next Generation (GvRng) is a project developed by advanced high school students for use by their peers as a learning tool and precursor to the further study of programming with Python. It is a minimalistic programming language providing just enough syntax to help students learn the concepts of sequencing, conditional branching, looping and procedural abstraction.

It's biggest strength is that it permits this learning in an environment that combines the thrill of problem-solving with instant visual feedback. In short, it is an interactive, introductory programming language that is excellent for learning the basic concepts of programming, applicable in any high-level language.

The GvRng version replaces the old GvR program that used wxPython for the GUI.

Kturtle
vzdelávacie programovacie prostredie
Versions of package kturtle
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.4.5-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie4.14.1-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye20.04.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20.04.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.04.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy4.8.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch16.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream20.04.1
Debtags of package kturtle:
develide
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitekde
uitoolkitqt
uselearning
x11application
Popcon: 179 users (462 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

KTurtle je vzdelávacie programovacie prostredie používajúce programovací jazyk TurtleScript (inšpirovaný jazykom Logo). Pokúša sa čo najviac zjednodušiť a sprístupniť programovanie.

Používateľ programuje korytnačku pomocou príkazov TurtleScript a tá kreslí na plátno obrázok. Preto je KTurtle vhodné na výuku základov matematiky, geometrie a programovania.

Tento balík je súčasťou modulu Vzdelávanie KDE.

Screenshots of package kturtle
Laby
Learn how to program with ants and spider webs
Versions of package laby
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.5.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.6.3-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.6.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.7.0
Debtags of package laby:
devellang:c, lang:java, lang:ocaml
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
usegameplaying, learning
Popcon: 24 users (35 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Laby is a small program to learn how to program with ants and spider webs. You have to move an ant out of a labyrinth, avoid spider webs, move rocks, etc.

Using Laby, you can learn OCaml, C, C++, Java, Prolog, Ruby, Pascal, JavaScript, Python, Lua, Vala and Scheme. Other bindings can easily be added to support new programming languages.

Screenshots of package laby
Littlewizard
development environment for children
Maintainer: Kari Pahula
Versions of package littlewizard
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.2-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.2.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.2.0~rc2-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package littlewizard:
develinterpreter
fieldmathematics
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
uselearning
x11application
Popcon: 14 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Little Wizard is created especially for primary school children. It allows one to learn using main elements of present computer languages, including: variables, expressions, loops, conditions, logical blocks. Every element of language is represented by an intuitive icon. Little Wizard can be used without using keyboard, only mouse.

Screenshots of package littlewizard
Puredata
realtime computer music and graphics system
Versions of package puredata
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.43.2-5all
jessie0.46.2-1all
stretch0.47.1-3all
buster0.49.0-3all
bullseye0.50.2-3all
sid0.50.2-3all
squeeze0.42.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package puredata:
develeditor, ide, ui-builder
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi, mixer, player, recorder
uitoolkittk
useediting
works-withaudio, image, image:raster
x11application
Popcon: 35 users (103 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pure Data (also known as Pd) is a real-time graphical programming environment for audio and graphics processing. Pd's audio functions are built-in; graphical computations require separate packages such as gem (Graphics Environment for Multimedia) or pd-pdp (Pd Packet).

This is a metapackage that depends on all components of the core of Pd.

Other screenshots of package puredata
VersionURL
0.45.4-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/012/081/large.png
Screenshots of package puredata
Scratch
jednoducho použiteľné programovacie prostredie pre deti od 8 rokov
Maintainer: Miriam Ruiz
Versions of package scratch
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.0.6~dfsg1-5all
buster1.4.0.6~dfsg1-6all
bullseye1.4.0.6~dfsg1-6all
sid1.4.0.6~dfsg1-6all
wheezy1.4.0.6~dfsg1-4all
stretch1.4.0.6~dfsg1-5all
Debtags of package scratch:
fieldcomputer-science
uitoolkitgtk
Popcon: 508 users (72 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Scratch je jednoduché interaktívne programovacie prostredie navrhnuté na tvorbu interaktívnych príbehov, animácií, hier, hudby a výtvarných diel a ich zdieľanie na webe. Scratch je navrhnutý tak, aby pomohol mládeži (od 8 rokov) vyvinúť si schopnosti učenia sa pre 21. storočie. Pri tvorbe projektov Scratch sa učia dôležité matematické a výpočtové koncepty a zároveň získavajú hlbšie pochopenie procesu návrhu.

Screenshots of package scratch
Sonic-pi
Live Coding for Everyone
Versions of package sonic-pi
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.10.0~repack-2.1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
buster2.10.0~repack-2.1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
stretch2.10.0~repack-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
sid2.10.0~repack-2.1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
upstream3.2.2
Popcon: 34 users (49 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

A free live coding synth for everyone. Originally designed to support computing and music lessons within schools. Use code to compose and perform in classical and contemporary styles ranging from Canons to Dubstep.

Squeak-plugins-scratch
zásuvné moduly Squeak pre programovacie prostredie Scratch
Maintainer: Miriam Ruiz
Versions of package squeak-plugins-scratch
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.4.0.2~svn.r83-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4.0.2~svn.r83-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.4.0.2~svn.r83-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.4.0.2~svn.r83-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package squeak-plugins-scratch:
roleplugin
Popcon: 610 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Scratch je jednoduché, interaktívne, kolaboratívne programovacie prostredie navrhnuté na tvorbu interaktívnych príbehov, animácií, hier, hudby a výtvarných prvkov a ich zdieľanie prostredníctvom webu.

Scratch bol navrhnutý, aby pomohol mladým ľuďom (od 8 rokov) vyvinúť si schopnosti učenia sa pre 21. storočie. Pri tvorbe projektov v Scratch sa naučia dôležité matematické a výpočtové schopnosti a tiež získajú hlbšie porozumenie procesu návrhu.

Tento balík obsahuje zásuvné moduly, ktoré potrebuje Scratch a programy od neho odvodené.

Squeak-vm
virtuálny stroj jazyka Smalltalk
Versions of package squeak-vm
ReleaseVersionArchitectures
sid4.10.2.2614-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy4.4.7.2357-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie4.10.2.2614-1.1amd64,armel,armhf,i386
squeeze4.0.3.2202-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch4.10.2.2614-4.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.10.2.2614-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.10.2.2614-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package squeak-vm:
develide, runtime
interfacex11
roleprogram
scopesuite
Popcon: 559 users (89 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Squeak je plnohodnotná implementácia programovacieho jazyka Smalltalk a prostredia založeného na pôvodnom systéme Smalltalk-80. Je s ním do veľkej miery kompatibilná.

Tento balík obsahuje iba virtuálny stroj Unix Squeak. Pravdepodobne budete potrebovať aj súbor s obrazom „snímky“ prebiehajúcej relácie Squeak - napr. jeden z balíkov Debianu „etoys“ alebo „scratch“.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 202451