Debian Multimedia Project
Summary
Jack
JACK (Jack Audio Connection Kit) and ALSA related packages

This metapackage will install pro audio JACK (Jack Audio Connection Kit) and ALSA related packages.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Jack packages

Official Debian packages with high relevance

A2jmidid
Demon udostępniający starsze aplikacje systemu ALSA MIDI w JACK MIDI
Versions of package a2jmidid
ReleaseVersionArchitectures
jessie8~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
sid9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch8~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package a2jmidid:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 181 users (37 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Głównym celem tego projektu jest ułatwienie korzystania ze starszych aplikacji, nie obsługiwanych przez aktywny system JACK MIDI. a2jmidid to demon, który realizuje automatyczne przerzucanie połączeń. Dla każdego portu sekwensera ALSA pojawia się jeden port MIDI. Jeśli port sekwensera ALSA jest zarówno wejściem i wyjściem, to uzyskuje się dwa porty MIDI, czyli jedno wejście i jedno wyjście.

Aj-snapshot
make snapshots of JACK connections
Versions of package aj-snapshot
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.9.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.6-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package aj-snapshot:
roleprogram
scopeutility
Popcon: 15 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Aj-snapshot is a small program that can be used to make snapshots of the connections made between JACK and/or ALSA clients. Because JACK can provide both audio and MIDI support to programs, aj-snapshot can store both types of connections for JACK. ALSA, on the other hand, only provides routing facilities for MIDI clients. Aj-snapshot is meant to be used from the command line.

Alsa-tools
Konsolowe narzędzia ALSA do specyficznych urządzeń sprzętowych
Versions of package alsa-tools
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.28-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package alsa-tools:
fieldarts
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withaudio
Popcon: 161 users (132 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kolekcja narzędzi konsolowych dla określonego sprzętu muzycznego:

 as10k1 - asembler do procesora EMU10K1 (EMU10K2) DSP;
 hda-verb - wysyła polecenia HD-audio do urządzeń HDA Intela;
 sbiload - program ładujący instrument OPL2/3 FM dla sekwencera ALSA;
 us428control - narzędzie sterujące do Tascam US-X2Y.
Alsa-tools-gui
Narzędzia ALSA z graficznym interfejsem użytkownika do określonego sprzętu
Versions of package alsa-tools-gui
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.28-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package alsa-tools-gui:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
works-withaudio
x11application
Popcon: 145 users (74 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kolekcja narzędzi ALSA z graficznym interfejsem użytkownika do określonego sprzętu muzycznego:

 echomixer - sterowanie kartami dźwiękowymi Echoaudio;
 envy24control - sterowanie kartami dźwiękowymi opartymi na
         Envy24 (ice1712);
 hdajackretask - przekierowywanie gniazd na sprzęcie HDA Intela;
 hdspconf - program z graficznym interfejsem użytkownika do sterowania
      ustawieniami Hammerfall HDSP Alsa;
 hdspmixer - sterowanie zaawansowanymi właściwościami trasowania
       RME Hammerfall DSP;
 rmedigicontrol - sterowanie kartami dźwiękowymi RME Digi32 oraz
         RME Digi96.
Other screenshots of package alsa-tools-gui
VersionURL
1.1.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18476/simage/large-d82d584f47dc24a96ae6a4d7996c6631.png
1.1.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18472/simage/large-af5b857cece9779da3220f30d554b633.png
1.1.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18473/simage/large-74c2295ecebe41bac974a10e3fb33a4d.png
1.1.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18475/simage/large-4d489cef116210ae839a8847f51fd7aa.png
1.0.25-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9776/simage/large-42730136fe82d1e94912fe1ba9680c44.png
1.1.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18478/simage/large-ed73d5b0ac427f7ca960881a3816b474.png
1.1.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18474/simage/large-6aa6ef3a8107ed96c5df7e876dacb914.png
Screenshots of package alsa-tools-gui
Alsa-utils
Narzędzia do konfiguracji i używania ALSA
Versions of package alsa-utils
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.2.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.0.28-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package alsa-utils:
adminconfiguring, hardware, kernel
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
useconfiguring
works-withaudio
Popcon: 72850 users (15428 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zawiera następujące narzędzia:

 • alsactl: zaawansowane narzędzie do zarządzania sterownikami dźwięku dla ALSA;
 • alsaloop: tworzenie pętli między przechwytywaniem PCM i urządzeniami odtwarzającymi;
 • alsamixer: mikser oparty na bibliotece curses;
 • alsaucm: menedżer przypadków użycia ALSA;
 • amixer: mikser dostępny z wiersza poleceń;
 • amidi: odczytywanie z i zapisywanie do portów ALSA RawMIDI;
 • aplay, arecord: odtwarzanie i nagrywanie dostępne z wiersza poleceń;
 • aplaymidi, arecordmidi: odtwarzanie i nagrywanie MIDI dostępne z wiersza poleceń;
 • aconnect, aseqnet, aseqdump: kontrolowanie sekwencera MIDI dostępne z wiersza poleceń;
 • iecset: ustawianie lub wykonywanie zrzutu bitów statusu IEC958;
 • speaker-test: generowanie dźwięku testowego głośnika.

ALSA jest Zaawansowanym Systemem Obsługi Dźwięku w Linuksie (Advanced Linux Sound Architecture).

Faad
freeware Advanced Audio Decoder player
Versions of package faad
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.10.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.8.0~cvs20161113-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.10.0-1~deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.7-8+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster-security2.10.0-1~deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
jessie-security2.7-8+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
stretch2.8.0~cvs20161113-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package faad:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
soundcompression
useconverting
works-withaudio
Popcon: 149 users (154 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FAAD2 is the fastest ISO AAC audio decoder available. FAAD2 correctly decodes all MPEG-4 and MPEG-2 MAIN, LOW, LTP, LD and ER object type AAC files.

This package contains a command line interface to play AAC or MP4 files.

Flac
Free Lossless Audio Codec - command line tools
Versions of package flac
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security1.3.2-2+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster1.3.2-3+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4.3+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-security1.3.2-3+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
trixie1.4.3+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.4.2+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.3-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates1.3.3-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.3.3-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package flac:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
soundcompression
useconverting
works-withaudio
Popcon: 779 users (1622 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FLAC stands for Free Lossless Audio Codec. Grossly oversimplified, FLAC is similar to MP3, but lossless. The FLAC project consists of:

 • The stream format
 • libFLAC, which implements a reference encoder, stream decoder, and file decoder
 • flac, which is a command-line wrapper around libFLAC to encode and decode .flac files
 • Input plugins for various music players (Winamp, XMMS, and more in the works)

This package contains the command-line tools flac (used for encoding and decoding FLACs) and metaflac (used for manipulating FLAC metadata.)

Flake
Alternative encoder for the Free Lossless Audio Codec
Versions of package flake
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.11-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.11-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.11-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.11-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.11-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package flake:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 23 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The purpose of Flake is to be an alternative to the FLAC reference encoder with the goal of increasing encoding speed and implementing experimental features.

Flake encodes WAV audio files into lossless FLAC files.

Gjacktransport
access to the JACK's transport mechanism as touchable slider
Versions of package gjacktransport
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.1-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gjacktransport:
uitoolkitgtk
Popcon: 21 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

G. JACK Transport is a standalone application that provides access to the Jack Audio Connection Kit's, JACK transport mechanism via a dynamic graphical slider.

In other words: this software allows one to seek Audio/Video media files when they are played along jack transport. Intended for audio-engineers or A/V editors that work with Ardour, Ecasound, Hydrogen, Xjadeo, etc.

Additionally it provides G. JACK Clock, a "Big Clock" display for jack-transport.

Screenshots of package gjacktransport
Jaaa
audio signal generator and spectrum analyser
Versions of package jaaa
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.8.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.4-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.8.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package jaaa:
roleprogram
Popcon: 24 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jaaa (JACK and ALSA Audio Analyser) is an audio signal generator and spectrum analyser designed to make accurate measurements.

Jaaa allows you select on of the four inputs, 'Min' and 'Max' the min and max displayed frequencies. There can be up to two markers which helps accurately read off values in the display.

Screenshots of package jaaa
Jack-midi-clock
Klient JACK wysyłający impulsy zegarowe MIDI
Versions of package jack-midi-clock
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.1-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 17 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Proste i niezawodne narzędzie wiersza poleceń do wysłania uderzeń zegarowych MIDI, które dokładnie odzwierciedlają aktualne tempo podawane przez transport JACK.

Zawiera również narzędzie do analizowania i kopiowania przychodzących wiadomości MCLK.

Jack-stdio
program to pipe audio-data from and to JACK
Versions of package jack-stdio
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream1.6
Debtags of package jack-stdio:
roleprogram
Popcon: 17 users (9 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

jack-stdout is a small tool that writes JACK audio-sample data to buffered standard output. jack-stdin reads raw audio data from standard input and writes it to a JACK audio port.

By default jack-stdout writes 16 bit signed integer raw audio data (much like mpg123 -s) at JACK's samplerate, but it can output signed/unsigned 8/16/24/32 bit integer and 32bit floating-point data, both big/little endian.

Jack-tools
various JACK tools: dl, record, scope, osc, plumbing, udp, play, transport
Versions of package jack-tools
ReleaseVersionArchitectures
stretch20131226-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20131226-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm20131226-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20131226-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20131226-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie20131226-1amd64,armel,armhf,i386
sid20131226-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package jack-tools:
interfacex11
networkclient
roleprogram
soundplayer
useplaying
works-withaudio
x11application
Popcon: 54 users (69 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

jack-tools is a collection of small tools for the JACK Audio Connection Kit.

JACK allows the connection of multiple applications to an audio device, as well as allowing them to share audio between themselves.

jack-dl loads dsp algorithms from shared libraries. Commands are sent as OSC packets over a UDP connection.

jack-record is a light-weight JACK capture client to write an arbitrary number of channels to disk.

jack-scope draws either a time domain signal trace or a self correlation trace. Multiple input channels are superimposed, each channel is drawn in a different color. jack-scope accepts OSC packets for interactive control of drawing parameters.

jack-osc publishes the transport state of the local JACK server as OSC packets over a UDP connection. jack-osc allows any OSC enabled application to act as a JACK transport client, receiving sample accurate pulse stream timing data, and monitoring and initiating transport state change.

jack-plumbing maintains a set of port connection rules and manages these as clients register ports with JACK. Port names are implicitly bounded regular expressions and support sub-expression patterns.

jack-udp is a UDP audio transport mechanism for JACK. jack-udp is obsolete: use net driver instead.

jack-play is a light-weight JACK sound file player. It creates as many output ports as there are channels in the input file.

jack-transport is a JACK session manager. It reads configuration information from a system wide and a user specific configuration file and manages sessions involving the JACK daemon proper and optionally a set of secondary jack daemons.

Jackd
JACK Audio Connection Kit (domyślny pakiet serwera)
Versions of package jackd
ReleaseVersionArchitectures
sid5+nmu1all
bullseye5+nmu1all
bookworm5+nmu1all
trixie5+nmu1all
buster5+nmu1all
jessie5all
stretch5all
Debtags of package jackd:
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
soundplayer
useplaying
works-withaudio
Popcon: 575 users (416 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JACK jest serwerem dźwięku o małych opóźnieniach, pozwalającym wielu aplikacjom połączyć się z jednym urządzeniem audio i dzielić je między sobą.

Pakiet atrapa zależny od aktualnej, domyślnej implementacji JACK.

Jackd1
JACK Audio Connection Kit (serwer i przykładowi klienci)
Versions of package jackd1
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.126.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.126.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.125.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.125.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.125.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.124.1+20140122git5013bed0-3amd64,armel,armhf,i386
sid0.126.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package jackd1:
interfacedaemon
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 82 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JACK jest serwerem dźwięku o małych opóźnieniach, pozwalającym wielu aplikacjom połączyć się z jednym urządzeniem audio i dzielić je między sobą.

Pakiet zawiera demona jackd oraz kilku przykładowych klientów.

Jackd2
JACK Audio Connection Kit (serwer i przykładowi klienci)
Versions of package jackd2
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.9.21~dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.9.17~dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9.12~dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.9.10+20150825git1ed50c92~dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.9.10+20140719git3eb0ae6a~dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
sid1.9.21~dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.9.21~dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.9.22
Debtags of package jackd2:
interfacedaemon
roleprogram
uitoolkitncurses
works-withaudio
Popcon: 783 users (378 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

JACK jest serwerem dźwięku o małych opóźnieniach, pozwalającym wielu aplikacjom połączyć się z jednym urządzeniem audio i dzielić je między sobą.

Pakiet zawiera demona jackd oraz kilku przykładowych klientów.

Jackmeter
a basic command line meter for the JACK audio system
Versions of package jackmeter
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package jackmeter:
interfacecommandline
roleprogram
works-withaudio
x11application
Popcon: 13 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jack Meter is a command line audio meter for the JACK audio system. This allows the user to check signal levels on remote computers without the need for graphical systems.

Jacktrip
high-quality system for audio network performances (cmdline)
Versions of package jacktrip
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.5.patch2-2amd64,armel,armhf,i386
sid2.0.2+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.0.2+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.1~repack-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1~repack-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports2.0.2+ds-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.7.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.7.0+ds-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.0+ds0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package jacktrip:
interfacecommandline
networkclient, server
roleprogram
scopeutility
uitoolkitqt
works-withnetwork-traffic
Popcon: 15 users (34 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JackTrip is a Linux and Mac OS X-based system used for multi-machine network performance over the Internet. It supports any number of channels (as many as the computer/network can handle) of bidirectional, high quality, uncompressed audio signal streaming.

You can use it between any combination of Linux and Mac OS X systems (i.e., one end using Linux can connect to the other using Mac OS X).

It is currently being developed and actively tested at CCRMA by the SoundWIRE group.

This package contains the minimal command line version of jacktrip.

Jalv
Narzędzie do uruchamiania wtyczek LV2 jako niezależnych aplikacji
Versions of package jalv
ReleaseVersionArchitectures
sid1.6.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.4.6~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.0~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.0~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.6.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package jalv:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 31 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program jalv to niezależna wersja lv2jack, która obsługuje interfejsy wtyczek za pośrednictwem libsuil. Pozwala uruchomić wtyczkę LV2 jako aplikację JACK.

Pakiet zawiera zamiennik narzędzia lv2jack, które było wcześniej dostarczane przez pakiet lilv-utils.

Jmeters
Wielokanałowy miernik poziomu dźwięku
Versions of package jmeters
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.1-3amd64,armel,armhf,i386
sid0.4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package jmeters:
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withaudio
Popcon: 15 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program jmeters to wielokanałowy miernik poziomu dźwięku dla zestawu Jack Audio Connection Kit. Wykorzystuje on te same piksmapy co meterbridge. Główna różnica w stosunku do meterbridge polega na tym, że jmeters posiada odpowiednią balistykę zarówno dla VU, jak i PPM.

Jnoise
white and pink noise generator
Versions of package jnoise
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.0-4amd64,armel,armhf,i386
buster0.6.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6.0-7amd64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.6.0-6arm64
stretch0.6.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jnoise is a small command line JACK app generating both white and pink noise. Both noise sources produce have a Gaussion amplitude distribution, and output a signal at -20dB RMS ref. a full scale sine wave.

Jnoisemeter
Miernik sygnałów testowych audio
Versions of package jnoisemeter
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.0-3amd64,armel,armhf,i386
trixie0.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 15 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jnoisemeter to niewielka aplikacja przeznaczona do pomiaru sygnałów testowych audio, a w szczególności sygnałów związanych z szumem.

Najprostszym zastosowaniem jest pomiar stosunku sygnału do szumu karty dźwiękowej. Jeśli użytkownik potrafi skalibrować poziomy wejściowe swojej karty dźwiękowej, może ją również wykorzystać (z zewnętrznym sprzętem) do mierzenia poziomu hałasu każdego rodzaju sprzętu audio, w tym przedwzmacniaczy i mikrofonów.

Kmetronome
Metronom MIDI ALSA
Versions of package kmetronome
ReleaseVersionArchitectures
buster0.10.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.10.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.10.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kmetronome:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkitqt
uselearning
works-withaudio
x11application
Popcon: 18 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KMetronome jest metronomem opartym na MIDI z użyciem sekwencera ALSA.

Przeznaczony dla muzyków i studentów muzyki. Podobnie jak solidne, prawdziwe metronomy, narzędzie to służy do utrzymywania rytmu podczas grania na instrumentach muzycznych.

Wykorzystuje MIDI do generowania dźwięku zamiast cyfrowego dźwięku, pozwalając na niskie obciążenie procesora i bardzo dokładne taktowanie dzięki sekwencerowi ALSA

Screenshots of package kmetronome
Libclalsadrv2
ALSA driver C++ access library
Versions of package libclalsadrv2
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.0.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.0-3amd64,armel,armhf,i386
sid2.0.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.0.0-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.0-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libclalsadrv2:
roleshared-lib
Popcon: 24 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

C++ wrapper around the ALSA API.

This package includes the shared library object.

Linuxptp
Precision Time Protocol (PTP, IEEE1588) implementation for Linux
Versions of package linuxptp
ReleaseVersionArchitectures
sid4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.1.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.8-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster1.9.2-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.9.2-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
upstream4.1
Popcon: 119 users (7 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Linuxptp is an implementation of the Precision Time Protocol (PTP) according to IEEE standard 1588 for Linux. Features include:

 • support for hardware and software time stamping via the Linux SO_TIMESTAMPING socket option.
 • support for the Linux PTP Hardware Clock (PHC) subsystem by using the clock_gettime family of calls, including the new clock_adjtimex system call
 • implementation of Boundary Clock (BC) and Ordinary Clock (OC)
 • transport over UDP/IPv4, UDP/IPv6, and raw Ethernet (Layer 2)
 • support for IEEE 802.1AS-2011 in the role of end station

PTP provides higher precision and faster synchronization than NTP even without hardware support. With hardware support, sub-microsecond accuracy can be expected. Whereas NTP is intended for WAN use, PTP is designed for LAN environments and makes use of UDP multicast.

Mudita24
ALSA GUI control tool for Envy24 (ice1712) soundcards
Versions of package mudita24
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.0.3+svn13-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.0.3+svn13-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.3+svn13-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.3+svn13-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.3+svn13-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.3+svn13-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.3+svn13-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package mudita24:
uitoolkitgtk
Popcon: 21 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mudita24 is a modification of the Linux alsa-tools' envy24control: an application controlling the digital mixer, channel gains and other hardware settings for sound cards based on the VIA Ice1712 chipset aka Envy24. Unlike most ALSA mixer controls, this application displays a level meter for each input and output channel and maintains peak level indicators. This is based on Envy24's hardware peak metering feature.

Mudita24 provides alternate name to avoid confusion with "envy24control 0.6.0" until changes in this version propagate upstream. As balance to the "Envy", this project needed some Mudita "In Buddhism the third of the four divine abidings is mudita, taking joy in the good fortune of another. This virtue is considered the antidote to envy and the opposite of schadenfreude."

This utility is preferable to alsamixer for those with ice1712-based cards: M-Audio Delta 1010, Delta 1010LT, Delta DiO 2496, Delta 66, Delta 44, Delta 410 and Audiophile 2496. Terratec EWS 88MT, EWS 88D, EWX 24/96, DMX 6Fire, Phase 88. Hoontech Soundtrack DSP 24, Soundtrack DSP 24 Value, Soundtrack DSP 24 Media 7.1. Event Electronics EZ8. Digigram VX442. Lionstracs, Mediastaton. Terrasoniq TS 88. Roland/Edirol DA-2496.

Screenshots of package mudita24
Patchage
modular patch bay for Jack audio and Alsa Midi
Versions of package patchage
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.0~dfsg0-0.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.0~dfsg0-0.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.0~dfsg0-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package patchage:
interfacex11
roleprogram
x11application
Popcon: 16 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Bzr

Patchage provides a graphical interface to connect jack and midi inputs and outputs. Each application is represented as one box with inputs on the left and output on the right. Boxes can be moved around and arranged to have a clear display of the current setup.

Screenshots of package patchage
Projectm-data
Advanced Milkdrop-compatible music visualization library - data
Versions of package projectm-data
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.0+dfsg-4all
bookworm3.1.12-3all
stretch2.1.0+dfsg-4all
bullseye3.1.7-1.1all
trixie3.1.12-3all
jessie2.1.0+dfsg-1all
sid3.1.12-3all
upstream4.0.0-rc1
Popcon: 83 users (44 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

libprojectm is an iterative music visualization library which uses OpenGL for hardware acceleration. It is compatible with Milkdrop presets.

This package contains the presets which are distributed with projectM.

Projectm-jack
projectM JackAudio module
Versions of package projectm-jack
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.1.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.1.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.1.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.1.0+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.1.7-1.1amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.0.0-rc1
Debtags of package projectm-jack:
uitoolkitqt
Popcon: 11 users (6 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

projectM is an iterative music visualization library which uses OpenGL for hardware acceleration. It is compatible with Milkdrop presets.

This package contains an application to visualize JackAudio streams.

Screenshots of package projectm-jack
Projectm-pulseaudio
projectM PulseAudio module
Versions of package projectm-pulseaudio
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.0+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye3.1.7-1.1amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.1.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.1.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream4.0.0-rc1
Debtags of package projectm-pulseaudio:
uitoolkitqt
Popcon: 23 users (9 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

projectM is an iterative music visualization library which uses OpenGL for hardware acceleration. It is compatible with Milkdrop presets.

This package contains an application to visualize PulseAudio streams.

Screenshots of package projectm-pulseaudio
Qasconfig
Przeglądarka dla drzewa konfiguracji systemu ALSA
Versions of package qasconfig
ReleaseVersionArchitectures
buster0.21.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.21.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.18.0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package qasconfig:
roleprogram
Popcon: 32 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QasTools to kolekcja aplikacji komputerowych dla ALSA (linuksowego systemu obsługi dźwięku).

Dołączone aplikacje to:

 • QasConfig - przeglądarka dla drzewa konfiguracji systemu ALSA
 • QasHctl - mikser do interfejsu kontroli wysokiego poziomu dźwięku ALSA
 • QasMixer - mikser komputerowy z funkcjami podobnymi do alsamixer

Konfiguracja systemu ALSA znajduje się w strukturze drzewa, która jest tworzona z zawartości plików /etc/asound.conf i ~/.asoundrc. QasConfig to prosta przeglądarka dla tego drzewa konfiguracji i może pomóc w analizie i debugowaniu konfiguracji systemu ALSA.

Qashctl
mixer for ALSA's High level Control Interface
Versions of package qashctl
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.21.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.18.0-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.21.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qashctl:
uitoolkitqt
Popcon: 31 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QasTools is a collection of desktop applications for the Linux sound system ALSA.

The applications included are:

 • QasConfig - browser for the ALSA configuration tree
 • QasHctl - mixer for ALSA's High level Control Interface
 • QasMixer - desktop mixer with features similar to alsamixer

QasHctl is a mixer application for ALSA's "High level Control Interface". This interface allows more complex interaction than the "Simple Mixer Interface" which is used by alsamixer and QasMixer.

Other screenshots of package qashctl
VersionURL
0.21.0-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17862/simage/large-41085513ff9873f5773f54e32e673c5b.png
0.21.0-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17861/simage/large-7fca9f5848552a0558563d9a88e5b8e7.png
0.21.0-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17865/simage/large-247960a93d9fa6ee2571a9b281058226.png
0.21.0-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17866/simage/large-5852555bac7e44456d95e8bc4598be9b.png
0.17.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/11737/simage/large-681a3196bb943e8def9e9c4a5d5cdca5.png
0.21.0-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17860/simage/large-aa7a19b3fc7c20c65da03aa8c9c7ef29.png
0.21.0-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17863/simage/large-8b322ce3b49abc546d047902321ff1fc.png
Screenshots of package qashctl
Qasmixer
ALSA mixer for the desktop
Versions of package qasmixer
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.21.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.18.0-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.21.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qasmixer:
interfacex11
roleprogram
soundmixer
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 99 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QasTools is a collection of desktop applications for the Linux sound system ALSA.

The applications included are:

 • QasConfig - browser for the ALSA configuration tree
 • QasHctl - mixer for ALSA's High level Control Interface
 • QasMixer - desktop mixer with features similar to alsamixer

QasMixer is a desktop mixer application for ALSA's "Simple Mixer Interface" and offers features similar to alsamixer. It also features a system tray icon with basic mixer functionality.

Qjackctl
Interfejs użytkownika do sterowania serwerem dźwięku JACK
Versions of package qjackctl
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.9.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.3.12-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.9.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qjackctl:
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitqt
useconfiguring
works-withaudio
x11application
Popcon: 446 users (410 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Qjackctl oferuje interfejs użytkownika do sterowania demonem serwera dźwięku JACK. Jednocześnie jest to krosownica i narzędzie do monitorowania serwera JACK.

The package is enhanced by the following packages: qjackrcd
Other screenshots of package qjackctl
VersionURL
0.5.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17875/simage/large-a1a8c9db31ccfc2d9fad826e4a2a9433.png
0.5.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17874/simage/large-9441119f9df81853f5ed5745aaf86768.png
0.5.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17873/simage/large-dcc8b4146ff287bf7e81db29f9f5bff5.png
0.5.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17872/simage/large-96a368b33da22ffe19efe9f8883ee04f.png
0.9.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-f450d439bc3aeb3e1f8493cd68aec546.png
0.5.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17871/simage/large-28f2622f6612b5ff0e8893bf973ed6d2.png
0.3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/809/simage/large-479e24be4170e53a2faabfa794238498.png
Screenshots of package qjackctl
Qjackrcd
Qt4 application to record JACK server outputs
Versions of package qjackrcd
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1.0~ds0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.6~ds0-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.0~ds0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 20 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QJackRcd is a simple stereo recorder for Jack with few features as silence processing for automatic pause, file splitting, background file post-processing. It can be used with QJackCtl.

Features:

 • QT simple GUI with disk usage and vumeter.
 • Jack support for recording, jack transport support.
 • Silence compressing with auto pause and optional file splitting.
 • Background WAV post processing for format conversion and signal processing.
 • Automatic connection with first launched jack source facility.
Screenshots of package qjackrcd
Qmidinet
Brama sieciowa MIDI używająca multiemisji UDP/IP
Versions of package qmidinet
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.9.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package qmidinet:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 13 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QmidiNet to aplikacja bramy sieciowej MIDI, która wysyła i odbiera dane w formacie MIDI (Sekwencer ALSA) poprzez sieć, przy użyciu multiemisji UDP/IP. Została zainspirowana programem multimidicast (https://llg.cubic.org/tools) i zaprojektowana tak, aby była kompatybilna z protokołem ipMIDI stosowanym w systemie Windows (https://nerds.de).

Screenshots of package qmidinet
Rotter
Klient JACK do nagrywania transmisji i rejestracji dźwięku
Versions of package rotter
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.9-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.9-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package rotter:
roleprogram
scopeutility
works-withaudio
Popcon: 14 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rotter jest zapisywaczem transmisji/rejestratorem dźwięku do servera JACK. Został on zaprojektowany do użycia przez stacje radiowe, które są prawnie zobowiązane do prowadzenia zapisu całej swojej produkcji. Rotter działa w sposób ciągły, zapisując do nowego pliku każdą godzinę transmitowanego sygnału.

Rtirq-init
startup script for realtime-preempt enabled kernels
Versions of package rtirq-init
ReleaseVersionArchitectures
stretch20150216-2all
buster20150216-2all
jessie20140413-1all
bullseye20150216-2.1all
bookworm20150216-2.1all
trixie20150216-2.1all
sid20150216-3all
upstream20220923
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This package contains a script to prioritize IRQ thread handlers on a kernel patched with realtime-preempt patch from Ingo Molnar. The script takes advantage of the fact that realtime kernels use threads for IRQs management, and as such these threads (like any other thread running on your system) can be given maximum priority in an effort to minimize the latency of audio peripherals.

The script identifies the audio devices present on the machine and raises the priority of the threads that handle the IRQs of such devices.

Rtkit
Usługa czasu rzeczywistego do polityki planowania i monitorowania procesów
Versions of package rtkit
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.11-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.11-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.13-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.13-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.13-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.13-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.11-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package rtkit:
roleprogram
Popcon: 83135 users (13735 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RealtimeKit jest usługą systemu D-Bus, która na żądanie zmienia politykę planowania procesów/wątków użytkownika na SCHED_RR (tj. tryb planowania w czasie rzeczywistym). Jej przeznaczeniem jest dostarczenie bezpiecznego mechanizmu, umożliwiającego planowanie procesów zwykłych użytkowników w czasie rzeczywistym.

Silentjack
silence detector for the JACK audio system
Versions of package silentjack
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package silentjack:
roleprogram
usemonitor
works-withsoftware:running
Popcon: 9 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SilentJack listens, using the JACK audio system, for silence. When silence is detected, it runs the command specified. Once the command has been run, a grace period is observed before resuming the silence detection.

Screenshots of package silentjack
Sndio-tools
Small audio and MIDI framework from OpenBSD, basic tools
Versions of package sndio-tools
ReleaseVersionArchitectures
sid1.9.0-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.9.0-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.9.0-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 18 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Sndio is a small, simple audio and MIDI framework, developed by the OpenBSD project. It provides a lightweight audio and MIDI server and a well-documented userspace API to access the server or audio hardware in a uniform way. Sndio is designed to work well for both desktop and professional music applications, and supports features found in more complex sound systems such as per-application volume control, software mixing, and network transparency.

This package contains command-line tools useful in conjunction with a local or remote sndio server.

Sndiod
Small audio and MIDI framework from OpenBSD, sound server
Versions of package sndiod
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.9.0-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.9.0-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.9.0-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 195 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Sndio is a small, simple audio and MIDI framework, developed by the OpenBSD project. It provides a lightweight audio and MIDI server and a well-documented userspace API to access the server or audio hardware in a uniform way. Sndio is designed to work well for both desktop and professional music applications, and supports features found in more complex sound systems such as per-application volume control, software mixing, and network transparency.

This package contains the sndiod sound server.

Volti
control audio volume from system tray/notification area
Versions of package volti
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.3-7all
jessie0.2.3-5all
stretch0.2.3-7all
Popcon: 6 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Volti is a lightweight GTK+ application for controlling audio volume from system tray/notification area.

Features:

 • no PulseAudio, GStreamer, Phonon etc. only ALSA is needed
 • internal mixer application, either choosing any mixer app is possible
 • left click opens volume scale (slider)
 • scroll wheel on tray icon changes volume, increment in percents is configurable
 • configurable middle click to toggle 'mute' or 'show mixer'
 • nice tooltip with card and volume info
 • support for multimedia keys
 • support desktop notifications on keys events
Screenshots of package volti
Vorbis-tools
Kilka narzędzi Ogg Vorbis
Versions of package vorbis-tools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.0-6+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.4.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package vorbis-tools:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, playing
works-withaudio
works-with-formatoggvorbis
Popcon: 986 users (669 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

vorbis-tools zawierają: oggenc (koder), ogg123 (narzędzie odtwarzania), ogginfo (wyświetla informacje ogg), oggdec (dekoduje pliki ogg), vcut (narzędzie do dzielenia plików ogg) i vorbiscomment (edytor komentarza ogg).

ogg123 może odtwarzać zarówno strumienie audio FLAC jak i Ogg Vorbis.

Zita-ajbridge
alsa to jack bridge
Versions of package zita-ajbridge
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.8.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.8.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.8.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.8.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 16 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides two applications, zita-a2j and zita-j2a. They allow one to use an ALSA device as a Jack client, to provide additional capture (a2j) or playback (j2a) channels.

Functionally these are equivalent to the alsa_in and alsa_out clients that come with Jack, but they provide much better audio quality. The resampling ratio will typically be stable within 1 PPM and change only very smoothly. Delay will be stable as well even under worse case conditions, e.g. the Jack client running near the end of the cycle.

Zita-alsa-pcmi-utils
Two simple demo programs zita-alsa-pcmi library
Versions of package zita-alsa-pcmi-utils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.2.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.0-2amd64,armel,armhf,i386
trixie0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 8 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Two simple demo programs are provided. alsa_delay a ALSA version of jack_delay. And alsa_loopback

Zita-bls1
binaural stereo signals converter
Versions of package zita-bls1
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.3.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.0-1amd64,armel,armhf,i386
trixie0.3.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.3.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.0-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 12 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

zita-bls1 - The Blumlein Shuffler convert binaural stereo signals into a form suitable for reproduction using a convential stereo speaker pair.

Screenshots of package zita-bls1
Zita-lrx
Command line jack application providing crossover filters
Versions of package zita-lrx
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.1.0-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 12 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Command line jack application providing 2, 3, or 4-band, 4th order crossover filters. The filter type is continuously variable between Linkwitz-Riley (-6dB at the xover frequency) and Butterworth(-3 dB at the xover frequency). Outputs are exactly phase matched in the crossover regions.

The application supports up to 16 channels.

Configuration is by a text file using 'OSC' style syntax (similar to Ambdec and Jconvolver). Apart from the basic filter parameters, the following can be set:

 • Channel labels (used for naming Jack ports).
 • Frequency band names (used in output port names).
 • Optional output autoconnections.
 • For each channel: gain and delay (in ms).
 • For each frequency band: gain and delay.
Zita-mu1
organise stereo monitoring for Jack Audio Connection Kit
Versions of package zita-mu1
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.0-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.3.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.3.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.3.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 14 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

zita-mu1 is a simple Jack application used to organise stereo monitoring.

Main features:

 • Four stereo inputs.
 • K20 RMS/peak meters and stereo correlation meter.
 • Two monitoring outputs with individual volume controls.
 • Left / Right / Mono and Dim swithes.
 • Output of unmodified selected input, e.g. for metering.
 • Talkback level controls and buttons with automatic dimming of speakers.
Zita-njbridge
Jack clients to transmit multichannel audio over a local IP network
Versions of package zita-njbridge
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.1.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 18 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Command line Jack clients to transmit full quality multichannel audio over a local IP network, with adaptive resampling.

Main features:

 • One-to-one (UDP) or one-to-many (multicast).
 • Sender and receiver(s) can each have their own sample rate and period size.
 • Up to 64 channels, 16 or 24 bit or float samples.
 • Receiver(s) can select any combination of channels.
 • Low latency, optional additional buffering.
 • High quality jitter-free resampling.
 • Graceful handling of xruns, skipped cycles, lost packets and freewheeling.
 • IP6 fully supported.
 • Requires zita-resampler, no other dependencies.

Official Debian packages with lower relevance

Bitmeter
??? missing short description for package bitmeter :-(
Versions of package bitmeter
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2-3.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package bitmeter:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 6 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git
Pnmixer
Simple mixer application for system tray
Maintainer: Arnaud Rebillout
Versions of package pnmixer
ReleaseVersionArchitectures
sid0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 130 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PNMixer is a simple mixer application designed to run in your system tray. It integrates nicely into desktop environments that don't have a panel that supports applets and therefore can't run a mixer applet. In particular it's been used quite a lot with fbpanel and tint2, but should run fine in any system tray.

PNMixer is designed to work on systems that use ALSA for sound management. Any other sound driver like OSS or FFADO, or sound server like PulseAudio or Jack, are currently not supported (patches welcome).

Debian packages in contrib or non-free

Midisport-firmware
Firmware loader for M-Audio's MidiSport devices
Versions of package midisport-firmware
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2-4 (non-free)all
jessie1.2-4 (non-free)all
stretch1.2-4 (non-free)all
bullseye1.2-4 (non-free)all
buster1.2-4 (non-free)all
sid1.2-4 (non-free)all
trixie1.2-4 (non-free)all
Debtags of package midisport-firmware:
hardwareusb
roledata
Popcon: 213 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free
Git

This package allows you to use M-Audio's USB MIDI and Audio interfaces with Linux. These devices require a firmware download before an operating system driver (e.g. ALSA's snd-usb-audio) can access them.

Supported devices:

 • MidiSport 1x1
 • MidiSport 2x2
 • MidiSport 4x4
 • MidiSport 8x8
 • KeyStation (old models: 49, 61)
 • Oxygen
 • Radium49
 • Radium61
 • Uno The loader is not required for the MidiSport 2x4 and for newer KeyStation models (49e, 61es, Pro 88).

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Audio-science-hpi - wnpp
AudioScience device driver, firmware and utilities
Homepage not available
License: GPL
Debian package not available

This driver allows AudioScience cards to be controlled using the HPI API.

Carla - wnpp
audio plugin host supporting LADSPA, DSSI, LV2, VST2/3 & AU formats
License: GPL-2+
Debian package not available

Carla is an audio plugin host, with support for many audio drivers and plugin formats. It has some nice features like automation of parameters via MIDI CC (and send output back as MIDI too) and full OSC control.

Carla currently supports LADSPA (including LRDF), DSSI, LV2, VST2/3 and AU plugin formats, plus GIG, SF2 and SFZ file support. It uses JACK as the default and preferred audio driver but also supports native drivers like ALSA, DirectSound or CoreAudio.

Jack-oscrolloscope - wnpp
Simple waveform viewer for JACK
License: GPL
Debian package not available

The waveform is displayed in realtime, so you can always see the signal the instant it comes through JACK's input port.

Jack-smf-utils - wnpp
two utilities - jack-smf-player and jack-smf-recorder
License: GPL
Debian package not available

A set of two utilities whose purpose is to play and record MIDI streams from/to Standard MIDI Files (i.e. the files with .mid extension) using JACK MIDI.

Jackmix - wnpp
A matrix audio mixer for Jack using Qt
License: GPL
Debian package not available

JackMix is a matrix mixer allowing p input channels to be mixed into q output channles by a matrix of faders. It relys on the Jack framework to route these inputs and outputs.

This version of jackmix is enhanced for compatibility with an external MIDI control surface.

It is based on Arnold Krille's version 0.4.2

Ngjackpsa - wnpp
simple LADSPA hosts for the JACK Audio Connection Kit
License: GPL-2
Debian package not available

ng-jackspa is a set of simple user interfaces that host a LADSPA plugin, providing JACK ports for its audio inputs and outputs, and dynamic setting of its control inputs. Additionally, the plugin controls can be exported to or controlled by control voltages on standard JACK audio ports.

For a better description see the online documentation at http://home.gna.org/ngjackspa/.

Openlase - wnpp
-- Laser show software for soundcard operation
License: GPL-3+
Debian package not available

OpenLase is an open realtime laser show graphics toolkit. It can open, manipulate and save DXF, ILDA and WAVE. It pipes realtime laser show data through jack to the soundcard.

Pacmixer - wnpp
an alsamixer alike for PulseAudio
License: GPL
Debian package not available

pacmixer is an alsamixer alike for PulseAudio. It's a full-blown, terminal based mixers available for PA. It can be used to adjust channel and input/output volumes and settings for the PulseAudio sound server.

Studio-controls - wnpp
small application to allow setting up audio for (semi)pro-audio work
License: GPL-2
Debian package not available
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 226986