Debian Multimedia Project
Summary
Looping
Pakiety do zapętlania muzyki i dźwięku

Niniejszy metapakiet zainstaluje pakiety do zapętlania dźwięku (i midi).

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Looping packages

Official Debian packages with high relevance

Composite
Live performance sequencer
Versions of package composite
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.006.2+dfsg0-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package composite:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Composite is a software application/system for real-time, in-performance sequencing, sampling, and looping. It has a strong emphasis on the needs of live performance improvisation. It is built around the Tritium audio engine, which also includes LV2 plugins.

This package contains the Composite Sampler Plugin (LV2) and the main GUI (composite-gui).

Giada
Hardcore Loop Machine
Versions of package giada
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.16.2.2+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.22.0-3amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie0.22.0-3amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.22.0-2amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.13.2~dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.15.2+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.25.1
Popcon: 19 users (15 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

free, minimal, hardcore audio tool for DJs, live performers and electronic musicians. Pick up your channel, fill it with samples or MIDI events and start the show by using this tiny piece of software as a loop machine, drum machine, sequencer, live sampler or yet as a plugin/effect host.

Giada aims to be a compact and portable virtual device for production use and live sets.

Goattracker
Edytor muzyczny C64
Versions of package goattracker
ReleaseVersionArchitectures
buster2.74+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.76+ds-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.76+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.76+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.75-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.72-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.72-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package goattracker:
interfacex11
roleprogram
soundplayer
uitoolkitsdl
useediting, playing
works-withaudio
x11application
Popcon: 11 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jest to wieloplatformowy edytor muzyczny C64. Obsługuje on emulowane wyjście poprzez silnik reSID Dag Lema, kartę dźwiękową HardSID lub CatWeasel MK3.

Obsługuje wyjście emulowane poprzez programowy silnik reSID, kartę dźwiękową HardSID lub kartę kontrolera Catweasel (MK3/MK4) i tworzy utwory w swoim własnym formacie (*.SNG). Program może również eksportować melodie w formacie SID, BIN lub Commodore PRG, w celu zapisania ich na dyskietce, którą można umieścić w napędzie 1541/1571/1581.

Podobnie jak w przypadku większości tego typu programów, może on importować pliki instrumentów, tworzyć i modyfikować wzorce utworów, ustawiać kolejność odtwarzania wzorców oraz zmieniać szczegóły utworu, takie jak tytuł i autor. Osoby, które znają podobne programy, będą mogły szybko zapoznać się z obsługą GoatTrackera z uwagi na jego prostotę działania, mimo różnic związanych z obsługą sprzętu. Nowicjusze powinni szukać dodatkowych informacji na temat komponowania na C64.

Screenshots of package goattracker
Pt2-clone
Music tracker clone of ProTracker 2 for modern computers
Versions of package pt2-clone
ReleaseVersionArchitectures
bookworm1.57+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie1.64+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.64+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye1.27+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental1.31+ds-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Multi-platform clone of the classic music making software "ProTracker" (version 2) from the Commodore Amiga days. Aims to work exactly like you remember it, with added features and fixes.

Screenshots of package pt2-clone
Sooperlooper
Sampler pętli
Versions of package sooperlooper
ReleaseVersionArchitectures
buster1.7.3~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7.6~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.7.3~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.7.2~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
sid1.7.8~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.7.8~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm1.7.8~dfsg0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package sooperlooper:
roleprogram
uitoolkitwxwidgets
works-withaudio
Popcon: 35 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SooperLooper jest narzędziem samplującym na żywo, zdolnym między innymi do natychmiastowego nagrywania, dogrywania, mnożenia i odwracania pętli. Umożliwia obsługę wielu jednoczesnych wielokanałowych pętli, ograniczonych jedynie rozmiarem dostępnej pamięci komputera.

Aplikacja ta jest niezależnym klientem JACK z silnikiem sterowanym poprzez OSC i MIDI. Udostępnia również ułatwiający obsługę graficzny interfejs użytkownika, który komunikuje się z silnikiem za pośrednictwem OSC (nawet poprzez sieć).

Screenshots of package sooperlooper

Official Debian packages with lower relevance

Ardour
Stacja robocza do obsługi dźwięku cyfrowego
Versions of package ardour
ReleaseVersionArchitectures
bookworm7.3.0+ds0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye6.5.0+ds0-1amd64,arm64,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.5.0~dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.8.16+git20131003+dfsg1-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
sid7.5.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie7.5.0+ds-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package ardour:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi, mixer, player, recorder
uitoolkitgtk
useediting, playing
works-withaudio
works-with-formatmp3, oggvorbis, wav
x11application
Popcon: 263 users (110 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ardour jest wielokanałową nagrywarką (Hard Disk Recorder - HDR) i stacją roboczą do obsługi dźwięku cyfrowego (Digital Audio Workstation - DAW). Może być używany do kontrolowania, nagrywania, edytowania i uruchamiania złożonych zestawów audio.

Ardour obsługuje profesjonalne interfejsy audio w ramach projektu ALSA, który zapewnia wysokiej jakości, dobrze zaprojektowane sterowniki oraz API do obsługi wejścia/wyjścia dźwięku w systemie Linux. Każdy interfejs obsługiwany przez ALSA może być używany z Ardour. Obejmuje to w pełni cyfrowy, 26 kanałowy RME Hammerfall, Midiman Delta 1010 i wiele innych.

Ardour obsługuje 24-bitowe próbki (sample) przy użyciu wewnętrznych operacji zmiennoprzecinkowych, nieliniową edycję z nieograniczoną liczbą cofnięć wykonanych działań, konfigurację za pomocą miksera, synchronizację master/slave MTC, zgodność z sprzętowymi urządzeniami MIDI.

Obsługuje MIDI Machine Control, a więc może być sterowany z dowolnego kontrolera MMC oraz wielu nowoczesnych mikserów cyfrowych.

Ardour zawiera funkcjonalny, wielościeżkowy edytor/aranżer dźwięku, który jest całkowicie nieinwazyjny i pozwala na wszelkie standardowe, nieliniowe operacje związane z edycją (wstaw, zastąp, usuń, przenieś, przytnij, wybierz, wytnij/kopiuj/wklej). Edytor obsługuje nieograniczoną liczbę poleceń cofnij/przywróć i może zapisywać niezależne "wersje" fragmentów lub całych utworów.

Edytor Ardour obsługuje opracowany przez społeczność standard wtyczki LADSPA. Dowolny łańcuch wtyczek można dołączyć do każdej części utworu. Każdy kanał miksera może mieć dowolną liczbę wejść i wyjść, nie tylko mono, ale także stereo lub nawet 5.1. Zawiera wielostrumieniowe narzędzie panoramujące, obsługujące różne modele panoramowania. Możliwe jest wstępne i końcowe tłumienie istniejących strumieni, każde z własną regulacją wzmocnienia i panoramowania. Każdy kanał miksera pracuje z własną magistralą danych a liczba takich magistrali w Ardour jest nieograniczona. Można połączyć dowolną liczbę kanałów do innego kanału.

Ilość kanałów Ardour jest ograniczona jedynie liczbą interfejsów audio oraz możliwościami podsystemu dyskowego, przenoszącego strumienie danych tam i z powrotem.

JACK (Jack Audio Connection Kit) wykorzystywane jako wejście/wyjście wszystkich dźwięków pozwala komunikować się z doskonałą jakością z innymi aplikacjami i/lub interfejsami urządzeń dźwiękowych.

Ardour dobrze współpracuje z dowolnym formatem sprzętowym od 8 do 32 bitów oraz częstotliwością próbkowania od 8 kHz do 192 kHz. Wewnętrzne przetwarzanie odbywa się w 32/64 bitowym, zmiennoprzecinkowym formacie zgodnym ze standardem IEEE.

Więcej informacji można znaleźć na: https://ardour.org/.

Ardour3
Pakiet przejściowy do ardour
Versions of package ardour3
ReleaseVersionArchitectures
stretch5.5.0~dfsg-1all
jessie3.5.403~dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package ardour3:
roleprogram
soundrecorder
uitoolkitgtk
useconverting
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ardour jest wielokanałową nagrywarką (Hard Disk Recorder - HDR) i stacją roboczą do obsługi dźwięku cyfrowego (Digital Audio Workstation - DAW). Może być używany do kontrolowania, nagrywania, edytowania i uruchamiania złożonych zestawów audio.

Jest to pakiet przejściowy. Można go bezpiecznie usunąć.

Freewheeling
Programowy instrument muzyczny do zapętlania muzyki na żywo
Versions of package freewheeling
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.4-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6.6-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package freewheeling:
roleprogram
uitoolkitsdl
works-withaudio
Popcon: 6 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

FreeWheeling jest programem muzycznym, służącym do improwizowania i zapętlania dźwięku na żywo. Przy użyciu klawiatury lub kontrolera MIDI, umożliwia tworzenie i kontrolowanie powtarzających się wzorców z dźwięku transmitowanego na żywo.

Freewheeling korzysta z Jack Audio Connection Kit, Fluidsynth i SDL.

Screenshots of package freewheeling
Kluppe
loop-player and recorder designed for live use
Versions of package kluppe
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.6.20-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.6.20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.14-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.6.20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6.20-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.20-1.2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.6.20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kluppe:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useplaying
works-withaudio
x11application
Popcon: 5 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

kluppe is written in c and uses jack, gtk and sndfile. Features include:

  • multiple files buffers, multiple 'loopers' tracks
  • direct (gui) access to all loopers
  • combined and per loop output ports for jack
  • different playmodes including "granular"

kluppe is the Austrian word for clip and sounds even crazier if you loop it.

Rosegarden
Edytor muzyki i sekwencer MIDI/audio
Versions of package rosegarden
ReleaseVersionArchitectures
sid22.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie14.02-2amd64,armel,armhf,i386
stretch16.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster18.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm22.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie22.12.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package rosegarden:
fieldarts
interfacecommandline, x11
roleprogram
soundmidi, mixer, sequencer
uitoolkitqt
useediting, learning
works-withaudio, music-notation
x11application
Popcon: 86 users (53 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rosegarden jest aplikacją Qt będącą sekwencerem miksującym audio/MIDI (odtwarzanie i nagrywanie) oraz edytorem wielościeżkowym do edycji muzyki, który używa zarówno notacji taśmy perforowanej, jak i partytury, obsługuje wejście/wyjście plików MIDI, eksport do plików lilypond i Csound itp.

Other screenshots of package rosegarden
VersionURL
1:18.12-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17882/simage/large-bf4568b062df2cb115949346462f65ab.png
1:18.12-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17885/simage/large-257cce0209a3633a807928094423ce02.png
1:13.06-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13768/simage/large-bc3332f28e3dc5224ac928236a649157.png
1:13.06-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13769/simage/large-966b084de2c8eb79418a2b99830b4425.png
1:13.06-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/13770/simage/large-b6ebd7c406b78840f0a3d2a04beb040f.png
1:18.12-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17883/simage/large-4e782d9f9c1aa5d29025c8b16c01c2f3.png
1:18.12-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17884/simage/large-336549db656388d62e24b6d5e1961e5b.png
1:1.7.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/817/simage/large-d5f9d37f124aa0bc0038958e5d299578.png
Screenshots of package rosegarden
Seq24
Sekwencer MIDI działający w czasie rzeczywistym
Versions of package seq24
ReleaseVersionArchitectures
buster0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
trixie0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.2-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package seq24:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting, playing
x11application
Popcon: 21 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Seq24 został stworzony w celu zapewnienia bardzo prostego interfejsu do edytowania i odtwarzania "pętli" midi. Jest to bardzo minimalistyczny sekwencer, bez rozbudowanych funkcji dużych sekwencerów programowych, uwzględniający mały ich podzestaw, który może być przydatny w przypadku występów na żywo.

Unofficial packages built by somebody else

Non-sequencer
live pattern based MIDI sequencer
License: GPL-2+

The Non DAW Studio is a modular system composed of four main parts consisting of the Non Timeline, the Non Mixer, the Non Sequencer, and the Non Session Manager.

The Non DAW Studio is a complete studio that is fast and light enough to run on low-end hardware.

This is the Non Sequencer package.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Loopdub - wnpp
Software for live audio loop manipulation
License: GPL-2
Debian package not available

LoopDub is software intended for musical performance based on live loop manipulation.

Superboucle - wnpp
Loop based software fully controllable with any midi device
License: GPL 3
Debian package not available

SuperBoucle is a loop based software fully controllable with any midi device. SuperBoucle is also synced with jack transport. You can use it on live performance or for composition.

SuperBoucle is composed of a matrix of sample controllable with external midi device like pad. SuperBoucle will send back information to midi device (light up led). Sample will always start and stop on a beat or group of beats. You can adjust duration of sample (loop period) in beat and offset in beat. But you can also adjust sample offset in raw frame count negative or positive. Which mean sample can start before next beat (useful for reversed sample). You can record loop of any size, adjust BPM, reverse, and normalize samples.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 226986