Debian Multimedia Project
Summary
Looping
Packages for looping music and audio

Metapackage which installs packages with the aim to loop your audio (and midi).

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Looping packages

Official Debian packages with high relevance

Composite
Live performance sequencer
Versions of package composite
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.006-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.006.2+dfsg0-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.006.2+dfsg0-4amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package composite:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 9 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Composite is a software application/system for real-time, in-performance sequencing, sampling, and looping. It has a strong emphasis on the needs of live performance improvisation. It is built around the Tritium audio engine, which also includes LV2 plugins.

This package contains the Composite Sampler Plugin (LV2) and the main GUI (composite-gui).

Giada
Hardcore Loop Machine
Versions of package giada
ReleaseVersionArchitectures
buster0.15.2+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.15.4+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.15.2+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.13.2~dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 17 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

free, minimal, hardcore audio tool for DJs, live performers and electronic musicians. Pick up your channel, fill it with samples or MIDI events and start the show by using this tiny piece of software as a loop machine, drum machine, sequencer, live sampler or yet as a plugin/effect host.

Giada aims to be a compact and portable virtual device for production use and live sets.

Other screenshots of package giada
VersionURL
0.10.0~dfsg1-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/013/783/large.png
Screenshots of package giada
Goattracker
editor hudby C64
Versions of package goattracker
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.75-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.70-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.72-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.72-1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.72-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.74+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.75-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package goattracker:
interfacex11
roleprogram
soundplayer
uitoolkitsdl
useediting, playing
works-withaudio
x11application
Popcon: 12 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Toto je multiplatformný editor hudby C64. Podporuje emulovaný výstup prostredníctvom jadra reSID, ktorého autorom je Dag Lem, zvukovej karty HardSID alebo CatWeasel MK3.

Podporuje emulovaný výstup prostredníctvom softvérového jadra reSID, zvukovej karty HardSID alebo riadiacej karty CatWeasel (MK3/MK4). Tvorí piesne vo vlastnom formáte (*.SNG). Program tiež môže podporovať melódie vo formáte SID, BIN alebo Commodore PRG na kopírovanie na disketu, ktorú môžete vložiť do mechaniky 1541/1571/1581.

Ako väčšina trackerov, tento program dokáže importovať súbory nástrojov, vytvárať a meniť vzory stopy, nastaviť poradie prehrávania vzorov a meniť údaje každej piesne ako sú názov a autor. Ak poznáte programy typu tracker, GoatTracker bude vyzerať ako jednoduchá verzia takýchto programov, aj keď s rozdielmi kvôli hardvéru. Nováčikovia v skladaní hudby vo všeobecnosti by si mali vyhľadať ďalšie informácie o skladaní na C64.

Screenshots of package goattracker
Sooperlooper
vzorkovač so slučkami
Versions of package sooperlooper
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.7.2~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
buster1.7.3~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7.3~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.7.3~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.6.14+dfsg-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.6.18~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.7.3~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package sooperlooper:
roleprogram
uitoolkitwxwidgets
works-withaudio
Popcon: 26 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

SooperLooper je živý vzorkovač so slučkami, ktorý dokáže okamžite nahrávať slučky, ovedubbing, násobenie, obracanie a ďalšie. Umožňuje viaceré súčasné viackanálové služky, ktoré sú obmedzené jedine dostupnou pamäťou vášho počítača.

Aplikácia je samostatným klientom JACK s jadrom, ktoré je možné riadiť prostredníctvom OSC a MIDI. Tiež obsahuje GUI, ktoré komunikuje s jadrom prostredníctvom OSC (aj po sieti) na používateľsky prívetivé ovládanie v pracovnom prostední.

Screenshots of package sooperlooper

Official Debian packages with lower relevance

Ardour
pracovná stanica digitálneho zvuku
Versions of package ardour
ReleaseVersionArchitectures
squeeze2.8.11-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid5.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.12.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.5.0~dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.8.16+git20131003+dfsg1-1~deb8u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.8.14-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package ardour:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi, mixer, player, recorder
uitoolkitgtk
useediting, playing
works-withaudio
works-with-formatmp3, oggvorbis, wav
x11application
Popcon: 277 users (123 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ardour je viackanálový rekordéra na pevný disk (HDR; hard disk recorder) a pracovná stanica digitálneho zvuku (DAW; digital audio workstation). Možno ho použiť na ovládanie, záznam, úpravu a spúšťanie zložitých zvukových konfigurácií.

Ardour podporuje rozhrania pro-audio v rámci projektu ALSA, ktorý poskytuje vysoko kvalitné, dobre navrhnuté ovládače zariadení a API na vstup/výstup zvuku v Linuxe. Ardour dokáže použiť akékoľvek rozhranie, ktoré podporuje ALSA. Medzi na patrí plne digitálny 26-kanálový RME Hammerfall, Midiman Delta 1010 a mnoho ďalších.

Ardour má podporu pre 24-bitových vzoriek (interne používa plávajúcu desatinnú čiarku), nelineárny strih s neobmedzeným počtom krokov vrátenia, používateľsky konfigurovateľný zmiešavač, možnosti MTC master/slave, kompatibilitu s hardvérovým riadiacim povrchom MIDI.

Podporuje MIDI Machine Control, a tak je možné ovládať ho z ľubovoľného radiča MMC a mnohých moderných digitálnych zmiešavačov.

Ardour obsahuje mocný viacstopový editor/aranžér zvuku, ktorý je kompletne non-deštruktívny a podporuje všetky štandardné operácie nelineárneho editovania (vkladanie, nahradenie, mazanie, presunutie, orezanie, výber, vystrihnutie/kopírovanie/vkladanie). Editor podporuje neobmedzený počet krokov vrátenia/opakovania a dokáže ukladať nezávislé „verzie“ skladby alebo celého diela.

Editor Ardour podporuje komunitný štandard zásuvných modulov LADSPA. Ľubovoľné reťazce zásuvných modulov je možné pripojiť ku ktorejkoľvek časti stopy. Každý ý reťazec zmiešavačov môže mať ľubovoľný počet vstupov a výstupov, a to nielen mono, stereo alebo 5.1 - obsahuje N-cestný panning s podporou rôznych modelov panningu. Existuje posielanie pre- a post-fader, každý s vlastným zosilnením a ovládaním panningu. Každý reťazec zmiešavačov sa správa ako samostatná zbernica a preto je počet zberníc v Ardour neobmedzený. Môžete submixovať ľubovoľný počet reťazcov, do iného reťazca.

Kapacita kanála Ardour je obmedzená iba počtom vašich zvukových rozhraní a schopnosťou vášho diskového subsystému prenášať dáta.

JACK (JACK Audio Connection Kit) sa používa na V/V všetkého zvuku, čo umožňuje vymieňať si dokonale vzorkovo synchronizované dáta s ďalšími aplikáciami alebo hardvérovými zvukovými rozhraniami.

Ardour je nezávislý od vzorkovacej frekvencie a veľkosti - podporuje ľubovoľný hardvérový formát od 8 do 32 bitov s rýchlosťou od 8 kHz do 192 kHz. Interne pracuje s 32/64-bitovou pohyblivou desatinnou čiarkou IEEE.

Ďalšie informácie nájdete na http://ardour.org/.

Ardour3
transitional dummy package for ardour
Versions of package ardour3
ReleaseVersionArchitectures
jessie3.5.403~dfsg-3amd64,armel,armhf,i386
stretch5.5.0~dfsg-1all
Debtags of package ardour3:
roleprogram
soundrecorder
uitoolkitgtk
useconverting
Popcon: 6 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ardour is a multichannel hard disk recorder (HDR) and digital audio workstation (DAW). It can be used to control, record, edit and run complex audio setups.

This is a transitional dummy package. It can safely be removed.

Freewheeling
live looping musical instrument
Maintainer: Paul Brossier
Versions of package freewheeling
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.6-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.6-1.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.6-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.6.5
Debtags of package freewheeling:
roleprogram
uitoolkitsdl
works-withaudio
Popcon: 7 users (8 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

FreeWheeling is a live looping instrument built for improvisation. Using a keyboard or a MIDI controller, it allows one to build and control repetitive patterns from a live audio stream.

FreeWheeling uses the Jack Audio Connection Kit, Fluidsynth, and SDL.

Kluppe
loop-player and recorder designed for live use
Maintainer: Paul Brossier (Chris Lamb)
Versions of package kluppe
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.6.14-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.6.14-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.6.14-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6.20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.20-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kluppe:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useplaying
works-withaudio
x11application
Popcon: 6 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

kluppe is written in c and uses jack, gtk and sndfile. Features include:

  • multiple files buffers, multiple 'loopers' tracks
  • direct (gui) access to all loopers
  • combined and per loop output ports for jack
  • different playmodes including "granular"

kluppe is the austrian word for clip and sounds even crazier if you loop it.

Rosegarden
editor hudby a sekvencér zvuku/MIDI
Versions of package rosegarden
ReleaseVersionArchitectures
buster18.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy12.04-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie14.02-2amd64,armel,armhf,i386
stretch16.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze10.04.2-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye19.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid19.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rosegarden:
fieldarts
interfacecommandline, x11
roleprogram
soundmidi, mixer, sequencer
uitoolkitqt
useediting, learning
works-withaudio, music-notation
x11application
Popcon: 103 users (124 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rosegarden je Qt aplikácia, ktorá poskytuje zmiešavajúci sekvencér zvuku/MIDI (na prehrávanie a záznam), viacstopový editor, úpravu hudby pomocou zápisu notového valca a tradičného notového zápisu, V/V súborov MIDI, export súborov lilypond a Csound atď.

Seq24
sekvencér MIDI v reálnom čase
Versions of package seq24
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.9.0-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.9.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.9.2-2amd64,armel,armhf,i386
buster0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package seq24:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting, playing
x11application
Popcon: 16 users (9 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Seq24 bol vytvorený ako veľmi jednoduché rozhranie na úpravu a prehrávanie „slučiek“ MIDI. Je to veľmi minimalistický sekvencér a obsahuje malú podmnožinu, ktorá sa ukázala byť užitočná pri živých vystúpeniach.

Other screenshots of package seq24
VersionURL
0.9.2-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/007/481/large.png
Screenshots of package seq24

Unofficial packages built by somebody else

Non-sequencer
live pattern based MIDI sequencer
License: GPL-2+

The Non DAW Studio is a modular system composed of four main parts consisting of the Non Timeline, the Non Mixer, the Non Sequencer, and the Non Session Manager.

The Non DAW Studio is a complete studio that is fast and light enough to run on low-end hardware.

This is the Non Sequencer package.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Loopdub - wnpp
Software for live audio loop manipulation
License: GPL-2
Debian package not available

LoopDub is software intended for musical performance based on live loop manipulation.

Superboucle - wnpp
Loop based software fully controllable with any midi device
License: GPL 3
Debian package not available

SuperBoucle is a loop based software fully controllable with any midi device. SuperBoucle is also synced with jack transport. You can use it on live performance or for composition.

SuperBoucle is composed of a matrix of sample controllable with external midi device like pad. SuperBoucle will send back information to midi device (light up led). Sample will always start and stop on a beat or group of beats. You can adjust duration of sample (loop period) in beat and offset in beat. But you can also adjust sample offset in raw frame count negative or positive. Which mean sample can start before next beat (useful for reversed sample). You can record loop of any size, adjust BPM, reverse, and normalize samples.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 196119