Debian Multimedia Project
Summary
Photography
Packages for working with digital photography

This metapackage will install packages for working with digital photography including viewing, manipulating, editing, scanning and printing of images, converting between image formats, uploading to websites, and compiling and publishing collections, galleries and photo albums.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Photography packages

Official Debian packages with high relevance

Darktable
Wirtualny stół podświetlany i ciemnia dla fotografów
Versions of package darktable
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.2.1-3amd64,arm64
wheezy1.0.4-1+deb7u2amd64,i386,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386
buster2.6.0-1amd64,arm64
bullseye3.2.1-3amd64,arm64
jessie1.4.2-1+deb8u1amd64,i386
sid3.2.1-3amd64,arm64
Debtags of package darktable:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
works-withimage
x11application
Popcon: 1366 users (150 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Darktable zarządza cyfrowymi negatywami użytkownika w bazie danych, pozwalając na oglądanie ich przez powiększający stół podświetlany. Umożliwia również obróbkę plików w formacie surowym (RAW).

Program wypełnienia lukę pomiędzy wieloma istniejącymi, wolnymi i znakomitymi konwerterami RAW oraz narzędziami do zarządzania obrazami (takimi jak UFRraw lub F-Spot). Interfejs użytkownika jest budowany w oparciu o wydajne buforowanie metadanych obrazu oraz wszystkie przechowywane w bazie danych mip-mapy. Użytkownik zawsze może pracować z obrazem, nawet jeśli obraz nie został załadowany do pełnej rozdzielczości.

Edycja przebiega niezawodnie, zachodząc jedynie na zdjęciu w pamięci podręcznej bufora obrazu, a właściwy, pełnowymiarowy obraz jest konwertowany jedynie podczas eksportu. Interfejs został napisany przy użyciu GTK+/Cairo, baza danych wykorzystuje SQLite3, pliki graficzne typu RAW ładowane są przy pomocy rawspeed. Obsługiwane są formaty obrazów zarówno o rozszerzonym zakresie jasności (HDR), jak i standardowe (np. JPEG). Główne operacje przebiegają w pełni na liczbach zmiennoprzecinkowych, co umożliwia wykorzystywanie programu nie tylko do fotografii, ale również do uzyskiwania obrazów naukowych lub wyświetlania wyników renderowania HDR (high dynamic range).

Digikam
digital photo management application for KDE
Versions of package digikam
ReleaseVersionArchitectures
sid6.4.0+dfsg-3armel,mips64el,ppc64el,s390x
wheezy2.6.0-1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.2.0-7amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid7.1.0-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
experimental7.0.0-1amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
experimental7.0.0~beta2+dfsg-1armel,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye6.4.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.9.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch5.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.4.0-1.1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package digikam:
fieldarts
hardwarecamera
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
usebrowsing, learning, organizing, searching, viewing
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 533 users (401 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Digital photo management program designed to import, organize, enhance, search and export your digital images to and from your computer.

It provides a simple interface which makes importing and organizing digital photographs a "snap". digiKam enables you to manage large numbers of digital photographs in albums and to organize these photographs for easy retrieval using tags (keywords), captions, collections, dates, geolocation and searches. It has many features for viewing, organizing, processing and sharing your images. Thus, digiKam is a formidable digital asset management (DAM) software including powerful image editing functions.

An easy-to-use camera interface is provided, that will connect to your digital camera and download photographs directly into digiKam albums. More than 1000 digital cameras are supported by the gphoto2 library. Of course, any media or card reader supported by your operating system will interface with digiKam.

digiKam incorporates a fast Image Editor with many image editing tools. You can use the Image Editor to view your photographs, comment and rate them, correct, enhance and alter them. The editing power can be easily extended by a set of plugins, the KDE Image Plugins Interface (manual)

While digiKam remains easy to use, it provides professional level features by the dozens. It is fully 16 bit enabled including all available plugins, supports RAW format conversion through libraw, DNG export and ICC color management work flow.

The package is enhanced by the following packages: entangle kipi-plugins
Enblend
Narzędzie do łączenia obrazów
Versions of package enblend
ReleaseVersionArchitectures
squeeze4.0+dfsg-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid4.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye4.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.1.3+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy4.0+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package enblend:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useediting
works-withimage, image:raster
works-with-formattiff
Popcon: 434 users (200 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Enblend jest narzędziem do komponowania obrazów. Enblend składa obraz ze zbioru zdjęć, zachodzących na siebie nieregularnie, w taki sposób, że szew pomiędzy obrazami jest niewidoczny lub przynajmniej bardzo trudny do zobaczenia. Program może być, na przykład, użyty do tworzenia panoramy złożonej z kilku obrazów.

Program wykorzystuje wielowymiarową interpolację Burta & Adelsona. Technika ta ma za zadanie sprawić, aby szew pomiędzy wprowadzanymi obrazami był niewidoczny. Podstawową ideą jest to, że cechy obrazu powinny być mieszane w strefie przejściowej proporcjonalnie do wielkości przestrzennej obiektów. Na przykład obiekty takie jak drzewa i szyby charakteryzują się gwałtownymi zmianami kolorów. Łącząc te cechy w wąskiej strefie, oko ludzkie nie będzie w stanie zobaczyć szwu ponieważ oczekuje ono zmian kolorystycznych na krawędzi tych funkcji. Chmury i niebo są przeciwieństwem. Obiekty te muszą być mieszane w całej strefie przejścia, ponieważ nagła zmiana koloru będzie natychmiast zauważalna.

Enblend nie posiada funkcji wyrównywania obrazów. Do tego celu należy użyć narzędzia takiego jak Hugin lub PanoTools. Pliki TIFF wytworzone przez te programy są dokładnie tym, czego Enblend wymaga do współpracy.

Enfuse
image exposure blending tool
Versions of package enfuse
ReleaseVersionArchitectures
sid4.2-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy4.0+dfsg-4amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster4.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze4.0+dfsg-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie4.1.3+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.2-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package enfuse:
roleprogram
useediting
works-withimage
Popcon: 440 users (201 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Enfuse blends differently exposed images of the same scene into a nice output image, without producing intermediate HDR images that are then tonemapped to a viewable image. This simplified process often works much better and quicker than the currently known tonemapping algorithms.

The exposure blending is done using the Mertens-Kautz-Van Reeth exposure fusion algorithm. The basic idea is that pixels in the input images are weighted according to qualities such as proper exposure, good contrast, and high saturation. These weights determine how much a given pixel will contribute to the final image.

Enfuse does not align images for you. Use a tool like Hugin or PanoTools to do this. The TIFFs produced by these programs are exactly what Enfuse is designed to work with.

Screenshots of package enfuse
Entangle
Sterowanie aparatem i przechwytywanie zdjęć z poziomu komputera
Versions of package entangle
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.0-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package entangle:
uitoolkitgtk
Popcon: 63 users (26 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Entangle udostępnia interfejs graficzny do "fotografowania na uwięzi" znanego też jako fotografowanie aparatem cyfrowym całkowicie sterowanym z poziomu komputera.

Korzystanie z Entangle jest proste pod względem:

 • podłączania aparatu;
 • uruchamiania samego programu;
 • wykonywania zdjęć.

Przy zastosowaniu odpowiedniej lustrzanki cyfrowej możliwe jest:

 • wyzwalanie migawki z poziomu komputera;
 • podglądanie sceny na żywo przed wykonaniem zdjęcia;
 • automatyczne pobieranie i wyświetlanie zdjęć zaraz po ich wykonaniu;
 • sterowanie wszystkimi ustawieniami aparatu z komputera.
Screenshots of package entangle
Exif
Narzędzie wiersza poleceń pokazujące informacje EXIF z plików JPEG
Versions of package exif
ReleaseVersionArchitectures
buster0.6.21-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.6.19-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.6.21-1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.6.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.6.20-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye0.6.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package exif:
hardwarecamera
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
works-withimage, image:raster
Popcon: 257 users (125 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Większość aparatów cyfrowych tworzy pliki EXIF, które są plikami JPEG z dodatkowymi znacznikami zawierającymi informacje o zdjęciu.

exif jest małym narzędziem wiersza poleceń, pokazującym informacje ukryte w plikach JPEG.

Screenshots of package exif
F-spot
Menedżer prywatnych fotografii
Versions of package f-spot
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.8.2-5amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,powerpc,s390x,sparc
squeeze0.6.2-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,powerpc,s390,sparc
Debtags of package f-spot:
fieldarts
hardwarecamera
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitegnome
uitoolkitgtk
usebrowsing, organizing
works-withdb, image, image:raster
works-with-formatgif, jpg, png, tiff
x11application
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

F-Spot jest w pełni funkcjonalną aplikacją do zarządzania prywatnymi zdjęciami w środowisku GNOME. Upraszcza cyfrową fotografię poprzez dostarczenie intuicyjnych narzędzi pomocnych w udostępnianiu, retuszu, wyszukiwaniu i porządkowaniu zdjęć. Pozwala on na importowanie istniejących kolekcji zdjęć, dodawanie zdjęciom etykiet, jak również na prostą ich edycję (np. obracanie).

Other screenshots of package f-spot
VersionURL
0.4.4-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/000/370/large.png
Screenshots of package f-spot
Facedetect
simple face detector for batch processing
Versions of package facedetect
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 28 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Facedetect is a simple face detector for batch processing. It answers the basic question: "Is there a face in this image?" and gives back either an exit code or the coordinates of each detected face in the standard output.

The aim is to provide a basic command-line interface that's consistent and easy to use with software such as ImageMagick, while progressively improving the detection algorithm over time.

facedetect is used in software such as fgallery to improve the thumbnail cutting region, so that faces are always centered.

Feh
Przeglądarka plików graficznych oparta na imlib2
Versions of package feh
ReleaseVersionArchitectures
sid3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.5-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.3-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
wheezy-security2.3-2+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
stretch2.18-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.12-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.8-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie-security2.12-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package feh:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
usebrowsing, viewing
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 2447 users (335 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Feh jest szybką i lekką przeglądarką plików graficznych, opartą na bibliotece graficznej imlib2. Sterowana z wiersza poleceń obsługuje wiele obrazów poprzez wyświetlanie slajdów, przeglądanie miniatur lub wielu okien, tworzenie kolaży z wielu zdjęć i drukowanie indeksu (używając czcionek TrueType do wyświetlania informacji o pliku). Zaawansowane funkcje obejmują: szybkie dynamiczne powiększanie, progresywne ładowanie, ładowanie za pośrednictwem protokołu HTTP (z obsługą przeładowywania widoku z kamer internetowych), rekurencyjne otwieranie plików (wyświetlanie slajdów według hierarchii w katalogu) oraz sterowanie za pomocą kółka myszki lub klawiatury.

Other screenshots of package feh
VersionURL
2.2-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/009/486/large.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/615/large.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/618/large.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/616/large.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/617/large.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/614/large.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/613/large.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/609/large.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/612/large.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/611/large.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/610/large.png
Screenshots of package feh
Fgallery
static HTML+JavaScript photo album generator
Maintainer: Guus Sliepen
Versions of package fgallery
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.8.2-2all
buster1.8.2-2all
bullseye1.8.2-2all
sid1.8.2-2all
Popcon: 46 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

“fgallery” is a static photo gallery generator with no frills that has a stylish, minimalist look. “fgallery” shows your photos, and nothing else.

There is no server-side processing, only static generation. The resulting gallery can be uploaded anywhere without additional requirements and works with any modern browser.

 • Automatically orients pictures without quality loss.
 • Multi-camera friendly: automatically sorts pictures by time: just throw your (and your friends) photos and movies in a directory. The resulting gallery shows the pictures in seamless shooting order.
 • Adapts to the current screen size and proportions, switching from horizontal/vertical layout and scaling thumbnails automatically.
 • Includes original (raw) pictures in a zip file for downloading.
 • Panoramas can be seen full-size by default.
Screenshots of package fgallery
Gimp
Program na licencji GNU do obsługi plików graficznych
Versions of package gimp
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.10.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.10.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.8.2-2+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze-security2.6.10-1+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch-security2.8.18-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
stretch2.8.18-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.10.22-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.8.14-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
jessie2.8.14-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security2.8.2-2+deb7u3amd64,armel,armhf,i386
squeeze2.6.10-1+squeeze4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
Debtags of package gimp:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitegimp, gnu
uitoolkitgtk
useediting, learning
works-withimage, image:raster, text
works-with-formatgif, jpg, pdf, png, tiff
x11application
Popcon: 14638 users (6605 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GIMP jest zaawansowanym edytorem obrazów. Można go używać do edytowania, poprawiania oraz retuszowania zdjęć i skanów, tworzenia rysunków oraz własnych obrazów. Udostępnia dużą kolekcję profesjonalnych narzędzi edycyjnych i filtrów, podobnych do tych, które można znaleźć w programie Photoshop. Oferuje wiele ustawień oraz funkcji zapewniających pełną kontrolę nad obrazami, w tym warstwy, ścieżki, maski oraz skrypty.

Obsługiwanych jest wiele formatów plików graficznych m.in. pliki JPEG, pliki programów Photoshop (.psd) i Paint Shop Pro (.psp). GIMP może być również używany do skanowania i drukowania zdjęć.

Aby otwierać pliki zdalne (np. za pośrednictwem protokołu HTTP), należy zainstalować pakiet gvfs-backends.

Aby używać urządzenia MIDI (takiego jak muzyczna klawiatura) w charakterze kontrolera wejścia w GIMP-ie, należy zainstalować bibliotekę libasound2 i zapoznać się z instrukcjami znajdującymi się w /usr/share/doc/gimp/ README.MIDI.

Other screenshots of package gimp
VersionURL
2.7.2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/005/110/large.png
2.8.4https://screenshots.debian.net/screenshots/000/010/064/large.png
2.8.16-2.2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/014/893/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/512/large.png
2.4.7-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/000/231/large.png
2.6.11-2ubuntu3https://screenshots.debian.net/screenshots/000/007/851/large.png
2.8.1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/008/938/large.png
2.8.2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/009/303/large.png
2.8.14-1+b1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/014/487/large.png
2.8.18-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/015/294/large.png
2.10.2-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/016/213/large.png
2.10.2-1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/016/226/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/925/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/926/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/927/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/928/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/929/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/924/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/930/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/931/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/097/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/096/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/935/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/934/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/921/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/920/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/922/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/923/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/933/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/982/large.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/screenshots/000/017/983/large.png
Screenshots of package gimp
Gimp-data
Pliki danych dla GIMP-a
Versions of package gimp-data
ReleaseVersionArchitectures
squeeze-security2.6.10-1+squeeze4all
wheezy-security2.8.2-2+deb7u3all
squeeze2.6.10-1+squeeze4all
wheezy2.8.2-2+deb7u1all
buster2.10.8-2all
stretch-security2.8.18-1+deb9u1all
jessie2.8.14-1+deb8u2all
sid2.10.22-1all
stretch2.8.18-1+deb9u1all
jessie-security2.8.14-1+deb8u2all
bullseye2.10.22-1all
Debtags of package gimp-data:
made-oficons
roleapp-data
suitegimp, gnu
uitoolkitgtk
works-withimage, image:raster
Popcon: 14646 users (6579 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Ten pakiet zawiera niezależną od architektury obsługę plików danych, które są używane przez GIMP-a.

Gimp-data-extras
Dodatkowe pędzle i wzorce do GIMP-a
Maintainer: Ari Pollak
Versions of package gimp-data-extras
ReleaseVersionArchitectures
sid2.0.2-1all
bullseye2.0.2-1all
buster2.0.2-1all
stretch2.0.2-1all
jessie2.0.1-3all
squeeze2.0.1-3all
wheezy2.0.1-3all
Debtags of package gimp-data-extras:
roleapp-data
suitegimp, gnu
useediting
works-withimage, image:raster
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Pakiet zawiera dodatkowe pędzle i wzorce graficzne, służące do lepszego wykorzystania programu GIMP pod względem artystycznym.

Screenshots of package gimp-data-extras
Gimp-plugin-registry
repository of optional extensions for GIMP
Versions of package gimp-plugin-registry
ReleaseVersionArchitectures
stretch7.20140602amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster9.20180625amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie7.20140602amd64,armel,armhf,i386
sid9.20200927amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9.20200927amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.5.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy5.20120621amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package gimp-plugin-registry:
fieldarts
interfacex11
roleplugin
suitegimp
uitoolkitgtk
works-withimage, image:raster
Popcon: 599 users (135 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The package contains the following plugins:

 • DBP (1.1.9): David's Batch Processor A simple batch processing plugin for The Gimp - it allows the user to automatically perform operations (such as resize) on a collection of image files.
 • add-filmgrain (2.8): Add Film Grain Helps adding realistic film grain to BW images.
 • btn4ws (0.8.0.1): btn4ws Generates a series of buttons in three states (passive, active, pressed) with various selectable effects on them, as well as XHTML, CSS and JavaScript code for using the buttons.
 • bw-simulation (1.1): Black and White Film Simulation Converts the selected layer into Black and White using the channel mixer. Tries to produce results resembling tonal qualities of film.
 • cmyk-tiff-2-pdf (20090321): CMYK Tiff 2 PDF for Gimp This plugin completes the prepress workflow of using Separate+ to generate CMYK Tiff images by allowing you to convert the saved CMYK Tiff image into a PDF file.
 • contact-sheet (2.16): Contact Sheet Generates a contact sheet(s) for a directory of images.
 • diana-holga2 (c): Diana-Holga2 Diana/Holga Toys Cameras effect simulator.
 • elsamuko: El Samuko GIMP Scripts:
  • Antique Photo Border Script: This script simulates a yellowed and slightly jagged border like these of old photographies.
  • Che Guevara Script: This script generates a poster like the famous Che Guevara one from Jim Fitzpatrick.
  • Cyanotype Script: This script simulates the Cyanotype printing process.
  • Difference Layer Script This script generates two difference layers from the two layers on the top. It's similar to GIMP's built-in Grain Extract/Merge function, but the tonal range is bigger. Now you can apply further editing and "switch on/off" the adjustment by switching the visibility of the subtractive and the additive layer. Also you can change the modification intensity by changing the intensity of these two layers.
  • Erosion Sharpen: Sharpens the image with erosion and dilation.
  • Escape Line Script: This script creates escaping lines from any point. It's similar in function to the built-in Line-Nova Script, but much more flexible. So you can chose the center, the thickness, the angle, the length, the offset and the randomness.
  • Film Grain Script: This is yet another script which simulates the typical film grain of high ISO pictures.
  • First Photo Border Script: This script simulates the cut-off of the first picture of a film roll of cheap cameras like Lomo.
  • Lomo Script with Old Style Colors This script simulates the Lomo effect.
  • Movie 300 Script: This script simulates the color style of the movie "300".
  • National Geographic Script: This script simulates a high quality (portrait) photo like these from the National Geographic.
  • Obama "HOPE" Script: This script generates a poster like the famous Obama "HOPE" one from Shepard Fairey.
  • Rainy Landscape Script: This script changes a dry landscape to a wet one.
  • Photochrom Script: This script simulates a photochrom image, a lithographic printing process from the 1890's.
  • Sprocket Hole Script: This script simulates complete exposed 35mm film strips with frame numbers, lettering, overexposed sprocketholes and DX film edge barcodes.
  • Sunny Landscape Script: This script changes a rainy landscape to a sunny one.
  • Technicolor 2 Color Script: This script simulates the 2 Color Technicolor effect.
  • Technicolor 3 Color Script: This script simulates the 3 Color Technicolor effect.
  • Vintage Look Script: This script simulates a 70s vintage look.
 • exposure-blend (1.3b): Exposure Blend Prompt for 3 images in a bracketed exposure series (e.g. 0,-2,+2 EV) and blend these into a contrast enhanced image.
 • ez-perspective: EZ Perspective: Specialized tool for easily correcting or changing perspective.
 • fix-ca (3.0.2): Fix-CA Corrects chromatic aberration in photos
 • gimp-fx-foundry (r111): GIMP FX Foundry Probably the largest script collection available for The GIMP.
 • gimp-mask: GIMP-Mask: Do and undo several popular image masking (that is, censoring) methods (CP, FL, Q0, MEKO).
 • hdroberts-tone-adjust (May 24, 2010): Warming and Cooling Filters Warm or cool an image using one of several methods: Wratten, Roy's Warm, Brauer's Warm, Pasty Cadaveric Look
 • layer-effects (4/12/2012): Layer-Effects This is a series of scripts that implement various layer effects: Drop Shadow, Inner Shadow, Outer Glow, Inner Glow, Bevel and Emboss, Satin, Color Overlay, Gradient Overlay, Pattern Overlay, Stroke
 • lqr (0.7.1): Liquid Rescale Content-aware rescaling. Keeps the features of the image while rescaling along a single direction.
 • openraster (20110529-1d32622): OpenRaster load/save handler OpenRaster is an effort by the Create project[1] to offer a standardized and open interchange format for raster-based applications. This plugin allows one to load and save files in the OpenRaster format.
 • planet-render (1-2): Planet Render Creates a planet. Color, size and sun orientation can be set.
 • resynthesizer (2.0.3): Resynthesizer Gimp plugin for texture synthesis This gimp plugin takes samples of textures, and synthesizes larger textures from them. It can be used to extend textures (including making tileable textures), remove objects from textures, and make themed images.
 • safe-for-web (0.29.0): Save for Web Allows to experiment with various popular web format options. It shows an automatically updated preview and file size statistics.
 • separate+ (0.5.8): Separate+ Separate+ is a plug-in that generates color separations from an RGB image, proofs CMYK colors on the monitor and exports the CMYK TIFF file.
 • smart-seperate-sharpen (2.8): Smart Seperate Sharpening This script implements a new version of smart sharpening (redux) combined with separate sharpen to give better results. You can find more about Smart Sharpening at http://www.gimpguru.org/Tutorials/SmartSharpening2/
 • streak (0.6): Streak-Camera simulation A streak camera images an object through a slit - thus getting a "one dimensional image". This image is propagated along the second dimension of the image plane at a constant speed. The result is a picture of the time dependency of the object.
 • traditional-orton: Traditional Orton: This is an effect invented by Michael Orton in the 1990s, which consists of taking two copies of an image, one blurred, and one sharp, and mixing them to produce an image with a dreamy quality. It is especially well suited to landscape and flower photography.
 • wavelet-denoise (0.3.1): Wavelet Denoise The wavelet denoise plugin is a tool to selectively reduce noise in individual channels of an image with optional RGB<->YCbCr conversion. It has a user interface to adjust the amount of denoising applied. The wavelet nature of the algorithm makes the processing quite fast.
Gimp-ufraw
GIMP-owy importer obrazów RAW
Maintainer: Hubert Chathi
Versions of package gimp-ufraw
ReleaseVersionArchitectures
squeeze0.16-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.20-2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
stretch0.22-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.18-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
buster0.22-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gimp-ufraw:
hardwarecamera
interfacex11
roleplugin, program
scopeapplication
suitegimp, gnu
uitoolkitgtk
useconverting
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 142 users (47 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Graficzne narzędzie do importowania danych w formacie RAW z nowoczesnych aparatów do GIMP-a.

Unidentified Flying Raw (UFRaw) jest narzędziem do konwersji i manipulacji obrazami RAW z aparatów cyfrowych. Może być użyty jako samodzielne narzędzie lub wtyczka GIMP-a, obrazy można też przetwarzać wsadowo używając interfejsu wiersza poleceń. UFRaw odczytuje większość istniejących formatów RAW za pomocą DCRaw; narzędzia konwertującego RAW-y Dave'a Coffina oraz obsługuje podstawowe zarządzanie kolorami za pomocą Little CMS, pozwalające użytkownikowi na wybranie profilu kolorów.

Screenshots of package gimp-ufraw
Gphoto2
digital camera command-line client
Versions of package gphoto2
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.5.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.5.4-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy2.4.14-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid2.5.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze2.4.5-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2.5.26-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.5.20-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gphoto2:
hardwarecamera, usb
interfaceshell, text-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
works-withimage, image:raster
Popcon: 222 users (454 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The gphoto2 library can be used by applications to access various digital camera models, via standard protocols such as USB Mass Storage and PTP, or vendor-specific protocols.

This package provides the gphoto2 command-line frontend.

Gphotofs
filesystem to mount digital cameras
Versions of package gphotofs
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.4.0-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.4.0-6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie0.5-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gphotofs:
adminfilesystem
hardwarecamera
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
scopeutility
Popcon: 70 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GPhotoFS is a filesystem client based on libgphoto2 that exposes supported cameras as filesystems; while some cameras implement the USB Mass Storage class and already appear as filesystems (making this program redundant), many use the Picture Transfer Protocol (PTP) or some other custom protocol. But as long as the camera is supported by libgphoto2, it can be mounted as a filesystem using this program.

This package is based on the FUSE (filesystem in user space) infra-structure of the Linux kernel and, therefore, does not require any modifications to the kernel, apart from the fuse module.

Hugin
Program do łączenia zdjęć w panoramę - nakładki graficzne
Versions of package hugin
ReleaseVersionArchitectures
experimental2020.0~beta1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2011.4.0+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze2010.0.0+dfsg-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye2019.2.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2019.2.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2018.0.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2016.2.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2014.0.0+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386
upstream2020.0~beta1
Debtags of package hugin:
hardwarecamera
interfacex11
roleprogram
uitoolkitwxwidgets
useediting
works-withimage, image:raster
works-with-formatjpg
x11application
Popcon: 415 users (175 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Hugin jest programem do łączenia zdjęć w panoramę. W gruncie rzeczy, Hugin jest graficznym interfejsem użytkownika do Panorama Tools. Łączenie kilku zachodzących na siebie zdjęć, zrobionych z tego samego miejsca, w jeden większy obraz jest realizowane poprzez ich przekształcanie i wyrównywanie do utworzonych punktów kontrolnych. Hugin umożliwia łatwe tworzenie punktów kontrolnych pomiędzy dwoma zdjęciami, optymalizację przekształcania grafik itd.

Pakiet zawiera następujące nakładki graficzne, używające narzędzi wiersza poleceń zawartych w pakiecie hugin-tools:

 • hugin - program tworzący panoramy - Hugin,
 • hugin_stitch_project - wsadowy program łączący - Hugin,
 • PTBatcherGUI - wsadowy program kontrolny do procesu łączenia,
 • calibrate_lens_gui - narzędzie do kalibracji obiektywu.
The package is enhanced by the following packages: enblend enfuse
Luminance-hdr
graphical user interface providing a workflow for HDR imaging
Versions of package luminance-hdr
ReleaseVersionArchitectures
buster2.5.1+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy2.2.1-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.4.0-6amd64,armel,armhf,i386
stretch2.4.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.6.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.6.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package luminance-hdr:
uitoolkitqt
Popcon: 64 users (22 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Features:

 • Create an HDR file from a set of images (formats: JPEG, TIFF 8bit and 16bit, RAW) of the same scene taken at different exposure setting.
 • Save and load HDR images.
 • Rotate and resize HDR images.
 • Tonemap HDR images.
 • Copy exif data between sets of images.

Supported HDR formats:

 • OpenEXR (extension: exr).
 • Radiance RGBE (extension: hdr).
 • Tiff formats: 16bit, 32bit (float) and LogLuv (extension: tiff).
 • Raw image formats (extension: various).
 • PFS native format (extension: pfs).

Supported LDR formats: JPEG, PNG, PPM, PBM, TIFF (8 bit).

Nautilus-image-converter
Rozszerzenie Nautilusa do masowej zmiany wymiarów i obracania obrazów
Versions of package nautilus-image-converter
ReleaseVersionArchitectures
sid0.3.1~git20110416-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.3.1~git20110416-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.3.1~git20110416-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.3.0-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie0.3.1~git20110416-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy0.3.1~git20110416-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch0.3.1~git20110416-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package nautilus-image-converter:
interfacex11
roleplugin, program
scopeutility
suitegnome
uitoolkitgtk
usecompressing, converting
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 156 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Svn

Ten pakiet dodaje opcję "Zmień wymiar obrazu" w menu kontekstowym wszystkich obrazów. Otwiera okno dialogowe, w którym możesz ustawić żądany wymiar i nazwę pliku. Kliknięcie na "Zmień" finalizuje zmianę wymiaru obrazu lub obrazów przy użyciu narzędzia do konwertowania ImageMagick.

Opencolorio-doc
complete color management solution - documentation
Versions of package opencolorio-doc
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.9~dfsg0-6all
buster1.1.0~dfsg0-5all
bullseye1.1.1~dfsg0-6all
sid1.1.1~dfsg0-6all
jessie1.0.9~dfsg0-3all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenColorIO (OCIO) is a complete color management solution geared towards motion picture production with an emphasis on visual effects and computer animation. OCIO provides a straightforward and consistent user experience across all supporting applications while allowing for sophisticated back-end configuration options suitable for high-end production usage. OCIO is compatible with the Academy Color Encoding Specification (ACES) and is LUT-format agnostic, supporting many popular formats.

OpenColorIO is released as version 1.0 and has been in development since 2003. OCIO represents the culmination of years of production experience earned on such films as SpiderMan 2 (2004), Surf's Up (2007), Cloudy with a Chance of Meatballs (2009), Alice in Wonderland (2010), and many more. OpenColorIO is natively supported in commercial applications like Katana, Mari, Silhouette FX, and others coming soon.

OpenColorIO is free and is one of several open source projects actively sponsored by Sony Imageworks.

This package provides the documentation.

Opencolorio-tools
complete color management solution - utilities
Versions of package opencolorio-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.1.1~dfsg0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.0~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.9~dfsg0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.9~dfsg0-3amd64,armel,armhf,i386
sid1.1.1~dfsg0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 15 users (14 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenColorIO (OCIO) is a complete color management solution geared towards motion picture production with an emphasis on visual effects and computer animation. OCIO provides a straightforward and consistent user experience across all supporting applications while allowing for sophisticated back-end configuration options suitable for high-end production usage. OCIO is compatible with the Academy Color Encoding Specification (ACES) and is LUT-format agnostic, supporting many popular formats.

OpenColorIO is released as version 1.0 and has been in development since 2003. OCIO represents the culmination of years of production experience earned on such films as SpiderMan 2 (2004), Surf's Up (2007), Cloudy with a Chance of Meatballs (2009), Alice in Wonderland (2010), and many more. OpenColorIO is natively supported in commercial applications like Katana, Mari, Silhouette FX, and others coming soon.

OpenColorIO is free and is one of several open source projects actively sponsored by Sony Imageworks.

This package provides some utilities.

Openexr
command-line tools for the OpenEXR image format
Versions of package openexr
ReleaseVersionArchitectures
stretch-security2.2.0-11+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
bullseye2.5.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.5.3-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.1-8amd64,armel,armhf,i386
wheezy-security1.6.1-6+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.6.1-6amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.6.1-4.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch2.2.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.2.1-4.1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.2.1-4.1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package openexr:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withimage, image:raster
Popcon: 32 users (29 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

OpenEXR is a high dynamic-range (HDR) image file format developed by Industrial Light & Magic for use in computer imaging applications.

OpenEXR's features include:

 • Higher dynamic range and colour precision than existing 8- and 10-bit image file formats.
 • Support for the "half" 16-bit floating-point pixel format.
 • Multiple lossless image compression algorithms. Some of the included codecs can achieve 2:1 lossless compression ratios on images with film grain.
 • Extensibility. New compression codecs and image types can easily be added by extending the C++ classes included in the OpenEXR software distribution. New image attributes (strings, vectors, integers, etc.) can be added to OpenEXR image headers without affecting backward compatibility with existing OpenEXR applications.

This package contains the following tools:

 • exrheader, a utility for dumping header information.
 • exrstdattr, a utility for modifying OpenEXR standard attributes.
 • exrmaketiled, for generating tiled and rip/mipmapped images.
 • exrenvmap, for creating OpenEXR environment maps.
 • exrmakepreview, for creating preview images for OpenEXR files.
Openimageio-tools
Library for reading and writing images - command line tools
Versions of package openimageio-tools
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.4.14~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.0.5+dfsg0-1amd64,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,s390,s390x
buster2.0.5~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.2.7.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.7.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.6.17~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.2.8.0
Debtags of package openimageio-tools:
uitoolkitqt
Popcon: 24 users (39 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OpenImageIO is a library for reading and writing images, and a bunch of related classes, utilities, and applications. Main features include:

 • Extremely simple but powerful ImageInput and ImageOutput APIs for reading and writing 2D images that is format agnostic -- that is, a "client app" doesn't need to know the details about any particular image file formats. Specific formats are implemented by DLL/DSO plugins.

 • Format plugins for TIFF, JPEG/JFIF, OpenEXR, PNG, HDR/RGBE, Targa, JPEG-2000, DPX, Cineon, FITS, BMP, ICO, RMan Zfile, Softimage PIC, DDS, SGI, PNM/PPM/PGM/PBM, Field3d, WebP. More coming! The plugins are really good at understanding all the strange corners of the image formats, and are very careful about preserving image metadata (including Exif, GPS, and IPTC data).

 • An ImageCache class that transparently manages a cache so that it can access truly vast amounts of image data (thousands of image files totaling hundreds of GB) very efficiently using only a tiny amount (tens of megabytes at most) of runtime memory. Additionally, a TextureSystem class provides filtered MIP-map texture lookups, atop the nice caching behavior of ImageCache.

 • Several image tools based on these classes, including iinfo (print detailed info about images), iconvert (convert among formats, data types, or modify metadata), idiff (compare images),igrep (search images for matching metadata). Because these tools are based on ImageInput/ImageOutput, they work with any image formats for which ImageIO plugins are available.

 • A really nice image viewer, iv, also based on OpenImageIO classes (and so will work with any formats for which plugins are available).

 • Supported on Linux, OS X, and Windows.

 • All available under the BSD license, so you may modify it and use it in both open source or proprietary apps.

This package contains command line tools, including iv image viewer.

Other screenshots of package openimageio-tools
VersionURL
2.1.12.0~dfsg0-2+b1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/989/large.png
2.1.12.0~dfsg0-2+b1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/987/large.png
Screenshots of package openimageio-tools
Pfsglview
command line HDR manipulation programs (OpenGL/GLUT viewer)
Versions of package pfsglview
ReleaseVersionArchitectures
squeeze1.8.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.8.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie1.8.5-2amd64,armel,armhf,i386
buster2.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pfsglview:
roleprogram
Popcon: 22 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PFS is a high-dynamic range (HDR) image format. It is an attempt to integrate existing file formats by providing a simple data format that can be used to exchange data between applications.

This package contains a viewer implemented in OpenGL/GLUT.

Screenshots of package pfsglview
Pfstools
command line HDR manipulation programs
Versions of package pfstools
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.8.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.8.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.8.5-2amd64,armel,armhf,i386
buster2.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pfstools:
interfacecommandline
roleprogram
uitoolkitqt
useediting, viewing
works-withimage, video
Popcon: 28 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pfstools is a set of command line (and two GUI) programs for reading, writing, manipulating and viewing high-dynamic range (HDR) images and video frames. All programs in this package exchange data using a simple generic file format (pfs) for HDR data. It is an attempt to integrate existing file formats by providing a simple data format that can be used to exchange data between applications.

The concept of pfstools is similar to netpbm for low-dynamic range images.

Pfsview
command line HDR manipulation programs (Qt viewer)
Versions of package pfsview
ReleaseVersionArchitectures
wheezy1.8.5-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.8.1-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie1.8.5-2amd64,armel,armhf,i386
sid2.1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pfsview:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
useviewing
works-withimage
x11application
Popcon: 23 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PFS is a high-dynamic range (HDR) image format. It is an attempt to integrate existing file formats by providing a simple data format that can be used to exchange data between applications.

This package contains a viewer implemented in Qt.

Photoflow
non-destructive photo retouching program
Versions of package photoflow
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.2.8+git20200114-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.2.8+git20200114-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 5 users (28 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a non-destructive photo retouching program providing a complete layer-based workflow including RAW image development.

Photoprint
Image printing utility
Maintainer: David Stone (Tobias Frost)
Versions of package photoprint
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.4.2~pre2-2.3amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.4.1-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy0.4.2~pre2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package photoprint:
hardwareprinter
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
works-withimage
Popcon: 10 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

PhotoPrint is a utility offering special features for printing digital photographs and other images. It can print multiple images on a single page, create posters split over several pages, arrange images into a sort of carousel when printing on CDs, adding fading or decorative borders to images, etc. It also supports use of ICC colour profiles and sending 16-bit data to the printer.

Screenshots of package photoprint
Pngquant
Narzędzie do optymalizacji obrazów PNG (Portable Network Graphics)
Versions of package pngquant
ReleaseVersionArchitectures
sid2.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.0-4.1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
jessie2.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
buster2.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.3.0-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.0-4amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy-security1.0-4.1+deb7u1amd64,armel,armhf,i386
upstream2.13.0
Debtags of package pngquant:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecompressing, converting
works-withimage, image:raster
works-with-formatpng
Popcon: 156 users (89 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pngquant to narzędzie konwertujące, używane z poziomu wiersza poleceń, które kwantyzuje oraz dodaje dither do obrazów PNG truecolor, aby przekształcić je na pliki z 8-bitową paletą RGBA. Tak przetworzone obrazy są zazwyczaj od dwóch do czterech razy mniejsze niż 32-bitowe oryginały, a ich częściowa przezroczystość zostaje w miarę zgrabnie zachowana. To czyni pngquant szczególnie pożytecznym narzędziem przy tworzeniu stron WWW, a także przy rozwijaniu oprogramowania dla PlayStation 2, którego format tekstur opiera się na palecie RGBA (choć nie są one poddawane kompresji PNG). Jest to ta sama technika, którą zastosowano dla wielu obrazów na stronie Miscellaneous Transparent PNGs (http://www.libpng.org/pub/png/pngs-img.html), a jej rezultaty nierzadko nie dają się odróżnić od oryginalnych plików PNG truecolor.

Optymalizatory (takie, jak pngcrush czy optipng) optymalizują kompresję, zazwyczaj bezstratnie, podczas gdy pngquant kwantyzuje kolory do 256 (lub mniej) różnych kombinacji, co jest procesem stratnym.

Screenshots of package pngquant
Qtpfsgui
luminance-hdr transitional package
Versions of package qtpfsgui
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.4.0-6all
wheezy2.2.1-3all
squeeze1.9.3-1.1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
stretch2.4.0-9all
Debtags of package qtpfsgui:
roledummy
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Empty package to facilitate upgrades, can be safely removed.

Shotwell
digital photo organizer
Maintainer: Jörg Frings-Fürst
Versions of package shotwell
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.20.1-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze0.6.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
bullseye0.30.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy0.12.3-2+deb7u1amd64,armel,armhf,i386,ia64,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.30.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.25.4+really0.24.5-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.30.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream0.30.11
Debtags of package shotwell:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useorganizing, viewing
works-withimage, image:raster
works-with-formatjpg
x11application
Popcon: 4075 users (8101 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Shotwell is a digital photo organizer designed for the GNOME desktop environment. It allows you to import photos, pictures, images and videos from disk or camera. Shotwell can organize them in collections and in other various ways. The viewer shows them in full-window or fullscreen mode and presents them as galleries or slideshows. The integrated editor can rotate, flip, crop and tag the photos, adjust the colors und remove red eyes. Export is possible to facebook, Flickr or Youtube to share with others. It is able to manage a lot of image formats such as JPEG, PNG, BMP, TIFF and Raw CR2.

Official Debian packages with lower relevance

Abr2gbr
Konwertowanie plików pędzli z programu PhotoShop do formatu używanego w GIMP-ie
Versions of package abr2gbr
ReleaseVersionArchitectures
sid1.0.2-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze1.0.3-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster1.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.2-2amd64,armel,armhf,i386
wheezy1.0.2-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
bullseye1.0.2-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package abr2gbr:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 14 users (16 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

abr2gbr jest narzędziem do konwersji plików pędzli ABR z Adobe PhotoShop i JBR z Corel Paint Shop Pro do formatu GBR używanego w programie GIMP.

Create-resources
Zasoby współdzielone do wykorzystania w aplikacjach (do kreatywnych zastosowań)
Versions of package create-resources
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1.3-5all
bullseye0.1.3-6all
sid0.1.3-6all
wheezy0.1.3-4all
squeeze0.1.3-3all
jessie0.1.3-5all
stretch0.1.3-5all
Debtags of package create-resources:
fieldarts
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Projekt udostępnia zasoby współdzielone, które można wykorzystać w aplikacjach graficznych i DTP, takich jak: Blender, CinePaint, GIMP, Inkscape i Scribus.

Pakiet zawiera pędzle, pliki z próbkami kolorów, gradientów, itp., dzięki czemu użytkownik nie musi instalować wszystkich tych zasobów osobno dla każdej aplikacji, która może wczytywać takie dane.

Deepin-image-viewer
Image Viewer for Deepin Desktop Environment
Versions of package deepin-image-viewer
ReleaseVersionArchitectures
bullseye5.0.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.0.0-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.3.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream5.6.0102.43
Popcon: 35 users (9 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Deepin Image Viewer is an image viewer and manager elaborately produced by Deepin Technology. It is fashion and smooth, supports multiple image formats, user can view any kind of image. The image management in Deepin Image Viewer, allows user to rank images in Timeline by date, add image to "My favorites" or different albums. All images can be arranged in perfect order by Deepin Image Viewer.

This package is part of DDE (Deepin Desktop Environment).

Screenshots of package deepin-image-viewer
Dvd-slideshow
Zestaw narzędzi do tworzenia pokazów slajdów w formacie DVD z przyciskami menu
Versions of package dvd-slideshow
ReleaseVersionArchitectures
sid0.8.6.1-1all
buster0.8.6.1-1all
jessie0.8.4.2-3all
bullseye0.8.6.1-1all
stretch0.8.6.1-1all
Popcon: 26 users (12 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DVD Slideshow składa się z zestawu narzędzi, dzięki którym można tworzyć filmy w stylu pokazów slajdów z kolekcji zdjęć. Pakiet ten udostępnia następujące programy:

 • dir2slideshow: Generuje listę zdjęć w danym katalogu ułatwiając wprowadzanie ich do dvd-slideshow.
 • dvd-slideshow: Jest to główny skrypt. Generuje on plik wideo MPEG2 zgodny z DVD z dźwiękiem z pliku tekstowego zawierającego listę zdjęć i efektów.
 • dvd-menu: Tworzy proste menu DVD z przyciskami, które łączą się z plikami MPEG2 wygenerowanymi za pomocą dvd-slideshow lub utworzonymi przez użytkownika.
 • gallery1-to-slideshow: Generuje plik tekstowy ze zdjęciami widocznymi w danym albumie "Gallery" (http://gallery.sourceforge.net), w celu ułatwienia przekazywania informacji do dvd-slideshow.
 • jigl2slideshow: Robi to samo co gallery2slideshow, ale działa na galerii jigl.
Ffdiaporama
Movie creator from photos and video clips
Versions of package ffdiaporama
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5-4amd64,armel,armhf,i386
buster2.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.3-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
Debtags of package ffdiaporama:
uitoolkitqt, sdl
Popcon: 30 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ffDiaporama is an application for creating video sequences consisting of

 • titles, fixed or animated.
 • images or photos, fixed or animated.
 • movie clips
 • music
Screenshots of package ffdiaporama
Img2pdf
Lossless conversion of raster images to PDF
Versions of package img2pdf
ReleaseVersionArchitectures
sid0.4.0-1all
bullseye0.4.0-1all
buster0.3.3-1all
stretch0.2.3-1all
Popcon: 89 users (44 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program will take a list of raster images and produce a PDF file with the images embedded in it. JPEG and JPEG2000 images will be included without recompression. Raster images in other formats will be included with zip/flate encoding which usually leads to an increase in the resulting size because formats like png compress better than PDF which just zip/flate compresses the RGB data. As a result, this tool is able to losslessly wrap images into a PDF container with a quality to filesize ratio that is typically better (in case of JPEG and JPEG2000 images) or equal (in case of other formats) than that of existing tools.

This package contains the executable.

Kodi
Open Source Home Theatre (executable binaries)
Versions of package kodi
ReleaseVersionArchitectures
sid18.8+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
experimental19.0~alpha3+dfsg1-1amd64,arm64,ppc64el
stretch17.1+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster17.6+dfsg1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream19.0~beta1Android
Popcon: 816 users (205 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kodi, formerly known as XBMC is an award winning free and open source software media-player and entertainment hub for all your digital media. Kodi is available for Linux, Mac OS X (Leopard, Tiger and Apple TV) and Microsoft Windows, as well as the original Xbox game console. Created in 2003 by a group of like minded programmers, Kodi is a non-profit project run and developed by volunteers located around the world. More than 50 software developers have contributed to Kodi, and 100-plus translators have worked to expand its reach, making it available in more than 30 languages.

While Kodi functions very well as a standard media player application for your computer, it has been designed to be the perfect companion for your HTPC. Supporting an almost endless range of remote controls, and combined with its beautiful interface and powerful skinning engine, Kodi feels very natural to use from the couch and is the ideal solution for your home theater. Once installed, your computer will become a fully functional multimedia jukebox.

This package contains the kodi binaries.

The package is enhanced by the following packages: kodi-pvr-hts kodi-pvr-vdr-vnsi kodi-repository-kodi kodi-visualization-spectrum
Screenshots of package kodi
Kodi-eventclients-kodi-send
Open Source Home Theatre (Event Client Kodi-SEND package)
Versions of package kodi-eventclients-kodi-send
ReleaseVersionArchitectures
stretch17.1+dfsg1-3all
buster17.6+dfsg1-4all
sid18.8+dfsg1-2all
upstream19.0~beta1Android
Popcon: 20 users (10 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kodi, formerly known as XBMC is an award winning free and open source software media-player and entertainment hub for all your digital media. Kodi is available for Linux, Mac OS X (Leopard, Tiger and Apple TV) and Microsoft Windows, as well as the original Xbox game console. Created in 2003 by a group of like minded programmers, Kodi is a non-profit project run and developed by volunteers located around the world. More than 50 software developers have contributed to Kodi, and 100-plus translators have worked to expand its reach, making it available in more than 30 languages.

While Kodi functions very well as a standard media player application for your computer, it has been designed to be the perfect companion for your HTPC. Supporting an almost endless range of remote controls, and combined with its beautiful interface and powerful skinning engine, Kodi feels very natural to use from the couch and is the ideal solution for your home theater. Once installed, your computer will become a fully functional multimedia jukebox.

This package is the Kodi-SEND package for Kodi Event Client.

Kodi-eventclients-ps3
Open Source Home Theatre (Event Client PS3 package)
Versions of package kodi-eventclients-ps3
ReleaseVersionArchitectures
buster17.6+dfsg1-4all
sid18.8+dfsg1-2all
stretch17.1+dfsg1-3all
upstream19.0~beta1Android
Popcon: 17 users (27 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kodi, formerly known as XBMC is an award winning free and open source software media-player and entertainment hub for all your digital media. Kodi is available for Linux, Mac OS X (Leopard, Tiger and Apple TV) and Microsoft Windows, as well as the original Xbox game console. Created in 2003 by a group of like minded programmers, Kodi is a non-profit project run and developed by volunteers located around the world. More than 50 software developers have contributed to Kodi, and 100-plus translators have worked to expand its reach, making it available in more than 30 languages.

While Kodi functions very well as a standard media player application for your computer, it has been designed to be the perfect companion for your HTPC. Supporting an almost endless range of remote controls, and combined with its beautiful interface and powerful skinning engine, Kodi feels very natural to use from the couch and is the ideal solution for your home theater. Once installed, your computer will become a fully functional multimedia jukebox.

This package is the PS3 package for Kodi Event Client.

Kodi-eventclients-wiiremote
Open Source Home Theatre (Event Client WII Remote support package)
Versions of package kodi-eventclients-wiiremote
ReleaseVersionArchitectures
sid18.8+dfsg1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
experimental19.0~alpha3+dfsg1-1amd64,arm64,ppc64el
buster17.6+dfsg1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch17.1+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream19.0~beta1Android
Popcon: 17 users (30 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Kodi, formerly known as XBMC is an award winning free and open source software media-player and entertainment hub for all your digital media. Kodi is available for Linux, Mac OS X (Leopard, Tiger and Apple TV) and Microsoft Windows, as well as the original Xbox game console. Created in 2003 by a group of like minded programmers, Kodi is a non-profit project run and developed by volunteers located around the world. More than 50 software developers have contributed to Kodi, and 100-plus translators have worked to expand its reach, making it available in more than 30 languages.

While Kodi functions very well as a standard media player application for your computer, it has been designed to be the perfect companion for your HTPC. Supporting an almost endless range of remote controls, and combined with its beautiful interface and powerful skinning engine, Kodi feels very natural to use from the couch and is the ideal solution for your home theater. Once installed, your computer will become a fully functional multimedia jukebox.

This package is the Wii Remote client package for Kodi.

Kodi-pvr-vdr-vnsi
Dodatek VDR VNSI PVR do Kodi
Versions of package kodi-pvr-vdr-vnsi
ReleaseVersionArchitectures
sid3.6.4-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el
stretch2.6.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream8.1.0
Popcon: 2 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera dodatek VDR VNSI PVR (Personal Video Recorder - osobisty rejestrator wideo) do Kodi, nagradzanego bezpłatnego i otwartego oprogramowania odtwarzacza multimedialnego i centrum rozrywki do wszystkich mediów cyfrowych.

Pfstmo
Zestaw operatorów do mapowania tonów
Versions of package pfstmo
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4-1amd64,armel,armhf,i386
squeeze1.4-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
wheezy1.4-1amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
stretch2.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pfstmo:
roleprogram
works-withimage
Popcon: 24 users (5 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Pakiet zawiera zestaw najnowocześniejszych operatorów do mapowania tonów. Mapowanie tonów to technika używana do przybliżonego odwzorowywania obrazów * wysokim zakresie dynamicznym (HDR) na media o bardziej ograniczonym zakresie dynamicznym. Operatory te są odpowiednie do przetwarzania zarówno obrazów statycznych, jak i animacji.

Operatory osadzone są w elastycznej strukturze (pfstools), która zapewnia jednolity mechanizm wejścia/wyjścia i modułową architekturę do filtrowania danych obrazu. Różne formaty plików zawierające obrazy statyczne i ruchome obsługiwane są w sposób przejrzysty a dane HDR (High Dynamic Range) przetwarzane są modułowo przez uniksowy mechanizm potoków.

Posterazor
splits an image across multiple pages for assembly into a poster
Maintainer: Marcelo Soares Mota
Versions of package posterazor
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.5.1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
wheezy1.5.1-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
squeeze1.5.1-1amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
sid1.5.1-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.5.1-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.9.5
Debtags of package posterazor:
fieldarts
roleprogram
scopeutility
useprinting
works-withimage
Popcon: 51 users (12 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The PosteRazor splits an image to form a multi-page PDF document. When printed, the sheets can be arranged to form a large poster of the original picture. An easy to use (wizard like) user interface guides through 5 simple steps.

It relies upon libfreeimage and libxpm supporting many input file formats such as BMP, GIF, ICO, JPG, PNG, TIFF, XPM among others handled by FreeImage like DDS, Dr. Halo, IFF, JBIG, JPEG/JIF, KOALA, LBM, Kodak PhotoCD, PCX, PBM, PGM, PPM, PhotoShop PSD, Sun RAS, TARGA, WBMP, XBM, etc...

Also, PosteRazor can handle the following image color types: Monochrome, Grayscale, 4 Bit palette, 8 Bit palette, 24 Bit RGB, 48 Bit RGB (only via TIFF and PNG), 32 Bit CMYK (only via TIFF). 32 Bit RGBA images can be loaded, but are transformed to 24 Bit RGB by "merging" them with a white background.

It supports dimension units like m, mm, cm, inch, ft, pt(72th inch) and it prints the PDF output file in A4, A3, Legal, Letter or Tabloid layout.

Pstoedit
Konwerter plików PostScript i PDF do edytowalnej grafiki wektorowej
Versions of package pstoedit
ReleaseVersionArchitectures
wheezy3.60-2amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid3.75-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze3.50-3amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
jessie3.62-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.70-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.73-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.75-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pstoedit:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, editing
works-withdtp, image, image:vector, text
works-with-formatpdf, postscript
Popcon: 919 users (818 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program pstoedit umożliwia konwertowanie plików PostScript i PDF do różnych edytowalnych, wektorowych formatów graficznych, takich jak: TGIF, XFig, grafika PDF, Gnuplot, idraw, MetaPost, GNU Metafile, PIC, Kontour oraz flattened PostScript.

Python3-img2pdf
Lossless conversion of raster images to PDF (library)
Versions of package python3-img2pdf
ReleaseVersionArchitectures
buster0.3.3-1all
sid0.4.0-1all
bullseye0.4.0-1all
stretch0.2.3-1all
Popcon: 661 users (63 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This module will take a list of raster images and produce a PDF file with the images embedded in it. JPEG and JPEG2000 images will be included without recompression. Raster images in other formats will be included with zip/flate encoding which usually leads to an increase in the resulting size because formats like png compress better than PDF which just zip/flate compresses the RGB data. As a result, this module is able to losslessly wrap images into a PDF container with a quality to filesize ratio that is typically better (in case of JPEG and JPEG2000 images) or equal (in case of other formats) than that of existing tools.

Img2pdf includes its own PDF writer but will use the pdfrw module if available instead.

This package contains the Python library.

Xsane
Wielofunkcyjna graficzna nakładka na SANE (Scanner Access Now Easy)
Maintainer: Jörg Frings-Fürst
Versions of package xsane
ReleaseVersionArchitectures
wheezy0.998-3amd64,armel,armhf,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,s390x,sparc
sid0.999-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
squeeze0.997-2amd64,armel,i386,ia64,kfreebsd-amd64,kfreebsd-i386,mips,mipsel,powerpc,s390,sparc
buster0.999-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.999-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.998-6amd64,armel,armhf,i386
stretch0.999-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xsane:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 3729 users (4667 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xsane może być uruchamiany jako samodzielny program lub poprzez GIMP-a (GNU Image Manipulation Program). W trybie samodzielnym xsane może zapisywać obrazy do plików w różnych formatach, służyć jako nakładka do programu faksującego lub wysłać obrazki na drukarkę.

SANE to skrót od "Scanner Access Now Easy" ("Dostęp do Skanera jest Teraz Łatwy") i jest interfejsem programowania aplikacji (API), który wprowadza znormalizowany dostęp do każdego skanera obrazu rastrowego (skanera płaskiego, skanera ręcznego, kamery wideo, aparatu fotograficznego, frame grabbera, itd.). Standard SANE jest wolny i jego krytykowanie jak i rozwijanie jest otwarte dla każdego. Obecnie kod źródłowy jest napisany tak, aby obsługiwać kilka systemów operacyjnych, wliczając w to systemy z rodzin GNU/Linux, OS/2, Win32 oraz różne systemy uniksopodobne i jest dostępny na Powszechnej Licencji Publicznej GNU (chociaż komercyjne aplikacje i sterowniki są również mile widziane).

Other screenshots of package xsane
VersionURL
0.995-6https://screenshots.debian.net/screenshots/000/000/270/large.png
0.999-6+b1https://screenshots.debian.net/screenshots/000/016/948/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/028/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/014/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/013/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/016/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/017/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/018/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/019/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/020/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/021/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/032/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/022/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/030/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/023/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/024/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/029/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/025/large.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/screenshots/000/018/027/large.png
Screenshots of package xsane
Yasw
Yet Another Scan Wizard
Maintainer: Andrew Ross
Versions of package yasw
ReleaseVersionArchitectures
sid0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 7 users (8 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

YASW (Yet Another Scan Wizard) is an application used to correct images taken with a camera. It can be used to post process the scanning of a book or to correct an individual image taken with a camera.

Debian packages in experimental

Mediagoblin
web application for publishing all kinds of media
Versions of package mediagoblin
ReleaseVersionArchitectures
experimental0.9.0~dfsg-1~exp4all
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU MediaGoblin is a free software media publishing platform that anyone can run. You can think of it as a decentralized alternative to Flickr, YouTube, SoundCloud, etc.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Animal - wnpp
An Imaging Library written in C
Homepage not available
License: GPL
Debian package not available

AnImaL is an imaging and computer vision library written in C. Differently from most other toolkits, it is intended to provide the maximum functionality by making strong usage of similar libraries. It is intended to be a common API to the best free imaging and computer vision libraries already available, such as ImageMagick and Gandalf. By defining a common API and using external libraries, AnImaL selects the best implementation available in them to implement a particular algorithm. This way AnImaL unites the best from the other libraries it uses.

Blimp - wnpp
photo editor based on adjustment layers
License: GPLv2
Debian package not available

Blimp is a layered (non-destructive) photo editor. It supports many raw formats (through dcraw), 8-bit or 16-bit color depth per channel and editing operations including curves, grayscale mixer, resize, unsharp mask and local contrast enhancement, all of which are adjustment layers.

Booh - wnpp
image classifier and web album generator
License: GPLv2
Debian package not available

Booh is an image classifier and a static web album generator. It takes one or several series of photos and videos, and automatically build static web pages to browse through them. The image classifier has all the features that one would expect from such software: automatic rotation, preloading of images, video support, etc.

Canon-capture - wnpp
tool for periodic image capturing with digital Canon cameras
License: GPL-2
Debian package not available

Capture is a remote capture software currently designed around the Canon PowerShot digital cameras. It can be used interactively from the command-line, wrapped into a script or a GUI.

Classicprint - wnpp
adds classic look to your photos
License: GPL
Debian package not available

Classic Print is tiny application that was originally made for Nokia Maemo -environment. With it you can add classic look and otherwise "lomographic" effects to your photos easily. With a little bit of tweaking its sources can be easily compiled in Debian GNU/Linux to Debian-package.

Cooka - wnpp
simple image viewer
License: LGPL
Debian package not available

Cooka is a very simple image viewer written in C# and compiled with Mono framework. The application is really essential: it has a file system browser in order to select the folder containing images to display; a thumbs viewer useful to see a preview of the images within the selected folder and some information like image’s name, size and dimension; and finally a “view” area used to display the selected image. In order to handle images and to enhance image viewing, Cooka provides a simple toolbar that allows users perform some basic operation such as rotate, zoom, set as background.

Cv - wnpp
Free software alternative for xv image viewer
License: unknown
Debian package not available

Well, actually it is Gtk2::CV, a perl module that implements an image viewer. It comes with its own demo app, named cv, which is loosely modeled after the classic xv, although it displays images much faster than the great original.

Ffmulticonverter - wnpp
graphical multi format converter
Homepage not available
License: GPL-3
Debian package not available

FF Multi Converter is a simple graphical application which enables the user to convert audio, video, image and document files between all popular formats by using and combining other programs. It uses avconv for audio/video files, unoconv for document files and ImageMagick for image file conversions.

The goal of FF Multi Converter is to gather the most popular multimedia types in one application and provide conversion options for them easily through a user-friendly interface.

Gallery3 - wnpp
web-based photo album written in PHP
License: GPL
Debian package not available

Gallery3 is a web-based photo album with multiple user support. It provides users with the ability to create and maintain their own albums via an intuitive web interface.

Gallery3 is a complete rewrite of the popular Gallery software that strives for a simpler codebase and reduced scope to ease maintainability.

Itktools - wnpp
command line tools based on the ITK, intended for image processing
License: Apache 2.0
Debian package not available

Practical command line tools based on the ITK, intended for image processing. These tools are designed to take one or more input image(s) from the command line, perform a single operation, and produce an output image. For example smoothing of an image can be done with the tool pxgaussianimagefilter.

Note: these tools (specifically pxcastconvert) are required to run the Elastix test suite.

Juploadr - wnpp
Picture uploader for flickr and zoomr
License: LGPL
Debian package not available

jUploadr is a picture uploading tool for flickr and zoomr photo sharing sites. It has a simple gui which allows editing of attributes of photos, individually and batched.

Krokus - wnpp
program for printing photos
License: GPLv2
Debian package not available

Krokus is an application written in C++ and wxWidgets, which helps you to print photos like with many printing software available on windows. It has advanced features like: color management,softproofing, cropping, easy layout control and much more...

Limoo - wnpp
Image viewer
Homepage not available
License: GPLv3
Debian package not available

Limoo is an Image viewer, created using QML, Qt and C++.

Mpview - wnpp
Image viewer and manipulator
License: GNU GPL version 2
Debian package not available

MPView is image viewer and manipulator (can read and write common image types and do simple transformations, like crop, rotate, etc... on them). It is somewhat similar to IrfanView from windows. It requires Qt 4 and (optionally) libpng, libjpeg, libtiff and libmagick (the more of these, the better support of reading/writing various image formats).

Openphoto - wnpp
A photo application to store photos on Dropbox etc.
License: Apache License 2.0
Debian package not available

OpenPhoto lets you aggregate, archive, organize your photos using your personal cloud accounts such as Dropbox or Amazon S3.

Oqapy - wnpp
Photographic workflow application
License: GPL3
Debian package not available

This application is designed to handle large collection of image files with full support of metadatas include geolocalisation.

Pfscalibration - wnpp
photometric calibration of cameras
License: GPL
Debian package not available

PFScalibration package provides an implementation of the Robertson et al. 2003 method for the photometric calibration of cameras and for the recovery of high dynamic range (HDR) images from the set of low dynamic range (LDR) exposures. Tools provided with this software can be used for photometric calibration of both off-the-shelf digital cameras and HDR cameras.

Photoqt - wnpp
image viewer
License: GNU GPL v3
Debian package not available

PhotoQt is a simple, yet powerful and good looking image viewer, written in Qt, published as open-source, and completely free.

The list below is meant to give you a rough idea of PhotoQt's abilities and is by far not an exhaustive list:

  Support of many image formats (use of GraphicsMagick)
  Basic image manipulations (Rotating, Flipping, Zooming)
  Basic File Management (Renaming, Deleting, Moving, Copying)
  Keyboard and Mouse Shortcuts
  Set-as-Wallpaper function
  Slideshow feature
  Exif information
  Highly Adjustable to your custom preference
  Interface that doesn't get into your way
  Very fast and flexible
  Thumbnail Cache
  System Tray Usage
  Command Line Options
  Several translations available (not all complete (yet)... Wanna help?)
  and much more...
Photoshow - wnpp
A free Web Gallery for your server
License: GPL
Debian package not available

PhotoShow is a free, open-source, and very easy to use web gallery installable on any web server. Only two lines of configuration, and you're good to go ! Adding and sorting photos, albums, users, and groups have never been easier. Simply drag and drop them wherever you want. To delete a photo or an album, just drag and drop it on the bin. Easy ! PhotoShow automatically generates the whole website, including the thumbnails. Also, if your photos are bigger than 800x600px, it generates a smaller version for displaying (the big version is still available for your viewers to download, of course). The architecture of PhotoShow's albums is created using the File System directly: no database is required to use PhotoShow. You can use your File System directly to add, move, or delete albums and pictures. PhotoShow is compatible with DropBox, along with all of your Unix tools, because it is based on the File System. Use rsync, scp, or anything you prefer to interact with your photos. Each of your files and folders has its owns permissions, configurable in PhotoShow by the Admin (you). On the go, select which group/user can access an item. PhotoShow provides a proxy for accessing the images, checking if the user is allowed to view an image or not. It is advised to place the directory for your photos in a folder not accessible by the web. Then, passing through PhotoShow's proxy will be necessary to access the images, ensurring you that only allowed users can view them.

Printoxx - wnpp
make photos and texts collages
License: GPL
Debian package not available

Printoxx is a graphical menu-driven program which operates in its own window. Printoxx can be used to make and print a photo collage. Select image files and add them to a layout page using the mouse. Images can be moved around, resized, and rotated. Text can be added using any font. Simple frames can be added to the images. The finished layout can be printed on paper formats supported by the printer and CUPS driver (A4, A5, Letter, etc.).

Pvcam-utils - wnpp
utilities for using the Photometrics Coolsnap ES camera
License: GPL
Debian package not available

This package contains the daemon and graphical client for using the camera. See bug #622137 for more details.

Pycasa - wnpp
A python application to manage Picasa photo albums
License: GPL3
Debian package not available

This is a small program to download and upload Picasa Photo Albums. You just have to provide the username, and then choose between the available albums which one to download.

Qimageviewer - wnpp
Simple image viewer
Homepage not available
License: GPLv2
Debian package not available

Simple image viewer with edit functions. Based on Qt5 libraries.

Xviewer - wnpp
Image viewer program.
License: GPL, LGPL
Debian package not available

Xviewer is part of X-App project, is a simple image viewer which uses the gdk- pixbuf library. It can deal with large images, and zoom and scroll with constant memory usage. Its goals are simplicity and standards compliance.

This package provides uniformity across the XFCE, Mate & LXDE desktpos often preferred on older computers.

Xviewer-plugins - wnpp
Set of plugins for xviewer
License: GPL, LGPL
Debian package not available

xviewer-plugins is part of X-App project as a dependency for xviewer.

No known packages available

Neural-enhance
Super Resolution for images using deep learning
License: AGPL-3
Debian package not available

Using deep learning and #NeuralEnhance, train a neural network to zoom in to your images at 2x or even 4x. You'll get even better results by increasing the number of neurons or training with a dataset similar to your low resolution image.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 200879