Debian Multimedia Project
Summary
Graphics
Packages for making and editing artwork

This metapackage will install packages for making and editing artwork.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Graphics packages

Official Debian packages with high relevance

Create-resources
shared resources for use by creative applications
Versions of package create-resources
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.1.3-6all
sid0.1.3-6all
wheezy0.1.3-4all
squeeze0.1.3-3all
jessie0.1.3-5all
stretch0.1.3-5all
buster0.1.3-5all
bullseye0.1.3-6all
Debtags of package create-resources:
fieldarts
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Create Project provides shared resources for use by creative applications such as Blender, CinePaint, the GIMP, Inkscape, and Scribus.

The package includes brushes, color swatches files, gradients, etc. , so that the user doesn't need to install all of these resources separately for each and every application that can read such data.

Fractgen
Extensible Fractal Generator
Maintainer: Hugo Lefeuvre (Adrian Bunk)
Versions of package fractgen
ReleaseVersionArchitectures
sid2.1.5-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.1.5-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1.5-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.1.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fractgen:
uitoolkitqt
Popcon: 13 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FractalGenerator is a Qt-based program to generate fractal images (e.g. Mandelbrot set). The size of the calculated images is only limited by the computer's virtual memory. That is, images may use the full printer resolution !

It is possible to zoom into images. Image parameters can be saved in XML files and loaded from XML files. Calculated images can be exported as PNG files.

The intention of this program is to generate graphics to be post-processed by other image tools, e.g. in order to generate nice screen backgrounds or book covers.

Screenshots of package fractgen
Gem
grafické prostredie pre multimédiá - knižnica Pure Data
Versions of package gem
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.94-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.94-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.93.3-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.93.3-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.93.3-7amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.94-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.94-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.92.3-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package gem:
devellang:c++, library
interfacex11
roledevel-lib, plugin
sciencevisualisation
scopeutility
uitoolkitxlib
useviewing
works-with3dmodel, image, image:raster, video
works-with-formatgif, jpg, oggtheora, png, tiff
x11library
Popcon: 105 users (179 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GEM je dynamická knižnica pre Pure Data (Pd), ktorá pridáva do Pd možnosti vykresľovania a animácie grafiky v OpenGL. Pg je grafický programovací jazyk a systém počítačovej hudby.

Tento balík obsahuje základnú knižnicu. Ak chcete používať externé dáta (živé zachytávanie videa, filmový materiál, obrázky, ...) musíte si nainštalovať jeden (alebo všetky) z balíkov gem-plugin-*.

Gimp
program GNU na manipuláciu s obrázkami
Versions of package gimp
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security2.8.18-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
sid2.10.26-1mipsel
bookworm2.10.22-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.10.22-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.10.28-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch2.8.18-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.8.14-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie2.8.14-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie-kfreebsd-security2.8.14-1+deb8u1kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
wheezy-security2.8.2-2+deb7u3amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.8.2-2+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze-security2.6.10-1+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
squeeze2.6.10-1+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package gimp:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitegimp, gnu
uitoolkitgtk
useediting, learning
works-withimage, image:raster, text
works-with-formatgif, jpg, pdf, png, tiff
x11application
Popcon: 12480 users (9634 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GIMP je pokročilý editor obrázkov. Môžete ho použiť na úpravu, rozšírenie a retušovanie fotografií a skenov, tvorbu kresieb, či vytvorenie vlastných obrázkov. Obsahuje rozsiahlu kolekciu profesionálnych editovacích nástrojov a filtrov, podobných nástrojom, ktoré môžete nájsť vo Photoshope. Veľa nastavení na konečné doladenie a vlastnosti ako vrstvy, cesty, masky a skriptovanie poskytujú úplnú kontrolu nad vašimi obrázkami.

Podporuje mnohé formáty súborov obrázkov vrátane súborov JPEG, Photoshop (.psd) a Paint Shop Pro (.psp). Je možné ho používať aj na skenovanie a tlačenie fotografií.

Na otváranie vzdialených súborov (napr. cez HTTP) si nainštalujte balík gvfs-backends.

Ak chcete používať rozhranie MIDI (ako hudobné klávesy) ako vstupné zariadenie pre GIMP, nainštalujte si balík libasound2 a prečítajte si postup v súbore /usr/share/doc/gimp/README.MIDI

Other screenshots of package gimp
VersionURL
2.6.11-2ubuntu3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/7851/simage/large-c2ed9ca781c5162624225b066a463982.png
2.8.4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10064/simage/large-8d66280c2042c4ce923cc0c425770ec4.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17983/simage/large-1e7dd7e9f094410f76a1a74153e42378.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17982/simage/large-e439c0dde22214b28e2d642962ba8aed.png
2.8.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/8938/simage/large-1459dbd6f8704b89227099be82df782e.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17097/simage/large-912052ea88812ce9db9c1d6d9e6fb5dc.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17096/simage/large-b849fa70c40468ac51cccd849e61cf0d.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17935/simage/large-8c5e074bc60a5da5ef3807950123ba56.png
2.10.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20295/simage/large-728e3a9877cb35208c407157dbdc8ca1.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17934/simage/large-0d32a9d26229e3eea973b26e93ad9e3b.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17933/simage/large-e4c019dd431f4487bd88d8a604140fbe.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17932/simage/large-fbce8a78eabbf270a9b6961e13465e3f.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17931/simage/large-c2b0540a663458727045a0df240531b1.png
2.10.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16226/simage/large-defb4acacc0eecbaaf1e5a089f5e2c42.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17930/simage/large-4384df306154c4f9283cd81b7a9312cc.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17929/simage/large-7fbb00171aafeebd5731f500dce6f0f8.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17928/simage/large-812dd7a06ff79ba4cb603f97121012af.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17927/simage/large-a336acf5a51b4f45025771a67a0ef010.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17926/simage/large-b547e72c8d34f006d5bbf402aa426fd4.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17925/simage/large-1c32ceed437df7406083d0370f189327.png
2.10.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16213/simage/large-757838fef597eefa7e44807b2e08ddf2.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17924/simage/large-bbea00ac1e80f7c2e8fe38c4e22fdbb1.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17923/simage/large-02c612459927be7cee501105911c9626.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17922/simage/large-a22124338d4dc31ab0a160821b3fdaf3.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17921/simage/large-7e464b0f4e6112a3d11b98755308831a.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17920/simage/large-4364da1d64b534ca28ac42e94821f6ec.png
2.8.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9303/simage/large-a4689044f5d60be58f17725086bb96e7.png
2.4.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/231/simage/large-d0e84598749254d74c2c76e30b273d7e.png
2.8.16-2.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/14893/simage/large-1528882ee7448b2ead48c2dcc89d29d8.png
2.7.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5110/simage/large-ae2fa1ac5f6460472d07cdfb4e8710e5.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17512/simage/large-13daa6e6e3897802210d1110ec9a33a4.png
2.8.18-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15294/simage/large-c781f5ee9620709d93ef2386e4994a61.png
2.8.14-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/14487/simage/large-11421fe0fefcfe802ac664d0e3a3df2e.png
Screenshots of package gimp
Gimp-data
dátové súbory pre GIMP
Versions of package gimp-data
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.6.10-1+squeeze4all
squeeze-security2.6.10-1+squeeze4all
wheezy2.8.2-2+deb7u1all
wheezy-security2.8.2-2+deb7u3all
jessie-kfreebsd-security2.8.14-1+deb8u1all
jessie2.8.14-1+deb8u2all
jessie-security2.8.14-1+deb8u2all
jessie-kfreebsd-security2.8.14-1+deb8u2all
stretch2.8.18-1+deb9u1all
stretch-security2.8.18-1+deb9u1all
buster2.10.8-2all
bullseye2.10.22-4all
bookworm2.10.22-4all
sid2.10.26-1all
sid2.10.28-1all
Debtags of package gimp-data:
made-oficons
roleapp-data
suitegimp, gnu
uitoolkitgtk
works-withimage, image:raster
Popcon: 12494 users (9549 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje podporné dátové súbory pre GIMP nezávislé od architektúry.

Gimp-data-extras
extra štetce, palety vzory pre GIMP
Maintainer: Ari Pollak (Holger Levsen)
Versions of package gimp-data-extras
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0.2-1.1all
bookworm2.0.2-1.1all
bullseye2.0.2-1.1all
buster2.0.2-1all
stretch2.0.2-1all
jessie2.0.1-3all
wheezy2.0.1-3all
squeeze2.0.1-3all
Debtags of package gimp-data-extras:
roleapp-data
suitegimp, gnu
useediting
works-withimage, image:raster
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tento balík obsahuje extra štetce, palety a vzory na umelecké využitie GIMPu.

Screenshots of package gimp-data-extras
Gimp-gap
animačný balík pre GIMP
Maintainer: Thibaut Paumard
Versions of package gimp-gap
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.6.0+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386
squeeze2.6.0+dfsg-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.6.0+dfsg-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.6.0+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.6.0+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.6.0+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.6.0+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.6.0+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gimp-gap:
interfacex11
roleplugin
suitegimp, gnu
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage, image:raster, video
Popcon: 133 users (101 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

GIMP Animation Package (GAP) je kolekcia zásuvných modulov rozširujúca GIMP * schopnosti úprav a tvorby animácií a filmov ako postupnosti jednotlivých snímok. Pridáva menu Video do okien obrázkov v editore GIMP.

Screenshots of package gimp-gap
Gimp-plugin-registry
zbierka voliteľných rozšírení pre GIMP
Versions of package gimp-plugin-registry
ReleaseVersionArchitectures
jessie7.20140602amd64,armel,armhf,i386
stretch7.20140602amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster9.20180625amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid9.20200927amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy5.20120621amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm9.20200927amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9.20200927amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.5.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package gimp-plugin-registry:
fieldarts
interfacex11
roleplugin
suitegimp
uitoolkitgtk
works-withimage, image:raster
Popcon: 479 users (201 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje nasledovné zásuvné moduly:

 • DBP (1.1.9): David's Batch Processor Jednoduchý zásuvný modul pre The Gimp na dávkové spracovanie - umožňuje používateľovu automaticky vykonávať operácie (ako je zmena veľkosti) na kolekciu súborov s obrázkami.
 • add-filmgrain (2.8): Add Film Grain Pomáha pridať realistické filmové zrno ČB obrázkom.
 • btn4ws (0.8.0.1): btn4ws Vytvára sériu tlačidiel v troch stavoch (pasívne, aktívne, stlačené) s rôznymi voliteľnými efektami ako aj XHTML, CSS a JavaScriptový kód na ich použitie.
 • bw-simulation (1.1): Black and White Film Simulation Prevádza vybranú vrstvu na čiernobielu pomocou mixéra kanálov. Pokúša sa vyprodukovať výsledok pripomínajúci kvalitami tónovania film.
 • cmyk-tiff-2-pdf (20090321): CMYK Tiff 2 PDF for Gimp Tento zásuvný modul dokončuje predtlačovú postupnosť prác pomocou Seperate+ tvorby CMYK Tiff obrázkov. Umožňuje previesť uložený CMYK Tiff obrázok do súboru PDF.
 • contact-sheet (2.16): Contact Sheet Vytvorí indexový hárok obrázkov v adresári.
 • diana-holga2 (c): Diana-Holga2 Simulátor efektov kamery Diana/Holga Toys.
 • elsamuko: El Samuko GIMP Scripts:
 • Antique Photo Border Script: Tento skript simuluje zožltnuté a mierne zúbkaté okraje ako na starých fotografiách.
 • Che Guevara Script: Tento skript tvorí plagáty pdobné známemu plagátu Che Guevaru, ktorý vytvoril Jim Fitzpatrick.
 • Cyanotype Script: Tento skript simuluje proces tlače Cyanotype.
 • Difference Layer Script Tento skript vytvára z dvoch vrchných vrstiev dve rozdielové vrstvy. Podobá sa zabudovanej funkcii GIMPu Grain Extract/Merge, ale s väčším rozsahom tónov. Teraz môžete použiť ďalšie úpravy a „zapnúť/vypnúť“ úpravy prepnutím viditeľnosti subtraktívnej a aditívnej vrstvy. Tiež môžete zmeniť intenzitu zmeny zmenou intenzít týchto dvoch vrstiev.
 • Erosion Sharpen: Zaostrí obraz pomocou erózie a dilatácie.
 • Escape Line Script: Tento skript vytvorí unikajúce úsečky z ľubovoľného bodu. Funkčne sa podobá zabudovanému skriptu Line-Nova, ale je oveľa lexibilnejší. Môžete si zvoliť stred, hrúbku, uhol, dĺžku, posunutie a náhodnosť.
 • Film Grain Script: Toto je ďalší skript simulujúci typické filmové zrno fotiek s vysokým ISO.
 • First Photo Border Script: Tento skript simuluje odrezanie prvého obrázka role filmu lacných fotoaparátov ako je Lomo.
 • Lomo Script with Old Style Colors Tento skript simuluje the Lomo effect.
 • Movie 300 Script: Tento skript simuluje the color style of the movie "300".
 • National Geographic Script: Tento skript simuluje kvalitnú fotografiu (portrét) ako sú tie z National Geographic.
 • Obama "HOPE" Script: Tento skript vytvorí plagát ako známy plagát Obama "HOPE", ktorý vytvoril Shepard Fairey.
 • Rainy Landscape Script: Tento skript mení suchú krajinu na mokrú.
 • Photochrom Script: Tento skript simuluje obrázok photochrom, litografický proces tlače z 90. rokov 17. storočia.
 • Sprocket Hole Script: Tento skript simuluje kompletne exponované pásy 35mm filmu s číslami rámcov, písmenami, preexponovanou perforáciou a čiarovými kódmi DX na okraji filmu.
 • Sunny Landscape Script: Tento skript mení daždivú krajinu na slnečnú.
 • Technicolor 2 Color Script: Tento skript simuluje 2-farebný efekt Technicolor.
 • Technicolor 3 Color Script: Tento skript simuluje 3-farebný efekt Technicolor.
 • Vintage Look Script: Tento skript simuluje vzhľad 70. rokov.
 • exposure-blend (1.3b): Exposure Blend Vezme 3 obrázky v postupnosti expozícií (napr. 0,-2,+2 EV) a zmieša ich do obrázka s vylepšeným kontrastom.
 • ez-perspective: EZ Perspective: Špecializovaný nástroj na jednoduchú korekciu alebo zmenu perspektívy.
 • fix-ca (3.0.2): Fix-CA Korekcia chromatickej aberácie na obrázkoch
 • gimp-fx-foundry (r111): GIMP FX Foundry Pravdepodobne najväčšia kolekcia skriptov dostupná pre The GIMP.
 • gimp-mask: GIMP-Mask: Pridanie a odstránenie niekoľkých populárnych metód maskovania (t.j. cenzurovania) obrázkov (CP, FL, Q0, MEKO).
 • hdroberts-tone-adjust (May 24, 2010): Warming and Cooling Filters Oteplenie alebo ochladenie obrázka pomocou jednej z niekoľkých metód: Wratten, Roy's Warm, Brauer's Warm, Pasty Cadaveric Look
 • layer-effects (4/12/2012): Layer-Effects Toto je séria skriptov, ktoré implementujú rôzne efekty vrstiev: Vrhaný tieň, vnútorný tieň, vonkajšia žiara, vnútorná žiara, vysunutie a vnorenie, satén, prekladanie farieb, prekladanie farebných prechodov, prekladanie vzorkou, ťah
 • lqr (0.7.1): Liquid Rescale Zmena veľkosti uvedomujúca si obsah. Zachováva vlastnosti obrázka pri zmene veľkosti v jednom smere.
 • openraster (20110529-1d32622): OpenRaster load/save handler OpenRaster z projektu Create[1] ponúka štandardizovaný a otvorený formát na výmenu rastových aplikácií. Tento zásuvný modul umožňuje načítavať a ukladať súbory vo formáte OpenRaster.
 • planet-render (1-2): Planet Render Vytvára planétu. Je možné nastaviť farbu, veľkosť a orientáciu slnka.
 • resynthesizer (2.0.3): Resynthesizer Gimp plugin for texture synthesis Tento zásuvný modul pre GIMP vezme vzorku textúr a pripraví z nich väčšie textúry. Je možné ho použiť na rozšírenie textúr (a tiež na tvorbu dláždic textúr), odstraňovanie objektov z textúr a tvorbu tématických obrázkov.
 • safe-for-web (0.29.0): Save for Web Umožňuje experimentovať s rôznymi populárnymi webovými formátmi. Zobrazuje automaticky aktualizovaný náhľad a štatistiku veľkosti súboru.
 • separate+ (0.5.8): Separate+ Separate+ je modul na tvorbu farebných separácií z RGB obrázka, proofing CMYK farieb na monitore a export CMYK TIFF súboru.
 • smart-seperate-sharpen (2.8): Smart Seperate Sharpening Tento skript implementuje novú verziu inteligentného zaostrovania smart sharpening (redux) v spojení separate sharpen, aby dosiahol lepších výsledkov. http://www.gimpguru.org/Tutorials/SmartSharpening2/
 • streak (0.6): Streak-Camera simulation Streak camera zobrazuje objekt pohľadom cez štrbinu - tým získa „jednorozmerný“ obrázok. Tento obrázok sa šíri druhým rozmerom roviny obrázka konštantnou rýchlosťou. Výsledok je obrázok časovej závislosti na objekte.
 • traditional-orton: Traditional Orton: Toto je efekt, ktorý v 90. rokoch 20. storočia vynašiel Michael Orton, ktorý sa skladá z dvoch kópií obrázka, kde jedna je rozostrená a jedna je ostrá a ich zmiešaní za účelom vytvorenia zasneného obrázka. Je obzvlášť vhodný na fotografie krajiniek a kvetín.
 • wavelet-denoise (0.3.1): Wavelet Denoise Modul vlnkového odstránenie šumu je nástroj na selektívne odstránenie šumu jednotlivých kanálov obrázka s voliteľnou konverziou RGB<->YCbCr. Má používateľské rozhranie na nastavenie sily použitého odstránenia šumu. Vlnková podstata algoritmu sa prejaví na pomerne rýchlom spracovaní.
Gimp-ufraw
nástroj na import RAW obrázkov z fotoaparátov do GIMP
Maintainer: Hubert Chathi
Versions of package gimp-ufraw
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.20-2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.16-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.22-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.22-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.18-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package gimp-ufraw:
hardwarecamera
interfacex11
roleplugin, program
scopeapplication
suitegimp, gnu
uitoolkitgtk
useconverting
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 99 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Toto je grafický nástroj na import RAW obrázkov z high-end digitálnych fotoaparátov do editora GIMP.

Unidentified Flying Raw (UFRaw) je nástroj na konverziu a manipuláciu RAW obrázkov z digitálnych fotoaparátov. Je ho možné použiť buď ako samostatný nástroj alebo ako zásuvný modul GIMPu a obrázky možno spracovávať dávkovo pomocou nástrojov príkazového riadka. UFRaw dokáže načítať väčšinu existujúcich formátov RAW pomocou konverzného nástroja pre RAW DCRaw od Dava Coffina a podporuje základné možnosti správy farieb pomocou Little CMS, čím umožňuje používateľovi používať profily farieb.

Screenshots of package gimp-ufraw
Iannix
graphical OSC sequencer for digital arts
Versions of package iannix
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.20~dfsg0-4amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.20~dfsg0-4amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.20~dfsg0-2amd64,arm64,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9.20~dfsg0-4amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 13 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

IanniX is a graphical sequencer for digital arts, inspired by Iannis Xenakis' upic system for graphical scores. IanniX manages events described via graphical elements (like curves) and controls your real-time environment via Open Sound Control (OSC). It can also be fully controlled via OSC (or FUDI, if you prefer).

Img2pdf
Lossless conversion of raster images to PDF
Versions of package img2pdf
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.4.0-1all
buster0.3.3-1all
sid0.4.0-1all
stretch0.2.3-1all
bullseye0.4.0-1all
upstream0.4.1
Popcon: 113 users (64 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This program will take a list of raster images and produce a PDF file with the images embedded in it. JPEG and JPEG2000 images will be included without recompression. Raster images in other formats will be included with zip/flate encoding which usually leads to an increase in the resulting size because formats like png compress better than PDF which just zip/flate compresses the RGB data. As a result, this tool is able to losslessly wrap images into a PDF container with a quality to filesize ratio that is typically better (in case of JPEG and JPEG2000 images) or equal (in case of other formats) than that of existing tools.

This package contains the executable.

Mandelbulber2
3D fractal renderer and animator
Maintainer: Giovanni Mascellani
Versions of package mandelbulber2
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.20-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.08.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.20-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.20-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.13.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 30 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mandelbulber2 is a ray-tracing application for drawing three-dimensional fractals, like Mandelbulb, Mandelbox, Julia, trigonometric, hypercomplex or IFS fractals. It is highly customizable and features complex shading algorithms (among the others there are shadows, depth of field, ambient occlusion).

Mandelbulber2 is also able to produce animations and has a simple built-in 3D navigator for exploring the fractals.

Opencollada-tools
Command line tool for validating COLLADA files
Versions of package opencollada-tools
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.0~20160714.0ec5063+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.0~20180719.619d942+dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.1.0~20180719.619d942+dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.0~20180719.619d942+dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.0~20160714.0ec5063+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 20 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenCOLLADA is a project dedicated to join efforts using COLLADA within various DCC tools like 3ds Max, Maya, Blender and a fast SDK for reading and writing COLLADA files.

This package contains an OpenCOLLADA based validator for COLLADA files.

Openscenegraph-3.4
3D scene graph, utilities and examples (binaries)
Versions of package openscenegraph-3.4
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.4.0+dfsg1-4amd64,arm64,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.4.1+dfsg1-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 6 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A portable, high level graphics toolkit for the development of high performance graphics applications such as flight simulators, games, virtual reality or scientific visualization. Providing an object orientated framework on top of OpenGL, it frees the developer from implementing and optimizing low level graphics calls, and provide many additional utilities for rapid development of graphics applications.

This package contains utilities and examples (binaries).

Pd-3dp
openGL extensions for PDP
Versions of package pd-3dp
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.14.1-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.14.1+darcs20180201-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.14.1+darcs20180201-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.14.1+darcs20180201-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.14.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.14.1+darcs20180201-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PDP is an extension library for Pd that allows you to manipulate movies and live video data in realtime. PDP stands for Pd Packet, the data container that is used for images in PDP.

This library extends PDP with texture and render context packets, to use some of the power of current video hardware.

Warning: this is still experimental and incomplete!

Pd-pdp
Graphics system for Pd
Versions of package pd-pdp
ReleaseVersionArchitectures
buster0.14.1+darcs20180201-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.14.1+darcs20180201-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.14.1+darcs20180201-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.14.1+darcs20180201-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.14.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.14.1-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.12.5-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.12.5-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package pd-pdp:
interfacex11
roleplugin
uitoolkitsdl
works-withvideo
x11application
Popcon: 16 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PDP is an extension library for Pd that allows you to manipulate movies and live video data in realtime. PDP stands for Pd Packet, the data container that is used for images in PDP.

Pd-scaf
Simple Cellular Automaton Forth for PDP
Versions of package pd-scaf
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.14.1-3amd64,i386
bullseye0.14.1+darcs20180201-2amd64,i386
bookworm0.14.1+darcs20180201-2amd64,i386
buster0.14.1+darcs20180201-2amd64,i386
sid0.14.1+darcs20180201-2amd64,i386
jessie0.14.1-2amd64,i386
Popcon: 13 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PDP is an extension library for Pd that allows you to manipulate movies and live video data in realtime. PDP stands for Pd Packet, the data container that is used for images in PDP.

This is a PDP extension lib that contains modules for cellular automata built on a (very) minimal forth-like virtual system (scaf - simple cellular automaton forth) to define update rules. A compiler is included to produce 'scafo' object code that can be dynamically loaded into the [pdp_ca] module. So it is possible to add/change rules without restarting Pd.

Python3-img2pdf
bezstratová konverzia rastrových obrázkov do PDF - knižnica
Versions of package python3-img2pdf
ReleaseVersionArchitectures
buster0.3.3-1all
sid0.4.0-1all
bookworm0.4.0-1all
stretch0.2.3-1all
bullseye0.4.0-1all
upstream0.4.1
Popcon: 751 users (135 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Tento modul vezme zoznam rastrových obrázkov a vytvorí súbor PDF obsahujúci zadané obrázky. Obrázky JPEG a JPEG2000 budú vložené bez opätovnej komprimácie. Rastrové obrázky v iných formátoch budú vložené s kódovaním zip/flate, či zvyčajne vedie k zväčšeniu výslednej veľkosti, pretože formáty ako PNG komprimujú lepšie než PDF, ktoré jednoducho skomprimuje RGB dáta pomocou zip/flate. Vo výsledku tento modul dokáže bezstratovo zahrnúť obrázky do kontajnera PDF s pomerom kvality k veľkosti súboru zvyčajne lepším (v prípade obrázkov JPEG a JPEG2000) alebo rovným (v prípade iných formátov) než doterajšie nástroje.

Img2pdf obsahuje vlastný nástroj na zápis PDF, ale použije modul pdfrw ak je k dispozícii.

Tento balík obsahuje knižnicu jazyka Python.

Shutter
program na snímanie obrazovky bohatý na vlastnosti
Versions of package shutter
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.93.1-1.3all
squeeze0.85.1-2all
wheezy0.88.3-1all
wheezy-security0.88.3-1+deb7u1all
jessie0.92-0.1+deb8u2all
Debtags of package shutter:
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
works-withimage:raster
Popcon: 69 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Shutter je program na snímanie obrazovky bohatý na vlastnosti. Môžete snímať celú obrazovku, okno alebo iba konkrétnu oblasť. Dokonca môžete snímať webové stránky. Na snímky môžete aplikovať rozličné efekty, kresliť na ne aby ste zvýraznili body a potom nahrať obrázok na hosting, to všetko v rámci jedného okna.

Vlastnosti:

 • snímka kompletnej plochy, pravouhlej oblasti alebo zachytenie webstránky
 • zachytenie snímky priamo alebo po určenom intervale
 • ukladanie snímok do určeného adresára a ich pohodlné pomenovanie (pomocou špeciálnych zástupných znakov)
 • Shutter je plne integrovaný do pracovného prostredia GNOME (ikona v oznamovacej oblasti atď.)
 • generovanie náhľadov priamo pri snímaní obrazovky a nastavenie úrovne veľkosti v %
 • zbierka relácií Shutter
 • sledovanie všetkých snímok počas relácie
 • kopírovanie snímok do schránky
 • tlačenie snímok
 • mazanie snímok
 • premenovanie súboru
 • nahrávanie vašich snímok priamo na hosting obrázkov (napr. imgur.com), získanie všetkých potrebných odkazov a ich zdieľanie s ostatnými
 • úprava snímok priamo pomocou vnoreného nástroja na kreslenie
Whitedune
graphical VRML97/X3D viewer, editor, 3D modeller and animation tool
Versions of package whitedune
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.30.10-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.28.14-1.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.30.10-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.30.10-1.3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.30.10-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.30.10-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.30.10-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.30.10-2.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package whitedune:
hardwareinput:joystick
interface3d, x11
roleprogram
uitoolkitmotif
useediting, viewing
works-withfile
works-with-formatvrml
x11application
Popcon: 29 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Whitedune can read VRML97 files, display and let the user change the scenegraph and all fields of all nodes.

The most powerful 3D modelling features of whitedune support the VRML97 Amendment1 style NURBS nodes and Superformula based PROTOs. This is mainly convenient for building some rounded shapes.

Whitedune supports some 3D inputdevices like joysticks, gamepads or all devices supported via the Xinput protocol and also quadbuffer stereo visuals.

Screenshots of package whitedune
Yasw
Yet Another Scan Wizard
Maintainer: Andrew Ross
Versions of package yasw
ReleaseVersionArchitectures
sid0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 8 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

YASW (Yet Another Scan Wizard) is an application used to correct images taken with a camera. It can be used to post process the scanning of a book or to correct an individual image taken with a camera.

Official Debian packages with lower relevance

Agave
návrhár farebnej schémy pracovného prostredia GNOME
Versions of package agave
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.4.7-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.7-2.1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.4.7-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.4.7-2.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package agave:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
suitegnome
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 5 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Agave je veľmi jednoduchá aplikácia pre pracovného prostredie GNOME, ktorá vám umožňuje generovať rozličné farebné schémy z jedinej počiatočnej farby.

Blender
veľmi rýchly a všeobecne použiteľný nástroj na 3D modelovanie a vykresľovanie
Versions of package blender
ReleaseVersionArchitectures
jessie-security2.72.b+dfsg0-3+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.79.b+dfsg0-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.79.b+dfsg0-1~deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
squeeze2.49.2~dfsg-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.63a-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.72.b+dfsg0-3amd64,armel,armhf,i386
sid2.93.4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.79.b+dfsg0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports2.82.a+dfsg-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.83.5+dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.93.4+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package blender:
interface3d, x11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitsdl
useediting
works-with3dmodel
x11application
Popcon: 752 users (1479 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Blender je integrovaná sada 3D nástrojov na modelovanie, animáciu, vykresľovanie, postprodukciu, interaktívnu tvorbu a prehrávanie (hry). Blender má vlastné špecifické používateľské rozhranie, ktoré je kompletne implementované v OpenGL a navrhnuté s ohľadom na rýchlosť. Na skriptovanie sú dostupné väzby pre Python. Vo forme skriptov sú implementované možnosti importu/exportu populárnych formátov súborov ako 3D Studio a Wavefront Obj. Bežnými výsledkami použitia Blendera sú statické scény, animácie, modely pre hry alebo iné jadrá tretích strán a interaktívny obsah v samostatnej binárnej forme.

Other screenshots of package blender
VersionURL
2.78.c+dfsg0-2+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15694/simage/large-669e992e127e7a379b3840b64760d1c5.png
2.46+dfsg-6https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/79/simage/large-9359285273a34e9014a6a4503ac94c68.png
2.78.c+dfsg0-2+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15791/simage/large-3d65939200bed234030f9e69edc25c00.png
2.49.2~dfsg-2+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/4970/simage/large-8238f13c3bc89df76221de6194404b95.png
2.72.bhttps://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/12359/simage/large-f43c277ff35fae4a2807ddc1ad8e39d4.png
2.58-svn37702-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/7719/simage/large-55d69bf151b7041200600f86d32f7267.png
2.79+dfsg0-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15972/simage/large-971fd5d516d78bf020ea8d9a0b9d6ea0.png
2.82+dfsg-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18881/simage/large-e25f6a52875ac2fe9310efefa03b5e4e.png
2.79.b+dfsg0-6+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16656/simage/large-4ec8542b2b8084daf4e1b42c73537294.png
Screenshots of package blender
Deepin-image-viewer
Image Viewer for Deepin Desktop Environment
Versions of package deepin-image-viewer
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental5.7.4-1~exp1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm5.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream5.8.2
Popcon: 44 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Deepin Image Viewer is an image viewer and manager elaborately produced by Deepin Technology. It is fashion and smooth, supports multiple image formats, user can view any kind of image. The image management in Deepin Image Viewer, allows user to rank images in Timeline by date, add image to "My favorites" or different albums. All images can be arranged in perfect order by Deepin Image Viewer.

This package is part of DDE (Deepin Desktop Environment).

Screenshots of package deepin-image-viewer
Enblend
nástroj na zmiešavanie obrázkov
Versions of package enblend
ReleaseVersionArchitectures
bookworm4.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.1.3+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.0+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid4.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.0+dfsg-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package enblend:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useediting
works-withimage, image:raster
works-with-formattiff
Popcon: 299 users (250 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Enblend je nástroj na skladanie obrázkov. Program dostane sadu obrázkov, ktoré sa nejakým nepravidelným spôsobom prelínajú. Enblend ich preloží takým spôsobom, že švy medzi obrázkami nevidno alebo ich aspoň ťažko rozoznať. Možno ho napríklad použiť na zostavenie panorámy z niekoľkých obrázkov.

Používa Burt-Adelsonove zmiešavanie vo viacerých rozlíšeniach. Táto technika sa pokúša zneviditeľniť švy medzi vstupnými obrázkami. Základnou myšlienkou je, že rysy obrázka by mali byť zmiešané naprieč prechodovou oblasťou úmerne k priestorovej frekvencii týchto rysov. Napríklad objekty ako stromy a okenné tabule majú náhle zmeny farby. Zmiešaním týchto rysov v úzkej oblasti nedokážete rozlíšiť švy, pretože oko už očakáva, že uvidí zmeny farby na okraji týchto rysov. Oblaky a nebo sú opakom. Tieto rysy sa musia zmiešať naprieč veľkou prechodovou oblasťou, pretože akákoľvek náhla zmena farby bude okamžite viditeľná.

Enblend za vás nevykonáva zarovnanie obrázkov. Na to použite nástroj ako Hugin alebo PanoTools. Obrázky TIFF, ktoré tieto programy tvoria, sú presne to, s čím Enblend dokáže pracovať.

Fontforge
editor písiem
Versions of package fontforge
ReleaseVersionArchitectures
wheezy-security0.0.20120101+git-2+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
jessie20120731.b-5+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-security20120731.b-5+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie-kfreebsd-security20120731.b-5+deb8u1kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
stretch20161005~dfsg-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.0.20100501-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.0.20120101+git-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye20201107~dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm20201107~dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20201107~dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security20161005~dfsg-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster20170731~dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fontforge:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitxlib
useediting
works-withfont
x11application
Popcon: 177 users (139 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FontForge je editor písiem. Dokáže prevádzať prísma medzi formátmi OpenType, TrueType, UFO, CID-keyed, Multiple Master a mnohými ďalšími.

Tento balík tiež poskytuje nasledovné programy a nástroje:

 fontimage - vytvorí náhľad písma
 fontlint - skontroluje isté bežné chyby v súbore písma
 sfddiff  - porovná dva súbory písiem
The package is enhanced by the following packages: sortsmill-tools
Fontmatrix
featureful personal font manager
Versions of package fontmatrix
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.100+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.9.99-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.6.0+svn20110930-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.6.0+svn20100107-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0.9.99-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fontmatrix:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
usecomparing, organizing, viewing
works-withfont
x11application
Popcon: 26 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a manager built with the kind of features and abilities graphic designers, layout professionals along with others have felt necessary, but modernized with some new touches.

Fontmatrix has a concept of 'tagging'. This makes it really nice to group fonts and even sub-group them logically for use in a book for instance. It also has extensive gui support for showing all glyphs in a font, previews of sample text, variable sizing and also tells what kinds of advanced Open Type features are inside each font. These features have never been seen outside of a font editor. And not least, it creates a nice PDF catalogue of user's fonts for printing or reference. In short, fontmatrix is a font manager for professionals, but is nice and user friendly.

Screenshots of package fontmatrix
Gegl
Generic Graphics Library Test Program
Versions of package gegl
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.2.0-7amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.4.26-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.32-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.0.22-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.4.12-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.4.26-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.2.0-2+nmu1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.3.8-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 12 users (39 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GEGL (Generic Graphics Library) is a graph based image processing framework.

GEGL's original design was made to scratch GIMP's itches for a new compositing and processing core. This core is being designed to have minimal dependencies and a simple well defined API.

This package contains a bunch of test programs.

Hugin
zošívač panoramatických fotografií - nástroje grafického rozhrania
Versions of package hugin
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2010.0.0+dfsg-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie2014.0.0+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386
wheezy-backports2013.0.0+dfsg-1~bpo70+1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid2020.0.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2020.0.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2020.0.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2018.0.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2016.2.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2011.4.0+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package hugin:
hardwarecamera
interfacex11
roleprogram
uitoolkitwxwidgets
useediting
works-withimage, image:raster
works-with-formatjpg
x11application
Popcon: 288 users (239 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Hugin je program na skladanie panoramatických fotografií. V podstate je Hugin grafické rozhranie k Panorama Tools. Skladanie sa robí pomocou niekoľkých, vzájomne sa presahujúcich, fotografií odfotených z rovnakého miesta. Na zarovnanie a transformácie fotiek sa používajú riadiace body, takže je možné vytvoriť medzi nimi prechody a dosiahnuť väčší obraz. Hugin umožňuje jednoduchú tvorbu riadiacich bodov medzi dvomi obrázkami, optimalizáciu transformácií obrázkov a veľa ďalšieho.

Tento balík obsahuje nasledovné grafické rozhrania, používajúce nástroje príkazového riadka z balíka hugin-tools:

 • hugin - Hugin - tvorba panorámy
 • hugin_stitch_project - Hugin - dávkové skladanie
 • PTBatcherGUI - dávkové riadenie procesu skladania
 • calibrate_lens_gui - nástroj na kalibráciu šošoviek
The package is enhanced by the following packages: enblend enfuse
Inkscape
vector-based drawing program
Versions of package inkscape
ReleaseVersionArchitectures
buster-backports1.0.2-4~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.48.5-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.48.3.1-1.3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.47.0-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.92.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental1.1-1armel,i386,mipsel,s390x
bookworm1.0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.92.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.1
Debtags of package inkscape:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting
works-withimage, image:vector
works-with-formatpdf, postscript, svg, tex
x11application
Popcon: 8202 users (4247 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Inkscape is an illustration editor which has everything needed to create professional-quality computer art. You can use it to make diagrams and illustrations, technical drawings, web graphics, clip art, icons and logos. A collection of hands-on tutorials show you how to combine lines, shapes and text of different types and styles to build up a picture.

A selection of powerful vector graphics editing tools comes as standard. There is excellent support for paths, gradients, layers, alpha transparency and text flow control. An extensive library of filters allow you to apply realistic effects and extensions allow you to work with bitmaps, barcodes and printing marks, amongst other things.

Most of the common vector formats are supported, including PDF, Adobe Illustrator and AutoCAD files, and it has unrivalled support for the SVG web graphics standard.

Between the suggested packages:

 • dia: to export Dia shapes;
 • libsvg-perl: to import .txt files (txt2svg extension);
 • libxml-xql-perl: to use the shadow effect;
 • python3-uniconvertor: enables several import/export extensions;
 • pstoedit: to work with eps files;
 • ruby: there are several extensions written in ruby;
Other screenshots of package inkscape
VersionURL
0.92.4-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17647/simage/large-a4015b481663d27f8a8453c6e5ee3395.png
0.48.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5723/simage/large-3482b3d45e422b571d2dd3617374167b.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9275/simage/large-e098024613bb88d06157dec1954d2358.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9276/simage/large-5685ce620ee0a0321a5151be3095d4c9.png
1.0.2-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-a9cbfc994f89e74e39989722c8ee1210.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9279/simage/large-5e152e708b997a878fef31d474384fae.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9278/simage/large-32e6bc242352db9f085077aeeeec5df5.png
0.48.3.1-1ubuntu1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9277/simage/large-be16e40f7eec48f0bbf25b014407906b.png
0.92.0-3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15295/simage/large-12d4f8c2c43f257f6a16d2bb88750831.png
Screenshots of package inkscape
Metapixel
generátor fotomozaiky
Versions of package metapixel
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.0.2-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.0.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.2-7.1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.0.2-7.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package metapixel:
interfacecommandline
roleprogram
scopeapplication
works-withimage, image:raster
works-with-formatjpg, png
Popcon: 4 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Metapixel je program na tvorbu fotomozaiky. Dokáže tvoriť klasické fotomozaiky, v ktorých je zdrojový obrázok maticou štvorcov s rovnakou veľkosťou za ktoré sa zamení zodpovedajúci obrázok, ale aj fotomozaiky v štýle koláže, kde sú štvorcové časti zdrojového obrázka na ľubovoľných pozíciách (t.j. nie sú zarovnané vzhľadom na maticu) nahradené zodpovedajúcimi obrázkami.

Nautilus-image-converter
rozšírenie pre Nautilus na hromadnú zmenu veľkosti alebo otočenie obrázkov
Versions of package nautilus-image-converter
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.3.1~git20110416-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.3.1~git20110416-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.3.1~git20110416-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.3.1~git20110416-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.1~git20110416-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.1~git20110416-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.3.1~git20110416-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.3.0-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package nautilus-image-converter:
interfacex11
roleplugin, program
scopeutility
suitegnome
uitoolkitgtk
usecompressing, converting
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 169 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Tento balík pridáva položku menu „Zmeniť veľkosť obrázkov...“ do kontextového menu všetkých obrázkov. Tá otvára dialóg, kde môžete nastaviť požadovanú veľkosť obrázka a názov súboru. Kliknutím na „Zmeniť veľkosť“ vykonáte zmenu veľkosti pomocou nástroja convert z ImageMagick.

Photoflow
non-destructive photo retouching program
Versions of package photoflow
ReleaseVersionArchitectures
sid0.2.8+git20200114-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.2.8+git20200114-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.2.8+git20200114-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 17 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a non-destructive photo retouching program providing a complete layer-based workflow including RAW image development.

Screenshots of package photoflow
Pngmeta
zobrazenie metadát z obrázkov PNG
Versions of package pngmeta
ReleaseVersionArchitectures
sid1.11-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.11-7amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.11-6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bookworm1.11-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.11-6amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch1.11-7.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.11-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.11-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pngmeta:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
works-withimage, image:raster
works-with-formatpng
Popcon: 26 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tento malý filter extrahuje metadáta z obrázkov PNG a zobrazuje ich buď ako HTML, SOIF, RDF/XML alebo ako jednoduché polia a hodnoty.

Screenshots of package pngmeta
Posterazor
splits an image across multiple pages for assembly into a poster
Maintainer: Marcelo Soares Mota
Versions of package posterazor
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.5.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.5.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.5.1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.5.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.9.5
Debtags of package posterazor:
fieldarts
roleprogram
scopeutility
useprinting
works-withimage
Popcon: 45 users (52 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The PosteRazor splits an image to form a multi-page PDF document. When printed, the sheets can be arranged to form a large poster of the original picture. An easy to use (wizard like) user interface guides through 5 simple steps.

It relies upon libfreeimage and libxpm supporting many input file formats such as BMP, GIF, ICO, JPG, PNG, TIFF, XPM among others handled by FreeImage like DDS, Dr. Halo, IFF, JBIG, JPEG/JIF, KOALA, LBM, Kodak PhotoCD, PCX, PBM, PGM, PPM, PhotoShop PSD, Sun RAS, TARGA, WBMP, XBM, etc...

Also, PosteRazor can handle the following image color types: Monochrome, Grayscale, 4 Bit palette, 8 Bit palette, 24 Bit RGB, 48 Bit RGB (only via TIFF and PNG), 32 Bit CMYK (only via TIFF). 32 Bit RGBA images can be loaded, but are transformed to 24 Bit RGB by "merging" them with a white background.

It supports dimension units like m, mm, cm, inch, ft, pt(72th inch) and it prints the PDF output file in A4, A3, Legal, Letter or Tabloid layout.

Pstoedit
konvertor súborov PostScript a PDF do upraviteľnej vektorovej grafiky
Versions of package pstoedit
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.75-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.77-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.77-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.50-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy3.60-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.62-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.70-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.73-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pstoedit:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, editing
works-withdtp, image, image:vector, text
works-with-formatpdf, postscript
Popcon: 727 users (2439 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pstoedit konvertuje súbory Postscript a PDF do rôznych upraviteľných formátov vektorovej grafiky, medzi ktoré patria tgif, xfig, grafika PDF, formát gnuplot, idraw, MetaPost, GNU Metafile, PIC, Kontour a sploštený PostScript.

Qosmic
GUI for creating & rendering fractal flame images
Maintainer: Peter Blackman
Versions of package qosmic
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.6.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.6.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 8 users (3 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Graphical interface (Qt) for creating, editing, and rendering flam3 IFS fractal flame images, which can be saved as png files. The theory of fractal flames is described here https://flam3.com/flame_draves.pdf

Scribus
Open Source Desktop Page Layout
Maintainer: Mattia Rizzolo
Versions of package scribus
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.4+dfsg1-2amd64,armel,armhf,i386
sid1.5.7+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
sid1.5.7+dfsg-3mips64el,mipsel
bookworm1.5.7+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.6.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.4.6+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.8+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.3.3.13.dfsg~svn20081228-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.4.0.dfsg+r17300-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package scribus:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitqt
useediting, learning
works-withdtp, image, image:raster, image:vector, text
works-with-formatpdf, postscript, svg
x11application
Popcon: 417 users (1089 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Scribus is an open source desktop page layout program with the aim of producing commercial grade output in PDF and Postscript.

Scribus can be used for many tasks; from brochure design to newspapers, magazines, newsletters and posters to technical documentation.

Scribus supports professional DTP features, such as CMYK color and a color management system to soft proof images for high quality color printing, flexible PDF creation options, Encapsulated PostScript import/export and creation of 4 color separations, import of EPS/PS and SVG as native vector graphics, Unicode text including right to left scripts such as Arabic and Hebrew via freetype. Graphic formats which can be placed in Scribus as images include PDF, Encapsulated Post Script (eps), TIFF, JPEG, PNG and XPixMap(xpm), and any bitmap type supported by QT5.

If you need to use the render frame install the texlive-latex-recommended package (suggested).

Simple-scan
jednoduchý skenovací nástroj
Maintainer: Jörg Frings-Fürst
Versions of package simple-scan
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.14.0-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm40.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.30.1.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.31.1-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch3.23.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.4.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid40.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.38.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package simple-scan:
hardwarescanner
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
usescanning
works-withimage
x11application
Popcon: 4130 users (14722 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Simple Scan je ľahko použiteľná aplikácia určená na rýchle pripojenie skenera a rýchle naskenovanie dokumentu v požadovanom formáte.

Simple Scan je v podstate rozhranie k SANE - čo je to isté, čo na pozadí používa XSANE. To znamená, že všetky existujúce skenery budú fungovať a rozhranie je dobre otestované.

Xsane
grafické rozhranie pre SANE (Scanner Access Now Easy) s množstvom vlastností
Maintainer: Jörg Frings-Fürst
Versions of package xsane
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.999-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.998-6amd64,armel,armhf,i386
stretch0.999-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.999-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.999-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.999-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.997-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.998-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package xsane:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 3684 users (7146 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xsane je možné spúšťať ako samostatný program alebo prostredníctvom GIMPu. V samostatnom režime dokáže xsane ukladať obrázok do súboru v rozličných obrázkových formátoch, môže slúžiť ako frontend faxového programu alebo poslať obrázok na tlačiareň.

SANE znamená „Scanner Access Now Easy“ a je to API, ktoré poskytuje štandardizovaný prístup k akémukoľvek hardvéru rastrového skenera obrázkov (stolný, ručný skener, kamery a fotoaparáty, zachytávače snímok atď.). Štandard SANE je slobodný a jeho diskusia a vývoj otvorený pre kohokoľvek. Súčasný zdrojový kód je napísaný s ohľadom na podporu niekoľkých operačných systémov vrátane GNU/Linux, OS/2, Win32 a rozličných unixových systémov. Je dostupný za podmienok GNU General Public License (sú však vítané aj komerčné aplikácie a backendy).

Other screenshots of package xsane
VersionURL
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18020/simage/large-f4718055f41d0e14b6176c9710843862.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18023/simage/large-57e46da6ea1b83b4bc136a2ed84b98b3.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18024/simage/large-ccc077339b7a082efb9e474229fc9e8f.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18025/simage/large-a069719bb7556305bf8f249a3a157a4b.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18027/simage/large-92ca935f1f6434f173802a0b58150845.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18028/simage/large-c94ea9f5a74de3e7e367be325d811b0f.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18029/simage/large-7a405226d6c1234cb4159519618dc0e9.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18019/simage/large-0159c8de201fe4c379765c99f8ffd6cc.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18018/simage/large-141fb57464474e160ed83d79af1483d6.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18030/simage/large-02e8eb008f8895a6362bb1f2d9035b1c.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18032/simage/large-34b17503b9266be1a73c7404b3b5d2db.png
0.995-6https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/270/simage/large-374837dc82ffccaaa37cdfd648fa74f5.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18015/simage/large-5a15a054ba7927597786eb2479e21771.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18021/simage/large-1007d7c0e8b6f0600c4f44207ab1aa63.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18014/simage/large-e8a40232fd8a795ec62bfd7cb94ef2f8.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18013/simage/large-cbdd5ed6992ad87660690841ff1d626c.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18017/simage/large-3962ca92352fb70c5e8cfb797211b04f.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18016/simage/large-a6083d381c9dca7ba1d0c9bf7f6a747c.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18022/simage/large-c3f6683ce8955e3ad49e46f21215eeda.png
Screenshots of package xsane

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Alchemy - wnpp
An open drawing project
Homepage not available
License: GPL-3+
Debian package not available

Alchemy is an open drawing project aimed at exploring how we can sketch, draw, and create on computers in new ways. Alchemy isn’t software for creating finished artwork, but rather a sketching environment that focuses on the absolute initial stage of the creation process. Experimental in nature, Alchemy lets you brainstorm visually to explore an expanded range of ideas and possibilities in a serendipitous way.

Animal - wnpp
An Imaging Library written in C
Homepage not available
License: GPL
Debian package not available

AnImaL is an imaging and computer vision library written in C. Differently from most other toolkits, it is intended to provide the maximum functionality by making strong usage of similar libraries. It is intended to be a common API to the best free imaging and computer vision libraries already available, such as ImageMagick and Gandalf. By defining a common API and using external libraries, AnImaL selects the best implementation available in them to implement a particular algorithm. This way AnImaL unites the best from the other libraries it uses.

Animata - wnpp
real-time animation software
Homepage not available
License: GPL version 3
Debian package not available

Animata is a real-time animation software, designed to create interactive background projections for concerts, theatre and dance performances, and promotional screenings.

The peculiarity of the software is that the animation - the movement of the puppets, the changes of the background - is generated in real-time, making continuous interaction possible. This ability also permits that physical sensors, cameras or other environmental variables can be attached to the animation of characters, creating a cartoon reacting to its environment. For example, it is quite simple to create a virtual puppet band reacting to live audio input, or set up a scene of drawn characters controlled by the movement of dancers.

In contrast with the traditional 3D animation programs, creating characters in Animata is quite simple and takes only a few minutes. On the basis of the still images, which serve as the skeleton of the puppets, we produce a network of triangles, some parts of which we link with the bone structure. The movement of the bones is based on a physical model, which allows the characters to be easily moved.

Animata can be connected with widespread programming environments used by multimedia developers and artists in order to make use of the possibilities of these applications in the fields of image editing, sound analysis, or motion capture.

Blimp - wnpp
photo editor based on adjustment layers
License: GPLv2
Debian package not available

Blimp is a layered (non-destructive) photo editor. It supports many raw formats (through dcraw), 8-bit or 16-bit color depth per channel and editing operations including curves, grayscale mixer, resize, unsharp mask and local contrast enhancement, all of which are adjustment layers.

Brad - wnpp
Blender based user interface for Radiance
License: GPL
Debian package not available

Blended RADiance (brad) is able to export Blender models to Radiance, both static models or animations, to make it easier to setup the simulation parameters, to calculate luminance/illuminance values on arbitrary grids.

Classicprint - wnpp
adds classic look to your photos
License: GPL
Debian package not available

Classic Print is tiny application that was originally made for Nokia Maemo -environment. With it you can add classic look and otherwise "lomographic" effects to your photos easily. With a little bit of tweaking its sources can be easily compiled in Debian GNU/Linux to Debian-package.

Colladacoherencytest - wnpp
check the coherency of COLLADA files
License: MIT
Debian package not available

COLLADA Coherency Test is a command-line version of CoherencyTest from COLLADA Refinery. It checks whether a COLLADA dae file is coherent (properly composed). This package ships two versions, built for COLLADA 1.4 and 1.5.

Cooka - wnpp
simple image viewer
License: LGPL
Debian package not available

Cooka is a very simple image viewer written in C# and compiled with Mono framework. The application is really essential: it has a file system browser in order to select the folder containing images to display; a thumbs viewer useful to see a preview of the images within the selected folder and some information like image’s name, size and dimension; and finally a “view” area used to display the selected image. In order to handle images and to enhance image viewing, Cooka provides a simple toolbar that allows users perform some basic operation such as rotate, zoom, set as background.

Cv - wnpp
Free software alternative for xv image viewer
License: unknown
Debian package not available

Well, actually it is Gtk2::CV, a perl module that implements an image viewer. It comes with its own demo app, named cv, which is loosely modeled after the classic xv, although it displays images much faster than the great original.

Ffmulticonverter - wnpp
graphical multi format converter
Homepage not available
License: GPL-3
Debian package not available

FF Multi Converter is a simple graphical application which enables the user to convert audio, video, image and document files between all popular formats by using and combining other programs. It uses avconv for audio/video files, unoconv for document files and ImageMagick for image file conversions.

The goal of FF Multi Converter is to gather the most popular multimedia types in one application and provide conversion options for them easily through a user-friendly interface.

Flif - wnpp
Free Lossless Image Format (FLIF) encoder/decoder
License: Currently: GPLv3+ (encoder), LGPLv3+ (decoder)
Debian package not available

FLIF is a lossless image (and animation) format. It tends to compress better than other image compression formats. This is the reference implementation of the FLIF encoder/decoder. The command-line utility 'flif' converts FLIF to/from PNG or PNM.

The source package would have multiple binary packages: - flif (command line tool) - libflif (shared library) - viewflif (simple image/animation viewer) - gif2flif (shell script) - apng2flif (shell script)

Fluxus - wnpp
Rapid prototyping, playing and learning environment for 3D graphics, sound and games.
License: unknown
Debian package not available

Fluxus is an environment which allows you to quickly make live animation and audio programs, and change them constantly and flexibly. This idea of constant change (flux) is where it's name comes from. Fluxus does this with the aid of the Scheme programming language, which is designed for flexibility; and an interface which only needs to provide you with program code floating above the resulting visual output. This interface enables fluxus to be used for livecoding, the practice of programming as a performance art form. Most users of fluxus are naturally livecoders, and some write fluxus scripts in front of audiences, as well as using it to rapid prototype and design new programs for performance and art installation.

Inkscape-plugin-qrcode - wnpp
Inkscape plugin for generating QR codes
License: Expat
Debian package not available

Simple plug-in for Inkscape to render a vector QR Code on the workspace. Generates its QR codes as a vector graphic.

Inksmoto - wnpp
Xmoto level editor
License: GPL
Debian package not available

Inksmoto is the Xmoto level editor. It's an Inkscape extension.

Itktools - wnpp
command line tools based on the ITK, intended for image processing
License: Apache 2.0
Debian package not available

Practical command line tools based on the ITK, intended for image processing. These tools are designed to take one or more input image(s) from the command line, perform a single operation, and produce an output image. For example smoothing of an image can be done with the tool pxgaussianimagefilter.

Note: these tools (specifically pxcastconvert) are required to run the Elastix test suite.

Limoo - wnpp
Image viewer
Homepage not available
License: GPLv3
Debian package not available

Limoo is an Image viewer, created using QML, Qt and C++.

Mpview - wnpp
Image viewer and manipulator
License: GNU GPL version 2
Debian package not available

MPView is image viewer and manipulator (can read and write common image types and do simple transformations, like crop, rotate, etc... on them). It is somewhat similar to IrfanView from windows. It requires Qt 4 and (optionally) libpng, libjpeg, libtiff and libmagick (the more of these, the better support of reading/writing various image formats).

Photoqt - wnpp
image viewer
License: GNU GPL v3
Debian package not available

PhotoQt is a simple, yet powerful and good looking image viewer, written in Qt, published as open-source, and completely free.

The list below is meant to give you a rough idea of PhotoQt's abilities and is by far not an exhaustive list:

  Support of many image formats (use of GraphicsMagick)
  Basic image manipulations (Rotating, Flipping, Zooming)
  Basic File Management (Renaming, Deleting, Moving, Copying)
  Keyboard and Mouse Shortcuts
  Set-as-Wallpaper function
  Slideshow feature
  Exif information
  Highly Adjustable to your custom preference
  Interface that doesn't get into your way
  Very fast and flexible
  Thumbnail Cache
  System Tray Usage
  Command Line Options
  Several translations available (not all complete (yet)... Wanna help?)
  and much more...
Printoxx - wnpp
make photos and texts collages
License: GPL
Debian package not available

Printoxx is a graphical menu-driven program which operates in its own window. Printoxx can be used to make and print a photo collage. Select image files and add them to a layout page using the mouse. Images can be moved around, resized, and rotated. Text can be added using any font. Simple frames can be added to the images. The finished layout can be printed on paper formats supported by the printer and CUPS driver (A4, A5, Letter, etc.).

Qimageviewer - wnpp
Simple image viewer
Homepage not available
License: GPLv2
Debian package not available

Simple image viewer with edit functions. Based on Qt5 libraries.

Sk1 - wnpp
advanced vector graphics editor
License: GPL-3
Debian package not available

Alternative to Inskape.

Svgpp - wnpp
SVG-framework with parsers for various syntaxes and adapters
License: Boost
Debian package not available

The library can be thought of as a framework, containing parsers for various SVG syntaxes, adapters that simplify handling of parsed data and a lot of other utilities and helpers for the most common tasks. SVG++ features

 • Is a header-only library
 • Can be used with any XML parser
 • Compile time configured - no virtual functions
 • Minimal runtime overhead - you pay only for what you get
 • Fully functional, conforming SVG viewers
 • Simple in-app SVG rasterizers
 • Import modules of vector editing software
 • Implementing path-only input of SVG format with minimal efforts

  in any graphics or math software * Compatible with C++03, but requires conforming implementation

Xviewer - wnpp
Image viewer program.
License: GPL, LGPL
Debian package not available

Xviewer is part of X-App project, is a simple image viewer which uses the gdk- pixbuf library. It can deal with large images, and zoom and scroll with constant memory usage. Its goals are simplicity and standards compliance.

This package provides uniformity across the XFCE, Mate & LXDE desktpos often preferred on older computers.

Xviewer-plugins - wnpp
Set of plugins for xviewer
License: GPL, LGPL
Debian package not available

xviewer-plugins is part of X-App project as a dependency for xviewer.

No known packages available

Lazpaint
Free cross-platform image editor
License: GPL3
Debian package not available

Lazpaint is like PaintBrush or Paint.Net, written in Lazarus (Free Pascal).

Pd-gem2pdp
GEM to PDP bridge
License: unknown
Debian package not available
Pd-gridflow
A multidimensional dataflow processing library for PureData
License: unknown
Debian package not available

Designed for interactive multimedia.

Pd-opencv-data
OpenCV bindings for PureData
License: unknown
Debian package not available

Usable on pdp and GEM libraries. The Open Computer Vision Library has

500 algorithms, documentation and sample code for real time computer vision.

Pd-pidip
PiDiP Is Definitely In Pieces
License: unknown
Debian package not available

Pdp/pidip is a video extension package for pure data ( http://crca.ucsd.edu/~msp/software.html ) that includes high-level objects like an ASCII art renderer, a color tracker, a motion detector as well as more algorithmic objects like chebysheff or biquad filters. It supports video streaming in most common internet formats: asf, mpeg, mpg,...

Pd-pix-openni
A pure data / Gem external to get Kinect rgb and depth streams
License: unknown
Debian package not available

Also skeleton tracking and multiple hand tracking via OpenNI.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 206052