Debian Multimedia Project
Summary
Jack
JACK (Jack Audio Connection Kit) and ALSA related packages

This metapackage will install pro audio JACK (Jack Audio Connection Kit) and ALSA related packages.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Jack packages

Official Debian packages with high relevance

A2jmidid
démon sprístupňujúci ALSA MIDI v systémoch JACK MIDI
Versions of package a2jmidid
ReleaseVersionArchitectures
jessie8~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
sid9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch8~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package a2jmidid:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 181 users (37 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Hlavným cieľom tohto projektu je uľahčiť používanie aplikácií, do ktorých nebola pridaná podpora JACK v systéme, ktorý používa JACK MIDI. a2jmidid je démon, ktorý implementuje automatické premostenie. Ak je port sekvencéra ALSA vstupný aj výstupný, dostanete dva porty JACK MIDI - vstupný a výstupný.

Aj-snapshot
make snapshots of JACK connections
Versions of package aj-snapshot
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.9.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.6-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.9.6-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package aj-snapshot:
roleprogram
scopeutility
Popcon: 15 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Aj-snapshot is a small program that can be used to make snapshots of the connections made between JACK and/or ALSA clients. Because JACK can provide both audio and MIDI support to programs, aj-snapshot can store both types of connections for JACK. ALSA, on the other hand, only provides routing facilities for MIDI clients. Aj-snapshot is meant to be used from the command line.

Alsa-tools
konzolové nástroje ALSA pre konkrétny hardvér
Versions of package alsa-tools
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.28-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package alsa-tools:
fieldarts
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withaudio
Popcon: 161 users (132 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kolekcia konzolových nástrojov ALSA pre konkrétny zvukový hardvér:

 as10k1 - asembler pre DSP čip EMU10K1 (EMU10K2)
 hda-verb - posielanie príkazov HD-audio do zariadení Intel HDA
 sbiload - načítavanie nástrojov OPL2/3 FM pre sekvencér ALSA
 us428control - riadiaci nástroj pre Tascam US-X2Y
Alsa-tools-gui
grafické nástroje ALSA pre konkrétny hardvér
Versions of package alsa-tools-gui
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.28-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.7-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.2.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package alsa-tools-gui:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
works-withaudio
x11application
Popcon: 145 users (74 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kolekcia grafických nástrojov ALSA pre konkrétny zvukový hardvér:

 echomixer - riadiaci nástroj pre zvukové karty Echoaudio
 envy24control - riadiaci nástroj pre zvukové karty založené na Envy24
  (ice1712)
 hdajackretask - zmena úloh jakcov hardvéru HDA Intel
 hdspconf - grafické rozhranie na riadenie nastavení ALSA Hammerfall HDSP
 hdspmixer - riadiaci nástroj pokročilých smerovacích funkcií
  DSP RME Hammerfall DSP.
 rmedigicontrol - riadiaci nástroj pre zvukové karty RME Digi32 a Digi96
Other screenshots of package alsa-tools-gui
VersionURL
1.1.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18476/simage/large-d82d584f47dc24a96ae6a4d7996c6631.png
1.1.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18472/simage/large-af5b857cece9779da3220f30d554b633.png
1.1.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18473/simage/large-74c2295ecebe41bac974a10e3fb33a4d.png
1.1.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18475/simage/large-4d489cef116210ae839a8847f51fd7aa.png
1.0.25-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9776/simage/large-42730136fe82d1e94912fe1ba9680c44.png
1.1.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18478/simage/large-ed73d5b0ac427f7ca960881a3816b474.png
1.1.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18474/simage/large-6aa6ef3a8107ed96c5df7e876dacb914.png
Screenshots of package alsa-tools-gui
Alsa-utils
nástroje na konfiguráciu a používanie ALSA
Versions of package alsa-utils
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.2.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.0.28-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.2.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package alsa-utils:
adminconfiguring, hardware, kernel
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
useconfiguring
works-withaudio
Popcon: 72850 users (15428 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Obsahuje nástroje:

 • alsactl: pokročilé ovládanie zvukových ovládačov ALSA
 • alsaloop: vytváranie slučiek medzi zachytávacími a prehrávacími zariadeniami PCM
 • alsamixer: zmiešavač pre curses
 • alsaucm: správca prípadov použitia alsa
 • amixer: zmiešavač pre príkazový riadok
 • amidi: čítanie a zápis do portov ALSA RawMIDI
 • aplay, arecord: prehrávanie a záznam pre príkazový riadok
 • aplaymidi, arecordmidi: prehrávanie a záznam MIDI pre príkazový riadok
 • aconnect, aseqnet, aseqdump: ovládanie MIDI sekvencéra pre príkazový riadok
 • iecset: nastavenie alebo výpis stavových bitov IEC958
 • speaker-test: generátor tónov na test reproduktora

ALSA je Advanced Linux Sound Architecture, zvuková architektúra pre Linux.

Faad
freeware prehrávač Advanced Audio Decoder
Versions of package faad
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.10.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.8.0~cvs20161113-1+deb9u3amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster2.10.0-1~deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.7-8+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
buster-security2.10.0-1~deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
jessie-security2.7-8+deb8u3amd64,armel,armhf,i386
stretch2.8.0~cvs20161113-1+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package faad:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
soundcompression
useconverting
works-withaudio
Popcon: 149 users (154 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FAAD2 je najrýchlejší dostupný dekodér zvuku vo formáte ISO AAC. FAAD2 korektne dekóduje všetky súbory MPEG-4 a MPEG-2 MAIN, LOW, LTP, LD a ER s objektom typu AAC.

Tento balík obsahuje rozhranie príkazového riadka na prehrávanie súborov AAC alebo MP4.

Flac
Free Lossless Audio Codec - nástroje príkazového riadka
Versions of package flac
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security1.3.2-2+deb9u2amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster1.3.2-3+deb10u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4.3+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster-security1.3.2-3+deb10u3amd64,arm64,armhf,i386
trixie1.4.3+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.4.2+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.3-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-proposed-updates1.3.3-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-security1.3.3-2+deb11u2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.3.0-3amd64,armel,armhf,i386
stretch1.3.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package flac:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
soundcompression
useconverting
works-withaudio
Popcon: 779 users (1622 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FLAC znamená slobodný bezstratový zvukový kodek. V hrubom zjednodušení je FLAC podobný MP3, ale bezstratový. Projekt FLAC pozostáva z:

 • formátu streamu
 • libFLAC - referenčná implementácia kódovača, dekodéra toku a dekodéra súboru
 • flac - rozhranie príkazového riadka ku knižnici libFLAC na kódovanie a dekódovanie súborov .flac
 • vstupné zásuvné moduly pre rozličné prehrávače (Winamp, XMMS a mnohé ďalšie v príprave)

Tento balík obsahuje nástroje príkazového riadka flac (používané na kódovanie a dekódovanie súborov FLAC) a metaflac (používané na prácu s metdátami FLAC).

Flake
Alternative encoder for the Free Lossless Audio Codec
Versions of package flake
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.11-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.11-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.11-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.11-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.11-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.11-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.11-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package flake:
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 23 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The purpose of Flake is to be an alternative to the FLAC reference encoder with the goal of increasing encoding speed and implementing experimental features.

Flake encodes WAV audio files into lossless FLAC files.

Gjacktransport
access to the JACK's transport mechanism as touchable slider
Versions of package gjacktransport
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.1-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package gjacktransport:
uitoolkitgtk
Popcon: 21 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

G. JACK Transport is a standalone application that provides access to the Jack Audio Connection Kit's, JACK transport mechanism via a dynamic graphical slider.

In other words: this software allows one to seek Audio/Video media files when they are played along jack transport. Intended for audio-engineers or A/V editors that work with Ardour, Ecasound, Hydrogen, Xjadeo, etc.

Additionally it provides G. JACK Clock, a "Big Clock" display for jack-transport.

Screenshots of package gjacktransport
Jaaa
generátor zvukových signálov a analyzátor spektra
Versions of package jaaa
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.8.4-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.8.4-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.8.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package jaaa:
roleprogram
Popcon: 24 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jaaa (JACK and ALSA Audio Analyser) je veľmi exaktný generátor zvukových signálov a analyzátor spektra.

Jaaa umožňuje vybrať na štyroch vstupoch „Min“ a „Max“ minimálne a maximálne zobrazené frekvencie. Môžete mať až dve značky, ktoré vám pomôžu presne odčítať hodnoty na displeji.

Screenshots of package jaaa
Jack-midi-clock
JACK client that sends MIDI beat clock pulses
Versions of package jack-midi-clock
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.1-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 17 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A simple and robust command-line tool to send MIDI beat clock that accurately follows JACK Transport.

It also features an instumentation tool to parse and dump incoming MCLK messages.

Jack-stdio
program to pipe audio-data from and to JACK
Versions of package jack-stdio
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream1.6
Debtags of package jack-stdio:
roleprogram
Popcon: 17 users (9 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

jack-stdout is a small tool that writes JACK audio-sample data to buffered standard output. jack-stdin reads raw audio data from standard input and writes it to a JACK audio port.

By default jack-stdout writes 16 bit signed integer raw audio data (much like mpg123 -s) at JACK's samplerate, but it can output signed/unsigned 8/16/24/32 bit integer and 32bit floating-point data, both big/little endian.

Jack-tools
various JACK tools: dl, record, scope, osc, plumbing, udp, play, transport
Versions of package jack-tools
ReleaseVersionArchitectures
stretch20131226-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie20131226-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm20131226-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20131226-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20131226-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie20131226-1amd64,armel,armhf,i386
sid20131226-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package jack-tools:
interfacex11
networkclient
roleprogram
soundplayer
useplaying
works-withaudio
x11application
Popcon: 54 users (69 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

jack-tools is a collection of small tools for the JACK Audio Connection Kit.

JACK allows the connection of multiple applications to an audio device, as well as allowing them to share audio between themselves.

jack-dl loads dsp algorithms from shared libraries. Commands are sent as OSC packets over a UDP connection.

jack-record is a light-weight JACK capture client to write an arbitrary number of channels to disk.

jack-scope draws either a time domain signal trace or a self correlation trace. Multiple input channels are superimposed, each channel is drawn in a different color. jack-scope accepts OSC packets for interactive control of drawing parameters.

jack-osc publishes the transport state of the local JACK server as OSC packets over a UDP connection. jack-osc allows any OSC enabled application to act as a JACK transport client, receiving sample accurate pulse stream timing data, and monitoring and initiating transport state change.

jack-plumbing maintains a set of port connection rules and manages these as clients register ports with JACK. Port names are implicitly bounded regular expressions and support sub-expression patterns.

jack-udp is a UDP audio transport mechanism for JACK. jack-udp is obsolete: use net driver instead.

jack-play is a light-weight JACK sound file player. It creates as many output ports as there are channels in the input file.

jack-transport is a JACK session manager. It reads configuration information from a system wide and a user specific configuration file and manages sessions involving the JACK daemon proper and optionally a set of secondary jack daemons.

Jackd
JACK Audio Connection Kit - predvolený balík servera
Versions of package jackd
ReleaseVersionArchitectures
sid5+nmu1all
bullseye5+nmu1all
bookworm5+nmu1all
trixie5+nmu1all
buster5+nmu1all
jessie5all
stretch5all
Debtags of package jackd:
interfacecommandline, daemon
networkclient, server
roleprogram
soundplayer
useplaying
works-withaudio
Popcon: 575 users (416 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JACK je nízkolatenčný zvukový server umožňujúci viacerým aplikáciám pripojiť sa k jednému zvukovému zariadeniu a navzájom zdieľať zvuk.

Tento fiktívny balík závisí na aktuálnej implementácii JACK.

Jackd1
súprava na prepájanie zvuku JACK - server a príklady klientov
Versions of package jackd1
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.126.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.126.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.125.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.125.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.125.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.124.1+20140122git5013bed0-3amd64,armel,armhf,i386
sid0.126.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package jackd1:
interfacedaemon
roleprogram
works-withaudio
Popcon: 82 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JACK je nízkolatenčný zvukový server umožňujúci viacerým aplikáciám pripojiť sa k jednému zvukovému zariadeniu a navzájom zdieľať zvuk.

Tento balík obsahuje démona jackd a tiež niekoľko príkladov klientov.

Jackd2
súprava na prepájanie zvuku JACK - server a príklady klientov
Versions of package jackd2
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.9.21~dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.9.17~dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.9.12~dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.9.10+20150825git1ed50c92~dfsg-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.9.10+20140719git3eb0ae6a~dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
sid1.9.21~dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm1.9.21~dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.9.22
Debtags of package jackd2:
interfacedaemon
roleprogram
uitoolkitncurses
works-withaudio
Popcon: 783 users (378 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

JACK je nízkolatenčný zvukový server umožňujúci viacerým aplikáciám pripojiť sa k jednému zvukovému zariadeniu a navzájom zdieľať zvuk.

Tento balík obsahuje démona jackd a tiež niekoľko príkladov klientov.

Jackmeter
a basic command line meter for the JACK audio system
Versions of package jackmeter
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package jackmeter:
interfacecommandline
roleprogram
works-withaudio
x11application
Popcon: 13 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jack Meter is a command line audio meter for the JACK audio system. This allows the user to check signal levels on remote computers without the need for graphical systems.

Jacktrip
high-quality system for audio network performances (cmdline)
Versions of package jacktrip
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.5.patch2-2amd64,armel,armhf,i386
sid2.0.2+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.0.2+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch1.1~repack-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1~repack-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm-backports2.0.2+ds-1~bpo12+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.7.0+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye-backports1.7.0+ds-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.3.0+ds0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package jacktrip:
interfacecommandline
networkclient, server
roleprogram
scopeutility
uitoolkitqt
works-withnetwork-traffic
Popcon: 15 users (34 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JackTrip is a Linux and Mac OS X-based system used for multi-machine network performance over the Internet. It supports any number of channels (as many as the computer/network can handle) of bidirectional, high quality, uncompressed audio signal streaming.

You can use it between any combination of Linux and Mac OS X systems (i.e., one end using Linux can connect to the other using Mac OS X).

It is currently being developed and actively tested at CCRMA by the SoundWIRE group.

This package contains the minimal command line version of jacktrip.

Jalv
tool to run LV2 plugins as stand-alone applications
Versions of package jalv
ReleaseVersionArchitectures
sid1.6.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie1.4.6~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.6.0~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.6.0~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.6.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package jalv:
roleprogram
uitoolkitgtk
Popcon: 31 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

jalv is a stand-alone version of lv2jack that supports plugin UIs via libsuil. It allows one to run an LV2 plugin as a JACK application.

This package contains a replacement for the lv2jack utility, which was previously provided by the lilv-utils package.

Jmeters
multichannel audio level meter
Versions of package jmeters
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.1-3amd64,armel,armhf,i386
sid0.4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.4.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package jmeters:
roleprogram
scopeutility
usemonitor
works-withaudio
Popcon: 15 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A jmeters is multichannel audio level meter for Jack Audio Connection Kit. It uses the same pixmaps as meterbridge. The main difference to meterbridge is that jmeters has the correct ballistics for both the VU and the PPM.

Jnoise
white and pink noise generator
Versions of package jnoise
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6.0-4amd64,armel,armhf,i386
buster0.6.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6.0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6.0-7amd64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
sid0.6.0-6arm64
stretch0.6.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jnoise is a small command line JACK app generating both white and pink noise. Both noise sources produce have a Gaussion amplitude distribution, and output a signal at -20dB RMS ref. a full scale sine wave.

Jnoisemeter
audio test signals meter
Versions of package jnoisemeter
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.0-3amd64,armel,armhf,i386
trixie0.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 15 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A jnoisemeter is a small app designed to measure audio test signals and in particular noise signals.

The simplest use is to measure the S/N ratio of your sound card. If you can calibrate the input levels of your soundcard it can also be used (with some external hardware) to measure noise levels of any type of audio equipment, including preamps and microphones.

Kmetronome
ALSA MIDI Metronome
Versions of package kmetronome
ReleaseVersionArchitectures
buster0.10.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.3.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.10.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.10.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kmetronome:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkitqt
uselearning
works-withaudio
x11application
Popcon: 18 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KMetronome is a MIDI based metronome using the ALSA sequencer.

The intended audience are musicians and music students. Like the solid, real metronomes it is a tool to keep the rhythm while playing musical instruments.

It uses MIDI for sound generation instead of digital audio, allowing low CPU usage and very accurate timing thanks to the ALSA sequencer

Screenshots of package kmetronome
Libclalsadrv2
ALSA driver C++ access library
Versions of package libclalsadrv2
ReleaseVersionArchitectures
trixie2.0.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.0-3amd64,armel,armhf,i386
sid2.0.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.0.0-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.0.0-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package libclalsadrv2:
roleshared-lib
Popcon: 24 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

C++ wrapper around the ALSA API.

This package includes the shared library object.

Linuxptp
implementácia PTP (Precision Time Protocol, IEEE1588) pre Linux
Versions of package linuxptp
ReleaseVersionArchitectures
sid4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.1.1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.1-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security1.8-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster1.9.2-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security1.9.2-1+deb10u1amd64,arm64,armhf,i386
upstream4.1
Popcon: 119 users (7 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Linuxptp je implementácia PTP (Precision Time Protocol) podľa štandardu IEEE 1588 pre Linux. Medzi jeho vlastnosti patrí:

 • podpora hardvérových a softvérových časových známok prostredníctvom voľby

  linuxových socketov SO_TIMESTAMPING * podpora linuxového subsystému PTP Hardware Clock (PHC) pomocou rodiny volaní clock_gettime vrátane nového systémového volania clock_adjtimex * implementácia Boundary Clock (BC) a Ordinary Clock (OC) * transport cez UDP/IPv4, UDP/IPv6 a priamy Ethernet (Layer 2) * podpora IEEE 802.1AS-2011 v roli koncovej stanice

PTP poskytuje vyššiu presnosť a rýchlejšiu synchronizáciu než NTP aj bez podpory hardvéru. S hardvérovou podporou je možné očakávať väčšiu presnosť ako na mikrosekundy. Zatiaľčo NTP je určené na použitie na WAN, PTP je navrhnuté pre prostredia LAN a využíva UDP multicast.

Mudita24
ALSA GUI control tool for Envy24 (ice1712) soundcards
Versions of package mudita24
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.0.3+svn13-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.0.3+svn13-4amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.3+svn13-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.3+svn13-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.0.3+svn13-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.3+svn13-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.3+svn13-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package mudita24:
uitoolkitgtk
Popcon: 21 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Mudita24 is a modification of the Linux alsa-tools' envy24control: an application controlling the digital mixer, channel gains and other hardware settings for sound cards based on the VIA Ice1712 chipset aka Envy24. Unlike most ALSA mixer controls, this application displays a level meter for each input and output channel and maintains peak level indicators. This is based on Envy24's hardware peak metering feature.

Mudita24 provides alternate name to avoid confusion with "envy24control 0.6.0" until changes in this version propagate upstream. As balance to the "Envy", this project needed some Mudita "In Buddhism the third of the four divine abidings is mudita, taking joy in the good fortune of another. This virtue is considered the antidote to envy and the opposite of schadenfreude."

This utility is preferable to alsamixer for those with ice1712-based cards: M-Audio Delta 1010, Delta 1010LT, Delta DiO 2496, Delta 66, Delta 44, Delta 410 and Audiophile 2496. Terratec EWS 88MT, EWS 88D, EWX 24/96, DMX 6Fire, Phase 88. Hoontech Soundtrack DSP 24, Soundtrack DSP 24 Value, Soundtrack DSP 24 Media 7.1. Event Electronics EZ8. Digigram VX442. Lionstracs, Mediastaton. Terrasoniq TS 88. Roland/Edirol DA-2496.

Screenshots of package mudita24
Patchage
modular patch bay for Jack audio and Alsa Midi
Versions of package patchage
ReleaseVersionArchitectures
buster1.0.0~dfsg0-0.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.0~dfsg0-0.1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.0~dfsg0-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package patchage:
interfacex11
roleprogram
x11application
Popcon: 16 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Bzr

Patchage provides a graphical interface to connect jack and midi inputs and outputs. Each application is represented as one box with inputs on the left and output on the right. Boxes can be moved around and arranged to have a clear display of the current setup.

Screenshots of package patchage
Projectm-data
Advanced Milkdrop-compatible music visualization library - data
Versions of package projectm-data
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.0+dfsg-4all
bookworm3.1.12-3all
stretch2.1.0+dfsg-4all
bullseye3.1.7-1.1all
trixie3.1.12-3all
jessie2.1.0+dfsg-1all
sid3.1.12-3all
upstream4.0.0-rc1
Popcon: 83 users (44 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

libprojectm is an iterative music visualization library which uses OpenGL for hardware acceleration. It is compatible with Milkdrop presets.

This package contains the presets which are distributed with projectM.

Projectm-jack
projectM JackAudio module
Versions of package projectm-jack
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.1.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.1.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.1.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.1.0+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.1.7-1.1amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream4.0.0-rc1
Debtags of package projectm-jack:
uitoolkitqt
Popcon: 11 users (6 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

projectM is an iterative music visualization library which uses OpenGL for hardware acceleration. It is compatible with Milkdrop presets.

This package contains an application to visualize JackAudio streams.

Screenshots of package projectm-jack
Projectm-pulseaudio
projectM PulseAudio module
Versions of package projectm-pulseaudio
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.0+dfsg-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.1.0+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.1.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye3.1.7-1.1amd64,arm64,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm3.1.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.1.12-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
upstream4.0.0-rc1
Debtags of package projectm-pulseaudio:
uitoolkitqt
Popcon: 23 users (9 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

projectM is an iterative music visualization library which uses OpenGL for hardware acceleration. It is compatible with Milkdrop presets.

This package contains an application to visualize PulseAudio streams.

Screenshots of package projectm-pulseaudio
Qasconfig
ALSA configuration browser
Versions of package qasconfig
ReleaseVersionArchitectures
buster0.21.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.21.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.18.0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package qasconfig:
roleprogram
Popcon: 32 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QasTools is a collection of desktop applications for the Linux sound system ALSA.

The applications included are:

 • QasConfig - browser for the ALSA configuration tree
 • QasHctl - mixer for ALSA's High level Control Interface
 • QasMixer - desktop mixer with features similar to alsamixer

ALSA's configuration resides in a tree structure which gets built from the contents of the files /etc/asound.conf and ~/.asoundrc. QasConfig is a simple browser for this configuration tree and can help to analyze and debug an ALSA setup.

Qashctl
mixer for ALSA's High level Control Interface
Versions of package qashctl
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.21.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.18.0-1amd64,armel,armhf,i386
buster0.21.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qashctl:
uitoolkitqt
Popcon: 31 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QasTools is a collection of desktop applications for the Linux sound system ALSA.

The applications included are:

 • QasConfig - browser for the ALSA configuration tree
 • QasHctl - mixer for ALSA's High level Control Interface
 • QasMixer - desktop mixer with features similar to alsamixer

QasHctl is a mixer application for ALSA's "High level Control Interface". This interface allows more complex interaction than the "Simple Mixer Interface" which is used by alsamixer and QasMixer.

Other screenshots of package qashctl
VersionURL
0.21.0-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17862/simage/large-41085513ff9873f5773f54e32e673c5b.png
0.21.0-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17861/simage/large-7fca9f5848552a0558563d9a88e5b8e7.png
0.21.0-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17865/simage/large-247960a93d9fa6ee2571a9b281058226.png
0.21.0-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17866/simage/large-5852555bac7e44456d95e8bc4598be9b.png
0.17.2-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/11737/simage/large-681a3196bb943e8def9e9c4a5d5cdca5.png
0.21.0-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17860/simage/large-aa7a19b3fc7c20c65da03aa8c9c7ef29.png
0.21.0-1.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17863/simage/large-8b322ce3b49abc546d047902321ff1fc.png
Screenshots of package qashctl
Qasmixer
zmiešavač pre stolné počítače
Versions of package qasmixer
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.21.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.18.0-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye0.23.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.21.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qasmixer:
interfacex11
roleprogram
soundmixer
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 99 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QasTools je kolekcia desktopových aplikácií pre Linuxový zvukový systém ALSA.

Obsahuje aplikácie:

 • QasConfig - prehliadač konfiguračného stromu ALSA
 • QasHctl - zmiešavač pre vysokoúrovňové ovládacie rozhranie ALSA
 • QasMixer - zmiešavač pre stolné počítače s podobnými funkciami ako má alsamixer

QasMixer je aplikácia zmiešavača pre stolné počítače pre ALSA „Simple Mixer Interface“ a ponúka podobné vlastnosti ako alsamixer. Tiež používa ikonu v oznamovacej oblasti systému so základnými funkciami zmiešavača zuvku.

Qjackctl
používateľské rozhranie na ovládanie zvukového servera JACK
Versions of package qjackctl
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.9.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.3.12-1amd64,armel,armhf,i386
bookworm0.9.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qjackctl:
interfacecommandline, x11
roleprogram
scopeutility
uitoolkitqt
useconfiguring
works-withaudio
x11application
Popcon: 446 users (410 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Qjackctl ponúka používateľské rozhranie na ovládanie démona zvukového servera JACK. Zároveň figuruje ako prepájací panel a monitorovací nástroj pre JACK.

The package is enhanced by the following packages: qjackrcd
Other screenshots of package qjackctl
VersionURL
0.5.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17875/simage/large-a1a8c9db31ccfc2d9fad826e4a2a9433.png
0.5.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17874/simage/large-9441119f9df81853f5ed5745aaf86768.png
0.5.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17873/simage/large-dcc8b4146ff287bf7e81db29f9f5bff5.png
0.5.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17872/simage/large-96a368b33da22ffe19efe9f8883ee04f.png
0.9.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-f450d439bc3aeb3e1f8493cd68aec546.png
0.5.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17871/simage/large-28f2622f6612b5ff0e8893bf973ed6d2.png
0.3.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/809/simage/large-479e24be4170e53a2faabfa794238498.png
Screenshots of package qjackctl
Qjackrcd
Qt4 application to record JACK server outputs
Versions of package qjackrcd
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1.0~ds0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.6~ds0-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.0~ds0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 20 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QJackRcd is a simple stereo recorder for Jack with few features as silence processing for automatic pause, file splitting, background file post-processing. It can be used with QJackCtl.

Features:

 • QT simple GUI with disk usage and vumeter.
 • Jack support for recording, jack transport support.
 • Silence compressing with auto pause and optional file splitting.
 • Background WAV post processing for format conversion and signal processing.
 • Automatic connection with first launched jack source facility.
Screenshots of package qjackrcd
Qmidinet
MIDI Network Gateway via UDP/IP Multicast
Versions of package qmidinet
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm0.9.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye0.9.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package qmidinet:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 13 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QmidiNet is a MIDI network gateway application that sends and receives MIDI data (ALSA Sequencer) over the network, using UDP/IP multicast. It was inspired by multimidicast (https://llg.cubic.org/tools) and designed to be compatible with ipMIDI for Windows (https://nerds.de).

Screenshots of package qmidinet
Rotter
JACK client for transmission recording and audio logging
Versions of package rotter
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.9-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.9-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.9-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9-3amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.9-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package rotter:
roleprogram
scopeutility
works-withaudio
Popcon: 14 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rotter is a Recording of Transmission / Audio Logger for JACK. It was designed for use by radio stations, who are legally required to keep a recording of all their output. Rotter runs continuously, writing to a new file every hour.

Rtirq-init
startup script for realtime-preempt enabled kernels
Versions of package rtirq-init
ReleaseVersionArchitectures
stretch20150216-2all
buster20150216-2all
jessie20140413-1all
bullseye20150216-2.1all
bookworm20150216-2.1all
trixie20150216-2.1all
sid20150216-3all
upstream20220923
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This package contains a script to prioritize IRQ thread handlers on a kernel patched with realtime-preempt patch from Ingo Molnar. The script takes advantage of the fact that realtime kernels use threads for IRQs management, and as such these threads (like any other thread running on your system) can be given maximum priority in an effort to minimize the latency of audio peripherals.

The script identifies the audio devices present on the machine and raises the priority of the threads that handle the IRQs of such devices.

Rtkit
démon politiky a watchdog v reálnom čase
Versions of package rtkit
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.11-4+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.11-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.13-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.13-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.13-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.13-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.11-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package rtkit:
roleprogram
Popcon: 83135 users (13735 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

RealtimeKit je systémová služba D-Bus, ktorá na požiadanie mení politiku plánovania používateľských procesov/vlákien na SCHED_RR (t.j. priorita „v reálnom čase“). Jej účelom je byť bezpečným mechanizmom umožňujúcim použitie priority „v reálnom čase“ obyčajnému používateľskému procesu.

Silentjack
silence detector for the JACK audio system
Versions of package silentjack
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package silentjack:
roleprogram
usemonitor
works-withsoftware:running
Popcon: 9 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SilentJack listens, using the JACK audio system, for silence. When silence is detected, it runs the command specified. Once the command has been run, a grace period is observed before resuming the silence detection.

Screenshots of package silentjack
Sndio-tools
Small audio and MIDI framework from OpenBSD, basic tools
Versions of package sndio-tools
ReleaseVersionArchitectures
sid1.9.0-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.9.0-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.9.0-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 18 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Sndio is a small, simple audio and MIDI framework, developed by the OpenBSD project. It provides a lightweight audio and MIDI server and a well-documented userspace API to access the server or audio hardware in a uniform way. Sndio is designed to work well for both desktop and professional music applications, and supports features found in more complex sound systems such as per-application volume control, software mixing, and network transparency.

This package contains command-line tools useful in conjunction with a local or remote sndio server.

Sndiod
malá platforma zvuku a MIDI z projektu OpenBSD - zvukový server
Versions of package sndiod
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.9.0-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.9.0-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.9.0-0.3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 195 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Sndio je malá, jednoduchá platforma zvuku a MIDI vyvinutá v rámci projektu OpenBSD. Poskytuje nenáročný server zvuku a MIDI a dobre zdokumentované API používateľského priestoru na prístup k serveru alebo zvukovému hardvéru jednotným spôsobom. Sndio je navrhnutý tak, aby dobre fungoval na stolných počítačoch aj v profesionálnych hudobných aplikáciách a podporuje funkcie, ktoré nájdete v zložitejších zvukových systémoch ako je ovládanie hlasitosti jednotlivých aplikácií, softvérový zmiešavač a sieťová transparentnosť.

Tento balík obsahuje zvukový server sndiod.

Volti
ovládanie hlasitosti zvuku z panela/oznamovacej oblasti
Versions of package volti
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.3-7all
jessie0.2.3-5all
stretch0.2.3-7all
Popcon: 6 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Volt je nenáročná aplikácia GTK+ na ovládanie hlasitosti zvuku z hlavného panela/oznamovacej oblasti.

Vlastnosti:

 • žiadne PulseAudio, GStreamer, Phonon atď., stačí len ALSA
 • interná aplikácia zmiešavača alebo výber niektorej aplikácie zmiešavača
 • ľavým tlačidlom sa otvorí stupnica (posuvník) hlasitosti
 • posúvanie kolieskom na tejto ikone zmení hlasitosť, je možné nastaviť kroky v percentných bodoch
 • nastaviteľné prostredné tlačidlo na prepínanie stlmenia alebo zobrazenia zmiešavača
 • pekný bublinový tip s informáciami o karte a hlasitosti
 • podpora multimediálnych klávesov
 • podpora oznámení na ploche o tlačidlách udalostí
Screenshots of package volti
Vorbis-tools
niekoľko nástrojov na prácu s Ogg Vorbis
Versions of package vorbis-tools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.0-6+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch1.4.0-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.4.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.4.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.4.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package vorbis-tools:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, playing
works-withaudio
works-with-formatoggvorbis
Popcon: 986 users (669 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

vorbis-tools obsahuje oggenc (kódovač), ogg123 (prehrávač), ogginfo (zobrazuje informácie ogg), oggdec (dekóduje súbory ogg), vcut (rozdeľuje súbory ogg) a vorbiscomment editor komentárov ogg).

ogg123 dokáže prehrávať zvukové toky Ogg Vorbis a FLAC.

Zita-ajbridge
alsa to jack bridge
Versions of package zita-ajbridge
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.8.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster0.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.7.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.8.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.4.0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.8.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.8.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 16 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package provides two applications, zita-a2j and zita-j2a. They allow one to use an ALSA device as a Jack client, to provide additional capture (a2j) or playback (j2a) channels.

Functionally these are equivalent to the alsa_in and alsa_out clients that come with Jack, but they provide much better audio quality. The resampling ratio will typically be stable within 1 PPM and change only very smoothly. Delay will be stable as well even under worse case conditions, e.g. the Jack client running near the end of the cycle.

Zita-alsa-pcmi-utils
Two simple demo programs zita-alsa-pcmi library
Versions of package zita-alsa-pcmi-utils
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.2.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.2.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.0-2amd64,armel,armhf,i386
trixie0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 8 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Two simple demo programs are provided. alsa_delay a ALSA version of jack_delay. And alsa_loopback

Zita-bls1
binaural stereo signals converter
Versions of package zita-bls1
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.3.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.0-1amd64,armel,armhf,i386
trixie0.3.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.3.3-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.0-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 12 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

zita-bls1 - The Blumlein Shuffler convert binaural stereo signals into a form suitable for reproduction using a convential stereo speaker pair.

Screenshots of package zita-bls1
Zita-lrx
Command line jack application providing crossover filters
Versions of package zita-lrx
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.1.0-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 12 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Command line jack application providing 2, 3, or 4-band, 4th order crossover filters. The filter type is continuously variable between Linkwitz-Riley (-6dB at the xover frequency) and Butterworth(-3 dB at the xover frequency). Outputs are exactly phase matched in the crossover regions.

The application supports up to 16 channels.

Configuration is by a text file using 'OSC' style syntax (similar to Ambdec and Jconvolver). Apart from the basic filter parameters, the following can be set:

 • Channel labels (used for naming Jack ports).
 • Frequency band names (used in output port names).
 • Optional output autoconnections.
 • For each channel: gain and delay (in ms).
 • For each frequency band: gain and delay.
Zita-mu1
organise stereo monitoring for Jack Audio Connection Kit
Versions of package zita-mu1
ReleaseVersionArchitectures
buster0.2.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.2.0-2amd64,armel,armhf,i386
sid0.3.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.2.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.3.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.3.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 14 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

zita-mu1 is a simple Jack application used to organise stereo monitoring.

Main features:

 • Four stereo inputs.
 • K20 RMS/peak meters and stereo correlation meter.
 • Two monitoring outputs with individual volume controls.
 • Left / Right / Mono and Dim swithes.
 • Output of unmodified selected input, e.g. for metering.
 • Talkback level controls and buttons with automatic dimming of speakers.
Zita-njbridge
Jack clients to transmit multichannel audio over a local IP network
Versions of package zita-njbridge
ReleaseVersionArchitectures
bookworm0.4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.1.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.4.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 18 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Command line Jack clients to transmit full quality multichannel audio over a local IP network, with adaptive resampling.

Main features:

 • One-to-one (UDP) or one-to-many (multicast).
 • Sender and receiver(s) can each have their own sample rate and period size.
 • Up to 64 channels, 16 or 24 bit or float samples.
 • Receiver(s) can select any combination of channels.
 • Low latency, optional additional buffering.
 • High quality jitter-free resampling.
 • Graceful handling of xruns, skipped cycles, lost packets and freewheeling.
 • IP6 fully supported.
 • Requires zita-resampler, no other dependencies.

Official Debian packages with lower relevance

Bitmeter
diagnostický nástroj zvukového softvéru JACK
Versions of package bitmeter
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.2-3.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2-3.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package bitmeter:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 6 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Bitmeter JACK je diagnostický nástroj zvukového softvéru JACK. Ako je zrejmé z jeho názvu, bitmeter funguje na úrovni železa V/V vrstvy JACK a pozerá sa na 32 binárnych číslic každej jednotlivej vzorky.

Považujte bitmeter za detektor kábla vo vašej skrinke s náradím. Nemôžete použiť detektor kábla na zaskrutkovanie skrutiek do dreva, ani na povoľovanie skrutiek, ani na odmeranie dĺžky medeného drôtu, ale je to dokonalý nástroj na detegovanie skrytých káblov v stenách predtým, než začnete vŕtať. Bitmeter budete potrebovať zriedka, v skutočnosti ho väčšina používateľov JACK nikdy nepoužije, ale vždy je lepšie mať ho a nikdy ho nepotrebovať ako potrebovať a nemať ho.

Pnmixer
Simple mixer application for system tray
Maintainer: Arnaud Rebillout
Versions of package pnmixer
ReleaseVersionArchitectures
sid0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 130 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PNMixer is a simple mixer application designed to run in your system tray. It integrates nicely into desktop environments that don't have a panel that supports applets and therefore can't run a mixer applet. In particular it's been used quite a lot with fbpanel and tint2, but should run fine in any system tray.

PNMixer is designed to work on systems that use ALSA for sound management. Any other sound driver like OSS or FFADO, or sound server like PulseAudio or Jack, are currently not supported (patches welcome).

Debian packages in contrib or non-free

Midisport-firmware
Firmware loader for M-Audio's MidiSport devices
Versions of package midisport-firmware
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.2-4 (non-free)all
jessie1.2-4 (non-free)all
stretch1.2-4 (non-free)all
bullseye1.2-4 (non-free)all
buster1.2-4 (non-free)all
sid1.2-4 (non-free)all
trixie1.2-4 (non-free)all
Debtags of package midisport-firmware:
hardwareusb
roledata
Popcon: 213 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: non-free
Git

This package allows you to use M-Audio's USB MIDI and Audio interfaces with Linux. These devices require a firmware download before an operating system driver (e.g. ALSA's snd-usb-audio) can access them.

Supported devices:

 • MidiSport 1x1
 • MidiSport 2x2
 • MidiSport 4x4
 • MidiSport 8x8
 • KeyStation (old models: 49, 61)
 • Oxygen
 • Radium49
 • Radium61
 • Uno The loader is not required for the MidiSport 2x4 and for newer KeyStation models (49e, 61es, Pro 88).

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Audio-science-hpi - wnpp
AudioScience device driver, firmware and utilities
Homepage not available
License: GPL
Debian package not available

This driver allows AudioScience cards to be controlled using the HPI API.

Carla - wnpp
audio plugin host supporting LADSPA, DSSI, LV2, VST2/3 & AU formats
License: GPL-2+
Debian package not available

Carla is an audio plugin host, with support for many audio drivers and plugin formats. It has some nice features like automation of parameters via MIDI CC (and send output back as MIDI too) and full OSC control.

Carla currently supports LADSPA (including LRDF), DSSI, LV2, VST2/3 and AU plugin formats, plus GIG, SF2 and SFZ file support. It uses JACK as the default and preferred audio driver but also supports native drivers like ALSA, DirectSound or CoreAudio.

Jack-oscrolloscope - wnpp
Simple waveform viewer for JACK
License: GPL
Debian package not available

The waveform is displayed in realtime, so you can always see the signal the instant it comes through JACK's input port.

Jack-smf-utils - wnpp
two utilities - jack-smf-player and jack-smf-recorder
License: GPL
Debian package not available

A set of two utilities whose purpose is to play and record MIDI streams from/to Standard MIDI Files (i.e. the files with .mid extension) using JACK MIDI.

Jackmix - wnpp
A matrix audio mixer for Jack using Qt
License: GPL
Debian package not available

JackMix is a matrix mixer allowing p input channels to be mixed into q output channles by a matrix of faders. It relys on the Jack framework to route these inputs and outputs.

This version of jackmix is enhanced for compatibility with an external MIDI control surface.

It is based on Arnold Krille's version 0.4.2

Ngjackpsa - wnpp
simple LADSPA hosts for the JACK Audio Connection Kit
License: GPL-2
Debian package not available

ng-jackspa is a set of simple user interfaces that host a LADSPA plugin, providing JACK ports for its audio inputs and outputs, and dynamic setting of its control inputs. Additionally, the plugin controls can be exported to or controlled by control voltages on standard JACK audio ports.

For a better description see the online documentation at http://home.gna.org/ngjackspa/.

Openlase - wnpp
-- Laser show software for soundcard operation
License: GPL-3+
Debian package not available

OpenLase is an open realtime laser show graphics toolkit. It can open, manipulate and save DXF, ILDA and WAVE. It pipes realtime laser show data through jack to the soundcard.

Pacmixer - wnpp
an alsamixer alike for PulseAudio
License: GPL
Debian package not available

pacmixer is an alsamixer alike for PulseAudio. It's a full-blown, terminal based mixers available for PA. It can be used to adjust channel and input/output volumes and settings for the PulseAudio sound server.

Studio-controls - wnpp
small application to allow setting up audio for (semi)pro-audio work
License: GPL-2
Debian package not available
*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 226986