Debian Multimedia Project
Summary
Midi
Pakiety związane z MIDI

Niniejszy metapakiet zainstaluje pakiety przydatne dla MIDI, w tym trackery, syntezatory MIDI i klawiatury wirtualne.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Midi packages

Official Debian packages with high relevance

A2jmidid
Demon udostępniający starsze aplikacje systemu ALSA MIDI w JACK MIDI
Versions of package a2jmidid
ReleaseVersionArchitectures
wheezy7+dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch8~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie8~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package a2jmidid:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 252 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Głównym celem tego projektu jest ułatwienie korzystania ze starszych aplikacji, nie obsługiwanych przez aktywny system JACK MIDI. a2jmidid to demon, który realizuje automatyczne przerzucanie połączeń. Dla każdego portu sekwensera ALSA pojawia się jeden port MIDI. Jeśli port sekwensera ALSA jest zarówno wejściem i wyjściem, to uzyskuje się dwa porty MIDI, czyli jedno wejście i jedno wyjście.

Abcmidi
Konwersja między formatami ABC i MIDI
Versions of package abcmidi
ReleaseVersionArchitectures
squeeze20070318-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye20200809-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20200809-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20190101-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch20170101-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie20141016-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy20070318-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package abcmidi:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
soundmidi
useconverting, playing
works-withaudio, music-notation
Popcon: 21 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera programy abc2midi i midi2abc, które dokonują konwersji z formatu zapisu nutowego ABC do standardowego formatu MIDI i vice-versa. Umożliwiają one generowanie akompaniamentu z akordów gitary do pliku w formacie ABC oraz wstawianie różnych zdarzeń MIDI; przy tłumaczeniu z MIDI do ABC próbują znaleźć poszczególne takty, tryplety i znaki chromatyczne.

Pakiet zawiera również abc2abc (przetwarza plik ABC w celu łatwego wydrukowania), mftext (program, który przerzuca zawartość pliku MIDI do postaci tekstowej), oraz midicopy (program, który wydobywa konkretne ścieżki utworów, kanały lub interwały z pliku MIDI).

Ponadto pakiet zawiera yaps (jeszcze inny konwerter ABC na PostScript), konwertujący muzykę zapisaną w formacie ABC na PostScript, który można oglądać na ekranie lub wydrukować. W rzeczywistości stanowi (nie jedyną) alternatywę dla abc2ps, opartą na kodzie PostScript z abc2ps i kodzie parsera ABC z pakietu abcmidi.

Screenshots of package abcmidi
Beast
Framework syntezy i kompozycji muzyki
Versions of package beast
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.7.4-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package beast:
devellang:scheme
fieldarts
interfacex11
roleprogram
soundmixer
suitegnome
uitoolkitgtk
works-withaudio
x11application
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

BEAST/BSE jest bazującym na wtyczkach systemem graficznym, w którym można łączyć ze sobą obiekty i generować dźwięk.

BEAST obsługuje także (za pomocą Guile) skrypty Scheme.

The package is enhanced by the following packages: bse-alsa
Screenshots of package beast
Fluid-soundfont-gm
Zestaw brzmień w formacie General Midi (GM) do Fluid (R3)
Versions of package fluid-soundfont-gm
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.1-5all
sid3.1-5.1all
bullseye3.1-5.1all
buster3.1-5.1all
stretch3.1-5.1all
jessie3.1-5all
wheezy3.1-5all
Debtags of package fluid-soundfont-gm:
roleapp-data
soundmidi
Popcon: 64 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Plik SoundFont GM (General MIDI) do użycia z każdym nowoczesnym syntezatorem MIDI: sprzętowym (np. kartą dźwiękową emu10k1) lub programowym (np. FluidSynth).

Pakiet zawiera większy zestaw brzmień GM, bez rozszerzeń Roland Sound Canvas.

Fluidsynth
Real-time MIDI software synthesizer
Versions of package fluidsynth
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.1.1-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.1.6-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.6-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.1.5-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster1.1.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fluidsynth:
fieldarts
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
soundmidi
uselearning, playing
works-withaudio
Popcon: 170 users (358 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fluidsynth is a real-time midi synthesizer based on the soundfont (sf2 and sf3) specifications. It can be used to render MIDI input or MIDI files to audio. The MIDI events are read from a MIDI device. The sound is rendered in real-time to the sound output device.

The package is enhanced by the following packages: timgm6mb-soundfont
Giada
Hardcore Loop Machine
Versions of package giada
ReleaseVersionArchitectures
sid0.16.2.2+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.16.2.2+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.15.2+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.13.2~dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.16.3.1
Popcon: 27 users (18 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

free, minimal, hardcore audio tool for DJs, live performers and electronic musicians. Pick up your channel, fill it with samples or MIDI events and start the show by using this tiny piece of software as a loop machine, drum machine, sequencer, live sampler or yet as a plugin/effect host.

Giada aims to be a compact and portable virtual device for production use and live sets.

Other screenshots of package giada
VersionURL
0.10.0~dfsg1-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/013/784/large.png
Screenshots of package giada
Gmidimonitor
Aplikacja GTK+ wyświetlająca zdarzenia MIDI
Versions of package gmidimonitor
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.6+dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.6+dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.6+dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.6+dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.6+dfsg0-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gmidimonitor:
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 18 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GMIDImonitor jest aplikacją GTK+ wyświetlającą zdarzenia MIDI.

Należy podłączyć żądane źródło zdarzeń MIDI do wejścia gmidimonitor, używając jakiegoś patchbaya, takiego jak: qjackctl, patchage. Aby przywrócić połączenia (nie łącząc się za każdym razem), można użyć LASH.

Goattracker
Edytor muzyczny C64
Versions of package goattracker
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.75-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.70-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch2.72-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.74+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.75-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.72-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.72-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package goattracker:
interfacex11
roleprogram
soundplayer
uitoolkitsdl
useediting, playing
works-withaudio
x11application
Popcon: 16 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Jest to wieloplatformowy edytor muzyczny C64. Obsługuje on emulowane wyjście poprzez silnik reSID Dag Lema, kartę dźwiękową HardSID lub CatWeasel MK3.

Obsługuje wyjście emulowane poprzez programowy silnik reSID, kartę dźwiękową HardSID lub kartę kontrolera Catweasel (MK3/MK4) i tworzy utwory w swoim własnym formacie (*.SNG). Program może również eksportować melodie w formacie SID, BIN lub Commodore PRG, w celu zapisania ich na dyskietce, którą można umieścić w napędzie 1541/1571/1581.

Podobnie jak w przypadku większości tego typu programów, może on importować pliki instrumentów, tworzyć i modyfikować wzorce utworów, ustawiać kolejność odtwarzania wzorców oraz zmieniać szczegóły utworu, takie jak tytuł i autor. Osoby, które znają podobne programy, będą mogły szybko zapoznać się z obsługą GoatTrackera z uwagi na jego prostotę działania, mimo różnic związanych z obsługą sprzętu. Nowicjusze powinni szukać dodatkowych informacji na temat komponowania na C64.

Screenshots of package goattracker
Gsequencer
Zaawansowany mechanizm sekwencera do przetwarzania dźwięku
Versions of package gsequencer
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.53-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.5.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.5.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.5.12
Popcon: 18 users (47 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Zaawansowany, oparty na bibliotece GTK+, sekwencer przeznaczony do komponowania muzyki. Udostępnia rolkę fortepianową, jak również syntezator, edytor macierzy, automat perkusyjny, odtwarzacz soundfont2, mikser i panel wyjściowy. Zaprojektowano go tak, aby zapewniał dużą konfigurowalność. Umożliwia dodawanie efektów do łańcucha efektów, oraz dodawanie lub usuwanie kanałów / podkładów dźwiękowych. Pozwala skonfigurować w pełni funkcjonalną sieć silników, dlatego udostępnia edytor linków do łączenia linii audio.

Jack-keyboard
Wirtualna klawiatura MIDI dla JACK MIDI
Versions of package jack-keyboard
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.7.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.7.1-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package jack-keyboard:
roleprogram
soundmidi
uitoolkitgtk
Popcon: 36 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JACK keyboard jest programem, który pozwala na wysyłanie zdarzeń JACK MIDI (grania ;-) używając klawiatury komputera. Jest trochę podobny do vkeybd, podstawową różnicą między nimi jest to, że używa JACK MIDI zamiast ALSA, a jego domyślne mapowanie klawiszy jest dużo lepsze - używa takiego samego układu jak trackery (np. Impulse Tracker), dzięki czemu użytkownik ma do dyspozycji dwie i pół oktawy.

Screenshots of package jack-keyboard
Jack-midi-clock
Klient JACK wysyłający impulsy zegarowe MIDI
Versions of package jack-midi-clock
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 30 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Proste i niezawodne narzędzie wiersza poleceń do wysłania uderzeń zegarowych MIDI, które dokładnie odzwierciedlają aktualne tempo podawane przez transport JACK.

Zawiera również narzędzie do analizowania i kopiowania przychodzących wiadomości MCLK.

Kmetronome
Metronom MIDI ALSA
Versions of package kmetronome
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.10.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.10.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.10.1-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.10.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kmetronome:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkitqt
uselearning
works-withaudio
x11application
Popcon: 31 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KMetronome jest metronomem opartym na MIDI z użyciem sekwencera ALSA.

Przeznaczony dla muzyków i studentów muzyki. Podobnie jak solidne, prawdziwe metronomy, narzędzie to służy do utrzymywania rytmu podczas grania na instrumentach muzycznych.

Wykorzystuje MIDI do generowania dźwięku zamiast cyfrowego dźwięku, pozwalając na niskie obciążenie procesora i bardzo dokładne taktowanie dzięki sekwencerowi ALSA

Screenshots of package kmetronome
Midicsv
translate MIDI file to CSV
Maintainer: Kamal Mostafa
Versions of package midicsv
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1+dfsg.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1+dfsg.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1+dfsg.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1+dfsg.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 14 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Midicsv reads a standard MIDI file and decodes it into a CSV (Comma-Separated Value) file which preserves all the information in the MIDI file. The ASCII CSV file may be loaded into a spreadsheet or database application, or processed by a program to transform the MIDI data (for example, to key transpose a composition or extract a track from a multi-track sequence). A CSV file in the format created by midicsv may be converted back into a standard MIDI file with the csvmidi program.

Midisnoop
Zarządzanie urządzeniami i programami MIDI
Versions of package midisnoop
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.2~repack0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.2~repack0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.2~repack0-3amd64,armel,armhf,i386
sid0.1.2+git20141108.bc30f600187e-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.2+git20141108.bc30f600187e-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package midisnoop:
uitoolkitqt
Popcon: 16 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program może być używany do monitorowania urządzenia i/lub oprogramowania MIDI i wysyłania komunikatów MIDI do portu MIDI, aby zobaczyć, jak reaguje to urządzenie lub oprogramowanie.

Obsługuje porty MIDI ALSA oraz MIDI JACK za pośrednictwem biblioteki RtMidi.

Milkytracker
Narzędzie do tworzenia muzyki inspirowane przez Fast Tracker 2
Versions of package milkytracker
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.90.85+dfsg-2.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.02.00+dfsg-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.02.00+dfsg-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.90.80+dfsg-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.90.85+dfsg-2.2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security0.90.85+dfsg-2.2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.90.86+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security0.90.86+dfsg-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-proposed-updates1.02.00+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.02.00+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package milkytracker:
interfacex11
roleprogram
soundmixer, player, recorder, sequencer
uitoolkitsdl
useplaying
works-withaudio
x11application
Popcon: 51 users (55 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jest to edytor do ścieżek dźwiękowych, tj. próbek audio instrumentów o wysokości tonu zgodnym z danymi nutowymi.

Program umożliwia ładowanie następujących formatów modułów: 669, AMS, AMF, DBM, CBA, DIGI, DSM, FAR, GMC, GDM, IMF, IT, MOD, MDL, MTM, MXM, OKT, PLM, PSM, PTM, S3M, STM, ULT, UNI i X.

Eksport jest możliwy do formatów: XM, MOD i WAV.

Obsługiwane formaty próbek i instrumentów: WAV, IFF/XI, PAT.

Other screenshots of package milkytracker
VersionURL
0.90.85+dfsg-2.2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/013/318/large.png
Screenshots of package milkytracker
Mma
Musical MIDI Accompaniment Generator
Versions of package mma
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.06-1all
sid20.02-1all
bullseye20.02-1all
buster16.06-2all
Popcon: 25 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

“MMA—Musical MIDI Accompaniment” is an accompaniment generator. It creates MIDI tracks for a soloist to perform over from a user-supplied file containing chords and MMA directives.

MMA is very versatile and generates excellent tracks. It comes with an extensive user-extendable library with a variety of patterns for various popular rhythms, detailed user manuals, and several demo songs.

MMA is a command-line driven program. It creates MIDI files which are then played by a sequencer or MIDI file play program.

Petri-foo
MIDI controllable audio sampler - successor of specimen
Versions of package petri-foo
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.1.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.1.87-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.87-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.1.87-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package petri-foo:
roleprogram
soundmidi
uitoolkitgtk
works-withaudio
Popcon: 1 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A simple but very useful midi controlled sampler for ALSA/JACK featuring:

 • 64 notes of polyphony, spread across up to 64 patches.
 • fast, high quality pitch scaling, linear ADSR volume envelopes.
 • low pass filter with resonance; a variety of direction-independent.
 • playback modes and zoomable sample editor for loop and play points.

Petri-Foo is a fork of the Specimen Sampler project.

Other screenshots of package petri-foo
VersionURL
0.1.87-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/012/406/large.png
Screenshots of package petri-foo
Pmidi
command line midi player for ALSA
Versions of package pmidi
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.6.0-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.6.0-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.6.0-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package pmidi:
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
soundmidi, player
useplaying
works-withaudio, file
Popcon: 104 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ALSA is an effort to create a modules sound system for Linux, while maintaining full compatibility with OSS/Lite.

This program works with latest ALSA 1.0 drivers and former 0.9 versions.

This is a straightforward command line program to play midi files through the ALSA sequencer.

As you can specify the client and port to connect to on the command line it is also useful for testing ALSA or clients that need to receive sequencer events.

Other screenshots of package pmidi
VersionURL
1.6.0-5https://screenshots.debian.net/screenshots/000/012/221/large.png
Screenshots of package pmidi
Qmidiarp
MIDI arpeggiator for ALSA
Versions of package qmidiarp
ReleaseVersionArchitectures
buster0.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.1-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.6.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.5.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package qmidiarp:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 147 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QMidiArp is an advanced MIDI arpeggiator, programmable step sequencer and LFO for the ALSA sequencer. It can hold any number of arpeggiator, sequencer, or LFO modules running in parallel.

Arpeggiator modules produce sequences depending on the notes sent to their input port, which is typically connected to a keyboard or another sequencer.

Step sequencer modules allow one to create simple linear, monophonic and globally transposable sequences similar to the first analog sequencers.

MIDI LFO modules independently produce MIDI controller data of adjustable waveform, time resolution, amplitude and duration.

For each module, an input note filter is available, and the output port and channel can be set independently. Since the modules use a common sequencer queue, they are automatically in sync with each other. QMidiArp works with an internal tick resolution of 192 ticks per beat. The queue can be synchronized to an incoming MIDI realtime clock or as a JACK transport client. Most of the relevant control elements are accessible via MIDI controller through a MIDI-learn infrastructure. QMidiArp also has a log tool displaying the history of incoming MIDI events in colors depending on their type. QMidiArp is based on the Qt toolkit.

Other screenshots of package qmidiarp
VersionURL
0.6.0-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/011/985/large.png
Screenshots of package qmidiarp
Qmidinet
MIDI Network Gateway via UDP/IP Multicast
Versions of package qmidinet
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.1.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.2.0-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qmidinet:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 19 users (56 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QmidiNet is a MIDI network gateway application that sends and receives MIDI data (ALSA Sequencer) over the network, using UDP/IP multicast. It was inspired by multimidicast (https://llg.cubic.org/tools) and designed to be compatible with ipMIDI for Windows (https://nerds.de).

Screenshots of package qmidinet
Qmidiroute
MIDI event router and filter
Versions of package qmidiroute
ReleaseVersionArchitectures
buster0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.3.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qmidiroute:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 21 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MIDI note, control change,program change and pitch bend events are logged, and can be filtered, redirected and transformed into other events according to MIDI maps defined as tabs in the main control surface.

You can copy midi MAPS into new tabs using the 'Clone MIDI map' button. All MIDI maps can be saved in a .qma text file.

Qsynth
fluidsynth MIDI sound synthesiser front-end
Versions of package qsynth
ReleaseVersionArchitectures
buster0.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.3.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.3.6-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.3.8-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qsynth:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
soundmidi
uitoolkitqt
works-withaudio
x11application
Popcon: 220 users (431 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QSynth is a fluidsynth GUI front-end application written in C++ around the Qt toolkit. Eventually it may evolve into a softsynth management application allowing the user to control and manage a variety of command line softsynths but for the moment it wraps FluidSynth (http://www.fluidsynth.org).

FluidSynth is a command line software synthesiser based on the Soundfont specification.

Qtractor
MIDI/Audio multi-track sequencer application
Versions of package qtractor
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.3-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.5.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.4.6-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.9.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qtractor:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundsequencer
uitoolkitqt
works-withaudio
x11application
Popcon: 63 users (61 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a MIDI/Audio multi-track sequencer application written in C++.

The Jack Audio Connection Kit (JACK) for audio, and the Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) for MIDI, are the main infrastructures to evolve as a fairly-featured Linux Desktop Audio Workstation GUI, especially dedicated to the personal home-studio.

Qxgedit
MIDI System Exclusive files editor
Versions of package qxgedit
ReleaseVersionArchitectures
sid0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 18 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

qxgedit is a Qt GUI for editing MIDI System Exclusive files for XG devices (eg. Yamaha DB50XG)

Rumor
Klawiatura MIDI, pracująca w czasie rzeczywistym do konwertera Lilypond
Versions of package rumor
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.0.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.0.4-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster1.0.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.5-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package rumor:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 10 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program do prostej transkrypcji muzyki granej na klawiaturze (MIDI) na notację tekstową LilyPond. Odbiera zdarzenia MIDI, kwantyzuje je zgodnie ze swoim metronomem na bieżąco i tworzy odpowiednie dane wyjściowe podobne do odręcznego zapisu w notacji Lilypond. Tempo, rytm, tonację oraz inne parametry można ustawić za pomocą opcji wiersza poleceń.

Seq24
Sekwencer MIDI działający w czasie rzeczywistym
Versions of package seq24
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.2-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.9.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.9.0-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package seq24:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting, playing
x11application
Popcon: 20 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Seq24 został stworzony w celu zapewnienia bardzo prostego interfejsu do edytowania i odtwarzania "pętli" midi. Jest to bardzo minimalistyczny sekwencer, bez rozbudowanych funkcji dużych sekwencerów programowych, uwzględniający mały ich podzestaw, który może być przydatny w przypadku występów na żywo.

Other screenshots of package seq24
VersionURL
0.9.2-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/007/481/large.png
Screenshots of package seq24
Showq
Odtwarzacz audio sterowany za pośrednictwem interfejsu MIDI
Versions of package showq
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.4.1+git20161215~dfsg0-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.1+git20090622+dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.4.1+git20200424-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.1+git20200424-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.4.1+git20090622+dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.4.1+git20161215~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.4.1+git20200907
Debtags of package showq:
roleprogram
uitoolkitgtk
useplaying
works-withaudio
Popcon: 15 users (18 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Aplikacja odtwarzająca sygnały dźwiękowe i uruchamiająca zdarzenia MIDI, opracowana głównie dla produkcji teatralnych.

Właściwości:

 • 8 kanałów od rutowania dźwięku;
 • odtwarzanie poprzez ALSA lub JACK;
 • ładowanie/zapisywanie listy dźwięków;
 • udostępnianie klawisza skrótu dla każdego dźwięku;
 • sterowanie programem poprzez interfejs MIDI.
Vkeybd
Wirtualna klawiatura MIDI (Virtual MIDI Keyboard)
Versions of package vkeybd
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.1.18d-1.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.1.18d-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.18d-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.18d-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.18d-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.18d-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.1.18d-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package vkeybd:
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkittk
x11application
Popcon: 38 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program pozwala na użycie sterownika Linux AWE32, sekwencerów OSS MIDI i ALSA MIDI oraz udostępnia klawiaturę "wirtualną" (podobną do muzycznej), na której można "grać" za pomocą klawiatury lub myszy w systemie X11.

Screenshots of package vkeybd
Yoshimi
software synthesizer originally based on ZynAddSubFX2
Versions of package yoshimi
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.058.1-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.7.2~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7.2~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.4-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.060.12-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package yoshimi:
roleprogram
Popcon: 172 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Yoshimi is a software synthesizer for GNU/Linux, based on ZynAddSubFX 2.4.0.

Yoshimi maintains sound and instrument compatibility but now has extended features and accessibility.

Other screenshots of package yoshimi
VersionURL
1.6.0.2-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/634/large.png
1.6.1-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/770/large.png
1.6.1-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/771/large.png
1.6.1-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/772/large.png
1.6.0.2-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/635/large.png
1.4.1-1+b1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/015/076/large.png
1.3.8https://screenshots.debian.net/screenshots/000/014/620/large.png
1.4.1-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/015/226/large.png
1.4.1-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/015/228/large.png
1.3.5 +https://screenshots.debian.net/screenshots/000/014/134/large.png
1.6.0.2-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/637/large.png
1.6.0.2-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/636/large.png
Screenshots of package yoshimi

Official Debian packages with lower relevance

Alsa-utils
Narzędzia do konfiguracji i używania ALSA
Versions of package alsa-utils
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.0.25-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0.28-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.0.23-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package alsa-utils:
adminconfiguring, hardware, kernel
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
useconfiguring
works-withaudio
Popcon: 68764 users (10382 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Zawiera następujące narzędzia:

 • alsactl: zaawansowane narzędzie do zarządzania sterownikami dźwięku dla ALSA;
 • alsaloop: tworzenie pętli między przechwytywaniem PCM i urządzeniami odtwarzającymi;
 • alsamixer: mikser oparty na bibliotece curses;
 • alsaucm: menedżer przypadków użycia ALSA;
 • amixer: mikser dostępny z wiersza poleceń;
 • amidi: odczytywanie z i zapisywanie do portów ALSA RawMIDI;
 • aplay, arecord: odtwarzanie i nagrywanie dostępne z wiersza poleceń;
 • aplaymidi, arecordmidi: odtwarzanie i nagrywanie MIDI dostępne z wiersza poleceń;
 • aconnect, aseqnet, aseqdump: kontrolowanie sekwencera MIDI dostępne z wiersza poleceń;
 • iecset: ustawianie lub wykonywanie zrzutu bitów statusu IEC958;
 • speaker-test: generowanie dźwięku testowego głośnika.

ALSA jest Zaawansowanym Systemem Obsługi Dźwięku w Linuksie (Advanced Linux Sound Architecture).

Aubio-tools
Biblioteka segmentacji dźwięku - narzędzia
Maintainer: Paul Brossier
Versions of package aubio-tools
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.4.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.3.2-4amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.3.2-4.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.4.1-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package aubio-tools:
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 23 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Aubio gromadzi zestaw funkcji do segmentowania i oznakowywania sygnału dźwiękowego. Biblioteka zawiera wokoder faz, funkcje wykrywania początku i skoku, algorytm śledzenia rytmu oraz inne narzędzia do obróbki dźwięku.

Pakiet zawiera narzędzia wiersza poleceń do uruchamiania różnych algorytmów.

Screenshots of package aubio-tools
Dsmidiwifi
DSMI over WLAN server
Maintainer: Thorsten Glaser
Versions of package dsmidiwifi
ReleaseVersionArchitectures
sid2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Server component for a DSMI (Nintendo® DS MIDI) over WLAN connection, also often used by Android and iPhone applications. Bridges between UDP broadcast packets and an offered ALSA MIDI port.

Kmidimon
Monitorowanie strumienia MIDI przy użyciu sekwencera ALSA i interfejsu użytkownika KDE
Versions of package kmidimon
ReleaseVersionArchitectures
buster0.7.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.7.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.7.5-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.7.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.7.3-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package kmidimon:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 12 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program KMidimon umożliwia monitorowanie strumienia danych MIDI w celu zdiagnozowania wadliwego sprzętu lub zbadania zawartości sekwencji MIDI podczas odtwarzania.

Lmms
Linuksowe studio multimedialne
Versions of package lmms
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.3-5amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.4.7-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.4.10-2.3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.1.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.3-8.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.2+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.2+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lmms:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmixer, recorder, sequencer
suitekde
uitoolkitqt, sdl
useediting, learning
works-withaudio, music-notation
works-with-formatmp3, oggvorbis
x11application
Popcon: 164 users (130 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

LMMS to wolna alternatywa popularnych (ale komercyjnych i zamkniętych pod względem dostępu do kodu źródłowego) programów takich jak: FruityLoops, Cubase i Logic, umożliwiająca tworzenie muzyki przy pomocy komputera, zapętlanie jej, syntezowanie i mieszanie dźwięków, porządkowanie próbek, zabawę z klawiaturą itd.

LMMS łączy w sobie cechy programów typu tracker i sekwencer (zarządzających wzorcami, kanałami, próbkami, utworami i efektami) oraz wydajnych syntezatorów i samplerów w nowoczesnym, przyjaznym i łatwym w obsłudze graficznym interfejsie użytkownika.

Other screenshots of package lmms
VersionURL
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/789/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/790/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/791/large.png
0.4.10-2ubuntu1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/009/392/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/794/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/793/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/792/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/786/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/787/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/782/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/784/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/785/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/788/large.png
Screenshots of package lmms
Mididings
Ruter i procesor MIDI oparty na Pythonie
Versions of package mididings
ReleaseVersionArchitectures
jessie0~20120419~ds0-4all
buster0~20120419~ds0-6all
wheezy0~20120419~ds0-1all
stretch0~20120419~ds0-5all
Debtags of package mididings:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Mididings jest ruterem i procesorem MIDI opartym na Pythonie, obsługującym ALSA i JACK MIDI.

Pakiet zawiera programy mididings i livedings.

Muse
Qt-based audio/MIDI sequencer
Versions of package muse
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.0.2+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.8.1a-7.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch2.1.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.2-1amd64,armel,armhf,i386
buster3.0.2+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0.2+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstreamsequencer/muse/a~rchive/muse_3_1_1
Debtags of package muse:
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkitqt
useediting
works-withmusic-notation
x11application
Popcon: 40 users (16 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

MusE is a MIDI/audio sequencer with recording and editing capabilities. Some Highlights:

 • Standard midifile (smf) import-/export.
 • Organizes songs in tracks and parts which you can arrange with the part editor.
 • MIDI editors: pianoroll, drum, list, controller.
 • Score editor with high quality postscript printer output.
 • Realtime: editing while playing.
 • Unlimited number of open editors.
 • Unlimited undo/redo.
 • Realtime and step-recording.
 • Multiple MIDI devices.
 • Unlimited number of tracks.
 • Sync to external devices: MTC/MMC, Midi Clock, Master/Slave.
 • Audio tracks, LADSPA host for master effects.
 • Multithreaded.
 • Uses raw MIDI devices.
 • XML project file.
 • Project file contains complete app state (session data).
 • Application spanning Cut/Paste Drag/Drop.
Playmidi
MIDI player
Versions of package playmidi
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.4debian-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4debian-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4debian-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4debian-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.4debian-9.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.4debian-9.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.4debian-10amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package playmidi:
interfacetext-mode, x11
roleprogram
soundmidi, player
uitoolkitathena, ncurses
works-withaudio
x11application
Popcon: 63 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Playmidi is a MIDI file player that will play back using FM, GUS, SoundBlaster or external MIDI. It also supports Creative Music Files (CMF), Microsoft RIFF (RMI) files and large MIDI archives from games such as Ultima 7.

The player may be used with a text interface or a graphical interface.

Screenshots of package playmidi
Rosegarden
Edytor muzyki i sekwencer MIDI/audio
Versions of package rosegarden
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze10.04.2-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy12.04-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie14.02-2amd64,armel,armhf,i386
buster18.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rosegarden:
fieldarts
interfacecommandline, x11
roleprogram
soundmidi, mixer, sequencer
uitoolkitqt
useediting, learning
works-withaudio, music-notation
x11application
Popcon: 121 users (61 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rosegarden jest aplikacją Qt będącą sekwencerem miksującym audio/MIDI (odtwarzanie i nagrywanie) oraz edytorem wielościeżkowym do edycji muzyki, który używa zarówno notacji taśmy perforowanej, jak i partytury, obsługuje wejście/wyjście plików MIDI, eksport do plików lilypond i Csound itp.

Schism
Klon programu ImpulseTracker, zapewniający taki sam wygląd
Versions of package schism
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20200412-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch20160521-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20181223-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0+20090817-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0+20110101-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0+20110101-1amd64,armel,armhf,i386
sid20200412-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package schism:
interfacex11
roleprogram
soundmidi, mixer, player, recorder, sequencer
uitoolkitsdl
useplaying
works-withaudio
x11application
Popcon: 27 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Jest to edytor muzyki "śledzonej", czyli instrumentalnych próbek dźwiękowych * wysokości tonów przesuniętych zgodnie z notacją nutową.

Impulse Tracker jest obecnie jednym z najbardziej popularnych programów typu "tracker", których interfejs graficzny został użyty (na ile to możliwe) w programie Schism Tracker, aby ułatwić ewentualnym użytkownikom zmianę oprogramowania.

Other screenshots of package schism
VersionURL
2:0+20110101-1build1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/011/811/large.png
Screenshots of package schism
Sfarkxtc
Konwersja plików ze starszego formatu sfArk v2 do sf2
Versions of package sfarkxtc
ReleaseVersionArchitectures
stretch0~20130812git80b1da3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0~20181208git4ed577d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0~20181208git4ed577d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0~20181208git4ed577d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 4 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

To bardzo małe narzędzie wiersza poleceń konwertuje pliki ze starszego formatu sfArk do nowszego SoundFont 2.

Bazuje ono na bibliotece sfarklib, która niestety obsługuje tylko pliki sfArk V2+.

Swami
Edytor do zarządzania instrumentami MIDI
Versions of package swami
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.0+svn389-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.0.0+svn389-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid2.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.0+svn389-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.0+svn389-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package swami:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi
uitoolkitgtk
useediting
works-withaudio
x11application
Popcon: 12 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Swami (Sampled Waveforms And Musical Instruments) to aplikacja do edycji i zarządzania instrumentami MIDI, takimi jak pliki SoundFont. Interfejs programowania aplikacji (API) jest również dostarczany, aby umożliwić integrację z innymi programami.

Vmpk
Virtual MIDI Piano Keyboard (Wirtualna klawiatura fortepianowa do MIDI)
Versions of package vmpk
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.4.0-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.4.0-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.4.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.3.2-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package vmpk:
hardwareemulation
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 47 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Virtual MIDI Piano Keyboard jest generatorem i odbiornikiem zdarzeń MIDI. Program nie tworzy żadnych dźwięków, ale może być wykorzystany do sterowania syntezatorem MIDI (sprzętowym lub programowym, wewnętrznym lub zewnętrznym). Można używać klawiatury komputera oraz myszy do odgrywania tonów MIDI. Można wykorzystywać Virtual MIDI Piano Keyboard do wyświetlania odtworzonych tonów MIDI z innego instrumentu lub odtwarzacza plików MIDI.

Screenshots of package vmpk

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Openoctave - wnpp
MIDI and audio sequencer and musical notation editor
License: GPL-2+
Debian package not available
Git

Open Octave Midi (OOMIDI) is a fork of Rosegarden 1.7.3, concentrating on Midi matrix, event, and matrix percussion editing, and the development of keystroke and mouse based workflow with Jackmidi intended as it's port device base for predominately orchestral composers and writers.

Unofficial packages built by somebody else

Non-sequencer
live pattern based MIDI sequencer
License: GPL-2+

The Non DAW Studio is a modular system composed of four main parts consisting of the Non Timeline, the Non Mixer, the Non Sequencer, and the Non Session Manager.

The Non DAW Studio is a complete studio that is fast and light enough to run on low-end hardware.

This is the Non Sequencer package.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Grandorgue - wnpp
Virtual Pipe Organ Software
License: GPL
Debian package not available

GrandOrgue is a sample based pipe organ simulator. When connected to MIDI keyboards and an audio system, it can accurately simulate the sound of a real pipe organ.

Jack-smf-utils - wnpp
two jack utilities for playing & recording midi
License: BSD
Debian package not available

This package provides a set of two utilities: jack-smf-player and jack-smf-recorder. The purpose of these packages is to play and record MIDI streams from/to Standard MIDI Files (i.e. the files with .mid extension) using JACK MIDI.

Linuxband - wnpp
GUI front-end for MMA (Musical MIDI Accompaniment)
License: GPL-2+
Debian package not available

LinuxBand is a GUI front-end for MMA (Musical MIDI Accompaniment). Type in the chords, choose the groove and LinuxBand will play a musical accompaniment for you.

It’s an open source alternative to Band-in-a-Box featuring:

 • Easy to use graphical interface
 • Open and well-documented data format
 • Output to JACK Midi to facilitate co-operation with other audio

  applications

Machina - wnpp
polyphonic MIDI sequencer based on finite-state automata
License: GPL
Debian package not available

Machina is probabilistic (i.e. very small machines can produce interesting non-repetitive output) but also capable of deterministically representing any piece of “discrete note music” - or anything in between. There is also experimental support for evolving machines (using a Genetic Algorithm) to play similar (but not identical) music to an existing piece (from a MIDI file or real-time MIDI instrument input).

Osc2midi - wnpp
Highly flexible and configurable OSC / JACK MIDI bridge
License: GPL-3
Debian package not available

It was designed especially for use on Linux desktop and the open source Android app called "Control (OSC+MIDI)" but was deliberately written to be flexible enough to be used with any OSC controller or target.

Superboucle - wnpp
Loop based software fully controllable with any midi device
License: GPL 3
Debian package not available

SuperBoucle is a loop based software fully controllable with any midi device. SuperBoucle is also synced with jack transport. You can use it on live performance or for composition.

SuperBoucle is composed of a matrix of sample controllable with external midi device like pad. SuperBoucle will send back information to midi device (light up led). Sample will always start and stop on a beat or group of beats. You can adjust duration of sample (loop period) in beat and offset in beat. But you can also adjust sample offset in raw frame count negative or positive. Which mean sample can start before next beat (useful for reversed sample). You can record loop of any size, adjust BPM, reverse, and normalize samples.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 197322