Debian Multimedia Project
Summary
Photography
Packages for working with digital photography

This metapackage will install packages for working with digital photography including viewing, manipulating, editing, scanning and printing of images, converting between image formats, uploading to websites, and compiling and publishing collections, galleries and photo albums.

Description

For a better overview of the project's availability as a Debian package, each head row has a color code according to this scheme:

If you discover a project which looks like a good candidate for Debian Multimedia to you, or if you have prepared an unofficial Debian package, please do not hesitate to send a description of that project to the Debian Multimedia mailing list

Links to other tasks

Debian Multimedia Photography packages

Official Debian packages with high relevance

Darktable
virtuálny svetelný stôl a temná komora pre fotografov
Versions of package darktable
ReleaseVersionArchitectures
sid4.4.2-1amd64,arm64
stretch-backports2.6.0-1~bpo9+1amd64,arm64
bookworm4.2.1-4amd64,arm64
jessie1.4.2-1+deb8u1amd64,i386
buster2.6.0-1amd64,arm64
bullseye-backports4.0.0-1~bpo11+1amd64,arm64
bullseye3.4.1-5amd64,arm64
buster-backports3.4.1-1~bpo10+1amd64,arm64
stretch2.2.1-3amd64,arm64
trixie4.4.2-1amd64,arm64
Debtags of package darktable:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
works-withimage
x11application
Popcon: 1126 users (231 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Darktable spravuje vaše digitálne negatívy v databáze a umožňuje vám zobraziť ich na svetelnom stole s možnosťou priblíženia. Tiež vám umožňuje vyvíjať nespracované obrázky a vylepšovať ich.

Pokúša sa zaplniť medzeru medzi mnohými vynikajúcimi slobodnými konvertormi RAW a nástrojov na správu obrázkov (ako ufraw alebo f-spot). Používateľské rozhranie je postavené na základe efektívnej vyrovnávacej pamäte obrázkových metadát a mipmáp, ktoré sú všetky uložené v databáze. Používateľ bude vždy môcť s obrázkom pracovať, aj ak ešte nie je načítaný v plnom rozlíšení.

Všetky úpravy sú plne nedeštruktívne a pracujú iba so zobrazeným obrázkom vo vyrovnávacej pamäti. Úplný obrázok sa prevedie iba počas exportu. Rozhranie je napísané v Gtk+/Cairo, databáza používa Sqlite3, načítanie obrázkov RAW pomocou rawspeed, HDR a štandardné obrázkové formáty ako JPEG sú tiež podporované. Jadro pracuje kompletne s plávajúcou desatinnou čiarkou, takže Darktable možno použiť nielen na fotografiu, ale aj na vedecky získané obrázky alebo výstup vykresľovačov (HDR).

Other screenshots of package darktable
VersionURL
1.0.4-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9563/simage/large-b97dd447d60e3d0d549b4e853e6066a4.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-3033d6fb464b222fde358ff2feab6875.png
1.4-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/12544/simage/large-8ce6310457fa8fa5618e7a69402d80f9.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c3696c5363e90a1cf93a5d86b488e7cf.png
1.4-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/12545/simage/large-e09b5f510549ff0fd1931710a89833a9.png
3.8.0https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-41db1fd35793def2cea51ed7030d460f.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-6f2521a54b7ac550b5e70770a74e3cec.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-0474d76fb9c332f92b470f66026e0122.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-1d6a33bfc0f2dfe4c4d3191e59439df8.png
2.6.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18700/simage/large-f9dd985fb5708a5f31d831674dd97776.png
2.6.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18701/simage/large-ef3a0c2679ef5ca5535b7d70b5914005.png
2.6.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18702/simage/large-f49bb95fbeafd37c9c70e856f16b70d8.png
2.6.0-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16939/simage/large-199b43be5094fdb6e1d7fe04855fb2bd.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-26eabd3cd2bfc1c04127ca2a9ccef60a.png
2.6.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18703/simage/large-41baee843eab95800e53e8a01a20e77d.png
2.6.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18704/simage/large-163335ec7db6a0064d0d7f24d94dd56a.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-f7726a329697de022c719fb571888512.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-27c18c44baeb5f75dcbcb970128cc067.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20702/simage/large-760c1df54866e9060a1a957d1578a47f.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-ba7a4384b1b104e06e542301a7b0c6d5.png
1.0.4-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9564/simage/large-7b67ec85b9f67dc6ea7898bc0b1d79cc.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c5ee11058acdf62b7b634d2ddc320523.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c04966933ec11a2c771c647ec4f6a07f.png
3.4.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-766b82188d717514c66d8aa5aaadf9e4.png
Screenshots of package darktable
Digikam
aplikácia na správu digitálnych fotografií pre KDE
Versions of package digikam
ReleaseVersionArchitectures
jessie4.4.0-1.1amd64,armel,armhf,i386
stretch5.3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster5.9.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye7.1.0-2amd64,arm64,armhf,i386,mipsel
bookworm7.9.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie8.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid8.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package digikam:
fieldarts
hardwarecamera
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitekde
uitoolkitqt
usebrowsing, learning, organizing, searching, viewing
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 447 users (182 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Program na správu, organizáciu, vylepšovanie, vyhľadávanie a export digitálnych fotografií z počítača a do počítača.

Poskytuje jednoduché rozhranie, ktoré uľahčuje importovanie a organizáciu digitálnych fotografií. digiKam vám umožňuje spravovať veľký počet digitálnych fotografií v albumoch a organizovať ich pomocou značiek (kľúčových slov), titulkov, kolekcií, dátumov, geolokácie a vyhľadávania. Má mnohé vlastnosti na zobrazovanie, organizáciu, spracovanie a zdieľanie vašich obrázkov. Preto je digiKam impozantný nástroj na správu digitálneho majetku (DAM) vrátane mocných funkcií na úpravu obrázkov.

Poskytuje jednoducho použiteľné rozhranie k fotoaparátom, ktoré sa pripojí k vášmu digitálnemu fotoaparátu a stiahne obrázky priamo do albumov digiKam. Knižnica gphoto2 podporuje viac ako 1000 digitálnych fotoaparátov. Samozrejme, akékoľvek médiá alebo čítačky kariet, ktoré podporuje váš operačný systém budú tiež použiteľné v digiKame.

digiKam obsahuje rýchly Editor obrázkov s mnohými nástrojmi na úpravu obrázkov. Editor obrázkov môžete používať na zobrazovanie, komentovanie, hodnotenie, korekciu, vylepšovanie a modifikáciu vašich fotografií. Schopnosti úprav je možné jednoducho rozšíriť sadou zásuvných modulov prostredníctvom KDE Image Plugins Interface.

Hoci je digiKam jendoducho použiteľný, poskytuje tucty možností na profesionálnej úrovni. Dokáže pracovať kompletne 16-bitovo vrátane všetkých dostupných zásuvných modulov, podporuje konverziu formátu RAW prostredníctvom libraw, export DNG a pracovné postupy s správou farieb ICC.

The package is enhanced by the following packages: entangle kipi-plugins
Enblend
nástroj na zmiešavanie obrázkov
Versions of package enblend
ReleaseVersionArchitectures
trixie4.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster4.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.1.3+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
bullseye4.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid4.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package enblend:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useediting
works-withimage, image:raster
works-with-formattiff
Popcon: 189 users (114 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Enblend je nástroj na skladanie obrázkov. Program dostane sadu obrázkov, ktoré sa nejakým nepravidelným spôsobom prelínajú. Enblend ich preloží takým spôsobom, že švy medzi obrázkami nevidno alebo ich aspoň ťažko rozoznať. Možno ho napríklad použiť na zostavenie panorámy z niekoľkých obrázkov.

Používa Burt-Adelsonove zmiešavanie vo viacerých rozlíšeniach. Táto technika sa pokúša zneviditeľniť švy medzi vstupnými obrázkami. Základnou myšlienkou je, že rysy obrázka by mali byť zmiešané naprieč prechodovou oblasťou úmerne k priestorovej frekvencii týchto rysov. Napríklad objekty ako stromy a okenné tabule majú náhle zmeny farby. Zmiešaním týchto rysov v úzkej oblasti nedokážete rozlíšiť švy, pretože oko už očakáva, že uvidí zmeny farby na okraji týchto rysov. Oblaky a nebo sú opakom. Tieto rysy sa musia zmiešať naprieč veľkou prechodovou oblasťou, pretože akákoľvek náhla zmena farby bude okamžite viditeľná.

Enblend za vás nevykonáva zarovnanie obrázkov. Na to použite nástroj ako Hugin alebo PanoTools. Obrázky TIFF, ktoré tieto programy tvoria, sú presne to, s čím Enblend dokáže pracovať.

Enfuse
nástroj na miešanie expozície obrázkov
Versions of package enfuse
ReleaseVersionArchitectures
stretch4.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie4.1.3+dfsg-2amd64,armel,armhf,i386
buster4.2-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm4.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie4.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid4.2-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye4.2-8amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package enfuse:
roleprogram
useediting
works-withimage
Popcon: 189 users (115 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Enfuse zmiešava obrázky rovnakej scény s rôznou expozíciou do pekného výstupného obrázka bez tvorby dočasných obrázkov HDR, ktoré sa následne mapujú tónmi na prehliadateľný obrázok. Tento zjednodušený proces dáva často omnoho lepšie a rýchlejšie výsledky ako momentálne známe algoritmy mapovania tónov.

Zmiešavanie expozície sa robí pomocou algoritmu Mertens-Kautz-Van Reeth na zlučovanie expozície. Základnou myšlienkou je, že pixelom vo vstupnom obrázku sa pridelí váha podľa kvalít ako je správna expozícia, dobrý kontrast a vysoká sýtosť. Táto váha určuje nakoľko daný pixel prispeje do finálneho obrázka.

Enfuse za vás obrázky nezarovnáva. Na to použite nástroj ako je Hugin alebo PanoTools. Súbory TIFF, ktoré tieto programy vytvoria sú presne to, s čím Enfuse pracuje.

Screenshots of package enfuse
Entangle
Tethered Camera Control & Capture
Versions of package entangle
ReleaseVersionArchitectures
bookworm3.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.0-2amd64,armel,armhf,i386
sid3.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.0-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
stretch0.7.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package entangle:
uitoolkitgtk
Popcon: 29 users (45 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Entangle provides a graphical interface for "tethered shooting", aka taking photographs with a digital camera completely controlled from the computer.

Using Entangle is as easy as 1,2,3...

 • Connect camera
 • Launch Entangle
 • Shoot photos

With a sufficiently capable digital SLR camera Entangle allows:

 • Trigger the shutter from the computer
 • Live preview of scene before shooting
 • Automatic download and display of photos as they are shot
 • Control of all camera settings from computer
Screenshots of package entangle
Exif
nástroj pre príkazový riadok na zobrazovanie EXIF informácií JPEG súborov
Versions of package exif
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.6.22-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.6.22-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.6.22-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.6.21-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid0.6.22-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.6.21-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.6.21-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package exif:
hardwarecamera
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usescanning
works-withimage, image:raster
Popcon: 573 users (2476 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Väčšina digitálnych fotoaparátov tvorí JPEG súbory s dodatočnými informáciami o obrázku vo forme značiek EXIF.

„exif“ je nástroj pre príkazový riadok na zobrazovanie EXIF informácií ukrytých v JPEG súboroch.

Screenshots of package exif
Facedetect
simple face detector for batch processing
Versions of package facedetect
ReleaseVersionArchitectures
buster0.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 22 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Facedetect is a simple face detector for batch processing. It answers the basic question: "Is there a face in this image?" and gives back either an exit code or the coordinates of each detected face in the standard output.

The aim is to provide a basic command-line interface that's consistent and easy to use with software such as ImageMagick, while progressively improving the detection algorithm over time.

facedetect is used in software such as fgallery to improve the thumbnail cutting region, so that faces are always centered.

Feh
Zobrazovač obrázkov založený na imlib2
Versions of package feh
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.18-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid3.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.10-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.9.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.6.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.1.3-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.12-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie2.12-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package feh:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitmotif
usebrowsing, viewing
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 1761 users (319 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

feh je rýchly, odľahčený zobrazovač obrázkov, ktorý používa imlib2. Je ovládaný z príkazového riadku a podporuje viaceré obrázky prostredníctvom postupného zobrazenia, prechádzania miniatúr alebo viacerých okien, či fotomontáže alebo výpisu obsahu (na zobrazenie informácií o súbore používa písma TrueType). Pokročilé vlastnosti zahŕňajú rýchle dynamické približovanie/odďaľovanie, progresívne načítanie, načítanie cez HTTP (s podporou opakovaného načítania pri sledovaní webových kamier), rekurzívne otváranie súborov (postupné zobrazenie hierarchie adresára) a ovládanie pomocou kolieska myši/klávesnice.

Other screenshots of package feh
VersionURL
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17618/simage/large-be80c180c03512558c9ae91844139c82.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17617/simage/large-e54c0433c4530870849d2e5328786f95.png
2.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9486/simage/large-2dd8f07a16b34a68953caf709ed77cb5.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17616/simage/large-7e3527342ef8a3bb95c61fa1a35b4bcf.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17615/simage/large-df7f7bf7e01a61aa9fbcbc8816258870.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17614/simage/large-9eca5c7159edd16f669f427bbf53128e.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17613/simage/large-cfacd933d03e5acbb36a6fa75996df88.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17612/simage/large-9db17e219998f78b0c24038584217f3d.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17610/simage/large-cdd6c3b2fdf946fd3e2e3eb5069cf5e7.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17609/simage/large-2730625a9ca91eaffdbd2c5774382fd1.png
3.1.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17641/simage/large-db464b9f9c4f1a2f52ca1658b9829ce9.png
Screenshots of package feh
Fgallery
static HTML+JavaScript photo album generator
Versions of package fgallery
ReleaseVersionArchitectures
trixie1.9.1+ds-1all
bookworm1.9.1+ds-1all
stretch1.8.2-2all
buster1.8.2-2all
bullseye1.8.2-2.1all
sid1.9.1+ds-1all
Popcon: 38 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

“fgallery” is a static photo gallery generator with no frills that has a stylish, minimalist look. “fgallery” shows your photos, and nothing else.

There is no server-side processing, only static generation. The resulting gallery can be uploaded anywhere without additional requirements and works with any modern browser.

 • Automatically orients pictures without quality loss.
 • Multi-camera friendly: automatically sorts pictures by time: just throw your (and your friends) photos and movies in a directory. The resulting gallery shows the pictures in seamless shooting order.
 • Adapts to the current screen size and proportions, switching from horizontal/vertical layout and scaling thumbnails automatically.
 • Includes original (raw) pictures in a zip file for downloading.
 • Panoramas can be seen full-size by default.
Screenshots of package fgallery
Gimp
program GNU na manipuláciu s obrázkami
Versions of package gimp
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.8.18-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.8.14-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
buster2.10.8-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.10.22-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.8.14-1+deb8u2amd64,armel,armhf,i386
sid2.10.34-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.10.34-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
experimental2.99.16-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch-security2.8.18-1+deb9u1amd64,arm64,armel,armhf,i386
trixie2.10.34-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
Debtags of package gimp:
fieldarts
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
suitegimp, gnu
uitoolkitgtk
useediting, learning
works-withimage, image:raster, text
works-with-formatgif, jpg, pdf, png, tiff
x11application
Popcon: 12413 users (7355 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GIMP je pokročilý editor obrázkov. Môžete ho použiť na úpravu, rozšírenie a retušovanie fotografií a skenov, tvorbu kresieb, či vytvorenie vlastných obrázkov. Obsahuje rozsiahlu kolekciu profesionálnych editovacích nástrojov a filtrov, podobných nástrojom, ktoré môžete nájsť vo Photoshope. Veľa nastavení na konečné doladenie a vlastnosti ako vrstvy, cesty, masky a skriptovanie poskytujú úplnú kontrolu nad vašimi obrázkami.

Podporuje mnohé formáty súborov obrázkov vrátane súborov JPEG, Photoshop (.psd) a Paint Shop Pro (.psp). Je možné ho používať aj na skenovanie a tlačenie fotografií.

Na otváranie vzdialených súborov (napr. cez HTTP) si nainštalujte balík gvfs-backends.

Ak chcete používať rozhranie MIDI (ako hudobné klávesy) ako vstupné zariadenie pre GIMP, nainštalujte si balík libasound2 a prečítajte si postup v súbore /usr/share/doc/gimp/README.MIDI

Other screenshots of package gimp
VersionURL
2.8.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9303/simage/large-a4689044f5d60be58f17725086bb96e7.png
2.8.16-2.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/14893/simage/large-1528882ee7448b2ead48c2dcc89d29d8.png
2.10.28https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-c479926fb00d179fef490f102e02291c.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17920/simage/large-4364da1d64b534ca28ac42e94821f6ec.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17921/simage/large-7e464b0f4e6112a3d11b98755308831a.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17922/simage/large-a22124338d4dc31ab0a160821b3fdaf3.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17923/simage/large-02c612459927be7cee501105911c9626.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17924/simage/large-bbea00ac1e80f7c2e8fe38c4e22fdbb1.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17925/simage/large-1c32ceed437df7406083d0370f189327.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17926/simage/large-b547e72c8d34f006d5bbf402aa426fd4.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17927/simage/large-a336acf5a51b4f45025771a67a0ef010.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17928/simage/large-812dd7a06ff79ba4cb603f97121012af.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17929/simage/large-7fbb00171aafeebd5731f500dce6f0f8.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17930/simage/large-4384df306154c4f9283cd81b7a9312cc.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17931/simage/large-c2b0540a663458727045a0df240531b1.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17932/simage/large-fbce8a78eabbf270a9b6961e13465e3f.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17933/simage/large-e4c019dd431f4487bd88d8a604140fbe.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17934/simage/large-0d32a9d26229e3eea973b26e93ad9e3b.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17935/simage/large-8c5e074bc60a5da5ef3807950123ba56.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17982/simage/large-e439c0dde22214b28e2d642962ba8aed.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17512/simage/large-13daa6e6e3897802210d1110ec9a33a4.png
2.8.14-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/14487/simage/large-11421fe0fefcfe802ac664d0e3a3df2e.png
2.8.18-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/15294/simage/large-c781f5ee9620709d93ef2386e4994a61.png
2.10.28https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/21623/simage/large-10730ebc0feaad30425b92874dd56f08.png
2.6.11-2ubuntu3https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/7851/simage/large-c2ed9ca781c5162624225b066a463982.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17097/simage/large-912052ea88812ce9db9c1d6d9e6fb5dc.png
2.10.8-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17096/simage/large-b849fa70c40468ac51cccd849e61cf0d.png
2.10.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/20295/simage/large-728e3a9877cb35208c407157dbdc8ca1.png
2.8.4https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/10064/simage/large-8d66280c2042c4ce923cc0c425770ec4.png
2.7.2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5110/simage/large-ae2fa1ac5f6460472d07cdfb4e8710e5.png
2.10.34https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-a62ff8cb75dfe34341ef93da0c96b542.png
2.10.22-2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-0f39ab2dede5870ff284e64ad805fdf1.png
2.8.1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/8938/simage/large-1459dbd6f8704b89227099be82df782e.png
2.10.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16213/simage/large-757838fef597eefa7e44807b2e08ddf2.png
2.10.2-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16226/simage/large-defb4acacc0eecbaaf1e5a089f5e2c42.png
2.4.7-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/231/simage/large-d0e84598749254d74c2c76e30b273d7e.png
Screenshots of package gimp
Gimp-data
dátové súbory pre GIMP
Versions of package gimp-data
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.8.18-1+deb9u1all
jessie-security2.8.14-1+deb8u2all
trixie2.10.34-1all
bullseye2.10.22-4all
bookworm2.10.34-1all
experimental2.99.16-2all
jessie2.8.14-1+deb8u2all
stretch-security2.8.18-1+deb9u1all
buster2.10.8-2all
sid2.10.34-1all
Debtags of package gimp-data:
made-oficons
roleapp-data
suitegimp, gnu
uitoolkitgtk
works-withimage, image:raster
Popcon: 12415 users (7354 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje podporné dátové súbory pre GIMP nezávislé od architektúry.

Gimp-data-extras
extra štetce, palety vzory pre GIMP
Maintainer: Ari Pollak (Holger Levsen)
Versions of package gimp-data-extras
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.0.1-3all
stretch2.0.2-1all
buster2.0.2-1all
bullseye2.0.2-1.1all
bookworm2.0.2-1.1all
trixie2.0.2-1.1all
sid2.0.2-1.1all
Debtags of package gimp-data-extras:
roleapp-data
suitegimp, gnu
useediting
works-withimage, image:raster
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Tento balík obsahuje extra štetce, palety a vzory na umelecké využitie GIMPu.

Screenshots of package gimp-data-extras
Gimp-plugin-registry
zbierka voliteľných rozšírení pre GIMP
Versions of package gimp-plugin-registry
ReleaseVersionArchitectures
bookworm9.20200928amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie9.20200928amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid9.20200928amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie7.20140602amd64,armel,armhf,i386
buster9.20180625amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye9.20200927amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch7.20140602amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gimp-plugin-registry:
fieldarts
interfacex11
roleplugin
suitegimp
uitoolkitgtk
works-withimage, image:raster
Popcon: 189 users (112 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík obsahuje nasledovné zásuvné moduly:

 • DBP (1.1.9): David's Batch Processor Jednoduchý zásuvný modul pre The Gimp na dávkové spracovanie - umožňuje používateľovu automaticky vykonávať operácie (ako je zmena veľkosti) na kolekciu súborov s obrázkami.
 • add-filmgrain (2.8): Add Film Grain Pomáha pridať realistické filmové zrno ČB obrázkom.
 • btn4ws (0.8.0.1): btn4ws Vytvára sériu tlačidiel v troch stavoch (pasívne, aktívne, stlačené) s rôznymi voliteľnými efektami ako aj XHTML, CSS a JavaScriptový kód na ich použitie.
 • bw-simulation (1.1): Black and White Film Simulation Prevádza vybranú vrstvu na čiernobielu pomocou mixéra kanálov. Pokúša sa vyprodukovať výsledok pripomínajúci kvalitami tónovania film.
 • cmyk-tiff-2-pdf (20090321): CMYK Tiff 2 PDF for Gimp Tento zásuvný modul dokončuje predtlačovú postupnosť prác pomocou Seperate+ tvorby CMYK Tiff obrázkov. Umožňuje previesť uložený CMYK Tiff obrázok do súboru PDF.
 • contact-sheet (2.16): Contact Sheet Vytvorí indexový hárok obrázkov v adresári.
 • diana-holga2 (c): Diana-Holga2 Simulátor efektov kamery Diana/Holga Toys.
 • elsamuko: El Samuko GIMP Scripts:
 • Antique Photo Border Script: Tento skript simuluje zožltnuté a mierne zúbkaté okraje ako na starých fotografiách.
 • Che Guevara Script: Tento skript tvorí plagáty pdobné známemu plagátu Che Guevaru, ktorý vytvoril Jim Fitzpatrick.
 • Cyanotype Script: Tento skript simuluje proces tlače Cyanotype.
 • Difference Layer Script Tento skript vytvára z dvoch vrchných vrstiev dve rozdielové vrstvy. Podobá sa zabudovanej funkcii GIMPu Grain Extract/Merge, ale s väčším rozsahom tónov. Teraz môžete použiť ďalšie úpravy a „zapnúť/vypnúť“ úpravy prepnutím viditeľnosti subtraktívnej a aditívnej vrstvy. Tiež môžete zmeniť intenzitu zmeny zmenou intenzít týchto dvoch vrstiev.
 • Erosion Sharpen: Zaostrí obraz pomocou erózie a dilatácie.
 • Escape Line Script: Tento skript vytvorí unikajúce úsečky z ľubovoľného bodu. Funkčne sa podobá zabudovanému skriptu Line-Nova, ale je oveľa lexibilnejší. Môžete si zvoliť stred, hrúbku, uhol, dĺžku, posunutie a náhodnosť.
 • Film Grain Script: Toto je ďalší skript simulujúci typické filmové zrno fotiek s vysokým ISO.
 • First Photo Border Script: Tento skript simuluje odrezanie prvého obrázka role filmu lacných fotoaparátov ako je Lomo.
 • Lomo Script with Old Style Colors Tento skript simuluje the Lomo effect.
 • Movie 300 Script: Tento skript simuluje the color style of the movie "300".
 • National Geographic Script: Tento skript simuluje kvalitnú fotografiu (portrét) ako sú tie z National Geographic.
 • Obama "HOPE" Script: Tento skript vytvorí plagát ako známy plagát Obama "HOPE", ktorý vytvoril Shepard Fairey.
 • Rainy Landscape Script: Tento skript mení suchú krajinu na mokrú.
 • Photochrom Script: Tento skript simuluje obrázok photochrom, litografický proces tlače z 90. rokov 17. storočia.
 • Sprocket Hole Script: Tento skript simuluje kompletne exponované pásy 35mm filmu s číslami rámcov, písmenami, preexponovanou perforáciou a čiarovými kódmi DX na okraji filmu.
 • Sunny Landscape Script: Tento skript mení daždivú krajinu na slnečnú.
 • Technicolor 2 Color Script: Tento skript simuluje 2-farebný efekt Technicolor.
 • Technicolor 3 Color Script: Tento skript simuluje 3-farebný efekt Technicolor.
 • Vintage Look Script: Tento skript simuluje vzhľad 70. rokov.
 • exposure-blend (1.3b): Exposure Blend Vezme 3 obrázky v postupnosti expozícií (napr. 0,-2,+2 EV) a zmieša ich do obrázka s vylepšeným kontrastom.
 • ez-perspective: EZ Perspective: Špecializovaný nástroj na jednoduchú korekciu alebo zmenu perspektívy.
 • fix-ca (3.0.2): Fix-CA Korekcia chromatickej aberácie na obrázkoch
 • gimp-fx-foundry (r111): GIMP FX Foundry Pravdepodobne najväčšia kolekcia skriptov dostupná pre The GIMP.
 • gimp-mask: GIMP-Mask: Pridanie a odstránenie niekoľkých populárnych metód maskovania (t.j. cenzurovania) obrázkov (CP, FL, Q0, MEKO).
 • hdroberts-tone-adjust (May 24, 2010): Warming and Cooling Filters Oteplenie alebo ochladenie obrázka pomocou jednej z niekoľkých metód: Wratten, Roy's Warm, Brauer's Warm, Pasty Cadaveric Look
 • layer-effects (4/12/2012): Layer-Effects Toto je séria skriptov, ktoré implementujú rôzne efekty vrstiev: Vrhaný tieň, vnútorný tieň, vonkajšia žiara, vnútorná žiara, vysunutie a vnorenie, satén, prekladanie farieb, prekladanie farebných prechodov, prekladanie vzorkou, ťah
 • lqr (0.7.1): Liquid Rescale Zmena veľkosti uvedomujúca si obsah. Zachováva vlastnosti obrázka pri zmene veľkosti v jednom smere.
 • openraster (20110529-1d32622): OpenRaster load/save handler OpenRaster z projektu Create[1] ponúka štandardizovaný a otvorený formát na výmenu rastových aplikácií. Tento zásuvný modul umožňuje načítavať a ukladať súbory vo formáte OpenRaster.
 • planet-render (1-2): Planet Render Vytvára planétu. Je možné nastaviť farbu, veľkosť a orientáciu slnka.
 • resynthesizer (2.0.3): Resynthesizer Gimp plugin for texture synthesis Tento zásuvný modul pre GIMP vezme vzorku textúr a pripraví z nich väčšie textúry. Je možné ho použiť na rozšírenie textúr (a tiež na tvorbu dláždic textúr), odstraňovanie objektov z textúr a tvorbu tématických obrázkov.
 • safe-for-web (0.29.0): Save for Web Umožňuje experimentovať s rôznymi populárnymi webovými formátmi. Zobrazuje automaticky aktualizovaný náhľad a štatistiku veľkosti súboru.
 • separate+ (0.5.8): Separate+ Separate+ je modul na tvorbu farebných separácií z RGB obrázka, proofing CMYK farieb na monitore a export CMYK TIFF súboru.
 • smart-seperate-sharpen (2.8): Smart Seperate Sharpening Tento skript implementuje novú verziu inteligentného zaostrovania smart sharpening (redux) v spojení separate sharpen, aby dosiahol lepších výsledkov. http://www.gimpguru.org/Tutorials/SmartSharpening2/
 • streak (0.6): Streak-Camera simulation Streak camera zobrazuje objekt pohľadom cez štrbinu - tým získa „jednorozmerný“ obrázok. Tento obrázok sa šíri druhým rozmerom roviny obrázka konštantnou rýchlosťou. Výsledok je obrázok časovej závislosti na objekte.
 • traditional-orton: Traditional Orton: Toto je efekt, ktorý v 90. rokoch 20. storočia vynašiel Michael Orton, ktorý sa skladá z dvoch kópií obrázka, kde jedna je rozostrená a jedna je ostrá a ich zmiešaní za účelom vytvorenia zasneného obrázka. Je obzvlášť vhodný na fotografie krajiniek a kvetín.
 • wavelet-denoise (0.3.1): Wavelet Denoise Modul vlnkového odstránenie šumu je nástroj na selektívne odstránenie šumu jednotlivých kanálov obrázka s voliteľnou konverziou RGB<->YCbCr. Má používateľské rozhranie na nastavenie sily použitého odstránenia šumu. Vlnková podstata algoritmu sa prejaví na pomerne rýchlom spracovaní.
Gimp-ufraw
nástroj na import RAW obrázkov z fotoaparátov do GIMP
Maintainer: Hubert Chathi
Versions of package gimp-ufraw
ReleaseVersionArchitectures
buster0.22-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.22-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.20-2+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gimp-ufraw:
hardwarecamera
interfacex11
roleplugin, program
scopeapplication
suitegimp, gnu
uitoolkitgtk
useconverting
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 33 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

Toto je grafický nástroj na import RAW obrázkov z high-end digitálnych fotoaparátov do editora GIMP.

Unidentified Flying Raw (UFRaw) je nástroj na konverziu a manipuláciu RAW obrázkov z digitálnych fotoaparátov. Je ho možné použiť buď ako samostatný nástroj alebo ako zásuvný modul GIMPu a obrázky možno spracovávať dávkovo pomocou nástrojov príkazového riadka. UFRaw dokáže načítať väčšinu existujúcich formátov RAW pomocou konverzného nástroja pre RAW DCRaw od Dava Coffina a podporuje základné možnosti správy farieb pomocou Little CMS, čím umožňuje používateľovi používať profily farieb.

Screenshots of package gimp-ufraw
Gphoto2
klient príkazového riadka na prístup k digitálnym fotoaparátom
Versions of package gphoto2
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.5.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.5.20-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.5.27-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.5.28-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.5.28-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.5.28-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2.5.4-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package gphoto2:
hardwarecamera, usb
interfaceshell, text-mode
roleprogram
scopeutility
uitoolkitncurses
works-withimage, image:raster
Popcon: 137 users (84 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Knižnicu gphoto2 môžu aplikácie využívať na prístup k rozličným modelom digitálnych fotoaparátov prostredníctvom štandardných protokolov ako Hromadné úložné zariadenie USB a PTP alebo protokolov konkrétnych výrobcov.

Tento balík poskytuje rozhranie príkazového riadka ku knižnici gphoto2.

Other screenshots of package gphoto2
VersionURL
2.5.27https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-9f03b6754ff1fb7794344554bee09211.png
2.5.27https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-b5c9363ab9964fd269f666f85d279cc3.png
2.5.27https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-60aab620924d62c00527e147bd00cb79.png
2.5.27https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-9bee1017adbf46ab7de388fb883c83a0.png
2.5.27https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-5a139d9ecd8aec13e78a8d4c531dcb3b.png
2.5.27https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-b09f07fd9cded7c92985fbca02279b80.png
2.5.27https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-058de403149c9a2aaf6ac0753db9fac9.png
2.5.27https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/simage/large-06cce2892e6d052b7b708fe187bb5e26.png
Screenshots of package gphoto2
Gphotofs
súborový systém na pripájanie digitálnych fotoaparátov
Versions of package gphotofs
ReleaseVersionArchitectures
sid0.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.5-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie0.5-2amd64,armel,armhf,i386
stretch0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package gphotofs:
adminfilesystem
hardwarecamera
interfacecommandline
networkclient
roleprogram
scopeutility
Popcon: 53 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GPhotoFS je klient súborového systému založený na libgphoto2, ktorý umožňuje prístup k podporovaným fotoaparátom vo forme súborových systémov. Hoci niektoré fotoaparáty implementujú triedu Hromadného úložiska USB a už sa javia ako súborové systémy (v tomto prípade je tento program nadbytočný), mnohé používajú PTP (Picture Transfer Protocol) alebo nejaký iný protokol. Ale pokiaľ libgphoto2 tento fotoaparát podporuje, možno ho pripojiť ako súborový systém pomocou tohto programu.

Tento balík je založený na infraštruktúre FUSE (súborové systémy implementované v používateľskom priestore) linuxového jadra a preto nevyžaduje žiadne zmeny jadra okrem pridania modulu fuse.

Hugin
zošívač panoramatických fotografií - nástroje grafického rozhrania
Versions of package hugin
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2022.0.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2016.2.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2020.0.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2022.0.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2023.0~beta1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie2014.0.0+dfsg-5amd64,armel,armhf,i386
buster2018.0.0+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package hugin:
hardwarecamera
interfacex11
roleprogram
uitoolkitwxwidgets
useediting
works-withimage, image:raster
works-with-formatjpg
x11application
Popcon: 177 users (115 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Hugin je program na skladanie panoramatických fotografií. V podstate je Hugin grafické rozhranie k Panorama Tools. Skladanie sa robí pomocou niekoľkých, vzájomne sa presahujúcich, fotografií odfotených z rovnakého miesta. Na zarovnanie a transformácie fotiek sa používajú riadiace body, takže je možné vytvoriť medzi nimi prechody a dosiahnuť väčší obraz. Hugin umožňuje jednoduchú tvorbu riadiacich bodov medzi dvomi obrázkami, optimalizáciu transformácií obrázkov a veľa ďalšieho.

Tento balík obsahuje nasledovné grafické rozhrania, používajúce nástroje príkazového riadka z balíka hugin-tools:

 • hugin - Hugin - tvorba panorámy
 • hugin_stitch_project - Hugin - dávkové skladanie
 • PTBatcherGUI - dávkové riadenie procesu skladania
 • calibrate_lens_gui - nástroj na kalibráciu šošoviek
The package is enhanced by the following packages: enblend enfuse
Luminance-hdr
grafické používateľské rozhranie na spracovanie obrázkov HDR
Versions of package luminance-hdr
ReleaseVersionArchitectures
bullseye2.6.0+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.6.1.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.6.1.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bookworm2.6.1.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.4.0-9amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie2.4.0-6amd64,armel,armhf,i386
buster2.5.1+dfsg-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package luminance-hdr:
uitoolkitqt
Popcon: 28 users (18 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Vlastnosti:

 • vytvorenie súboru HDR zo sady obrázkov (formáty: JPEG, 8-bitový a 16-bitový TIFF, RAW) rovnakej scény odfotenej s rôznou expozíciou
 • ukladanie a načítanie obrázkov HDR
 • otáčanie a zmena veľkosti obrázkov HDR
 • tónová mapa obrázkov HDR
 • kopírovanie dát EXIF v sade obrázkov

Podporované formáty HDR:

 • OpenEXR (prípona: exr).
 • Radiance RGBE (prípona: hdr).
 • formáty TIFF: 16-bitový, 32-bitový (float) a LogLuv (prípona: tiff).
 • formáty RAW (prípona: rôzne).
 • natívny formát PFS (prípona: pfs).

Podporované formáty LDR: JPEG, PNG, PPM, PBM, TIFF (8-bitový).

Nautilus-image-converter
rozšírenie pre Nautilus na hromadnú zmenu veľkosti alebo otočenie obrázkov
Versions of package nautilus-image-converter
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.3.1~git20110416-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.4.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.3.1~git20110416-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch0.3.1~git20110416-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.3.1~git20110416-1amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package nautilus-image-converter:
interfacex11
roleplugin, program
scopeutility
suitegnome
uitoolkitgtk
usecompressing, converting
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 144 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento balík pridáva položku menu „Zmeniť veľkosť obrázkov...“ do kontextového menu všetkých obrázkov. Tá otvára dialóg, kde môžete nastaviť požadovanú veľkosť obrázka a názov súboru. Kliknutím na „Zmeniť veľkosť“ vykonáte zmenu veľkosti pomocou nástroja convert z ImageMagick.

Opencolorio-doc
complete color management solution - documentation
Versions of package opencolorio-doc
ReleaseVersionArchitectures
stretch1.0.9~dfsg0-6all
bullseye1.1.1~dfsg0-7all
buster1.1.0~dfsg0-5all
jessie1.0.9~dfsg0-3all
upstream2.3.0
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OpenColorIO (OCIO) is a complete color management solution geared towards motion picture production with an emphasis on visual effects and computer animation. OCIO provides a straightforward and consistent user experience across all supporting applications while allowing for sophisticated back-end configuration options suitable for high-end production usage. OCIO is compatible with the Academy Color Encoding Specification (ACES) and is LUT-format agnostic, supporting many popular formats.

OpenColorIO is released as version 1.0 and has been in development since 2003. OCIO represents the culmination of years of production experience earned on such films as SpiderMan 2 (2004), Surf's Up (2007), Cloudy with a Chance of Meatballs (2009), Alice in Wonderland (2010), and many more. OpenColorIO is natively supported in commercial applications like Katana, Mari, Silhouette FX, and others coming soon.

OpenColorIO is free and is one of several open source projects actively sponsored by Sony Imageworks.

This package provides the documentation.

Opencolorio-tools
complete color management solution - utilities
Versions of package opencolorio-tools
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.1.2+dfsg1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.1.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.1.3+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye1.1.1~dfsg0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.1.0~dfsg0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.0.9~dfsg0-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.0.9~dfsg0-3amd64,armel,armhf,i386
upstream2.3.0
Popcon: 14 users (16 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OpenColorIO (OCIO) is a complete color management solution geared towards motion picture production with an emphasis on visual effects and computer animation. OCIO provides a straightforward and consistent user experience across all supporting applications while allowing for sophisticated back-end configuration options suitable for high-end production usage. OCIO is compatible with the Academy Color Encoding Specification (ACES) and is LUT-format agnostic, supporting many popular formats.

OpenColorIO is released as version 2.0 and has been in development since 2003. OCIO represents the culmination of years of production experience earned on such films as SpiderMan 2 (2004), Surf's Up (2007), Cloudy with a Chance of Meatballs (2009), Alice in Wonderland (2010), and many more. OpenColorIO is natively supported in commercial applications like Katana, Mari, Nuke, Maya, Houdini, Silhouette FX, and others.

OpenColorIO is free and open source software and one of several projects actvively sponsored by the ASWF (Academy Software Foundation).

This package provides some utilities.

Openexr
command-line tools for the OpenEXR image format
Versions of package openexr
ReleaseVersionArchitectures
buster2.2.1-4.1+deb10u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch-security2.2.0-11+deb9u4amd64,arm64,armel,armhf,i386
bookworm3.1.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.2.0-11amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.6.1-8amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.5.4-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie3.1.5-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid3.1.5-5.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
bullseye-security2.5.4-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.2.1-4.1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
upstream3.2.1
Debtags of package openexr:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
works-withimage, image:raster
Popcon: 33 users (14 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OpenEXR is a high dynamic-range (HDR) image file format developed by Industrial Light & Magic for use in computer imaging applications.

OpenEXR's features include:

 • Higher dynamic range and colour precision than existing 8- and 10-bit image file formats.
 • Support for the "half" 16-bit floating-point pixel format.
 • Multiple lossless image compression algorithms. Some of the included codecs can achieve 2:1 lossless compression ratios on images with film grain.
 • Extensibility. New compression codecs and image types can easily be added by extending the C++ classes included in the OpenEXR software distribution. New image attributes (strings, vectors, integers, etc.) can be added to OpenEXR image headers without affecting backward compatibility with existing OpenEXR applications.

This package contains the following tools:

 • exrheader, a utility for dumping header information.
 • exrstdattr, a utility for modifying OpenEXR standard attributes.
 • exrmaketiled, for generating tiled and rip/mipmapped images.
 • exrenvmap, for creating OpenEXR environment maps.
 • exrmakepreview, for creating preview images for OpenEXR files.
Openimageio-tools
Library for reading and writing images - command line tools
Versions of package openimageio-tools
ReleaseVersionArchitectures
bullseye-security2.2.10.1+dfsg-1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.4.14.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.4.14.0+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm2.4.7.1+dfsg-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-security2.0.5~dfsg0-1+deb10u2amd64,arm64,armhf,i386
buster2.0.5~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.6.17~dfsg0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4.14~dfsg0-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye2.2.10.1+dfsg-1+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream2.5.3.2-rc1
Debtags of package openimageio-tools:
uitoolkitqt
Popcon: 25 users (12 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

OpenImageIO is a library for reading and writing images, and a bunch of related classes, utilities, and applications. Main features include:

 • Extremely simple but powerful ImageInput and ImageOutput APIs for reading and writing 2D images that is format agnostic -- that is, a "client app" doesn't need to know the details about any particular image file formats. Specific formats are implemented by DLL/DSO plugins.

 • Format plugins for TIFF, JPEG/JFIF, OpenEXR, PNG, HDR/RGBE, Targa, JPEG-2000, DPX, Cineon, FITS, BMP, ICO, RMan Zfile, Softimage PIC, DDS, SGI, PNM/PPM/PGM/PBM, Field3d, WebP. More coming! The plugins are really good at understanding all the strange corners of the image formats, and are very careful about preserving image metadata (including Exif, GPS, and IPTC data).

 • An ImageCache class that transparently manages a cache so that it can access truly vast amounts of image data (thousands of image files totaling hundreds of GB) very efficiently using only a tiny amount (tens of megabytes at most) of runtime memory. Additionally, a TextureSystem class provides filtered MIP-map texture lookups, atop the nice caching behavior of ImageCache.

 • Several image tools based on these classes, including iinfo (print detailed info about images), iconvert (convert among formats, data types, or modify metadata), idiff (compare images), igrep (search images for matching metadata). Because these tools are based on ImageInput/ImageOutput, they work with any image formats for which ImageIO plugins are available.

 • A really nice image viewer, iv, also based on OpenImageIO classes (and so will work with any formats for which plugins are available).

 • Supported on Linux, OS X, and Windows.

 • All available under the BSD license, so you may modify it and use it in both open source or proprietary apps.

This package contains command line tools, including iv image viewer.

Pfsglview
programy na prácu s HDR z príkazového riadka (prehliadač OpenGL/GLUT)
Versions of package pfsglview
ReleaseVersionArchitectures
buster2.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.2.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.2.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.5-2amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package pfsglview:
roleprogram
Popcon: 12 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PFS je obrazový formát HDR (high-dynamic range). Je to pokus integrovať existujúce obrazové formáty poskytnutím dátového formátu, ktorý je možné použiť na výmenu dát medzi aplikáciami.

Tento balík obsahuje prehliadač implementovaný v OpenGL/GLUT.

Screenshots of package pfsglview
Pfstools
programy príkazového riadka na prácu s HDR
Versions of package pfstools
ReleaseVersionArchitectures
stretch2.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie2.2.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid2.2.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster2.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.8.5-2amd64,armel,armhf,i386
bookworm2.2.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pfstools:
interfacecommandline
roleprogram
uitoolkitqt
useediting, viewing
works-withimage, video
Popcon: 15 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pfstools je sada programov príkazového riadka (a dvoch programov s grafickým používateľským rozhraním) na prehliadanie a prácu s obrázkami a rámcami videa s vysokým dynamickým rozsahom (HDR; high-dynamic range). Všetky programy v tomto balíku používajú na prácu s dátami HDR jednoduchý všeobecný formát súboru (pfs). Je to pokus integrovať existujúce formáty dát poskytnutím jednoduchého formátu dát, ktorý je možné použiť na výmenu dát medzi aplikáciami.

Koncept pfstools je podobný ako netpbm pre obrázky s malým dynamickým rozsahom.

Pfsview
programy na prácu s HDR z príkazového riadka (prehliadač Qt)
Versions of package pfsview
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.8.5-2amd64,armel,armhf,i386
trixie2.2.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm2.2.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pfsview:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitqt
useviewing
works-withimage
x11application
Popcon: 10 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

PFS je obrazový formát HDR (high-dynamic range). Je to pokus integrovať existujúce obrazové formáty poskytnutím dátového formátu, ktorý je možné použiť na výmenu dát medzi aplikáciami.

Tento balík obsahuje prehliadač implementovaný v Qt.

Photoflow
non-destructive photo retouching program
Versions of package photoflow
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.2.8+git20200114-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 7 users (1 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a non-destructive photo retouching program providing a complete layer-based workflow including RAW image development.

Screenshots of package photoflow
Photoprint
nástroj na tlačenie obrázkov
Maintainer: David Stone (Tobias Frost)
Versions of package photoprint
ReleaseVersionArchitectures
jessie0.4.2~pre2-2.3amd64,armel,armhf,i386
Debtags of package photoprint:
hardwareprinter
roleprogram
scopeutility
uitoolkitgtk
works-withimage
Popcon: 6 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

PhotoPrint je nástroj ponúkajúci špeciálne možnosti tlačenia digitálnych fotografií a iných obrázkov. Dokáže tlačiť viaceré obrázky na jednu stránku, vytvárať plagáty rozdelené na niekoľko stránok, naaranžovať obrázky do kolotoča pri tlačení na CD, pridanie prechodu alebo dekoratívnych okrajov atď. Tiež podporuje použitie profilov ICC a posielanie 16-bitových dát na tlačiareň.

Screenshots of package photoprint
Photoqt
Fast and highly configurable image viewer
Versions of package photoqt
ReleaseVersionArchitectures
sid3.3+ds-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie3.3+ds-1.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 11 users (6 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This is a fast and highly configurable image viewer with a simple and nice interface.

Pngquant
Nástroj na optimalizáciu PNG (Portable Network Graphics)
Versions of package pngquant
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.17.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.17.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie2.17.0-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bullseye2.13.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster2.12.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.5.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie-security2.3.0-1+deb8u1amd64,armel,armhf,i386
jessie2.3.0-1amd64,armel,armhf,i386
upstream3.0.1
Debtags of package pngquant:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
usecompressing, converting
works-withimage, image:raster
works-with-formatpng
Popcon: 222 users (112 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

pngquant je konverzný nástroj príkazového riadku na kvantifikáciu a tieňovanie truecolor obrázkov PNG, najmä tých, ktoré obsahujú úplný alfa kanál, znížením na 8-bit (alebo menšiu) RGBA PNG. Takéto obrázky sú zvyčajne dva až štyri krát menšie ako ich 32b verzie a čiastočná priehľadnosť je zachovaná pomerne dobre. Týmto je pngquant uťitočný najmä pre webové stránky a na vývoj pre PlayStation 2, kde je jeden z formátov textúr založený na palete RGBA (hoci nie komprimovanej pomocou PNG). Je to rovnaká technika, aká je použitá na mnoho obrázkov na stránke Rôzne priehľadné PNG (http://www.libpng.org/pub/png/pngs-img.html), a výsledky sú často nerozoznateľné od pôvodných obrázkov truecolor PNG.

Optimalizátory (ako pngcrush a optipng) optimalizujú kompresiu, zvyčajne bezstratovo, ale pngquant kvantifikuje farby na 256 (alebo menej) rôznymi kombináciami RGBA, čo je stratové.

Screenshots of package pngquant
Qtpfsgui
luminance-hdr transitional package
Versions of package qtpfsgui
ReleaseVersionArchitectures
jessie2.4.0-6all
stretch2.4.0-9all
Debtags of package qtpfsgui:
roledummy
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Empty package to facilitate upgrades, can be safely removed.

Shotwell
správca digitálnych fotografií
Versions of package shotwell
ReleaseVersionArchitectures
sid0.32.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
stretch0.25.4+really0.24.5-0.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster0.30.1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.32.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm0.30.17-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie0.20.1-1amd64,armel,armhf,i386
bullseye0.30.11-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package shotwell:
interfacex11
roleprogram
uitoolkitgtk
useorganizing, viewing
works-withimage, image:raster
works-with-formatjpg
x11application
Popcon: 4053 users (14916 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Shotwell je organizér digitálnych fotografií navrhnutý pre pracovné prostredie GNOME. Umožňuje vám importovať fotografie, obrázky a videá z disku alebo fotoaparátu. Shotwell ich môže organizovať do kolekcií a inými rôznymi spôsobmi. Prehliadač ich zobrazuje v celom okne alebo v celoobrazovkovom režime a prezentuje ich vo forme galérií alebo snímkov. Integrovaný editor ich dokáže otáčať, prevracať, orezávať a pridávať im značky, prispôsobovať farby a odstraňovať červené oči. Je možné ich exportovať do Facebooku, Flickru alebo Youtube, aby ste ich mohli zdieľať s ostatnými. Dokáže pracovať s mnohými formátmi obrázkov vrátane raw súborov JPEG, PNG, BMP, TIFF a Raw CR2.

Other screenshots of package shotwell
VersionURL
0.12.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9008/simage/large-aeeb38c62872c2df94ef09b6bef77cf5.png
0.30.10-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19496/simage/large-99e317aced579ce57d7d2eb82e59c5cf.png
0.30.10-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19497/simage/large-db279539452648e36cec1d08822eeda8.png
0.30.10-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19498/simage/large-e765009ad7a5d40d1100a7dce019524e.png
0.7.2-0ubuntu2https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/5917/simage/large-f7bdc43173428fcc04e045b135abb531.png
0.12.3-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/9007/simage/large-391c89df97cb680cf1dc15a2d7f07729.png
0.30.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17079/simage/large-bc3e3227fa963e41cb423e8ba95131f4.png
0.30.1-1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/17078/simage/large-a2b40b86e33afc9b0f9fa352b64ed480.png
0.30.10-1+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/19495/simage/large-53cc52f42e2401ef8932827b72a02aca.png
Screenshots of package shotwell

Official Debian packages with lower relevance

Abr2gbr
konverzia štetcov Photoshopu do GIMPu
Maintainer: Boyuan Yang
Versions of package abr2gbr
ReleaseVersionArchitectures
bullseye1.0.2-2.1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid1.0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie1.0.2-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
jessie1.0.2-2amd64,armel,armhf,i386
stretch1.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster1.0.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package abr2gbr:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting
Popcon: 5 users (7 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

abr2gbr je nástroj na konverzia štetcov JBR z Adobe PhotoShop ABR a Corel Paint Shop Pro do formátu GBR pre GIMP.

Create-resources
shared resources for use by creative applications
Versions of package create-resources
ReleaseVersionArchitectures
stretch0.1.3-5all
sid0.1.3-6all
buster0.1.3-5all
jessie0.1.3-5all
bullseye0.1.3-6all
bookworm0.1.3-6all
trixie0.1.3-6all
Debtags of package create-resources:
fieldarts
roleapp-data
Popcon: 0 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

The Create Project provides shared resources for use by creative applications such as Blender, CinePaint, the GIMP, Inkscape, and Scribus.

The package includes brushes, color swatches files, gradients, etc. , so that the user doesn't need to install all of these resources separately for each and every application that can read such data.

Deepin-image-viewer
Image Viewer for Deepin Desktop Environment
Versions of package deepin-image-viewer
ReleaseVersionArchitectures
buster1.3.8-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid5.8.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie5.8.2-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm5.8.2-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye5.0.0-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream6.0.3
Popcon: 59 users (3 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

Deepin Image Viewer is an image viewer and manager elaborately produced by Deepin Technology. It is fashion and smooth, supports multiple image formats, user can view any kind of image. The image management in Deepin Image Viewer, allows user to rank images in Timeline by date, add image to "My favorites" or different albums. All images can be arranged in perfect order by Deepin Image Viewer.

This package is part of DDE (Deepin Desktop Environment).

Screenshots of package deepin-image-viewer
Dvd-slideshow
set of tools to create DVD slideshows with menus
Versions of package dvd-slideshow
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.8.6.1-1.1all
jessie0.8.4.2-3all
stretch0.8.6.1-1all
buster0.8.6.1-1all
bookworm0.8.6.1-1.1all
trixie0.8.6.1-2all
sid0.8.6.1-2all
Popcon: 14 users (11 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

DVD Slideshow consists in a set of tools which allows one to create slideshows-style videos from a collection of pictures. This package provides the following programs:

 • dir2slideshow: Generates a listing of the pictures in a given directory for easy input to dvd-slideshow.
 • dvd-slideshow: This is the main script. It generates a DVD-compatible MPEG2 video file with audio from a text file input listing of pictures and effects.
 • dvd-menu: Creates a simple DVD menu with buttons that link to MPEG2 files generated with dvd-slideshow or ones created by the user.
 • gallery1-to-slideshow: Generates a text file listing of the pictures visible in a given "Gallery" (http://gallery.sourceforge.net) photo album in order to easily pass the information to dvd_slideshow.
 • jigl2slideshow: Does the same thing as gallery2slideshow, but works on a jigl gallery.
Ffdiaporama
Movie creator from photos and video clips
Versions of package ffdiaporama
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5-4amd64,armel,armhf,i386
buster2.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye2.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.5-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package ffdiaporama:
uitoolkitqt, sdl
Popcon: 13 users (2 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

ffDiaporama is an application for creating video sequences consisting of

 • titles, fixed or animated.
 • images or photos, fixed or animated.
 • movie clips
 • music
Screenshots of package ffdiaporama
Img2pdf
Lossless conversion of raster images to PDF
Versions of package img2pdf
ReleaseVersionArchitectures
trixie0.4.4-4all
bullseye0.4.0-1all
sid0.4.4-4all
buster0.3.3-1all
stretch0.2.3-1all
bookworm0.4.4-3all
Popcon: 136 users (117 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This program will take a list of raster images and produce a PDF file with the images embedded in it. JPEG and JPEG2000 images will be included without recompression. Raster images in other formats will be included with zip/flate encoding which usually leads to an increase in the resulting size because formats like png compress better than PDF which just zip/flate compresses the RGB data. As a result, this tool is able to losslessly wrap images into a PDF container with a quality to filesize ratio that is typically better (in case of JPEG and JPEG2000 images) or equal (in case of other formats) than that of existing tools.

This package contains the executable.

Screenshots of package img2pdf
Kodi
open source domáce kino - spustiteľné súbory
Versions of package kodi
ReleaseVersionArchitectures
stretch17.1+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye19.1+dfsg2-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bookworm20.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
buster-backports19.1+dfsg2-2+deb11u1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bullseye-backports19.4+dfsg2-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
buster17.6+dfsg1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20.2+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,riscv64,s390x
trixie20.2+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
Popcon: 685 users (241 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kodi, v minulosti známy ako XBMC, je ocenený slobodný a open source softvér na prehrávanie multimédií a zábavné centrum pre všetky vaše digitálne médiá. Kodi je dostupný pre Linux, Mac OS X (Leopard, Tiger a Apple TV) a Microsoft Windows, a tiež pre pôvodnú hernú konzolu Xbox. Vytvorila ho v roku 2003 skupina podobne zmýšľajúcich programátorov. Kodi je neziskový projekt, ktorý prevádzkujú a vyvíjajú dobrovoľníci po celom svete. Do Kodi prispelo viac ako 50 vývojárov softvéru a viac ako 100 prekladateľov rozšírilo jeho publikum vo viac ako 30 jazykoch.

Hoci Kodi funguje veľmi dobre ako štandardná aplikácia prehrávača multimédií pre váš počítač, bol navrhnutý ako dokonalý sprievodca pre vaše HTPC (počítač pre domáce kino). Podporuje nespočetné diaľkové ovládače, vďaka prekrásnemu rozhraniu a mocnému jadru na tvorbu tém vzhľad sa veľmi prirodzene používa z pohovky a preto je ideálnym riešením vášho domáceho kina. Po jeho nainštalovaní sa z vášho počítača stane plne funkčný multimediálny jukebox.

Tento balík obsahuje spustiteľné súbory Kodi.

The package is enhanced by the following packages: kodi-pvr-hts kodi-pvr-vdr-vnsi kodi-repository-kodi kodi-visualization-spectrum
Screenshots of package kodi
Kodi-eventclients-kodi-send
Open Source Home Theatre (Event Client Kodi-SEND package)
Versions of package kodi-eventclients-kodi-send
ReleaseVersionArchitectures
trixie20.2+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bookworm20.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bullseye-backports19.4+dfsg2-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bullseye19.1+dfsg2-2+deb11u1all
buster-backports19.1+dfsg2-2+deb11u1~bpo10+1all
buster17.6+dfsg1-4all
stretch17.1+dfsg1-3all
sid20.2+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,riscv64,s390x
Popcon: 7 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kodi, formerly known as XBMC is an award winning free and open source software media-player and entertainment hub for all your digital media. Kodi is available for Linux, Mac OS X (Leopard, Tiger and Apple TV) and Microsoft Windows, as well as the original Xbox game console. Created in 2003 by a group of like minded programmers, Kodi is a non-profit project run and developed by volunteers located around the world. More than 50 software developers have contributed to Kodi, and 100-plus translators have worked to expand its reach, making it available in more than 30 languages.

While Kodi functions very well as a standard media player application for your computer, it has been designed to be the perfect companion for your HTPC. Supporting an almost endless range of remote controls, and combined with its beautiful interface and powerful skinning engine, Kodi feels very natural to use from the couch and is the ideal solution for your home theater. Once installed, your computer will become a fully functional multimedia jukebox.

This package is the Kodi-SEND package for Kodi Event Client.

Kodi-eventclients-ps3
Open Source Home Theatre (Event Client PS3 package)
Versions of package kodi-eventclients-ps3
ReleaseVersionArchitectures
sid20.2+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,riscv64,s390x
trixie20.2+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bookworm20.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bullseye-backports19.4+dfsg2-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bullseye19.1+dfsg2-2+deb11u1all
buster-backports19.1+dfsg2-2+deb11u1~bpo10+1all
buster17.6+dfsg1-4all
stretch17.1+dfsg1-3all
Popcon: 8 users (19 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kodi, formerly known as XBMC is an award winning free and open source software media-player and entertainment hub for all your digital media. Kodi is available for Linux, Mac OS X (Leopard, Tiger and Apple TV) and Microsoft Windows, as well as the original Xbox game console. Created in 2003 by a group of like minded programmers, Kodi is a non-profit project run and developed by volunteers located around the world. More than 50 software developers have contributed to Kodi, and 100-plus translators have worked to expand its reach, making it available in more than 30 languages.

While Kodi functions very well as a standard media player application for your computer, it has been designed to be the perfect companion for your HTPC. Supporting an almost endless range of remote controls, and combined with its beautiful interface and powerful skinning engine, Kodi feels very natural to use from the couch and is the ideal solution for your home theater. Once installed, your computer will become a fully functional multimedia jukebox.

This package is the PS3 package for Kodi Event Client.

Kodi-eventclients-wiiremote
Open Source Home Theatre (Event Client WII Remote support package)
Versions of package kodi-eventclients-wiiremote
ReleaseVersionArchitectures
bullseye19.1+dfsg2-2+deb11u1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
buster-backports19.1+dfsg2-2+deb11u1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
buster17.6+dfsg1-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch17.1+dfsg1-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid20.2+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,riscv64,s390x
trixie20.2+dfsg-4amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bookworm20.1+dfsg-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bullseye-backports19.4+dfsg2-2~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
Popcon: 10 users (21 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Kodi, formerly known as XBMC is an award winning free and open source software media-player and entertainment hub for all your digital media. Kodi is available for Linux, Mac OS X (Leopard, Tiger and Apple TV) and Microsoft Windows, as well as the original Xbox game console. Created in 2003 by a group of like minded programmers, Kodi is a non-profit project run and developed by volunteers located around the world. More than 50 software developers have contributed to Kodi, and 100-plus translators have worked to expand its reach, making it available in more than 30 languages.

While Kodi functions very well as a standard media player application for your computer, it has been designed to be the perfect companion for your HTPC. Supporting an almost endless range of remote controls, and combined with its beautiful interface and powerful skinning engine, Kodi feels very natural to use from the couch and is the ideal solution for your home theater. Once installed, your computer will become a fully functional multimedia jukebox.

This package is the Wii Remote client package for Kodi.

Kodi-pvr-vdr-vnsi
Kodi PVR Addon VDR VNSI
Versions of package kodi-pvr-vdr-vnsi
ReleaseVersionArchitectures
sid20.4.0+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,riscv64,s390x
stretch2.6.12-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster-backports8.2.2+ds1-1~bpo10+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bullseye8.2.2+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bullseye-backports19.0.3+ds1-1~bpo11+1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
bookworm20.4.0+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
trixie20.4.0+ds1-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,ppc64el,s390x
upstream20.4.1
Popcon: 10 users (0 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

This package contains the VDR VNSI PVR (Personal Video Recorder) Addon for Kodi, the award winning free and open source software media-player and entertainment hub for all your digital media.

Pfstmo
set of tone mapping operators
Versions of package pfstmo
ReleaseVersionArchitectures
bookworm2.2.0-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch2.0.5-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie1.4-1amd64,armel,armhf,i386
trixie2.2.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
buster2.1.0-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
sid2.2.0-7amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
Debtags of package pfstmo:
roleprogram
works-withimage
Popcon: 12 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

This package contains a set of state-of-the-art tone mapping operators. Tone mapping is a technique used to approximately map the appearance of high-dynamic range (HDR) images to media with more limited dynamic range. The operators are suitable for processing of both static images and animations.

The operators are embedded in a flexible framework (pfstools) which provides a unified input/output mechanism and a modular architecture for the filtering of the image data. Various file formats for static images and video are transparently supported and the High Dynamic Range data are processed modularly through a Unix piping mechanism.

Posterazor
splits an image across multiple pages for assembly into a poster
Maintainer: Marcelo Soares Mota
Versions of package posterazor
ReleaseVersionArchitectures
jessie1.5.1-2amd64,armel,armhf,i386
trixie1.5.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid1.5.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster1.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye1.5.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
stretch1.5.1-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm1.5.1-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
upstream1.9.5
Debtags of package posterazor:
fieldarts
roleprogram
scopeutility
useprinting
works-withimage
Popcon: 49 users (12 upd.)*
Newer upstream!
License: DFSG free
Git

The PosteRazor splits an image to form a multi-page PDF document. When printed, the sheets can be arranged to form a large poster of the original picture. An easy to use (wizard like) user interface guides through 5 simple steps.

It relies upon libfreeimage and libxpm supporting many input file formats such as BMP, GIF, ICO, JPG, PNG, TIFF, XPM among others handled by FreeImage like DDS, Dr. Halo, IFF, JBIG, JPEG/JIF, KOALA, LBM, Kodak PhotoCD, PCX, PBM, PGM, PPM, PhotoShop PSD, Sun RAS, TARGA, WBMP, XBM, etc...

Also, PosteRazor can handle the following image color types: Monochrome, Grayscale, 4 Bit palette, 8 Bit palette, 24 Bit RGB, 48 Bit RGB (only via TIFF and PNG), 32 Bit CMYK (only via TIFF). 32 Bit RGBA images can be loaded, but are transformed to 24 Bit RGB by "merging" them with a white background.

It supports dimension units like m, mm, cm, inch, ft, pt(72th inch) and it prints the PDF output file in A4, A3, Legal, Letter or Tabloid layout.

Pstoedit
konvertor súborov PostScript a PDF do upraviteľnej vektorovej grafiky
Versions of package pstoedit
ReleaseVersionArchitectures
sid4.00-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
trixie4.00-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
bookworm3.78-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
jessie3.62-2amd64,armel,armhf,i386
stretch3.70-3amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
buster3.73-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye3.75-1amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package pstoedit:
interfacecommandline
roleprogram
scopeutility
useconverting, editing
works-withdtp, image, image:vector, text
works-with-formatpdf, postscript
Popcon: 561 users (966 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

pstoedit konvertuje súbory Postscript a PDF do rôznych upraviteľných formátov vektorovej grafiky, medzi ktoré patria tgif, xfig, grafika PDF, formát gnuplot, idraw, MetaPost, GNU Metafile, PIC, Kontour a sploštený PostScript.

Python3-img2pdf
bezstratová konverzia rastrových obrázkov do PDF - knižnica
Versions of package python3-img2pdf
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.4.0-1all
buster0.3.3-1all
trixie0.4.4-4all
sid0.4.4-4all
stretch0.2.3-1all
bookworm0.4.4-3all
Popcon: 995 users (416 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

Tento modul vezme zoznam rastrových obrázkov a vytvorí súbor PDF obsahujúci zadané obrázky. Obrázky JPEG a JPEG2000 budú vložené bez opätovnej komprimácie. Rastrové obrázky v iných formátoch budú vložené s kódovaním zip/flate, či zvyčajne vedie k zväčšeniu výslednej veľkosti, pretože formáty ako PNG komprimujú lepšie než PDF, ktoré jednoducho skomprimuje RGB dáta pomocou zip/flate. Vo výsledku tento modul dokáže bezstratovo zahrnúť obrázky do kontajnera PDF s pomerom kvality k veľkosti súboru zvyčajne lepším (v prípade obrázkov JPEG a JPEG2000) alebo rovným (v prípade iných formátov) než doterajšie nástroje.

Tento balík obsahuje knižnicu jazyka Python.

Xsane
grafické rozhranie pre SANE (Scanner Access Now Easy) s množstvom vlastností
Maintainer: Jörg Frings-Fürst
Versions of package xsane
ReleaseVersionArchitectures
buster0.999-6amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.999-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.999-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.999-12amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
jessie0.998-6amd64,armel,armhf,i386
stretch0.999-5amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bullseye0.999-10amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Debtags of package xsane:
interfacex11
roleprogram
scopeapplication
uitoolkitgtk
works-withimage, image:raster
x11application
Popcon: 3016 users (5127 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

xsane je možné spúšťať ako samostatný program alebo prostredníctvom GIMPu. V samostatnom režime dokáže xsane ukladať obrázok do súboru v rozličných obrázkových formátoch, môže slúžiť ako frontend faxového programu alebo poslať obrázok na tlačiareň.

SANE znamená „Scanner Access Now Easy“ a je to API, ktoré poskytuje štandardizovaný prístup k akémukoľvek hardvéru rastrového skenera obrázkov (stolný, ručný skener, kamery a fotoaparáty, zachytávače snímok atď.). Štandard SANE je slobodný a jeho diskusia a vývoj otvorený pre kohokoľvek. Súčasný zdrojový kód je napísaný s ohľadom na podporu niekoľkých operačných systémov vrátane GNU/Linux, OS/2, Win32 a rozličných unixových systémov. Je dostupný za podmienok GNU General Public License (sú však vítané aj komerčné aplikácie a backendy).

Other screenshots of package xsane
VersionURL
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18020/simage/large-f4718055f41d0e14b6176c9710843862.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18019/simage/large-0159c8de201fe4c379765c99f8ffd6cc.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18013/simage/large-cbdd5ed6992ad87660690841ff1d626c.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18021/simage/large-1007d7c0e8b6f0600c4f44207ab1aa63.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18022/simage/large-c3f6683ce8955e3ad49e46f21215eeda.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18023/simage/large-57e46da6ea1b83b4bc136a2ed84b98b3.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18024/simage/large-ccc077339b7a082efb9e474229fc9e8f.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18014/simage/large-e8a40232fd8a795ec62bfd7cb94ef2f8.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18015/simage/large-5a15a054ba7927597786eb2479e21771.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18027/simage/large-92ca935f1f6434f173802a0b58150845.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18028/simage/large-c94ea9f5a74de3e7e367be325d811b0f.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18029/simage/large-7a405226d6c1234cb4159519618dc0e9.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18016/simage/large-a6083d381c9dca7ba1d0c9bf7f6a747c.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18018/simage/large-141fb57464474e160ed83d79af1483d6.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18030/simage/large-02e8eb008f8895a6362bb1f2d9035b1c.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18032/simage/large-34b17503b9266be1a73c7404b3b5d2db.png
0.999-6+b1https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/16948/simage/large-25fd479daebea5b8c41b88fe351624f7.png
0.999-7https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/18017/simage/large-3962ca92352fb70c5e8cfb797211b04f.png
0.995-6https://screenshots.debian.net/shrine/screenshot/270/simage/large-374837dc82ffccaaa37cdfd648fa74f5.png
Screenshots of package xsane
Yasw
Yet Another Scan Wizard
Maintainer: Andrew Ross
Versions of package yasw
ReleaseVersionArchitectures
bullseye0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
bookworm0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
trixie0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,s390x
sid0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips64el,ppc64el,riscv64,s390x
buster0.6-2amd64,arm64,armel,armhf,i386,mips,mips64el,mipsel,ppc64el,s390x
Popcon: 9 users (4 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free

YASW (Yet Another Scan Wizard) is an application used to correct images taken with a camera. It can be used to post process the scanning of a book or to correct an individual image taken with a camera.

Debian packages in experimental

Mediagoblin
web application for publishing all kinds of media
Versions of package mediagoblin
ReleaseVersionArchitectures
experimental0.9.0~dfsg-1~exp4all
Popcon: 1 users (0 upd.)*
Versions and Archs
License: DFSG free
Git

GNU MediaGoblin is a free software media publishing platform that anyone can run. You can think of it as a decentralized alternative to Flickr, YouTube, SoundCloud, etc.

No known packages available but some record of interest (WNPP bug)

Animal - wnpp
An Imaging Library written in C
Homepage not available
License: GPL
Debian package not available

AnImaL is an imaging and computer vision library written in C. Differently from most other toolkits, it is intended to provide the maximum functionality by making strong usage of similar libraries. It is intended to be a common API to the best free imaging and computer vision libraries already available, such as ImageMagick and Gandalf. By defining a common API and using external libraries, AnImaL selects the best implementation available in them to implement a particular algorithm. This way AnImaL unites the best from the other libraries it uses.

Blimp - wnpp
photo editor based on adjustment layers
License: GPLv2
Debian package not available

Blimp is a layered (non-destructive) photo editor. It supports many raw formats (through dcraw), 8-bit or 16-bit color depth per channel and editing operations including curves, grayscale mixer, resize, unsharp mask and local contrast enhancement, all of which are adjustment layers.

Booh - wnpp
image classifier and web album generator
License: GPLv2
Debian package not available

Booh is an image classifier and a static web album generator. It takes one or several series of photos and videos, and automatically build static web pages to browse through them. The image classifier has all the features that one would expect from such software: automatic rotation, preloading of images, video support, etc.

Canon-capture - wnpp
tool for periodic image capturing with digital Canon cameras
License: GPL-2
Debian package not available

Capture is a remote capture software currently designed around the Canon PowerShot digital cameras. It can be used interactively from the command-line, wrapped into a script or a GUI.

Classicprint - wnpp
adds classic look to your photos
License: GPL
Debian package not available

Classic Print is tiny application that was originally made for Nokia Maemo -environment. With it you can add classic look and otherwise "lomographic" effects to your photos easily. With a little bit of tweaking its sources can be easily compiled in Debian GNU/Linux to Debian-package.

Cooka - wnpp
simple image viewer
License: LGPL
Debian package not available

Cooka is a very simple image viewer written in C# and compiled with Mono framework. The application is really essential: it has a file system browser in order to select the folder containing images to display; a thumbs viewer useful to see a preview of the images within the selected folder and some information like image’s name, size and dimension; and finally a “view” area used to display the selected image. In order to handle images and to enhance image viewing, Cooka provides a simple toolbar that allows users perform some basic operation such as rotate, zoom, set as background.

Cv - wnpp
Free software alternative for xv image viewer
License: unknown
Debian package not available

Well, actually it is Gtk2::CV, a perl module that implements an image viewer. It comes with its own demo app, named cv, which is loosely modeled after the classic xv, although it displays images much faster than the great original.

Ffmulticonverter - wnpp
graphical multi format converter
Homepage not available
License: GPL-3
Debian package not available

FF Multi Converter is a simple graphical application which enables the user to convert audio, video, image and document files between all popular formats by using and combining other programs. It uses avconv for audio/video files, unoconv for document files and ImageMagick for image file conversions.

The goal of FF Multi Converter is to gather the most popular multimedia types in one application and provide conversion options for them easily through a user-friendly interface.

Gallery3 - wnpp
web-based photo album written in PHP
License: GPL
Debian package not available

Gallery3 is a web-based photo album with multiple user support. It provides users with the ability to create and maintain their own albums via an intuitive web interface.

Gallery3 is a complete rewrite of the popular Gallery software that strives for a simpler codebase and reduced scope to ease maintainability.

Itktools - wnpp
command line tools based on the ITK, intended for image processing
License: Apache 2.0
Debian package not available

Practical command line tools based on the ITK, intended for image processing. These tools are designed to take one or more input image(s) from the command line, perform a single operation, and produce an output image. For example smoothing of an image can be done with the tool pxgaussianimagefilter.

Note: these tools (specifically pxcastconvert) are required to run the Elastix test suite.

Juploadr - wnpp
Picture uploader for flickr and zoomr
License: LGPL
Debian package not available

jUploadr is a picture uploading tool for flickr and zoomr photo sharing sites. It has a simple gui which allows editing of attributes of photos, individually and batched.

Krokus - wnpp
program for printing photos
License: GPLv2
Debian package not available

Krokus is an application written in C++ and wxWidgets, which helps you to print photos like with many printing software available on windows. It has advanced features like: color management,softproofing, cropping, easy layout control and much more...

Limoo - wnpp
Image viewer
Homepage not available
License: GPLv3
Debian package not available

Limoo is an Image viewer, created using QML, Qt and C++.

Mpview - wnpp
Image viewer and manipulator
License: GNU GPL version 2
Debian package not available

MPView is image viewer and manipulator (can read and write common image types and do simple transformations, like crop, rotate, etc... on them). It is somewhat similar to IrfanView from windows. It requires Qt 4 and (optionally) libpng, libjpeg, libtiff and libmagick (the more of these, the better support of reading/writing various image formats).

Openphoto - wnpp
A photo application to store photos on Dropbox etc.
License: Apache License 2.0
Debian package not available

OpenPhoto lets you aggregate, archive, organize your photos using your personal cloud accounts such as Dropbox or Amazon S3.

Oqapy - wnpp
Photographic workflow application
License: GPL3
Debian package not available

This application is designed to handle large collection of image files with full support of metadatas include geolocalisation.

Pfscalibration - wnpp
photometric calibration of cameras
License: GPL
Debian package not available

PFScalibration package provides an implementation of the Robertson et al. 2003 method for the photometric calibration of cameras and for the recovery of high dynamic range (HDR) images from the set of low dynamic range (LDR) exposures. Tools provided with this software can be used for photometric calibration of both off-the-shelf digital cameras and HDR cameras.

Photoshow - wnpp
A free Web Gallery for your server
License: GPL
Debian package not available

PhotoShow is a free, open-source, and very easy to use web gallery installable on any web server. Only two lines of configuration, and you're good to go ! Adding and sorting photos, albums, users, and groups have never been easier. Simply drag and drop them wherever you want. To delete a photo or an album, just drag and drop it on the bin. Easy ! PhotoShow automatically generates the whole website, including the thumbnails. Also, if your photos are bigger than 800x600px, it generates a smaller version for displaying (the big version is still available for your viewers to download, of course). The architecture of PhotoShow's albums is created using the File System directly: no database is required to use PhotoShow. You can use your File System directly to add, move, or delete albums and pictures. PhotoShow is compatible with DropBox, along with all of your Unix tools, because it is based on the File System. Use rsync, scp, or anything you prefer to interact with your photos. Each of your files and folders has its owns permissions, configurable in PhotoShow by the Admin (you). On the go, select which group/user can access an item. PhotoShow provides a proxy for accessing the images, checking if the user is allowed to view an image or not. It is advised to place the directory for your photos in a folder not accessible by the web. Then, passing through PhotoShow's proxy will be necessary to access the images, ensurring you that only allowed users can view them.

Printoxx - wnpp
make photos and texts collages
License: GPL
Debian package not available

Printoxx is a graphical menu-driven program which operates in its own window. Printoxx can be used to make and print a photo collage. Select image files and add them to a layout page using the mouse. Images can be moved around, resized, and rotated. Text can be added using any font. Simple frames can be added to the images. The finished layout can be printed on paper formats supported by the printer and CUPS driver (A4, A5, Letter, etc.).

Pvcam-utils - wnpp
utilities for using the Photometrics Coolsnap ES camera
License: GPL
Debian package not available

This package contains the daemon and graphical client for using the camera. See bug #622137 for more details.

Pycasa - wnpp
A python application to manage Picasa photo albums
License: GPL3
Debian package not available

This is a small program to download and upload Picasa Photo Albums. You just have to provide the username, and then choose between the available albums which one to download.

Qimageviewer - wnpp
Simple image viewer
Homepage not available
License: GPLv2
Debian package not available

Simple image viewer with edit functions. Based on Qt5 libraries.

Xviewer - wnpp
Image viewer program.
License: GPL, LGPL
Debian package not available

Xviewer is part of X-App project, is a simple image viewer which uses the gdk- pixbuf library. It can deal with large images, and zoom and scroll with constant memory usage. Its goals are simplicity and standards compliance.

This package provides uniformity across the XFCE, Mate & LXDE desktpos often preferred on older computers.

Xviewer-plugins - wnpp
Set of plugins for xviewer
License: GPL, LGPL
Debian package not available

xviewer-plugins is part of X-App project as a dependency for xviewer.

No known packages available

Neural-enhance
Super Resolution for images using deep learning
License: AGPL-3
Debian package not available

Using deep learning and #NeuralEnhance, train a neural network to zoom in to your images at 2x or even 4x. You'll get even better results by increasing the number of neurons or training with a dataset similar to your low resolution image.

*Popularitycontest results: number of people who use this package regularly (number of people who upgraded this package recently) out of 226986