Debian Multimedia Project
Summary
Audio plugins
Audio processing plugins, synths and virtual instruments

This metapackage installs plugins that are useful for creating and processing audio.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Audio plugins packages

Official Debian packages with high relevance

Abgate
LV2 noise gate plugin
Versions of package abgate
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.1.7-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.1.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.9-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package abgate:
roleplugin
usefiltering
works-withaudio
Popcon: 146 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

abGate is a LV2 noise gate plugin in the LV2 format to manage noise. A noise gate is a component which attenuates an audio signal when it falls below a set threshold, so it can be applied to an audio track which has one or more periods of silence where no noise should be apparent.

Screenshots of package abgate
Amb-plugins
zásuvné moduly ambisonics LADSPA
Versions of package amb-plugins
ReleaseVersionArchitectures
sid0.8.1-7arm64,riscv64
trixie0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.8.1-8amd64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.1-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package amb-plugins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 234 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Sada zásuvných modulov ambisonics, určených najmä na použitie v rámci Ardour. Posúvanie mono a stereo do B-format, horizontálna rotácia, štvorcové, šesťuholníkové a kubické dekodéry.

Ambdec
Ambisonic decoder for first and second order
Versions of package ambdec
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.1-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package ambdec:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 22 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AmbDec is an Ambisonics decoder for up to 36 speakers. It can be used for both horizontal and full 3-D systems of first, second and third order. The decoding matrices are fully user-configurable. AmbDec has some advanced features not found on most decoders:

 • Dual frequency band operation.
 • Speaker distance compensation.
 • Near-field effect compensation.

All three features can be selectively enabled or disabled in the configuration.

Ams
Realtime modular synthesizer for ALSA
Versions of package ams
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.1-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie2.1.1-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ams:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi
uitoolkitqt
useplaying
works-withaudio
x11application
Popcon: 21 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AlsaModularSynth is a realtime modular synthesizer and effect processor. It features:

 • MIDI controlled modular software synthesis.
 • Realtime effect processing with capture from e.g. "Line In" or "Mic In".
 • Full control of all synthesis and effect parameters via MIDI.
 • Integrated LADSPA Browser with search capability.
 • JACK Support.
Audiofile-tools
sfinfo and sfconvert tools
Versions of package audiofile-tools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.3.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.3.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.3.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.3.6-2+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.3.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.3.6-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security0.3.6-2+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 17 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The audiofile library allows the processing of audio data to and from audio files of many common formats (currently AIFF, AIFF-C, WAVE, NeXT/Sun, BICS, and raw data).

This package contains the sfinfo and sfconvert tools.

Screenshots of package audiofile-tools
Autotalent
zásuvný modul LADSPA na korekciu výšky
Versions of package autotalent
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.2-4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package autotalent:
roleplugin, shared-lib
works-withaudio
Popcon: 164 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Autotalent je zásuvný modul na real-time korekciu výšky. Používatelia môžu zadať noty, ktoré má spevák dovolené zaspievať, a Autotalent zaisťuje, že ich zaspieva. Autotalent je možné použiť na exotickejšie efekty, ako nar. efekt Cher / T-Pain, aby váš hlas znel „počítačovo“, na pridanie umelého vibráta alebo na hranie sa so vašimi formantmi. Autotalent je tiež možné použiť ako harmonizér, ktorý vie, ako spievať v rovnakej stupnici s vami. Alebo môžete použiť Autotalent na zmenu stupnice melódie major na minor alebo naopak alebo na zmenu hudobného režimu.

Autotalent bol navrhnutý od základu tak, aby spracovával hudobné melódie, či už spievané alebo hrané na nejakom nástroji. Pokiaľ mu dáte monofónny zdroj (t.j. melódia v jednej 1-kanálovej stope), môžete zvyčajne očakávať celkom dobré výsledky. Takže to znamená, že ak pracujete v oblasti spracovania vokálnej harmónie, mali by ste ho používať na každý mono vokálny part samostatne. Ak sa v duchu experimentovania odvážite skúsiť ladenie alebo posúvanie výšky celého akordu pomocou jednej inštancie zásuvného modulu (čo nie je to, na čo je určený), budete počuť škaredé zvuky.

Avw.lv2
collection of Voltage Controlled LV2 modules
Versions of package avw.lv2
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.1.6~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.6~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.6~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package avw.lv2:
uitoolkitgtk
Popcon: 11 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

avw.lv2 consists in a subset of the AMS internal modules ported into LV2 plugins. It provides VCOs, LFOs, Filters and other modules controlled using Voltage Controls.

Blepvco
zásuvný modul LADSPA - oscilátor založený na minBLEP s podporou hard-sync
Versions of package blepvco
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package blepvco:
roleplugin
Popcon: 96 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kolekcia zásuvných modulov LADSPA obsahujúca tri antializasované moduly oscilátora založené na minBLEP s podporou hard-sync. Oscilátory sú určené na použitie s modulárnymi syntetizačnými systémami ako je Alsa Modular Synth.

Blop
zásuvné moduly oscilátora založené na pásmovo obmedzenej wavetable pre počítače LADSPA
Versions of package blop
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.8-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.8-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2.8-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2.8-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.2.8-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.2.8-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.2.8-6amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package blop:
roleshared-lib
useconverting
works-withaudio
Popcon: 126 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

BLOP obsahuje množinu zásuvných modulov LADSPA, ktoré generujú pásmovo obmedzené, pílkovité, štvorcové vlny, vlny s variabilným pulzom a trojuholníkové vlny s variabilnou strmosťou na použitie vo zvukových aplikáciách LADSPA, prevažne ako komponenty siete na modulárnu syntézu.

Sú založené na wavetable a sú navrhnuté tak, aby produkovali výstupy s čo najvyšším obsahom harmonických zložiek v širokom rozsahu výšok.

Okrem toho existuje niekoľko ďalších zásuvných modulov na pomoc pri budovaní sietí na syntézu ako je sekvencér analógového typu, sync-square a ADSR envelope.

Calf-plugins
Calf Studio Gear - audio effects and sound generators
Versions of package calf-plugins
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.90.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.90.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.90.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.0.19+git20140915+5de5da28-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.0.60-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.90.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.90.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package calf-plugins:
roleplugin, program
uitoolkitgtk
works-withaudio
x11application
Popcon: 908 users (114 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Calf plugins include all todays frequently used studio effects along with some feature-rich sound processors.

Calf Studiogear is designed to run under the most flexible plugin standard in Linux, namely LV2. So you're able to insert them in lots of plugin-capable audio software like Ardour, Rosegarden and others.

The Calf Rack offers you all Calf effects and synthesizers in an easy-to-use studio rack. Wire the effects through Jack to build your own studio environment and trigger the sound processors live or through a MIDI sequencer or tracker.

Other screenshots of package calf-plugins
VersionURL
0.0.18.6-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/6024/simage/large-e3f72043e40fce59859862b1d84e3234.png
0.0.19https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9335/simage/large-f63d4205584386ae4f3589153212bbe8.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10472/simage/large-884a4aa3c9f975f854c729276bf25065.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10473/simage/large-81fdcfd7bbeeac3f3d4f2548a682a9aa.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10474/simage/large-977bc7a10250a2c42d49def6095124e6.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10475/simage/large-4ef635d63fd2c1a6d5bf76740968b5a6.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10471/simage/large-9dffbbfbd9e74997e86c1ea90c014458.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10497/simage/large-2a4a014795de067c5a25b7dc2bfcbe7f.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10468/simage/large-3f440691ca3971a2973c482b758ee939.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10470/simage/large-61bc129396caf3dd9853c34804f1e668.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10469/simage/large-ef6b1be1dad9dfa07c9226c1fa73bf77.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10478/simage/large-db961b75927686d5fdc105c918e7b231.png
0.0.19https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9336/simage/large-125a1d50d5e51091a8ff38fdb56a11d2.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10487/simage/large-ae5ada82b7b5e1b8a4dc532ef606568e.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10486/simage/large-3e373a512bdc6573cd2cb98f52e3bf03.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10498/simage/large-bf97609d573aa356e2bb091e7b1b140a.png
0.0.19https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9337/simage/large-b9fb150e757712bb757315c5b255f5e4.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10479/simage/large-2048bfa5996358fcdb4a83d74f4ccb89.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10480/simage/large-ff0e24d56dcb10474853afd9a0e67bf5.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10484/simage/large-331d19ad695b63b705f639594e422f4b.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10485/simage/large-9ddc9efea5ed5f3b6443579bd8bcd01f.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10481/simage/large-98269955eae740f48975157a53d5ffd0.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10482/simage/large-f7bfd89492930af1492414c779b2e709.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10466/simage/large-e7da1911a4b307f8b8bb2aaa7d011f68.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10483/simage/large-3adf863093b23123f2690a5badd91c36.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10476/simage/large-feaf069ea73614ba006b483715c270a4.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10496/simage/large-e93016a4dae5d63f37a457da258e04d1.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10499/simage/large-a96c8fd4a867b0982aebd51f20615020.png
0.0.19-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10477/simage/large-93f460ce68a1b066478c29b0278d6e47.png
Screenshots of package calf-plugins
Caps
C* Audio Plugin Suite - balík zvukových zásuvných modulov
Versions of package caps
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.9.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.23-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9.24-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package caps:
roleplugin
Popcon: 655 users (61 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

caps sa skladá zo sady klasických zvukových efektov a niekoľkých ďalších základných zvukových DSP jednotiek, generátorov signálu a šumu. Cieľom balíka je poskytnúť dokonalú kvalitu zvuku, výpočtovú výkonnosť a žiadnu vnímateľnú latenciu.

Dokumentácia: http://quitte.de/dsp/caps.html

Csladspa
LADSPA plugin for Csound
Versions of package csladspa
ReleaseVersionArchitectures
trixie6.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie6.03.2~dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye6.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster6.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch6.08.0~dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid6.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm6.11.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package csladspa:
roleshared-lib
Popcon: 72 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This plugin enables the creation of LADSPA plugins with the Csound language.

For more information on Csound or LADSPA, see the csound or ladspa-sdk packages, respectively.

Csoundqt
frontend for the csound sound processor
Versions of package csoundqt
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.1.1+dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.9.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.1+dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.8.1~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.3-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.9.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.1+dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package csoundqt:
uitoolkitqt
Popcon: 18 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

CsoundQT is a simple cross platform editor and front-end for Csound with syntax highlighting, interactive help and automatic launching of Csound.

Other screenshots of package csoundqt
VersionURL
0.9.8.1~dfsg0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-8adff2ad8adde2940fa95f54485e8c27.jpg
Screenshots of package csoundqt
Dpf-plugins
Audio plugin collection from DISTRHO (metapackage)
Versions of package dpf-plugins
ReleaseVersionArchitectures
sid1.7+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.7+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.6+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 108 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapackage pulling-in collection of DPF-based plugins in CLAP, LADSPA, DSSI, LV2, VST2 and VST3 formats.

The list of plugins/packs are:

 • glBars
 • Kars
 • Mini-Series (3BandEQ, 3BandSplitter, PingPongPan)
 • ndc-Plugs (Amplitude Imposer, Cycle Shifter, Soul Force)
 • MVerb
 • Nekobi
 • ProM
Dragonfly-reverb
Reverb effect plugins - metapackage
Versions of package dragonfly-reverb
ReleaseVersionArchitectures
sid3.2.10-3all
trixie3.2.10-3all
bookworm3.2.8-1all
Popcon: 47 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Dragonfly Reverb is a bundle of free audio reverb effects:

 • Early Reflections
 • stereo-to-stereo reverb
 • Hall Reverb
 • stereo-to-stereo reverb
 • Plate
 • mono-to-stereo reverb
 • Room Reverb
 • stereo-to-stereo reverb

This metapackage installs all JACK, LV2, VST3, CLAP and VST plugins

Screenshots of package dragonfly-reverb
Drumkv1
old-school vzorkovač sady bicích - samostatná aplikácia
Versions of package drumkv1
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.9.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.9.29-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.9.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.9.32
Debtags of package drumkv1:
uitoolkitqt
Popcon: 22 users (19 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

drumkv1 je kompletne digitálny old-school vzorkovač a syntetizátor sady bicích so stereo efektami. Poskytuje sa v tvare zásuvného modulu LV2 aj ako samostatný klient JACK s JACK-session s podporou JACK MIDI a ALSA MIDI.

Tento balík obsahuje samostatnú aplikáciu.

Dssi-host-jack
Example of DSSI host
Versions of package dssi-host-jack
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.1.1~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.1.1~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.1~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package dssi-host-jack:
devellibrary
roledevel-lib
Popcon: 64 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DSSI is an API for audio plugins, with particular application for software synthesis plugins with native user interfaces.

DSSI is an open specification developed for use in Linux audio applications, although it is portable to other platforms. It may be thought of as LADSPA-for-instruments, or something comparable to VSTi.

This package contains an example DSSI host which is useful for testing new plugins. It listens for MIDI events on an ALSA sequencer port, delivers them to DSSI synths and outputs the result via JACK. It does not currently support audio input (e.g. for DSSI effects plugins).

Dssi-utils
Command-line utilities for sending commands to DSSI plugins
Versions of package dssi-utils
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1.1~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.1~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.1.1~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.1.1~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package dssi-utils:
devellibrary
roledevel-lib, program
Popcon: 35 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DSSI is an API for audio plugins, with particular application for software synthesis plugins with native user interfaces.

DSSI is an open specification developed for use in Linux audio applications, although it is portable to other platforms. It may be thought of as LADSPA-for-instruments, or something comparable to VSTi.

This package contains the dssi_osc_send and dssi_osc_update utilities which can, for instance, be used to send commands to the DSSI trivial synth plugin.

Eq10q
balík zásuvných modulov LV2
Versions of package eq10q
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.2~repack0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2~repack0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2~repack0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.2~repack0-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2~repack0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0~beta5.1~repack0-2amd64,armel,armhf,i386
trixie2.2~repack0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package eq10q:
uitoolkitgtk
Popcon: 193 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje nasledovné zásuvné moduly:

 • eq10q : 10-pásmový ekvalizér;
 • eq6q : 6-pásmový ekvalizér;
 • eq4q : 4-pásmový ekvalizér;
 • eq1q : 1-pásmový ekvalizér;
 • cs10q : kompresor;
 • cs10qm : kompresor bočného reťazca vstupov;
 • gt10q : brána;
 • bassup : vylepšovač basov;
 • lr2ms : mid/side matrix lr to ms;
 • ms2lr : mid/side matrix ms to lr.

Všetky zásuvné moduly majú verziu mono a stereo.

Ďalšie informácie: http://eq10q.sourceforge.net/

Ffmsindex
Command line tool to create ffms2 index files
Versions of package ffmsindex
ReleaseVersionArchitectures
sid2.40+git20211209-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.20-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.23-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.23-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.23-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.40+git20211209-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.40+git20211209-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 22 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A cross platform ffmpeg wrapper library, and some additional content for things ffmpeg doesn't handle well. A more friendly API and an easy way to say "open and decompress this, I don't care how".

This package contain a command line indexer tool. Used to create index files which can later be used by applications which are useing ffms2 to speed up loading of multimedia files.

Fil-plugins
zásuvný modul LADSPA - parametrický ekvalizér
Versions of package fil-plugins
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.3.0-6.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.3.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.3.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.3.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fil-plugins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 234 users (41 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Štvorpásmový parametrický ekvalizér. Každá časť má prepínač aktívny/obídenie a ovládanie frekvencie, priepustnosti a zosilnenia. Má aj globálny prepínač obídenia a ovládanie zosilnenia.

Rezonančné filtre druhého rádu sú implementované pomocou sieťového filtra v štýle Mitra-Regalia. ktorý má peknú vlastnosť, že je stabilný aj počas zmeny parametrov.

Všetky prepínače a ovládacie prvky sú interne vyhladzované, takže je možné používať ich naživo bez vzniku nepriaznivých zvukov. Vďaka tomu by mal byť tento modul dobrým kandidátom na použitie v systémoch umožňujúcich automatizáciu riadiacich portov zásuvných modulov ako Ardour alebo na použitie na javisku.

Fluidsynth-dssi
DSSI wrapper for the FluidSynth SoundFont-playing synthesizer
Versions of package fluidsynth-dssi
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.0.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.0.0-6amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fluidsynth-dssi:
interfacecommandline, x11
roleplugin
soundmidi
uitoolkitgtk
useplaying
works-withaudio
Popcon: 51 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The FluidSynth-DSSI package contains FluidSynth-DSSI, a wrapper for the FluidSynth SoundFont-playing software synthesizer, allowing it to function as a DSSI plugin.

DSSI is an API for audio processing plugins, particularly useful for software synthesis plugins with user interfaces.

Fomp
kolekcia zvukových zásuvných modulov LV2
Versions of package fomp
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.0~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.0~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.0~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 115 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fomp je port zásuvných modulov MCP, VCO, FIL a WAH pre LV2. Pôvodne ich napísal Fons Adriaensen.

Celkom obsahuje 13 zásuvných modulov: 1 auto-wah, 1 EQ, 3 chorus, 5 filtrov a 3 oscilátory.

Implementácie zásuvných modulov sú identické s ich predchodcami pre LADSPA s tou výnimkou, že primárny frekvenčný port oscilátorov a filtrov bol prevedený na Hz, aby umožnil použitie na ľubovoľnom počítači bez predpokladania skrytej ladiacej frekvencie AlsaModularSynth. Všetky ostatné frekvenčné porty zostávajú nezmenené a používajú oktávy na vernú moduláciu podobnú Moog.

Ghostess
A graphical DSSI plugin host
Versions of package ghostess
ReleaseVersionArchitectures
buster20120105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20120105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20120105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20210101-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid20210101-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie20120105-1amd64,armel,armhf,i386
stretch20120105-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ghostess:
uitoolkitgtk
Popcon: 15 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A graphical DSSI host, based on jack-dssi-host, but capable of saving and restoring plugin configuration, as well as specifying MIDI channels and layering synths.

Hexter
Yamaha DX7 modeling DSSI plugin
Versions of package hexter
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.0.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.2-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package hexter:
interfacecommandline, x11
roleplugin
soundmidi
uitoolkitgtk
useplaying
works-withaudio
Popcon: 46 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

hexter is a software synthesizer that models the sound generation of a Yamaha DX7 synthesizer. It can easily load most DX7 patch bank files, accept patch editing commands via MIDI sys-ex messages, and recreate the sound of the DX7 with great accuracy.

Screenshots of package hexter
Invada-studio-plugins-ladspa
Invada Studio Plugins - sada zvukových zásuvných modulov LADSPA
Versions of package invada-studio-plugins-ladspa
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.3.1-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.3.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.3.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.3.1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package invada-studio-plugins-ladspa:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 181 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pomocné zásuvné moduly

 Vstupný modul (iba stereo)
zmena zosilnenia, vyváženia, šírky, fázy stereo signálu

zásuvné moduly filtrov

 dolnopriepustný (verzia mono a stereo)
 hornopriepustný (verzia mono a stereo)
jemný hornopriepustný a dolnopriepustný filter

simulačné zásuvné moduly

 tube - (verzia mono a stereo)
simulácia tepla/skreslenia ventilu

zásuvné moduly dynamiky

 compressor - (verzia mono a stereo)
Peak/RMS soft-clipping compressor

zásuvné moduly vibrácie

 ER Reverb - (mono a stereo súčtový vstup)
vibrácia založená na včasnom odraze
Invada-studio-plugins-lv2
zásuvné moduly Invada Studio - sada zvukových zásuvných modulov LV2
Versions of package invada-studio-plugins-lv2
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.2.0+repack0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.0+repack0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.0+repack0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.0+repack0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.0+repack0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster1.2.0+repack0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.0+repack0-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package invada-studio-plugins-lv2:
roleplugin
uitoolkitgtk
works-withaudio
Popcon: 192 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

zásuvné moduly Distortion

 Tube - (verzia mono a stereo)
Simulácia Valve warmth/skreslenia.

zásuvné moduly Delay

 Delay Munge - (verzia mono a stereo)
Oneskorenie so skresleným (nelineárnym) výpočtom spätnej väzby a

oneskorenia.

zásuvné moduly Dynamics

 Compressor - (verzia mono a stereo)
Kompresor špičiek/RMS mäkké orezávanie.

zásuvné moduly Filter

 Low Pass (verzia mono a stereo)
 High Pass (verzia mono a stereo)
Jemné vysokopriepustné a nízkopriepustné filtre.

zásuvné moduly Phaser

 Stereo Phaser (verzia mono, stereo a sum)
Dlhý pomalý stereo fázový posun.

zásuvné moduly Reverb

 ER Reverb - (verzia mono a sum)
Rané vibrácie založené na odraze.

zásuvné moduly Utility

 Input Module (iba stereo)
Zmena zosilnenia, vyváženia, šírky, fázy signálu stereo.
 Meters (iba stereo)
Merače špičiek, VU, fázy a spektrograf.
 Test Tones (iba mono)
Tvorba testovacích tónov konkrétnych frekvencií.
Ir.lv2
LV2 IR reverb
Versions of package ir.lv2
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.3.2~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.3.4~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.3.4~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.3.4~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.4~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.3~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.3.3~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ir.lv2:
uitoolkitgtk
Popcon: 160 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

IR is a zero-latency, realtime, high performance signal convolver especially for creating reverb effects. Supports impulse responses with 1, 2 or 4 channels, in any soundfile format supported by libsndfile.

IR files can be for example here:

 • https://musical-artifacts.com/artifacts?tags=impulse+response
 • https://musical-artifacts.com/artifacts?tags=ir

For converting 2ch impupuses to 4ch True stereo format use 'convert4chan' utility. See man pages.

Screenshots of package ir.lv2
Jalv
tool to run LV2 plugins as stand-alone applications
Versions of package jalv
ReleaseVersionArchitectures
sid1.6.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1.6.0~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.0~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.6~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
trixie1.6.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package jalv:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 31 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

jalv is a stand-alone version of lv2jack that supports plugin UIs via libsuil. It allows one to run an LV2 plugin as a JACK application.

This package contains a replacement for the lv2jack utility, which was previously provided by the lilv-utils package.

Jconvolver
Convolution reverb Engine for JACK
Versions of package jconvolver
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.3-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 21 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jconvolver is a Convolution Engine for JACK using FFT-based partitioned convolution with multiple partition sizes. It can execute up to a 64 by 64 convolution matrix (i.e. 4096 simultaneous convolutions) as long as your CPU(s) can handle the load.

Ladspa-sdk
vzorové nástroje pre architektúru zásuvných modulov linux-audio-dev
Versions of package ladspa-sdk
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.15-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.13-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.13-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.13-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package ladspa-sdk:
develexamples, library
roledevel-lib
works-withaudio
Popcon: 453 users (52 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LADSPA je slobodná špecifikácia zásuvných modulov zvukových efektov.

Obsahuje vzorové moduly, programy analyseplugin, listplugin, applyplugin programy, ladspa.h a špecifikáciu LADSPA.

Ak potrebujete ladspa.h, prosím, uveďte tento balík v Build-Depends vášho balíka.

Ladspalist
List LADSPA plugins for use by LADSPA UGen
Versions of package ladspalist
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386
stretch3.7.1~repack-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
buster3.9.1~repack-3amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bullseye3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bookworm3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
sid3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 18 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Optional helper tool to list the features of LADSPA plugins installed on the system for later use by the LADSPA UGen plugin for SuperCollider.

Libasound2-plugin-equal
equalizer plugin for ALSA
Versions of package libasound2-plugin-equal
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.6-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6-6amd64,armel,armhf,i386
trixie0.6-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.6-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libasound2-plugin-equal:
roleplugin, shared-lib
Popcon: 7 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Alsaequal is a real-time adjustable equalizer plugin for ALSA. It can be adjusted using an ALSA compatible mixer, like alsamixergui or alsamixer.

Alsaequal uses the Eq CAPS LADSPA Plugin for audio processing, actually alsaequal is a generic LADSPA plugin interface with real-time access to the LADSPA controls (the LADSPA plugin included with alsa doesn't allow for real-time controls) but it was developed for and only tested with Eq CAPS LADSPA plugin.

Ll-scope
an oscilloscope DSSI plugin
Versions of package ll-scope
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.1-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ll-scope:
interfacex11
roleplugin
scopeutility
uitoolkitgtk
useviewing
works-withaudio
Popcon: 18 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Oscilloscope is a DSSI plugin with a GUI that displays the audio input in an oscilloscope view. It can be useful when working with modular synths, to view the waveforms with at different places in the synth graph.

Screenshots of package ll-scope
Lsp-plugins
LSP (Linux Studio Plugins) audio-plugins (metapackage)
Versions of package lsp-plugins
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports1.1.24-1~bpo10+1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1.29-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.5-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,s390x
sid1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 81 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Linux Studio Plugins (LSP) provides a collection of audio effects, synthesizers, and a selection of audio tools for music and sound production. It provides standalone JACK clients and integrates into the LV2, CLAP, LADSPA and VST plugin frameworks.

LSP provides the following plugins:

Audio effects: limiters, dynamic processors, expanders, gates, graphic equalisers, impulse responses, impulse reverbs, compressors, multiband compressors, parametric equalisers, phase detector, sidechain multiband compressors, sidechain limiters, sidechain dynamic processors, sidechain expanders, sidechain gates, sidechain compressors, slapback delays, delay compensators, triggers.

Synths: samplers, and multisamplers.

Tools: latency meters, oscillators, profiler, spectrum analyzers, and MIDI triggers

This metapackage installs plugins for all supported frameworks and the JACK standalone clients.

Lv2file
program príkazového riadka na aplikáciu efektov LV2 na zvukové súbory
Versions of package lv2file
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.95-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.83-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.83-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.83-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.84-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.95-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.95-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package lv2file:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 12 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

lv2file je jednoduchý program, pomocou ktorého môžete pohodlne aplikovať efekty LV2 na zvukové súbory.

Možné prípady využitia lv2file sú:

 • aplikácia efektu bez potreby otvoriť grafické používateľské rozhranie alebo vytvárať projekt
 • aplikácia efektov na veľký počet súborov alebo automatizovaným spôsobom
 • potrebujete deterministické prostredie na ladenie zásuvného modulu, ktorý vyvíjate
 • spracovanie zvuku čisto z príkazového riadka

lv2file sa nedodáva so žiadnymi zabudovanými efektami, preto si musíte nainštalovať iné balíky obsahujúce zásuvné moduly LV2 na použitie s lv2file.

Lv2proc
command line effect processor
Versions of package lv2proc
ReleaseVersionArchitectures
buster0.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.0-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 14 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LV2proc is a simple command line effect processor using LV2 plugins.

lv2proc generates an output sound file by applying a LV2 effect plugin to an input sound file.

Lv2vocoder
zásuvný modul LV2 vocoder
Versions of package lv2vocoder
ReleaseVersionArchitectures
buster1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package lv2vocoder:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 151 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Možno neviete, čo je vocoder, ale som si istý, že ste ho už niekedy počuli. Vocoder sa často používa na pridanie robotického efektu k hudobným vokálom. Šťastní roboti používajú Linux a LV2!

Tento zásuvný modul vocoder má 2 zvukové vstupy a jeden výstup. Prvý vstup je signál „formant“, čo je zvyčajne niekoho hlas. Druhý vstup je signál „carrier“, čo je nejaký spojitý syntetický zvuk. Signál „carrier“ sa moduluje na „formant“.

K dispozícii je niekoľko riadiacich portov. Prvý je „počet pásiem“, t.j. koľko frekvenčných pásiem sa má použiť (momentálne maximum je 16). Zvyšok ovláda úroveň každého jednotlivého pásma a mal by mať hodnotu medzi 0.0 a 1.0. Pásma s nižším číslom majú nižšiu frekvenciu a naopak.

Screenshots of package lv2vocoder
Mcp-plugins
zásuvné moduly LADSPA navrhnuté pre Alsa Modular Synth
Versions of package mcp-plugins
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.0-7amd64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.4.0-6arm64
trixie0.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.4.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package mcp-plugins:
roleplugin
usefiltering
works-withaudio
Popcon: 285 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zásuvné moduly MCP implementujú sadu zásuvných modulov LADSPA, ktoré do veľkej miery zlepšujú zvuk AlsaModularSynth.

Momentálne sú to tieto moduly:

 • Moog VCF (1-3): nízkoprechodové filtre Moog, ktoré dosť úspešne emulujú vlastnosti analógového obvodu. Odporúča sa verzia 3 týchto filtrov.
 • Phaser1: phaser s možnosťou do série zapojiť do 30 upravovačov fázy.
 • Phaser1+LFO: Rovnaký ako vyššie uvedený, so zabudovaným LFO. Tvar vlny LFO je možné spojito meniť z pílovitého dolu na trojuholník a naopak.
 • Chorus (1,2): dva moduly chorus.
Mda-lv2
Paul Kellett's MDA plugins ported to LV2
Versions of package mda-lv2
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.2.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.2~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.2.2~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2.2~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 113 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides Paul Kellett's MDA plugins ported to the LV2 specification.

LV2 (LADSPA version 2) is an open standard for plugins and matching host applications, mainly targeted at audio processing and generation.

This package provides the following synths and effects:

 • Ambience - Reverb effect
 • Bandisto - Multi-band distortion
 • BeatBox - Drum replacer
 • Combo - Amp & speaker simulation
 • De-ess - High frequency dynamics processor
 • Degrade - Sample quality reduction
 • Delay - Simple stereo delay with feedback tone control
 • Detune - Simple up/down pitch shifting thickener
 • Dither - Range of dither types including noise shaping
 • DubDelay - Delay with feedback saturation and time/pitch modulation
 • DX10 - FM Synthesizer
 • Dynamics - Compressor / Limiter / Gate
 • EPiano - Acoustic piano
 • Image - Stereo image adjustment and M-S matrix
 • JX10 - 2-Oscillator analog synthesizer
 • Leslie - Rotary speaker simulator
 • Limiter - Opto-electronic style limiter
 • Loudness - Equal loudness contours for bass EQ and mix correction
 • Multiband - Multi-band compressor with M-S processing modes
 • Overdrive - Soft distortion
 • Piano
 • RePsycho - Drum loop pitch changer
 • RezFilter - Resonant filter with LFO and envelope follower
 • RingMod - Ring modulator with sine-wave oscillator
 • Round Panner - 3D panner
 • Shepard - Continuously rising/falling tone generator
 • Splitter - Frequency / level crossover for setting up dynamic processing
 • Stereo Simulator - Haas delay and comb filtering
 • Sub-Bass Synthesizer - Several low frequency enhancement methods
 • Talkbox - High resolution vocoder
 • TestTone - Signal generator with pink and white noise, impulses and sweeps
 • Thru-Zero Flanger - Classic tape-flanging simulation
 • Tracker - Pitch tracking oscillator, or pitch tracking EQ
 • Transient - Transient shaper
 • VocInput - Pitch tracking oscillator for generating vocoder carrier input
 • Vocoder - Switchable 8 or 16 band vocoder

These plugins make no claim of compatibility, or any other relation, to VST. This code does not require the VST SDK, or any other non-free software, and it has never come into contact with any part of the VST SDK.

Screenshots of package mda-lv2
Naspro-bridges
collection of bridges to LV2
Versions of package naspro-bridges
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
trixie0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

NASPRO bridges is a collection of bridges to LV2 which, once installed, allow users to use plugins developed for other plugin standards in LV2 hosts.

This release contains two such bridges: a LADSPA (+ LRDF) and a DSSI one.

The LADSPA bridge supports every feature of LADSPA and LRDF except:

 • run_adding() and set_run_adding_gain().
 • LRDF factory presets. The DSSI bridge does not support:

 • GUIs;

 • MIDI programs;
 • maximum number of events per run_synth() - it is 4096, should be enough in most cases;
 • run_synth_adding() - as before;
 • run_multiple_synths() and run_multiple_synths_adding() - no extension to do that and it may also be impossible to support those.
Nekobee
Simple single-oscillator DSSI plugin
Versions of package nekobee
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.1.7-4amd64,armel,armhf,i386
buster0.1.8~repack1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.8~repack1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nekobee:
roleplugin
uitoolkitgtk
works-withaudio
Popcon: 9 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Recreate those squelchy acid sounds with nekobee, a simple single-oscillator synth based on the Roland TB-303.

DSSI is an API for audio processing plugins, particularly useful for software synthesis plugins with user interfaces (see http://dssi.sf.net/).

Omins
kolekcia zásuvných modulov LDASPA zameraných na modulárne syntetizátory
Versions of package omins
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.2.0-7.1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2.0-7.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.0-7.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.2.0-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package omins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 13 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Obsahuje nasledovné zásuvné moduly:

 • preklad rozsahu
 • filter formantov
 • obálka AD
 • obálka DAHDSR
 • konvertor Hz na V/Oct
 • porovnanie
 • rýchle prelínanie stôp
 • masher, multiplexer
 • prepínač sily, pravdepodobnosti
 • vzorkovanie a podržanie
 • absolútna hodnota signálu
 • obmedzovač slew
 • slide
 • mriežka vlnovodu
Rev-plugins
zásuvný modul LADSPA - reverb
Versions of package rev-plugins
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.7.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.7.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.7.1-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.8.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.7.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rev-plugins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 220 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento zásuvný modul obsahuje dva vstupy pre režim stereo a kód predchádzajúci denormalizácii pohyblivej desatinnej čiarky. Zásuvný modul je založený na gverb, ktorý napísal Juhana Sadeharju, ale kód je kompletne nový.

Rubberband-ladspa
zásuvný modul LADSPA na zmenu výšky zvuku
Versions of package rubberband-ladspa
ReleaseVersionArchitectures
buster1.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.8.1-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.9.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.3.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.3.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.8.1-6amd64,armel,armhf,i386
bookworm3.1.2+dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rubberband-ladspa:
roleplugin, shared-lib
works-withaudio
Popcon: 316 users (66 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rubber Band je knižnica a obslužný program, ktorý vám umožňuje nezávisle na sebe meniť tempo a výšku zvuku.

Tento balík obsahuje zásuvný modul LADSPA, ktorý dokáže meniť výšku zvuku v reálnom čase.

Samplv1
syntetizátor polyfonických vzoriek - samostatný program
Versions of package samplv1
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.9.29-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.8.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
upstream0.9.32
Debtags of package samplv1:
uitoolkitqt
Popcon: 19 users (17 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

samplv1 je kompletne digitálny old-school vzorkovač a syntetizátor polyfonických vzoriek.

Hoci iné vzorkovače ako je specimen poskytujú viac funkcií, samplv1 je možné považovať za jednoduchší a prístupnejší. Naviac sa poskytuje sa vo forme zásuvného modulu LV2 aj ako samostatný klient JACK.

Tento balík obsahuje samostatnú aplikáciu.

Sc3-plugins
Community collection of UGen plugins for SuperCollider
Versions of package sc3-plugins
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.7.1~repack-2all
buster3.9.1~repack-3all
bookworm3.9.1~repack-4all
bullseye3.9.1~repack-4all
sid3.9.1~repack-4all
trixie3.9.1~repack-4all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Extension plugins for the SuperCollider3 audio synthesis server. These third-party plugins provide additional synthesis, analysis, and other capabilities for the sound server.

Sc3-plugins-language
sclang class files of UGen plugins for SuperCollider
Versions of package sc3-plugins-language
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.7.1~repack-2all
trixie3.9.1~repack-4all
bookworm3.9.1~repack-4all
bullseye3.9.1~repack-4all
sid3.9.1~repack-4all
buster3.9.1~repack-3all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Extension plugins for the SuperCollider3 audio synthesis server. These SuperCollider class files are needed by sclang when using the community collection of UGen plugins for SuperCollider.

Sc3-plugins-server
Compiled scsynth UGen plugins for SuperCollider
Versions of package sc3-plugins-server
ReleaseVersionArchitectures
trixie3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386
bullseye3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
stretch3.7.1~repack-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,s390x
bookworm3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
buster3.9.1~repack-3amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
sid3.9.1~repack-4amd64,arm64,armhf,i386
Popcon: 36 users (25 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Extension plugins for the SuperCollider3 audio synthesis server. These plugin binaries are needed by scsynth when using the community collection of UGen plugins for SuperCollider.

Setbfree
DSP tonewheel organ
Versions of package setbfree
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.8.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.7.5-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.8.12+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.8.12+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.8.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 153 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

setBfree is a MIDI-controlled, software synthesizer designed to imitate the sound and properties of the electromechanical organs and sound modification devices that brought world-wide fame to the names and products of Laurens Hammond and Don Leslie.

Sineshaper
Monophonic synth plugin with two oscillators and waveshapers
Versions of package sineshaper
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.4.2-8amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package sineshaper:
interfacecommandline, x11
roleplugin
soundmidi
uitoolkitgtk
useplaying
works-withaudio
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A monophonic synth plugin that sends the sound from two sine oscillators through two sine waveshapers in series. You can control the vibrato, tremolo, portamento, the tuning of both oscillators, the oscillator mix, and the shape amount (total and split over both shapers). There is also an ADSR envelope generator that can control the total shape amount and the amplification (with controllable sensitivity for both), an LFO for the total shape amount, and a feedback delay. The shape amount and amplification is velocity sensitive, and the "Mod Wheel" MIDI controller is bound to the total shape amount.

This is a development version, so things will probably change - don't use this plugin in a patch or song and expect later versions to work in the same way.

Screenshots of package sineshaper
Slv2-doc
Documentation for SLV2
Versions of package slv2-doc
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.6+dfsg1-2all
Debtags of package slv2-doc:
develdoc
made-ofhtml
roledocumentation
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Man pages documenting the SLV2 API. SLV2 is a library geared towards music and audio applications which makes the use of LV2 plugins as simple as possible. LV2 is a standard for plugins and matching host applications, mainly targeted at audio processing and generation.

This package contains the API documentation for libslv2.

Slv2-jack
Jack support for LV2 plugins
Versions of package slv2-jack
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.6+dfsg1-2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LV2 is a simple but extensible successor of LADSPA plugins, intended to address the limitations of LADSPA which many applications have outgrown.

This package contains binary files.

So-synth-lv2
sada syntetizátorov pre formát zásuvných modulov LV2
Versions of package so-synth-lv2
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 98 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík je neoficiálnym portom sady syntetizátorov, ktoré napísal 50m30n3 do formátu zásuvných modulov LV2. Aby ste ho mohli používať, potrebujete hostiteľa zásuvných modulov LV2 ako je Ardour, Qtractor alebo Ingen. Tento balík obsahuje tri syntetizátory - syntetizátor spätnej väzby, klavíru a basový syntetizátor.

Ste-plugins
zásuvný modul LADSPA stereo
Versions of package ste-plugins
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.0.2-6arm64
sid0.0.2-7amd64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.0.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.0.2-2amd64,armel,armhf,i386
Popcon: 167 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík poskytuje sadu zásuvných modulov stereo:

 • stereo šírka
 • stereo vyváženie a panning
Swh-lv2
zásuvné moduly SWH portované na LV2
Versions of package swh-lv2
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.16+git20160519~repack0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.16+git20160519~repack0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.0.16+git20160519~repack0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.0.16+git20160519~repack0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.15+20130517.git978d5d8-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.0.16+git20160519~repack0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.0.16+git20160519~repack0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package swh-lv2:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 208 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje zásuvné moduly SWH, ktoré napísal Steve Harris, portované na špecifikáciu LV2.

K dispozícii je veľké množstvo efektov, ako sú filtre, harmonické generátory, posunovače výšok a mnohé ďalšie, pre počítače kompatibilné s LV2 (qtractor, Ardour, lv2rack). Tu je zoznam efektov, ktoré obsahuje:

inv, flanger, diode, comb, notch_iir, sc2, debug, amp, zm1, matrix_spatialiser, bandpass_iir, lookahead_limiter_const, fast_lookahead_limiter, am_pitchshift, revdelay, valve_rect, delayorama, harmonic_gen, sifter, decimator, foverdrive, matrix_st_ms, step_muxer, tape_delay, pointer_cast, xfade, dj_flanger, single_para, dc_remove, satan_maximiser, phasers, foldover, matrix_ms_st, freq_tracker, bode_shifter, alias, dyson_compress, dj_eq, comb_splitter, hermes_filter, valve, bode_shifter_cv, multivoice_chorus, plate, latency, fad_delay, split, allpass, const, hilbert, fm_osc, sin_cos, crossover_dist, triple_para, hard_limiter, imp, chebstortion, vynil, svf, rate_shifter, surround_encoder, se4, sc1, lookahead_limiter, divider, impulse, lowpass_iir, karaoke, sc4, shaper, butterworth, gong_beater, gsm, sinus_wavewrapper, declip, gverb, transient, pitch_scale, ls_filter, ringmod, sc3, gate, delay, giant_flange, lcr_delay, mod_delay, smooth_decimate, wave_terrain, highpass_iir, analogue_osc, retro_flange, mbeq, simple_comb, gong, decay, bandpass_a_iir

Swh-plugins
zásuvné moduly LADSPA (napísal Steve Harris)
Versions of package swh-plugins
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.4.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.15+1-7amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.17-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.4.17-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.4.17-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package swh-plugins:
roleshared-lib
works-withaudio
Popcon: 2166 users (371 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Steve Harris napísal veľké množstvo zásuvných modulov pre hostiteľov kompatibilných s LADSPA (napr. GLAME, Sweep a ecasound). Dostupné zásuvné moduly sú:

amp, fast overdrive, overdrive (so zafarbením), hrebeňový filter, waveshaper, ringmod, divider, dióda, decliper, menič výšky, 16-pásmový ekvalizér, sinus wavewrapper, hermes filter, chorus, flanger, decimater, oscilátor, gverb, phasers, harmonické generátory, kodéry surround a ďalšie.

Synthv1
oldschoolový polyfoncký syntetizátor - samostatný program
Versions of package synthv1
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.5.1-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.9.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.9.31-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.29-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.20-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.8.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.9.32
Debtags of package synthv1:
uitoolkitqt
Popcon: 17 users (20 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

synthv1 je oldschoolový celodigitálny 4-oscilátorový subtraktívny polyfoncký syntetizátor so stereo efektami, ktorý sa obzvlášť hodí na tvorbu silných basových zvukov.

Tento balík obsahuje samostatnú aplikáciu.

Screenshots of package synthv1
Tap-plugins
Tom's Audio Processing - zásuvné moduly LADSPA
Versions of package tap-plugins
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.7.3-1amd64,armel,armhf,i386
trixie1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.7.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.0-2amd64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.0-1arm64
upstream1.0.1
Debtags of package tap-plugins:
roleplugin
usefiltering
works-withaudio
Popcon: 665 users (53 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tom Szilagyi napísal niekoľko zásuvných modulov pre hostiteľov kompatibilných s LADSPA (napr. Ardour, GNU Sound a GStreamer).

Zásuvné moduly (Equalizer, Reverberator, Stereo Echo, Tremolo, Scaling Limiter, AutoPanner a DeEsser) boli napísané primárne pre Ardour, ale mali by dobre fungovať s akýmkoľvek hostiteľom LADSPA.

Vamp-plugin-sdk
audio analysis and feature extraction plugins (SDK)
Versions of package vamp-plugin-sdk
ReleaseVersionArchitectures
buster2.7.1~repack0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.5+repack0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch2.6~repack0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.10.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.10.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.10.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.10.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package vamp-plugin-sdk:
roleplugin
Popcon: 41 users (148 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Vamp is an audio processing plugin system for plugins that extract descriptive information from audio data - typically referred to as audio analysis plugins or audio feature extraction plugins.

Just like an audio effects plugin (such as a VST), a Vamp plugin is a binary module that can be loaded up by a host application and fed audio data. However, unlike an effects plugin, a Vamp plugin outputs not processed audio but some sort of symbolic information. Typical things that a Vamp plugin might calculate include the locations of moments such as note onset times, visual representations of the audio such as histograms, or curve data such as power or fundamental frequency.

Hosts using Vamp plugins include Audacity and Sonic Visualiser.

This package contains C and C++ header files for developing Vamp plugins and hosts as well as source code of example plugins and a simple host.

Vco-plugins
zásuvný modul LADSPA - antialiasované oscilátory
Versions of package vco-plugins
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.3.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.0-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package vco-plugins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 213 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento zásuvný modul obsahuje tri antialiasované oscilátory. Všetky sú založené na koncepte vopred vypočítaných Diracovych pulzov s obmedzenou šírkou pásma na vytvorenie klasických kmitov. Sú efektívne vzhľadom na pamäť aj CPU. Prvý vytvára ploché spektrum (impulzy) a druhý vytvára pílovité kmity. Tretí (nový vo verzii 0.3.0) poskytuje pravouhlé kmity s premenlivou šírkou.

Vlevel
Levelling audio filter as command-line tool and LADSPA/JACK plugin
Versions of package vlevel
ReleaseVersionArchitectures
buster0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.5.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.5.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.5.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.5.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.5.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 75 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

VLevel keeps your music from making you jump out of your seat, and it keeps you from having to fiddle with the volume constantly. It's different from other dynamic compressors because it looks ahead. You can think of VLevel as someone who knows your music by heart, and turns the volume up during quiet passages, but smoothly turns it back down when he knows a loud part is coming. It's great for making CDs to listen to in your car, or to play background music on your computer.

VLevel is currently a LADSPA plugin, a JACK plugin and a command-line filter. You can use it with many Linux audio programs including XMMS, GStreamer, GLAME, GDAM, and others, and you can use it in shell scripts to level your music before burning a CD.

The commandline filter is also useful for levelling podcasts before (encoding and) publishing.

Vocproc
LV2 plugin for pitch shifting and vocoding
Versions of package vocproc
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package vocproc:
roleplugin
uitoolkitgtk
works-withaudio
Popcon: 143 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

VocProc is a LV2 plugin for pitch shifting (with or without formant correction), vocoding, automatic pitch correction and harmonizing of singing voice.

This package contains the vocproc LV2 plugin.

Wah-plugins
zásuvný modul LADSPA auto-wah
Versions of package wah-plugins
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.0-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package wah-plugins:
roleplugin
works-withaudio
Popcon: 171 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento zásuvný modul LADSPA je kombináciou pedálu „wah“ a jednoduchého efektu envelope follower.

Ovládanie:

 • Frekvencia: rezonančná frekvencia filtra wah. Za normálnych okolností by sa ovládala pomocou midi pedálu.
 • Mix: prelínačky medzi suchým a mokrým signálom, kde prvý je pôvodný vstupný signál a druhý je čistý výstup z rezonančných filtra zosilnený o 18 dB.

Ďalšie tri parametre riadia efekt envelope follower. To vytvára riadiaci signál, ktorý sa pričíta k nastaveniu frekvencie.

 • drive: vstupné zosilnenie efektu envelope follower (aby toto zosilnenie nebolo v ceste signálu).
 • decay: reguluje dobu rozpadu efektu envelope
 • rozsah: určuje, do akej miery môže efekt envelope meniť základnú frekvenciu.
Whysynth
DSSI Soft Synth Interface
Versions of package whysynth
ReleaseVersionArchitectures
bookworm20170701-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20170701-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid20170701-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster20090403-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch20090403-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie20090403-1.2amd64,armel,armhf,i386
bullseye20170701-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package whysynth:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
works-withaudio
x11application
Popcon: 45 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Disposable Soft Synth Interface (DSSI). A brief list of features:

 • 4 oscillators, 2 filters, 3 LFOs, and 5 envelope generators per voice.
 • 10 oscillator modes minBLEP, wavecycle, asynchronous granular, three FM modes, waveshaper, noise, PADsynth, and phase distortion.
 • 6 filter modes.
 • flexible modulation and mixdown options. DSSI is a plugin API for software instruments (soft synths) with user interfaces, permitting them to be hosted in-process by audio applications. More information on DSSI can be found at: http://dssi.sourceforge.net/
Screenshots of package whysynth
Wsynth-dssi
hack on Xsynth-DSSI to allow wavetable synthesis
Versions of package wsynth-dssi
ReleaseVersionArchitectures
sid0.1.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.3-4amd64,armel,armhf,i386
stretch0.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.1.3-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package wsynth-dssi:
roleshared-lib
uitoolkitgtk
Popcon: 31 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Wsynth-DSSI is a hack on Xsynth-DSSI to allow wavetable synthesis.

X42-plugins
Collection of LV2 plugins
Versions of package x42-plugins
ReleaseVersionArchitectures
jessie20140524-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye20210114-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20221119-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20230915+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid20230915+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch20161230-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20180803-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package x42-plugins:
uitoolkitgtk
Popcon: 225 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Package contain these plugins:

 • balance.lv2
 • a stereo balance control plugin
 • controlfilter.lv2
 • filter/process Control Parameters, intended to be used with modular synthesizers, in particular ingen
 • darc.lv2
 • a general purpose audio signal compressor
 • dpl.lv2
 • a look-ahead digital peak limiter intended but not limited to the final step of mastering or mixing
 • fat1.lv2
 • auto-tuner based on Fons Adriaensen's zita-at1
 • fil4.lv2
 • a 4-band parametric EQ with graphical display
 • additional High/Low shelfs and Hi/Lo Pass filters
 • matrixmixer.lv2
 • a matrix mixer
 • meters.lv2
 • a collection of plugins for audio-level metering
 • mididebug.lv2
 • an instrumention tool to generate arbitrary MIDI messages
 • midifilter.lv2
 • a collection of MIDI filters
 • midigen.lv2
 • simple test-sequence generator
 • midimap.lv2
 • rule based MIDI mapper plugin
 • mixtri.lv2
 • a matrix mixer and trigger processor intended to be used with sisco.lv2
 • nodelay.lv2
 • an audio delay line with latency reporting - test & instrumentation tool
 • onsettrigger.lv2
 • an audio to midi converter currently intended for Bass/Kick-drums
 • phaserotate.lv2
 • an audio phase rotation plugin
 • sisco.lv2
 • a simple audio oscilloscope with variable time scale
 • spectra.lv2
 • a lollipop graph spectrum analyzer
 • stepseq.lv2
 • simple step sequencer
 • stereoroute.lv2
 • stereo routing plugin
 • testsignal.lv2
 • signal-test generator
 • tuna.lv2
 • a musical instrument tuner with strobe characteristics
 • xfade.lv2
 • a stereo DJ X-fade plugin
 • zconvo.lv2
 • a LV2 plugin to convolve audio signals
Xsynth-dssi
classic-analog (VCOs-VCF-VCA) style software synthesizer
Versions of package xsynth-dssi
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.9.4-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.9.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.9.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.9.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xsynth-dssi:
interfacecommandline, x11
roleplugin
soundmidi
uitoolkitgtk
useplaying
works-withaudio
Popcon: 41 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The xsynth-dssi package contains the Xsynth-DSSI plugin, a classic-analog (VCOs-VCF-VCA) style software synthesizer with an editor GUI. Xsynth-DSSI was written by Sean Bolton, and was based on Steve Brooke's Xsynth code, but has since acquired polyphonic operation, band-limited oscillators, a better filter mode, and velocity-sensitive envelopes.

DSSI is an API for audio processing plugins, particularly useful for software synthesis plugins with user interfaces.

Zam-plugins
Collection of LV2, CLAP, VST3, LADSPA, LINUX-VST and JACK plugins
Versions of package zam-plugins
ReleaseVersionArchitectures
buster3.9~repack3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch3.7~repack2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.5~repack0-7amd64,armel,armhf,i386
bookworm4.1+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.14~repack3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.1+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.1+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 623 users (78 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Plugins for high quality audio processing.

The purpose of these plugins is to provide high quality DSP without using an excessive amount of CPU.

There currently is no official documentation on how to use these plugins, but anyone who is familiar with outboard gear should be able to work it out.

 The default settings and almost every slider is calibrated to standard ranges.

Package contain these plugins:

 • ZamAutoSat Automatic saturator (mono)
 • ZaMaximX2 Lightweight maximiser/limiter (stereo)
 • ZamComp Dynamic range compressor (mono)
 • ZamCompX2 Dynamic range compressor (stereo)
 • ZamDelay Basic delay plugin (mono)
 • ZamEQ2 Parametric equaliser (mono)
 • ZamGate Gate plugin (mono)
 • ZamGateX2 Gate plugin (stereo)
 • ZamGEQ31 31 band graphic equaliser (mono)
 • ZamHeadX2 Acoustic HRTF stereo widener (stereo)
 • ZamTube Triode tube amp simulator (mono)
 • ZaMultiComp Multiband compressor (mono)
 • ZaMultiCompX2 Multiband compressor (stereo)
 • ZamDynamicEQ Dynamic equaliser
 • ZamPhono A collection filters for restoring vinyl records.
 • ZamVerb Stereo reverb plugin
 • ZamGrains Looper and rhythm slicer
Zita-at1
JACK autotuner
Versions of package zita-at1
ReleaseVersionArchitectures
buster0.6.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package zita-at1:
roleprogram
scopeutility
works-withaudio
Popcon: 19 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

AT1 is an 'autotuner', normally used to correct the pitch of a voice singing (slightly) out of tune. Compared to 'Autotalent' it provides an improved pitch estimation algorithm, and much cleaner resampling.

AT1 does not include formant correction, so it should be used to correct small errors only and not to really transpose a song. The 'expected' pitch can be controlled by Midi (via Jack only), or be a fixed set of notes. AT1 can probably be used on some instruments as well, but is primarily designed to cover the vocal range. It's also usable as a quick and dirty guitar tuner.

Screenshots of package zita-at1
Zynadd
ZynAddSubFX engines converted to LV2 plugin format
Versions of package zynadd
ReleaseVersionArchitectures
jessie1+git.20100609+dfsg0-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1+git.20100609+dfsg0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1+git.20100609+dfsg0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package zynadd:
roleshared-lib
Popcon: 24 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The zyn project main goal is to extract synth engines from ZynAddSubFX and pack them in LV2 plugin format. Resulting plugins are heavily based on work made by Nasca Octavian Paul. If you like the amazing sounds these plugins generate you should thank Paul for this.

Zynaddsubfx-dssi
dssi plugin of zynaddsubfx
Versions of package zynaddsubfx-dssi
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.0.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0.6-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.4.3-4amd64,armel,armhf,i386
stretch3.0.1-1amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.0.6-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.0.6-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 35 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A real-time software synthesizer for Linux and Windows with many features, including polyphony, multi-timbral and microtonal capabilities. It includes randomness of some parameters, which makes warm sounds, like analogue synthesizers. It has system/insertion effects too, and much more.

This package provides a dssi plugin of zynaddsubfx.

Official Debian packages with lower relevance

Csound-doc
documentation for csound
Versions of package csound-doc
ReleaseVersionArchitectures
trixie6.18.0+dfsg0-1all
stretch6.08.0~dfsg-1all
jessie6.02~dfsg-2all
buster6.12.0~dfsg-2all
bullseye6.15.0~dfsg-1all
bookworm6.18.0+dfsg0-1all
sid6.18.0+dfsg0-1all
Debtags of package csound-doc:
made-ofhtml, sgml
roledocumentation
useediting
works-withaudio
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package includes the csound reference manual.

For more information on csound, see the csound package.

Zita-rev1
pro-audio reverb effect
Versions of package zita-rev1
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2.1-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.2.1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.1-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package zita-rev1:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 12 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

REV1 is a reworked version of the reverb originally developed for Aeolus. Its character is more 'hall' than 'plate', but it can be used on a wide variety of instruments or voices. It is not a spatialiser - the early reflections are different for the L and R inputs, but do not correspond to any real room. They have been tuned to match left and right sources to some extent.

In Stereo mode a dry/wet mix control is provided, so it can be used either as an insert or in send/return mode. For mono just connect one of the two channels.

In Ambisonic mode (selected by the -B command line option) the only option is the send/return mode.

Screenshots of package zita-rev1

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Carla - wnpp
audio plugin host supporting LADSPA, DSSI, LV2, VST2/3 & AU formats
License: GPL-2+
Debian package not available

Carla is an audio plugin host, with support for many audio drivers and plugin formats. It has some nice features like automation of parameters via MIDI CC (and send output back as MIDI too) and full OSC control.

Carla currently supports LADSPA (including LRDF), DSSI, LV2, VST2/3 and AU plugin formats, plus GIG, SF2 and SFZ file support. It uses JACK as the default and preferred audio driver but also supports native drivers like ALSA, DirectSound or CoreAudio.

Ingen - wnpp
modular audio processing system
License: GPL
Debian package not available

Ingen (formerly om) is a realtime modular synthesizer and effects processor using the JACK audio server and LADSPA or DSSI plugins. Its engine runs as an independent process controlled via the Open Sound Control (OSC) protocol, meaning many clients can control the engine simultaneously - even across a network.

Vst3sdk - wnpp
professional audio plugin development kit
License: Gpl3
Debian package not available

Virtual Studio Technology (VST) is an audio plugin software interface that integrates software synthesizer and effects in digital audio workstations. VST and similar technologies use digital signal processing to simulate traditional recording studio hardware in software.

VST is the de-facto industry standard for audio plugins and plugin hosts.

No known packages available

Camomile
dynamic plugin that allows to load and to control Pure Data patches inside a DAW
License: BSD-3
Debian package not available

Camomile is a meta-plugin, that allows to load Pd-patches as VST/VST3/LV2 plugin into your favourite Digital Audio Workstation.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 226986