Debian Multimedia Project
Summary
Audio plugins
Wtyczki do przetwarzania dźwięku, syntezatory i instrumenty wirtualne

Niniejszy metapakiet zainstaluje wtyczki przydatne do tworzenia i przetwarzania dźwięku.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Audio plugins packages

Official Debian packages with high relevance

Abgate
Wtyczka bramki szumu działająca w formacie LV2
Versions of package abgate
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.1.7-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.1.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.9-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package abgate:
roleplugin
usefiltering
works-withaudio
Popcon: 146 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

abGate jest wtyczką bramki szumów działającą w formacie LV2 i służy do zarządzania szumem. Bramka szumów jest komponentem tłumiącym sygnał, który spada poniżej ustawionego progu, więc może być stosowana do ścieżki dźwiękowej zawierającej jeden lub więcej okresów ciszy, gdzie żaden szum nie powinien być zauważalny.

Screenshots of package abgate
Amb-plugins
Wtyczki LADSPA ambisonics
Versions of package amb-plugins
ReleaseVersionArchitectures
sid0.8.1-7arm64,riscv64
trixie0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.8.1-8amd64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.1-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package amb-plugins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 234 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zestaw wtyczek ambisonics, wykorzystywanych głównie w Ardour. Zapewnia panoramowanie dźwięku mono i stereo na B-format, poziome rotacje, dekodery kwadratu, sześciokąta i sześcianu.

Ambdec
Dekoder Ambisonic do obsługi systemów pierwszego i drugiego rzędu
Versions of package ambdec
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.1-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package ambdec:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 22 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AmbDec jest dekoderem Ambisonics do obsługi maksymalnie 36 głośników. Może być stosowany zarówno do systemów poziomych jak i w pełni trójwymiarowych pierwszego, drugiego i trzeciego rzędu. Matryce dekodujące są w pełni konfigurowalne przez użytkownika. AmbDec posiada wiele zaawansowanych funkcji, które nie występują w większości dekoderów:

 • Praca z dwoma pasmami częstotliwości.
 • Kompensacja odległości głośników.
 • Efekt kompensacji bliskiego zasięgu.

Wszystkie trzy funkcje mogą być selektywnie włączane i wyłączane w trakcie konfiguracji.

Ams
Syntezator modularny pracujący w czasie rzeczywistym do ALSA
Versions of package ams
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.1.1-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ams:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi
uitoolkitqt
useplaying
works-withaudio
x11application
Popcon: 21 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AlsaModularSynth jest syntezatorem modularnym pracującym w czasie rzeczywistym i procesorem efektów. Udostępnia:

 • Oprogramowanie modułowe do kontrolowania syntezy MIDI.
 • Procesor efektów czasu rzeczywistego z funkcją przechwytywania dźwięku z np. wejścia liniowego lub mikrofonowego.
 • Możliwość pełnego kontrolowania całej syntezy i parametrów efektów za pomocą MIDI.
 • Zintegrowaną przeglądarkę LADSPA z możliwością wyszukiwania.
 • Wsparcie dla serwera JACK.
Audiofile-tools
Narzędzia sfinfo i sfconvert
Versions of package audiofile-tools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.3.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.3.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.3.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.3.6-2+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.3.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.3.6-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security0.3.6-2+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 17 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Biblioteka audiofile pozwala na przetwarzanie danych audio do i z wielu popularnych formatów (obecnie AIFF, AIFF-C, WAVE, NeXT/Sun, BICS, i danych surowych).

Pakiet zawiera narzędzia sfinfo i sfconvert.

Screenshots of package audiofile-tools
Autotalent
pitch correction LADSPA plugin
Versions of package autotalent
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.2-4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package autotalent:
roleplugin, shared-lib
works-withaudio
Popcon: 164 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Autotalent is a real-time pitch correction plugin. Users can specify the notes that a singer is allowed to hit, and Autotalent makes sure that they do. Autotalent may be used for more exotic effects, like the Cher / T-Pain effect, making your voice sound like a chiptune, adding artificial vibrato, or messing with your formants. Autotalent can also be used as a harmonizer that knows how to sing in the scale with you. Or, you can use Autotalent to change the scale of a melody between major and minor or to change the musical mode.

Autotalent was designed from the ground up to process musical melodies, whether sung or played on some kind of instrument. As long as you give it a monophonic source (i.e. a melody in a single, 1-channel track), you can usually expect pretty good results. So this means that if you're in the business of processing vocal harmonies, you should apply it to each monophonic vocal part separately. If in the spirit of experimentation you're daring enough to try tuning or pitch shifting an entire chord using one instance of the plugin (again not what it's meant for), you'll hear gritty nastiness.

Avw.lv2
Kolekcja sterowanych napięciem modułów LV2
Versions of package avw.lv2
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.1.6~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.6~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.6~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package avw.lv2:
uitoolkitgtk
Popcon: 11 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet avw.lv2 składa się z podzbioru modułów wewnętrznych AMS przeniesionych do wtyczek LV2. Zawiera moduły VCO, LFO, Filters i inne sterowane przy użyciu napięcia.

Blepvco
LADSPA, minBLEP-based, hard-sync-capable oscillator plugins
Versions of package blepvco
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package blepvco:
roleplugin
Popcon: 96 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A collection of LADSPA plugins containing three anti-aliased, minBLEP-based, hard-sync-capable oscillator plugins. The oscillators are intended to be used with modular synthesis systems, such as Alsa Modular Synth.

Blop
Bandlimited wavetable-based oscillator plugins for LADSPA hosts
Versions of package blop
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.8-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.8-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2.8-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2.8-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.2.8-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.2.8-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.2.8-6amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package blop:
roleshared-lib
useconverting
works-withaudio
Popcon: 126 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

BLOP comprises a set of LADSPA plugins that generate bandlimited sawtooth, square, variable pulse and slope-variable triangle waves, for use in LADSPA aware audio applications, principally as components of a modular synthesis network.

They are wavetable based, and are designed to produce output with harmonic content as high as possible over a wide pitch range.

Additionally, there are a few extra plugins to assist in building synthesis networks, like a analogue-type sequencer, sync-square and ADSR envelope.

Calf-plugins
Calf Studio Gear - audio effects and sound generators
Versions of package calf-plugins
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.90.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.90.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.90.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.0.19+git20140915+5de5da28-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.0.60-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.90.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.90.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package calf-plugins:
roleplugin, program
uitoolkitgtk
works-withaudio
x11application
Popcon: 908 users (114 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Calf plugins include all todays frequently used studio effects along with some feature-rich sound processors.

Calf Studiogear is designed to run under the most flexible plugin standard in Linux, namely LV2. So you're able to insert them in lots of plugin-capable audio software like Ardour, Rosegarden and others.

The Calf Rack offers you all Calf effects and synthesizers in an easy-to-use studio rack. Wire the effects through Jack to build your own studio environment and trigger the sound processors live or through a MIDI sequencer or tracker.

Other screenshots of package calf-plugins
VersionURL
0.0.18.6-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/6024/simage/large-e3f72043e40fce59859862b1d84e3234.png
0.0.19https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9335/simage/large-f63d4205584386ae4f3589153212bbe8.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10472/simage/large-884a4aa3c9f975f854c729276bf25065.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10473/simage/large-81fdcfd7bbeeac3f3d4f2548a682a9aa.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10474/simage/large-977bc7a10250a2c42d49def6095124e6.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10475/simage/large-4ef635d63fd2c1a6d5bf76740968b5a6.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10471/simage/large-9dffbbfbd9e74997e86c1ea90c014458.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10497/simage/large-2a4a014795de067c5a25b7dc2bfcbe7f.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10468/simage/large-3f440691ca3971a2973c482b758ee939.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10470/simage/large-61bc129396caf3dd9853c34804f1e668.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10469/simage/large-ef6b1be1dad9dfa07c9226c1fa73bf77.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10478/simage/large-db961b75927686d5fdc105c918e7b231.png
0.0.19https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9336/simage/large-125a1d50d5e51091a8ff38fdb56a11d2.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10487/simage/large-ae5ada82b7b5e1b8a4dc532ef606568e.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10486/simage/large-3e373a512bdc6573cd2cb98f52e3bf03.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10498/simage/large-bf97609d573aa356e2bb091e7b1b140a.png
0.0.19https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9337/simage/large-b9fb150e757712bb757315c5b255f5e4.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10479/simage/large-2048bfa5996358fcdb4a83d74f4ccb89.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10480/simage/large-ff0e24d56dcb10474853afd9a0e67bf5.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10484/simage/large-331d19ad695b63b705f639594e422f4b.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10485/simage/large-9ddc9efea5ed5f3b6443579bd8bcd01f.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10481/simage/large-98269955eae740f48975157a53d5ffd0.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10482/simage/large-f7bfd89492930af1492414c779b2e709.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10466/simage/large-e7da1911a4b307f8b8bb2aaa7d011f68.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10483/simage/large-3adf863093b23123f2690a5badd91c36.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10476/simage/large-feaf069ea73614ba006b483715c270a4.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10496/simage/large-e93016a4dae5d63f37a457da258e04d1.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10499/simage/large-a96c8fd4a867b0982aebd51f20615020.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10477/simage/large-93f460ce68a1b066478c29b0278d6e47.png
Screenshots of package calf-plugins
Caps
C* Audio Plugin Suite
Versions of package caps
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.9.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.23-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9.24-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package caps:
roleplugin
Popcon: 655 users (61 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

caps comprises a range of classic sound effects and a few more basic audio DSP units, signal and noise generators. The suite's aim is to provide impeccable sound quality, computational efficiency and no perceptible latency.

Documentation: http://quitte.de/dsp/caps.html

Csladspa
Wtyczka LADSPA do języka Csound
Versions of package csladspa
ReleaseVersionArchitectures
trixie6.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie6.03.2~dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye6.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch6.08.0~dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm6.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package csladspa:
roleshared-lib
Popcon: 72 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wtyczka umożliwia tworzenie wtyczek LADSPA w języku programowania Csound.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Csound lub LADSPA, należy zapoznać się odpowiednio z pakietami csound lub ladspa-sdk.

Csoundqt
Interfejs dla procesora dźwięku csound
Versions of package csoundqt
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.1.1+dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.9.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.1+dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.8.1~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.3-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.9.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.1+dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package csoundqt:
uitoolkitqt
Popcon: 18 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CsoundQT to prosty wieloplatformowy edytor oraz nakładka na Csound z podświetlaniem składni, interaktywną pomocą i automatycznym uruchamianiem procesora dźwięku Csound.

Other screenshots of package csoundqt
VersionURL
0.9.8.1~dfsg0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-8adff2ad8adde2940fa95f54485e8c27.jpg
Screenshots of package csoundqt
Dpf-plugins
Audio plugin collection from DISTRHO (metapackage)
Versions of package dpf-plugins
ReleaseVersionArchitectures
sid1.7+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.7+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.6+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 108 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapackage pulling-in collection of DPF-based plugins in CLAP, LADSPA, DSSI, LV2, VST2 and VST3 formats.

The list of plugins/packs are:

 • glBars
 • Kars
 • Mini-Series (3BandEQ, 3BandSplitter, PingPongPan)
 • ndc-Plugs (Amplitude Imposer, Cycle Shifter, Soul Force)
 • MVerb
 • Nekobi
 • ProM
Dragonfly-reverb
Reverb effect plugins - metapackage
Versions of package dragonfly-reverb
ReleaseVersionArchitectures
sid3.2.10-3all
trixie3.2.10-3all
bookworm3.2.8-1all
Popcon: 47 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dragonfly Reverb is a bundle of free audio reverb effects:

 • Early Reflections
 • stereo-to-stereo reverb
 • Hall Reverb
 • stereo-to-stereo reverb
 • Plate
 • mono-to-stereo reverb
 • Room Reverb
 • stereo-to-stereo reverb

This metapackage installs all JACK, LV2, VST3, CLAP and VST plugins

Screenshots of package dragonfly-reverb
Drumkv1
Tradycyjny zestaw perkusyjny - samodzielny program
Versions of package drumkv1
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.9.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.9.29-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.9.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.9.32
Debtags of package drumkv1:
uitoolkitqt
Popcon: 22 users (19 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Program drumkv1 to tradycyjny, całkowicie cyfrowy, samplerowy syntezator perkusyjny z efektami stereo. Jest dostarczany w obu formach wtyczki LV2 i czystego, autonomicznego klienta JACK z sesją JACK oraz obsługą wejścia JACK MIDI i ALSA MIDI.

Pakiet zawiera samodzielny program.

Dssi-host-jack
Example of DSSI host
Versions of package dssi-host-jack
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.1.1~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1.1~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.1~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dssi-host-jack:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 64 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DSSI is an API for audio plugins, with particular application for software synthesis plugins with native user interfaces.

DSSI is an open specification developed for use in Linux audio applications, although it is portable to other platforms. It may be thought of as LADSPA-for-instruments, or something comparable to VSTi.

This package contains an example DSSI host which is useful for testing new plugins. It listens for MIDI events on an ALSA sequencer port, delivers them to DSSI synths and outputs the result via JACK. It does not currently support audio input (e.g. for DSSI effects plugins).

Dssi-utils
Command-line utilities for sending commands to DSSI plugins
Versions of package dssi-utils
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1.1~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.1~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.1.1~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package dssi-utils:
devellibrary
roledevel-lib, program
Popcon: 35 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DSSI is an API for audio plugins, with particular application for software synthesis plugins with native user interfaces.

DSSI is an open specification developed for use in Linux audio applications, although it is portable to other platforms. It may be thought of as LADSPA-for-instruments, or something comparable to VSTi.

This package contains the dssi_osc_send and dssi_osc_update utilities which can, for instance, be used to send commands to the DSSI trivial synth plugin.

Eq10q
LV2 plugins bundle
Versions of package eq10q
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.2~repack0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2~repack0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2~repack0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.2~repack0-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2~repack0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0~beta5.1~repack0-2amd64,armel,armhf,i386
trixie2.2~repack0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package eq10q:
uitoolkitgtk
Popcon: 193 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Package contains these plugins:

 • eq10q : 10 band equalizer;
 • eq6q : 6 band equalizer;
 • eq4q : 4 band equalizer;
 • eq1q : 1 band equalizer;
 • cs10q : compressor;
 • cs10qm : side-chain input compressor;
 • gt10q : gate;
 • bassup : bass enhancer;
 • lr2ms : mid/side matrix lr to ms;
 • ms2lr : mid/side matrix ms to lr.

All plugins have mono and stereo version.

More information: http://eq10q.sourceforge.net/

Ffmsindex
Command line tool to create ffms2 index files
Versions of package ffmsindex
ReleaseVersionArchitectures
sid2.40+git20211209-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.20-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.23-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.23-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.23-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.40+git20211209-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.40+git20211209-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 22 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A cross platform ffmpeg wrapper library, and some additional content for things ffmpeg doesn't handle well. A more friendly API and an easy way to say "open and decompress this, I don't care how".

This package contain a command line indexer tool. Used to create index files which can later be used by applications which are useing ffms2 to speed up loading of multimedia files.

Fil-plugins
Wtyczka korektora parametrycznego LADSPA
Versions of package fil-plugins
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.3.0-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.3.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.3.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.3.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fil-plugins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 234 users (41 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jest to czteropasmowy korektor parametryczny. Każda sekcja posiada aktywny/obejściowy przełącznik, kontrolę częstotliwości, przepustowości i wzmocnienia. Ponadto pakiet zapewnia globalny przełącznik obejściowy i globalną kontrolę wzmocnienia.

Filtry rezonansowe drugiego rzędu są implementowane przy użyciu filtra kratowego w stylu Mitra-Regalia, który wykazuje się dobrą stabilnością nawet podczas zmiany parametrów.

Wszystkie przełączniki i elementy sterujące są wewnętrznie wygładzone, dzięki czemu można ich używać „na żywo” bez kliknięć lub odgłosów zamka błyskawicznego. Wtyczka nadaje się do użycia w systemach, które umożliwiają automatyzację portów kontroli wtyczek, takich jak Ardour, lub do wykorzystania na scenie.

Fluidsynth-dssi
DSSI wrapper for the FluidSynth SoundFont-playing synthesizer
Versions of package fluidsynth-dssi
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.0.0-6amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fluidsynth-dssi:
interfacecommandline, x11
roleplugin
soundmidi
uitoolkitgtk
useplaying
works-withaudio
Popcon: 51 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The FluidSynth-DSSI package contains FluidSynth-DSSI, a wrapper for the FluidSynth SoundFont-playing software synthesizer, allowing it to function as a DSSI plugin.

DSSI is an API for audio processing plugins, particularly useful for software synthesis plugins with user interfaces.

Fomp
collection of LV2 audio plugins
Versions of package fomp
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.0~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.0~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.0~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 115 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fomp is an LV2 port of the MCP, VCO, FIL, and WAH plugins originally written by Fons Adriaensen.

There are 13 plugins in total: 1 auto-wah, 1 EQ, 3 chorus, 5 filters, and 3 oscillators.

The plugin implementations are identical to their LADSPA forebears, except the primary frequency port of oscillators and filters has been converted to Hz to facilitate use in any host without assuming the hidden tuning frequency of AlsaModularSynth. All other frequency ports remain as they were, using octaves for faithful Moog-like modulation.

Ghostess
Graficzny host wtyczki DSSI
Versions of package ghostess
ReleaseVersionArchitectures
buster20120105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20120105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20120105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20210101-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid20210101-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie20120105-1amd64,armel,armhf,i386
stretch20120105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ghostess:
uitoolkitgtk
Popcon: 15 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Graficzny host DSSI, oparty na usłudze jack-dssi-host, ale umożliwiający zapisywanie i przywracanie konfiguracji wtyczki, jak również określanie kanałów MIDI i syntezatorów warstwowych.

Hexter
Wtyczka DSSI do modelowania dźwięku z Yamaha DX7
Versions of package hexter
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.0.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.2-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package hexter:
interfacecommandline, x11
roleplugin
soundmidi
uitoolkitgtk
useplaying
works-withaudio
Popcon: 46 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Hexter to syntezator programowy, który modeluje generowanie dźwięku z syntezatora Yamaha DX7. Może on z łatwością wczytywać większość plików z DX7, akceptować polecenia edycji poprawek za pośrednictwem komunikatów typu MIDI sys-ex i odtwarzać dźwięk DX7 z dużą dokładnością.

Screenshots of package hexter
Invada-studio-plugins-ladspa
Invada Studio Plugins - a set of LADSPA audio plugins
Versions of package invada-studio-plugins-ladspa
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.3.1-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.3.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.3.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.3.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package invada-studio-plugins-ladspa:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 181 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Utility Plugins

 Input Module (Stereo only)
Alter gain, balance, width, phase on a stereo signal

Filter Plugins

 Low Pass (Mono and Stereo version)
 High Pass (Mono and Stereo version)
Gentle high pass and low pass filters

Simulation Plugins

 Tube - (Mono and Stereo version)
Valve warmth/distortion simulation

Dynamics Plugins

 Compressor - (Mono and Stereo version)
Peak/RMS soft-clipping compressor

Reverb Plugins

 ER Reverb - (Mono and Stereo summing In)
Early reflection based reverb.
Invada-studio-plugins-lv2
Invada Studio Plugins - a set of LV2 audio plugins
Versions of package invada-studio-plugins-lv2
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.0+repack0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.0+repack0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.0+repack0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.0+repack0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.0+repack0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster1.2.0+repack0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.0+repack0-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package invada-studio-plugins-lv2:
roleplugin
uitoolkitgtk
works-withaudio
Popcon: 192 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Distortion Plugins

 Tube - (Mono and Stereo version)
Valve warmth/distortion simulation.

Delay Plugins

 Delay Munge - (Mono and Sum version)
Delay with munged (non-linear) feedback & delay calculator.

Dynamics Plugins

 Compressor - (Mono and Stereo version)
Peak/RMS soft-clipping compressor.

Filter Plugins

 Low Pass (Mono and Stereo version)
 High Pass (Mono and Stereo version)
Gentle high pass and low pass filters.

Phaser Plugins

 Stereo Phaser (Mono, Stereo and Sum version)
Long slow stereo phaser.

Reverb Plugins

 ER Reverb - (Mono and Sum version)
Early reflection based reverb.

Utility Plugins

 Input Module (Stereo only)
Alter gain, balance, width, phase on a stereo signal.
 Meters (Stereo only)
Peak, VU, Phase and spectrograph meters.
 Test Tones (Mono only)
Generate testtones at specific frequencies.
Ir.lv2
LV2 IR reverb
Versions of package ir.lv2
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3.2~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.3.4~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.3.4~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.3.4~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.4~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.3~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.3.3~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ir.lv2:
uitoolkitgtk
Popcon: 160 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

IR is a zero-latency, realtime, high performance signal convolver especially for creating reverb effects. Supports impulse responses with 1, 2 or 4 channels, in any soundfile format supported by libsndfile.

IR files can be for example here:

 • https://musical-artifacts.com/artifacts?tags=impulse+response
 • https://musical-artifacts.com/artifacts?tags=ir

For converting 2ch impupuses to 4ch True stereo format use 'convert4chan' utility. See man pages.

Screenshots of package ir.lv2
Jalv
Narzędzie do uruchamiania wtyczek LV2 jako niezależnych aplikacji
Versions of package jalv
ReleaseVersionArchitectures
sid1.6.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.6.0~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.0~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.6~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
trixie1.6.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package jalv:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 31 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program jalv to niezależna wersja lv2jack, która obsługuje interfejsy wtyczek za pośrednictwem libsuil. Pozwala uruchomić wtyczkę LV2 jako aplikację JACK.

Pakiet zawiera zamiennik narzędzia lv2jack, które było wcześniej dostarczane przez pakiet lilv-utils.

Jconvolver
Convolution reverb Engine for JACK
Versions of package jconvolver
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 21 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jconvolver is a Convolution Engine for JACK using FFT-based partitioned convolution with multiple partition sizes. It can execute up to a 64 by 64 convolution matrix (i.e. 4096 simultaneous convolutions) as long as your CPU(s) can handle the load.

Ladspa-sdk
sample tools for linux-audio-dev plugin architecture
Versions of package ladspa-sdk
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.15-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.13-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.13-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.13-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package ladspa-sdk:
develexamples, library
roledevel-lib
works-withaudio
Popcon: 453 users (52 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LADSPA is a free standard specification for audio effect plugins.

Contains sample plugins, and analyseplugin, listplugin, applyplugin programs, and the ladspa.h, the LADSPA specification.

Please build-depend on this package if you need ladspa.h

Ladspalist
List LADSPA plugins for use by LADSPA UGen
Versions of package ladspalist
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.7.1~repack-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
buster3.9.1~repack-3amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bullseye3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bookworm3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
sid3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 18 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Optional helper tool to list the features of LADSPA plugins installed on the system for later use by the LADSPA UGen plugin for SuperCollider.

Libasound2-plugin-equal
equalizer plugin for ALSA
Versions of package libasound2-plugin-equal
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.6-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6-6amd64,armel,armhf,i386
trixie0.6-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libasound2-plugin-equal:
roleplugin, shared-lib
Popcon: 7 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Alsaequal is a real-time adjustable equalizer plugin for ALSA. It can be adjusted using an ALSA compatible mixer, like alsamixergui or alsamixer.

Alsaequal uses the Eq CAPS LADSPA Plugin for audio processing, actually alsaequal is a generic LADSPA plugin interface with real-time access to the LADSPA controls (the LADSPA plugin included with alsa doesn't allow for real-time controls) but it was developed for and only tested with Eq CAPS LADSPA plugin.

Ll-scope
an oscilloscope DSSI plugin
Versions of package ll-scope
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.1-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ll-scope:
interfacex11
roleplugin
scopeutility
uitoolkitgtk
useviewing
works-withaudio
Popcon: 18 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Oscilloscope is a DSSI plugin with a GUI that displays the audio input in an oscilloscope view. It can be useful when working with modular synths, to view the waveforms with at different places in the synth graph.

Screenshots of package ll-scope
Lsp-plugins
LSP (Linux Studio Plugins) audio-plugins (metapackage)
Versions of package lsp-plugins
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports1.1.24-1~bpo10+1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.29-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.5-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,s390x
sid1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 81 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Linux Studio Plugins (LSP) provides a collection of audio effects, synthesizers, and a selection of audio tools for music and sound production. It provides standalone JACK clients and integrates into the LV2, CLAP, LADSPA and VST plugin frameworks.

LSP provides the following plugins:

Audio effects: limiters, dynamic processors, expanders, gates, graphic equalisers, impulse responses, impulse reverbs, compressors, multiband compressors, parametric equalisers, phase detector, sidechain multiband compressors, sidechain limiters, sidechain dynamic processors, sidechain expanders, sidechain gates, sidechain compressors, slapback delays, delay compensators, triggers.

Synths: samplers, and multisamplers.

Tools: latency meters, oscillators, profiler, spectrum analyzers, and MIDI triggers

This metapackage installs plugins for all supported frameworks and the JACK standalone clients.

Lv2file
Program wiersza poleceń stworzony w celu dodawania efektów LV2 do plików audio
Versions of package lv2file
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.95-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.83-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.83-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.83-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.84-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.95-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.95-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package lv2file:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 12 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Lv2file to prosty program, który umożliwia bezproblemowe dodawanie efektów LV2 do plików dźwiękowych.

Możliwe przypadki użycia lv2file to:

 • Zastosowanie danego efektu bez konieczności otwierania graficznego interfejsu użytkownika lub rozpoczynania projektu.
 • Zastosowanie efektów do dużej liczby plików z możliwością zautomatyzowania tego procesu.
 • Możliwość użycia deterministycznego środowiska do debugowania wtyczek tworzonych przez użytkownika.
 • Przetwarzanie dźwięku jedynie przy użyciu wiersza poleceń.

Pakiet lv2file nie został wyposażony w jakiekolwiek wbudowane efekty, tak więc należy zainstalować inne pakiety zawierające wtyczki LV2 współpracujące z programem lv2file.

Lv2proc
Procesor efektów pracujący w wierszu poleceń
Versions of package lv2proc
ReleaseVersionArchitectures
buster0.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.0-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 14 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LV2proc to prosty, konsolowy procesor efektów wykorzystujący wtyczki LV2.

Program lv2proc generuje wyjściowy plik dźwiękowy poprzez zastosowanie wtyczki efektów LV2 do wejściowego pliku dźwiękowego.

Lv2vocoder
Wtyczka wokodera LV2
Versions of package lv2vocoder
ReleaseVersionArchitectures
buster1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package lv2vocoder:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 151 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Być może nie wiesz, co to jest wokoder, ale jest pewne, że już go kiedyś słyszałeś. Wokodery są często używane przy dodawaniu efektu robota do wokalu artysty w muzyce. Szczęśliwe roboty używają Linuksa i LV2!

Niniejsza wtyczka wokodera posiada 2 wejścia AUDIO i 1 WYJŚCIE. Na pierwsze WEJŚCIE podawany jest sygnał modulujący (tzw. "Formant"), który jest zwykle czyimś głosem. Na drugie WEJŚCIE podawany jest sygnał nośny typu "Carrier", który jest rodzajem ciągłego dźwięku z syntezatora. Sygnał nośny "Carrier" modulowany jest przez sygnał formatujący "Formant".

Dostępnych jest wiele portów kontrolnych. Pierwszym z nich jest "Liczba pasm", który określa ilość pasm częstotliwości do wykorzystania (maksymalna ich liczba to 16). Reszta elementów sterujących ustawia poziom każdego indywidualnego pasma i powinna mieć wartość od 0,0 do 1,0. Pasma o mniejszych numerach mają niższą częstotliwość, a te * większych numerach charakteryzują się większą częstotliwością.

Screenshots of package lv2vocoder
Mcp-plugins
LADSPA plugins designed for Alsa Modular Synth
Versions of package mcp-plugins
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.0-7amd64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.4.0-6arm64
trixie0.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mcp-plugins:
roleplugin
usefiltering
works-withaudio
Popcon: 285 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MCP plugins implement a set of LADSPA plugins that vastly improve the sound of AlsaModularSynth.

Currently they consist of these plugins:

 • Moog VCF (1-3): Moog lowpass filters that quite successfully emulate the properties of the analogue circuit. Version 3 of these filters is recommended.
 • Phaser1: A phaser with up to 30 all-pass filters in series.
 • Phaser1+LFO: The same as above, but with built-in LFO. LFO waveform can be continuosly changed from saw down to triangle and saw up.
 • Chorus (1,2): Two chorus plugins.
Mda-lv2
Paul Kellett's MDA plugins ported to LV2
Versions of package mda-lv2
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.2~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.2~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.2~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 113 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides Paul Kellett's MDA plugins ported to the LV2 specification.

LV2 (LADSPA version 2) is an open standard for plugins and matching host applications, mainly targeted at audio processing and generation.

This package provides the following synths and effects:

 • Ambience - Reverb effect
 • Bandisto - Multi-band distortion
 • BeatBox - Drum replacer
 • Combo - Amp & speaker simulation
 • De-ess - High frequency dynamics processor
 • Degrade - Sample quality reduction
 • Delay - Simple stereo delay with feedback tone control
 • Detune - Simple up/down pitch shifting thickener
 • Dither - Range of dither types including noise shaping
 • DubDelay - Delay with feedback saturation and time/pitch modulation
 • DX10 - FM Synthesizer
 • Dynamics - Compressor / Limiter / Gate
 • EPiano - Acoustic piano
 • Image - Stereo image adjustment and M-S matrix
 • JX10 - 2-Oscillator analog synthesizer
 • Leslie - Rotary speaker simulator
 • Limiter - Opto-electronic style limiter
 • Loudness - Equal loudness contours for bass EQ and mix correction
 • Multiband - Multi-band compressor with M-S processing modes
 • Overdrive - Soft distortion
 • Piano
 • RePsycho - Drum loop pitch changer
 • RezFilter - Resonant filter with LFO and envelope follower
 • RingMod - Ring modulator with sine-wave oscillator
 • Round Panner - 3D panner
 • Shepard - Continuously rising/falling tone generator
 • Splitter - Frequency / level crossover for setting up dynamic processing
 • Stereo Simulator - Haas delay and comb filtering
 • Sub-Bass Synthesizer - Several low frequency enhancement methods
 • Talkbox - High resolution vocoder
 • TestTone - Signal generator with pink and white noise, impulses and sweeps
 • Thru-Zero Flanger - Classic tape-flanging simulation
 • Tracker - Pitch tracking oscillator, or pitch tracking EQ
 • Transient - Transient shaper
 • VocInput - Pitch tracking oscillator for generating vocoder carrier input
 • Vocoder - Switchable 8 or 16 band vocoder

These plugins make no claim of compatibility, or any other relation, to VST. This code does not require the VST SDK, or any other non-free software, and it has never come into contact with any part of the VST SDK.

Screenshots of package mda-lv2
Naspro-bridges
collection of bridges to LV2
Versions of package naspro-bridges
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
trixie0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

NASPRO bridges is a collection of bridges to LV2 which, once installed, allow users to use plugins developed for other plugin standards in LV2 hosts.

This release contains two such bridges: a LADSPA (+ LRDF) and a DSSI one.

The LADSPA bridge supports every feature of LADSPA and LRDF except:

 • run_adding() and set_run_adding_gain().
 • LRDF factory presets. The DSSI bridge does not support:

 • GUIs;

 • MIDI programs;
 • maximum number of events per run_synth() - it is 4096, should be enough in most cases;
 • run_synth_adding() - as before;
 • run_multiple_synths() and run_multiple_synths_adding() - no extension to do that and it may also be impossible to support those.
Nekobee
Prosta wtyczka DSSI o pojedynczym oscylatorze
Versions of package nekobee
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.1.7-4amd64,armel,armhf,i386
buster0.1.8~repack1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.8~repack1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nekobee:
roleplugin
uitoolkitgtk
works-withaudio
Popcon: 9 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet umożliwia odtwarzanie cierpkich bulgoczących dźwięków z użyciem nekobee, prostego syntezatora z pojedynczym oscylatorem opartym na Rolandzie TB-303.

DSSI to API dla wtyczek przetwarzających dźwięk, szczególnie przydatny dla wtyczek do syntezy oprogramowania z interfejsami użytkownika (więcej informacji na stronie: http://dssi.sf.net/).

Omins
Kolekcja wtyczek LADSPA przeznaczonych do modułowych syntezatorów
Versions of package omins
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.2.0-7.1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2.0-7.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.0-7.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package omins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 13 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet udostępnia następujące wtyczki:

 • Range translator
 • Formant filter
 • AD Envelope
 • DAHDSR Envelope
 • Hz to V/Oct converter
 • Comparison
 • Fast Crossfade
 • Masher, Multiplexer
 • Power, Probability Switch
 • Sample and Hold
 • Signal Absolute Value
 • Slew Limiter
 • Slide
 • Waveguide Mesh
Rev-plugins
Wtyczka LADSPA do obsługi pogłosu
Versions of package rev-plugins
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.7.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.7.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.7.1-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.7.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rev-plugins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 220 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Niniejsza wtyczka posiada dwa wejścia do obsługi stereo i pewien kod zapobiegający denormalizacji zmiennoprzecinkowej. Wtyczka bazuje na gverb autorstwa Juhana Sadeharju, ale kod jest całkowicie oryginalny.

Rubberband-ladspa
LADSPA plugin for audio pitch-shifting
Versions of package rubberband-ladspa
ReleaseVersionArchitectures
buster1.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.9.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.3.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.3.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.8.1-6amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.1.2+dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rubberband-ladspa:
roleplugin, shared-lib
works-withaudio
Popcon: 316 users (66 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rubber Band is a library and utility program that permits you to change the tempo and pitch of an audio recording independently of one another.

This package contains a LADSPA plugin that can change the pitch of a sound in real-time.

Samplv1
polyphonic sampler synthesizer - standalone
Versions of package samplv1
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.9.29-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.8.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
upstream0.9.32
Debtags of package samplv1:
uitoolkitqt
Popcon: 19 users (17 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

samplv1 is an old-school all-digital polyphonic sampler synthesizer with stereo effects.

Although other samplers like specimen provide more features, one could find samplv1 much easier and accessible. Plus, it is provided in both forms of a JACK stand-alone client and a LV2 plugin.

This package provides the standalone app.

Sc3-plugins
Community collection of UGen plugins for SuperCollider
Versions of package sc3-plugins
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.7.1~repack-2all
buster3.9.1~repack-3all
bookworm3.9.1~repack-4all
bullseye3.9.1~repack-4all
sid3.9.1~repack-4all
trixie3.9.1~repack-4all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Extension plugins for the SuperCollider3 audio synthesis server. These third-party plugins provide additional synthesis, analysis, and other capabilities for the sound server.

Sc3-plugins-language
sclang class files of UGen plugins for SuperCollider
Versions of package sc3-plugins-language
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.7.1~repack-2all
trixie3.9.1~repack-4all
bookworm3.9.1~repack-4all
bullseye3.9.1~repack-4all
sid3.9.1~repack-4all
buster3.9.1~repack-3all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Extension plugins for the SuperCollider3 audio synthesis server. These SuperCollider class files are needed by sclang when using the community collection of UGen plugins for SuperCollider.

Sc3-plugins-server
Compiled scsynth UGen plugins for SuperCollider
Versions of package sc3-plugins-server
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
stretch3.7.1~repack-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
bookworm3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
buster3.9.1~repack-3amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
sid3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 36 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Extension plugins for the SuperCollider3 audio synthesis server. These plugin binaries are needed by scsynth when using the community collection of UGen plugins for SuperCollider.

Setbfree
Organy typu tonewhell DSP
Versions of package setbfree
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.8.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.7.5-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.8.12+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.8.12+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.8.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 153 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program setBfree to kontrolowany przez MIDI syntezator programowy, zaprojektowany do naśladowania dźwięku i właściwości organów elektromechanicznych oraz urządzeń do modyfikacji dźwięku, które przyniosły światową sławę nazwom i produktom: Laurens Hammond i Don Leslie.

Sineshaper
Monophonic synth plugin with two oscillators and waveshapers
Versions of package sineshaper
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.4.2-8amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package sineshaper:
interfacecommandline, x11
roleplugin
soundmidi
uitoolkitgtk
useplaying
works-withaudio
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A monophonic synth plugin that sends the sound from two sine oscillators through two sine waveshapers in series. You can control the vibrato, tremolo, portamento, the tuning of both oscillators, the oscillator mix, and the shape amount (total and split over both shapers). There is also an ADSR envelope generator that can control the total shape amount and the amplification (with controllable sensitivity for both), an LFO for the total shape amount, and a feedback delay. The shape amount and amplification is velocity sensitive, and the "Mod Wheel" MIDI controller is bound to the total shape amount.

This is a development version, so things will probably change - don't use this plugin in a patch or song and expect later versions to work in the same way.

Screenshots of package sineshaper
Slv2-doc
Documentation for SLV2
Versions of package slv2-doc
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.6+dfsg1-2all
Debtags of package slv2-doc:
develdoc
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Man pages documenting the SLV2 API. SLV2 is a library geared towards music and audio applications which makes the use of LV2 plugins as simple as possible. LV2 is a standard for plugins and matching host applications, mainly targeted at audio processing and generation.

This package contains the API documentation for libslv2.

Slv2-jack
Jack support for LV2 plugins
Versions of package slv2-jack
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.6+dfsg1-2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LV2 is a simple but extensible successor of LADSPA plugins, intended to address the limitations of LADSPA which many applications have outgrown.

This package contains binary files.

So-synth-lv2
Set of synthesizers for the LV2 plugin format
Versions of package so-synth-lv2
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 98 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package is an unofficial port of a set of synthesizers written by 50m30n3 to the LV2 plugin format. In order to use it, you need a host for LV2 plugins such as Ardour, Qtractor, or Ingen. This package contains three synthesizers, a feedback drone synthesizer, a piano synthesizer, and a bassline synthesizer.

Ste-plugins
stereo LADSPA plugins
Versions of package ste-plugins
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.0.2-6arm64
sid0.0.2-7amd64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.0.2-2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 167 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides a set of stereo plugins:

 • Stereo width;
 • Stereo balance and panner.
Swh-lv2
Wtyczki SWH Steve'a Harrisa przeniesione do LV2
Versions of package swh-lv2
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.16+git20160519~repack0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.16+git20160519~repack0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.16+git20160519~repack0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.0.16+git20160519~repack0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.15+20130517.git978d5d8-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.0.16+git20160519~repack0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.0.16+git20160519~repack0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package swh-lv2:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 208 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera wtyczki SWH Steve'a Harrisa przeniesione do specyfikacji LV2.

Istnieje duża liczba efektów, takich jak filtry, generatory harmoniczne, regulatory nachylenia i wiele więcej, dla hostów zgodnych z LV2 (Qtractor, Ardour, lv2rack). Oto lista udostępnionych efektów:

inv, flanger, diode, comb, notch_iir, sc2, debug, amp, zm1, matrix_spatialiser, bandpass_iir, lookahead_limiter_const, fast_lookahead_limiter, am_pitchshift, revdelay, valve_rect, delayorama, harmonic_gen, sifter, decimator, foverdrive, matrix_st_ms, step_muxer, tape_delay, pointer_cast, xfade, dj_flanger, single_para, dc_remove, satan_maximiser, phasers, foldover, matrix_ms_st, freq_tracker, bode_shifter, alias, dyson_compress, dj_eq, comb_splitter, hermes_filter, valve, bode_shifter_cv, multivoice_chorus, plate, latency, fad_delay, split, allpass, const, hilbert, fm_osc, sin_cos, crossover_dist, triple_para, hard_limiter, imp, chebstortion, vynil, svf, rate_shifter, surround_encoder, se4, sc1, lookahead_limiter, divider, impulse, lowpass_iir, karaoke, sc4, shaper, butterworth, gong_beater, gsm, sinus_wavewrapper, declip, gverb, transient, pitch_scale, ls_filter, ringmod, sc3, gate, delay, giant_flange, lcr_delay, mod_delay, smooth_decimate, wave_terrain, highpass_iir, analogue_osc, retro_flange, mbeq, simple_comb, gong, decay i bandpass_a_iir.

Swh-plugins
Wtyczki LADSPA Steve'a Harrisa
Versions of package swh-plugins
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.4.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.15+1-7amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.4.17-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.4.17-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package swh-plugins:
roleshared-lib
works-withaudio
Popcon: 2166 users (371 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Steve Harris napisał wiele wtyczek do urządzeń zgodnych z LADSPA (np. GLAME, Sweep i ecasound). Wtyczki dostępne to:

amp, fast overdrive, overdrive (z koloryzacją), comb filter, waveshaper, ringmod, divider, diode, decliper, pitch scaler, 16 band equaliser, sinus wavewrapper, hermes filter, chorus, flanger, decimater, oscillator, gverb, phasers, harmonic generators, surround encoders itd.

Synthv1
old-school polyphonic synthesizer - standalone
Versions of package synthv1
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.9.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.9.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.29-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.9.32
Debtags of package synthv1:
uitoolkitqt
Popcon: 17 users (20 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

synthv1 is an old-school all-digital 4-oscillator subtractive polyphonic synthesizer with stereo effects, especially suited to create strong bass sounds.

This package provides the standalone app.

Screenshots of package synthv1
Tap-plugins
Wtyczki przetwarzające dźwięk do hostów zgodnych z LADSPA
Versions of package tap-plugins
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.7.3-1amd64,armel,armhf,i386
trixie1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.7.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.0-2amd64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.0-1arm64
upstream1.0.1
Debtags of package tap-plugins:
roleplugin
usefiltering
works-withaudio
Popcon: 665 users (53 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tom Szilagyi napisał wiele wtyczek do hostów kompatybilnych z LADSPA (np. Ardour, GNU Sound i GStreamer).

Wtyczki te (Equalizer, Reverberator, Stereo Echo, Tremolo, Scaling Limiter, AutoPanner i DeEsser) zostały napisane głównie dla Ardoura, ale powinny działać dobrze z każdym hostem LADSPA.

Vamp-plugin-sdk
audio analysis and feature extraction plugins (SDK)
Versions of package vamp-plugin-sdk
ReleaseVersionArchitectures
buster2.7.1~repack0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.5+repack0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.6~repack0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.10.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.10.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.10.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.10.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package vamp-plugin-sdk:
roleplugin
Popcon: 41 users (148 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Vamp is an audio processing plugin system for plugins that extract descriptive information from audio data - typically referred to as audio analysis plugins or audio feature extraction plugins.

Just like an audio effects plugin (such as a VST), a Vamp plugin is a binary module that can be loaded up by a host application and fed audio data. However, unlike an effects plugin, a Vamp plugin outputs not processed audio but some sort of symbolic information. Typical things that a Vamp plugin might calculate include the locations of moments such as note onset times, visual representations of the audio such as histograms, or curve data such as power or fundamental frequency.

Hosts using Vamp plugins include Audacity and Sonic Visualiser.

This package contains C and C++ header files for developing Vamp plugins and hosts as well as source code of example plugins and a simple host.

Vco-plugins
LADSPA plugin sporting anti-aliased oscillators
Versions of package vco-plugins
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.3.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.0-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package vco-plugins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 213 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This plugin contains three anti-aliased oscillators, all based on the concept of using precomputed bandlimited Dirac pulses to construct the classical waveforms. They are both memory and CPU efficient. The first one produces a flat spectrum (impulses) and the second generates a sawtooth waveform. The third one (new in 0.3.0), provides a variable width rectangular waveform.

Vlevel
Levelling audio filter as command-line tool and LADSPA/JACK plugin
Versions of package vlevel
ReleaseVersionArchitectures
buster0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.5.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.5.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.5.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 75 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

VLevel keeps your music from making you jump out of your seat, and it keeps you from having to fiddle with the volume constantly. It's different from other dynamic compressors because it looks ahead. You can think of VLevel as someone who knows your music by heart, and turns the volume up during quiet passages, but smoothly turns it back down when he knows a loud part is coming. It's great for making CDs to listen to in your car, or to play background music on your computer.

VLevel is currently a LADSPA plugin, a JACK plugin and a command-line filter. You can use it with many Linux audio programs including XMMS, GStreamer, GLAME, GDAM, and others, and you can use it in shell scripts to level your music before burning a CD.

The commandline filter is also useful for levelling podcasts before (encoding and) publishing.

Vocproc
Wtyczka LV2 do zmiany wysokości tonu i syntezy dźwięku
Versions of package vocproc
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package vocproc:
roleplugin
uitoolkitgtk
works-withaudio
Popcon: 143 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

VocProc to wtyczka LV2 do zmiany wysokości tonu (z korektą formantu lub bez niego), syntezy dźwięku, automatycznej korekcji tonu i harmonizacji głosu śpiewanego.

Pakiet zawiera wtyczkę LV2 vocproc.

Wah-plugins
auto-wah LADSPA plugin
Versions of package wah-plugins
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.0-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package wah-plugins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 171 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This LADSPA plugin is the combination of a 'wah' pedal and a simple envelope follower.

Controls are:

 • Freq: the resonance frequency of wah filter. This would normally be controlled using a midi pedal.
 • Mix: crossfades between dry and wet signal, the first is the original input signal and the latter is the pure output of the resonant filter amplified by 18 dB.

The three remaining parameters control the envelope follower. This produces a control signal that is added to the 'Freq' setting.

 • Drive: input gain to the envelope follower (so this gain is not in the signal path).
 • Decay: controls the decay time of the envelope.
 • Range: controls how much the envelope is allowed to modify the basic frequency.
Whysynth
DSSI Soft Synth Interface
Versions of package whysynth
ReleaseVersionArchitectures
bookworm20170701-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20170701-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid20170701-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster20090403-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch20090403-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie20090403-1.2amd64,armel,armhf,i386
bullseye20170701-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package whysynth:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
works-withaudio
x11application
Popcon: 45 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Disposable Soft Synth Interface (DSSI). A brief list of features:

 • 4 oscillators, 2 filters, 3 LFOs, and 5 envelope generators per voice.
 • 10 oscillator modes minBLEP, wavecycle, asynchronous granular, three FM modes, waveshaper, noise, PADsynth, and phase distortion.
 • 6 filter modes.
 • flexible modulation and mixdown options. DSSI is a plugin API for software instruments (soft synths) with user interfaces, permitting them to be hosted in-process by audio applications. More information on DSSI can be found at: http://dssi.sourceforge.net/
Screenshots of package whysynth
Wsynth-dssi
hack on Xsynth-DSSI to allow wavetable synthesis
Versions of package wsynth-dssi
ReleaseVersionArchitectures
sid0.1.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.3-4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.1.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package wsynth-dssi:
roleshared-lib
uitoolkitgtk
Popcon: 31 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wsynth-DSSI is a hack on Xsynth-DSSI to allow wavetable synthesis.

X42-plugins
Collection of LV2 plugins
Versions of package x42-plugins
ReleaseVersionArchitectures
jessie20140524-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye20210114-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20221119-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20230915+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid20230915+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch20161230-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20180803-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package x42-plugins:
uitoolkitgtk
Popcon: 225 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Package contain these plugins:

 • balance.lv2
 • a stereo balance control plugin
 • controlfilter.lv2
 • filter/process Control Parameters, intended to be used with modular synthesizers, in particular ingen
 • darc.lv2
 • a general purpose audio signal compressor
 • dpl.lv2
 • a look-ahead digital peak limiter intended but not limited to the final step of mastering or mixing
 • fat1.lv2
 • auto-tuner based on Fons Adriaensen's zita-at1
 • fil4.lv2
 • a 4-band parametric EQ with graphical display
 • additional High/Low shelfs and Hi/Lo Pass filters
 • matrixmixer.lv2
 • a matrix mixer
 • meters.lv2
 • a collection of plugins for audio-level metering
 • mididebug.lv2
 • an instrumention tool to generate arbitrary MIDI messages
 • midifilter.lv2
 • a collection of MIDI filters
 • midigen.lv2
 • simple test-sequence generator
 • midimap.lv2
 • rule based MIDI mapper plugin
 • mixtri.lv2
 • a matrix mixer and trigger processor intended to be used with sisco.lv2
 • nodelay.lv2
 • an audio delay line with latency reporting - test & instrumentation tool
 • onsettrigger.lv2
 • an audio to midi converter currently intended for Bass/Kick-drums
 • phaserotate.lv2
 • an audio phase rotation plugin
 • sisco.lv2
 • a simple audio oscilloscope with variable time scale
 • spectra.lv2
 • a lollipop graph spectrum analyzer
 • stepseq.lv2
 • simple step sequencer
 • stereoroute.lv2
 • stereo routing plugin
 • testsignal.lv2
 • signal-test generator
 • tuna.lv2
 • a musical instrument tuner with strobe characteristics
 • xfade.lv2
 • a stereo DJ X-fade plugin
 • zconvo.lv2
 • a LV2 plugin to convolve audio signals
Xsynth-dssi
classic-analog (VCOs-VCF-VCA) style software synthesizer
Versions of package xsynth-dssi
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9.4-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.9.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.9.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xsynth-dssi:
interfacecommandline, x11
roleplugin
soundmidi
uitoolkitgtk
useplaying
works-withaudio
Popcon: 41 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The xsynth-dssi package contains the Xsynth-DSSI plugin, a classic-analog (VCOs-VCF-VCA) style software synthesizer with an editor GUI. Xsynth-DSSI was written by Sean Bolton, and was based on Steve Brooke's Xsynth code, but has since acquired polyphonic operation, band-limited oscillators, a better filter mode, and velocity-sensitive envelopes.

DSSI is an API for audio processing plugins, particularly useful for software synthesis plugins with user interfaces.

Zam-plugins
Collection of LV2, CLAP, VST3, LADSPA, LINUX-VST and JACK plugins
Versions of package zam-plugins
ReleaseVersionArchitectures
buster3.9~repack3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.7~repack2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.5~repack0-7amd64,armel,armhf,i386
bookworm4.1+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.14~repack3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.1+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.1+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 623 users (78 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Plugins for high quality audio processing.

The purpose of these plugins is to provide high quality DSP without using an excessive amount of CPU.

There currently is no official documentation on how to use these plugins, but anyone who is familiar with outboard gear should be able to work it out.

 The default settings and almost every slider is calibrated to standard ranges.

Package contain these plugins:

 • ZamAutoSat Automatic saturator (mono)
 • ZaMaximX2 Lightweight maximiser/limiter (stereo)
 • ZamComp Dynamic range compressor (mono)
 • ZamCompX2 Dynamic range compressor (stereo)
 • ZamDelay Basic delay plugin (mono)
 • ZamEQ2 Parametric equaliser (mono)
 • ZamGate Gate plugin (mono)
 • ZamGateX2 Gate plugin (stereo)
 • ZamGEQ31 31 band graphic equaliser (mono)
 • ZamHeadX2 Acoustic HRTF stereo widener (stereo)
 • ZamTube Triode tube amp simulator (mono)
 • ZaMultiComp Multiband compressor (mono)
 • ZaMultiCompX2 Multiband compressor (stereo)
 • ZamDynamicEQ Dynamic equaliser
 • ZamPhono A collection filters for restoring vinyl records.
 • ZamVerb Stereo reverb plugin
 • ZamGrains Looper and rhythm slicer
Zita-at1
Autotuner JACK
Versions of package zita-at1
ReleaseVersionArchitectures
buster0.6.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package zita-at1:
roleprogram
scopeutility
works-withaudio
Popcon: 19 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AT1 to "autotuner", zwykle używany do korygowania wysokości głosu śpiewającego (nieco) rozstrojonego. W porównaniu z "Autotalent" zapewnia ulepszony algorytm szacowania wysokości tonu i znacznie czystsze ponowne próbkowanie.

AT1 nie zawiera korekcji formantowej, więc powinien być używany jedynie do korygowania drobnych błędów, a nie do rzeczywistej transpozycji utworu. "Oczekiwany" ton może być kontrolowany przez Midi (tylko poprzez Jack) lub może być ustalonym zestawem nut. AT1 może być prawdopodobnie używany również na niektórych instrumentach, ale jest przeznaczony głównie do pokrywania zakresu wokalnego. Ponadto, może być używany w roli szybkiego i brudnego tunera gitarowego.

Screenshots of package zita-at1
Zynadd
Silniki ZynAddSubFX przekonwertowane do formatu wtyczki LV2
Versions of package zynadd
ReleaseVersionArchitectures
jessie1+git.20100609+dfsg0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1+git.20100609+dfsg0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1+git.20100609+dfsg0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package zynadd:
roleshared-lib
Popcon: 24 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Głównym celem projektu zyn jest wydobycie silników syntezatorów z ZynAddSubFX i spakowanie ich w formacie wtyczki LV2. Powstałe wtyczki są w dużej mierze oparte na pracy wykonanej przez Paula Octaviana Nasca. Powinniśmy podziękować Paulowi za niesamowite dźwięki, które te wtyczki generują.

Zynaddsubfx-dssi
dssi plugin of zynaddsubfx
Versions of package zynaddsubfx-dssi
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0.6-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.4.3-4amd64,armel,armhf,i386
stretch3.0.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.0.6-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.0.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 35 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A real-time software synthesizer for Linux and Windows with many features, including polyphony, multi-timbral and microtonal capabilities. It includes randomness of some parameters, which makes warm sounds, like analogue synthesizers. It has system/insertion effects too, and much more.

This package provides a dssi plugin of zynaddsubfx.

Official Debian packages with lower relevance

Csound-doc
Dokumentacja do csound
Versions of package csound-doc
ReleaseVersionArchitectures
trixie6.18.0+dfsg0-1all
stretch6.08.0~dfsg-1all
jessie6.02~dfsg-2all
buster6.12.0~dfsg-2all
bullseye6.15.0~dfsg-1all
bookworm6.18.0+dfsg0-1all
sid6.18.0+dfsg0-1all
Debtags of package csound-doc:
made-ofhtml, sgml
roledocumentation
useediting
works-withaudio
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera podręczną instrukcję obsługi do csound.

Więcej informacji na temat csound, można znaleźć w pakiecie csound.

Zita-rev1
Efekt pogłosu dla profesjonalnego dźwięku
Versions of package zita-rev1
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2.1-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.1-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package zita-rev1:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 12 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

REV1 to przerobiona wersja efektu pogłosu pierwotnie opracowanego dla Aeolus. Jego charakter jest bardziej "halowy" niż "talerzowy", ale może być używany z szeroką gamą instrumentów lub głosów. To nie jest program typu spatialiser - początkowe odbicia są różne dla lewego i prawego wejścia, ale nie odpowiadają żadnemu rzeczywistemu pomieszczeniu. Zostały one dostrojone tak, aby do pewnego stopnia pasowały do lewego i prawego źródła sygnału.

W trybie Stereo dostępna jest kontrola suchego/mokrego miksu, dzięki czemu może być używany jako wstawka lub w trybie wysyłania/powrotu. W przypadku trybu Mono wystarczy podłączyć jeden z dwóch kanałów.

W trybie Ambisonic (wybieranym przez opcję -B wiersza poleceń) jedyną opcją jest tryb wysyłania/powrotu.

Screenshots of package zita-rev1

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Carla - wnpp
audio plugin host supporting LADSPA, DSSI, LV2, VST2/3 & AU formats
License: GPL-2+
Debian package not available

Carla is an audio plugin host, with support for many audio drivers and plugin formats. It has some nice features like automation of parameters via MIDI CC (and send output back as MIDI too) and full OSC control.

Carla currently supports LADSPA (including LRDF), DSSI, LV2, VST2/3 and AU plugin formats, plus GIG, SF2 and SFZ file support. It uses JACK as the default and preferred audio driver but also supports native drivers like ALSA, DirectSound or CoreAudio.

Ingen - wnpp
modular audio processing system
License: GPL
Debian package not available

Ingen (formerly om) is a realtime modular synthesizer and effects processor using the JACK audio server and LADSPA or DSSI plugins. Its engine runs as an independent process controlled via the Open Sound Control (OSC) protocol, meaning many clients can control the engine simultaneously - even across a network.

Vst3sdk - wnpp
professional audio plugin development kit
License: Gpl3
Debian package not available

Virtual Studio Technology (VST) is an audio plugin software interface that integrates software synthesizer and effects in digital audio workstations. VST and similar technologies use digital signal processing to simulate traditional recording studio hardware in software.

VST is the de-facto industry standard for audio plugins and plugin hosts.

No known packages available

Camomile
dynamic plugin that allows to load and to control Pure Data patches inside a DAW
License: BSD-3
Debian package not available

Camomile is a meta-plugin, that allows to load Pd-patches as VST/VST3/LV2 plugin into your favourite Digital Audio Workstation.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 226986