Debian Multimedia Project
Summary
Midi
MIDI related packages

This metapackage will install packages useful for MIDI, including trackers, MIDI synths and virtual keyboards.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Midi packages

Official Debian packages with high relevance

A2jmidid
démon sprístupňujúci ALSA MIDI v systémoch JACK MIDI
Versions of package a2jmidid
ReleaseVersionArchitectures
wheezy7+dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster8~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch8~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie8~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package a2jmidid:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 252 users (36 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Hlavným cieľom tohto projektu je uľahčiť používanie aplikácií, do ktorých nebola pridaná podpora JACK v systéme, ktorý používa JACK MIDI. a2jmidid je démon, ktorý implementuje automatické premostenie. Ak je port sekvencéra ALSA vstupný aj výstupný, dostanete dva porty JACK MIDI - vstupný a výstupný.

Abcmidi
converter from ABC to MIDI format and back
Versions of package abcmidi
ReleaseVersionArchitectures
squeeze20070318-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye20200809-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20200809-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20190101-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch20170101-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie20141016-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy20070318-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package abcmidi:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
soundmidi
useconverting, playing
works-withaudio, music-notation
Popcon: 21 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains the programs abc2midi' andmidi2abc', which convert from the abc musical notation format to standard MIDI format and vice-versa. They can generate accompaniment from guitar chords in the abc file, as well as insert various MIDI events; the MIDI-to-abc translation tries to figure out bars, triplets and accidentals on its own.

The package also contains abc2abc' (an abc prettyprinter/transposer),mftext' (a program that dumps a MIDI file as text), and `midicopy' (a program that extracts specific tracks, channels or time intervals from a MIDI file).

The package also contains Yet another ABC to PostScript converter (yaps) which translates tunes written in the ABC format to PostScript, which can then be viewed on screen or printed. It is essentially a (non-exclusive) alternative to abc2ps, being based on the abc2ps PostScript code together with the ABC parser from the abcmidi package.

Screenshots of package abcmidi
Beast
music synthesis and composition framework
Versions of package beast
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.7.4-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package beast:
devellang:scheme
fieldarts
interfacex11
roleprogram
soundmixer
suitegnome
uitoolkitgtk
works-withaudio
x11application
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

BEAST/BSE is a plugin-based graphical system where you can link objects to each other and generate sound.

BEAST also has support for scriptability in Scheme using Guile.

The package is enhanced by the following packages: bse-alsa
Screenshots of package beast
Fluid-soundfont-gm
Fluid (R3) General MIDI SoundFont (GM)
Versions of package fluid-soundfont-gm
ReleaseVersionArchitectures
squeeze3.1-5all
sid3.1-5.1all
bullseye3.1-5.1all
buster3.1-5.1all
stretch3.1-5.1all
jessie3.1-5all
wheezy3.1-5all
Debtags of package fluid-soundfont-gm:
roleapp-data
soundmidi
Popcon: 64 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Toto je GM SoundFont na použitie s ľubovoľným moderným syntetizátorom MIDI - hardvérovým (ako zvuková karta emu10k1) alebo softvérovým (ako FluidSynth).

Tento balík poskytuje väčšiu sadu zvukov GM, bez rozšírení Roland Sound Canvas.

Fluidsynth
Real-time MIDI software synthesizer
Versions of package fluidsynth
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.1.1-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.1.6-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.6-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.1.5-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster1.1.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package fluidsynth:
fieldarts
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
soundmidi
uselearning, playing
works-withaudio
Popcon: 170 users (358 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Fluidsynth is a real-time midi synthesizer based on the soundfont (sf2 and sf3) specifications. It can be used to render MIDI input or MIDI files to audio. The MIDI events are read from a MIDI device. The sound is rendered in real-time to the sound output device.

The package is enhanced by the following packages: timgm6mb-soundfont
Giada
Hardcore Loop Machine
Versions of package giada
ReleaseVersionArchitectures
sid0.16.2.2+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.16.2.2+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.15.2+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.13.2~dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.16.3.1
Popcon: 27 users (18 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

free, minimal, hardcore audio tool for DJs, live performers and electronic musicians. Pick up your channel, fill it with samples or MIDI events and start the show by using this tiny piece of software as a loop machine, drum machine, sequencer, live sampler or yet as a plugin/effect host.

Giada aims to be a compact and portable virtual device for production use and live sets.

Other screenshots of package giada
VersionURL
0.10.0~dfsg1-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/013/784/large.png
Screenshots of package giada
Gmidimonitor
GTK+ application that shows MIDI events
Versions of package gmidimonitor
ReleaseVersionArchitectures
stretch3.6+dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.6+dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.6+dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy3.6+dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie3.6+dfsg0-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gmidimonitor:
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkitgtk
x11application
Popcon: 18 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GMIDImonitor is GTK+ application that shows MIDI events.

You need to connect desired source of MIDI events to gmidimonitor input using some kind of patchbay like qjackctl, patchage. For restoring connections (not connecting every time) you can use LASH.

Goattracker
editor hudby C64
Versions of package goattracker
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.75-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.70-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch2.72-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.74+dfsg1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.75-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.72-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.72-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package goattracker:
interfacex11
roleprogram
soundplayer
uitoolkitsdl
useediting, playing
works-withaudio
x11application
Popcon: 16 users (17 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Toto je multiplatformný editor hudby C64. Podporuje emulovaný výstup prostredníctvom jadra reSID, ktorého autorom je Dag Lem, zvukovej karty HardSID alebo CatWeasel MK3.

Podporuje emulovaný výstup prostredníctvom softvérového jadra reSID, zvukovej karty HardSID alebo riadiacej karty CatWeasel (MK3/MK4). Tvorí piesne vo vlastnom formáte (*.SNG). Program tiež môže podporovať melódie vo formáte SID, BIN alebo Commodore PRG na kopírovanie na disketu, ktorú môžete vložiť do mechaniky 1541/1571/1581.

Ako väčšina trackerov, tento program dokáže importovať súbory nástrojov, vytvárať a meniť vzory stopy, nastaviť poradie prehrávania vzorov a meniť údaje každej piesne ako sú názov a autor. Ak poznáte programy typu tracker, GoatTracker bude vyzerať ako jednoduchá verzia takýchto programov, aj keď s rozdielmi kvôli hardvéru. Nováčikovia v skladaní hudby vo všeobecnosti by si mali vyhľadať ďalšie informácie o skladaní na C64.

Screenshots of package goattracker
Gsequencer
Advanced Gtk+ Sequencer audio processing engine
Versions of package gsequencer
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.53-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.5.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.5.9-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream3.5.12
Popcon: 18 users (47 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Advanced GTK+ Sequencer is intended to be used for music composition. It features a piano roll, as well as a synth, matrix editor, drum machine, soundfont2 player, mixer and an output panel. It’s designed to be highly configurable. You may add effects to its effect chain; and add or remove audio channels/pads. You may set up a fully functional network of engines, thus there is a link editor for linking audio lines.

Jack-keyboard
Virtual MIDI keyboard for JACK MIDI
Versions of package jack-keyboard
ReleaseVersionArchitectures
wheezy2.7.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.7.1-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package jack-keyboard:
roleprogram
soundmidi
uitoolkitgtk
Popcon: 36 users (27 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

JACK keyboard is a program that allows you to send JACK MIDI events (play ;-) using your PC keyboard. It's somewhat similar to vkeybd, except it uses JACK MIDI instead of ALSA, and the default keyboard mapping is much better - it uses the same layout as trackers (like Impulse Tracker) did, so you have two and half octaves under your fingers.

Screenshots of package jack-keyboard
Jack-midi-clock
JACK client that sends MIDI beat clock pulses
Versions of package jack-midi-clock
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.1-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 30 users (23 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A simple and robust command-line tool to send MIDI beat clock that accurately follows JACK Transport.

It also features an instumentation tool to parse and dump incoming MCLK messages.

Kmetronome
ALSA MIDI Metronome
Versions of package kmetronome
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.10.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.10.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.10.1-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.10.1-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package kmetronome:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkitqt
uselearning
works-withaudio
x11application
Popcon: 31 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KMetronome is a MIDI based metronome using the ALSA sequencer.

The intended audience are musicians and music students. Like the solid, real metronomes it is a tool to keep the rhythm while playing musical instruments.

It uses MIDI for sound generation instead of digital audio, allowing low CPU usage and very accurate timing thanks to the ALSA sequencer

Screenshots of package kmetronome
Midicsv
translate MIDI file to CSV
Maintainer: Kamal Mostafa
Versions of package midicsv
ReleaseVersionArchitectures
buster1.1+dfsg.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.1+dfsg.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.1+dfsg.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1+dfsg.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 14 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Midicsv reads a standard MIDI file and decodes it into a CSV (Comma-Separated Value) file which preserves all the information in the MIDI file. The ASCII CSV file may be loaded into a spreadsheet or database application, or processed by a program to transform the MIDI data (for example, to key transpose a composition or extract a track from a multi-track sequence). A CSV file in the format created by midicsv may be converted back into a standard MIDI file with the csvmidi program.

Midisnoop
MIDI monitor and prober
Versions of package midisnoop
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.2~repack0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.2~repack0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.2~repack0-3amd64,armel,armhf,i386
sid0.1.2+git20141108.bc30f600187e-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.2+git20141108.bc30f600187e-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package midisnoop:
uitoolkitqt
Popcon: 16 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Can be used to monitor a MIDI device and/or software, and to send MIDI messages to a MIDI port to see how the device/software responds.

Support both ALSA and JACK MIDI ports via the RtMidi library.

Milkytracker
music creation tool inspired by Fast Tracker 2
Versions of package milkytracker
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.90.85+dfsg-2.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid1.02.00+dfsg-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.02.00+dfsg-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.90.80+dfsg-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.90.85+dfsg-2.2amd64,armel,armhf,i386
jessie-security0.90.85+dfsg-2.2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.90.86+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security0.90.86+dfsg-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
buster-proposed-updates1.02.00+dfsg-1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.02.00+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package milkytracker:
interfacex11
roleprogram
soundmixer, player, recorder, sequencer
uitoolkitsdl
useplaying
works-withaudio
x11application
Popcon: 51 users (55 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is an editor for "tracked" music, i.e. audio samples of instruments pitch shifted according to the note data.

It can load the following module formats: 669, AMS, AMF, DBM, CBA, DIGI, DSM, FAR, GMC, GDM, IMF, IT, MOD, MDL, MTM, MXM, OKT, PLM, PSM, PTM, S3M, STM, ULT, UNI, and X.

Export is possible into the formats: XM, MOD, and WAV.

Supported sample and instrument formats: WAV, IFF/XI, PAT

Other screenshots of package milkytracker
VersionURL
0.90.85+dfsg-2.2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/013/318/large.png
Screenshots of package milkytracker
Mma
Musical MIDI Accompaniment Generator
Versions of package mma
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.06-1all
sid20.02-1all
bullseye20.02-1all
buster16.06-2all
Popcon: 25 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

“MMA—Musical MIDI Accompaniment” is an accompaniment generator. It creates MIDI tracks for a soloist to perform over from a user-supplied file containing chords and MMA directives.

MMA is very versatile and generates excellent tracks. It comes with an extensive user-extendable library with a variety of patterns for various popular rhythms, detailed user manuals, and several demo songs.

MMA is a command-line driven program. It creates MIDI files which are then played by a sequencer or MIDI file play program.

Petri-foo
MIDI controllable audio sampler - successor of specimen
Versions of package petri-foo
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.1.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.1.87-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.87-3amd64,armel,armhf,i386
stretch0.1.87-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package petri-foo:
roleprogram
soundmidi
uitoolkitgtk
works-withaudio
Popcon: 1 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

A simple but very useful midi controlled sampler for ALSA/JACK featuring:

 • 64 notes of polyphony, spread across up to 64 patches.
 • fast, high quality pitch scaling, linear ADSR volume envelopes.
 • low pass filter with resonance; a variety of direction-independent.
 • playback modes and zoomable sample editor for loop and play points.

Petri-Foo is a fork of the Specimen Sampler project.

Other screenshots of package petri-foo
VersionURL
0.1.87-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/012/406/large.png
Screenshots of package petri-foo
Pmidi
prehrávač MIDI pre príkazový riadok pomocou ALSA
Versions of package pmidi
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.6.0-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.6.0-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.6.0-5amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package pmidi:
interfacecommandline, text-mode
roleprogram
scopeutility
soundmidi, player
useplaying
works-withaudio, file
Popcon: 104 users (13 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ALSA je snaha vytvoriť moduly zvukového systému pre Linux so zachovaním plnej kompatibility s OSS/Lite.

Tento program funguje s najnovšími ovládačmi ALSA 1.0 a predošlými verziami 0.9.

Toto je priamočiary program pre príkazový riadok na prehrávanie súborov MIDI prostredníctvom sekvencéra ALSA.

Pretože na príkazovom riadku môžete určiť klienta a port, ku ktorému sa chcete pripojiť, je tiež užitočný na testovanie ALSA alebo klientov, ktorí potrebujú dostávať udalosti sekvencéra.

Other screenshots of package pmidi
VersionURL
1.6.0-5https://screenshots.debian.net/screenshots/000/012/221/large.png
Screenshots of package pmidi
Qmidiarp
MIDI arpeggiator for ALSA
Versions of package qmidiarp
ReleaseVersionArchitectures
buster0.6.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.1-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.6.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.5.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package qmidiarp:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 147 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QMidiArp is an advanced MIDI arpeggiator, programmable step sequencer and LFO for the ALSA sequencer. It can hold any number of arpeggiator, sequencer, or LFO modules running in parallel.

Arpeggiator modules produce sequences depending on the notes sent to their input port, which is typically connected to a keyboard or another sequencer.

Step sequencer modules allow one to create simple linear, monophonic and globally transposable sequences similar to the first analog sequencers.

MIDI LFO modules independently produce MIDI controller data of adjustable waveform, time resolution, amplitude and duration.

For each module, an input note filter is available, and the output port and channel can be set independently. Since the modules use a common sequencer queue, they are automatically in sync with each other. QMidiArp works with an internal tick resolution of 192 ticks per beat. The queue can be synchronized to an incoming MIDI realtime clock or as a JACK transport client. Most of the relevant control elements are accessible via MIDI controller through a MIDI-learn infrastructure. QMidiArp also has a log tool displaying the history of incoming MIDI events in colors depending on their type. QMidiArp is based on the Qt toolkit.

Other screenshots of package qmidiarp
VersionURL
0.6.0-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/011/985/large.png
Screenshots of package qmidiarp
Qmidinet
MIDI Network Gateway via UDP/IP Multicast
Versions of package qmidinet
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.1.2-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.2.0-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qmidinet:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 19 users (56 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QmidiNet is a MIDI network gateway application that sends and receives MIDI data (ALSA Sequencer) over the network, using UDP/IP multicast. It was inspired by multimidicast (https://llg.cubic.org/tools) and designed to be compatible with ipMIDI for Windows (https://nerds.de).

Screenshots of package qmidinet
Qmidiroute
MIDI event router and filter
Versions of package qmidiroute
ReleaseVersionArchitectures
buster0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.3.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qmidiroute:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 21 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

MIDI note, control change,program change and pitch bend events are logged, and can be filtered, redirected and transformed into other events according to MIDI maps defined as tabs in the main control surface.

You can copy midi MAPS into new tabs using the 'Clone MIDI map' button. All MIDI maps can be saved in a .qma text file.

Qsynth
fluidsynth MIDI sound synthesiser front-end
Versions of package qsynth
ReleaseVersionArchitectures
buster0.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.3.5-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.3.6-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.3.8-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qsynth:
interfacex11
roleprogram
scopeutility
soundmidi
uitoolkitqt
works-withaudio
x11application
Popcon: 220 users (431 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

QSynth is a fluidsynth GUI front-end application written in C++ around the Qt toolkit. Eventually it may evolve into a softsynth management application allowing the user to control and manage a variety of command line softsynths but for the moment it wraps FluidSynth (http://www.fluidsynth.org).

FluidSynth is a command line software synthesiser based on the Soundfont specification.

Qtractor
MIDI/Audio multi-track sequencer application
Versions of package qtractor
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.8.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.3-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.5.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.4.6-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid0.9.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.9.16-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package qtractor:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundsequencer
uitoolkitqt
works-withaudio
x11application
Popcon: 63 users (61 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a MIDI/Audio multi-track sequencer application written in C++.

The Jack Audio Connection Kit (JACK) for audio, and the Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) for MIDI, are the main infrastructures to evolve as a fairly-featured Linux Desktop Audio Workstation GUI, especially dedicated to the personal home-studio.

Qxgedit
MIDI System Exclusive files editor
Versions of package qxgedit
ReleaseVersionArchitectures
sid0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 18 users (32 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

qxgedit is a Qt GUI for editing MIDI System Exclusive files for XG devices (eg. Yamaha DB50XG)

Rumor
Realtime MIDI keyboard to Lilypond converter
Versions of package rumor
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.0.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.0.4-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster1.0.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.5-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.5-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package rumor:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 10 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program for transcripting simple music played on (MIDI) keyboard to Lilypond text notation. It receives MIDI events, quantizes them according to its metronome on the fly and outputs handwritten-like corresponding Lilypond notation. Tempo, meter, key and other parameters can be set via command-line options.

Seq24
sekvencér MIDI v reálnom čase
Versions of package seq24
ReleaseVersionArchitectures
sid0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.9.2-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.9.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.9.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.9.0-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package seq24:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
useediting, playing
x11application
Popcon: 20 users (15 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Seq24 bol vytvorený ako veľmi jednoduché rozhranie na úpravu a prehrávanie „slučiek“ MIDI. Je to veľmi minimalistický sekvencér a obsahuje malú podmnožinu, ktorá sa ukázala byť užitočná pri živých vystúpeniach.

Other screenshots of package seq24
VersionURL
0.9.2-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/007/481/large.png
Screenshots of package seq24
Showq
prehrávač zvuku s ovládaním prostredníctvom MIDI
Versions of package showq
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.4.1+git20161215~dfsg0-2+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.4.1+git20090622+dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
sid0.4.1+git20200424-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.1+git20200424-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.4.1+git20090622+dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.4.1+git20161215~dfsg0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.4.1+git20200907
Debtags of package showq:
roleprogram
uitoolkitgtk
useplaying
works-withaudio
Popcon: 15 users (18 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Aplikácia, ktorá dokáže prehrávať zvuky a spúšťať udalosti MIDI primárne vyvinutá na divadelné aplikácie.

Vlastnosti:

 • 8 kanálové per_cue smerovanie
 • prehrávanie prostredníctvom ALSA alebo JACK
 • načítanie ukladanie zoznamu cue
 • klávesová skratka pre ľubovoľnú cue
 • aplikáciu je možné ovládať prostredníctvom MIDI
Vkeybd
Virtual MIDI Keyboard
Versions of package vkeybd
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.1.18d-1.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.1.18d-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1.18d-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1.18d-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1.18d-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.1.18d-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.1.18d-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package vkeybd:
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkittk
x11application
Popcon: 38 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program allows you to use the Linux AWE32 driver, OSS MIDI sequencer, or ALSA MIDI sequencer and provides "virtual" keyboard (the musical type), which can be "played" using the keyboard or mouse under X11.

Screenshots of package vkeybd
Yoshimi
softvérový syntetizátor pôvodne založený na ZynAddSubFX2
Versions of package yoshimi
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.058.1-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.7.2~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.7.2~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.10.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.5.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.2.4-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.060.12-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package yoshimi:
roleprogram
Popcon: 172 users (33 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Yoshimi je softvérový syntetizátor pre GNU/Linux založený na ZynAddSubFX 2.4.0.

Yoshimi zachováva kompatibilitu zvuku a nástrojov, ale teraz má vylepšené vlastnosti a prístupnosť.

Other screenshots of package yoshimi
VersionURL
1.6.0.2-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/634/large.png
1.6.1-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/770/large.png
1.6.1-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/771/large.png
1.6.1-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/772/large.png
1.6.0.2-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/635/large.png
1.4.1-1+b1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/015/076/large.png
1.3.8https://screenshots.debian.net/screenshots/000/014/620/large.png
1.4.1-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/015/226/large.png
1.4.1-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/015/228/large.png
1.3.5 +https://screenshots.debian.net/screenshots/000/014/134/large.png
1.6.0.2-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/637/large.png
1.6.0.2-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/636/large.png
Screenshots of package yoshimi

Official Debian packages with lower relevance

Alsa-utils
nástroje na konfiguráciu a používanie ALSA
Versions of package alsa-utils
ReleaseVersionArchitectures
sid1.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.0.25-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.0.28-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye1.2.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.0.23-3amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package alsa-utils:
adminconfiguring, hardware, kernel
interfacetext-mode
roleprogram
uitoolkitncurses
useconfiguring
works-withaudio
Popcon: 68764 users (10382 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Obsahuje nástroje:

 • alsactl: pokročilé ovládanie zvukových ovládačov ALSA
 • alsaloop: vytváranie slučiek medzi zachytávacími a prehrávacími zariadeniami PCM
 • alsamixer: zmiešavač pre curses
 • alsaucm: správca prípadov použitia alsa
 • amixer: zmiešavač pre príkazový riadok
 • amidi: čítanie a zápis do portov ALSA RawMIDI
 • aplay, arecord: prehrávanie a záznam pre príkazový riadok
 • aplaymidi, arecordmidi: prehrávanie a záznam MIDI pre príkazový riadok
 • aconnect, aseqnet, aseqdump: ovládanie MIDI sekvencéra pre príkazový riadok
 • iecset: nastavenie alebo výpis stavových bitov IEC958
 • speaker-test: generátor tónov na test reproduktora

ALSA je Advanced Linux Sound Architecture, zvuková architektúra pre Linux.

Aubio-tools
library for audio segmentation -- utilities
Maintainer: Paul Brossier
Versions of package aubio-tools
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.4.3-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.4.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.4.9-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.4.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.3.2-4amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.3.2-4.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.4.1-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package aubio-tools:
interfacecommandline
roleprogram
Popcon: 23 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

aubio gathers a set of functions for audio signal segmentation and labelling. The library contains a phase vocoder, onset and pitch detection functions, a beat tracking algorithm and other sound processing utilities.

This package provides command line tools to run the different algorithms.

Screenshots of package aubio-tools
Dsmidiwifi
DSMI over WLAN server
Maintainer: Thorsten Glaser
Versions of package dsmidiwifi
ReleaseVersionArchitectures
sid2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 3 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Server component for a DSMI (Nintendo® DS MIDI) over WLAN connection, also often used by Android and iPhone applications. Bridges between UDP broadcast packets and an offered ALSA MIDI port.

Kmidimon
modnitor MIDI používajúci sekvencér ALSA a používateľské rozhranie KDE
Versions of package kmidimon
ReleaseVersionArchitectures
buster0.7.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.7.5-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.7.5-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.7.4-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze0.7.3-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package kmidimon:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 12 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

KMidimon dokáže monitorovať tok dát MIDI a tak diagnostikovať nefungujúce zariadenie alebo preskúmať obsah sekvencie midi počas prehrávania.

Lmms
Linux Multimedia Studio
Versions of package lmms
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.0.3-5amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.4.7-2amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.4.10-2.3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch1.1.3-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.3-8.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.2.2+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.2.2+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package lmms:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmixer, recorder, sequencer
suitekde
uitoolkitqt, sdl
useediting, learning
works-withaudio, music-notation
works-with-formatmp3, oggvorbis
x11application
Popcon: 164 users (130 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Cieľom LMMS je byť slobodnou alternatívou k populárnym (ale komerčným programom bez prístupu k zdrojovému kódu) ako sú FruityLoops, Cubase a Logic, ktoré vám umožňujú tvoriť hudbu na vašom počítači pomocou skvelých slučiek, syntetizácie a zmiešavania zvukov, usporiadavania vzoriek, využitia vašich klávesov MIDI atď.

LMMS kombinuje funkcie programu typu tracker/sekvencér (správa vzorov, kanálov, vzoriek, piesní, efektov) a funkcie mocných syntetizátorov a vzorkovačov v modernom, používateľsky prívetivom a jednoducho použiteľnom grafickom používateľskom prostredí.

Other screenshots of package lmms
VersionURL
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/789/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/790/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/791/large.png
0.4.10-2ubuntu1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/009/392/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/794/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/793/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/792/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/786/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/787/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/782/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/784/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/785/large.png
1.1.3-8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/788/large.png
Screenshots of package lmms
Mididings
MIDI router and processor based on Python
Versions of package mididings
ReleaseVersionArchitectures
jessie0~20120419~ds0-4all
buster0~20120419~ds0-6all
wheezy0~20120419~ds0-1all
stretch0~20120419~ds0-5all
Debtags of package mididings:
roleprogram
soundmidi
Popcon: 3 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

mididings is a MIDI router and processor based on Python, supporting ALSA and JACK MIDI.

This package contains the mididings and livedings applications.

Muse
Qt-based audio/MIDI sequencer
Versions of package muse
ReleaseVersionArchitectures
bullseye3.0.2+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.8.1a-7.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch2.1.2-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.1.2-1amd64,armel,armhf,i386
buster3.0.2+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0.2+ds1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.0-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
upstreamsequencer/muse/a~rchive/muse_3_1_1
Debtags of package muse:
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkitqt
useediting
works-withmusic-notation
x11application
Popcon: 40 users (16 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

MusE is a MIDI/audio sequencer with recording and editing capabilities. Some Highlights:

 • Standard midifile (smf) import-/export.
 • Organizes songs in tracks and parts which you can arrange with the part editor.
 • MIDI editors: pianoroll, drum, list, controller.
 • Score editor with high quality postscript printer output.
 • Realtime: editing while playing.
 • Unlimited number of open editors.
 • Unlimited undo/redo.
 • Realtime and step-recording.
 • Multiple MIDI devices.
 • Unlimited number of tracks.
 • Sync to external devices: MTC/MMC, Midi Clock, Master/Slave.
 • Audio tracks, LADSPA host for master effects.
 • Multithreaded.
 • Uses raw MIDI devices.
 • XML project file.
 • Project file contains complete app state (session data).
 • Application spanning Cut/Paste Drag/Drop.
Playmidi
prehrávač MIDI
Versions of package playmidi
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.4debian-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4debian-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.4debian-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.4debian-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.4debian-9.1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy2.4debian-9.2amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.4debian-10amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package playmidi:
interfacetext-mode, x11
roleprogram
soundmidi, player
uitoolkitathena, ncurses
works-withaudio
x11application
Popcon: 63 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Playmidi je prehrávač súborov MIDI, ktorý prehráva pomocou FM, GUS, SoundBlaster alebo externého MIDI. Podporuje aj Creative Music Files (CMF), Microsoft RIFF (RMI) a veľké archívy MIDI z hier ako je Ultima 7.

Prehrávač je možné používať s textovým alebo grafickým používateľským rozhraním.

Screenshots of package playmidi
Rosegarden
editor hudby a sekvencér zvuku/MIDI
Versions of package rosegarden
ReleaseVersionArchitectures
stretch16.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze10.04.2-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy12.04-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie14.02-2amd64,armel,armhf,i386
buster18.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye20.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20.06-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package rosegarden:
fieldarts
interfacecommandline, x11
roleprogram
soundmidi, mixer, sequencer
uitoolkitqt
useediting, learning
works-withaudio, music-notation
x11application
Popcon: 121 users (61 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Rosegarden je Qt aplikácia, ktorá poskytuje zmiešavajúci sekvencér zvuku/MIDI (na prehrávanie a záznam), viacstopový editor, úpravu hudby pomocou zápisu notového valca a tradičného notového zápisu, V/V súborov MIDI, export súborov lilypond a Csound atď.

Schism
klon ImpulseTracker s cieľom poskytnúť rovnaké správanie a vzhľad
Versions of package schism
ReleaseVersionArchitectures
bullseye20200412-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch20160521-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster20181223-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0+20090817-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0+20110101-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0+20110101-1amd64,armel,armhf,i386
sid20200412-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package schism:
interfacex11
roleprogram
soundmidi, mixer, player, recorder, sequencer
uitoolkitsdl
useplaying
works-withaudio
x11application
Popcon: 27 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Toto je editor hudobných „stôp”, teda zvukových vzoriek rôznych nástrojov, ktoré sa menia podľa zadaných nôt.

Impulse Tracker je jeden z najpopulárnejších súčasných „trackerov“ a Schism Tracker sa pokúša kopírovať rozloženie jeho používateľského rozhrania, kde je to možné, aby uľahčil používateľom prechod.

Other screenshots of package schism
VersionURL
2:0+20110101-1build1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/011/811/large.png
Screenshots of package schism
Sfarkxtc
Converts soundfonts from legacy sfArk v2 file format to sf2
Versions of package sfarkxtc
ReleaseVersionArchitectures
stretch0~20130812git80b1da3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0~20181208git4ed577d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0~20181208git4ed577d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0~20181208git4ed577d-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 4 users (10 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This very small command line tool converts legacy sfArk files into the SoundFont 2 format.

It is based on the library sfarklib, which unfortunately only supports sfArk V2+ files.

Swami
MIDI instrument editor application
Versions of package swami
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.0.0+svn389-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.0.0+svn389-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid2.2.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.0+svn389-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0.0+svn389-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package swami:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
soundmidi
uitoolkitgtk
useediting
works-withaudio
x11application
Popcon: 12 users (20 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Swami (Sampled Waveforms And Musical Instruments) is an application for editing and managing MIDI instruments, such as SoundFont files. A programming API is also provided for integration with other applications.

Vmpk
Virtual MIDI Piano Keyboard
Versions of package vmpk
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.4.0-3amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.4.0-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.4.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.4.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.3.2-1amd64,armel,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.7.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package vmpk:
hardwareemulation
interfacex11
roleprogram
soundmidi
uitoolkitqt
x11application
Popcon: 47 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Virtual MIDI Piano Keyboard is a MIDI events generator and receiver. It doesn't produce any sound by itself, but can be used to drive a MIDI synthesizer (either hardware or software, internal or external). You can use the computer's keyboard to play MIDI notes, and also the mouse. You can use the Virtual MIDI Piano Keyboard to display the played MIDI notes from another instrument or MIDI file player.

Screenshots of package vmpk

Packaging has started and developers might try the packaging code in VCS

Openoctave - wnpp
MIDI and audio sequencer and musical notation editor
License: GPL-2+
Debian package not available
Git

Open Octave Midi (OOMIDI) is a fork of Rosegarden 1.7.3, concentrating on Midi matrix, event, and matrix percussion editing, and the development of keystroke and mouse based workflow with Jackmidi intended as it's port device base for predominately orchestral composers and writers.

Unofficial packages built by somebody else

Non-sequencer
live pattern based MIDI sequencer
License: GPL-2+

The Non DAW Studio is a modular system composed of four main parts consisting of the Non Timeline, the Non Mixer, the Non Sequencer, and the Non Session Manager.

The Non DAW Studio is a complete studio that is fast and light enough to run on low-end hardware.

This is the Non Sequencer package.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Grandorgue - wnpp
Virtual Pipe Organ Software
License: GPL
Debian package not available

GrandOrgue is a sample based pipe organ simulator. When connected to MIDI keyboards and an audio system, it can accurately simulate the sound of a real pipe organ.

Jack-smf-utils - wnpp
two jack utilities for playing & recording midi
License: BSD
Debian package not available

This package provides a set of two utilities: jack-smf-player and jack-smf-recorder. The purpose of these packages is to play and record MIDI streams from/to Standard MIDI Files (i.e. the files with .mid extension) using JACK MIDI.

Linuxband - wnpp
GUI front-end for MMA (Musical MIDI Accompaniment)
License: GPL-2+
Debian package not available

LinuxBand is a GUI front-end for MMA (Musical MIDI Accompaniment). Type in the chords, choose the groove and LinuxBand will play a musical accompaniment for you.

It’s an open source alternative to Band-in-a-Box featuring:

 • Easy to use graphical interface
 • Open and well-documented data format
 • Output to JACK Midi to facilitate co-operation with other audio

  applications

Machina - wnpp
polyphonic MIDI sequencer based on finite-state automata
License: GPL
Debian package not available

Machina is probabilistic (i.e. very small machines can produce interesting non-repetitive output) but also capable of deterministically representing any piece of “discrete note music” - or anything in between. There is also experimental support for evolving machines (using a Genetic Algorithm) to play similar (but not identical) music to an existing piece (from a MIDI file or real-time MIDI instrument input).

Osc2midi - wnpp
Highly flexible and configurable OSC / JACK MIDI bridge
License: GPL-3
Debian package not available

It was designed especially for use on Linux desktop and the open source Android app called "Control (OSC+MIDI)" but was deliberately written to be flexible enough to be used with any OSC controller or target.

Superboucle - wnpp
Loop based software fully controllable with any midi device
License: GPL 3
Debian package not available

SuperBoucle is a loop based software fully controllable with any midi device. SuperBoucle is also synced with jack transport. You can use it on live performance or for composition.

SuperBoucle is composed of a matrix of sample controllable with external midi device like pad. SuperBoucle will send back information to midi device (light up led). Sample will always start and stop on a beat or group of beats. You can adjust duration of sample (loop period) in beat and offset in beat. But you can also adjust sample offset in raw frame count negative or positive. Which mean sample can start before next beat (useful for reversed sample). You can record loop of any size, adjust BPM, reverse, and normalize samples.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 197322